Byla 2-1072-854/2017
Dėl einamųjų įmokų priteisimo ir pagal atsakovės UAB „Pastatų statyba“ priešieškinį ieškovei UAB „Sorentus projektai“ dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Sorentus projektai“ atstovams vadovui G. K. ir advokatui Nedui Šilaikai, atsakovo UAB „Pastatų statyba“ atstovams: restruktūrizuojamos įmonės atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui, įmonės bankroto administratoriaus UAB „Abadona“ atstovui Zdislavui Juchnevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sorentus projektai“ ieškinį atsakovui RUAB „Pastatų statyba“ dėl einamųjų įmokų priteisimo ir pagal atsakovės UAB „Pastatų statyba“ priešieškinį ieškovei UAB „Sorentus projektai“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB „Sorentus projektai“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“ priteisti atsakovo sulaikytas pagal sutartis sumas, taip pat delspinigius bei procesines palūkanas.

5Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Sorentus projektai“ (subrangovo) ir UAB „Pastatų statyba“ (rangovo) buvo sudaryta 2012-07-17 Statybos subrangos sutartis Nr. 2012/006 dėl statybos darbų objekte Turgaus g. 37, Klaipėdoje atlikimo (toliau - Sutartis 1), taip pat trys susitarimai prie šios sutarties dėl papildomų darbų atlikimo. Sutarties pagrindu ieškovas atliko ir perdavė atsakovui statybos darbų už 872 386,26 Lt (252 660,52 Eur). UAB „Pastatų statyba“ šiuos darbus priėmė ir, vadovaudamasi sutarties 11.5 p. nuostatomis nuo apmokėjimo sulaikiusi 5 proc. priimtų darbų vertės 12 633,03 EUR, apmokėjo. 2014-07-09 atsakovo pareiškimu sutartis buvo nutraukta. Baigiamasis objekto darbų (taip pat ir UAB „Sorentus projektai“ atliktų darbų) priėmimo - perdavimo aktas tarp RUAB „Pastatų statyba“ ir užsakovo UAB „Danės gildija“ buvo pasirašytas 2014 m. lapkričio mėn. 10 d. Pagal sutarties 11.5 p. sulaikyta 5 proc. dydžio darbų kainos dalis sumokama po darbų užbaigimo ir baigiamojo darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, o tuo atveju, jei subrangovas nepateikia generaliniam rangovui sutarties 9.2 p. numatytų garantinio laikotarpio užtikrinimo priemonių, sulaikoma suma, lygi 3 proc. nuo darbų kainos (sutarties 9.3 p.), šiuo atveju, ne daugiau nei 7579,82 Eur. Ši suma sulaikoma iki sueis 3 metai nuo objekto užbaigimo akto gavimo. Tokiu būdu po galutinio objekto perdavimo užsakovui UAB „Danės gildija“ akto pasirašymo RUAB „Pastatų statyba“ atsirado pareiga sumokėti UAB „Sorentus projektai“ sulaikytų pinigų sumą, viršijančią 3 proc. darbų vertės – 5 053,21 Eur.

6Be to, dėl vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus ieškovas atsakovui pagal minėtos Sutarties 1 12.2 p. nuostatas nuo 2014 m. lapkričio 11 d. skaičiuoja 0,02 proc. dydžio delspinigius, o nuo 2014 m. gruodžio 11 d. – 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos. Atsižvelgdamas į CK 1.125 str. numatytą 6 mėnesių senaties terminą, ieškovas reiškia reikalavimą dėl delspinigių priteisimo tik už paskutinius 6 mėnesius iki kreipimosi į teismą dienos, t.y. prašo priteisti 1849,47 Eur delspinigių (5053,21 Eur x 0,2 proc. x 183 dienos).

7Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta dar viena - 2013-04-22 Statybos subrangos sutartis Nr.2013/006 (toliau – Sutartis 2) bei du susitarimai prie jos dėl papildomų darbų, dėl statybos darbų objekte Geležinio vilko g. 29A, Vilniuje atlikimo. Šios sutarties pagrindu ieškovas atliko ir perdavė atsakovui statybos darbų už 385 361,39 Lt (111 608,37 Eur). Atsakovas šiuos darbus priėmė ir vadovaudamasis šalių sudarytos sutarties 11.5 p. nuostatomis nuo apmokėjimo sulaikė 10 proc. priimtų darbų vertės – 11 160,84 Eur. 2014-07-09 atsakovo pareiškimu ši sutartis buvo nutraukta. Po Sutarties nutraukimo UAB „Pastatų statyba“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama priteisti 214 200,48 Lt netesybų (delspinigių) dėl vėlavimo vykdyti darbus. Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje byloje konstatuota, kad 14 221,17 Lt delspinigių buvo įskaityta į UAB „Sorentus projektai“ už atliktus darbus mokėtinas sumas. Tačiau pažymėjo, kad ši delspinigių suma buvo įskaityta ne į pagal sutarties 11.5 p. sulaikytas ir po sutarties pabaigos mokėtinas sumas, o į pareiškimo dėl sutarties nutraukimo išsiuntimo metu pagal sutarties 11.4 p. buvusias nesumokėtas subrangovui sumas. Pagal šalių sudarytos sutarties 11.5 p., sulaikyta 10 proc. dydžio darbų kainos dalis sumokama po visų darbų tinkamo atlikimo su galutiniu atliktų darbų aktu ir sąskaita-faktūra. Pažymėjo, kad dėl atsakovo vienašališko sutarties nutraukimo visi numatyti darbai negalėjo būti užbaigti ir atitinkamai negalėjo būti pasirašytas galutinis atliktų darbų aktas, tačiau deklaracija apie visų objekto Geležinio vilko g. 29A, Vilnius statybos darbų užbaigimą surašyta 2015-04-27. Sutarties 15.2 p. nustato, kad nutraukus sutartį, rangovas įsipareigoja apmokėti subrangovui visas sumas, į kurias įeina faktiškai tinkamai atliktų darbų vertė; visų medžiagų, laikinų įrenginių ir laikinų darbų, kuriuos perima rangovas ar kurios yra nejudamai ir tvirtai sujungtos su statiniu, vertė. Ieškovo teigimu tokiu būdu po sutarties nutraukimo rangovas privalo išmokėti subrangovui visą (taip pat ir sulaikytą) atliktų ir perimtų darbų vertę. Nors sutarties 15.3 p. nustato, kad nutraukus sutartį iš sumų, kurios turi būti sumokėtos subrangovui pagal 15.2 punktą, yra išskaičiuojami tiesioginiai nuostoliai ir rangovo sumokėta avanso suma, tačiau rangovas iki ieškinio pateikimo jokio reikalavimo dėl nuostolių atlyginimo nepareiškė, o rangovo reikalavimas dėl likusių neįskaitytų netesybų (į kurias įskaitoma ir nuostolių suma) priteisimo yra išnagrinėtas atskiroje civilinėje byloje, todėl negali būti pagrindu antrą kartą taikyti tas pačias netesybas (sulaikyti nuo apmokėjimo sumas už atliktus darbus). Taigi po Sstarties nutraukimo atsakovui atsirado pareiga sumokėti UAB „Sorentus projektai“ sulaikytų pinigų sumą, t.y. 11 160,84 Eur.

8Dėl vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus atsakovui pagal Sutarties 2 14 p. nuostatas nuo 2015-04-27 (deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo) ieškovas skaičiuoja 0,2 proc. dydžio delspinigius. Atsižvelgdamas į CK 1.125 str. numatytą sutrumpintą senaties terminą, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo reiškiamas tik už paskutinius 6 mėnesius iki kreipimosi į teismą dienos. Bendra prašomų priteisti delspinigių suma sudaro 4017,90 Eur (11 160,84 Eur x 0,2 proc. x 180 dienų).

9Ieškovas taip pat nurodė nesutinkantis, kad atsakovas pagal Sutartį 1 į ieškovui mokėtinas sumas įskaitė netesybų sumą. Pažymėjo, kad abiejuose atsakovo ieškovui pateiktuose pareiškimuose, kuriais buvo nutrauktos Sutartis 1 ir Sutartis 2, panaudota ta pati įskaitomų sumų apskaičiavimo ir įskaitymo formuluotė, t.y.: a) pareiškime dėl Sutarties 2 nutraukimo nurodoma netesybų suma – 228 421,65 Lt. Nurodoma, kad šią sumą atsakovas išskaičiuoja iš galutinio atsiskaitymo su ieškovu ir nurodo, kad 214 200,48 Lt priskaičiuotų netesybų suma viršija ieškovui mokėtiną sumą. Šių pareiškimo apie įskaitymą teiginių pagrindu tiek ginčo šalys (taip pat ir atsakovas, kreipdamasis į teismą dėl 214 200,48 Lt netesybų priteisimo), tiek bylą nagrinėjęs teismas pripažino, kad CK 6.130 str. pagrindu buvo įskaityta 14 221,17 Lt (228 421,65 Lt – 214 200,48 Lt) priešpriešinių vienarūšių reikalavimų suma; b) analogiškai atsakovo pareiškime dėl Sutarties 1 nutraukimo nurodoma netesybų suma – 261 565,54 Lt. Nurodoma, kad atsakovas šią sumą išskaičiuoja iš galutinio atsiskaitymo su ieškovu ir nurodo, kad 240 290,02 Lt priskaičiuotų netesybų suma viršija ieškovui mokėtina sumą, todėl prašoma likusią neįskaitytą 240 209,02 Lt sumą pervesti į atsakovo sąskaitą. Tokiu būdu šiuo pareiškimu buvo įskaityta 21 275,52 Lt (261 565,54 Lt – 240 290,02 Lt) suma.

10Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje byloje yra konstatuota, kad 14 221,17 Lt delspinigių buvo įskaityta į UAB „Sorentus projektai“ už atliktus darbus pagal Sutartį 2 mokėtinas sumas. Šia suma buvo sumažinta Atsakovo naudai priteistų nuostolių suma. Atsižvelgdamas į tai, kad abiejuose minėtuose pareiškimuose buvo naudojamos tapačios priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo formuluotės, ieškovas teigia, kad toks teismų išaiškinimas turi būti taikomas ir atsakovo atliktam įskaitymui pagal Sutartį 1.

11Ieškovas pažymi, jog atsižvelgė į atsakovo vienašališkai įskaitytas sumas, ką patvirtina su ieškiniu pateiktos atliktų darbų aktų, išrašytų sąskaitų faktūrų ir pagal jas atliktų mokėjimų suvestinės, ir jų priteisti nereikalauja.

12Atsakovas, atsiliepdamas į ieškinį, nurodė su juo nesutinkantis. Paaiškino, kad ieškovas su atsakovu sudaryta sutartimi įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus, žemės sklype, adresu Turgaus g. 37, Klaipėdoje, sutartyje aptarto baigtumo lygio, perduoti jų rezultatą atsakovui ir užtikrinti, kad objektas sutartyje nustatytais terminais teisės aktų nustatyta tvarka būtų užbaigtas, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą ir sumokėti ieškovui nustatytą darbų kainą.

13Atsakovas teigia, kad UAB „Sorentus projektai“ reikalavimą priteisti einamąsias įmokas pagal šią sutartį iš esmės sieja su vienintele faktine aplinkybe, kad tarp RUAB „Pastatų statyba“ ir UAB „Danės gildija“ 2014 m. lapkričio 10 d. buvo pasirašytas Baigiamųjų darbų priėmimo – perdavimo aktas. Atsakovas su tuo nesutinka, nurodydamas, kad pagal sutarties 11.5 p. sulaikyta 5 procentų dydžio darbų kainos dalis sumokama tik po visų darbų tinkamo atlikimo, visų reikalingų dokumentų tinkamo įforminimo, viso objekto užbaigimo bei baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Taigi prievolė išmokėti sulaikytas lėšas atsirastų tik esant šių aplinkybių visumai: ieškovui visus darbus atlikus tinkamai, tinkamai įforminus visus objekto užbaigimo dokumentus, ir šalims pasirašius baigiamųjų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Ieškovas UAB „Sorentus projektai“ nė vienos iš šių sąlygų neįvykdė. Priešingai, atsakovas sutarties vykdymo metu ne kartą ragino tinkamai vykdyti sutartį, pateikti objekto pridavimui būtinas pažymas, nuotraukas: geriamojo vandens kokybės tyrimo, įrenginių techninės būklės patikros aktus, požeminių inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas, lauko šulinių žymėjimo ir kt., per nustatytą terminą atlikti visus darbus: užsakyti ir pradėti gaminti, sumontuoti lauko šulinių dangčius, juos nužymėti, pašalinti ir ištaisyti defektus (trūkumus) pagal 2014-06-05 gamybinį pasitarimo protokolą Nr. 79 ir kt. Pažymėjo, kad atsakovas informavo ieškovą, išsiųsdamas 2014-06-17 raštą į rašytinį pranešimą, kuriuo nustatė papildomą terminą iki 2014-06-23 užbaigti sutartinius darbus bei ištaisyti defektus (trūkumus) (CK 6.213 str., 6.209 str.). Tačiau ieškovas į nurodytus reikalavimus nesureagavo. Atsakovui to neatlikus net ir po raginimų, dėl nurodytų priežasčių atsakovas RUAB „Pastatų statyba“ buvo priverstas 2014-07-09 pareiškimu dėl sutarties nutraukimo vienašališkai nutraukti sutartį, priskaityti netesybas ir jas įskaityti į UAB „Sorentus projektai“ mokėtinas sumas.

14Sutarties nutraukimo dienai ieškovas buvo atlikęs darbų iš viso už 872.386,26 Lt, o atsakovas iš viso sumokėjo 831.393,40 Lt sumą. Taigi mokėtina atsakovo suma, įskaitant sulaikytą sumą, sudarė 40.992,86 Lt. Atsakovas šią sumą įskaitė į priskaitytas netesybas, o atsižvelgiant į atsakovo 2014-07-09 pareiškime dėl sutarties nutraukimo priskaitytų netesybų sumą, akivaizdu, jog ieškovas visiškai nepagrįstai teigia, jog atsakovas vis dar likęs skolingas einamąsias įmokas pagal Sutartį Nr. 2012/006.

15Taigi, atsakovo vertinimu, iš vienos pusės CK 6.30 str. nustato, kad prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas siejamas su tam tikros aplinkybės buvimu ar nebuvimu ateityje. Kita vertus, nagrinėjamu atveju ji pasibaigė įvykus įskaitymo faktui - įskaičius priskaitytas netesybas „iš galutinio atsiskaitymo su subrangovu – subrangovui mokėtinų sumų (...)“. Todėl ieškovo teigimu UAB „Sorentus projektai“ reikalavimas priteisti 5.053,21 EUR einamųjų įmokų pagal Sutartį Nr. 2016/006 yra nepagrįstas.

16Atsakovas pažymėjo ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2934-535/2015, ieškovo UAB „Sorentus projektai“ ieškinį dėl atsakovo RUAB „Pastatų statyba“ raštu Nr. S-2014/096 dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu atmetė. Tai reiškia, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo patvirtinta, kad atsakovas RUAB „Pastatų statyba“ pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį Nr. 2012/006 dėl ieškovo kaltės jam neįvykdžius Sutartimi Nr. 2012/006 prisiimtų įsipareigojimų, ko pasekoje buvo priskaičiuota viso 261.565,54 Lt netesybų suma yra pagrįsta ir teisinga. Teismas sprendime konstatavo, kad subrangovas iš esmės pažeidė sutartį, t.y. nevykdo sutartinių įsipareigojimų (nepateikia objekto pridavimui būtinų pažymų, nuotraukų; geriamojo vandens kokybės tyrimo, įrenginių techninės būklės patikros aktų ir kt.), per nustatytą terminą neatliko visų darbų (neužsakyti, nepradėti gaminti, nesumontuoti lauko šulinių dangčiai, jų žymėjimai, nešalina, netaiso defektų/trūkumų pagal 2014-06-05 gamybinį pasitarimo protokolą Nr.79 su priedais, kas laikoma esminiu sutarties pažeidimu. Todėl net ir laikantis ieškovo pozicijos, kad atsakovas RUAB „Pastatų statyba“ neįskaitė priskaičiuotų netesybų į ieškovui mokėtinas sumas, atsakovui RUAB „Pastatų statyba“ neatsirado pareigos sumokėti 5 053,21 Eur sumą.

17Pasisakydamas dėl einamųjų įmokų pagal antrąją sutartį priteisimo, atsakovas akcentavo, kad

182013-04-22 sudarė statybos subrangos sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal sutartyje, įskaitant jos priedus, nustatytas sąlygas savo rizika, jėgomis, priklausančiomis priemonėmis ir medžiagomis, išskyrus sutartyje numatytus atvejus, pasitelkdamas / paskirdamas darbams atlikti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus / darbininkus, atlikti laboratorijos patalpų, esančių adresu Geležinio Vilko g. 29A, Vilniuje, kapitalinio remonto darbus, įgyvendinant projektą „Bioaktyvių medžiagų sintetinimo augaluose biotechnologinių tyrimų laboratorija“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-075, taip pat atlikti ir perduoti atsakovui kitus sutartyje, įskaitant jos priedus, nurodytus darbus nustatytais terminais. Atsakovas 2014-07-09 pareiškimu sutartį vienašališkai nutraukė ieškovui ilgiau kaip 30 dienų praleidžiant nustatytus darbų vykdymo terminus.

19Nors atsakovo teigimu ieškovas reikalavimą priteisti einamąsias įmokas pagal Sutartį Nr. 2013/006 iš esmės sieja su sutarties 15.2 dalies sąlyga, kurioje nustatyta, kad „Sutarties 15.1.1 – 15.1.4 punktuose numatytais atvejais nutraukus Sutartį, Rangovas įsipareigoja apmokėti Subrangovui visas sumas, į kurias įeina faktiškai tinkamai atliktų Darbų vertė, visų medžiagų, laikinų įrenginių ir laikinų darbų, kuriuos perima rangovas ar kuriuos nejudamai ir tvirtai sujungtos su Statiniu, vertė (...).“, atsakovo įsitikinimu prievolė atsiskaityti pagal sutartį nėra siejama išimtinai tik su jos nutraukimo faktine aplinkybe, tačiau turi būti vertinamos ir taikomos kitos sutarties sąlygos, reglamentuojančios prievolės atsiskaityti atsiradimo pagrindus. Sutarties 11.8 p. šalys susitarė, kad „Rangovas turi teisę sulaikyti bet kuriuos pagal Sutartį Subrangovui mokėtinus mokėjimus iki Subrangovas pašalins/ištaisys savo sutartinį pažeidimą ar įvykdys savo sutartinį įsipareigojimą (...).“. Sutarties 15.3 p. šalys susitarė, kad „nutraukus Sutartį, iš sumų, kurios turi būti sumokėtos Subrangovui pagal 15.2 punktą, išskaičiuojami tiesioginiai nuostoliai, kuriuos patyrė Rangovas Sutarties nutraukimo atveju dėl Subrangovo kaltės ir Rangovo sumokėto avanso suma (...).“.

20Taigi, ir šis ieškinio reikalavimas atmestinas, o atsakovas neprivalo grąžinti sulaikytos pagal antrąją sutartį sumos, nes dėl ieškovo kaltės patyrė nuostolių. Į bylą teikiamuose UAB Statybinių teismo ekspertizių centro Ekspertinio tyrimo aktuose Nr. 14-36, 14-36A ir 14-36B teismo ekspertas prof. dr. Sigitas Mitkus nustatė, jog „tyrimo metu nustatyta, kad atlikti ne visi darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose. Taip pat nustatyta, kad atliktų darbų aktuose nurodytas darbų kiekis neatitinka faktiškai atlikto darbų kiekio (...)“, „Subrangovo užaktuotų, tačiau faktiškai neatliktų darbų vidutinė rinkos kaina yra 77.447,87 Lt su PVM (...)“, „atliktų darbų aktuose nurodytų, tačiau faktiškai neatliktų darbų sutartinė kaina yra 54.920,42 Lt be PVM (66.453,71 Lt su PVM) (...)“. Taigi tokia suma ieškovas UAB „Sorentus projektai“ nepagrįstai praturtėjo atsakovo sąskaita. Be to, atsakovas buvo priverstas savo jėgomis ar pasitelkęs trečiuosius asmenis užbaigti ieškovo UAB „Sorentus projektai“ užaktuotus, bet neatliktus darbus, taip pat kitus pagal Sutartį Nr. 2013/006 neatliktus darbus – šilumos mazgo keitimo darbus. Dėl ieškovo UAB „Sorentus projektai“ neįvykdytų Sutartimi Nr. 2013/006 prisiimtų įsipareigojimų, atsakovas RUAB „Pastatų statyba“ papildomai patyrė 67.062,49 Eur nuostolį.

21Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo iš ieškovo UAB „Sorentus projektai“ priteisti 38.923,75 Eur nuostolių sumą, 8,00 proc. dydžio metinių procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

22Nurodo, jog dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ir netinkamo įvykdymo atsakovas yra patyręs 148.513,05 Lt, kas atitinka 43.012,35 Eur dydžio nuostolius. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs civ. bylą Nr. e2A-172-302/2016, atsakovui iš ieškovo priteisė 4.088,60 Eur delspinigių. Todėl iš ieškovo UAB „Sorentus projektai“ atsakovo RUAB „Pastatų statyba“ naudai turi būti priteista galutinė 38.923,75 Eur nuostolių suma.

23Atsakovas nurodo, jog tai, kad ieškovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, konstatavo Vilniaus apygardos teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2913-798/2016 ir Lietuvos apeliacinis teismas, nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-172-302/2016. Todėl atsakovo teigimu ieškovo kaltės papildomai įrodinėti nereikia.

24Nuostolių dydį atsakovas įrodinėja tuo, jog ieškovui pažeidus sutartį ir atsakovui ją nutraukus, tam, kad įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus prieš savo užsakovą, ieškovas pats pirko medžiagas ir įrengimus, o taip pat samdė kitus subrangovus tam, siekdamas užbaigti objekto statybos darbus be to, ieškovas užaktavo daugiau darbų nei faktiškai atliko.

25Ieškovas UAB „Sorentus projektai“ pagal Sutartį 2 turėjo atlikti darbų už 468.401,70 Lt. Tarpiniuose atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktuose nurodė darbų ir išrašė PVM sąskaitų – faktūrų apmokėjimui už 385.361,39 Lt. Į bylą teikiamuose UAB Statybinių teismo ekspertizių centro Ekspertinio tyrimo aktuose Nr. 14-36, 14-36A ir 14-36B teismo ekspertas prof. dr. Sigitas Mitkus nustatė, jog „tyrimo metu nustatyta, kad atlikti ne visi darbai, nurodyti atliktų darbų aktuose. Taip pat nustatyta, kad atliktų darbų aktuose nurodytas darbų kiekis neatitinka faktiškai atlikto darbų kiekio (...)“, „Subrangovo užaktuotų, tačiau faktiškai neatliktų darbų vidutinė rinkos kaina yra 77.447,87 Lt su PVM (...)“, „atliktų darbų aktuose nurodytų, tačiau faktiškai neatliktų darbų sutartinė kaina yra 54.920,42 Lt be PVM (66.453,71 Lt su PVM) (...)“.

26Kitą dalį nuostolių - 82.059,34 Lt su PVM - sudaro atsakovo RUAB „Pastatų statyba“ savo lėšomis ir jėgomis bei persamdytų rangovų ieškovo neatliktų darbų kainų pabrangimas. Ieškovas UAB „Sorentus projektai“ pagal Sutartį (po Sutarties nutraukimo) neatliko darbų už 83.040,31 Lt. RUAB „Pastatų statyba“ užbaigti ieškovo UAB „Sorentus projektai“ darbus kainavo (patyrė papildomai išlaidų) 231.553,36 Lt (67.062,49 Eur) su PVM. Taip RUAB „Pastatų statyba“ objekto darbų kaina išaugo iki 616.914,75 Lt (385.361,39 Lt suma pagal UAB „Sorentus projektai“ išrašytas sąskaitas plius 231.553,36 Lt papildomos RUAB „Pastatų statyba“ išlaidos užbaigti ieškovo neatliktus darbus). Tokiu būdu Objekto darbai atsakovui RUAB „Pastatų statyba“ pabrango 148.513,05 Lt (43.012,35 Eur) suma (616.914,75 Lt - 468.401,70 Lt).

27Kainos pabrangimą atsakovas aiškina nurodęs 2016-08-08 Apyvartos žiniaraštyje bei prie jo pridėtuose pirkimo ir sumokėjimo dokumentuose.

28Atsiliepdamas į priešieškinį ieškovas nurodė su juo nesutinkantis, prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad iki priešieškinio pareiškimo atsakovas jokių reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo ieškovui nebuvo pareiškęs. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas atliko ir perdavė atsakovui iš esmės visus Sutartyje 2 numatytus darbus, išskyrus Kondicionieriaus 5 kw tiekimo ir montavimo darbus (sąmatos dalis Vėdinimas) ir Šaldymo mašinos, 65 kw tiekimo ir montavimo darbus (sąmatos dalis Vėsinimas). Atsakovas tik 2014 m. spalio 10 d. (praėjus trims mėnesiams po sutarties nutraukimo) kreipėsi į ekspertą dėl Ieškovo atliktų darbų būklės (kiekių) įvertinimo), o objekto užbaigimui reikalingus įrenginius (kondicionierių, šaldymo mašiną) užsakė tik 2014-11-12, apmokėjo - 2015-02-10. Todėl negalima teigti teigti, kad Atsakovo praėjus daug laiko po Sutarties 2 nutraukimo patirtos didesnės išlaidos yra sąlygotos būtent Ieškovo įsipareigojimų nevykdymo.

29Nesutiko su atsakovo teiginiais, kad ieškovas tariamai neatliko dalies darbų, kurie buvo nurodyti tarpiniuose atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktuose. Pažymėjo, kad vadovaujantis CK 6.694 str. nuostatomis, atsakovas, pasirašydamas atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, patvirtino, kad atitinkami darbai yra atlikti ir jis pretenzijų dėl jų atlikimo, apimties ir kokybės neturi. CK 6.662 str. 2-3 d. nustato, kad užsakovas, priimdamas atliktą darbą, pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo - perdavimo akte ar kitame dokumente tie trūkumai buvo aptarti <...>, užsakovas priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbų trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą. Nagrinėjamu atveju Atsakovas po ilgo laiko kvestionuodamas šalių pasirašytuose aktuose nurodytų darbų atlikimo faktą, nenurodo jokių aplinkybių ar priežasčių, dėl kurių tokie atliktų darbų „trūkumai“ negalėjo būti nustatyti darbų perdavimo-priėmimo metu. Atsakovas tariamą atliktų darbų aktuose nurodytų darbų trūkumą įrodinėja 2014-10-10 ir vėlesniais ekspertinio tyrimo aktais, dokumentais, surašytais, praėjus trims mėnesiams ir daugiau laiko po Sutarties 2 nutraukimo ir ieškovo pašalinimo ir statybos darbų aikštelės. Per nurodytą laiką statybos objekte Geležinio vilko g. 29A, Vilniuje toliau dirbo kiti rangovai, lankėsi kiti asmenys. 2014-10-10 ekspertinio tyrimo akte nurodytų tariamų trūkumų pobūdis patvirtina, kad visi nurodyti darbai iš esmės yra įrengimai (filtrai, triukšmo slopintuvai, ventiliatoriai, vandens šildytuvai ir kt.). Akivaizdu, kad sumontuoti vėdinimo sistemos filtrai turėjo būti išmontuoti ir saugomi atskirai, jei po sutarties nutraukimo buvo tęsiami statybos darbai. Todėl tikėtina, kad nurodytų įrengimų ir mechanizmų trūkumas praėjus trims mėnesiams po Sutarties 2 nutraukimo galėjo atsirasti dėl netinkamos statybos aikštelės apsaugos ar nekompetentingo skirtingų rangovų atliekamų darbų objekte valdymo.

30Pažymėjo, kad visos atsakovo tariamos išlaidos patirtos praėjus šešiems ir daugiau mėnesiams po Sutarties 2 nutraukimo. Pasisakydamas dėl konkrečių atsakovo nurodomų neva jo patirtų papildomų išlaidų, ieškovas paaiškino, kad:

 • Hepa filtrai buvo Ieškovo nupirkti, sumontuoti ir užaktuoti (Atliktų darbų aktas, patvirtintas I. B. parašu 2013-10-28). Hepa fitrų modeliai buvo derinti su užsakovu pagal atskirą susitarimą: 8 vnt. H13 modelio ir 3 vnt. F9 modelio. Priede Nr. 4.1 pateikiame šias aplinkybes patvirtinančias PVM sąskaitas faktūras: UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000045359; Nr. KDA000049924. ir Nr. KDA000048618. Pagal paskutinį rangovo pateiktą projektą HEPA filtrų turi būti 12 vnt, nors pagal pirminį projektą ir pagal suderintą sąmatą buvo suderinta tik 11 vnt. Tuo tarpu atsakovas pateikia įrodymus apie tik 5 Hepa filtrų įsigijimą. Tokia jo pozicija neatitinka 2010-10-10 ekspertinio tyrimo akto duomenų, kuriame neva nurodoma, kad neįrengta 11 vnt. Hepa filtrų;
 • atsakovas teigia, kad patyrė išlaidas 2 vnt. gaubtų įsigijimui ir sumontavimui, nors pagal sąmatą prie sutarties buvo numatytas tik 1 vnt. Tai patvirtina ir paties atsakovo į bylą pateiktas 2014-10-10 ekspertinio tyrimo aktas, kuriame nurodyta, kad „neįrengtas gaubtas“. Ieškovo pristatytas ir sumontuotas gaubtas buvo perduotas atsakovo darbų vadovui 2014-03-14 atliktų darbų aktu, patvirtintu I. B. parašu. Aplinkybę, kad Ieškovas įsigijimo ir sumontavo objekte šį gaubtą patvirtina priede Nr. 4.2 pateikiama UAB „Amalva“ PVM sąskaita faktūra V Nr. 0076362;
 • atsakovas pateikia duomenis, kad nupirko ir sumontavo 3 unitazus ir bide potinkinį modulį. Pagal suderintą ir patvirtintą lokalinę sąmatą, buvo numatyti 2 vnt. unitazų, bide maišytuvai apskritai nebuvo numatyti sąmatoje. Nurodyti įrengimai buvo nupirkti ir sumontuoti Ieškovo (priedas Nr. 4.3 UAB „Celsis“ PVM sąskaitos faktūros CLDV Nr. 1034136 ir CLSV Nr. 032103), jų perdavimą Atsakovui patvirtina atliktų darbų aktas, patvirtintas 2014-03-14 I. B. parašu;
 • atsakovas nurodo, kad objekte nebuvo sumontuoti visi difuzoriai. Difuzorių pirkimo sąskaitos-faktūros pridedamos priede Nr. 4.4 (UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000048130; Nr. KDA000048085 ir UAB „MK Technika“ MKT Nr. 103895). Sumontuoti difuzoriai buvo užaktuoti 2014 m. vasario mėnesio atliktų darbų akte ir patvirtinti I. B. parašu 2014-03-14. Difuzoriai, kurie nebuvo iki galo sumontuoti, dėl to, kad kitų Atsakovo pasamdytų rangovų nebuvo pabaigtos montuoti pakabinamos lubos, buvo perduoti Atsakovų darbų vadovui ir palikti objekte G. Vilko g. 29A;
 • atsakovas teigia, kad objekte nebuvo sumontuotos termostatinės galvos. Termostatinių galvų įsigijimo PVM sąskaitos-faktūros pridedamos priede Nr. 4.5 (UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000047917 ir Nr. KDA000046179), jų montavimas ir perdavimas patvirtintas I. B. parašu 2014-03-14;
 • atsakovas teigia, kad objekte nebuvo sumontuotos vėdinimo kameros. Vėdinimo kameros L-4328/2173m3/H,H-250/230Pa pirkimo sąskaita pridedama priede Nr. 4.6 (UAB „VTS Vilnius“ VTS Nr. 13780). Montavimo darbų atlikimas patvirtintas I. B. parašu 2013-12-30. Vėdinimo kameras sumontavo ir paleido automatiką UAB „VTS Vilnius“ (ta pati sąskaita);
 • 4 vnt kanalinių ventiliatorių įsigijimą patvirtina priede Nr. 4.7 pateikiamos PVM sąskaitos faktūros (UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000047634 ir Nr. KDA000047974). Ventiliatorių sumontavimą ir perdavimą Atsakovui patvirtina I. B. parašas 2014-01-30 atliktų darbų akte;
 • Pagal susitarimą su Atsakovu objekte buvo sumontuoti l vnt. 120 1 vandens šildytuvas (s/f. B. L-A įm. „Siloritas“ Nr. SIL-103861), 1 vnt. 100 1 vandens šildytuvas (s/f. UAB „Celsis“ CLSV Nr. 1029780) ir l vnt. 80 1 vandens šildytuvas (s/f. UAB „Celsis“ CLSV Nr. 1025077, priedas Nr. 4.8). Šias aplinkybes taip pat patvirtina atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktas, 2013-03-14 patvirtintas I. B. parašu. Vandens kiekis buvo suprojektuotas taip, kad sumontuotiems boileriams užtektų tūrio ir galingumo pašildyti reikiamą vandens kiekį;
 • atsakovas teigia, kad objekte nebuvo sumontuotas hidromodulis. Hidromodulis buvo montuojamas trimis etapais, medžiagos perkamos taip pat trimis etapais. Sąskaitos-fatūros pridedamos priede Nr. 4.9 (B. L-A įm. „Siloritas“ Nr. SIL- 0001695, UAB „Saneko“ 13R Nr. 05494, UAB „VPI“ 1-13 Nr. 2093). Montavimo darbai patvirtinti I. B. parašais atliktų darbų aktuose (2013m. spalio mėn. atliktų darbų akte, kuris patvirtintas 2013-10-10; 2013m. lapkričio mėn. atliktų darbų akte, kuris patvirtintas 2013-11-29; 2013 m. gruodžio mėn. atliktų darbų akte, kuris patvirtintas 2013-12-30);
 • pagal susitarimą su Atsakovu objekte buvo sumontuoti 5 vnt. DN315 triukšmo slopintuvų (priedas Nr. 4.10, s/f UAB „MK Technika“ MKT Nr. 104457, UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000047634 ir KDA Nr. 000047974), 3 vnt. DN400 triukšmo slopintuvų (UAB „MK Technika“ MKT Nr. 104473; UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000047975 ir KDA Nr. 000047974) ir 3 vnt. DN250 triukšmo slopintuvų (UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000047634 ir KDA000044721);
 • antivibracinė plokštė šaldymo mašinai buvo pradėta montuoti 2013m. rugsėjo mėn. Nupirktos medžiagos patvirtinamos priede Nr. 4.11 pateiktos PVM sąskaitomis faktūromis (UAB „Saneko“ 13R Nr. 05331; B. L-A įm. „Siloritas“ Nr. SIL-0003061; UAB „Samstai“ AAA-13000733390). Dalis sumontuotų medžiagų perduotos 2014 m. sausio mėn. atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktu, patvirtintu 2014-01-30 I. B. parašu;
 • atsakovas teigia, kad objekte nebuvo sumontuotos termostatinės galvos. Nurodytų medžiagų įsigijimą patvirtina priede Nr. 4.12 pridedamos PVM sąskaitos- faktūros (UAB „Dahlgera“ Nr. KDA000047917 ir Nr. KDA000046179), o jų sumontavimas ir perdavimas Atsakovui patvirtintas atliktų darbų perdavimo- priėmimo akte 2013-03-14 I. B. parašu;
 • atsakovas į bylą pateikė duomenis apie 3 vnt. kondicionierių įsigyjimą, tačiau pagal prie Sutarties 2 pridėtą lokalinę sąmatą buvo numatytas tik 1 kondicionierius. Ta aplinkybė, kad oro kondicionieriai buvo įsigyti praėjus 9 mėnesiams po Sutarties 2 nutraukimo (į bylą pateikta 2015-03-31 UAB „BVT partneriai“ PVM sąskaita faktūra), jų buvo įsigyta tris kartus daugiau nei buvo reikalinga Sutarties 2 įvykdymui, sudaro pagrindą manyti, kad oro kondicionieriai buvo įsigyjami ne šiam objektui, arba jų įsigijimo kaina ženkliai išaugo dėl paties atsakovo delsimo.

31Ieškovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad atsakovas teigia, jog sumokėjo įmonei UAB „Plati sfera“ pagal sąskaitą-faktūrą PS Nr. 101, tačiau tiek sąskaitoje, tiek mokėjimo pavedime nurodyta, kad paskirtis yra mokėjimas pagal sutartį Nr.2015/05/28, kas nepatvirtina ir nepaaiškina už kokius darbus ar paslaugas buvo apmokėta. Nepateikta ir jokių konkrečių duomenų už kokius darbus ar paslaugas buvo mokėta įmonei UAB „Daili konstrukcija“.

32Žodinio bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas palaikę procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus. Papildomai pažymėjo, kad šalių susitarimas dėl sulaikytų sumų išmokėjimo turi būti aiškinamas ne kaip sąlyga, tačiau kaip terminas pinigams išmokėti. Sulaikytos sumos buvo skirtos užtikrinti kitos šalis saugumą, jei per tam tikrą laiką paaiškės kokios nors problemos su darbais, medžiagomis, atsiras defektai, tai būtent iš sulaikytų sumų atsakovas būtų galėjęs tai pasidengti. Tačiau esant atliktiems darbams, priimtiems, atitinkamai atsakovo perduotiems užsakovui, nesant įrodymų apie jokius defektus, sulaikytų sumų grąžinimo negali lemti vien formali aplinkybė, kad sutartiniai santykiai tarp šalių nutrūko prieš terminą. Ieškovas ir nereikalavo šių pinigų, iki tol, kol nebuvo galutinai priduoti visi darbai, tame tarpe ir atlikti ieškovo. Dėl neatitikimo šalių pateiktose suvestinėse, ieškovo atstovai pažymėjo, kad būtent jų pateikti duomenys pagrįsti pridėtomis mokėjimo pavedimų kopijomis. Tuo tarpu atsakovas pateikė tik tariamą žiniaraščio kopiją, nepagrįstą jokiais įrodymais, o dėl joje pastebėtų neatitikimo nieko negalėjo paaiškinti ir teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo atstovas. Atkreipė dėmesį, kad atsakovas nepagrįstai įtraukė į savo žiniaraštį 23 981 Lt sumą, kuri neva išmokėta pagal trišalį susitarimą su UAB „Danės gildija“, kai tuo tarpu ši suma sumokėta ne atsakovo, o UAB „Danės gildija“. Taip pat žiniaraštyje priskaityta 261 565 Lt bauda dėl sutarties nutraukimo, kai tuo tarpu teismo sprendimu netesybos buvo sumažintos, be to, įtraukdamas duomenis į pateiktą žiniaraštį atsakovas neatsižvelgia ir į savo paties pareiškimus dėl įskaitymo, padarytus nutraukiant sutartis.

33Pasisakydami dėl priešieškinio reikalavimų ieškovo atstovai pakartojo, kad į bylą atsakovas pateikė didelį kiekį dokumentų, kuriais girdžia savo neva patirtus nuostolius, tačiau visiškai neįrodo jų ryšio su ieškovo veiksmais. Atsakovas priėmė atliktus darbus, pasirašė aktus, priėmė ieškovo jam už juos išrašytas sąskaitas-faktūras ir jas apmokėjo. Ginčydamas priėmimo-perdavimo aktus, atsakovas nenurodo jokių jų negaliojimo pagrindų, nereiškia ir savarankiškų reikalavimų dėl tokių sandorių negaliojimo. Ieškovas neįrodė ir savo nuostolių, neva patirtų dėl pabrangimo. Darbai vykdyti ir sutartys sudarytos praėjus pusei metų po sutarties su ieškovu nutraukimo, darbų apimtys, medžiagų kiekiai, net inžineriniai sprendimai pakeisti, jokios papildomos išlaidos nėra išgrynintos, atsakovas nenurodė, kaip konkrečiai jos susijusios su ieškovo neatliktais ar neva netinkamai atliktais darbais, todėl negalima laikyti, kad bet koks pabrangimas yra susijęs su ieškovo veiksmais.

34Teismo posėdžio metu atsakovą, restruktūrizuojamą UAB „Pastatų statyba“ atstovavęs advokatas pažymėjo, kad nagrinėjamoje byloje šalių sudarytas sutartis reikia vertini atskirai, nes sutarčių sąlygos yra visiškai skirtingos. Pažymėjo, kad dėl abiejų sutarčių nutraukimo teisėtumo yra pasisakyta ankstesniuose teismų sprendimuose ir pripažinta, kad sutartys pasibaigė dėl ieškovo kaltės.

35Pagal pirmąją sutartį (2012-07-17 Nr. 2012/006) ieškovas neatliko visų darbų, neįformino visų dokumentų, tarp šalių nebuvo pasirašytas baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas. Šios aplinkybės konstatuotos teismo, todėl jų įrodinėti atsakovas neturi. Nesant šių sąlygų, atsakovui neatsirado prievolę grąžinti sulaikytų sumų. Be to, pagal sutartį atsakovas turėjo teisę įskaityti savo nuostolius į bet kokias ieškovui mokėtinas sumas, ką jis ir padarė. Pažymėjo, kad dėl visų mokėtinų sumų pagal minėtą sutartį pasisakyta Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-2934-535/2015, todėl ieškovas pakartotinai šio klausimo kelti negali. Pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimų pagal antrąją sutartį (2013-04-22 Nr. 2013/006) atsakovo atstovas pažymėjo, kad atsakovas patyrė nuostolių kur kas daugiau nei sulaikyta sumų pagal šią sutartį. Juos ir prašo priteisti priešieškiniu. Atsakovo pasamdytas ekspertas specialisto išvadoje nurodė, kad faktiškai ieškovas atliko mažiau darbų nei nurodyta aktuose. Pažymėjo, kad kai kurios ieškovo sąskaitos-faktūros išrašytos jau po to kai ieškovas paliko objektą. Nuostolius, patirtus dėl kainos pabrangimo, atsakovas įrodė į bylą pateiktais įrodymais.

36Paskutiniame teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo, bankrutuojančios UAB „Pastatų statyba“ bankroto administratorius palaikė anksčiau atsakovo procesiniuose dokumentuose, taip pat advokato paaiškinimuose šioje byloje išdėstytą poziciją, prašė ja vadovautis, ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

37Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

38Byloje nustatyta, kad 2012-07-17 šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2012/006 (Sutartis 1) dėl joje nurodytų statybos rangos darbų objekte Turgaus g. 37, Klaipėdoje, atlikimo (t. 1, b. l. 6-25). Prie šios sutarties 2012-10-10 sudarė susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo (t. 1, b. l. 26-27), 2013-05-03 dar vieną susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo (t. 1, b. l. 28-29). 2013-08-02 buvo pasirašytas susitarimas dėl papildomų ir neatliekamų darbų (t. 1, b. l. 30-31).

39Ieškovas į bylą pateikė atliktų darbų aktus bei išrašytas sąskaitas faktūras pagal Sutartį 1, kurių bendra suma 872 386,26 Lt (252 660,52 Eur) (t. 1, b. l. 35-155).

40Į bylą pateikti atsakovo ir užsakovo UAB „Danės gildija“ gamybinių pasitarimų protokolai, kuriuose fiksuoti defektai bei vėlavimai (t. 1, b. l. 163-164, 167-191).

412014-11-10 tarp rangovo, atsakovo šioje byloje UAB „Pastatų statyba“, ir užsakovo UAB „Danės gildija“ buvo pasirašytas baigiamasis objekto Turgaus g. 37, Klaipėda, priėmimo-perdavimo aktas (t. 1, b. l. 35).

422014-06-17 raštu UAB „Pastatų statyba“ įspėjo UAB „Sorentus projektai“ apie netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą (t. 1, b. l. 165-166).

432014-07-09 pareiškimu Nr. S-2014/096 UAB „Pastatų statyba“ pranešė UAB „Sorentus projektai“ apie 2012-07-17 statybos rangos sutarties Nr. 2012/006 nutraukimą (t. 1, b. l. 192-194).

44Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2934-535/2015 atmetė UAB „Sorentus projektai“ ieškinį UAB „Pastatų statyba“, kuriuo buvo prašoma pripažinti neteisėtu 2014-07-09 pareiškimu atliktą 2012-07-17 statybos rangos sutarties Nr. 2012/006 nutraukimą (t. 1, b. l. 195-201).

452013-04-22 šalys taip pat sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2013/006 (Sutartis 2) dėl joje nurodytų statybos rangos darbų objekte Geležinio vilko g. 29A, Vilniuje, atlikimo (t. 2, b. l. 22-31, 140-149). Prie šios sutarties 2013-06-14 sudarė susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo (t. 2, b. l. 32), 2014-01-14 dar vieną susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo (t. 2, b. l. 33).

46Ieškovas į bylą pateikė atliktų darbų aktus bei išrašytas sąskaitas faktūras pagal Sutartį 2, kurių bendra suma 385 361,39 Lt (111 608,37 Eur) (t. 2, b. l. 35-84).

472014-07-09 pareiškimu Nr. S-2014/095 UAB „Pastatų statyba“ pranešė UAB „Sorentus projektai“ apie 2013-04-22 statybos rangos sutarties Nr. 2013/006 nutraukimą (t. 2, b. l. 85-86).

48Vilniaus apygardos teismas 2015-06-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2913-798/2015 (t. 2, b. l. 173-181) išnagrinėjo civilinė bylą, kurioje ieškiniu, teisme pareikštu 2014-09-11, UAB „Pastatų statyba“ prašė priteisti jai iš UAB „Sorentus projektai“ 214 2200, 48 Lt netesybų (nuostolių) dėl netinkamo 2013-04-22 statybos rangos sutarties Nr. 2013/006 vykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-172-302/2016 pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2015-06-02 sprendimą, reikalavimą tenkino iš dalies ir priteisė UAB „Pastatų statyba“ iš UAB „Sorentus projektai“ 4 088,60 Eur (14 117,13 Lt) delspinigių (t. 1, b. l. 224-237).

49Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad deklaracija apie objekto, Geležinio vilko g. 29 A, Vilniuje, statybos (kapitalinio remonto) darbų užbaigimą pasirašyta 2015-04-27 (t. 2, b. l. 101-102).

50UAB „Sorentus projektai“ 2015-12-15 raginimu pareikalavo UAB „Pastatų statyba“ sumokėti sulaikytą 10 proc. nuo priimtų darbų vertės sumą, t.y. 11 160,84 Eur (38 536,14 Lt), nurodė, kad atsižvelgdamas į tai, kada baigiamasis objekto darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašytas 2015-05-25, nuo šios datos skaičiuoja sutartinius 0,02 proc. delspinigius, kurie raginimo diena sudaro 454,92 Eur (t. 2, b. l. 103-104).

51Atsakovas į bylą pateikė 2014-10-10 ekspertinio tyrimo aktą, surašytą atsakovo samdyto eksperto prof. dr. Sigitas Mitkus, kuriame konstatuota, kad ieškovas atliko ne visus darbus, nurodytus atliktų darbų aktuose, taip pat kad atliktų darbų aktuose nurodytas darbų kiekis neatitinka faktiškai atlikto darbų kiekio (t. 2, b. l. 152-163). Atlikęs papildomą tyrimą ekspertas nurodė, kad darbų aktuose nurodytų, tačiau faktiškai neatliktų darbų sutartinė kaina yra 66 453, 71 Lt su PVM, o jų vidutinė rinkos kaina yra 77 447, 87 Lt su PVM (t. 2, b. l. 164-172).

52Nuostoliams, kurių prašo priešieškiniu, pagrįsti atsakovas teikia jo po Sutarties 2 nutraukimo su kitais kontrahentais sudarytų sutarčių dėl prekių įsigijimo bei darbų atlikimo, sąskaitų-faktūrų bei priėmimo-perdavimo aktų kopijas, banko sąskaitos išrašus (t. 3, b. l. 1-57, 165-167).

53Ieškovas su reikalavimu priteisti einamąsias įmokas, t.y. sulaikytas sumas pagal šalių sudarytą 2012-07-17 statybos rangos sutartį Nr. 2012/006, delspinigius bei palūkanas, kreipėsi į atsakovo restruktūrizavimo bylą nagrinėjusį Vilniaus apygardos teismą. Vilniaus apygardos teismas 2016-05-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-170-560/2016 išskyrė šį reikalavimą į atskirą civilinę bylą ir perdavė ją nagrinėti pagal teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teismui (t. 1, b. l. 1-2). Tos pačios dienos kita nutartimi Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti UAB „Sorentus projektai“ reikalavimą dėl einamųjų įmokų, t.y. sulaikytų sumų, delspinigių ir palūkanų, pagal šalių 2013-04-22 statybos rangos sutartį Nr. 2013/006 (t. 1, b. l. 246). Šis reikalavimas pareikštas nagrinėjamoje byloje ieškovui tikslinant ieškinį. Restruktūrizuojamą UAB „Sorentus projektai“ byloje atstovavo administratoriaus UAB „Bankroto centras“ atstovas advokatas Ričardas Suslavičius. 2016-10-17 nutartimi Vilniaus miesto apygardos teismas restruktūrizuojamos UAB „Pastatų statyba“ administratoriaus UAB „Bankroto centras“ prašymu restruktūrizavimo bylą nutraukė, nutartis įsiteisėjusi. Pradėta UAB „Pastatų statyba“ bankroto ne teismo tvarka procedūra. Toliau atsakovą šioje byloje atstovavo bankroto administratorius UAB „Abadona“. 2016-12-19 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-6665-781/2016 nutrauktas pradėtas UAB „Pastatų statyba“ bankroto procesas ne teismo tvarka. Nutartis apskųsta atskiruoju skundu ir bylos išnagrinėjimo bei sprendimo priėmimo šioje byloje metu nėra įsiteisėjusi.

54Ieškovas pareiškė reikalavimus dėl einamųjų įmokų pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, 8 dalies 6 punktą priteisimo. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo reztruktūrizavimo procesas baigtas, pradėta jo bankroto procedūra, ieškovas reikalauja sulaikytas sumas priteisti iš atsakovo kaip skolą.

55Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti nuostolius

56Pažymėtina, kad priešieškinio reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo atsakovas kildina tik iš antrosios sutarties, t.y. 2013-04-22 statybos rangos sutarties Nr. 2013/006 dėl darbų objekte Geležinio vilko g. 29A, Vilniuje, ir prie jos pasirašytų papildomų susitarimų.

57Atsakovas nurodo nuostolių patyręs: 1) dėl to, jog ieškovas faktiškai atliko mažiau darbų negu nurodyta priėmimo-perdavimo aktuose; 2) dėl to, kad sutartis buvo nutraukta prieš terminą, atsakovas, pats atlikdamas ieškovo neatliktus darbus bei sudarydamas papildomas sutartis, patyrė papildomų išlaidų dėl kainos pabrangimo.

58Vilniaus apygardos teismo 2015-06-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2913-798/2015 ir Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-172-302/2016 konstatuota, kad atsakovas sutartį 2014-07-09 pareiškimu Nr. S-2014/095 nutraukė pagrįstai, nes ieškovas pažeidė sutartį. Ši aplinkybė turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai (CPK 182 str. 2 p.), todėl teismas nepasisako dėl ieškovo argumentų apie tai, kad jis negalėjo baigti vykdyti sutarties dėl atsakovo kaltės.

59Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Pagal CPK 185 straipsnį teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo. Teismas turi įvertinti įrodymų visetą, ir iš jo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

60Jau minėta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė (CPK 178 str.) galioja dispozityviosiose bylose, t. y. bylose, kuriose nėra viešojo intereso gynimo poreikio ir kuriose visa apimtimi galioja dispozityvumo, taip pat rungimosi principai. Šioje byloje ginčas kilo tarp dviejų pelno siekiančių juridinių asmenų - subjektų, veikiančių savo įprastoje verslo aplinkoje pagal sudarytą subrangos sutartį. Taigi nagrinėjamo ginčo pobūdis ir teismo nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, jog ši byla nėra dispozityvioji, ir netaikyti dispozityvumo bei rungimosi principų visa apimtimi.

61Kilus ginčui dėl darbų, atliktų pagal rangos sutartį, kiekio ar kokybės, defektų įrodinėjimo našta tenka užsakovui, šiuo atveju generaliniam rangovui UAB „Pastatų statyba“.

62Nagrinėjamoje byloje svarbi aplinkybė yra tai, kad atsakovas yra priėmęs ieškovo priėmimo-perdavimo aktuose nurodomą kiekį darbų ir už juos sumokėjęs. Jokių tiesioginių pretenzijų CK 6.662 straipsnio nustatyta tvarka dėl to, kad atlikti ne visi darbai atsakovas ieškovui iki šioje byloje nagrinėjamo priešieškinio nėra pareiškęs. Aplinkybę, kad ieškovas atliko mažiau darbų nei įtraukė į aktus, atsakovas įrodinėja vieninteliu įrodymu – į bylą pateikta specialisto išvada. Teismas atkreipia dėmesį, kad tą patį dokumentą atsakovas buvo pateikęs ir į civilinę bylą, kurioje reikalavo netesybų pagal tą pačią sutartį priteisimo. Vilniaus apygardos teismas 2015-06-02 sprendime, mažindamas delspinigių dydį atsižvelgė į tai, kad didžiąja dalimi sutartis buvo įvykdyta ir atsakovas remonto darbus, išskyrus šilumos mazgo keitimą, atliko. Lietuvos apeliacinis teismas, 2016-03-22 nutartimi peržiūrėdamas 2015-06-02 pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka, ir priteisdamas 4 088,60 Eur netesybų vietoje ieškovo reikalautų 214 200,48 Lt (62 036,75 Eur), nurodė, kad mažindamas netesybas, teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Nutartyje be kita ko konstatavo, kad atsakovė (past. – UAB „Sorentus projektai“) didžiąją dalį sutartų remonto darbų atliko, kas, teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant ir į tai, kad prašomos priteisti netesybos siekia pusę visos ginčo sutarties kainos, sudarė pakankamą pagrindą sumažinti netesybas. Pažymėjo ir tai, kad nors ieškovė apeliaciniame skunde ir tvirtino, kad neaišku, kodėl netesybas sumažino būtent iki 0,05 proc., tačiau teismui nepateikė jokių duomenų, jog būtent toks netesybų dydis, kurį pasinaudodamas savo diskrecijos teise nustatė pirmos instancijos teismas, nepadengia jos dėl atsakovės netinkamo sutarties vykdymo patirtų nuostolių, nors šiuo atveju pareiga įrodyti tikėtinų nuostolių dydį tenka būtent ieškovei.

63Taigi, aplinkybė, kad ieškovas neatliko darbų, kurie nurodyti priėmimo-perdavimo aktuose, nėra įrodyta.

64Vertindamas pagrįstumą kitų atsakovo nuostolių, kuriuos jis nurodo patyręs dėl ieškovo neatliktų darbų kainos pabrangimo, teismas pažymi, kad visi darbai objekte buvo baigti 2015-05-25, kuomet pasirašytas baigiamasis objekto darbų priėmimo-perdavimo aktas. Taigi visi galimi nuostoliai atsakovui buvo žinomi dar jau minėtos civilinės bylos pagal jo paties UAB „Sorentus projektai“ pareikštus reikalavimus dėl netesybų priteisimo nagrinėjimo metu. Jau minėta, kad bylą nagrinėję teismai vertino, jog UAB „Pastatų statyba“ nuostoliai, patirti dėl to ir po to, kai UAB „Sorentus projektai“ pažeidus sutartinius įsipareigojimus UAB „Pastatų statyba“ sutartį nutraukė prieš terminą, ne tik kad neviršijo reikalaujamų netesybų sumos, tačiau atvirkščiai, teismai vertino, kad reikalaujamų netesybų suma aiškiai nepagrįsta, nes per didelė.

65Šioje byloje svarbu tai, kad atsakovas neįrodinėja, jog priešieškiniu reikalaujamų nuostolių patyrė dėl aplinkybių, paaiškėjusių vėliau, jau po ginčo teisme dėl netesybų dydžio. Atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovo pateikti dokumentai nesudaro pakankamo pagrindo spręsti, jog jie įrodo atsakovo nurodomus nuostolius. Tokią išvadą darydamas teismas pagrįstais laiko ieškovo atsikirtimuose į priešieškinį išdėstytus pastebėjimus, kad medžiagos pirktos ir darbai atlikti praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui nuo sutarties su ieškovu nutraukimo, kai kurios medžiagos ir darbai apskritai nebuvo numatyti sutartyje su ieškovu, kai kurios sąskaitos-faktūros išrašytos jau po galutinio objekto pridavimo, kas sudaro pagrindą abejonėms, ar jos buvo panaudotos šiame objekte, iš kai kurių sąskaitų ir mokėjimo nurodytų neįmanoma spręsti, už kokias konkrečias medžiagas ar darbus ir kokiam objektui skirtos jose nurodytos sumos.

66Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsakovas, nurodydamas patirtus nuostolius yra ypač nenuoseklus: atsiliepdamas į ieškovo patikslintą ieškinį jis nurodė patyręs 86 308,81 Eur nuostolių, tuo tarpu priešieškinyje jau teigia patyręs 43 012,35 Eur dydžio nuostolius, iš kurių išskaičiavęs 4.088,60 Eur delspinigių, priteistų Lietuvos apeliacinis teismo civilinėje byloje Nr. e2A-172-302/2016, priešieškiniu reikalauja galutinės 38.923,75 Eur nuostolių sumos.

67Įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje priešieškiniu reiškiamų reikalavimų dėl nuostolių atlyginimo atsakovas tikėtinai neįrodė (CPK 176, 178, 185 str.).

68Dėl sulaikytų pagal 2012-07-17 Statybos subrangos sutartį Nr. 2012/006 lėšų priteisimo

69Šia sutartimi ir susitarimais prie jos buvo suderėta dėl darbų, kurių bendra kaina 918 777, 26 Lt (266 096,29 Eur) atlikimo. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovas šiame objekte atliko darbų už 872 386,24 Lt (252 660,52 Eur).

70Iš atsakovo 2014-07-09 pranešimo apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/096 turinio bei ieškovo pateiktų buhalterinių duomenų, o taip pat abiejų šalių pozicijos Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2934-535/2015 nustatyta, kad sutarties nutraukimo metu atsakovas ieškovui už atliktus darbus turėjo pareigą sumokėti 21 356,52 Lt, tokiu būdu atsakovas būtų atsiskaitę už visus ieškovo faktiškai atliktus darbus, išskyrus 43 619,31 Lt (12 633, 03 Eur) sumą, kurios sutarties nutraukimo metu atsakovas neturėjo mokėti, nes turėjo teisę ją sulaikyti pagal šalių sudarytos sutarties 11.5 punktą.

712014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/096 UAB „Pastatų statyba“ prisiskaičiavo 261 565,54 Lt netesybų (200 000 Lt bauda bei 61,565,54 Lt delspinigiai), ir aiškiai nurodė, jog ieškovui mokėtiną būtent 21 356,52 Lt sumą jis įskaito į priskaitytas netesybas, tuo pačiu pareikalaudamas UAB „Sorentus projektai“ sumokėti UAB „Pastatų statyba“ likusią netesybų sumą, t.y. 240 209,02 Lt.

72Vadovaudamasis išdėstytu teismas kaip nepagrįstus atmeta atsakovo šiame procese pateiktus samprotavimus apie tai, kad jis ieškovui pagal aptariamą sutartį yra sumokėjęs daugiau nei ieškovas nurodo.

73Taigi, atsakovas yra sulaikęs 43 619,31 Lt (12 633, 03 Eur), kas sudaro 5 proc. nuo ieškovo pagal sutartį faktiškai atliktų darbų kainos.

74Atsakovas nurodo, kad sulaikytos pagal aptariamą sutartį sumos jis neprivalo grąžinti ieškovui, nes ieškovas nėra įvykdęs sutarties 11.5 punkte nustatytų sąlygų, kadangi jo prievolė išmokėti sulaikytas lėšas atsirastų tik esant šių aplinkybių visumai: ieškovui visus darbus atlikus tinkamai, tinkamai įforminus visus objekto užbaigimo dokumentus, ir šalims pasirašius baigiamųjų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Tarp šalių nėra ginčo, kad sutartis nebuvo baigta vykdyti. Sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju atsakovas turi pareigą grąžinti sulaikytą dalį ieškovo atliktų darbų kainos, vertintini šalių tikslai dėl nurodytos sutarties sąlygos susitariant.

75Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

762012-07-17 šalių sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2012/006 11.5 punkte nurodyta, kad apmokėdamas už darbus generalinis rangovas sulaiko šiame punkte nustatyto dydžio sumas su tikslu suformuoti rezervą, lygų 5 (penkių) procentų nuo darbų kainos. Nors tame pačiame punkte nurodyta, kad sulaikyta 5 procentų dydžio darbų kainos dalis sumokama tik po visų darbų tinkamo atlikimo, visų reikalingų dokumentų tinkamo įforminimo, viso objekto užbaigimo bei baigiamojo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo, ši nuostata, vertinant ją kitų sutarties sąlygų kontekste, negali būti aiškinama taip, kad paneigtų bet kokią ieškovo galimybę atgauti sulaikytas sumas, jei sutartis nebuvo baigta vykdyti pilna apimtimi. Atsakovo teisė pasilikti sulaikytas sumas vien dėl to, kad nutraukus sutartį ji nebuvo baigta vykdyti, dėl ko objektyviai negalėjo būti atlikti baigiamieji veiksmai, aptarti 11.5 punkte, reikštų, kad šalys iš esmės susitarė dėl sulaikytos sumos dydžio baudos. Su tuo teismas nesutinka. Aptartas sutarties punktas yra skyriuje, šalių pavadintame „Atsiskaitymo tvarka“, taigi iš esmės juo yra aptarti kainos sumokėjimo tvarkos klausimai. Sutarties 12 ir 13 skyriuose, kuriuose išdėstytos nuostatos, susijusios su šalių atsakomybe ir sutarties nutraukimu, plačiai aptartos netesybos (baudos, delspinigiai), jų dydžiai ir mokėjimo tvarka, tačiau šiuose skyriuose jokių nuorodų į sutarties 11.5 punktą bei pagal jį generalinio rangovo sulaikytas sumas nėra. Sulaikytos kainos dalies grąžinimo sąlygos aptartos sutarties 9 skyriuje „Garantijos ir draudimas“. Tai lemia išvadą, jog pagal šią sutartį sulaikyta kainos dalis skirta sutartyje nurodytą laiko tarpą užtikrinti galimus būsimus nuostolius. Todėl teismas sprendžia, jog sutartį nutraukus, nebaigus jos vykdyti, šalių susitarimas dėl sulaikytos atliktų darbų kainos dalies grąžinimo turi būti taikomas dalimi, kuria sutartis faktiškai įvykdyta, nes praėjus sutartyje nurodytam laikui, pasibaigė ir atsakovo teisė sulaikyta suma užtikrinti galimus nuostolius dėl įvykdytos sutarties dalies.

77Pagal sutarties 9.1 punktą subrangovas, pageidaujantis, kad nebūtų taikomas 5 proc. dydžio darbų kainos sulaikymas, užtikrindamas tinkamą savo prievolių pagal šią sutartį vykdymą, savo sąskaita per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikia generaliniams rangovui įsipareigojimų vykdymo garantiją ar laidavimą. To ieškovas nepadarė, atsakovas sulaikė 5 proc. sumą nuo faktiškai atliktų darbų kainos. 9.2 punkte nustatyta, kad užtikrindamas tinkamą savo garantinio laikotarpio prievolių vykdymą, subrangovas savo sąskaita per 14 kalendorinių dienų po baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo įsipareigoja pateikti garantinio įsipareigojimų vykdymo garantiją/laidavimą. To ieškovas taip pat nepadarė. Sutarties 9.3 punkte nustatyta, kad nepateikus 9.2 punkte nurodytų sąlygų atitinkančios garantinio laikotarpio įsipareigojimų vykdymo garantijos/laidavimo, turi sulaikyti subrangovui mokėtiną sumą, lygią 3 proc. nuo darbų kainos; ši suma sulaikoma iki tol, kol sueis 3 metai nuo objekto užbaigimo akto gavimo.

78Sistemiškai aiškinant sutarties 9.3 bei 11.5 punktų nuostatas, teismui padarius išvadą, kad prievolės sumokėti sulaikytą sumą negali savaime lemti aplinkybė, jog sutartis nebuvo baigta vykdyti, sutiktina, kad po galutinio objekto perdavimo užsakovui, atsakovas įgijo pareigą sumokėti ieškovui sulaikytos sumos dalį, viršijančią 3 proc. nuo faktiškai atliktų darbų vertės. Taigi ieškiniu pareikštas reikalavimas priteisti 5 053,21 Eur (12 633,03/5x2) laikytinas pagrįstu.

79Teismas nepagrįstais laiko atsakovo argumentus apie tai, kad net ir pripažinus, jog atsakovas turi pareigą grąžinti ieškovui pagal sutartį sulaikytas sumas, faktiškai jų mokėti jis neturėtų, nes jos įskaitytos į priskaitytų netesybų sumą 2014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/096. Tokie šioje byloje pateikti atsakovo samprotavimai neatitinka faktiškai susiklosčiusios situacijos. Sutiktina su atsakovu, kad pagal sutarties 13.2.2 ir 13.2.1 punktus netesybas atsakovas galėjo įskaityti į visas už darbus mokėtinas sumas, tame tarpe ir sulaikytą kainos dalį, tačiau šioje byloje svarbu tai, kad 2014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/096 atsakovas aiškiai nurodė, kokią sumą įskaito į priskaitytas netesybas. Būtent tokiu būdu ir nurodyta apimtimi atsakovas realizavo savo teisę į įskaitymą (CK 6.130 str.). Kitoks aiškinimas sukurtų šalių tarpusavio santykių neapibrėžtumą, todėl negalimas. Jokio kito pranešimo apie sulaikytų sumų įskaitymą į netesybas, pavyzdžiui, suėjus terminui sulaikytas sumas išmokėti, atsakovas jokia forma nepareiškė (CK 6.131 str.).

80Šios bylos kontekste pažymėtina, kad nei Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-2934-535/2015, nei šioje byloje, nei kituose procesuose reikalavimo ieškovui dėl likusių (po įskaitymo) pareiškime dėl sutarties nutraukimo priskaitytų netesybų priteisimo atsakovas nebuvo ir nėra pareiškęs, nors ieškovas atsakovo pranešimu reikalautų 240 209,02 Lt iki šiol nėra sumokėjęs. Sutiktina su ieškovu, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-2934-535/2015, pasisakęs dėl sutarties nutraukimo teisėtumo, netesybų klausimo nenagrinėjo. Priskaitytų netesybų dydžio pagrįstumas nevertinamas ir šioje byloje, nes tai išeitų už nagrinėjamos bylos ribų.

81Dėl sulaikytų pagal 2013-04-22 Statybos subrangos sutartį Nr. 2013/006 lėšų priteisimo

82Šia sutartimi ir susitarimais prie jos buvo suderėta dėl darbų objekte Geležinio vilko 29A, Vilniuje, kurių bendra kaina 447 903,65 Lt (129 721,86 Eur), atlikimo. Atmetęs atsakovo priešieškinio reikalavimus, teismas konstatuoja, kad ieškovas faktiškai šiame objekte atliko ir atsakovui perdavė darbų už 385 361,36 Lt (111 608,37 Eur).

83Iš atsakovo 2014-07-09 pranešimo apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/095 turinio, taip pat ieškovo pateiktų duomenų, tame tarpe mokėjimo pavedimų kopijų (t. 2, b. l. 34, t. 3, b. l. 95-118) nustatyta, kad sutarties nutraukimo dieną už ieškovo faktiškai atliktus darbus atsakovas turėjo pareigą sumokėti 14 221, 17 Lt. Būtent šią sumą atsakovas įskaitė į netesybas pranešimu apie sutarties nutraukimą.

84Taigi atsakovas su ieškovu už jo faktiškai atliktus darbus yra atsiskaitęs 346 825,22 Lt suma, o likusią 10 proc. nuo atliktų darbų vertės sumą – 38 536,14 Lt (11 160,84 Eur), yra sulaikęs, vadovaudamasis šalių sudarytos Sutarties 2 11.5 punkto (t. 2, b. l. 145) nuostatomis.

852014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/095 atsakovas nurodė, kad dėl ieškovo sutartinių pažeidimų jis priskaičiavo baudos ir delspinigių bendrai 228 421,65 Lt sumai, į kuriuos įskaitęs jau minėtus 14 221, 17 Lt, pareikalavo ieškovą sumokėti jam 214 200,48 Lt netesybų. Ieškovui to nepadarius, UAB „Pastatų statyba“ reikalavimą iš UAB „Sorentus projektai“ priteisti tokio dydžio netesybas pareiškė teisme. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-172-302/2016 apeliacine tvarka peržiūrėjęs Vilniaus apygardos teismo 2015-06-02 sprendimą, tokį reikalavimą tenkino iš dalies ir, nustatęs, kad protingomis ir pagrįstomis netesybomis laikytina 28 338,30 Lt, kuri įvertinus tai, kad ieškovė įskaitė 14 221,17 Lt sumą, sumažinta iki 14 117,13 Lt, priteisė UAB „Pastatų statyba“ iš UAB „Sorentus projektai“ atitinkamą 4 088,60 Eur netesybų sumą.

86Vertinant pagal sutarties 11.5 punktą sulaikytos sumos – 10 proc. nuo atliktų darbų vertės, paskirtį visų sutarties sąlygų kontekste (CK 6.193–6.195 str.) akivaizdu, kad ši suma buvo skirta užtikrinti ieškovo įsipareigojimams pagal sutartį jos vykdymo metu, kadangi 11.5 punkte nurodyta, jog ši suma bus sumokėta subrangovui po visų darbų tinkamo atlikimo su galutiniu atliktų darbų aktu ir sąskaita-faktūra, t.y. įvykdžius sutartį. Tos pačios sutarties 15 dalyje „Sutarties nutraukimas prieš terminą“ aiškiai nurodyta, kokiais atvejais, kokiomis sąlygomis ir kokios sumos turi būti sumokėtos, jei sutartis bus nutraukta nebaigus jos vykdyti. Atsakovas pranešimu vienašališkai nutraukė sutartį, vadovaudamasis jos 15.1.4 punktu, dėl to, kad subrangovas sutartį pažeidė. Pagal sutarties 15.2 punktą nutraukus sutartį 15.1.1 – 15.1.4 punktuose (taigi ir šiuo atveju) numatytais atvejais, rangovas įsipareigoja apmokėti subrangovui visas sumas, į kurias įeina: 15.2.1. faktiškai tinkamai atliktų darbų vertė; 15.2.2 visų medžiagų, laikinų įrenginių ir laikinų darbų, kuriuos perima rangovas ar kurios yra nejudamai ir tvirtai sujungtos su statiniu, vertė. Taigi, nutraukęs sutartį prieš terminą, atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui visą faktiškai atliktų darbų vertę. Jokia sutarties sąlyga nenumato galimybės atsakovui tokiu atveju nemokėti sulaikytos 10 proc. nuo faktiškai atliktų darbų kainos sumos.

87Sutiktina, kad atsakovas, vadovaudamasis CK 6.130 - 6.131 straipsniais bei sutarties nuostatomis, turėjo galimybę įskaityti sulaikytą sumą į savo priskaitytas netesybas ar patirtus nuostolius. Tačiau 2014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/095 atsakovas to nepadarė. Be to, ankstesniame procese teismas nustatė tinkamą ir pagrįstą netesybų dydį, priteisė jas UAB „Pastatų statyba“ iš UAB „Sorentus projektai“, kuri teismo sprendimą įvykdė. Papildomų nuostolių atsakovas neįrodė.

88Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas savo užsakovui visą objektą Geležinio vilko g. 29A, Vilniuje, pridavė. Sulaikyta 10 proc. nuo faktiškai atliktų darbų kainos suma nėra skirta užtikrinti įsipareigojimams garantiniu laikotarpiu, kadangi šiuo tikslu šalys sutarties 12 skyriuje išdėstytomis nuostatomis susitarė dėl užtikrinimo kitais būdais. Kartu pažymėtina, kad aplinkybės, ar susitarimai dėl garantinio laikotarpio įsipareigojimų yra įvykdyti, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

89Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo sulaikytą 11 160,84 Eur sumą yra pagrįstas ir turi būti tenkinamas.

90Dėl išvestinių reikalavimų

91Ieškovas pagal 2012-07-17 Statybos subrangos sutarties Nr. 2012/006 12.2 p. paskaičiavo 1 849,47 Eur delspinigių (5053,21 x 0,2 proc. x 183), pagal 2013-04-22 Statybos subrangos sutarties Nr. 2013/006 14.4 p. – 4 017,90 Eur delspinigių (11 160,84 Eur x 0,2 proc. x 180 dienų). Kadangi atsakovas pažeidė prievolių įvykdymo terminus, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo pagrįstas, todėl tenkintinas (6.71 str.).

92Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistas sumas nuo reikalavimų iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

93Dėl bylinėjimosi išlaidų

94Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“ ieškovui UAB „Sorentus projektai“ priteistina 2 274,80 Eur išlaidų už advokato pagalbą, 497 Eur žyminio mokesčio, iš viso 2 771,80 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 98 str., 88 str. 1 d. 6 p.).

95Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

96ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

97Priteisti iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“, juridinio asmens kodas 123401081, pagal 2012-07-17 Statybos subrangos sutartį Nr. 2012/006 su vėlesniais susitarimais 5 053,21 Eur skolos, 1849,47 Eur delspinigių, 6 (šešių) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (6 902,68 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Sorentus projektai“, juridinio asmens kodas 300928646, naudai.

98Priteisti iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“, juridinio asmens kodas 123401081, pagal 2013-04-22 Statybos subrangos sutartį Nr. 2013/006 su vėlesniais susitarimais 11 160,84 Eur skolos, 4 017,90 Eur delspinigių, 6 (šešių) proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (15 178,74 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-07-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo UAB „Sorentus projektai“, juridinio asmens kodas 300928646, naudai.

99Priteisti iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“, juridinio asmens kodas 123401081, 2 771,80 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Sorentus projektai“, juridinio asmens kodas 300928646, naudai.

100Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB „Sorentus projektai“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš... 5. Ieškovas nurodė, kad tarp UAB „Sorentus projektai“ (subrangovo) ir UAB... 6. Be to, dėl vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus ieškovas atsakovui pagal... 7. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta dar viena - 2013-04-22 Statybos... 8. Dėl vėlavimo įvykdyti įsipareigojimus atsakovui pagal Sutarties 2 14 p.... 9. Ieškovas taip pat nurodė nesutinkantis, kad atsakovas pagal Sutartį 1 į... 10. Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje byloje yra konstatuota, kad 14 221,17... 11. Ieškovas pažymi, jog atsižvelgė į atsakovo vienašališkai įskaitytas... 12. Atsakovas, atsiliepdamas į ieškinį, nurodė su juo nesutinkantis.... 13. Atsakovas teigia, kad UAB „Sorentus projektai“ reikalavimą priteisti... 14. Sutarties nutraukimo dienai ieškovas buvo atlikęs darbų iš viso už... 15. Taigi, atsakovo vertinimu, iš vienos pusės CK 6.30 str. nustato, kad... 16. Atsakovas pažymėjo ir tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23... 17. Pasisakydamas dėl einamųjų įmokų pagal antrąją sutartį priteisimo,... 18. 2013-04-22 sudarė statybos subrangos sutartimi ieškovas įsipareigojo pagal... 19. Nors atsakovo teigimu ieškovas reikalavimą priteisti einamąsias įmokas... 20. Taigi, ir šis ieškinio reikalavimas atmestinas, o atsakovas neprivalo... 21. Atsakovas byloje pareiškė priešieškinį, kuriuo prašo iš ieškovo UAB... 22. Nurodo, jog dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo ir netinkamo... 23. Atsakovas nurodo, jog tai, kad ieškovas pažeidė savo sutartinius... 24. Nuostolių dydį atsakovas įrodinėja tuo, jog ieškovui pažeidus sutartį ir... 25. Ieškovas UAB „Sorentus projektai“ pagal Sutartį 2 turėjo atlikti darbų... 26. Kitą dalį nuostolių - 82.059,34 Lt su PVM - sudaro atsakovo RUAB „Pastatų... 27. Kainos pabrangimą atsakovas aiškina nurodęs 2016-08-08 Apyvartos... 28. Atsiliepdamas į priešieškinį ieškovas nurodė su juo nesutinkantis,... 29. Nesutiko su atsakovo teiginiais, kad ieškovas tariamai neatliko dalies darbų,... 30. Pažymėjo, kad visos atsakovo tariamos išlaidos patirtos praėjus šešiems... 31. Ieškovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad atsakovas teigia, jog sumokėjo... 32. Žodinio bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir jo atstovas palaikę... 33. Pasisakydami dėl priešieškinio reikalavimų ieškovo atstovai pakartojo, kad... 34. Teismo posėdžio metu atsakovą, restruktūrizuojamą UAB „Pastatų... 35. Pagal pirmąją sutartį (2012-07-17 Nr. 2012/006) ieškovas neatliko visų... 36. Paskutiniame teismo posėdyje dalyvavęs atsakovo, bankrutuojančios UAB... 37. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 38. Byloje nustatyta, kad 2012-07-17 šalys sudarė statybos rangos sutartį Nr.... 39. Ieškovas į bylą pateikė atliktų darbų aktus bei išrašytas sąskaitas... 40. Į bylą pateikti atsakovo ir užsakovo UAB „Danės gildija“ gamybinių... 41. 2014-11-10 tarp rangovo, atsakovo šioje byloje UAB „Pastatų statyba“, ir... 42. 2014-06-17 raštu UAB „Pastatų statyba“ įspėjo UAB „Sorentus... 43. 2014-07-09 pareiškimu Nr. S-2014/096 UAB „Pastatų statyba“ pranešė UAB... 44. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 45. 2013-04-22 šalys taip pat sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2013/006... 46. Ieškovas į bylą pateikė atliktų darbų aktus bei išrašytas sąskaitas... 47. 2014-07-09 pareiškimu Nr. S-2014/095 UAB „Pastatų statyba“ pranešė UAB... 48. Vilniaus apygardos teismas 2015-06-02 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 49. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad... 50. UAB „Sorentus projektai“ 2015-12-15 raginimu pareikalavo UAB „Pastatų... 51. Atsakovas į bylą pateikė 2014-10-10 ekspertinio tyrimo aktą, surašytą... 52. Nuostoliams, kurių prašo priešieškiniu, pagrįsti atsakovas teikia jo po... 53. Ieškovas su reikalavimu priteisti einamąsias įmokas, t.y. sulaikytas sumas... 54. Ieškovas pareiškė reikalavimus dėl einamųjų įmokų pagal Lietuvos... 55. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti nuostolius... 56. Pažymėtina, kad priešieškinio reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo... 57. Atsakovas nurodo nuostolių patyręs: 1) dėl to, jog ieškovas faktiškai... 58. Vilniaus apygardos teismo 2015-06-02 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 59. Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti... 60. Jau minėta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė (CPK 178 str.) galioja... 61. Kilus ginčui dėl darbų, atliktų pagal rangos sutartį, kiekio ar kokybės,... 62. Nagrinėjamoje byloje svarbi aplinkybė yra tai, kad atsakovas yra priėmęs... 63. Taigi, aplinkybė, kad ieškovas neatliko darbų, kurie nurodyti... 64. Vertindamas pagrįstumą kitų atsakovo nuostolių, kuriuos jis nurodo patyręs... 65. Šioje byloje svarbu tai, kad atsakovas neįrodinėja, jog priešieškiniu... 66. Be to, teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsakovas, nurodydamas... 67. Įvertinęs byloje pateiktų įrodymų visumą, vadovaudamasis tikimybių... 68. Dėl sulaikytų pagal 2012-07-17 Statybos subrangos sutartį Nr. 2012/006... 69. Šia sutartimi ir susitarimais prie jos buvo suderėta dėl darbų, kurių... 70. Iš atsakovo 2014-07-09 pranešimo apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/096... 71. 2014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/096 UAB „Pastatų... 72. Vadovaudamasis išdėstytu teismas kaip nepagrįstus atmeta atsakovo šiame... 73. Taigi, atsakovas yra sulaikęs 43 619,31 Lt (12 633, 03 Eur), kas sudaro 5... 74. Atsakovas nurodo, kad sulaikytos pagal aptariamą sutartį sumos jis neprivalo... 75. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių... 76. 2012-07-17 šalių sudarytos statybos rangos sutarties Nr. 2012/006 11.5 punkte... 77. Pagal sutarties 9.1 punktą subrangovas, pageidaujantis, kad nebūtų taikomas... 78. Sistemiškai aiškinant sutarties 9.3 bei 11.5 punktų nuostatas, teismui... 79. Teismas nepagrįstais laiko atsakovo argumentus apie tai, kad net ir... 80. Šios bylos kontekste pažymėtina, kad nei Vilniaus miesto apylinkės teismo... 81. Dėl sulaikytų pagal 2013-04-22 Statybos subrangos sutartį Nr. 2013/006... 82. Šia sutartimi ir susitarimais prie jos buvo suderėta dėl darbų objekte... 83. Iš atsakovo 2014-07-09 pranešimo apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/095... 84. Taigi atsakovas su ieškovu už jo faktiškai atliktus darbus yra atsiskaitęs... 85. 2014-07-09 pranešime apie sutarties nutraukimą Nr. S-2014/095 atsakovas... 86. Vertinant pagal sutarties 11.5 punktą sulaikytos sumos – 10 proc. nuo... 87. Sutiktina, kad atsakovas, vadovaudamasis CK 6.130 - 6.131 straipsniais bei... 88. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas savo užsakovui visą objektą... 89. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovo... 90. Dėl išvestinių reikalavimų... 91. Ieškovas pagal 2012-07-17 Statybos subrangos sutarties Nr. 2012/006 12.2 p.... 92. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo... 93. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 94. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“... 95. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 96. ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 97. Priteisti iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“, juridinio asmens kodas... 98. Priteisti iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“, juridinio asmens kodas... 99. Priteisti iš atsakovo UAB „Pastatų statyba“, juridinio asmens kodas... 100. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...