Byla e2A-172-302/2016
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės – Balynienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), ir Alvydo Poškaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pastatų statyba“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sorentus projektai“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2913-798/2015 pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pastatų statyba“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorentus projektai“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė „Pastatų statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Sorentus projektai“ 214 200,48 Lt netesybų (delspinigių) sumą, 8,40 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2013 m. balandžio 22 d. su atsakove UAB „Sorentus projektai“ sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2013/006 (toliau - Sutartis), kuria įsipareigojo pagal Sutartyje, įskaitant jos priedus, nustatytas sąlygas savo rizika, jėgomis atsakovei priklausančiomis priemonėmis ir medžiagomis, išskyrus sutartyje numatytus atvejus, pasitelkdama (paskirdama) darbams atlikti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus (darbininkus), atlikti laboratorijos patalpų, esančių adresu ( - ), kapitalinio remonto darbus, įgyvendinant projektą „Bioaktyvių medžiagų sintetinimo augaluose biotechnoliginių tyrimų laboratorija“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-075, taip pat atlikti ir perduoti ieškovei kitus Sutartyje, įskaitant jos priedus, nurodytus darbus nustatytais terminais, o ieškovė įsipareigojo užtikrinti atsakovei darbų finansavimą laiku, laiku priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku sumokėti (toliau – darbai) (Sutarties 2.1 p.). Vadovaujantis Sutarties 3.2.1 punkto, papildomo 2013 m. birželio 14 d. Susitarimo dėl papildomų darbų Nr. 1 (toliau – Susitarimas Nr. 1) 2.2 dalies nuostatomis, atsakovė privalėjo visus darbus užbaigti ir jų rezultatą perduoti ieškovei per 6 (šešis) kalendorinius mėnesius nuo darbų pradžios, t.y. ne vėliau kaip 2013 m. spalio 23 d. Nuo šio termino pabaigos atsakovė visų darbų vis dar nėra atlikusi. Taip pat, atsakovė pagal 2014 m. sausio 14 d. Susitarimo dėl papildomų darbų Nr. 2 (toliau – Susitarimas Nr. 2) 1 dalį papildomus darbus įsipareigojo atlikti ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 28 d., tačiau ir šie darbai nebuvo užbaigti. Sutarties 14.3 dalis numato, kad darbų vėlavimo atveju yra mokami 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo sutarties kainos. Sutartyje ir Susitarime Nr. l numatyta bendra darbų kaina – 447 883,13 Lt. Susitarime Nr. 2 numatyta papildomų darbų kaina – 20 518,57 Lt. Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad atsakovė minėtus Sutartyje ir Susitarimo Nr. l darbus vėlavo atlikti 249 dienas, o Susitarimo Nr. 2 darbus vėlavo atlikti 131 dieną, 2014-04-24 pretenzija Nr. S-2014/053 dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei 2014-07-09 pareiškimu Nr. S-2014/095 dėl sutarties nutraukimo, vadovaudamasis Sutarties 14.3 punkto nuostatomis, priskaičiavo iš viso 228 421,65 Lt sumą delspinigių ir dalį šios sumos įskaitė į mokėtinas sumas, t.y. 14 221,17 Lt sumą, o likusią – 214 200,48 Lt pareikalavo sumokėti per 7 dienas, tačiau atsakovė ir per pretenzijoje nustatytą terminą nesumokėjo netesybų.

5Atsakovė UAB „Sorentus projektai“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad Sutartyje ne tik atsakovė buvo įsipareigojusi atlikti laiku darbus, tačiau ir ieškovė įsipareigojo laiku atlikti darbų finansavimą, laiku priimti atliktus darbus ir už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis laiku apmokėti (Sutarties 2.1 p.). Kadangi ieškovė minėtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, t. y. nuolat vėluodavo atsiskaityti už atliktus darbus, atsakovė neturėjo finansinių galimybių savo lėšomis tęsti darbų atlikimą, tai terminas dėl kitų darbų būdavo perkeliamas. Nors ieškovė 2013 m. gegužės 9 d. atsakovei pervedė 106 033,51 Lt avansą, tačiau šalių žodiniu susitarimu šis gautas avansas buvo užskaitytas už kitus darbus pagal kitas šalių sutartis, už kurias buvo susidaręs įsiskolinimas. Atsakovė turėjo teisę sustabdyti atliekamus darbus, kol ieškovė nesumokės visas priklausančias pinigų sumas, tačiau ieškovei prašant atsakovė geranoriškai tęsė darbus. Darbai buvo užbaigti 2014 m. vasario mėn., tačiau ieškovė iki sutartyje nurodyto termino, 2013 m. spalio 23 d., nepareiškė nei vienos pretenzijos atsakovei dėl vėluojamų darbų. Pirmoji pretenzija pateikta 2014 m. balandžio 24 d., kai šalių santykiai tapo įtempti dėl ieškovės nemokėjimo ir neatsiskaitymo už darbus. Be to, darbai laiku nebuvo atlikti dar ir dėl to, kad ieškovė nepateikė laiku darbų fronto, vėlavo atlikti atitinkamus darbus užsakovui, dėl ko atsakovė negalėjo atlikti atitinkamų darbų. Dėl to darbų atlikimas ne pagal Sutartyje nurodytus terminus yra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir už tai yra atsakinga pati ieškovė. Be to, ieškovė delspinigius paskaičiavo už ilgesnį terminą nei leidžia įstatymas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, ieškovei iš atsakovės priteisė 8 139,51 Eur delspinigių, 8,4 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugsėjo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; o iš atsakovės priteisė 149,11 Eur žyminio mokesčio valstybei.

8Įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, pirmos instancijos teismas nustatė, kad atsakovė neatliko darbų laiku. Taip pat atsakovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių jos teiginius, kad būtent dėl ieškovės veiksmų negalėjo atlikti darbų laiku. Atsakovės argumentai dėl to, kad avansas buvo užskaitytas pagal kitą šalių sudarytą sutartį, kad ieškovė nustatytais terminais neatsiskaitydavo už darbus ar kad ieškovė laiku neatliko statybos darbų bei keitė užsakymus. Pirmos instancijos teismo vertinimu, į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė 2013 m. gegužės 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 05091208 sumokėjo atsakovei 106 033,51 Lt pagal šalių sudarytą Sutartį (mokėjimo paskirtyje nurodyta, kad avansas mokamas pagal statybos rangos sutartį Nr. 2013/006, sąskaitos išankstiniam apmokėjimui Nr. SP20130508), o atsakovė, teigdama, kad ji šį mokėjimą užskaitė pagal kitą šalių sutartį nepateikė į bylą nei šios sutarties kopijos, nei pagal ją atliktų atsiskaitymų, nei kitų įrodymų, galinčių patvirtinti savo teiginius. Taip pat teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad minėta suma yra didesnė nei ta, kurią ieškovė įsipareigojo sumokėti pagal ginčo (statybos subrangos sutartis Nr. 2013/006) Sutartį (Sutarties 11.1, 11.3 punktai), be to, apmokėta laiku (Sutarties 11.4, 2013 m. gegužės 8 d. sąskaita išankstiniam apmokėjimui). Teismas atmetė ir argumentus, kad ieškovė netinkamai apmokėjo kitas atsakovės išrašytas sąskaitas. Teismo nuomone, į bylą pateiktos sąskaitos - faktūros, mokėjimų pavedimai, UAB „Sorentus projektai“ priskaitymų ir atsiskaitymų suvestinės kopijos patvirtina ieškovės argumentus, kad ji sumokėjo už atsakovės atliktus darbus laiku ir tinkamai, todėl teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ji negalėjo laiku pradėti darbų dėl ieškovės netinkamai atlikto finansavimo. Kaip nepagrįstus teismas atmetė ir atsakovės argumentus, kad ieškovė nebuvo atlikusi atitinkamų darbų objekte, laiku neperdavė darbų fronto. Be to, pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovė, žinodama apie laiku neatliktus ieškovės darbus, galinčius turėti neigiamos įtakos atliekamų darbų tinkamumui, norėdama išvengti jai galinčių kilti neigiamų padarinių, privalėjo sustabdyti darbus ir įspėti ieškovę (CK 6.659 str.), tačiau į bylą nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad atsakovė įspėjo ieškovę apie kliūtis tinkamai vykdyti sutartį ir darbų sustabdymą. Taip pat pirmos instancijos teismas nurodė, kad pagal CK 6.192 straipsnio 4 dalį sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Šalys Sutarties 6.9 punktu įsipareigojo darbų vykdymo pakeitimus suderinti tarpusavyje bei juos įforminti raštu, tačiau į bylą nebuvo nepateiktas joks susitarimas dėl darbų vykdymo vietos pakeitimo, todėl atmesti buvo ir atsakovės teiginiai dėl ieškovės prašymų atlikti kitokio pobūdžio ar papildomus darbus nei buvo numatyta sutartimi ar šalių rašytiniuose susitarimuose. Nurodytų argumentų pagrindu atsakovės teiginiai, kad ji negalėjo Sutartyje ir papildomuose susitarimuose nustatytais terminais atlikti statybos rangos darbų dėl ieškovės priešpriešinių pareigų nevykdymo, buvo atmesti kaip neįrodyti.

9Vertindamas ieškovės prašymo priteisti 214 200,48 Lt netesybas pagrįstumą, teismas atsižvelgė į tai, kad didžiąja dalimi Sutartis buvo įvykdyta ir atsakovė remonto darbus, išskyrus šilumos mazgo keitimą, atliko. Ieškovė pretenzijų atsakovei dėl terminų nesilaikymo iki 2014 m. balandžio 24 d. nereiškė, bei į tai, kad prašomų priteisti delspinigių dydis sudaro daugiau nei pusę visos Sutarties ir papildomų susitarimų darbų kainos. Be to, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė delspinigius paskaičiavo už 249 dienas už Sutartyje ir Susitarime Nr. 1 pažeistus terminus bei 131 dienas už Susitarime Nr. 2 pažeistą terminą, teismas taikė ieškinio senatį ir sprendė, kad iš atsakovės UAB „Sorentus projektai“ priteistinų delspinigių suma už laikotarpį dėl Sutarties ir Susitarimo Nr. 1 termino pažeidimo nuo 2013 m. spalio 23 d. iki 2014 m. balandžio 23 d. sudaro 40 981,29 Lt (447 883,13 Lt x 183 d. x 0,05 proc.), o dėl susitarimo Nr. 2 termino pažeidimo priteistinų delspinigių suma už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 23 d. iki 2014 m. liepos 9 d. sudaro 1 343,97 Lt (20 518,57 Lt x 131 d. x 0,05 proc.). Taigi ieškovės prašoma priteisti delspinigių suma buvo sumažina nuo 214 200,48 Lt (62 036,75 Eur) iki 8 139,51 Eur (40 981,29 Lt + 1 343,97 Lt - 14 221,17 Lt = 28 104,09 Lt).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovė RUAB „Pastatų statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl 36 774,74 Eur delspinigių priteisimo, ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – papildomai priteisti iš atsakovės 36 774,74 Eur delspinigių, 8,4 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusią pirmos instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą, bei priteisti 484 Eur už apeliacinio skundo parengimą. Be to, prie bylos prašo prijungti naujus rašytinius įrodymus, kurie patvirtina, kad atsakovė iki šios dienos ieškovei nėra pateikusi statybos darbų žurnalų, panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijų, įrengimų pasų ir vengia tai padaryti.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

131. Šalys, įgyvendindamos sutarčių laisvės principą, pačios laisva valia susitarė dėl nurodyto delspinigių dydžio. Sutarties 13.1.7 punkte atsakovė pasirašydama Sutartį patvirtino, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir jos sudarymo, įvykdymo ir neįvykdymo pasekmes ir Sutartį pasirašo laisva valia. Be šios Sutarties buvo pasirašyti ir dar du Susitarimai, kuriais atsakovė vėl patvirtino iš Sutarties kylančias prievoles. Tai įrodo, kad atsakovę tenkino Sutartyje įtvirtintų teisių ir įsipareigojimų pusiausvyra. Apskritai pirmos instancijos teismas sumažino prašomą priteisti delspinigių dydį net nesant tokio atsakovės prašymo. Nors atsakovė ir neigė savo kaltę, tačiau delspinigių dydžio mažinti neprašė.

142. Pirmos instancijos teismas visiškai nepagrįstai savo sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovė turėjo įrodyti jai padarytą realią žalą. Teismų praktikoje šiuo klausimu ne kartą yra nurodyta, kad sutarties šaliai, neįvykdžius sutartinės prievolės, netesybos kompensuoja kitos šalies patirtus nuostolius, jų dydžio įrodinėti nereikia (CK 6.71 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Be to, teismas neįvertino ir į bylą pateiktos UAB „Statybinių teismo ekspertizių centro“ atlikto tyrimo išvados, kurioje patvirtinta, jog ne visi darbai, nurodyti darbų aktuose, buvo atlikti, kad atliktų darbų aktuose nurodytas darbų kiekis neatitiko faktiškai atliktų darbų kiekio. Taigi atsakovė ne tik kad neatliko kokybiškai ir laiku prisiimtų subrangos darbų, tačiau nesąžiningai atliktų darbų aktuose nurodė padidintus atliktų subrangos darbų kiekius, dėl ko ieškovė netgi yra permokėjus 66 453,71 Lt.

153. Pirmos instancijos teismo argumentas, kad ieškovė pretenzijų atsakovei dėl terminų nesilaikymo iki 2014 m. balandžio 24 d. nereiškė, taip pat negali būti laikomas pagrįstu ir vertinamas kaip teisėtas pagrindas mažinti netesybų dydį, kadangi pretenzijų pareiškimas ar jų nepareiškimas dėl rangos darbų terminų praleidimo Sutarties sąlygų dėl netesybų priteisimo nekeičia ir jų nemodifikuoja. Sutarties sąlygos nenumato privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos.

164. Sumažinus netesybų dydį, buvo pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra, t.y. apeliantė tinkamai ir laiku vykdė visus savo įsipareigojimus atsakovės atžvilgiu ir turėjo pagrįstą ir teisėtą interesą bei lūkesčius, kad ir atsakovė tinkamai vykdys visas iš Sutarties kylančias prievoles, įskaitant ir pareigą mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius.

175. Negalima sutikti ir su išvada, kad 0,2 proc. delspinigių dydis yra neprotingai didelis. Ginčo 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną sudaro 72 proc. metinių palūkanų. Lietuvos Respublikos vartojimo kreditų įstatymo 21 straipsnio 2 dalis nustato, kad preziumuojama, jog bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Esant nurodytoms aplinkybėms, 0,2 proc. dydžio už kiekvieną pradelstą dieną delspinigiai arba 72 proc. metinės palūkanos verslininkams – juridiniams asmenims, negali būti pripažinti neprotingai dideliais.

186. Pirmos instancijos teismas delspinigius sumažino iki 0,05 proc., tačiau sprendimo motyvuojamojoje dalyje nėra jokių motyvų, kuo remdamasis teismas padarė išvadą, kad šios konkrečios bylos atveju būtent 0,05 proc. dydžio delspinigiai yra protingo dydžio.

19Atsakovė UAB „Sorentus projektai“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą nurodo, kad nesutinka su skundu, prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti.

20Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu argumentus:

211. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, vis dėlto kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad teismas turi teisę sumažinti neprotingai dideles netesybas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272-378/2015). Tuo atveju, kai ginčas vyksta dėl netesybų mažinimo, kreditoriui neprašant atlyginti nuostolių, siekdamas pagrįsti, kad netesybos yra protingo dydžio, kreditorius turi pateikti įrodymų, pagrindžiančių jo nuostolius dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės, tačiau nereikalaujama, kad jis tiksliai įrodytų jo realiai patirtų dėl pažeistos sutartinės prievolės nuostolių dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2013, 2014 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236/2014). Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo priteisti netesybų sumą, siekiančią pusę visos ginčo Sutarties kainos, tačiau nepateikė jokių įrodymų apie realius ar bent jau pagrįstai tikėtinus nuostolius dėl tariamo vėlavimo įvykdyti darbus. Kartu su apeliaciniu skundu pateikti susirašinėjimo su užsakovu ar su projektą finansuojančia institucija dokumentai niekaip neįrodo ir net nepagrindžia tariamų ieškovės nuostolių. Kvestionuodama pirmos instancijos teismo sprendimą dėl netesybų mažinimo, ieškovė turėjo pateikti įrodymus, kad netesybos buvo sumažintos žemiau tikrosios nuostolių sumos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė jokių įrodymų nepateikė, apeliacinio skundu argumentai dėl tariamai nepagrįsto netesybų dydžio mažinimo turi būti atmesti kaip nepagrįsti.

222. Mažindamas netesybas pirmos instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad prievolė buvo įvykdyta iš dalies. Būtų neprotinga netesybas skaičiuoti nuo visos Sutarties kainos, kai likusi neįvykdytos prievolės dalis sudaro mažiau nei 20 proc. Sutarties kainos.

233. Visą Sutartyje numatytą darbų vykdymo terminą ir dar 6 mėnesius po jo pabaigos ieškovė nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl darbų vykdymo terminų, neinformavo apie skaičiuojamas netesybas, be to, 2014-01-14 (praėjus beveik 4 mėnesiams nuo ieškovės nurodomos darbų atlikimo termino pabaigos) ne tik nepareiškė jokių pretenzijų, nepradėjo Sutarties nutraukimo procedūrų, bet sudarė Papildomus susitarimus dėl pavedimo atsakovei atlikti papildomus darbus objekte, kas tik patvirtina, kad ieškovė pripažino, jog Sutarties vykdymo terminai nėra pažeisti arba atsakovė nėra atsakinga dėl jų praleidimo.

244. Negalima sutikti su apeliacinio skundu teiginiu, kad pirmos instancijos teismas niekaip nemotyvavo savo sprendimo sumažinti delspinigių dydį nuo 0,2 proc. iki 0,05 proc. Teismas aiškiai nurodė pagrindus, kuriais remdamasis sumažino netesybas: atsakovė iš dalies įvykdė prievolę; ieškovė nepagrindė, kad prievolės neįvykdymas padarė jai realios žalos, Sutartis didžiąja dalimi buvo įvykdyta; ieškovė nereiškė pretenzijų dėl terminų nesilaikymo; prašomų priteisti delspinigių dydis sudaro daugiau nei pusę visos ginčo Sutarties ir papildomo susitarimo kainos.

255. Ieškovė, neįvertinusi to, kad pirmos instancijos teismas pritaikė senatį, delspinigius nepagrįstai skaičiuoja ir prašo priteisti už laikotarpį nuo 2013-10-23 iki 2014-04-23. Apeliaciniame skunde skaičiuojamos ir prašomos priteisti netesybos galėtų būti skaičiuojamos tik už laikotarpį nuo 2014-03-16 iki 2014-04-23, t.y. už šešis mėnesius iki kreipimosi į teismą. Tokios delspinigių skaičiavimo praktikos laikosi ir panašaus pobūdžio bylas nagrinėjantys teismai. (2015-03-10 Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-256-407/2015).

26Atsakovė UAB „Sorentus projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo tenkintas iš dalies, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visa apimtimi. Be to, prašo grąžinti be pagrindo sumokėtą 183 Eur žyminį mokestį.

27Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

281. Pirmos instancijos teismas formaliai vertino į bylą pateiktus įrodymus, neatsižvelgė į ginčo šalis siejančių santykių ir sudarytos Sutarties specifiką. Teismas visiškai ignoravo faktą, kad ieškovė visą darbų vykdymo laiką ir dar 6 mėnesius po jo pabaigos, t.y. iki 2014-04-24, nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl darbų vykdymo terminų bei neinformavo apie jai taikomas ir skaičiuojamas netesybas. Be to, 2014-01-14, t.y. praėjus beveik 4 mėnesiams nuo ieškovės nurodomo darbų atlikimo termino pabaigos, ne tik nepareiškė jokių pretenzijų, nepradėjo Sutarties nutraukimo procedūrų, bet sudarė papildomą susitarimą, kuriuo buvo pavesta atlikti papildomus darbus tame pačiame objekte. Šios aplinkybės neginčytinai patvirtina, kad ieškovė iki pat 2014-04-24 pripažino, kad Sutarties vykdymo terminai nėra pažeisti arba atsakovė nėra atsakinga dėl jų praleidimo.

293. CK 6.691 straipsnis numato statybos rangos sutarties šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis. Tinkamas šios pareigos vykdymas yra priemonė, įgalinanti maksimaliai išvengti vykdant sutartį galimų nuostolių, ginčų, darbų atlikimo, atsiskaitymo ar net nutraukimo. Ieškovės veiksmai, neinformuojant atsakovės apie jai taikomas ir skaičiuojamas netesybas bei neinformuojant, kad dėl įvairių nuo subrangovo nepriklausančių priežasčių uždelstas įsipareigojimų vykdymas yra vertinamas kaip Sutarties pažeidimas, turėtų būti vertinamas kaip bendradarbiavimo pareigos nesilaikymas.

304. Jei aukščiau minėti argumentai būtų atmesti, tai nagrinėjamu atveju būtų pagrindas taikyti mišrios kaltės instituto normas. Jei prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybės gali būti atitinkamai sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės (CK 6.259 str. 1 d.). Tinkamas ieškovės bendradarbiavimo pareigos vykdymas, tai yra informavimas laiku apie atsakovei skaičiuojamas netesybas ar apie atsiradusį pagrindą Sutartį nutraukti, būtų sudaręs galimybes anksčiau išspręsti tarp šalių kilusius neaiškumus ir užkirtęs kelią netesybų, viršijančių pusę bendros Sutarties kainos, skaičiavimą.

315. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad 0,2 proc. netesybos yra neprotingai didelės, todėl jų dydį sumažino iki 0,05 proc. per dieną, tačiau nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad prašomos priteisti netesybos yra skaičiuojamos nuo visos Sutarties kainos, nors į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad 2014 m. vasario mėnesį buvo atlikta darbų už 375 330,61 Lt iš bendros 447 883,13 Lt Sutarties kainos. Be to, ieškovė prašomų priteisti netesybų dydžio nepagrindė faktiškai dėl tariamai pavėluotai atliktų darbų patirtais nuostoliais. Sutarties 14.4 punktas numato pareigą rangovui mokėti delspinigius tik nuo laiku nesumokėtų sumų, todėl delspinigiai galėtų būti skaičiuojami tik nuo neatliktų darbų kainos, t.y. 72 552,52 Lt. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad byla teisme iškelta buvo 2014 m. rugsėjo 16 d., ieškovė turėjo teisę reikalauti delspinigių, kurie būtų skaičiuojami nuo 2014 m. kovo 16 d. iki 2014 m. liepos 9 d., t.y. tik už 126 dienas, ir sudarytų 5 863,48 Lt. Įvertinant tai, kad ieškovė 2014-07-09 pranešimu įskaitė 14 221,17 Lt delspinigių sumą, viršijančią pagrįstų ir sąžiningų netesybų sumą, ieškovės ieškinys turėjo būti atmestas visa apimti.

32Ieškovė RUAB „Pastatų statyba“ su atsakovės apeliaciniu skundu nesutinka, atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys iš dalies buvo tenkintas, palikti nepakeistą, tenkinti jos apeliacinį skundą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

33Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atsakovės apeliaciniu skundu argumentus:

341. Sutarties 14.3 dalyje atsakovė įsipareigojo pagal abiejų šalių suderintus darbų terminus neatlikus Sutartyje ir Papildomuose susitarimuose numatytus darbus mokėti ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Sutarties kainos. Be Sutarties vėliau buvo sudaryti dar du Susitarimai, kuriais atsakovė patvirtino iš Sutarties kylančias savo prievoles, įskaitant ir Sutarties 14.3 dalyje nustatytą prievolę mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius. Sutarties sąlygos nenumato privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Pretenzijos dėl vėluojamų atlikti darbų atsakovei buvo reikštos, taip pat buvo prašyta kaip galima greičiau užbaigti rangos darbus (2014-04-24 raštas Nr. S-2014/053, 2014-06-17 raštas Nr. S-2014/093), į ką atsakovė visiškai nesureagavo ir tik po, t.y. 2014-07-09, Sutartis vienašališkai buvo nutraukta ir įskaityta dalis priskaičiuotų netesybų. CK 6.260 straipsnio 1 dalį nustatyta, kad laikoma, jog skolininkas praleido terminą, jeigu jis prievolės neįvykdė per nustatytą terminą. Pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės.

352. Kreditoriaus kaltė galėtų būti konstatuota tik tuo atveju, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo (CK 6.259 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovė jokių tai pagrindžiančių įrodymų į bylą nepateikė. Be to, visiškai nesuprantami ir nepagrįsti yra atsakovės argumentai tiek dėl mišrios kaltės instituto taikymo, tiek netesybų skaičiavimo tik nuo 72 552,52 Lt sumos, ar ieškovės apskaičiuotų netesybų tariamo pasipelnymo atsakovės sąskaita.

363. Ieškovė buvo priversta papildomai atlikti darbus užsakovui, įskaitant priimtų, tačiau neatliktų darbų vertę, atitinkamai nusikėlė darbų atlikimo terminai, atsakovė iki šiol nėra pateikusi nei atliktų savo dalies darbų, nei panaudotų medžiagų deklaracijų ir pasų, nei paslėptų darbų aktų ir kitos būtinos dokumentacijos, dėl ko akivaizdu, kad ieškovė patyrė nuostolių.

374. Apeliacinio skundo argumentai dėl senaties taip pat laikytini nepagrįstais. Atsakovė iki 2014 m. liepos 9 d. buvo laikoma pažeidusia prievolę laiku perduoti darbus, tokiu atveju ieškinio senaties terminas baigėsi 2015 m. sausio 9 d. Ieškovė ieškinį teismui pateikė 2014 m. rugsėjo 10 d., t.y. nepraleidusi ieškinio senaties termino netesyboms priteisti.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

40Dėl faktinių bylos aplinkybių

41Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2013 m. balandžio 22 d. sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2013/006, pagal kurią atsakovė įsipareigojo pagal Sutartyje, įskaitant jos priedus, nustatytas sąlygas savo rizika, jėgomis, atsakovui priklausančiomis priemonėmis ir medžiagomis, išskyrus sutartyje numatytus atvejus, pasitelkdamas (paskirdamas) darbams atlikti reikalingos kvalifikacijos darbuotojus (darbininkus), atlikti laboratorijos patalpų, esančių adresu ( - ), kapitalinio remonto darbus, įgyvendinant projektą „Bioaktyvių medžiagų sintetinimo augaluose biotechnoliginių tyrimų laboratorija“, projekto kodas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-075, taip pat atlikti ir perduoti ieškovei kitus Sutartyje, įskaitant jos priedus, nurodytus darbus nustatytais terminais, o ieškovė įsipareigojo užtikrinti atsakovei darbų finansavimą laiku, laiku priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku sumokėti. Sutarties 3.1 punkte nurodyta, kad subrangovas darbus pradeda 2013 m. balandžio 23 d. Pagal šios Sutarties 3.2.1 punktą bei papildomo 2013 m. birželio 14 d. susitarimo dėl papildomų darbų Nr. 1 (toliau – Susitarimas Nr. 1) 2.2 p., atsakovė privalėjo visus darbus užbaigti ir jų rezultatą perduoti ieškovei per 6 (šešis) kalendorinius mėnesius nuo darbų pradžios, o pagal 2014 m. sausio 14 d. susitarimo dėl papildomų darbų Nr. 2 (toliau – Susitarimas Nr. 2) 1 dalį papildomus darbus įsipareigojo atlikti ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 28 d. Sutartyje taip pat numatyta, kas atsakovei pagal abiejų šalių suderintus darbų terminus neatlikus Sutartyje ir Papildomuose susitarimuose numatytų darbų, ji privalo mokėti ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo sutarties kainos (Sutarties 14.3. punktas).

42Atsakovei neatlikus darbų pagal abiejų šalių suderintus grafikus, ieškovė 2014 m. balandžio 24 d. pateikė pretenziją Nr. S-2014/053 apie netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą – vėlavimą atlikti darbus. 2014 m. liepos 9 d. ieškovė pareiškimu Nr. S-2014/095 vienašališkai nutraukė sutartį ir informavo, kad vadovaudamasi Sutarties 14.3 punkto nuostatomis, priskaičiavo iš viso 228 421,65 Lt sumą delspinigių, dalį šios sumos įskaitė į mokėtinas sumas, t. y. 14 221,17 Lt sumą, o likusią – 214 200,48 Lt pareikalavo sumokėti per 7 dienas. Atsakovė per nustatytą terminą reikalaujamos sumos nesumokėjo, todėl ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Sorentus projektai“ 214 200,48 Lt netesybų (delspinigių) sumą, 8,40 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas sprendė, kad atsakovė vėlavo atlikti darbus, todėl ieškovė pagrįstai skaičiavo netesybas. Spręsdamas dėl ieškovės prašomų priteisti netesybų dydžio pagrįstumo, pirmos instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad didžiąja dalimi Sutartis buvo įvykdyta ir atsakovė remonto darbus, išskyrus šilumos mazgo keitimą, atliko, ieškovė pretenzijų atsakovei dėl terminų nesilaikymo iki 2014 m. balandžio 24 d. nereiškė, bei į tai, kad prašomų priteisti delspinigių dydis sudaro daugiau nei pusę visos Sutarties ir Papildomų susitarimų darbų kainos, taip pat teismas taikė ieškinio senatį ir ieškovės prašomą priteisti delspinigių sumą sumažino nuo 214 200,48 Lt (62 036,75 Eur) iki 28 104,09 Lt (8 139,51 Eur). Tiek ieškovė, tiek atsakovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka. Ieškovė RUAB „Pastatų statyba“ su teismo sprendimu iš dalies nesutinka ir sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys dėl 36 774,74 Eur delspinigių priteisimo, ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – papildomai priteisti iš atsakovės 36 774,74 Eur delspinigių, 8,4 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusią pirmos instancijos teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą, bei priteisti 484 Eur už apeliacinio skundo parengimą. Tuo tarpu atsakovė UAB „Sorentus projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys buvo tenkintas iš dalies, ir priimti naują sprendimą – ieškinį visiškai atmesti.

43Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos

44Tiek atsakovė, tiek ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė naujų rašytinių įrodymų. Ieškovė su apeliaciniu skundu ir atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą pateikė 2015-06-26 VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūros rašto kopiją, 2015-06-29 UAB „Pastatų statyba“ rašto kopiją, 2015-06-17 UAB „Pastatų statyba“ rašto kopiją, 2015-06-23 UAB „Sorentus projektai“ rašto kopiją, 2015-07-01 PVM sąskaitos – faktūros kopiją ir 2015-04-24 baigiamojo darbų priėmimo – perdavimo akto kopiją, kurie, pasak ieškovės, patvirtina, kad atsakovė iki šios dienos nėra pateikusi Statybos darbų žurnalų, panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijų, įrengimų pasų ir vengia tai daryti, nors tai įsakmiai numato teisės aktai ir Sutarties nuostatos, todėl negali būti atlikti kapitalinio remonto darbų patikrinimai. Atsakovė su atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą pateikė 2015-07-07 atsakymą į ieškovės prašymą dėl dokumentų pateikimo.

45Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymų teikimas (prašymas juos priimti) byloje negali būti savitikslis, t. y. įrodymai turi paneigti ar patvirtinti turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.). Jeigu įrodymas, atsižvelgiant į byloje surinktų kitų įrodymų visumą, neturi esminės reikšmės sprendžiant dėl išvadų byloje ir jeigu jo pateikimas gali užvilkinti bylos nagrinėjimą, teismas turi teisę atsisakyti jį priimti (CPK 181str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2014; 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2015 ir kt.). Šiuo ribojimu siekiama byloje dalyvaujančius asmenis skatinti sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami reikalavimai ar atsikirtimai.

46Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovės priteisti netesybas dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo – vėlavimo atlikti darbus. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad atsakovė vėlavo atlikti darbus pagal šalių suderintą grafiką. Pastebėtina, kad aplinkybės, susijusios su Statybos darbų žurnalų, panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijų, įrengimų pasų perdavimu pirmos instancijos teisme nebuvo nagrinėjamos, ieškovė šiomis aplinkybės ieškinio reikalavimų negrindė. Be to, šios aplinkybės, teisėjų kolegijos nuomone, nėra tiesiogiai susijusios su nagrinėjamo ginčo dėl netesybų už darbų neatlikimą laiku priteisimo esme, o būtinybė pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui negali būti siejama su ginčo šalių santykių visų aspektų detalių tyrinėjimu (CPK 180 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-491/2014).

47Esant nurodytoms aplinkybėms, tiek ieškovės, tiek atsakovės apeliacinės instancijos teismui pateiktus rašytinius įrodymus atsisakytina priimti.

48Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo

49Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB ,,Pastatų statyba“ ir atsakovė UAB ,,Sorentus projektai“ 2013 m. balandžio 22 d. sudarė statybos subrangos sutartį Nr. 2013/006, pagal kurią atsakovė per 6 mėnesius nuo 2013-04-23 įsipareigojo atlikti kapitalinio remonto darbus, t. y. šalis siejo statybos subrangos teisiniai santykiai. Statybos subrangos sutarčiai taikomos tos pačios kaip ir statybos rangos sutarčiai reglamentuoti skirtos CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus pirmojo ir trečiojo skirsnių normos. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Kaip matyti iš minėtos teisės normos turinio, viena iš esminių rangos/subrangos sutarties sąlygų yra šalių susitarimas dėl darbų atlikimo terminų. Nagrinėjamu atveju Sutarties 3.2.1. punkte šalys aiškiai susitarė, kad darbai turi būti užbaigti ir priduoti rangovui per 6 mėnesius nuo 2013-04-23, o pagal 2014 m. sausio 14 d. susitarimo dėl papildomų darbų Nr. 2 1 dalį atsakovė papildomus darbus įsipareigojo atlikti ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 28 d. Kaip matyti iš apeliacinių skundų turinio, ginčo dėl to, kad darbai nebuvo atlikti laiku ir tinkamai perduoti ieškovei, tarp šalių nėra. Atsakovė pripažįsta, kad savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, tačiau pažymi, kad ginčo faktinės aplinkybės (ieškovė iki pat 2014-04-24 nereiškė jokių pretenzijų atsakovei dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nenutraukė Sutarties, pavedė atsakovei vykdyti papildomus darbus) patvirtina, jog pati ieškovė pripažino, kad Sutarties vykdymo terminai nėra pažeisti arba atsakovė nėra atsakinga dėl jų praleidimo, todėl delspinigiai buvo skaičiuojami nepagrįstai.

50Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės samprotavimai, kad tai, jog ieškovė iki 2014-04-24 neteikė jai jokių pretenzijų dėl darbų vykdymo terminų, reiškia, kad ieškovė iki 2014-04-24 pripažino, jog Sutarties vykdymo terminai nėra pažeisti arba atsakovė nėra atsakinga dėl jų praleidimo, negali būti vertinami kaip teisiškai pagrįsti. Sutarties 14.3 punktu atsakovė įsipareigojo pagal abiejų šalių suderintus darbų terminus neatlikus Sutartyje ar Papildomuose susitarimuose numatytų darbų mokėti ieškovei 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Sutarties kainos. Taigi apie neigiamas jai kilsiančias pasekmes atsakovė žinojo jau Sutarties pasirašymo metu, o to, kad ieškovė įgis teisę į netesybas tik tuo atveju, jeigu reikš pretenzijas dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, nenumato nei įstatymai, nei Sutarties nuostatos. Ieškovė nei pasirašydama Papildomus susitarimus, nei jokiais kitais pagrindais neatsisakė savo teisės reikalauti netesybų iš atsakovės už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

51Be to, atsakovė apeliaciniame skunde akcentuoja tai, jog ieškovė, neinformuodama atsakovės apie jai taikomas ir skaičiuojamas netesybas, pažeidė bendradarbiavimo pareigą, o toks bendradarbiavimo pareigos pažeidimas ir sukūrė tokią situaciją, kai už tariamą įsipareigojimų pažeidimą buvo priskaičiuota 228 421,65 Lt delspinigių suma. Sutiktina su atsakove, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti, jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti, o šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.691 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į bylą pateikti duomenys nesuteikia pagrindo išvadai, kad ieškovė nebendradarbiavo su atsakove. Vien tai, kad ieškovė atsakovei nuo 2013-10-23 iki 2014-04-24 neteikė pretenzijų ir neįspėjo apie Sutarties pagrindu skaičiuojamas netesybas, negali reikšti, kad ieškovė su atsakove nebendradarbiavo, kaip to reikalauja statybos rangos teisinių santykių specifika. Bendradarbiavimo pareiga reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas prievolei vykdyti, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolės vykdymui, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis ir pan. Pažymėtina, kad bendradarbiavimo pareiga, sprendžiant dėl nuostolių atlyginimo kitai sutarties šaliai, reikšminga įvertinant tai, ar nuostolių patyrusi šalis neprisidėjo savo veiksmais ar neveikimu prie jų atsiradimo ir (ar) padidėjimo, o nepakankamas kreditoriaus bendradarbiavimas yra pagrindas konstatuoti jo kaltę, kai tarp kreditoriaus nepakankamo bendradarbiavimo ir atsiradusios žalos egzistuoja priežastinis ryšys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2011 ir kt.). Byloje nenustatyta, kad atsakovė būtų vykdžiusi darbus operatyviau, jeigu atsakovė būtų jai raštu teikusi prašymus, priminimus, raginimus tinkamai vykdyti sutartį, priminusi, kad, atsakovei neįvykdžius darbų laiku, bus reikalinga atlyginti su tuo susijusius nuostolius. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009 ir kt.). Sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), o atsakovės įsivaizdavimas, kad jeigu jokios pretenzijos nėra reiškiamos, tai ir netesybos nėra skaičiuojamos, negali būti vertinamas kaip teisiškai pagrįstas. Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais.

52Konstatavus, jog ieškovės kaltės nagrinėjamu atveju nebuvo, netenka prasmės atsakovės apeliacinio skundo argumentai, susiję su mišrios kaltės nagrinėjamu atveju taikymu ir jos atsakomybės sumažinimu arba visišku atleidimu nuo atsakomybės.

53Dėl priteistino delspinigių dydžio

54Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 3 d.). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodytą netesybų sampratą netesybos – sutartyje numatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta (bauda, delspinigiai). Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė teisingai nurodo, jog šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Visgi aplinkybė, kad abi šalys pasirinko aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, nesudaro pagrindo teismui nevertinti sutartyje nustatytų netesybų dydžio. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas, kreditorius privalo pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius. Pagal kasacinio teismo šiuo klausimu formuojamą praktiką tokiais atvejais kreditorius turi įrodinėti tikėtinus nuostolius tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2013). Taigi bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012; 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

55Mažindamas netesybas, teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Be to, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama tai, kad teismas, spręsdamas dėl netesybų mažinimo, turi atsižvelgti į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai, taip pat į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, skolininko elgesį, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, taip pat ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių; netesybų mažinimas gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008; 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2010; 2015 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358-916/2015 ir kt.). Taigi priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu, dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2013, 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2013).

56Sutarties 14.3 punkte nustatyta, kad jei subrangovas dėl priežasčių, nesusijusių su rangovu, vėluoja atlikti ir perduoti rangovui darbus ar darbų dalį pagal šioje sutartyje (sąmatose) nustatytus terminus, subrangovas privalo mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo sutarties kainos. Kaip jau ir buvo minėta, koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos eismas, sumažindamas delspinigių dydį iki 0,05 proc., atsižvelgė į tai, kad didžiąja dalimi sutartis buvo įvykdyta ir atsakovė remonto darbus, išskyrus šilumos mazgo keitimą, atliko, be to, ieškovė pretenzijų atsakovui dėl terminų nesilaikymo iki 2014 m. balandžio 24 d. atsakovei nereiškė, bei į tai, kad prašomų priteisti delspinigių dydis sudaro daugiau nei pusę visos sutarties ir papildomų susitarimų darbų kainos. Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo su šia pirmos instancijos teismo pozicija nesutikti.

57Įstatymų leidėjas, CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtindamas prievolės įvykdymą iš dalies, kaip pagrindą, leidžiantį teismui netesybas sumažinti, nenustatė konkrečių prievolės įvykdymo dalių ir jų santykio su netesybomis, todėl kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, ar yra galimybė mažinti netesybas šiuo pagrindu, nustatomi kiekvienoje konkrečioje byloje. Netesybų kompensacinė prigimtis lemia tai, jog šalys, susitardamos dėl netesybų, iš esmės susitaria dėl minimalių nuostolių, kurių dydis gali priklausyti nuo to, kiek laiko ir kokia jam priklausančia pinigų dalimi kreditorius negali naudotis dėl to, kad skolininkas neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tai reiškia, kad tais atvejais, kai skolininkas iš dalies įvykdo prievolę, kreditoriaus patiriami praradimai gali sumažėti ir šių praradimų mastas priklauso nuo įvykdytos prievolės dalies dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-272-378/2015). Nagrinėjamu atveju bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė didžiąją dalį sutartų remonto darbų atliko, kas, teisėjų kolegijos nuomone, be to, atsižvelgiant ir į tai, kad prašomos priteisti netesybos siekia pusę visos ginčo sutarties kainos, sudaro pakankamą pagrindą sumažinti netesybas. Nors ieškovė apeliaciniame skunde ir tvirtina, kad neaišku, kodėl netesybas sumažino būtent iki 0,05 proc., tačiau teismui nepateikė jokių duomenų, jog būtent toks netesybų dydis, kurį pasinaudodamas savo diskrecijos teise nustatė pirmos instancijos teismas, nepadengia jos dėl atsakovės netinkamo sutarties vykdymo patirtų nuostolių, nors, kaip jau ne kartą minėta, šiuo atveju pareiga įrodyti tikėtinų nuostolių dydį tenka būtent ieškovei.

58Nepagrįstu laikytinas atsakovės reikalavimas skaičiuoti delspinigius ne nuo visos šalių sutartyje nustatytos kainos, bet tik nuo neįvykdytų darbų sumos. Teisėjų kolegija pažymi, kad tarp šalių sudaryta sutartis turi būti vykdoma, o sutarties privalomumo principo turinys tiesiogiai įtvirtintas CK 6.189 straipsnio 1 dalies normoje – teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Nagrinėjamoje atveju šalys rangos sutartyje susitarė, kad vėluojant tinkamai atlikti ir perduoti darbus ar darbų dalį pagal sutartyje nustatytus terminus, atsakovė mokės 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo Sutarties kainos. Taigi, matyti, kad Sutartyje šalys aiškiai apibrėžė, kad delspinigiai bus skaičiuojami nuo visos sutarties kainos, šios Sutarties sąlygos atsakovė įstatymo nustatyta tvarka nenuginčijo, todėl reikalavimas skaičiuoti delspinigius tik nuo neįvykdytos sutarties dalies vertintinas kaip siekis pakeisti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sąlygas. Akivaizdu, kad toks atsakovės reikalavimas yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

59Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovė delspinigius paskaičiavo už 249 dienas už Sutartyje ir Susitarime Nr. 1 pažeistus terminus bei 131 dieną už Susitarime Nr. 2 pažeistą terminą, todėl pirmos instancijos teismas atsakovės prašymu pagrįstai taikė ieškinio senatį (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Bendroji taisyklė yra ta, kad ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Viena šios taisyklės išimčių nustatyta CK 1.127 straipsnio 2 dalyje, kurioje įtvirtinta, jog tais atvejais, kai prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui, t.y. pagal įstatyme nustatytą taisyklę netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas neįvykdo prievolės arba įvykdo netinkamai. Analogišką sąlygą šalys nustatė ir Sutarties 14.3 punkte, kuriame numatė, jog netesybų skaičiavimas pradedamas, kai atsakovė vėluoja atlikti ir perduoti rangovui darbus ar darbų dalį pagal Sutartyje nustatytus terminus. Pagal CK 1.127 straipsnio 5 dalį tuo atveju, kai pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvieną praleistą dieną (arba kitą sutartyje nustatytą laikotarpį) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2014).

60Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas taikyti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą netesyboms, tačiau pastebėtina, kad pirmos instancijos teismas delspinigius nepagrįstai skaičiavo už atitinkamai 183 ir 131 dienas. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė ginčo Sutartį nutraukė nuo 2014-07-09. Esant nurodytoms aplinkybėms, akivaizdu, kad vėlesnis delspinigių skaičiavimas yra neįmanomas, nes nuo Sutarties nutraukimo išnyko prievolė, už kurios įvykdymo vėlavimą galėtų būti skaičiuojami delspinigiai. Kaip ir nurodo atsakovė, 6 mėnesių ieškinio senaties termino taikymas reiškia, kad ieškovei negali būti priteistos netesybos už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinys teisme gautas 2014-09-11, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju delspinigiai gali būti skaičiuojami už laikotarpį nuo 2014-03-11 iki 2014-07-09, t.y. tik už 121 dienų, kas iš viso sudaro 28 338,30 Lt (447 883,13 Lt + 20 518,57 Lt x 0,05 proc. x 121 dienos). Įvertinus tai, kad ieškovė įskaitė 14 221,17 Lt sumą, priteistina delspinigių suma mažintina nuo 28 338,30 Lt iki 14 117,13 Lt, kas atitinka 4 088,60 Eur.

61Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų

62Apeliacinio skundo argumentai, kurie nebuvo išanalizuoti šiame procesiniame sprendime, teisėjų kolegijos vertinimu, neturi teisinės reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako ir jų nagrinėjamo bylos kontekste neanalizuoja. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

63Dėl bylos procesinės baigties

64Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo spręsti, kad teismas pažeidė aukščiau aptartas teisės normas ir vyraujančią teismų praktiką, kurioje išaiškinti netesybų mažinimo pagrindai bei tvarka, be to, pagrįstai pritaikė ieškinio senaties terminą netesyboms, tačiau, delspinigius paskaičiavo už netinkamus laikotarpius. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra teisinis pagrindas iš dalies tenkinti atsakovės apeliacinį skundą, o ieškovės apeliacinis skundą atmesti kaip nepagrįstą. Tenkinus iš dalies atsakovės apeliacinį skundą, pirmos instancijos teismo sprendimas keistinas, nurodant, jog ieškovei iš atsakovės priteistina 4 088,60 Eur (14 221,17 Lt) delspinigių, iš atsakovės valstybei proporcingai tenkintų reikalavimų daliai priteistina 75,46 Eur žyminio mokesčio, mokėtino už ieškinį, kitoje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teismas

66Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.).

67Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, jai 484 Eur bylinėjimosi, patirtos rengiant apeliacinį skundą, neatlygintinos, o įrodymai apie išlaidas, patirtas rengiant atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą, į bylą pateikti nebuvo. Tuo tarpu atsakovė į bylą pateikė prašymą priteisti 968 Eur bylinėjimosi išlaidų (580,80 Eur – atsiliepimas į ieškovės apeliacinį skundą, 387,20 Eur – apeliacinis skundas), patirtų apeliacinės instancijos teisme ir rašytinius įrodymus, pagrindžiančius bylinėjimosi išlaidas. Kadangi atsakovės apeliacinis skundas iš dalies buvo tenkintas, tai proporcingai tenkintų reikalavimų daliai iš ieškovės atsakovei priteitinos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovės apeliaciniu skundu ginčijama suma iš viso sudarė 8 139,51 Eur, šiuo procesiniu sprendimu iš atsakovės priteistina suma buvo sumažinta nuo 8 139,51 Eur iki 4 088,60 Eur, t.y. buvo tenkinta 50,23 proc. apeliacinio skundo reikalavimų, todėl atsakovei iš ieškovės priteistina 194,49 Eur išlaidų advokato pagalbai rengiant apeliacinį skundą. Be to, atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovei priteistina ir 580,80 Eur išlaidų advokato pagalbai už atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą parengimą. Taigi iš viso atsakovei iš ieškovės priteistina 775,29 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

68CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad nuo žyminio mokesčio už apeliacinius ir kasacinius skundus mokėjimo atleidžiami byloje dalyvaujantys asmenys bylose, kuriose ieškovas yra bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovė yra restruktūrizuojama įmonė, atsakovės už apeliacinį skundą sumokėtas 183 Eur žyminis mokestis grąžintinas atsakovei.

69Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

70Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

71„Priteisti ieškovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Pastatų statyba“ (į. k. 123401081) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sorentus projektai“ (į. k. 300928646) 4 088,60 Eur (keturis tūkstančius aštuoniasdešimt aštuonis eurus šešiasdešimt euro centų) delspinigių, 8,4 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugsėjo 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.“.

72Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sorentus projektai“ (į. k. 300928646) 75,46 Eur (septyniasdešimt penkis eurus keturiasdešimt šešis centus) žyminio mokesčio.

73Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.“.

74Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorentus projektai“ (į. k. 300928646) iš ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pastatų statyba“ (į. k. 123401081) priteisti 775,29 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai dvidešimt devyni euro centai) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

75Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorentus projektai“ (į. k. 300928646) grąžinti 183 Eur (šimtą aštuoniasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė „Pastatų statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 4. Nurodė, kad 2013 m. balandžio 22 d. su atsakove UAB „Sorentus projektai“... 5. Atsakovė UAB „Sorentus projektai“ su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. Įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, pirmos instancijos teismas nustatė,... 9. Vertindamas ieškovės prašymo priteisti 214 200,48 Lt netesybas pagrįstumą,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovė RUAB „Pastatų statyba“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:... 13. 1. Šalys, įgyvendindamos sutarčių laisvės principą, pačios laisva valia... 14. 2. Pirmos instancijos teismas visiškai nepagrįstai savo sprendimą motyvavo... 15. 3. Pirmos instancijos teismo argumentas, kad ieškovė pretenzijų atsakovei... 16. 4. Sumažinus netesybų dydį, buvo pažeista sutarties šalių interesų... 17. 5. Negalima sutikti ir su išvada, kad 0,2 proc. delspinigių dydis yra... 18. 6. Pirmos instancijos teismas delspinigius sumažino iki 0,05 proc., tačiau... 19. Atsakovė UAB „Sorentus projektai“ atsiliepime į ieškovės apeliacinį... 20. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su ieškovės apeliaciniu skundu... 21. 1. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog... 22. 2. Mažindamas netesybas pirmos instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į... 23. 3. Visą Sutartyje numatytą darbų vykdymo terminą ir dar 6 mėnesius po jo... 24. 4. Negalima sutikti su apeliacinio skundu teiginiu, kad pirmos instancijos... 25. 5. Ieškovė, neįvertinusi to, kad pirmos instancijos teismas pritaikė... 26. Atsakovė UAB „Sorentus projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 27. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu... 28. 1. Pirmos instancijos teismas formaliai vertino į bylą pateiktus įrodymus,... 29. 3. CK 6.691 straipsnis numato statybos rangos sutarties šalių pareigą... 30. 4. Jei aukščiau minėti argumentai būtų atmesti, tai nagrinėjamu atveju... 31. 5. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad 0,2 proc. netesybos... 32. Ieškovė RUAB „Pastatų statyba“ su atsakovės apeliaciniu skundu... 33. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atsakovės apeliaciniu skundu... 34. 1. Sutarties 14.3 dalyje atsakovė įsipareigojo pagal abiejų šalių... 35. 2. Kreditoriaus kaltė galėtų būti konstatuota tik tuo atveju, kai... 36. 3. Ieškovė buvo priversta papildomai atlikti darbus užsakovui, įskaitant... 37. 4. Apeliacinio skundo argumentai dėl senaties taip pat laikytini... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 40. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 41. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2013 m. balandžio 22 d. sudarė... 42. Atsakovei neatlikus darbų pagal abiejų šalių suderintus grafikus, ieškovė... 43. Dėl rašytinių įrodymų prijungimo prie bylos... 44. Tiek atsakovė, tiek ieškovė apeliacinės instancijos teismui pateikė naujų... 45. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 46. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovės... 47. Esant nurodytoms aplinkybėms, tiek ieškovės, tiek atsakovės apeliacinės... 48. Dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo ... 49. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė UAB ,,Pastatų statyba“ ir... 50. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovės samprotavimai, kad tai, jog ieškovė... 51. Be to, atsakovė apeliaciniame skunde akcentuoja tai, jog ieškovė,... 52. Konstatavus, jog ieškovės kaltės nagrinėjamu atveju nebuvo, netenka... 53. Dėl priteistino delspinigių dydžio... 54. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl... 55. Mažindamas netesybas, teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį... 56. Sutarties 14.3 punkte nustatyta, kad jei subrangovas dėl priežasčių,... 57. Įstatymų leidėjas, CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtindamas prievolės... 58. Nepagrįstu laikytinas atsakovės reikalavimas skaičiuoti delspinigius ne nuo... 59. Kaip matyti iš ieškinio turinio, ieškovė delspinigius paskaičiavo už 249... 60. Sutiktina su pirmos instancijos teismu, kad nagrinėjamu atveju yra teisinis... 61. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų... 62. Apeliacinio skundo argumentai, kurie nebuvo išanalizuoti šiame procesiniame... 63. Dėl bylos procesinės baigties... 64. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teismas... 66. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 67. Ieškovės apeliacinį skundą atmetus, jai 484 Eur bylinėjimosi, patirtos... 68. CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas numato, kad nuo žyminio mokesčio už... 69. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 70. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimą pakeisti, jo... 71. „Priteisti ieškovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei... 72. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Sorentus... 73. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752,... 74. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorentus projektai“ (į. k.... 75. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Sorentus projektai“ (į. k....