Byla 2A-190-611/2013
Dėl patirtos žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Kutrienės, Loretos Lipnickienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Gintauto statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Judėjimo kryptis“ ieškinį atsakovui UAB „Gintauto statyba“ dėl skolos už atliktus darbus priteisimo bei pagal atsakovo UAB „Gintauto statyba“ priešieškinį ieškovui UAB „Judėjimo kryptis“ dėl patirtos žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš atsakovo 7 090,49 Lt už atliktus statybos darbus ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, be to, prašė atsakovo priešieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2011-03-08 sudarė Subrangos darbų sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti vidaus pertvarų montavimo darbus Balsių mokykloje. Už atliktus darbus atsakovas neatsiskaitė pilnai, neapmokėjo 7 090,49 Lt sumai išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, nurodydamas, kad darbai atlikti nekokybiškai. Ieškovo teigimu, jis darbus atliko tinkamai. Be to, atsakovas ieškovui pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė nei darbų atlikimo metu, nei iš karto po jų atlikimo, o pirmą kartą pretenzijas dėl balandžio mėnesį atliktų darbų išdėstė tik 2011-06-07. Atsakovas, nustatinėdamas darbų kokybę, nekvietė nepriklausomų ekspertų, tokiu būdu pažeidė sutarties sąlygas, jos 3.3 p.. Teigia, kad atsakovas nereikalavo ieškovo pašalinti trūkumus, protingo termino trūkumams pašalinti ieškovui nesuteikė. Be to, pažymi, kad atsakovo reikalaujamos žalos dydis viršija ieškovo pagal atliktų darbų aktą už 2011 m. balandžio mėn. atliktų darbų sumą, tai žinodamas atsakovas privalėjo pasirūpinti, kad ieškovas būtų tinkamai informuotas apie darbų trūkumus ir terminą jiems ištaisyti. Tarp šalių pasirašyta sutartis ar jos priedai nenumatė, kad pretenzijos yra reiškiamos ieškovo darbuotojui A. Š.. Atsakovas neįrodė, kad nustatęs trūkumus, pateikė rašytinę pretenziją ieškovui. Be to, atsakovo pateikti įrodymai nepatvirtina atsakovo priešieškinio reikalavimo pagrįstumo.

5Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, pateikė priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovo priteisti atsakovui 9 004,21 Lt patirtų nuostolių atlyginimą, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas nekokybiškai atliko darbus, apie tai atsakovas informavo atsakingą už darbų vykdymą A. Š., tačiau nesulaukus jokios reakcijos, ėmėsi priemonių pašalinti kokybės trūkumus pats. Nurodė, kad dėl ieškovo nekokybiškų darbų oficialų raštą pavyko įteikti ieškovui tik birželio mėnesį. Nurodo, kad ieškovo padaryto darbo trūkumus fiksavo reikiamą kompetenciją turintys statybų vadovai, atsakovas informavo ieškovą dėl galimybės skirti darbų ekspertizę, jei tik ieškovas to norėtų. Laukti, kol ieškovas ištaisys padarytus trūkumus negalėjo, nes buvo atsakingi generaliniam rangovui, už ieškovo blogai atliktą darbą jiems grėsė baudos. Pagal sutartį ieškovas darbus turėjo baigti kovo mėnesį, todėl balandžio mėnesį darbai neturėjo būti atliekami. Pažymi, kad atliktų darbų akto už 2011 m. balandžio mėnesį nepasirašė, atlikti darbai atsakovui nepriduoti. Dėl ieškovo kaltų veiksmų, kurie pasireiškė nekokybiškai ir nesavalaikiai atliktu darbu, tuo, kad ieškovas žinodamas, kad neturi darbuotojų ir negali atlikti prisiimtų darbų, patyrė nuostolius – savo lėšomis turėjo ištaisyti ieškovo blogai atliktą darbą ir patyrė nuostolius.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė, priteisė ieškovui iš atsakovo 7 090,49 Lt pagrindinio mokėjimo, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2012-02-24 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 212,71 bei 1 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, 16,60 Lt pašto išlaidų valstybei.

8Teismas nustatė, kad šalių pasirašytos Subrangos darbų sutarties 3.1 ir 3.2 pažodiniu aiškinimu ieškovas įpareigojo pateikti atliktų darbų aktą ir gauti vizą iš ūkio subjekto (UAB „Merko statyba“), su kuriuo ieškovo nesieja sutartiniai santykiai, tačiau tokiu aiškinimu būtų pažeidžiama sutarties samprata ir sutarties laisvė: sutarties dalyviui būtų numatoma pareiga forminti sulygto dvišale sutartimi sutarties dalyko atlikimą ne tik su sutarties šalimi, kurios naudai įsipareigotas atlikti darbas, bet ir su nesančia sutarties šalimi bendrove, su kuria tik viena ginčo sutarties šalis yra sutartiniuose rangos teisiniuose santykiuose ir kurios naudai pastaroji prisiėmė pareigą atlikti darbus. Todėl tokiu būdu aiškinant Sutarties 3.1. ir 3.2 p., neužtikrinamas sąžiningumo kriterijus.

9Teismas konstatavo, kad ne ieškovas, o atsakovas būdamas sutartiniuose santykiuose su UAB „Merko statyba“ ir atskaitingas pastarajam už ieškovo atliktą darbą, turėjo dalyvauti vizuojant ieškovo atliktų darbų aktus, inicijuoti ir užtikrinti ieškovui galimybę gauti UAB „Merko statyba” vizą. Pažymėjo, kad Atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto nepasirašymo faktas neįrodo, kad ieškovas neatliko sulygtų darbų, neįrodo atsakovo teisės nemokėti už darbus įvardytus nepasirašytame akte. Taip pat nusprendė, kad atsakovo atstovo paaiškinimai, kad atliktų darbų aktas nepasirašytas, nes darbai nepriimti, darbai atlikti pavėluotai, ieškovo atliktus darbus reikėjo perdirbti, nepatvirtina fakto, jog ieškovas neatliko akte įvardytų darbų, tai patvirtina tik akto nepasirašymo priežastį, tai yra atsakovo nenorą atsiskaityti, jo iškeltą ginčą, kad ieškovas pažeidė sutarties terminą, vykdė sutartį pažeisdamas kokybės reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nustatė ieškovo darbo trūkumus tada, kai atsakovo sutartinis partneris – generalinis rangovas UAB „Merko statyba“ sustabdė darbus ir įpareigojo atsakovą ištaisyti trūkumus, t.y. ne atsakovo savarankiški veiksmai sąlygojo nekokybiško darbo atlikimo fiksavimą, bet ginčo sutartyje nedalyvavusios šalies vienasmeniški veiksmai. Be to, įrodymų, konkrečiai patvirtinančių ieškovo atlikto darbo kokybės pažeidimus, patvirtinančių, kad ieškovas darbus atliko kitokia negu sutartyje nurodyta technologija ar, kad juos atliko netinkamai, nėra. Ieškovui baigus atlikti subsubrangos darbus atsakovas sutartyje nustatyta tvarka bei įstatyme nustatyta tvarka tinkamai ir patikimai neinformavo ieškovo apie jo atlikto darbo trūkumus, nereikalavo jų taisyti, nenustatė jokio termino trūkumams taisyti, konkrečiai neparodė ieškovui padaryto darbo trūkumų. Ieškovas nedalyvavo ir procese, kai generalinis rangovas UAB „Merko statyba“ nustatė trūkumus. Teismas konstatavo, kad UAB „Merko statyba“ nustatė ne ieškovo darbo kokybės trūkumus, bet nustatė atsakovo darbo, prisiimto sutartimi generalinio rangovo naudai, trūkumus, todėl 2011-06-07 atsakovo raštas ieškovui nesuteikia teisės atsakovui atsisakyti pasirašyti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą ir nesuteikia teisės atsakovui nepriimti ieškovo atliktų darbų.

10Be to, teismas nusprendė, kad pagrindo pripažinti, jog atsakovo įvardyti asmenys E. J. ir G. M. nėra tinkami spręsti ginčą dėl atlikto darbo kokybės, jie neatitinka ginčo sutarties 3.3 punkto nepriklausomo eksperto statuso. Be to, ginčo šalys susitarė ne dėl ekspertų dalyvavimo įvertinant atliktus darbus, bet dėl ekspertų dalyvavimo nustatant atliktų darbų tinkamumą. Teismas taip pat nenustatė ieškovo kaltų veiksmų, konstatuodamas, kad jokių patikimų, abejonių nekeliančių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas sąmoningai, tyčia atliko blogai, nekokybiškai ir ne laiku darbus, kad ieškovas kaltai nevykdė atsakovo teisėto reikalavimo išdėstyto sutartyje sulygta tvarka ir kaltai neištaisė nustatytus konkrečius padarytus sutarties pažeidimus, tyčia atsisakė juos taisyti, nėra, todėl nėra ir pagrindo nuostolių atlyginimui atsirasti.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino tarp šalių sudarytos sutarties nuostatas, vienpusiškai vertino byloje esančius įrodymus ir padarė materialinės bei procesinės teisės normų pažeidimus: šalių sudarytos sutarties turinį aiškino ieškovui naudinga linkme, neatsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, nevertino sutarties tikslo ir aplinkybių, pagal kurias ieškovas turėjo atlikti darbus, kuriuos atsakovas privalėjo perduoti UAB „Merko statyba“. Vadovaujantis Sutarties 3.1. ir 3.2. punktų nuostatomis, atsakovas negalėjo priimti ieškovo darbų, nes jų nepriėmė ir UAB “Merko statyba”, konstatavusi, kad darbai atlikti netinkamai.
 2. Šalių nustatyta atliktų darbų priėmimo-perdavimo tvarka buvo nustatyta laisva šalių valia, buvo logiška, suprantama ir atitiko nusistovėjusią praktiką tokio pobūdžio ūkiniuose-komerciniuose santykiuose. Be to, ginčo tarp ieškovo ir atsakovo dėl Sutarties 3 dalyje nustatytų sąlygų nebuvo, todėl teismas negalėjo aiškinti sutarties nukrypstant nuo jos nuostatų. Ieškovas neginčijo Sutarties 3.1. ir 3.2. p. įtvirtintų nuostatų, pagal kurias ieškovas privalėjo atliktų darbų aktą teikti vizuoti UAB „Merko statyba“. Be to, generalinio rangovo UAB „Merko statyba“ įtraukimas į šalių tarpusavio santykius papildomai vertinant atliktų darbų kokybę negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis sutarties laisvę ar kitus sutarčių sudarymo bei vykdymo principus.
 3. Ginčo dėl to, kad UAB „Merko statyba“ atstovai ir techninis prižiūrėtojas dalyvaudavo darbų priėmimo-perdavimo metu, nebuvo. Šias aplinkybes patvirtinto ir buvęs ieškovo darbuotojas A. Š.. Duomenų, kad UAB „Merko statyba“ būtų atsisakiusi vertinti ieškovo atliktų darbų kokybę ar trukdytų ieškovo ir atsakovo numatytos darbų priėmimo-perdavimo tvarkos įgyvendinimui nėra.
 4. 2011-04-26 Objekto techninis prižiūrėtojas E. J. ir UAB „Merko statyba“ statybos darbų vadovas G. M. konstatavo, kad ieškovo atlikti darbai vykdomi netinkamai, pareikalavo juos ištaisyti. Minėti asmenys nėra ginčo sutarties šalys ar jų atstovai, todėl nepriklausomi nuo šalių, turi reikiamą kvalifikaciją, be to, nustatant trūkumus dalyvavo ir ieškovo atstovas.
 5. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo pateiktu atliktų darbų už 2011 m. balandžio mėnesį aktu, kuriame nėra jokio atsakovo prierašo, nurodančio atsisakymo pasirašyti priežastį. Teismas nevertino ieškovo kartu su 2011-06-27 raštu „Dėl atliktų statybos darbų priėmimo ir jų apmokėjimo” pateikto, vėliau atsakovo kartu su 2011-07-09 raštu „Dėl darbų, atliktų objekte „Balsių vidurinė mokykla” ieškovui grąžinto atliktų darbų akto už 2011 m. balandžio mėnesį ir 2011-06-22 PVM sąskaitos-faktūros Nr.JST00098 bei šiuose dokumentuose esančių atsakovo prierašų turinio bei reikšmės.
 6. Atsakovas nuostoliams pagrįsti pateikė 2011-07-11 PVM sąskaitos-faktūros Nr.LG 0000119 ir 2011-07-11 pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę kopijas, jose nurodyti atsakovo atliktų darbų kiekiai, kaina, įskaitant medžiagų kainą, nurodyti tie patys darbai, apie kuriuos ieškovui buvo pranešta 2011-06-07 rašte, todėl teismo išvada dėl nepatikimų priešieškinį pagrindžiančių įrodymų yra nepagrįsta.

13Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiomis aplinkybėmis:

 1. tarp šalių pasirašyta sutartis yra rangos sutartis, todėl atliktų darbų priėmimui ir perdavimui būdingos rangovo ir užsakovo priešpriešinės pareigos. Tuo tarpu ieškovo ir generalinio rangovo UAB „Merko statyba“ nesiejo jokie sutartiniai santykiai, todėl ieškovas šio generalinio rangovo atžvilgiu neturėjo jokių įsipareigojimų. Ieškovas neprivalėjo pateikti atliktų darbų generaliniam rangovui, o vizavimas, numatytas Sutarties 3.1. p. nereiškia, kad generalinis rangovas UAB „Merko statyba“ perima atsakovo pareigas pagal Sutartį įvertinti priimamų darbų kokybę.
 2. Iš Sutarties 5.3. p. matyti, kad atsakovui pareiga apmokėti už atliktus darbus kyla nuo atsakovo priimtų darbų ir atsakovo patvirtino atliktų darbų akto. Ieškovo kreipimasis į generalinį rangovą UAB „Merko statyba“ dėl atliktų darbų vizavimo nėra sąlyga atliktiems darbams apmokėti.
 3. Iš byloje pateikto atliktų darbų akto už 2011 m. kovo mėnesį matyti, kad šis aktas iš atsakovo pusės yra pasirašytas ir apmokėtas, nors ir nevizuotas generalinio rangovo. Tai patvirtina tai, kad ieškovas neprivalėjo kreiptis į UAB „Merko statyba“ dėl atliktų darbų vizavimo ir tokios vizos nebuvimas nesuteikia teisės atsakovui nepriimti atliktų darbų.
 4. Atsakovas nepateikė jokių neginčijamų įrodymų, kad ieškovas nesilaikė „Knauf” technologijos ir atliktų darbų trūkumai buvo nustatyti vadovaujantis Sutarties nuostatomis.
 5. Aplinkybė, kad atsakovas nereiškė ieškovui pretenzijų dėl atliktų darbų akto už 2011 m. kovo mėnesį, kai darbai buvo atliekami ir turėjo būti atlikti laikantis „Knauf” technologijos, patvirtina, kad esant identiškiems darbams ir jų kainoms, ieškovas pagal atliktų darbų aktą už 2011 m. balandžio mėnesį darbus atliko taip pat, kaip ir už kovo mėnesį.
 6. Atsakovo teisės pačiam pašalinti darbų trūkumus ir reikalauti atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas Sutartyje nebuvo numatyta. Atsakovas neįrodė, kad atlikti darbai nekokybiški, neinformavo ieškovo apie atliktų darbų trūkumus, nesuteikė ieškovui protingo termino ištaisyti darbų trūkumus savo sąskaita.
 7. Objekto techninis prižiūrėtojas E. J. ir generalinio rangovo UAB „Merko statyba“ statybos darbų vadovas G. M. negali būti laikomi nepriklausomais ekspertais, nes jie tiesiogiai buvo susiję su tiriamu objektu, buvo priklausomi nuo generalinio rangovo UAB „Merko statyba“ bei suinteresuoti teikti išvadas, išimtinai naudingas generaliniam rangovui.
 8. Liudytojas A. Š. teismui patvirtino, kad yra dirbęs tiek ieškovo, tiek atsakovo įmonėje, su pastarąja darbo teisinius santykius nutraukė tik prieš mėnesį, asmeniškai pažįsta atsakovo direktorių, todėl šio liudytojo duotus parodymus teismas turėjo vertinti kritiškai.
 9. Atsakovas nenurodė, kaip apskaičiavo savo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas, jo pateiktoje pažymoje apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, yra nurodyta sutartinė darbų kaina, tačiau neaišku, kokios sutarties ir kokių įkainių pagrindu atsakovas šią darbų kainą apskaičiavo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti, ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl pasisako tik dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų.

17CPK 185 str. 1 d. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Šioje įstatymo normoje įtvirtintas įrodymų vertinimas, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-208/2007; 2008 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-350/2008). Be to, teismas yra saistomas įrodymų leistinumo ir sąsajumo (CPK 177 str. 4 d., 180 str.), kitų įrodinėjimo taisyklių (CPK 182 str.). Apelianto teigimu pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas netinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes. Teisėjų kolegija atmeta tokius apelianto argumentus kaip nepagrįstus. Nagrinėjamoje byloje, kaip matyti iš teismo sprendimo, teismas ištyrė ir įvertino visus šalių į bylą pateiktus įrodymus, juos visumoje įvertino ir padarė atitinkamas išvadas, šias išvadas motyvavo.

18Byloje nustatyta, kad 2011-03-08 ieškovas ir atsakovas sudarė Subrangos sutartį Nr.3S, kuria ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pateiktą brėžinį ir iš jo pateiktų medžiagų įrengti vidaus pertvarų montavimą pagal pateiktą projektą Balsių mokykloje, tinkamai perduoti darbus, o atsakovas – atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis. Ieškovui atlikus dalį darbų už 14 799,47 Lt ir perdavus darbus pagal Atliktų darbų aktą už 2011 m. kovo mėnesį, atsakovas šiuos darbus priėmė pagal abiejų šalių pasirašytą Atliktų darbų aktą bei už atliktus darbus apmokėjo (b.l. 16-18). Tačiau ieškovui atlikus likusius darbus už 7 090,49 Lt sumą ir pateikus atsakovui Atliktų darbų aktą už 2011 m. balandžio mėnesį, atsakovas už darbus neatsiskaitė, nurodydamas, kad darbai atlikti nekokybiškai (b. l. 29-30).

19Kaip matyti iš byloje esančių Atliktų darbų akto už 2011 m. kovo mėnesį ir PVM sąskaitos-faktūros Nr.JST000086 (b.l. 16-18), atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus už 14 799,47 Lt sumą, pasirašė Atliktų darbų aktą už 2011 m. kovo mėnesį, nepaisant to, kad minėtas aktas buvo be generalinio rangovo UAB „Merko statyba“ vizos, ir už šiuos darbus apmokėjo. Pasirašydamas ir priimdamas atliktus ieškovo darbus, atsakovas tokį Atliktų darbų aktą laikė tinkamu apmokėti ir klausimo dėl UAB „Merko statyba“ vizos nekėlė, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tokia tarp šalių susiklosčiusi praktika paneigia pažodinį šalių pasirašytos Sutarties 3.1. ir 3.2. p. aiškinimą, remiantis kuriuo būtų numatyta ieškovo pareiga gauti UAB „Merko statyba“ vizą dėl atliktų darbų. Tokia nuostata sukurtų pareigą kitai, ne sutarties šalis, t.y. UAB „Merko statyba“ priimti ieškovo atliktus darbus, tuo tarpu tai, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, prieštarautų šalių sudarytos subrangos sutarties tikslams ir esmei, neatitiktų teisingumo ir sąžiningumo principų. Be to, CK 6.662 str. nuostatos numato, kad atlikęs sutartus darbus, rangovas (ieškovas) praneša užsakovui (atsakovui) apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Pažymėtina, kad statybos darbų perdavimo-priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas dokumentas yra dvišalis sandoris, todėl nagrinėjamu atveju atliktų darbų priėmimo-perdavimo dalyviais yra tik atsakovas ir ieškovas, o ne kitos šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylųs skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-17/2007). Atsižvelgiant į tai, nepagrįstais laikytini apelianto teiginiai, jog tokia šalių nustatyta atliktų darbų priėmimo-perdavimo tvarka atitiko nusistovėjusią praktiką rangos santykiuose ar kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šalių numatytą atliktų darbų priėmimo-perdavimo tvarką.

20Remiantis CK 6.694 str., užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus, tačiau jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą pasirašyti ir aktą pasirašo kita šalis. Teismų praktikoje pripažįstama, kad žymos apie atsisakymą pasirašyti nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, tačiau užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Be to, būtent šiame akte turi būti fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 str. 2 d.), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007).

21Byloje pateikti du Atliktų darbų aktai už 2011 m. balandžio mėnesį – vienas jų yra pasirašytas tik ieškovo, žymos apie atsakovo atsisakymą tokį aktą pasirašyti nėra, trūkumai nenurodyti. Antrasis atliktų darbų aktas yra su atsakovo prierašu dėl nustatytų darbų trūkumų. Prieraše nurodyta, kad ieškovui nustatytų defektų laiku nepašalinus, jie buvo perdaryti atsakovo iniciatyva, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad toks atsakovo prierašas buvo atliktas ir trūkumai nurodyti jau po to, kai atsakovas perdarė ieškovo atliktus darbus.

22Vis dėlto, atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pagal CK 6.662 straipsnio 1 dalį užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui, o taip pat turi nustatyti protingą terminą tokiems trūkumams pašalinti (CK 6.658 str., 6.665 str.). CK 6.662 straipsnio 5 dalis numato, kad kilus ginčui tarp rangovo ir užsakovo dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Tą patį numato ir šalių sudarytos Sutarties 3.3 p. nuostatos, tačiau duomenų, kad tokia ekspertizė būtų buvusi paskirta byloje nėra. Pažymėtina, kad atsakovo nurodomi asmenys – statybos objekto techninis prižiūrėtojas E. J. ir UAB „Merko statyba“ statybos darbų vadovas G. M. – negali būti laikomi tinkamais ekspertais Sutarties 3.3 p. prasme – ekspertu laikytinas tik asmuo, turintis eksperto kvalifikaciją ginčo klausimu, tuo tarpu apelianto nurodyti asmenys tik vykdė projekto statybos priežiūros funkcijas. Be to, paskirti ekspertai trūkumams nustatyti turi būti nepriklausomi, t.y. niekaip nesusiję su ieškovu, atsakovu ar kitais statybos objekte dalyvaujančiais asmenimis, tuo tarpu konstatuotina, kad E. J. ir generalinio rangovo statybos darbų vadovas G. M. tokių reikalavimų neatitiko: šie asmenys buvo tiesiogiai susiję su vykdomais statybos darbais bei priklausomi nuo generalinio rangovo UAB „Merko statyba“.

23Be to, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas pretenzijas ieškovui raštu dėl atliktų darbų trūkumų pareiškė tik 2011-06-07 (b.l.21-22), per protingą terminą ieškovo apie trūkumus neinformavo, teisės bei termino tokiems trūkumams, jei jie būtų nustatyti, ištaisyti nenustatė, tokiu būdu pažeidė CK 6.658 str., 6.665 str. nuostatas. Net ir pripažinus, kad atsakovas apie nustatytus trūkumus nurodė ieškovo darbuotojui A. Š. žodžiu, toks aukščiau minėtų asmenų – E. J. ir G. M. – trūkumų konstatavimas nebūtų laikomas tinkamu ir atitinkančiu CK 6.662 str. nuostatas. Atkreiptinas dėmesys, kad abiejuose Atliktų darbų aktuose už 2011 m. kovo ir balandžio mėnesius nurodyti tapatūs atlikti darbai, jų aprašymai, matų vienetai, apdailos darbų atstumai ir matmenys, taip pat kiekis bei naudojamos medžiagos (b.l. 16-19), todėl konstatuotina, kad ieškovas darbus 2011 m. balandžio mėnesiui atliko taip pat kaip ir tų metų kovo mėnesį, dėl pastarųjų darbų atsakovas pretenzijų nekėlė. Įvertinus tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog ieškovas atliko darbą, kurio atsakovas nepagrįstai nepriėmė. Todėl atsakovui kyla pareiga sumokėti už ieškovo atliktą darbą ir galutinai su juo atsiskaityti. Pripažinus, kad ieškovas atliko Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nėra pagrindo tenkinti atsakovo priešieškinio, kuriuo prašomi priteisti nuostoliai, patirti neva dėl ieškovo atliktų darbų trūkumų pašalinimo, dėl to teisėjų kolegija dėl kitų apelianto argumentų nepasisako.

24Atmetus apeliacinį skundą, atmetamas ir apelianto prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, visapusiškai ištyrė ir įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti (LR CPK 320 str.), todėl jo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš... 5. Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad šalių pasirašytos Subrangos darbų sutarties 3.1 ir... 9. Teismas konstatavo, kad ne ieškovas, o atsakovas būdamas sutartiniuose... 10. Be to, teismas nusprendė, kad pagrindo pripažinti, jog atsakovo įvardyti... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 13. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 1... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. CPK 185 str. 1 d. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 18. Byloje nustatyta, kad 2011-03-08 ieškovas ir atsakovas sudarė Subrangos... 19. Kaip matyti iš byloje esančių Atliktų darbų akto už 2011 m. kovo mėnesį... 20. Remiantis CK 6.694 str., užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus... 21. Byloje pateikti du Atliktų darbų aktai už 2011 m. balandžio mėnesį –... 22. Vis dėlto, atkreiptinas apelianto dėmesys, kad pagal CK 6.662 straipsnio 1... 23. Be to, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad atsakovas pretenzijas ieškovui... 24. Atmetus apeliacinį skundą, atmetamas ir apelianto prašymas dėl... 25. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 27. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. sprendimą palikti...