Byla 2A-55-159/2007
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Eglei Venckienei, dalyvaujant ieškovės atstovams Giedriui Norvaišui ir advokatui Vitalijui Katėnui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2006-10-05 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1008-514/2006 pagal ieškovės Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos ieškinį atsakovui G. Č. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir

Nustatė

2ieškovė Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 2006-07-12 Plungės rajono apylinkės teismui pareiškė ieškinį. Jame nurodė, kad 1994-12-01 atsakovas G. Č. buvo priimtas į darbą darbininku - kempingo prižiūrėtoju. Tą pačią dieną su atsakovu buvo sudaryta tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ir jam buvo suteiktas tarnybinis dviejų kambarių su virtuve butas. 2002-05-31, patikslinus patalpų plotą, su atsakovu buvo sudaryta sutartis Nr. 29. 2005-07-28 G.Č. buvo atleistas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 str. 3d. 1 p., kai darbuotojas nerūpestingai atlieka jam pavestas darbo pareigas, o 2005-11-24 buvo įspėtas su visu jam priklausančiu turtu išsikelti. Tačiau atsakovas, praėjus šešiems mėnesiams nuo įspėjimo įteikimo dienos, neišsikelia, todėl ieškovė, vadovaudamasi LR CK 6.575, 6.578, 6.581, 6.614 str. teismo prašė nutraukti 2002-05-31 gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su G. Č. ir jį su visu jam priklausančiu turtu iškeldinti iš gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (b.l. 2).

3Plungės rajono apylinkės teismas 2006-10-05 sprendimu ieškinį atmetė. G.Č. iš Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos priteisė 250 Lt bylinėjimosi išlaidų. Remdamasis bylos duomenimis teismas nustatė, kad 1994-12-01 šalys sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį dėl 2 kambarių dydžio buto, adresu ( - ), suteikimo. Pagal šios sutarties sąlygas (civ. byla Nr. 2-87-01/2005, b.l. 4) atsakovui šios gyvenamosios patalpos buvo suteiktos jo darbo laikotarpiui Žemaitijos nacionaliniame parke, o atsakovas įsipareigojo kas mėnesį mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Nors ši gyvenamosios patalpos nuomos sutartis ir buvo įvardyta tarnybine gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi, tačiau 2005-11-11 Plungės rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje tarp tų pačių šalių nustatė, kad minėta gyvenamoji patalpa nebuvo nustatyta tvarka įregistruota tarnybine, ginčo patalpos nėra tarnybinės. Teismas konstavo, kad su atsakovu tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis sudaryta nebuvo, todėl neatsirado pasekmės, numatytos LR CK 6.620 str., t.y. atsakovo iškeldinimo iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų. Teismas taip pat konstatavo, kad tiek pagal sutarties sudarymo metu galiojusio LR CK 345 str., tiek pagal šio ginčo nagrinėjimo metu galiojančio LR CK 6.604 str. 1d. nuostatas nuomotojui neleidžiama nutraukti nekomerciniais pagrindais sudarytą neterminuotą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, prieš tai įspėjus nuomininką, nuomininkui nepažeidus nuomos sutarties sąlygų, nors atsakovas ir nutraukė darbo santykius su ieškove (b.l. 34-36).

4Ieškovė - Žemaitijos nacionalinio parko direkcija apeliaciniu skundu prašo panaikinti Plungės rajono apylinkės teismo 2006-10-05 sprendimą. Jame nurodė, kad su teismo priimtu sprendimu nesutinka. Mano, kad sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, teismui netinkamai taikius materialinės teisės normas ir netinkamai jas išaiškinus. Ieškovė, būdama ginčo patalpų savininke, prašė atsakovą iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų. Tai sudarė šio ginčo esmę. Asmuo, naudodamasis turtu, varžo savininko teises, nes turto savininkas juo negali naudotis savo nuožiūra. Apelianto teigimu, pareiškus negatorinį ieškinį, savininkas privalo įrodyti, kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos. Pasikeitus ginčijamų gyvenamųjų patalpų savininkui, nuomos santykiai lieka galioti naujajam savininkui (1964 m. CK 311 str.) Pagal 1964 m. CK 147 str. ir 300 str. taisykles nuomotoju esantis patalpų savininkas turi teisę reikalauti iškeldinti nuomininką iš gyvenamųjų patalpų prieš tris mėnesius įspėjęs nuomininką apie neterminuotos nuomos sutarties nutraukimą, o nuomininkui per nurodytą laiką neišsikėlus, patalpų savininkas turi teisę reikalauti nuomininką iškeldinti. Tokią praktiką suformavo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėse bylose Nr. 3K-3-888/2001 m., Nr. 3K-3-510/2000 m., Nr. 3K-3-785/2000 m., Nr. 3K-3-784/2002 m., Nr. 3K-3-3-7/2001 m. Šiose bylose esantys ratio decidendi patvirtina, kad neterminuotos nuomos sutarties nutraukimui taikytina bendra neterminuotų sutarčių nutraukimo taisyklė, t.y. išankstinis vienos iš šalių įspėjimas apie sutarties nutraukimą. Tokia taisyklė taikytina ir kitoms neterminuotų sutarčių rūšims. Gyvenamųjų patalpų neterminuotą nuomos sutartį nuomotojo iniciatyva nutraukti taip pat leidžia ir galiojantis 2000 m. CK. Ieškovui nurodžius faktinį ieškinio pagrindą teismas turėjo savo iniciatyva taikyti tinkamą teisės normą ginčo sprendimui net ir tuo atveju, jeigu ieškovė nurodė klaidingą jo pagrindą (b.l. 40-41).

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas G. Č. prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad ieškovės nuosavybės teise valdomos gyvenamosios patalpos VĮ Registrų centro Telšių filiale įregistruotos kaip butas. Ieškovė ginčo gyvenamosiomis patalpomis negali naudotis kitaip, kaip yra nustatyta šių patalpų paskirtis, t.y. teisėtu pagrindu perleisti patalpas nuolat ar laikinai gyventi nuomininkui. Ieškovė šią teisę realizavo, todėl nepagrįstai apeliaciniame skunde teigiama, kad savininkas negali savo nuožiūra patalpomis naudotis. Apeliantė iš esmės nenurodė, kokios jos, kaip patalpų savininkės teisės yra pažeidžiamos, išskyrus tai, kad ieškovė pageidautų ginčo patalpas išnuomoti kitam nuomininkui pagal savo pasirinkimą. Tokia teisė apeliantei nesuteikta. Patenkinus ieškovės reikalavimą, iš esmės būtų pažeistos atsakovo, kaip sąžiningo ir teisėto patalpų nuomininko, teisės, nes atsakovas iš patalpų būtų iškeldintas nesuteikiant kito gyvenamojo ploto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2003-06-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3k-3-723/2003 m. konstatavo, kad pagal LR CK 6.576 str. prasmę patalpų savininko valdymo ir naudojimosi teisė ta gyvenamąja patalpa yra apribotos tiek, kiek nuomininkas turi teisių į konkrečią gyvenamąją patalpą pagal nuomos sutartį. Vienašališkai keisti sutarties sąlygas ar pateisinti sutarties nevykdymą nepalankios sutarties buvimu šalis negali (pacta sunt servanda). Vienašalis nuomos sutarties nutraukimas nuomotojo reikalavimu galimas atsižvelgiant į sutarties sudarymo momentą ir joje numatytas sąlygas. Bet koks vienašalis sutarties pakeitimas ar nutraukimas gali būti atliekamas išimtiniais, konkrečiai sutarties ar (ir) ir įstatymo apibrėžtais atvejais ir tik įvertinus kitai šaliai sukeliančias galimas nepalankias pasekmes. Nuomotojas teisės nutraukti vienašališkai neterminuotą nuomos sutartį įspėjęs nuomininką prieš tris mėnesius sutarties sudarymo metu neįgijo ir negalėjo įgyti, nes sutarties sudarymo metu galioję įstatymai tokios galimybės nenumatė. Atsiradus tarp šalių nuomos teisiniams santykiams nuomininkas galėjo protingai tikėtis gyventi išsinuomotoje gyvenamojoje patalpoje bei ja naudotis pagal paskirtį. Galiojančio LR CK šeštosios knygos ketvirtos dalies trisdešimt pirmasis skyrius, reglamentuojantis gyvenamosios patalpos nuomą, nenumato nuomotojui teisės vienašališkai nutraukti nekomerciniais pagrindais sudarytą neterminuotą nuomos sutartį prieš tai įspėjus nuomininką, nuomininkui nepadarius nuomos sutarties sąlygų pažeidimų (b.l. 46-47).

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Tiek iš ieškinio, tiek iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad vadovaujantis LR CK 6.614 str. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija teismo prašo nutraukti 2002-05-31 su G.Č. sudarytą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir jį iškeldinti iš gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), su visu jam priklausančiu turtu, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Paminėtuose procesiniuose dokumentuose ieškovė išdėstė aplinkybes, kuriomis grindė šiuos ieškinio reikalavimus, t.y. atsakovą G. Č. 2005-07-28 atleidus iš darbo už darbo drausmės pažeidimus pagal LR darbo kodekso 136 str. 3 d. 1p. bei prieš šešis mėnesius jį įspėjus išsikelti iš ginčo tarnybinių gyvenamųjų patalpų. LR CPK 182 str. 2 p. parašyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, todėl pirmosios instancijos teismas, remdamasis įsiteisėjusiame Plungės rajono apylinkės teismo 2005-11-11 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-87-01/2005 nustatytomis aplinkybėmis pagrįstai sprendime konstatavo, kad su atsakovu tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartis sudaryta nebuvo, todėl atsakovui negali būti taikomos pasekmės, numatytos LR CK 6.620 str., t.y. iškeldinimas iš tarnybinių gyvenamųjų patalpų. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal LR CK 6.618 str. 2 d. nuostatas patalpų priskyrimas prie tarnybinių patalpų, darbuotojų (tarnautojų) sąrašai, kuriems tokios patalpos gali būti suteiktos, nustatomi valstybės valdžios ar valdymo institucijų, savivaldybės tarybos, juridinio asmens valdymo organų sprendimu. Apeliantė į bylą nepateikė duomenų, kad ginčo gyvenamąją patalpą priskyrė tarnybinėms patalpoms ir kad su atsakovu G.Č. sudarė tarnybinės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį.

8Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nustatęs, jog tarp šalių nesusiklostė komercinės nuomos santykiai, turėjo taikyti 2000 m. CK nuomos sutartis reglamentuojančias bendrąsias nuostatas, nes pagal LR CK 6.480 str. kiekviena šalis turi teisę nutraukti neterminuotą nuomos sutartį, įspėjusi apie tai viena kitą prieš tris mėnesius. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apeliantės apeliaciniame skunde nurodytu teiginiu, sutinka su atsakovo G. Č. atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu teiginiu, kad teisės normos, reglamentuojančios gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabaigą, nenumato nuomotojui teisės vienašališkai nutraukti nekomerciniais pagrindais sudarytą neterminuotą nuomos sutartį prieš tai įspėjus nuomininką, nenustačius nuomininko sutarties sąlygų pažeidimų. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu teiginiu, kad į bylą nepateikta duomenų apie ginčo gyvenamosios patalpos savininkės, t.y. apeliantės, teisės pažeidimus. Apeliacinės instancijos teisme apeliantės atstovai patvirtino, kad ginčo gyvenamąsias patalpas nori skirti kitam darbuotojui.

9Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai bylos nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas ir tinkamai jas išaiškino, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais nėra pagrindo (LR CPK 326 str.1 d. 1 p.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324-331 straipsniais teisėjų kolegija

Nutarė

11Plungės rajono apylinkės teismo 2006-10-05 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai