Byla 2-681/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriai reikalavimai bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Adreka“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1609-582/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria patvirtinti kreditoriai reikalavimai bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Adreka“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1609-582/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Adreka“ bankroto bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi minėtą Kauno apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.

5BUAB „Adreka“ administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtino BUAB ,,Adreka“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir AB Ūkio banko 3 651 437,67 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad BUAB ,,Adreka“ administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus bei įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Teismas konstatavo, kad esant šioms aplinkybėms, pateiktas suderintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas tvirtintinas (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Kreditorius AB Ūkio bankas atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas AB Ūkio banko 3 651 437,37 Lt dydžio finansinis reikalavimas BUAB ,,Adreka“ bankroto byloje, panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui svarstyti iš naujo. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nepagrįstai patvirtino tik dalį AB Ūkio banko finansinio reikalavimo ir AB Ūkio banko neinformavo apie vyksiantį posėdį, kurio metu turėjo svarstyti AB Ūkio banko finansinio reikalavimo pagrįstumą, dėl to buvo pažeista kreditorių finansinių reikalavimų ginčijimo tvarka.

112. AB Ūkio banko pateiktas visas finansinis reikalavimas BUAB ,,Adreka“ bankroto byloje sudaro 4 523 133,68 Lt, iš kurio teismo skundžiama nutartimi patvirtinta suma sudaro 871 696,01 Lt. Šios nepatvirtintos reikalavimo dalies AB Ūkio bankas nėra atsisakęs, ši reikalavimo dalis nėra apmokėta ir teisės aktų nustatyta tvarka nuginčyta ar pripažinta negaliojančia. Kadangi teismo nutartyje nėra pateikta jokių argumentų ir motyvų, kodėl AB Ūkio banko finansinis reikalavimas tvirtinamas ne visa apimtimi, laikytina, kad teismas netinkamai vertino surinktus įrodymus ir priėmė neteisėtą nutartį. Teismas nutartyje nenurodė motyvų, kuriais vadovaudamasis padarė tokias išvadas, tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

12Atsakovas BUAB ,,Adreka“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančia teismo skundžiamos nutarties dalį, kuria patvirtintas finansinis reikalavimas dėl kurio nėra ginčo ir šį klausimą grąžinti spręsti pirmosios instancijos teismui. Teismas dėl likusios dalies 871 696,01 Lt finansinio reikalavimo užvedė atskirą bylą, kuri bus nagrinėjama ginčo teisenos tvarka.

13IV. Apeliacinio teismo argumentai

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

16Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo procedūrą reglamentuoja ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas, 21 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 26 straipsnis. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio trečiosios dalies 10 punktą administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o taip pat kreditorių susirinkime bei teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Pagal ĮBĮ 26 straipsnį teismas kreditorių reikalavimus tvirtina rašytinio proceso tvarka, žodinis bylos nagrinėjimas šiuo klausimu gali būti skiriamas suinteresuotų asmenų prašymu, o administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 26 str. 4 d.).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra konstatavęs, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Autokausta“ v. AB „Norekso nekilnojamasis turtas“, bylos Nr. 3K-3-188/2011). Teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; kt.).

18Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad AB Ūkio bankas patikslinęs savo reikalavimus pateikė BUAB ,,Adreka“ bankroto administratoriui prašymą dėl 4 523 133,68 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB ,,Adreka“ bankroto byloje (b. l. 160-161). BUAB ,,Adreka“ bankroto administratorius 2011 m. spalio 17 d. raštu pateikė teismui tvirtintinų kreditorių reikalavimų sąrašą, kuriuo, be kita ko, prašė teismo patvirtinti AB Ūkio banko 3 651 437,67 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB ,,Adreka“ bankroto byloje (b. l. 153-159). Taip pat minėtame prašyme BUAB ,,Adreka“ administratorius pažymėjo, kad išsamūs atsiliepimai į ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus bus pateikti teismui artimiausiu metu.

19Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino BUAB ,,Adreka“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, dėl kurių byloje nebuvo ginčo, tarp jų ir AB Ūkio banko

203 651 437,67 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Taigi pirmosios instancijos teismo patvirtinto AB Ūkio banko 3 651 437,67 Lt dydžio finansinio reikalavimo dydis nebuvo nagrinėjamas ginčo pagrindu, todėl atmestinas apelianto argumentas, kad priimdamas skundžiamą nutartį, teismas turėjo nurodyti argumentus ir motyvus, kodėl AB Ūkio banko finansinis reikalavimas tvirtinamas ne visa apimtimi. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas, tvirtindamas tik neginčijamą AB Ūkio banko finansinio reikalavimo dalį, neturėjo pagrindo tirti aplinkybių susijusių su administratoriaus ginčijama AB Ūkio banko finansinio reikalavimo dalimi. Praktika, kai teismas viena nutartimi patvirtina sąrašą kreditorių su jų finansiniais reikalavimais, dėl kurių nėra ginčo ar abejonių, o ginčytinus finansinius reikalavimus skiria nagrinėti atskirame posėdyje žodinio proceso tvarka ir dėl jų priima kitą nutartį, yra procesiniu požiūriu priimtina. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas taip ir padarė. Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 4 d. nutartimi klausimą dėl BUAB ,,Adreka“ bankroto administratoriaus ginčijamo AB Ūkio banko pareikšto 871 696,01 Lt dydžio finansinio reikalavimo tvirtinimo paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2012 m. vasario 2 d., įpareigojo kreditorių AB „Ūkio bankas“ iki teismo posėdžio dienos pateikti papildomus įrodymus pagrindžiančius ginčijamo finansinio reikalavimo dydį, teismas nurodė išsiųsti teismo šaukimus BUAB ,,Adreka“ bankroto administratoriui ir AB Ūkio bankui (b. l. 174-175).

21Atmestinas ir apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai AB Ūkio banko neinformavo apie 2011 m. lapkričio 30 d. vyksiantį posėdį. Įstatymas numato, kad tik administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas sprendžiamas teismo posėdyje, pranešus administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (ĮBĮ 9-10, 26 str. 4 d.).

22Remdamasi nurodytomis aplinkybėms ir argumentas, bei nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. BUAB „Adreka“ administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patvirtinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtino BUAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Kreditorius AB Ūkio bankas atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo... 10. 1. Teismas nepagrįstai patvirtino tik dalį AB Ūkio banko finansinio... 11. 2. AB Ūkio banko pateiktas visas finansinis reikalavimas BUAB ,,Adreka“... 12. Atsakovas BUAB ,,Adreka“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Kauno... 13. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 16. Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo procedūrą reglamentuoja... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ĮBĮ bei CPK normas dėl... 18. Iš nagrinėjamos bylos medžiagos matyti, kad AB Ūkio bankas patikslinęs... 19. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino BUAB ,,Adreka“... 20. 3 651 437,67 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Taigi pirmosios instancijos... 21. Atmestinas ir apelianto argumentas, kad teismas nepagrįstai AB Ūkio banko... 22. Remdamasi nurodytomis aplinkybėms ir argumentas, bei nenustačius absoliučių... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 24. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....