Byla eB2-482-221/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir restruktūrizavimo administratoriaus Martyno Tilindės prašymus dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

2Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2018 m. gruodžio 13 d. pateikė teismui prašymą, registracijos Nr. DOK-36041, kuriame prašo nutraukti RUAB „Stabara“ restruktūrizavimo bylą. Prašyme nurodoma, kad RUAB „Stabara“ restruktūrizavimo procesas nėra tinkamai vykdomas. VMI prie FM Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2018 m. gruodžio 12 d. duomenimis, po nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos RUAB „Stabara“ į biudžeto surenkamąją sąskaitą nesumokėjo deklaruotų einamųjų mokesčių iš viso 18 276 Eur sumai. Dėl laiku neįvykdytų mokėjimų pagal atitinkamų mokesčių įstatymų ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatas yra skaičiuojami delspinigiai, taikomos išieškojimo priemonės, tačiau einamoji nepriemoka ir toliau auga (kreipimosi į teismą metu nesumokėta einamoji nepriemoka sudarė 6 816 Eur). Taikomos priverstinio išieškojimo priemonės nerezultatyvios. Nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos įmonė nemokėjo įmokų, einamųjų mokesčių įsipareigojimai (2 860 Eur) iš dalies buvo dengiami tik iš deklaruotos mokesčių permokos. Kreditorei VMI prie FM paprašius pateikti ataskaitą apie UAB „Stabara“ nuo 2018 m. liepos 3 d. iki 2018 m. lapkričio 15 d. vykdytą veiklą, restruktūrizavimo plano įgyvendinimą, buvo gautas atsakymas, kad įstatymai numato įmonei pareigą rengti ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinį, todėl informacija apie įmonės rezultatus restruktūrizavimo proceso metu bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais įmonei parengus ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Įvertinus įmonės pareigos mokėti einamuosius mokėjimus pažeidimus, VMI prie FM nuomone, toks restruktūrizuojamos bendrovės elgesys kreditorių atžvilgiu yra netoleruotinas.

3Restruktūrizavimo administratorius 2018 m. gruodžio 21 d. pateikė teismui prašymą, registracijos Nr. DOK-37146, kuriame prašoma nutraukti RUAB „Stabara“ restruktūrizavimo bylą. Prašyme nurodoma, kad, nepaisant to, jog bendrovė gauna pajamų ir yra pajėgi dirbti pelningai, tačiau kartu netinkamai vykdo savo pareigą mokėti einamuosius mokesčius, apie ką teisingai savo prašyme teismui pažymi VMI prie FM. Neturėdamas priešingų duomenų (įrodymų) dėl VMI prie FM nurodytos informacijos apie didėjantį bendrovės įsiskolinimą, bendrovei taip pat nepateikus įrodymų apie mažinamą įsiskolinimą valstybės biudžetui, restruktūrizavimo administratorius daro išvadą, kad bendrovė pažeidžia Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą. Būtent dėl šio pažeidimo restruktūrizavimo administratoriaus iniciatyva buvo sušauktas bendrovės kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo pateiktas siūlymas nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą. Restruktūrizavimo administratoriaus nuomone, bendrovės restruktūrizavimo byla galėtų būti nenutraukiama tik tokiu atveju, jeigu ji pateiktų įrodymus, jog valstybės biudžetui susidaręs einamasis įsiskolinimas yra padengtas arba iš esmės sumažintas.

4Siekdamas tinkamai išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su UAB „Stabara“ restruktūrizavimo plano (ne)vykdymu, Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 28 d. pranešimu restruktūrizuojamai įmonei nustatė 7 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo patvirtinti arba paneigti kreditorės VMI prie FM ir restruktūrizavimo administratoriaus prašymuose nurodytas aplinkybes, o, teigiant, kad UAB „Stabara“ restruktūrizavimo planas vykdomas tinkamai, visos einamosios įmokos yra sumokėtos, pateikti šiuos teiginius patvirtinančius įrodymus. Taip pat buvo paprašyta pateikti įrodymus, paneigiančius RUAB „Stabara“ 2018 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo protokole nurodytus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus teiginius, jog RUAB „Stabara“ visiškai nemoka einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą.

52019 m. sausio 8 d. iš RUAB „Stabara“ gauta informacija, kad įmonė sutinka su VMI prie FM ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacija.

6Prašymas tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Stabara“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas M. Tilindė. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Stabara“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 3 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Stabara“ restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui.

8ĮRĮ 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad restruktūrizavimo administratorius, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, privalo informuoti teismą, kreditorių, įmonės dalyvių, savininkų arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovų susirinkimą ar kreditorių komitetą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir kreditorių susirinkimo pritarimu kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Pagal to paties įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 8 punktą restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.

9Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės – komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės ir kreditorių. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai. Būtent dėl to ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas ir toks pažeidimas yra savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas. Taigi, pasitvirtinus kreditorės VMI prie FM ir restruktūrizavimo administratoriaus nurodomai aplinkybei apie netinkamai vykdomą RUAB „Stabara“ restruktūrizavimo planą, neturėtų įtakos kreditorių susirinkimo nepritarimas nutarimo projektui dėl kreipimosi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, nes ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, jog į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo gali kreiptis ir restruktūrizavimo administratorius, pateikdamas įrodymus, patvirtinančius, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-564-407/2017).

10Kreditorė VMI prie FM ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui duomenis, kad nevykdomas RUAB „Stabara“ restruktūrizavimo planas, t. y. nemokami deklaruoti einamieji mokesčiai į biudžeto surenkamąją sąskaitą, taip pat iš RUAB „Stabara“ 2018 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo nustatyta, kad RUAB „Stabara“ visiškai nemoka einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą. Šias aplinkybes patvirtino pati RUAB „Stabara“ 2019 m. sausio 8 d. rašte.

11ĮRĮ 2 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos – visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. lapkričio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016 išaiškino, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų).

12Byloje esant duomenims, jog nemokamos einamosios įmokos į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, einamieji mokesčiai į biudžeto surenkamąją sąskaitą, bendrovei neneigiant šios informacijos, aplinkybė, kad yra nustatytas ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpis, nereiškia, kad restruktūrizavimo procesas negali būti nutrauktas anksčiau nustatyto termino. Nesant galimybės bendrovei vykdyti restruktūrizavimo planą, yra racionalu nutraukti restruktūrizavimo procesą, kad nedidėtų įsiskolinimai kreditoriams.

13Nustačius, jog RUAB „Stabara“ netinkamai vykdo restruktūrizavimo planą, nemokėdama einamųjų įmokų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, einamųjų mokesčių į biudžeto surenkamąją sąskaitą, tokiu būdu didina įsipareigojimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, VMI prie FM, dėl to jos padėtis ne gerėja, o blogėja, RUAB „Stabara“ nepaneigus kreditorės VMI prie FM ir restruktūrizavimo administratoriaus nurodytų aplinkybių, UAB „Stabara“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

15Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ (įmonės kodas 302692027) restruktūrizavimo bylą.

16Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ restruktūrizavimo administratorių Martyną Tilindę apie teismo nutartį nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

17Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną specialioje interneto svetainėje paskelbti informaciją dėl uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ restruktūrizavimo bylos nutraukimą.

18Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliams byloje esančius vykdomuosius dokumentus.

19Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Restruktūrizavimo administratorius 2018 m. gruodžio 21 d. pateikė teismui... 4. Siekdamas tinkamai išsiaiškinti aplinkybes, susijusias su UAB „Stabara“... 5. 2019 m. sausio 8 d. iš RUAB „Stabara“ gauta informacija, kad įmonė... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „Stabara“... 8. ĮRĮ 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatyta, kad restruktūrizavimo... 9. Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims,... 10. Kreditorė VMI prie FM ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui... 11. ĮRĮ 2 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės... 12. Byloje esant duomenims, jog nemokamos einamosios įmokos į Valstybinio... 13. Nustačius, jog RUAB „Stabara“ netinkamai vykdo restruktūrizavimo planą,... 14. Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu,... 15. Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ (įmonės kodas... 16. Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Stabara“ restruktūrizavimo... 17. Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną specialioje... 18. Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliams byloje esančius vykdomuosius... 19. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...