Byla 2-564-407/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Pramogų struktūra“ nutraukta restruktūrizavimo byla pagal atsakovės restruktūrizavimo administratoriaus E. S. prašymą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Pramogų struktūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Pramogų struktūra“ nutraukta restruktūrizavimo byla pagal atsakovės restruktūrizavimo administratoriaus E. S. prašymą.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Restruktūrizavimo administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti atsakovei UAB „Pramogų struktūra“ restruktūrizavimo bylą dėl jos negaunamo pelno, nuostolingos veiklos, nepradėtų numatytų motelio rekonstrukcijos darbų bei nevykdomo restruktūrizavimo plano.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi nutraukė UAB ,,Pramogų struktūra“ restruktūrizavimo bylą, konstatavęs, kad pasitvirtinus restruktūrizavimo administratoriaus prašyme nurodytoms aplinkybėms, yra nustatyta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 str. 1 d. 4 p. sąlyga, sudaranti pagrindą nutraukti restruktūrizavimo bylą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, netenkinant restruktūrizavimo administratoriaus prašymo dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Vilniaus apygardos teismas neturėjo teisės nagrinėti restruktūrizavimo administratoriaus prašymo ir nutraukti restruktūrizavimo bylą, kadangi restruktūrizavimo administratorius su prašymu kreipėsi į teismą be kreditorių susirinkimo pritarimo, t. y. kreditorių susirinkime nubalsavus prieš restruktūrizavimo administratoriaus įpareigojimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, tuo pažeisdamas ĮBĮ 22 str. 1 d. 7 p. ir 25 str. 1 d. 8 p.
  2. Atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimas turėtų neigiamą įtaką visiems su bendrovę susijusiems subjektams, o formalus įstatymo taikymas šioje byloje prieštarautų protingumo principui. Teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos nutraukimo klausimą, turėjo įvertinti ne tik užfiksuotą esamą neigiamą įmonės veiklos rezultatą restruktūrizavimo byloje, bet ir rezultatą, kuris būtų iškėlus bankroto bylą.
  3. Restruktūrizavimo byla nutraukta iki restruktūrizavimo plane nustatyto termino likus dvejiems metams, todėl įmonė neturėjo galimybės įgyvendinti visas restruktūrizavimo plane nustatytas priemones.
 2. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą restruktūrizavimo administratorius prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. UAB „Pramogų struktūra“ pelno (nuostolių) ataskaita tik patvirtina faktą, kad įmonė ne tik negauna pelno, bet ir veikia nuostolingai. Per restruktūrizavimo plane nurodytą laikotarpį įmonė patyrė 26 177,00 Eur nuostolių, todėl restruktūrizavimo plane numatyti pelno gavimo rodikliai nėra įgyvendinami, taip pat motelio „Selena“ rekonstrukcijos darbai nėra pradėti.
  2. Įmonės restruktūrizavimo plano nevykdymas yra savarankiškais pagrindas teismui nutraukti restruktūrizavimo bylą.
  3. Investuotojo į įmonės veiklą paieška yra abstrakti, nėra pateikta jokių siūlymų dėl konkretaus investuotojo, nėra vedamų derybų fakto, paieška negrindžiama jokiais įrodymais apie pasiektus susitarimus, ketinimo protokolų.
  4. Nėra tikslinga tęsti įmonės restruktūrizavimo procesą, kadangi atsakovės vykdoma veiklą yra nuostolinga.
 3. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą kreditorius AB DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nagrinėjamu atveju ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkime buvo nubalsuota prieš restruktūrizavimo administratoriaus įpareigojimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, neturi įtakos, nes į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo nutraukimo gali kreiptis ir pats restruktūrizavimo administratorius, pateikdamas įrodymus, patvirtinančius, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.
  2. Per daugiau negu trejų metų laikotarpį nuo restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Pramogų struktūra“ neatliko jokių veiksmų mokumui atkurti, jos nuostoliai didėjo. Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad įmonė turi galimybę atkurti mokumą ir veikti pelningai. UAB „Pramogų struktūra“ vadovai nesiekia bendrovės mokumo atkūrimo, o tiesiog siekia kiek įmanoma ilgiau atitolinti atsiskaitymą su kreditoriais, taip pažeidžiant jų teisėtus interesus bei didinat patiriamus nuostolius.
  3. Banko pritarimas restruktūrizavimo bylos iškėlimui nereiškia, kad restruktūrizavimo byla gali būti tęsiama nevykdant patvirtinto restruktūrizavimo plano. Iš pateiktų duomenų akivaizdu, kad bendrovės restruktūrizavimo planas yra neefektyvus, todėl jo tęsimas yra netikslingas.

7Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados
 1. Skundžiama nutartimi teismas nutraukė atsakovei restruktūrizavimo bylą, konstatavęs, kad yra nustatyta ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p. sąlyga, sudaranti pagrindą nutraukti restruktūrizavimo bylą. Teismas nustatė, kad atsakovė, siekdama išsaugoti įmonės veiklos tęstinumą, priešingai nei buvo numatyta restruktūrizavimo plane, patiria nuostolius, o motelio rekonstrukcijos darbai nėra pradėti.
 2. Pagrindinis atskirojo skundo argumentas yra tas, kad restruktūrizavimo administratorius neturėjo teisės kreiptis į teismą be kreditorių susirinkimo pritarimo, o teismas neturėjo teisės nagrinėti restruktūrizavimo administratoriaus prašymo ir nutraukti restruktūrizavimo bylą, t. y. buvo pažeisti ĮBĮ 22 str. 1 d. 7 p. ir 25 str. 1 d. 8 p. Su tokiu atskirojo skundo argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės – komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės bei kreditorių. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai. Būtent dėl to ĮRĮ 28 straipsnio 1 d. 4 p. nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas ir toks pažeidimas yra savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas.
 3. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde nurodomi argumentai, jog restruktūrizavimo administratorius neturėjo teisės kreiptis į teismą be kreditorių susirinkimo pritarimo, kadangi 2016 m. rugsėjo 14 d. vykusiame kreditorių susirinkime nebuvo pritarta kreiptis į teismą su siūlymu teismui nutraukti UAB „Pramogų struktūra“ restruktūrizavimo bylą, be to, „prieš“ tokio nutarimo priėmimą balsavo kiekybinė kreditorių dauguma, nagrinėjamu atveju neturi įtakos, nes ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo nutraukimo gali kreiptis ir restruktūrizavimo administratorius, t. y. pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas.
 4. Pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo administratorius kreipėsi į teismą su prašymu nutraukti UAB „Pramogų struktūra“ restruktūrizavimo bylą, motyvuojant tuo, kad įmonė negauna pelno, veikia nuostolingai, motelio rekonstrukcijos darbai nėra pradėti, restruktūrizavimo plano nevykdo. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs prašymo argumentus, taip pat bylos medžiagą, pritarė administratoriaus pozicijai ir skundžiama nutartimi nutraukė įmonės restruktūrizavimo procesą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo padarytos išvados teisėtumo ir pagrįstumo, byloje esantys duomenys neginčijamai patvirtina aplinkybę, kad įmonė nėra pajėgi tinkamai ir laiku įgyvendinti restruktūrizavimo planą ir pasiekti restruktūrizavimo tikslų – per nustatytą terminą atsiskaityti su įmonės kreditoriais tęsiant veiklą ir įmonei nekeliant bankroto bylos.
 5. Atsakovės teigimu, restruktūrizavimo bylą nutraukus likus dvejiems metams iki restruktūrizavimo plano įgyvendinimo pabaigos termino, įmonė neturėjo galimybės įgyvendinti visas restruktūrizavimo plane numatytas priemones.
 6. Apeliacinės instancijos teismas nurodytą skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonės restruktūrizavimo planas nėra vykdomas, bendrovė nepasiekė plane nustatytų rodiklių nei pirmaisiais, nei antraisiais restruktūrizavimo plano vykdymo metais, todėl nėra pagrindo manyti, kad restruktūrizavimo procesu siekiami tikslai bus pasiekti ateityje. Aplinkybė, kad restruktūrizavimo laikotarpis nustatytas iki 2018 m., nereiškia, kad bendrovė neturi pasiekti kasmetinių restruktūrizavimo plane numatytų veiklos rezultatų, kad restruktūrizavimo procesas negali būti nutrauktas anksčiau nustatyto termino.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai