Byla e2-1327-381/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1601-260/2019, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „STABARA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „STABARA“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1601-260/2019, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „STABARA“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 9 d. priėmė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „STABARA“ iškėlimo.

62.

7Pareiškime VSDFV Marijampolės skyrius prašė iškelti bankroto bylą UAB „STABARA“, kadangi ši nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, VSDFV skolinga 17 466,08 Eur VSD įmokų ir delspinigių. VSDFV Marijampolės skyrius, nustatęs, kad UAB „STABARA“ veiklos nevykdo, nustatytais terminais nemoka draudimo įmokų, nepateikia veiklą įrodančių dokumentų pagal VSDFV Marijampolės skyriaus reikalavimą ir nesikreipia dėl įmokų įsiskolinimo atidėjimo, 2018 m. rugsėjo 28 d. priėmė sprendimus „Dėl apdraustojo (ųjų) duomenų neįrašymo pagal UAB „STABARA“ SAM pranešimą (us)“ neįrašyti į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą (toliau – registras) draudėjo UAB „STABARA“ pateiktų duomenų apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d., kol neišnyks aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta, kad draudėjas veiklos nevykdo. Bendrovėje yra vienas darbuotojas, tačiau bendrovė VSD įmokų nemoka, VSDFV Marijampolės skyriui veiklą įrodančių dokumentų nepateikia, todėl duomenys apie apdraustiesiems asmenims apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų sumas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas į registrą nėra įrašomi. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2019 m. kovo 15 d. elektroninės pažymos duomenimis, valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams UAB „STABARA“ skolinga 33 157,09 Eur. Siekdamas užtikrinti skolos grąžinimą, VSDFV Marijampolės skyrius įregistravo UAB „STABARA“ nuosavybės teise priklausančio turto priverstinį įkeitimą: 2017 m. birželio 22 d. transporto priemonės MAN TGS, valstybinis Nr. ( - ) ir 2017 m. rugpjūčio 101 d. krautuvo JCB 4CX, valstybinis Nr. ( - ). VSDFV Marijampolės skyrius 2017 m. spalio 20 d. Kauno apygardos teismui buvo pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“ (civilinė byla Nr. eB2-2842-221/2017). Kadangi civilinėje byloje Nr. eB2-2776-221/2017 buvo priimtas ieškovės UAB „STABARA“ direktorės pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „STABARA“, abi civilinės bylos sujungtos į vieną. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi atsisakius iškelti UAB „STABARA“ bankroto bylą, šiai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 3 d. nutartimi patvirtintas bendrovės restruktūrizavimo planas ketverių metų laikotarpiui. Bendrovė, nemokėdama einamųjų įmokų restruktūrizavimo metu, nevykdė restruktūrizavimo plano, todėl Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 14 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2019 m. balandžio 17 d., restruktūrizavimo byla nutraukta. Per visą restruktūrizavimo laikotarpį nuo 2017 m. lapkričio 11 d. iki 2019 m. sausio 14 d. UAB „STABARA“ tik vieną kartą (2018 m. spalio 10 d.) sumokėjo 1 000 Eur einamųjų įmokų, kai tuo pačiu laikotarpiu buvo priskaičiuota 5 659,86 Eur einamųjų įmokų.

83.

9Atsiliepimą į VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą pateikusi UAB „STABARA“ nurodė, kad ji šiuo metu turi finansinių sunkumų, tačiau jie yra laikino pobūdžio ir juos bus bandoma išspręsti įmonės restruktūrizavimo būdu.

104.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 19 d. priėmė UAB „STABARA“ direktoriaus N. Ž. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „STABARA“ iškėlimo. Pareiškime UAB „STABARA“ direktorius nurodė, kad bendrovės finansinius sunkumus lėmė tik laikinos, restruktūrizavimo proceso metu neabejotinai pašalinamos, aplinkybės – netinkamai / netiksliai įvertintos dalyvavimo renovacijos konkursuose sąnaudos, kurių restruktūrizavimo procese numatoma apskritai atsisakyti. Bendrovė turi pakankamai vertingo turto tam, kad restruktūrizavimo proceso metu galėtų vykdyti tiek dabar pasirašytas, tiek ketinamas pasirašyti sutartis, o restruktūrizavimo proceso metu atsiskaitytų su visais kreditoriais. Šiuo metu UAB „STABARA“ nėra nutraukusi veiklos, ji turi 6 samdomus darbuotojus. Dėl susidariusio įsiskolinimo VSDFV dalis informacijos, susijusios su realiu bendrovės darbuotojų skaičiumi, nebuvo įrašyta į registrą, tačiau darbo teisiniai santykiai su jais nėra pasibaigę, darbo sutartys galiojančios ir nenutrauktos.

125.

13Atsiliepimą į UAB „STABARA“ direktoriaus pareiškimą pateikęs VSDFV Marijampolės skyrius prašė atsisakyti kelti UAB „STABARA“ restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad su įmonės vadovo prašymu iškelti restruktūrizavimo bylą nesutinka, nes „STABARA“ vadovo Kauno apygardos teismui pateiktame pareiškime iškelti restruktūrizavimo bylą ir pateiktuose 2019 m. birželio 7 d. restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti duomenys apie bendrovės veiklą, dirbančius darbuotojus yra netikslūs, o verslo planas yra deklaratyvus, neatitinkantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 12 straipsnio 2 dalies reikalavimų. Metmenyse nurodyta, kad šiuo metu bendrovėje dirba 6 samdomi darbuotojai, darbo santykiai su jais nėra pasibaigę, darbo sutartys nėra nutrauktos. Šiuo metu bendrovė neturi darbuotojų, paskutiniai darbuotojai atleisti 2019 m. sausio – kovo mėnesiais. Bendrovė faktiškai veiklos nevykdo. Įmonei negali būti keliama restruktūrizavimo byla, nes: 1) UAB „STABARA“ veiklos nevykdo, visi darbuotojai atleisti. Iš pateiktos metmenyse informacijos suprantama, kad šiuo metu bendrovė nevykdo statybos, renovavimo, remonto ir kitų darbų, iš kurių gaunamos pajamos gali sugeneruoti pakankamai pajamų atsiskaitymui su kreditoriais. Iš galimai gaunamų pajamų už turto nuomą bendrovė negalės užtikrinti einamųjų įmokų mokėjimo bei skolų grąžinimo kreditoriams, nes pagal įmonės balansą bendrovės skolos (278 813 Eur) beveik 7 kartus viršija įmonės turimo turto vertę (40 070 Eur); 2) UAB „STABARA“ turi vieną debitorių – UAB „Suvalkijos verslo grupė“, kuri skolinga bendrovei 3 565,81 Eur, tačiau ši įmonė įrašyta ir į kreditorių sąrašą su 55 673,09 Eur finansiniu reikalavimu. Tai reiškia, kad UAB „STABARA“ neturi debitorinių skolų, kurias atgavus, būtų dengiamas įsiskolinimas kreditoriams; 3) Nepateikta informacija apie pačios įmonės, atsakingų asmenų, iš jų ir dalyvių, indėlį į įmonės veiklos atkūrimą; 4) Nepateikti prognoziniai balansai ir piniginių srautų ataskaita, kurie leistų spręsti apie materialaus turto, turtinių teisių bei įsiskolinimų kitimo prognozių realumą, ilgalaikio mokumo atstatymą restruktūrizavimo proceso metu; 5) UAB „STABARA“ vadovas nepateikė realaus plano ir jį pagrindžiančių dokumentų, leidžiančių kreditoriams įvertinti įmonės galimybes sėkmingai vykdyti ir plėtoti įmonės veiklą, gauti pajamas, atkurti įmonės mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais; 6) Metmenyse nėra pateikti atsiskaitymo su kreditoriais terminai bei skolų tenkinimo procentais dalis; 7) Bendrovei 2017 – 2018 m. jau buvo suteikta galimybė atkurti mokumą restruktūrizavimo proceso metu, tačiau UAB „STABARA“ šia galimybe nepasinaudojo, nemokėjo einamųjų įmokų, todėl restruktūrizavimo byla 2019 m. sausio 14 d. teismo nutartimi nutraukta. UAB „STABARA“ neturi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamų tikslų, todėl nemokiai UAB „STABARA“ negali būti keliama restruktūrizavimo byla. UAB „STABARA“ finansiniai sunkumai yra ilgalaikiai (tęstinio pobūdžio) ir vis gilėjantys, nemokami mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, pradelsti įsipareigojimai 7 kartus viršija turimo turto vertę, todėl UAB „STABARA“ nekeltina restruktūrizavimo byla, o keltina bankroto byla, nes tik ši priemonė leistų geriausiai apsaugoti pačios bendrovės ir jos kreditorių interesus.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

156.

16Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjo UAB „STABARA“ direktoriaus N. Ž. pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „STABARA“ iškėlimo netenkino, pareiškėjo VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „STABARA“ tenkino ir UAB „STABARA“ iškėlė bankroto bylą.

177.

18Teismas nurodė, kad byloje pateikto 2019 m. gegužės 1 d. balanso duomenimis UAB „STABARA“ turto apskaityta už 40 070 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 278 813 Eur, visi šie įsipareigojimai yra pradelsti. Kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai beveik 7 kartus viršija įmonės balanse apskaityto turto vertę, teismas sprendė, kad UAB „STABARA“ yra nemoki.

198.

20Teismas, įvertinęs tai, kad UAB „STABARA“ penkiems kreditoriams – buvusiems darbuotojams – yra skolinga nuo 2017 m. pirmosios pusės su darbo santykiais susijusias išmokas (atlyginimus), šių įsiskolinimų, nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, nepanaikino, pripažino, kad yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų. Šios aplinkybės leido teismui atsisakyti kelti UAB „STABARA“ restruktūrizavimo bylą ir sudarė pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą.

219.

22Sutikdamas su pareiškėjo VSDFV Marijampolės skyriaus atsiliepime į UAB „STABARA“ vadovo pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateiktais argumentais, kad UAB „STABARA“ šiuo metu veiklos nevykdo, visi darbuotojai atleisti, iš pateiktos restruktūrizavimo plano metmenyse informacijos suprantama, kad šiuo metu bendrovė nevykdo statybos, renovavimo, remonto ir kitų darbų, iš kurių gaunamos pajamos galėtų sugeneruoti pakankamai pajamų atsiskaitymui su kreditoriais, kad UAB „STABARA“ vadovas nepateikė realaus plano ir jį pagrindžiančių dokumentų, leidžiančių kreditoriams įvertinti įmonės galimybes sėkmingai vykdyti ir plėtoti įmonės veiklą, gauti pajamas, atkurti įmonės mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais, teismas pripažino, kad nėra pagrindo tenkinti įmonės vadovo prašymo iškelti UAB „STABARA“ restruktūrizavimo bylą.

23III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2410.

25Atsakovė UAB „STABARA“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2610.1.

27Pirmosios instancijos teismas prioritetą nepagrįstai suteikė bendrovės likvidavimui, o ne veiklos reabilitavimui. Aplinkybės, jog įmonės būklė vertintina kaip nemokios bei įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, nesudaro pagrindo atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl restruktūrizavimo.

2810.2.

29Bendrovės 2019 m. gegužės 1 d. balanso duomenimis, bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, tai savaime nepanaikina galimybės atsiradusias įmonės mokumo problemas spręsti restruktūrizavimo būdu.

3010.3.

31Bendrovė turi pakankamai pajėgumų dalyvauti ir sėkmingai įgyvendinti užsakymus statybų srityje. Bendrovė valdo turtą, reikalingą statybos / aplinkos tvarkymo darbų vykdymui. Bendrovės balanso (ataskaitinio laikotarpio iki 2019 m. gegužės 1 d.) duomenimis bendrovė turėjo ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė buvo 36 374 Eur. Bendrovė nėra nutraukusi veiklos, bendrovėje dirba samdomi darbuotojai, kuriems yra mokamas darbo užmokestis, darbo sutartys su darbuotojais nėra nutrauktos ar kitaip pasibaigusios. Bendrovės gaunamų (turimų) lėšų ne visuomet pakako VSD įmokoms sumokėti. Nepaisant to, kad VSDFV iš registro išbraukė duomenis apie bendrovės darbuotojus, tai nereiškia, kad darbo sutartys su darbuotojais yra nutrauktos.

3210.4.

33Bendrovė, siekdama restruktūrizuoti skolas ir mažinti nuostolius, yra numačiusi siekti susitarimo su visais kreditoriais, jog skolos jiems būtų sugrąžinamos taip pat ir vykdant kreditorių teikiamus užsakymus.

3410.5.

35Darbo užmokesčio įsiskolinimas darbuotojams susidarė ankstesniu laikotarpiu (t. y. 2017 m. pirmojoje pusėje), kurio bendrovė nebuvo pajėgi padengti. Tačiau bendrovėje dirbantiems darbuotojams priklausančios darbo užmokesčio sumos yra mokamos ir įsiskolinimo darbuotojams nėra. Bendrovė tikisi, kad iškėlus restruktūrizavimo bylą ir įgyvendinus veiklos efektyvinimo priemones atsiras galimybės atsiskaityti ir su anksčiau bendrovėje dirbusiais asmenimis. Šie mokėjimai bus vykdomi prioriteto tvarka. Įsiskolinimas darbuotojams nėra didelis palyginus jį su bendrovės turimo turto verte.

3610.6.

37Bendrovės vadovas yra parengęs ir kartu su pareiškimu į bylą pateikęs restruktūrizavimo plano metmenis. Atsakovei turėjo būti keliama ne bankroto, o restruktūrizavimo byla, nes tai labiau būtų atitikę daugumos bendrovės kreditorių interesus. Restruktūrizavimo procedūrai pritartų visi ne instituciniai kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro didžiąją dalį. Šiuo atveju bendrovės bankroto proceso siekia vienintelis kreditorius VSDFV.

3810.7.

39VSDFV nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų ir neinformavo atsakovės apie ketinimą jai inicijuoti bankroto bylą. VSDFV raštai bendrovei buvo siunčiami dar tuo laikotarpiu, kai bendrovei buvo iškelta bei vykdoma restruktūrizavimo byla. Bendrovės restruktūrizavimo byla tuo metu dar nebuvo nutraukta. Tai reiškia, kad tuo metu poreikio pranešti apie ketinimus kreiptis dėl atsakovės bankroto bylos iškėlimo nebuvo, nes bendrovė dar buvo restruktūrizuojama.

4010.8.

41Po to, kai įsiteisėjo teismo nutartis nutraukti bendrovės restruktūrizavimo bylą (2019 m. balandžio 17 d.) atsakovei VSDFV pranešimai, susiję su bankroto bylos inicijavimu, nebuvo siunčiami. Pirmosios instancijos teismas netyrė šių aplinkybių.

422.

43VSDFV Marijampolės skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

4411.1.

45Bendrovė nuo 2019 m. kovo 18 d. darbuotojų neturi, šešiems UAB „STABARA“ apdraustiesiems registre 2019 m. kovo 18 d. buvo įrašyta socialinio draudimo pabaiga.

4611.2.

47VSDFV Marijampolės skyrius 2018 m. rugsėjo 13 d. per asmeninę draudėjo paskyrą paprašė UAB „STABARA“ pateikti dokumentus (darbų atlikimo ir pirkimo / pardavimo sutartis, ūkinių operacijų buhalterinės apskaitos, kasos dokumentus, banko sąskaitų išrašus, pelno (nuostolių) ataskaitas ir kt.), įrodančius faktiškai vykdomą veiklą, ir šis prašymas draudėjo buvo perskaitytas. Be to, VSDFV Marijampolės skyrius 2019 m. gegužės 15 d. raštu informavo UAB „STABARA“ ir N. Ž. apie priežastis, dėl kurių VSDFV Marijampolės skyrius konstatavo UAB „STABARA“ veiklos nevykdymą ir 2018 m. rugsėjo 28 d. priimtą sprendimą neįrašyti į registrą teikiamų socialinio draudimo pranešimų duomenų, kol draudėjas neįvykdys duotų nurodymų ir neišnyks aplinkybės, dėl kurių buvo nustatyta, kad draudėjas veiklos nevykdo. Atsakovė nei 2018 m. rugsėjį, nei vėliau nesiėmė veiksmų ir iki šiol nepateikė VSDFV Marijampolės skyriui dokumentų, įrodančių, kad UAB „STABARA“ veiklą vykdo ir darbuotojai, kuriems VSDFV Marijampolės skyrius įrašė socialinio draudimo pabaigą, įmonėje realiai dirba, ir jiems galima būtų įrašyti (atstatyti) socialinį draudimą.

4811.3.

492018 m. lapkričio 9 d. registruotu laišku su įteikimo pranešimu VSDFV Marijampolės skyrius siuntė UAB „STABARA“ direktorei 2018 m. lapkričio 8 d. raštą „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „STABARA“ bankroto bylos iškėlimo“, šis laiškas 2018 m. lapkričio 10 d. adresatui įteiktas asmeniškai. Antrą kartą pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei išsiųstas 2019 m. sausio 22 d. registruotu laišku su įteikimo pranešimu. ĮBĮ nenumato draudimo kreditoriui pranešti įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jos restruktūrizavimo laikotarpiu.

503.

51UAB „STABARA“ direktorius N. Ž. pateikė prisidėjimą prie atskirojo skundo, kuriame nurodo, kad su atskiruoju skundu sutinka, įmonei turėjo būti keliama restruktūrizavimo, o ne bankroto byla.

52IV.

53Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Dėl bylos nagrinėjimo ribų

554.

56Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

575.

58Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo skundo ribas ar absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, todėl apeliacinis procesas vyksta pagal atskirajame skunde nustatytas ribas. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą ir įmonei iškelta bankroto byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

59Dėl pranešimo skolininkui apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo

606.

61Atskirajame skunde apeliantė nurodo, jog VSDFV Marijampolės skyrius nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų ir neinformavo atsakovės apie ketinimą jai inicijuoti bankroto bylą. VSDFV raštai bendrovei buvo siunčiami dar tuo laikotarpiu, kai bendrovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla ir vykdomas restruktūrizavimo procesas.

627.

63Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos.

648.

65Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl tinkamo UAB „STABARA“ informavimo apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl, ištaisant šį trūkumą, šie apeliantės atskirajame skunde pakartoti argumentai (kurie taip pat buvo nurodyti ir atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo) tikrintini apeliacinės instancijos teisme. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog VSDFV Marijampolės skyrius 2019 m. gegužės 8 d., kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė 2018 m. lapkričio 8 d. pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“, kuris įmonės direktorei A. Ž. įteiktas asmeniškai 2018 m. lapkričio 9 d. Taip pat VSDFV Marijampolės skyrius pateikė 2019 m. sausio 22 d. pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“, kuris siųstas įmonės buveinės adresu, tačiau per siuntos saugojimo terminą atsiimtas nebuvo.

669.

67Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno apygardos teismo civilinėje byloje eB2-482-221/2019 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „STABARA“ iškelta restruktūrizavimo byla, kuri nutraukta 2019 m. sausio 14 d. nutartimi, nustačius, kad RUAB „STABARA“ netinkamai vykdo restruktūrizavimo planą, nemokėdama einamųjų įmokų į VSDF biudžetą, einamųjų mokesčių į biudžeto surenkamąją sąskaitą, tokiu būdu didina įsipareigojimus VSDFV, VMI. Ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. balandžio 17 d. Lietuvos apeliaciniam teismui nutartį palikus nepakeistą.

6810.

69VSDFV Marijampolės skyrius skolininką UAB „STABARA“ apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo informavo restruktūrizavimo bylai nesant nutrauktai įsiteisėjusia teismo nutartimi. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos restruktūrizuojamai įmonei iškėlimo neturi pagrindo tokiai įmonei pranešti, kol nėra nutraukta restruktūrizavimo byla, nes restruktūrizuojamai įmonei bankroto byla negali būti iškelta. Tačiau vien aplinkybė, jog įmonė informuota apie kreditoriaus ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės restruktūrizavimo laikotarpiu, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti kreditoriaus pareiškimą pastarajam nesilaikius ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų pažeidimo teisinių padarinių taikymas aptariamoje situacijoje būtų formalus, neatitiktų šios normos paskirties ir tikslų, taip pat civilinio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo nagrinėjamos kategorijos bylose principų.

7011.

71Pažymėtina, kad 2018 m. lapkričio 8 d. pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“ tinkamai įteiktas įmonės vadovei, apie ketinimą įmonė informuota, taip pat pranešime nurodytas įsiskolinimo dydis. Antrasis pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“ išsiųstas 2019 m. sausio 22 d., t. y. po Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 14 d. nutarties, kuria UAB „STABARA“ nutraukta restruktūrizavimo byla ir vis dar nesant pateiktam atskirajam skundui dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo (atskirasis skundas pateiktas 2019 m. sausio 24 d.).

7212.

73Atsižvelgtina ir į aplinkybę, jog VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“ teisme gautas 2019 m. gegužės 8 d., o nutartis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo priimta tik 2019 m. liepos 22 d., t. y. praėjus daugiau kaip 30 dienų nuo atsakovo sužinojimo apie kreditoriaus kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Per šį laikotarpį skolininkė turėjo galimybę atsiskaityti su kreditoriumi ir išvengti bankroto bylos jos atžvilgiu nagrinėjimo bei iškėlimo, nes, skolininko atsiskaitymas su pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikusiu kreditoriumi iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo, yra pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

7413.

75Be to, pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka. Ši teisės norma sudaro pagrindą pripažinti, jog kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, kurios atžvilgiu minėtais pagrindais nutraukta restruktūrizavimo byla, negali būti vertinamas kaip tokiai įmonei (skolininkui) siurprizinis. Nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, konstatuojamas įmonės negebėjimas vykdyti patvirtintą restruktūrizavimo planą ir įmonės finansinės padėties blogėjimas, kas sudaro įmonės kreditoriams pagrindą manyti, jog įmonė galimai nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais jame nustatytais terminais ir tvarka, dėl ko kreditorių finansiniai reikalavimai gali likti nepatenkinti.

7614.

77Nors VSDFV Marijampolės skyriaus pranešimai dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“ siųsti restruktūrizavimo laikotarpio metu, tačiau atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir į tai, jog nuo pranešimų siuntimo iki kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo praėjo neilgas laikotarpis (kiek daugiau nei 6 mėn. nuo pirmojo pranešimo bei kiek mažiau nei 4 mėn. nuo antrojo pranešimo), pranešimai netapo vien formalumu, o atliko savo funkciją, t. y. informavo skolininką, jog įmonei nevykdant restruktūrizavimo plano ir nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą bei nepatenkinus kreditoriaus reikalavimų, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

78Dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos (ne)iškėlimo pagrindų

7915.

80Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas prioritetą nepagrįstai suteikė bendrovės likvidavimui, o ne veiklos reabilitavimui. Aplinkybės, jog įmonės būklė vertintina kaip nemokios bei įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, nesudaro pagrindo atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl restruktūrizavimo. Bendrovė nėra nutraukusi veiklos, bendrovėje dirba samdomi darbuotojai, kuriems yra mokamas darbo užmokestis, darbo sutartys su darbuotojais nėra nutrauktos.

8116.

82Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalį įmonės restruktūrizavimas – visuma ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Bankrotas – teisės aktų nustatyta tvarka pripažinta įmonės nemokumo būsena, kai siekiama šios būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalis). Nors įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procedūromis siekiama skirtingų tikslų, taip pat skiriasi priemonės, kuriomis jų siekiama, tačiau jos turi ir panašumų – abi taikomos įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų, šių bylų iškėlimo procedūros yra panašaus pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552-686/2016).

8317.

84Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 straipsnio 2 – 3 dalys), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2078-330/2017).

8518.

86Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nė vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-784-370/2017).

8719.

88ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮBĮ 4 straipsnyje nurodytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

8920.

90Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2019 m. gegužės 1 d. balanso duomenimis nustatė, kad UAB „STABARA“ turto apskaityta už 40 070 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 278 813 Eur, visi šie įsipareigojimai yra pradelsti, ką patvirtino ir UAB „STABARA“ vadovas. Kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai beveik 7 kartus viršija įmonės balanse apskaityto turto vertę, teismas sprendė, kad UAB „STABARA“ yra nemoki. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (gresiantis nemokumas).

9121.

92Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos. Įstatymas nustato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, finansinę padėtį. Įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės nemokumą remiantis vien prielaidomis apie įmonės finansines perspektyvas artimiausiu metu. Įmonės nemokumo procese siekiama dviejų priešingų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti finansinių sunkumų turinčios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant ĮBĮ įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, kad bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-611/2014).

9322.

94Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo būsena reiškia, kad juridinis asmuo yra susidūręs su ilgalaikiais rimtais finansiniais sunkumais, užkertančiais kelią vykdyti įprastą ūkinę komercinę ar kitą įstatuose apibrėžtą veiklą ir reikalaujančiais kraštutinių priemonių taikymo priverstinai nutraukiant tokio asmens veiklą ir likviduojant jį per bankroto procedūrų vykdymą. Juridinio asmens finansiniai sunkumai bendriausia prasme reiškia prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, t. y. negalėjimą nustatytais ar pateisinamai uždelstais terminais vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Būtinasis negalėjimo vykdyti įsipareigojimų, kaip nemokumo būsenos požymio, elementas – sistemiškumas. Pažymėtina, kad rimtiems finansiniams sunkumams, kaip nemokumo būsenos pagrindui, konstatuoti nepakanka nustatyti pavienių ir (ar) atsitiktinių įsipareigojimų kreditoriams nevykdymo atvejų – turi būti nustatytas tokių atvejų pakartotinumas, tęstinumas ir pastovumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019 47 punktas).

9523.

96Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019 50 punktas).

9724.

98Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantė pirmosios instancijos teismo nustatytų aplinkybių neginčija, tačiau interpretuoja, kaip nesudarančias pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Apeliacinės instancijos teismas su apeliantės pozicija nesutinka. Nustačius, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai beveik 7 kartus viršija įmonės balanse apskaityto turto vertę (įmonės nemokumas), bei įvertinus tai, kad UAB „STABARA“ buvusiems darbuotojams yra skolinga nuo 2017 m. pirmosios pusės su darbo santykiais susijusias išmokas (atlyginimus), šių įsiskolinimų, nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, nepanaikino, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pripažino, kad įmonė yra nemoki ir yra ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodytas bankroto bylos iškėlimo bei ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkte numatytas atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindas.

9925.

100Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentu, jog šiuo atveju neegzistuoja sąlygos konstatuoti apeliantės veiklos nevykdymo, nes bendrovė nėra gavusi VSDFV užklausimo ar pranešimo pateikti veiklą įrodančius dokumentus. VSDFV Marijampolės skyrius kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „STABARA“ pateikė duomenis, jog UAB „STABARA“ nepateikė veiklą įrodančių dokumentų pagal VSDFV Marijampolės skyriaus 2018 m. rugsėjo 13 d. į VSDFV Draudėjų portalo Draudėjo sritį išsiųstą pranešimą. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, UAB „STABARA“ į siųstus pranešimus pateikti duomenis apie veiklos vykdymą neatsakė, nors pranešimus minėtoje sistemoje perskaitė, jų turinį bei kylančias pareigas žinojo.

10126.

102Kaip jau minėta, įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės nemokumą remiantis vien prielaidomis apie įmonės finansines perspektyvas artimiausiu metu, todėl atskirajame skunde nurodomi teiginiai apie įmonės galimybę sėkmingai tęsti (atkurti) veiklą, nesant tai pagrindžiančių įrodymų (sutarčių su naujais klientais, tiekėjais, kt.), neleidžia abejoti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumu ar pagrįstumu.

10327.

104Bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad nagrinėjimu atveju atsakovė atitinka visus nemokios įmonės požymius, kuriems esant, juridiniam asmeniui keltina bankroto byla. Atsakovė sistemingai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams, tarp kurių yra mokesčių administravimą vykdančios valstybinės institucijos (fondai). Į įmonės balansą įrašyto turto kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti nepakanka. Taigi nurodytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad įmonės nemokumas yra tik laikinas, leidžiantis jai vykdyti įprastą ūkinę komercinę veiklą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą ir iškėlė bankroto bylą.

105Dėl procesinės bylos baigties

10628.

107Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ĮRĮ bei ĮBĮ normas, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti remiantis atskirajame skunde išdėstytais motyvais, nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

108Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

109Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 9 d. priėmė Valstybinio socialinio... 6. 2.... 7. Pareiškime VSDFV Marijampolės skyrius prašė iškelti bankroto bylą UAB... 8. 3.... 9. Atsiliepimą į VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą pateikusi UAB... 10. 4.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 19 d. priėmė UAB „STABARA“... 12. 5.... 13. Atsiliepimą į UAB „STABARA“ direktoriaus pareiškimą pateikęs VSDFV... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 6.... 16. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 17. 7.... 18. Teismas nurodė, kad byloje pateikto 2019 m. gegužės 1 d. balanso duomenimis... 19. 8.... 20. Teismas, įvertinęs tai, kad UAB „STABARA“ penkiems kreditoriams –... 21. 9.... 22. Sutikdamas su pareiškėjo VSDFV Marijampolės skyriaus atsiliepime į UAB... 23. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 10.... 25. Atsakovė UAB „STABARA“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama Kauno... 26. 10.1.... 27. Pirmosios instancijos teismas prioritetą nepagrįstai suteikė bendrovės... 28. 10.2.... 29. Bendrovės 2019 m. gegužės 1 d. balanso duomenimis, bendrovės pradelsti... 30. 10.3.... 31. Bendrovė turi pakankamai pajėgumų dalyvauti ir sėkmingai įgyvendinti... 32. 10.4.... 33. Bendrovė, siekdama restruktūrizuoti skolas ir mažinti nuostolius, yra... 34. 10.5.... 35. Darbo užmokesčio įsiskolinimas darbuotojams susidarė ankstesniu laikotarpiu... 36. 10.6.... 37. Bendrovės vadovas yra parengęs ir kartu su pareiškimu į bylą pateikęs... 38. 10.7.... 39. VSDFV nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatų ir neinformavo... 40. 10.8.... 41. Po to, kai įsiteisėjo teismo nutartis nutraukti bendrovės restruktūrizavimo... 42. 2.... 43. VSDFV Marijampolės skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 44. 11.1.... 45. Bendrovė nuo 2019 m. kovo 18 d. darbuotojų neturi, šešiems UAB... 46. 11.2.... 47. VSDFV Marijampolės skyrius 2018 m. rugsėjo 13 d. per asmeninę draudėjo... 48. 11.3.... 49. 2018 m. lapkričio 9 d. registruotu laišku su įteikimo pranešimu VSDFV... 50. 3.... 51. UAB „STABARA“ direktorius N. Ž. pateikė prisidėjimą prie atskirojo... 52. IV.... 53. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 55. 4.... 56. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 57. 5.... 58. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pagrindų peržengti atskirojo... 59. Dėl pranešimo skolininkui apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos... 60. 6.... 61. Atskirajame skunde apeliantė nurodo, jog VSDFV Marijampolės skyrius... 62. 7.... 63. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą... 64. 8.... 65. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas... 66. 9.... 67. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Kauno... 68. 10.... 69. VSDFV Marijampolės skyrius skolininką UAB „STABARA“ apie ketinimą... 70. 11.... 71. Pažymėtina, kad 2018 m. lapkričio 8 d. pranešimas apie ketinimą kreiptis... 72. 12.... 73. Atsižvelgtina ir į aplinkybę, jog VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimas... 74. 13.... 75. Be to, pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai... 76. 14.... 77. Nors VSDFV Marijampolės skyriaus pranešimai dėl ketinimo kreiptis į teismą... 78. Dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos (ne)iškėlimo pagrindų... 79. 15.... 80. Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 81. 16.... 82. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalį įmonės restruktūrizavimas – visuma ĮRĮ... 83. 17.... 84. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 85. 18.... 86. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 87. 19.... 88. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 89. 20.... 90. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2019 m. gegužės 1 d. balanso... 91. 21.... 92. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal ĮBĮ normas bankrotas yra vienas iš rinkos... 93. 22.... 94. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad juridinio asmens nemokumo... 95. 23.... 96. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 97. 24.... 98. Kaip matyti iš atskirojo skundo turinio, apeliantė pirmosios instancijos... 99. 25.... 100. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantės argumentu, jog šiuo atveju... 101. 26.... 102. Kaip jau minėta, įstatymas nenustato galimybės spręsti apie įmonės... 103. 27.... 104. Bylos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad nagrinėjimu atveju... 105. Dėl procesinės bylos baigties... 106. 28.... 107. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 108. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 109. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą....