Byla e2-1944-925/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Jorūnė Pukinskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. V. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui M. V., prašydama priteisti iš jo 232,60 Eur skolą, kurią sudaro 72,41 Eur negrąžinta paskolos suma ir 160,19 Eur palūkanų suma, 5 proc. dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui M. V. adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, 2016-11-26 įteikti jo darbovietėje, laikantis CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, todėl teismas priima sprendimą už akių, ginčą spręsdamas pagal ieškovės pareikštą reikalavimą ir jos nurodytas aplinkybes, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 str. 2 d.).

6Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad UAB „4finance“ ir M. V. 2013-01-28 nuotoliniu būdu per sistemą Vivus.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9887580001 (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 72,41 Eur kreditą 6 mėnesių terminui su 107,18 proc. dydžio metine palūkanų norma ir bendra vartojimo kredito kainos metine norma – 179,20 proc., suteikdama galimybę paskolą pradėti grąžinti praėjus 2 mėnesiams nuo jos išdavimo dienos. Taigi kreditą su palūkanomis M. V. įsipareigojo grąžinti 2013-09-28 šešiomis mėnesinėmis įmokomis po 16,11 Eur, tačiau nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, todėl ieškovė 2013-06-18 sutartį vienašališkai nutraukė.

7Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas išvadai, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai, daryti. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 str.). Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai – nustatytu terminu nemokėjo kredito įmokų (Sutarties 3.1. p.), todėl ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį. Byloje duomenų, kad atsakovas susidariusį įsiskolinimą ieškovei sumokėjo, nėra. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, yra pagrindas ieškovei iš jo priteisti 72,41 Eur dydžio negrąžintą paskolos (kredito) sumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.870 str. 1 d.).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 16,74 Eur mokėjimo palūkanas, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2013-03-28 iki 2013-06-18 (pagal nustatytą 107,18 proc. palūkanų normą) ir 143,45 Eur palūkanas po kredito grąžinimo termino, apskaičiuotas nuo 2013-06-19 iki 2014-05-01 pagal sutarčių specialiojoje dalyje nustatytą 179,20 proc. bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą, skaičiuotinas ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma, kurios procentinė išraiška yra pateikiama Sutarties specialiosiose sąlygose; 7.1 punkte – kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ ar palūkanų mokėjimo terminą 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką.

9Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 16,74 Eur mokėjimo palūkanos ir 14,09 Eur palūkanos (0,05 proc. * 316 dienų (nuo 2013-06-19 iki 2014-05-01) nuo negrąžintos paskolos (kredito) sumos (72,41 Eur) su sutartinėmis palūkanomis (16,74 Eur)), iš viso 30,83 Eur, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų, susidariusių po kredito grąžinimo termino, priteisimo atmestina.

10Be to, atsakovas M. V. už prievolės įvykdymo termino praleidimą privalo mokėti ieškovei UAB „4finance“ 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

11Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai, atsižvelgiant į įstatymo nustatytą minimalią už ieškinius mokamą žyminio mokesčio sumą, – 15,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d., Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d.). Kitų ieškovės bylinėjimosi išlaidų teismas pagal bylos duomenis nenustatė.

12Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti iš dalies.

14Priteisti iš M. V., a. k. ( - ) 72,41 Eur (septyniasdešimt du eurus 41 ct) negrąžintos paskolos, 30,83 Eur (trisdešimt eurų 83 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio UAB „4finance“, į. k. 301881644, naudai.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas M. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus.

17Ieškovė UAB „4finance“ per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai