Byla e2-1191-553/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LP Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LP Baltic“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Valseta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „Valseta“ pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LP Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „LP Baltic“ bankroto byloje,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Valseta“ 2019 m. kovo 26 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „LP Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Valseta“ pareiškimą dėl BUAB „LP Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

113.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo inicijavimas įstatymo yra ribojamas tam tikra bankroto proceso stadija, po kurios įmonės bankroto procedūrų vykdymas laikomas užbaigtu. Tyčinio bankroto procedūra galima tik po bankroto bylos iškėlimo ir tik iki bankroto procedūrų užbaigimo. Pripažinus, jog po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dar galima inicijuoti klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tokia situacija prieštarautų aptartam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai bei paneigtų bankroto proceso atskirų ir nuosekliai vykdomų procedūrų esmę bei paskirtį (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 1 dalis).

134.

14Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatęs, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimu nuspręsta pripažinti BUAB „LP Baltic“ veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro, teismas pareiškėjos pareiškimą atsisakė priimti.

15III.

16Atskirojo skundo argumentai

175.

18Pareiškėja UAB „Valseta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir priimti naują. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

195.1.

20ĮBĮ nenumato jokių terminų ar kitokių ribojimų kreditoriui suteikiamai teisei kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

215.2.

22Nors prašymas dėl tyčinio bankroto galėjo būti reiškiamas ir ankstesnėje bankroto proceso stadijoje, tačiau teismas neturi pagrindo pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu vertinti kaip piktnaudžiavimo procesu.

235.3.

24Teismas padarė klaidą, nepriimdamas UAB „Valseta“ prašymo dėl BUAB „LP Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

25IV.

26Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

276.

28Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

297.

30Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

318.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „LP Baltic“ pagal jos vadovo L. P. pareiškimą buvo iškelta bankroto byla (Nr. eB2-2571-619/2018). Nutartis įsiteisėjo 2018 m. vasario 5 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 20 d. buvo patvirtinti atsakovės kreditorių, taip pat ir pareiškėjos UAB „Valseta“, reikalavimai, kurie vėlesnėmis 2018 m. gegužės 25 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d., 2018 m. spalio 3 d., 2018 m. spalio 11 d. ir 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimis patikslinti. Bendrovė pripažinta bankrutavusia bei likviduojama dėl bankroto 2019 m. birželio 29 d. nutartimi, o 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi patenkintas BUAB „LP Baltic“ administratoriaus prašymas dėl įmonės pabaigos – bendrovė pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir nutarta išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro. Viešai prieinamais duomenimis nustatyta, kad BUAB „LP Baltic“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2019 m. sausio 3 d.

339.

34Bendrovės kreditorė UAB „Valseta“ 2019 m. kovo 26 d. pateikė teismui prašymą dėl BUAB „LP Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kurį pirmosios instancijos teismas, motyvuodamas nesavalaikiu tokio prašymo pateikimu, priimti atsisakė. Kreditorė, iš esmės remdamasi tuo, jog ĮBĮ nenumato jokių terminų ar kitokių ribojimų teisei kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, prašo šį teismo sprendimą panaikinti.

3510.

36Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Įmonių bankroto procesą reglamentuoja specialus įstatymas – Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Šio įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs.

3711.

38Pagal ĮBĮ 2 straipsnio, apibrėžiančio pagrindines bankroto procesą reglamentuojančių nuostatų sąvokas, 12 dalį tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Pačią tyčinio bankroto procedūrą bei bankroto pripažinimo tyčiniu pasekmes reglamentuoja ĮBĮ 20 straipsnis. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, jog minėtų straipsnių nuostatų analizė patvirtina, kad klausimo, ar bankrotas nėra tyčinis, išsprendimas yra tik vienas iš bankroto procedūros etapų, kurį lemia ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatytos pareigos bankroto administratoriui patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius įgyvendinimas, o nuo šios stadijos (bankroto pripažinimo tyčiniu) pabaigos priklauso tolesnis įmonės sandorių patikrinimas bei jų galimas nuginčijimas teisme, žalos, padarytos kreditoriams, atlyginimas įmonę likvidavus. Taigi tyčinio bankroto procedūra reglamentuota ĮBĮ normomis ir ji galima tik įmonei iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Šioje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, kad tyčinio bankroto procedūra, kaip ir bankroto bylos iškėlimas, kreditorių reikalavimų tvirtinimas, yra sudėtinė ir neatskiriama bankroto bylos dalis, kuri tiesiogiai susijusi su bankroto bylos baigtimi, bankroto pripažinimas tyčiniu nėra savarankiška procedūra, bet yra bankroto proceso sudėtinė dalis.

3912.

40Kaip teisingai nurodė apeliantė, ĮBĮ nenumato jokių terminų ar kitokių ribojimų teisei kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau šio įstatymo normų ir teismų praktikos analizė sudaro pagrindą konstatuoti, jog įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo inicijavimas įstatymo yra ribojamas tam tikra bankroto proceso stadija, po kurios įmonės bankroto procedūrų vykdymas laikomas užbaigtu. Iš to seka, kad tyčinio bankroto procedūra galima tik po bankroto bylos iškėlimo ir tik iki bankroto procedūrų užbaigimo. Šios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1660-381/2017, 35 punktas, 2019 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-177-553/2019, 8 punktas).Taigi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, pripažinus, jog po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dar galima inicijuoti klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tokia situacija prieštarautų aptartam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai bei paneigtų bankroto proceso atskirų ir nuosekliai vykdomų procedūrų esmę bei paskirtį.

4113.

42Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad sprendimas dėl BUAB „LP Baltic“ pripažinimo pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto bei jos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro priimtas dar 2018 m. lapkričio 23 d., o 2019 m. sausio 3 d. bendrovė išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Prašymą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu kreditorė pareiškė tik 2019 m. kovo 26 d. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Valseta“ į bendrovės kreditorių sąrašą įtraukta dar 2018 m. balandžio 20 d. nutartimi. Taigi, sprendžiant klausimą dėl BUAB „LP Baltic“ pabaigos ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalies pagrindu, pareiškėja iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos turėjo visas procesines teises ir galimybes pateikti teismui prašymą dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėja UAB „Valseta“ su 2019 m. kovo 26 d. prašymu pripažinti BUAB „LP Baltic“ bankrotą tyčiniu į pirmosios instancijos teismą kreipėsi praėjus daugiau nei keturių mėnesių laikotarpiui po procesinio sprendimo, kuriuo buvo užbaigtos šios įmonės bankroto procedūros, priėmimo ir paskelbimo, todėl neteko teisės inicijuoti proceso dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kuris galimas tik bankroto byloje.

4314.

44Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

45Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Valseta“ 2019 m.... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 28 d. nutartimi atsisakė priimti... 11. 3.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad įmonės bankroto pripažinimo... 13. 4.... 14. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatęs, kad Vilniaus... 15. III.... 16. Atskirojo skundo argumentai... 17. 5.... 18. Pareiškėja UAB „Valseta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios... 19. 5.1.... 20. ĮBĮ nenumato jokių terminų ar kitokių ribojimų kreditoriui suteikiamai... 21. 5.2.... 22. Nors prašymas dėl tyčinio bankroto galėjo būti reiškiamas ir ankstesnėje... 23. 5.3.... 24. Teismas padarė klaidą, nepriimdamas UAB „Valseta“ prašymo dėl BUAB... 25. IV.... 26. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 6.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 29. 7.... 30. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. 8.... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21... 33. 9.... 34. Bendrovės kreditorė UAB „Valseta“ 2019 m. kovo 26 d. pateikė teismui... 35. 10.... 36. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias... 37. 11.... 38. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio, apibrėžiančio pagrindines bankroto procesą... 39. 12.... 40. Kaip teisingai nurodė apeliantė, ĮBĮ nenumato jokių terminų ar kitokių... 41. 13.... 42. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad sprendimas dėl BUAB „LP Baltic“... 43. 14.... 44. Lietuvos apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atskirojo... 45. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 46. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 28 d. nutartį palikti nepakeistą....