Byla 2-1453/2010
Dėl viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m birželio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „FILTER“ ieškinį atsakovui AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ dėl viešojo pirkimo sąlygų neteisėtumo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl kai kurių atsakovo AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Matuoklių nuotekų valyklai pirkimas“ techninės specifikacijos sąlygų pripažinimo neteisėtomis. Ieškovo nuomone, ginčijamos pirkimo sąlygos riboja konkurenciją ir užkertą galimybę siūlyti skirtingų gamintojų įrangą, todėl jos turėtų būti pripažintos ribojančiomis konkurenciją ir diskriminuojančiomis tiekėjus. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras, nes, to nepadarius, toliau vykstantis konkursas galėtų padaryti žalos tiekėjams ir juo nebūtų pasiekti viešojo pirkimo tikslai; ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų nebeįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. birželio 11d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino – sustabdė atsakovo ginčo viešojo pirkimo procedūras. Teismas, įvertinęs ieškinio faktinį pagrindą, nurodė, kad jis leidžia manyti, jog pirkimo procedūrų sustabdymas šioje byloje yra būtinas siekiant apginti viešąjį interesą ir yra ekonomiškai tikslingas. Ieškinio reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su atsakovo vykdomomis viešo pirkimo procedūromis. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali toliau vykdyti pirkimo procedūras ir jas užbaigti bei sudaryti su konkurso laimėtoju pirkimo sutartį, dėl to galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ prašo panaikinti pirmosios instancijos nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas neįvertino visų ginčo aplinkybių. Ieškovas, paneigdamas ieškinio argumentus, 2010 m. gegužės 27 d. pateikė konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą, taip patvirtindamas, kad sutinka su visomis pirkimo sąlygomis. 2010 m. birželio 11 d. pirkimų komisijos sprendimu ieškovas buvo pripažintas atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovo reikalavimai iš esmės gali turėti įtakos sprendimui dėl pasiūlymų eilės bei pirkimo sutarties sudarymo, todėl manytina, kad gali būti pažeistos atsakovo ir kitų dalyvių teisės – pirkimo procedūros sustabdytos, nors jo sprendimai neskundžiami.

112. Teismas neįvertino, kad pirkimas susijęs su viešuoju interesu, laikinosios apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą. Ginčo pirkimas vykdomas siekiant nusipirkti deguonies matuoklius nuotekų valykloje. Jų nesumontavus, gali sutrikti arba visai nefunkcionuoti pavojingų medžiagų šalinimas iš nuotekų, kas sukeltų atsakovui nuostolių, kiltų grėsmė užteršti gamtą, galimai pabrangtų vanduo gyventojams. Būtų pažeistas viešasis interesas į švarią aplinką, nes nevisiškai išvalytos nuotekos užterštų Kuršių marias ir Baltijos jūros pakrantę. Savo ruožtu ieškovas viešąjį interesą susiaurina iki savo interesų apsaugos.

123. Teismas nukrypo nuo tokio pobūdžio bylose formuojamos teismų praktikos.

13Ieškovas UAB „FILTER“ prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad atsakovo prielaidos apie pareikštų reikalavimų nepagrįstumą neturi jokio ryšio su nagrinėjamu klausimu. Atsakovo sprendimo pripažinti ieškovą atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus neginčijimas nepaneigia ieškinio pagrįstumo dėl sąlygų neteisėtumo apskritai. Laikinosios apsaugos priemonės visuomet susijusios su tam tikrų priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų apie galimus nuostolius, žalą gamtai, o teiginiai apie vandens ir nuotekų tarifo kilimą nesusiję būtinuoju priežastiniu ryšiu su laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Taip pat akcentuojama, kad, tenkinus ieškinį, teismas ex officio turėtų konstatuoti neteisėtų konkurso sąlygų pagrindu sudarytą sutartį niekine, nesvarbu, sutartis būtų sudaryta su ieškovu ar kitu tiekėju. Šiuo atveju konkurso sustabdymas yra ne tik konkretaus tiekėjo interesų gynimo priemonė, bet ir konkurso teisėtumo užtikrinimo priemonė. Siekiama pašalinti dirbtinį konkurencijos ribojimą ir tai susiję ne tik su privačiu, bet ir viešuoju interesu.

14IV. Apeliacinio teismo argumentai

15Nagrinėjamoje byloje keliamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimas. Šiame kontekste pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra pagrįstos prielaidos, kad jų nesiėmus realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui iškils grėsmė, o jų paskirtis – išvengti nurodytos grėsmės (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Šios nuostatos suponuoja ir tai, kad gali būti taikomos tik tokios priemonės, kurios yra susijusios su būsimu teismo sprendimu tokiu būdu, jog užtikrina, kad jų taikymu bus išvengta grėsmės teismo sprendimo realiam įvykdymui. Tokio tikslo negalinčios pasiekti laikinosios apsaugos priemonės neatitinka šio instituto paskirties ir negali būti taikomos. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismų praktikoje pažymima, jog laikinųjų apsaugos priemonių varžantis pobūdis suponuoja šio instituto išimtinumą, todėl teismui tenka pareiga įsitikinti, ar tikrai egzistuoja būtinumas jas taikyti, inter alia sprendžiant, ar prašymas imtis laikinųjų apsaugos priemonių iš tikrųjų atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Šiaurės tekstilė“ v. UAB „Mažeikių lyra“, bylos Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Irketos statyba“ v. UAB „Plungės darna“, bylos Nr. 2-802/2010).

16Teisėjų kolegija, įvertinusi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusio ieškovo teisinę poziciją byloje, konstatuoja, kad ieškinio reikalavimais pripažinti atitinkamas pirkimų sąlygas neteisėtomis siekiama nutraukti pirkimo procedūras ir priversti atsakovą skelbti naują pirkimą pagal pakeistus pirkimo dokumentus. Atsiliepime į atskirąjį skundą aiškiai nurodoma, kad, nepaisant to, su kuriuo iš tiekėjų bus sudaryta pirkimo sutartis, teismui tenkinus ieškinį, sandoris ex officio turės būti pripažintas niekiniu. Ieškovo nuomone, jo reikalavimais ginami ne tiek privatūs, kiek viešieji interesai. Be to, ieškovas atsakovo veiksmus apskundė ne tik teismui, bet ir Viešųjų pirkimų tarnybai, ją taip pat prašydamas įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras.

17Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyta ieškovo pozicija, leidžia daryti tokias išvadas. Pirma, sustabdžius pirkimo procedūras ir vėliau tenkinus ieškinį, būtų užkirstas kelias sudaryti pirkimo sutartį ir galimai atsakovas turėtų skelbti naują pirkimą. Antra, nesustabdžius procedūrų ir vėliau tenkinus ieškinį, teismas, ieškovo nuomone, be kita ko, turėtų pripažinti pirkimo sutartį niekine. Šiuo atveju atkreiptinas dėmesys, kad viena iš niekinio sandorių pasekmių yra restitucija – šalių grąžinimas į padėtį, buvusią iki niekiniu pripažinto sandorio sudarymo (CK 1.80 straipsnis). Todėl, vadovaujantis ieškovo logika, pripažinus sutartį negaliojančia, atsakovas taip pat galimai turėtų skelbti naują pirkimą. Vadinasi, tiek pirkimų procedūrų sustabdymas, tiek ir jų tęsimas, ieškinio tenkinimo atveju iš esmės sukeltų vienodas teisines pasekmes. Taigi ir prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra susijęs su grėsmės būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui pašalinimu.

18Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra prima facie ieškinio pagrįstumo įrodymų. Be to, ieškovo teiginius apie pavojų perkančiajai organizacijai nepasiekti viešųjų pirkimų tikslų – įsigyti reikalingų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis) – iš dalies paneigia byloje esantys įrodymai. Ieškovas, nepaisant pareikšto ieškinio, dalyvavo tolimesnėse pirkimo procedūrose ir pateikė savo pasiūlymą, kurio kaina beveik du kartus didesnė nei pirmoje vietoje esančio tiekėjo (pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų) (b. l. 38).

19Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau išdėstytą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ryšį su galimu teismo sprendimu, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Tai konstatavus, kiti atskirojo skundo argumentai nenagrinėtini.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 11 d. nutartį panaikinti ir ieškovo UAB „FILTER“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai