Byla 2S-898-440/2014
Dėl dalinio atleidimo nuo žyminio mokesčio

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. M. atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutarties, kuria ieškovei nustatytas terminas sumokėti žyminį mokestį arba pateikti prašymą dėl dalinio atleidimo nuo žyminio mokesčio.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovė J. M. pateikė per Radviliškio rajono apylinkės teismą apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. birželio 25 d. sprendimo, prašydama panaikinti šį sprendimą ta dalimi, kuria santuoka nutraukta remiantis abiejų sutuoktinių kalte, atmestas reikalavimas dėl 10000,00 Lt neturtinės žalos priteisimo bei atmestas reikalavimas dėl 20000,00 Lt turtinės kompensacijos priteisimo, kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą; pripažinti, jog santuoka tarp ieškovės J. M. ir atsakovo K. M., įregistruota ( - ) Pakruojo rajono civilinė metrikacija, iširo dėl atsakovo kaltės; priteisti iš atsakovo 20000,00 Lt turtinės žalos; priteisti iš atsakovo 10000,00 Lt neturtinės žalos bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Pateikdama apeliacinį skundą ieškovė sumokėjo 144,00 Lt žyminį mokestį (158-165 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi įpareigojo ieškovę iki 2014-08-11 sumokėti likusią sumą - 900,00 Lt žyminio mokesčio arba pateikti prašymą dėl dalinio atleidimo nuo žyminio mokesčio, pridedant sunkią turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus.

8Teismas nurodė, kad už apeliacinį skundą ieškovė turėjo sumokėti 900,00 Lt žyminį mokestį, tačiau ji šio mokesčio nesumokėjo ir nepateikė prašymo iš dalies ją atleisti nuo šio mokesčio, pridedant sunkią turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, todėl nustatė terminą šiam trūkumui pašalinti (172 b. l.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantė J. M. prašo priimti apeliacinį skundą.

11Apeliantė nesutikdama su ginčijama Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartimi, pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau LR CPK ) 80 straipsnio 4 dalis numato, kad už apeliacinius, kasacinius skundus ir prašymus dėl proceso atnaujinimo mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį (pareiškimą ypatingosios teisenos bylose), o remiantis LR CPK 442 straipsnio 10 dalimi ypatingąją teisena nagrinėjamos bylos dėl šeimos teisinių santykių.

12Atkreipė dėmesį, jog ieškovė buvo pateikusi ieškinį dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei turto padalijimo. Pažymėjo, kad pateikiant ieškinį ji sumokėjo 144,00 Lt žyminį mokestį. Apeliantės teigimu, Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. birželio 25 d. sprendime nieko nepasisakė dėl netinkamo žyminio mokesčio sumokėjimo, ieškinys buvo priimtas. Atsižvelgiant į tai, apeliantė mano, kad pateikiant apeliacinį skundą, turėtų būti vadovaujamasi LR CPK 80 straipsnio 4 dalimi ir sumokomas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks buvo sumokėtas pateikiant ieškinį (174, 175 b. l.).

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

17Apeliantės J. M. atskirasis skundas netenkintinas.

18Žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas ir yra viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų. Įtvirtindamas šią sąlygą, įstatymų leidėjas siekia kelių tikslų, kurie yra svarbūs viešajam interesui: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir kt.

19Teismas pažymi, kad reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip užkirtimas kelio teisme ginti pažeistas teises ar ribojantis asmens teises į teisminę gynybą.

20Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (LR CPK 80 straipsnis). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. Be to, LR CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-834/2010). Pagal LR CPK 83 straipsnio 3 dalį asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei pateiktus įrodymus, teismas, įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį), sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Pažymėtina, kad tiek asmens turtinė padėtis, tiek ir galėjimas susimokėti žyminį mokestį yra vertinamasis dalykas ir būtent teismas privalo nuspręsti, ar pateikti argumentai ir įrodymai yra pakankami atleisti nuo tam tikros dalies mokesčio mokėjimo. Savo diskrecijos teisę teismas įgyvendina vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (LR CPK 3 straipsnio 7 dalis) (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1563/2014). Įstatymas, suteikdamas asmeniui teisę būti atleistam nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, įpareigoja asmenį motyvuoti ir įrodyti, jog jis turi teisę pasinaudoti įstatymo suteikiamomis teisėmis (LR CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178 straipsnis). Asmuo nevykdantis įstatymo nustatytų pareigų negali tikėtis, jog įgis minėtą įstatymo suteiktą teisę. Taigi pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius pareikšto prašymo pagrįstumą, t. y. būtinybę atleisti asmenį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, tenka to prašančiam asmeniui, kuris tokiu būdu privalo atskleisti teismui savo tikrąją turtinę padėtį, turinčią reikšmės sprendžiant pareikšto prašymo pagrįstumą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-991/2014).

21Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantė nesutinka su skundžiamos nutarties trūkumais dėl nesumokėtų 900,00 Lt žyminio mokesčio. Mano, kad teismas turėjo vadovautis LR CPK 80 straipsnio 4 dalis kuri numato, kad už apeliacinius skundus turi būti mokomas tokio paties dydžio žyminis mokestis, kaip ir pateikiant ieškinį pirmosios instancijos teisme.

22Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė J. M. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei turto padalijimo. Pateiktu ieškiniu ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 30000,00 Lt kompensaciją, todėl už pateiktą ieškinį turėjo būti sumokėta 1044,00 Lt, t.y. 144,00 Lt – dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir 900,00 Lt – dėl kompensacijos priteisimo. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl atleidimo nuo mokėtino žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir mokėtino žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo (LR CPK 83 straipsnio 3 dalis, LR CPK 84 straipsnis). Atsižvelgiant į ieškovės pateikto prašymo argumentus bei pridėtus įrodymus, Radviliškio rajono apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 19 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir atleido ieškovę nuo likusios dalies žyminio mokesčio, t.y. 900,00 Lt sumokėjimo (LR CPK 84 straipsnio.) (30 b. l.). Remiantis tuo, atmestinas apeliantės argumentas, jog pirmosios instancijos teismas 2014 m. birželio 25 d. sprendime nieko nepasisakė dėl netinkamo žyminio mokesčio sumokėjimo.

23LR CPK 306 straipsnio 3 d. numatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikti duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba, kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba, kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas).

24Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl pagrindo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, turi būti nustatytos ir įvertintos aplinkybės, ar atsakovės turtinė padėtis, lyginant ją su ieškinio pateikimo diena, apeliacinio skundo pateikimo metu pasikeitė, ar pagerėjo, ar apeliantei atsirado galimybė sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį. Būtent apeliantei tenka pareiga įrodyti aplinkybių, patvirtinančių žyminio mokesčio sumokėjimo, atidėjimo ar atleidimo klausimą. Tai reiškia, kad teismas sprendžia klausimą dėl žyminio mokesčio atidėjimo ar atleidimo klausimą ne bendrai visoje civilinėje byloje, bet tiek priimat ieškinį, tiek priimant apeliacinį skundą atskirai, kitaip būtų paneigta teisės normos, įtvirtinusios žyminio mokesčio atidėjimo pagrindą ir tvarką, prasmė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė apeliantei terminą trūkumams pateikti, t.y. įrodymus, kaip pasikeitė apeliantės turtinė padėtis apeliacinio skundo pateikimo momentui. Ieškinio pateikimo momentu, ieškovė įrodė savo sunkią turtinę padėtį, ir teismas atleido ją nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, tačiau, tai nereiškia, kad tos pačios nutarties pagrindu, teismas atleido apeliantę ir nuo žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė pateikdama apeliacinį skundą, pasinaudojo teisininko pagalba ir sumokėjo 600,00 Lt už skundo paruošimą teismui (171 b. l.).

25Esant šioms aplinkybėms, apeliantės skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas (LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka LR CPK 306 ir 311 straipsniuose nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti (LR CPK 316 straipsnio 1 dalis). Jeigu apeliantas per nustatytą terminą įvykdo nutartyje nurodytus reikalavimus, skundas laikomas paduotu pradinio padavimo dieną, priešingu atveju skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (LR CPK 316 straipsnio 2 dalis). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantė apskundė Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį ir prarado galimybę laiku pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, sprendžia, kad nustatytinas papildomas terminas nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

27Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Atskirojo skundo netenkinti.

29Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Nustatyti ieškovei J. M. papildomą terminą iki 2014 m. lapkričio 27 d. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti.

31Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

32Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovė J. M. pateikė per Radviliškio rajono apylinkės teismą apeliacinį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad už apeliacinį skundą ieškovė turėjo sumokėti 900,00... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu apeliantė J. M. prašo priimti apeliacinį skundą.... 11. Apeliantė nesutikdama su ginčijama Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014... 12. Atkreipė dėmesį, jog ieškovė buvo pateikusi ieškinį dėl santuokos... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 17. Apeliantės J. M. atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi... 19. Teismas pažymi, kad reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio... 20. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad Europos žmogus teisių ir... 21. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad apeliantė nesutinka su skundžiamos... 22. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė J. M. kreipėsi į pirmosios... 23. LR CPK 306 straipsnio 3 d. numatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 24. Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą dėl pagrindo atidėti žyminio... 25. Esant šioms aplinkybėms, apeliantės skundas yra nepagrįstas, todėl... 26. Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo... 27. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 28. Atskirojo skundo netenkinti.... 29. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį palikti... 30. Nustatyti ieškovei J. M. papildomą terminą iki 2014 m. lapkričio 27 d.... 31. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 32. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai....