Byla B2-1213-605/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Neringa Venckienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Medicinos bankas“ atstovams Rūtai Menčikovskytei, advokatui Gyčiui Šarkai, atsakovo BUAB „Lagiva“ atstovei Aušrai Sitnikovienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovui BUAB „Lagiva“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo (b.l. 4-8) panaikinti 2011 m. rugsėjo 2 d. BUAB „Lagiva“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir administratoriaus atlyginimas.

3Ieškovo atstovai ieškinį palaiko. Paaiškino, kad 2011-09-02 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolas ieškovui buvo įteiktas 2011-11-24. Skundas dėl šio susirinkimo nutarimo pateiktas 2011-12-08, tai yra nepraleidus įstatyme nustatyto apskundimo termino. Apie 2011-09-02 vykusį kreditorių susirinkimą ieškovas sužinojo 2011-11-21, elektroniniu paštu gavęs 2011-11-18 atsakovo UAB „Lagiva“ administratoriaus veiklos ataskaitą. Administratorius prašomų patvirtinti administravimo išlaidų dydžio nepagrindžia jokiais oficialiais duomenimis.

4Atsakovo atstovė su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad ieškovas praleido Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą skundui dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo paduoti, kadangi šis terminas prasidėjo 2011-11-21. Administratorius, pateikdamas prašymą dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, įvertino jų pagrįstumą.

5Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi (I t., b.l. 62-63) UAB „Lagiva“ iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi patvirtintas ieškovo UAB „Medicinos bankas“ finansinis reikalavimas – 1 771 904, 73 Lt sumai (II t., b.l. 119). Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi UAB „Lagiva“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (II t., b.l. 152-153). 2011 m. rugsėjo 8 d. vykusiame bankrutuojančios UAB „Lagiva“ kreditorių susirinkime darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo“ nutarta: patvirtinti 9 248,39 Lt dydžio administravimo išlaidas, susidariusias nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos ir patvirtintas teismo nutartimi; nustatyti administratoriui 4 500,00 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už laikotarpį nuo Kauno apygardos teismo 2011-04-29 nutarties įsiteisėjimo dienos, t.y. 2011-05-10, iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos; nustatyti administratoriui 4500,00 Lt be PVM mėnesinį atlyginimą už BUAB „Lagiva“ administravimą bankroto proceso metu, t.y. nuo 2011-09-02 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo priėmimo dienos; patvirtinti mėnesinę BUAB „Lagiva“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 6300,00 Lt be PVM sumai (tame tarpe atlyginimas administratoriui) laikotarpiui nuo 2011-09-02 iki atskiro kreditorių susirinkimo nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo priėmimo dienos; už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 300,00 Lt be PVM už vieną darbo valandą.

6Prašymas atmestinas.

7Ieškovų teisę apskųsti kreditorių susirinkimo nutarimus įtvirtina įstatyminė nuostata, numatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje, pagal kurią kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

8Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti taikomos bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Specialiojo įstatymo norma kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo termino pradžios nesieja su kreditorių nutarimo įteikimo faktu (data). Priešingai, nurodytas terminas yra skaičiuojamas nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie nutarimo priėmimą, o ne nuo įteikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1716/2011).

9Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas atsikirtimus grindžia ir senaties termino pasibaigimu, pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju aukščiau nurodytas terminas kreditorių susirinkimo nutarimui apskųsti skaičiuotinas nuo 2011-11-21, tai yra nuo dienos, kada ieškovas sužinojo apie kreditorių susirinkimų nutarimus. Bylos medžiaga patvirtina, kad kreditorius apie 2011-09-02 vykusį kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas, tačiau atsakovo UAB „Lagiva“ administratorius 2011-11-21 elektroniniu paštu pastarajam pateikė 2011-11-18 BUAB „Lagiva“ administratoriaus veiklos ataskaitą, o taip pat ir 2011-09-02 kreditorių susirinkimo nutarimų projektą (b.l. 72). Ieškovas šios aplinkybės neginčija ir patvirtina, jog iš administratoriaus veiklos ataskaitos jam pirmą kartą tapo žinoma apie 2011-09-02 įvykusį kreditorių susirinkimą. Nors ieškovas apie 2011-09-02 kreditorių susirinkimo nutarimus 2011-11-21 sužinojo tik iš šio susirinkimo nutarimų projekto, o protokolo tekstas su galutinai suformuluotais nutarimais jam buvo pateiktas 2011-11-24, tai nepaneigia fakto, jog skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ieškovas padavė, praleidęs jų padavimo procesinį terminą. Tai rodo, kad ieškovas nevykdė savo, kaip bankroto proceso dalyvio, pareigų, o savo teise kreiptis į teismą naudojosi aplaidžiai. Pažymėtina, kad ieškovas atnaujinti praleistą procesinį kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą neprašo, nenurodo jokių šio termino praleidimo priežasčių. Nustačius, kad ieškinio senaties terminas praleistas, ieškinys atmestinas. Esant tokioms aplinkybėms, pareikšto reikalavimo turinys bei ieškinyje išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio padavimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 335 str., teisėja

Nutarė

11Prašymą atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai