Byla 2-867/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1213-605/2012, pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ pareiškimą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Lagiva“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo priimtų sprendimų pagrįstumo ir termino apskųsti šiuos sprendimus taikymo.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi UAB „Lagiva“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras (toliau – administratorius), 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi patvirtino kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ (toliau – Bankas) 1 771 904, 73 Lt finansinį reikalavimą. BUAB „Lagiva“ kreditorių susirinkime, vykusiame 2011-09-02, be kitų klausimų buvo išspręsta dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo (18-35 b. l.). Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi šią įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Bankas 2011-12-13 teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti BUAB „Lagiva“ minėto kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata ir administratoriaus atlyginimas, teigdamas, kad sąmata yra nepagrįstai didelė. Nurodė, kad Bankas apie šį kreditorių susirinkimą nebuvo informuotas ir sužinojo tik 2011-11-24 gavęs protokolo nuorašą (kopiją), todėl laikytina, jog skundą teismui padavė nepraleidęs įstatyme nustatyto apskundimo termino.

7Atsiliepimu į skundą, administratorius prašė taikyti ieškinio senatį ir šiuo pagrindu Banko skundą atmesti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ skundą atmetė, motyvuodamas tuo, kad šis skundas paduotas praleidus jo padavimo terminą. Teismas konstatavo, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui, kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti, taikomos bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės. Minėta ĮBĮ norma kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo termino pradžią sieja, ne su kreditorių nutarimo įteikimo faktu (data), o su sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie tokio nutarimo priėmimą. Teismas nustatė, kad administratorius elektroniniu paštu 2011-11-21 išsiuntė Bankui 2011-11-18 administratoriaus veiklos ataskaitą ir kreditorių susirinkimo nutarimų projektą (72 b. l.), todėl sprendė, jog 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminas skaičiuotinas nuo 2011-11-21. Teismo nuomone, pats pareiškėjas nevykdė savo, kaip bankroto proceso dalyvio pareigų, teise kreiptis į teismą naudojosi aplaidžiai, neprašė atnaujinti praleisto termino, todėl sprendė, kad nėra pagrindo atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas neįsigilino į faktines bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, neteisingai skaičiavo skundo padavimo senaties terminą, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

132. Bankui BUAB „Lagiva“ 2011-09-02 kreditorių susirinkimo nutarimų protokolas elektroniniu paštu buvo atsiųstas tik 2011-11-24, todėl laikytina, kad kreditorius, tik šią dieną sužinojo apie savo pažeistas teises. Bankui 2011-11-21 buvo išsiųsti ne buvusio 2011-09-02, o 2011-11-24 šaukiamo kreditorių susirinkimo nutarimų projektai ir tik iš šių dokumentų paaiškėjo apie 2011-09-02 įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus. Tačiau tik žinodamas jų turinį, Bankas turėjo galimybę kvestionuoti jame priimtus nutarimus. Esant šioms aplinkybėms, teismas nepagrįstai sprendė, kad skundo padavimo terminas skaičiuotinas nuo 2011-11-21, o ne nuo 2011-11-24, tai yra susirinkimo protokolo pateikimo momento. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą kreditorių susirinkimo nutarimų 14 d. apskundimo terminą skaičiavo nuo kreditorių komiteto posėdžio protokolo gavimo dienos, tuo tarpu, teismas, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, kuriose ratio decidendi skiriasi.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Lagiva“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas teisingai nustatė termino paduoti skundą pradžią. Teigia, jog 2011-11-21 elektroniniu paštu išsiuntė Bankui savo veiklos ataskaitą, iš kurios matyti skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimų turinys, todėl teismas pagrįstai laikė, kad tada Bankui tapo žinoma apie 2011-09-02 įvykusį BUAB „Lagiva“ kreditorių susirinkimą ir jame priimtus nutarimus.

162. Teismas rėmėsi kasacinio ir apeliacinio teismo nutartimis, kuriose buvo skundžiami kreditorių nutarimai bankroto bylose ir yra išaiškintos šio termino taikymo taisyklės, todėl apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas jomis be pagrindo rėmėsi.

173. UAB „Medicinos bankas“ kreditorinis reikalavimas sudaro tik 29,77 proc. visų BUAB „Lagiva“ kreditorių reikalavimų sumos, Banko ginčijamas nutarimas yra priimtas 57,95 proc. patvirtintos kreditorių reikalavimų balsų sumos, todėl jo dalyvavimas 2011-09-02 kreditorių susirinkime nebūtų lėmęs priimtų nutarimų. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad dalis kreditorių neinformuojami apie bankroto procesą, siekiant nuslėpti kreditorių susirinkimo nutarimus, siekiant išvengti nepritarimo jiems.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus, apeliacijos dalyką sudaro teisinio reglamentavimo ir įrodymų vertinimo klausimai sprendžiant, ar buvo praleistas terminas pateikiant skundą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

20Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Nurodyta, jog įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. Nurodyto ĮBĮ straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras nurodant, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui, ne vėliau, kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

21Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, kad bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos taip pat ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Iš atskirojo skundo matyti, kad Bankas sutinka su šia nuostata. Kaip žinia, ieškinio senatį teismas taiko iš esmės ir tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Pagal bendrą įrodinėjimo taisyklę priežasčių svarbumą turi įrodyti ieškinio senatį praleidęs asmuo (CPK 42 str. 5 d., 12, 178 str.).

22Kaip minėta, administratorius, atsiliepdamas į Banko skundą, rėmėsi tuo, jog šis kreditorius yra praleidęs ĮBĮ nustatytą terminą skundui paduoti bei neprašė jo atnaujinti, ir šiuo pagrindu prašė atmesti skundą ir pirmosios instancijos teismas šį prašymą patenkino. Taigi apeliantas, nesutikdamas su skundžiama teismo nutartimi, turi įrodyti, jog, priešingai, nei sprendė teismas, apie minimą kreditorių susirinkimo nutarimą jis turėjo sužinoti ar sužinojo tik 2011-11-24, bei tai, kad savo procesines teises įgyvendina sąžiningai ir rūpestingai. Kolegija, remdamasi atskirajame skunde, atsiliepime į jį nurodytais faktais bei byloje nustatytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad apeliantas minimų teisiškai reikšmingų aplinkybių neįrodė (CPK 185 str.).

23Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, tuo atveju, kai byloje yra keliamas klausimas dėl proceso teisių pažeidimo, svarbu nustatyti, ar taip teigiantis asmuo pats tinkamai ir sąžiningai įgyvendina šias teises. Todėl šioje byloje sprendžiant dėl apelianto Banko teisių pažeidimo, visų pirma nagrinėtinos aplinkybės, apibūdinančios jo, kaip bankrutuojančios UAB „Lagiva” kreditoriaus, turinčio patvirtintą 1 771 904, 73 Lt dydžio finansinį reikalavimą, užtikrintą hipoteka, naudojimąsi savo teisėmis bankroto byloje. Šiuo klausimu pažymėtina, kad apeliantas yra komercinis bankas, nuo 1992 m. teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams (viešosios erdvės duomenimis), ir turi didelę patirtį, ne tik verslo srityje, Bankui atstovauja profesionalūs teisininkai, todėl pagal kasacinio teismo formuojamos teismų praktikos nuostatas jam taikomi didesni atidumo, apdairumo, rūpestingumo reikalavimai. Apie praktinę patirtį teismuose, ginant Banko interesus, galima spręsti jau vien iš duomenų, esančių teismų informacinėje sistemoje LITEKO: Bankas 2010 m. buvo inicijavęs 54 civilines bylas, 2011 m. – 69 civilines bylas, tarp jų ne vieną bankroto bylą. Taigi, Banko, kaip kreditoriaus, teisės teisminiuose ginčuose, bankroto procese, bei pareigos, be kita ko, pareiga veikti taip, kad bankroto procesas vyktų sklandžiai ir operatyviai, įstatymų nuostatos, susijusios su ieškinio senatimi, procesiniais terminais – esmė, paskirtis, praleidimo pasekmės, jų atnaujinimo sąlygos, etc., o taip pat esminiai civilinio proceso principai, apeliantui neabejotinai buvo ir yra žinomos.

24Pirmiau buvo paminėta, kad BUAB „Lagiva“ bankroto byla iškelta teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi, kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartimi, o minėtas hipoteka užtikrintas kreditoriaus UAB „Medicinos bankas“ 1 771 904, 73 Lt finansinis reikalavimas – teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi (Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, civilinė byla Nr. B2-733-555/2012). Akivaizdu, kad kreditoriui Bankui buvo žinoma, kad sutinkamai su ĮBĮ 22 straipsnio dalimi pirmasis kreditorių susirinkimas turėjo būti sušauktas ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, ir jame, kaip taisyklė, yra sprendžiama dėl administravimo išlaidų iki pirmojo bei kito, atskiro kreditorių susirinkimo bei administratoriaus atlyginimo. Tuo tarpu iki 2011-11-14 administratoriaus pranešimo dėl naujai šaukiamo kreditorių susirinkimo, Bankas iš esmės nesidomėjo BUAB „Lagiva“ bankroto proceso eiga, savo procesinėmis teisėmis bankroto byloje, nors pagal bankroto byloje esančius duomenis, per šį laikotarpį buvo ne kartą tvirtinami bei tikslinami kreditorių finansiniai reikalavimai, bendrovė pripažinta bankrutavusia ir jai nutarta taikyti likvidavimo procedūras. Iš tiesų, byloje nėra duomenų apie tai, kad Bankui būtų įteiktas pranešimas apie pirmąjį kreditorių susirinkimą bei jo dokumentų projektai, tačiau taip pat nėra duomenų apie tai, kad per visą šį laikotarpį bankroto administratorius būtų atsisakęs suteikti jam rūpimą informaciją. Todėl atsižvelgiant į šio kreditoriaus statusą bei konstatuotų aplinkybių visuma, galima spręsti, kad apie ginčijamą BUAB „Lagiva“ kreditorių susirinkimo nutarimą jis galėjo bei turėjo pareigą sužinoti žymiai anksčiau, nei jam buvo pateikti 2011-11-24 šaukiamo kreditorių susirinkimo dokumentai.

25Be to, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą, kada Bankui faktiškai tapo žinoma apie šį kreditorių susirinkimą, teisingai sprendė, jog, priešingai, nei teigia pareiškėjas, šis faktas sietinas, ne su skundžiamo nutarimo protokolo išsiuntimo data, tai yra 2011-11-24, o pateikimu Bankui administratoriaus išsamios veiklos ataskaitos, kurioje iš esmės buvo perrašyti 2011-09-02 vykusio BUAB „Lagiva“ kreditorinių susirinkimo nutarimai, tai yra 2011-11-21. Nustatyta, kad administratorius Bankui 2011-11-14 įteikė pranešimą apie 2011-11-24 14 val. šaukiamą BUAB „Lagiva” kreditorių susirinkimą, kurio metu ketinama, be kitų klausimų, spręsti dėl jo veiklos ataskaitos patvirtinimo (10 b. l.). Kreditorius taip pat buvo informuotas, kad su šio susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją ir dokumentus, administratorius pateiks gavęs raštu pateiktą prašymą, ir ne anksčiau, kaip likus 3 dienoms iki susirinkimo. Bylos duomenys liudija, kad administratorius 2011-11-21 elektroniniu paštu Bankui išsiuntė „Administratoriaus veiklos ataskaitą”, „Balsavimo biuletenį” ir „Nutarimų projektą” (72 b. l.). Iš byloje esančios ataskaitos matyti, kad joje išsamiai atskleistas skundžiamo 2011-09-02 kreditorių susirinkimo turinys kiekvienu darbotvarkės klausimu, be kita ko, ir ginčijamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, administratoriaus atlyginimo dydis (10-15 b. l.). Administratoriaus ir Banko elektroninis susirašinėjimas rodo, kad Bankas 2011-11-24 (8.25 val.) prašė administratoriaus, atsiųsti pranešimą dėl 2011-09-02 pirmojo kreditorių susirinkimo su visais priedais, kreditorių balsavimo biuletenį ir susirinkimo protokolą, taip pat prašė informuoti, ar Bankui buvo išsiųstas pranešimas apie šį kreditorių susirinkimą. Administratorius 2011-11-24 (9.40 val.) elektroniniu paštu išsiuntė prašomus dokumentus: „Kr. susirinkimo pranešimą”, „Kreditorių susirinkimo protokolą” ir kreditorių susirinkimo protokolo kopiją. Kaip minėta, Bankas neprašė pakartotinai atsiųsti administratoriaus veiklos ataskaitą, o tai liudija, kad ji buvo įteikta 2011-11-21, ar net anksčiau: pats Bankas skunde nurodo, jog šį dokumentą gavo kartu su pranešimu. Kaip žinia, dokumentų išsiuntimo telekomunikacijų galiniais įrenginiais, šalių susirašinėjimo seka ir turinys, siunčiamų dokumentų įvardijimas, akivaizdžiai paneigia apelianto teiginį, kad 2012-11-21 Bankui buvo išsiųsta tik informacija, susijusi tik su naujai šaukiamu kreditorių susirinkimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į pirmiau paminėtas aplinkybes, kaip nepagrįstas atmestinas Banko teiginys, kad turėdamas tik administratoriaus veiklos ataskaitą, jis neturėjo procesinės galimybės skųsti 2011-09-02 kreditorių susirinkime priimtų sprendimų. Tuo labiau, kad tokie skundai, kaip žinia yra nagrinėjami, kaip pačios bankroto bylos procedūriniai klausimai (CPK 185 str.).

26Taigi vadovaujantis tuo, kas pirmiau paminėta, teisėjų kolegija laiko, jog bylos medžiaga leidžia spręsti, kad kreditorius Bankas, būdamas rūpestingas, sąžiningas ir apdairus kreditorius, siekdamas užtikrinti kuo operatyvesnį, koncentruotesnį bankroto procedūrų ir jų tikslų įgyvendinimą, turėjo pareigą domėtis bankroto proceso eiga – nagrinėjamais, jam itin aktualiais klausimais bei priimtais nutarimais, tačiau šios pareigos neįvykdė, o savo teises įgyvendino nerūpestingai (CPK 42 str., ĮBĮ 21 str. 2 d., 22-24 str.).

27Buvo nurodyta, kad apeliantas kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, teigia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą 14 dienų apskundimo terminą skaičiavo nuo kreditorių komiteto posėdžio protokolo gavimo dienos. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas rėmėsi kasacinio teismo 2010 m. kovo 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, kuriose ratio decidendi skiriasi.

28Kaip žinia, klausimas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, ir ar šios priežastys, yra svarbios – yra fakto klausimas, kurį teismas konstatuoja, ištyręs byloje esančius įrodymus. Apelianto minimoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, aiškinant ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą 14 d. apskundimo terminą, yra nurodyta, kad teismai yra konstatavę, jog įmonės ir jo savininko turtas realizuotas pažeidžiant įmonių bankroto procedūras reglamentuojančias teisės normas, t. y. byloje buvo keliamas klausimas dėl ĮBĮ pažeidimo, kurios turėjo esminę reikšmę valstybės teisėms ir teisėtiems interesams (Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos suteikė BUAB „Rosagana“ bendrovei 3 627 584 Lt paramą ir šį finansinį reikalavimą perėmė AB Turto bankas). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, Bankas iš esmės skundžia administravimo išlaidų sąmatą, kuri patvirtina 57,95 proc. BUAB „Lagiva“ kreditorių patvirtintų reikalavimų balsų sumos. Pažymėtina, kad kiti kreditoriai šio nutarimo neskundė.

29Vadovaudamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nenustačius ĮBĮ nuostatų pažeidimo, dėl kurių teismas savo iniciatyva turėtų ginti viešąjį interesą, nustačius, kad Bankas praleido ginčo nutarimo apskundimo terminą ir neprašo jo atnaujinti, kad savo teises jis įgyvendino aplaidžiai, pirmosios instancijos teismas, pagrįstai šio termino neatnaujino ir Banko skundą atmetė. Atskirojo skundo motyvais naikinti šią teisėtą ir pagrįstą nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str. 1 d., 185 str.).

30Atkreiptinas dėmesys į tai, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia bei tvarką, pagal kurią yra disponuojama administravimo išlaidomis, numato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 1, 2 d.), taigi siūlomos ar numatomos administravimo išlaidos yra koreguojamos kreditorių susirinkimo valia.

31Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 29 d. nutartimi UAB „Lagiva“... 6. Bankas 2011-12-13 teismui pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti BUAB... 7. Atsiliepimu į skundą, administratorius prašė taikyti ieškinio senatį ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Medicinos bankas“ prašo Kauno... 12. 1. Teismas neįsigilino į faktines bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir... 13. 2. Bankui BUAB „Lagiva“ 2011-09-02 kreditorių susirinkimo nutarimų... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Lagiva“ prašo skundžiamą... 15. 1. Teismas teisingai nustatė termino paduoti skundą pradžią. Teigia, jog... 16. 2. Teismas rėmėsi kasacinio ir apeliacinio teismo nutartimis, kuriose buvo... 17. 3. UAB „Medicinos bankas“ kreditorinis reikalavimas sudaro tik 29,77 proc.... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo... 20. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio... 21. Teismų praktikoje yra susiklosčiusi nuostata, kad bendrosios ieškinio... 22. Kaip minėta, administratorius, atsiliepdamas į Banko skundą, rėmėsi tuo,... 23. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, tuo atveju, kai byloje yra keliamas... 24. Pirmiau buvo paminėta, kad BUAB „Lagiva“ bankroto byla iškelta teismo... 25. Be to, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas,... 26. Taigi vadovaujantis tuo, kas pirmiau paminėta, teisėjų kolegija laiko, jog... 27. Buvo nurodyta, kad apeliantas kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo... 28. Kaip žinia, klausimas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo, ir ar šios... 29. Vadovaudamasi išdėstytu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nenustačius... 30. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina,... 31. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....