Byla 2-149-03/2008
Dėl administracinių aktų paveldėjimo teisės liudijimų, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Julija Gražina Vaitulionienė, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei ir Ilonai Rimkuvienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Editai Mikalainienei, atsakovų M. A. ir O. A. atstovei advokatei Svietlanai Baracevičienei, atsakovės A. S. atstovui advokatui Romanui Lupeikai, trečiųjų asmenų atstovams L. M., L. D., D. Z., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, M. A., O. A., A. S., tretieji asmenys ieškovo pusėje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys atsakovo pusėje Palangos miesto savivaldybės administracija, Palangos miesto notarų biuro notarė Alfreda Bluškienė, Kretingos rajono 2-ojo notarų biuro notarė Janina Neverdauskaitė, dėl administracinių aktų paveldėjimo teisės liudijimų, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo ir

Nustatė

2ieškovas prašo teismo: pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko 2005-10-13 įsakymus ( - ) ir 2005-10-13 sprendimo Nr. ( - ) dalį, kuriais M. A. (miręs) buvo atkurta nuosavybės teisė grąžinant jam natūra naujus 0,20 ha žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) bei ( - ); pripažinti negaliojančiomis Palangos miesto notarų biuro notarės A.Bluškienės 2005-12-02 išduoto paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą (registro Nr. 2-7300) 12-ąją, 15-ąją ir 16-ąją dalis, pagal kurias po M. A. mirties šiuos žemės sklypus lygiomis dalimis paveldėjo M. A. ir O. A.; pripažinti negaliojančiomis Kretingos rajono 2-ojo notarų biuro notarės J.Neverdauskaitės 2006-01-11 patvirtintas pirkimo-pardavimo sutartis (registro Nr. 984, Nr. 989, Nr. 994), kuriomis M. A. pardavė A. S. 0,20 ha žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) bei ( - ); taikyti restituciją ir anksčiau paminėtus žemės sklypus, ( - ) ir ( - ) bei ( - ), grąžinti valstybės nuosavybėn, o A. S. iš M. A. priteisti 30 000 Lt. Nurodė, kad prokuratūra nustatė teisės aktų pažeidimus, padarytus atkuriant nuosavybės teises į žemę, esančią valstybinės reikšmės miškų plotuose ( - ), nes priimtais Klaipėdos apskrities viršininko 2005-10-13 įsakymais ( - ) ir 2005-10-13 sprendimu Nr. ( - ) dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio žemės savininko M. A. nuosavybės teisėmis valdytą 10,8150 ha žemės sklypą M. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės grąžinant neatlygintinai natūra naujus žemės sklypus individualiai statybai ( - ), tarp jų ir sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) bei ( - ). Nurodė, kad po M. A. mirties pagal Palangos miesto notarų biuro notarės A. Bluškienės 2005-12-02 išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (registro Nr. ( - )) šiuos žemės sklypus lygiomis dalimis paveldėjo O. A. ir M. A.. Pagal judviejų susitarimą, kuris 2005-12-02 buvo patvirtintas Palangos miesto notarų biuro notarės A. Bluškienės (registro Nr. ( - )), pastarojo nuosavybėn kaip tik ir atiteko anksčiau nurodyti žemės sklypai, kuriuos jis netrukus pardavė A.S.. Teigia, kad atkurdama nuosavybės teises šiuo atveju Klaipėdos apskrities viršininko administracija pažeidė tuo metu galiojusios LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo redakcijos 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų nuostatas, nustatančias, kad miškai iš 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, taip pat, jeigu jie priskirti miestų miškams. Miškų sąrašus ir jų plotus tvirtina Vyriausybė. Pagal LR miškų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį mišku laikomas ne mažesnis kaip 0,1 ha žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksmų netekęs augalijos miško plotas. Pagal LR miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalį miestų miškai laikomi valstybinės reikšmės miškais ir yra išimtinė valstybės nuosavybė. Valstybinis miškotvarkos institutas 2004 metais atliko Palangos miesto valstybinės reikšmės miškų inventorizaciją, parengė schemą, kurią LR Vyriausybė patvirtino 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370. LR valstybės miškų kadastre yra įregistruoti trys Kretingos miškų urėdijos 100-ojo kvartalo miško sklypai, t.y. 0,11 ha sklypas Nr. 30, 0,14 ha ir 0,17 ha sklypas Nr. 26, kurie yra įregistruoti kaip miško žemė, priskirti valstybinės reikšmės miškams ir patenka į ginčo sklypus. Nurodė, kad priimti administraciniai aktai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl jie turi būti pripažinti negaliojančiais vadovaujantis CK 1.80 str. Aktai naikintini visa apimtimi, nes negalima nustatyti, į kokią miško sklypo dalį M. A. atkurtos nuosavybės teisės. Neteisėto administracinio akto pagrindu įgytą turtą įgiję kiti asmenys taipogi negali būti laikomi teisėtais turto įgijėjais, nes iš neteisės negali atsirasti teisė. Dėl to teigia, kad pripažinus negaliojančiomis 2005-12-02 paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą dalis, pagal kurias paveldėtojai, t.y. O. A. ir M. A., lygiomis dalimis įgijo nuosavybės teises į M. A. grąžintus natūra žemės sklypus ( - ) bei ( - ), po 0,20 ha kiekvienas, kurie pagal judviejų 2005-12-02 notaro patvirtintą susitarimą atiteko M. A., o jis juos 2006-01-11 pardavė A. S., šie žemės sklypai turi būti išreikalauti iš neteisėto valdymo ir grąžinti valstybės nuosavybėn vadovaujantis CK 4.95 str. Kadangi už tris A. S. parduotus žemės sklypus M. A. iš pastarosios gavo 30 000 Lt, todėl taikant restituciją ši suma iš jo turi būti priteista A. S..

3Atsakovų M. A., O. A. ir A. S. atstovai advokatai S. Baracevičienė ir

4R. Lupeika prašo ieškinį atmesti. Atsakovų M. A., O. A. atstovė advokatė S. Baracevičienė nurodo, kad jiems nuosavybės teisė į žemę atkurta teisėtai ir nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. Teigia, kad ginčytini sklypai buvo suformuoti pagal Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000-03-21 sprendimu Nr. ( - ) patvirtintą Šventosios gyvenvietės detalųjį planą, todėl po to priimti sprendimai, prieštaraujantys detaliajam planui, negalioja, o ginčo sklypai nepagrįstai priskirti miškui, kadangi atkuriant nuosavybės teises ten miško nebuvo. Be to, sklypai ( - ) ir ( - ) yra drenažu melioruotoje žemėje.

5A.S. atstovas advokatas R. Lupeika nurodo, kad A.S. yra sąžininga žemės sklypų pirkėja.

6Atsakovės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į ieškinį nesutinka su jame pareikštais reikalavimais ir nurodo, kad atkurdama nuosavybės teises į ginčo žemę apskrities viršininko administracija rėmėsi Palangos miesto savivaldybės administracijos pateiktais dokumentais apie laisvas (neužstatytas) žemes.

7Trečiųjų asmenų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai prašo ieškinį patenkinti. Nurodo, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2005-10-13 sprendimo Nr. ( - ) dalis, kuria M. A. (miręs) buvo atkurtos nuosavybės teisės į jam tenkančią valstybinės reikšmės miško dalį (bendras plotas 0,42 ha), yra priimta pažeidžiant šio sprendimo metu galiojusius teisės aktus. Todėl atitinkamai turėtų būti pripažintos negaliojančiomis ir 2006-01-11 pirkimo-pardavimo sutartys, kuriomis M. A., paveldėjęs M. A. turtą, pardavė A. S. žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) bei ( - ), ir taikoma restitucija.

8Palangos miesto savivaldybės atstovė D. Zūbytė prašo ieškinį atmesti. Teigia, kad tuo metu, kai pareiškėjai kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo, miško ten nebuvo.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apskrities viršininko

112005-10-13 įsakymais ( - ) sprendimu Nr. ( - ) į buvusio savininko M. A. nuosavybės teisėmis turėtą 10,8150 ha žemės plotą M. A. (miręs) buvo atkurta nuosavybės teisė grąžinant jam natūra naujus žemės sklypus individualiai statybai esančius ( - ), tarp jų ir žemės sklypus ( - ) ir ( - ) bei ( - ). Po M. A. mirties jo turtą lygiomis dalimis paveldėjo jo sutuoktinė O. A. ir sūnus M. A., kuris, įregistravęs savo nuosavybės teises, 2006-01-11 pardavė A. S. 0,20 ha žemės sklypus, esančius ( - ) ir ( - ) bei ( - ). Byloje taipogi nustatyta, kad 2004-11-07 įsigaliojusiu LR Vyriausybės 2004-11-03 nutarimu Nr. 1370 buvo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai ir schemos, pagal kurias anksčiau nurodytų žemės sklypų dalys įeina į LR miškų valstybės kadastre įregistruoto Kretingos miškų urėdijos 100 kvartalo miško sklypus Nr. 26 ir Nr. 30. Nors dėl šios miško schemos bei Miškų įstatymo pakeitimo Palangos miesto ribose turinčių teisę susigrąžinti žemę asmenų iniciatyva įvairiais lygiais vyksta diskusijos, tačiau nurodytas Vyriausybės nutarimas ir juo patvirtintos miškų schemos yra galiojantys, todėl teismas privalo jais vadovautis (CPK 3 str.). Klaipėdos apskrities viršininko administracija pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. 1 p., 3 p. Palangos valstybinių miškų schemą gavo 2005-11-10, todėl priimdama anksčiau paminėtus sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo privalėjo ja vadovautis.

12Teismas yra tos nuomonės, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracija, priimdama ginčijamus administracinius aktus, pažeidė LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. 1 p., 3 p. reikalavimus. Todėl šie administraciniai aktai pripažintini negaliojančiais kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Kadangi pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. M. A. yra įgijęs teisę atkurti nuosavybę natūra, tačiau negalėdama grąžinti natūra valstybinės reikšmės miškų valstybė atlygina pagal minimo įstatymo 16 str., todėl Klaipėdos apskrities viršininko administracija įstatymo nustatyta tvarka privalės išspręsti M. A. įpėdiniams nuosavybės teisių į žemę atkūrimo kompensavimo tvarką. Kadangi O. A. ir M. A. paveldėjo turtą, t.y. įgijo jį neatlygintinai iš asmens, kuris neturėjo teisės jį įgyti, todėl 2005-12-02 Palangos miesto notarų biuro notarės A. Bluškienės paveldėjimo teisės liudijimo (registro Nr. ( - )) pagal įstatymą 12-oji, 15-oji ir 16-oji dalys dėl žemės sklypų ( - ), ( - ), ( - ) pripažintinos negaliojančiomis (CK 1.78 str. 5 d.). Taipogi pripažintinos negaliojančiomis 2006-01-11 Kretingos rajono 2-ojo notaro biuro notarės J. Neverdauskaitės patvirtintos pirkimo-pardavimo sutartys (registro Nr. ( - )), pagal kurias M. A. pardavė A. S. jam priklausančius žemės sklypus ( - ) ir ( - ) bei ( - ). Tuo atveju taikytina restitucija: A.S. iš M. A. priteistina 30 000 Lt ir valstybei grąžintini anksčiau paminėti žemės sklypai (CK 6.145 str.).

13Atsakovų M. A. ir O. A. atstovė advokatė S.Baracevičienė prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą ištirti, ar Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr.1370 dalis, kuria buvusio savininko M. A. žemės sklypo dalis iki pretendentų kreipimosi atkurti nuosavybę nebuvo priskirta prie valstybinės reikšmės miškų plotų, o priskirta valstybinės reikšmės miškams tik minėtuoju nutarimu, neprieštarauja Konstitucijos 7 str. nuostatoms, konstituciniam teisės lygybės principui, Žemės įstatymo 2 ir 6 str., Teritorijų planavimo įstatymui, Žemės reformos įstatymui, Vietos savivaldos įstatymo 7 str., Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui ir Miškų įstatymo 8, 9, 10, 11 str. Atstovės nuomone, prieštaravimas Konstitucijos nuostatoms pasireiškia tuo, jog anksčiau nurodytuose įstatymuose skirtingai reglamentuojami miško priskyrimo valstybinės reikšmės miškui klausimai. Prašymas netenkintinas, kadangi Konstitucinis Teismas 2007 m. birželio 27 d. nutarime pažymėjo, jog savo aktuose yra suformulavęs plačią oficialią konstitucinę nuosavybės doktriną: Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos aiškinamos kitų Konstitucijos normų ir principų, taip pat konstitucinio teisinės valstybės principo kontekste. Pažymėjo, kad Konstitucijos 23 straipsnio nuostatos aiškinamos atsižvelgiant ir į Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad <...> valstybinės reikšmės miškai nuosavybės teise gali priklausyti tik valstybei, išskyrus iš pačios Konstitucijos kylančias išimtis, o valstybė (jos institucijos, pareigūnai) negali priimti jokių sprendimų, kuriais remiantis minėti objektai iš valstybės nuosavybės pereitų kitų subjektų nuosavybėn, išskyrus tuos atvejus, kai pati Konstitucija tai leidžia. Konstitucinis teismas yra pažymėjęs, jog Konstitucija nedraudžia nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo santykių įstatymu reguliuoti diferencijuotai tuo aspektu, kad nuosavybės teisių atkūrimo sąlygos ir tvarka gali skirtis pagal tai, į kokios rūšies nuosavybę (žemę, mišką ir t.t.) yra atkuriamos nuosavybės teisės.

14Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti.

16Pripažinti negaliojančiais Klaipėdos apskrities viršininko 2005-10-13 įsakymus ( - ) ir sprendimo ( - ) dalį, kuria M. A. (miręs) buvo atkurta nuosavybės teisė į žemę, grąžinant jam neatlygintinai nuosavybėn natūra naujus žemės sklypus, po 0,20 ha kiekvienas, esančius ( - ) ir ( - ) bei ( - ).

17Pripažinti negaliojančiomis Palangos miesto notarų biuro notarės Alfredos Bluškienės 2005-12-02 išduoto paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą ( - ) 12-ąją, 15-ąją ir 16-ąją dalis, pagal kurias po M. A. mirties O. A. ir M. A. paveldėjo Palangoje žemės sklypus ( - ), ( - ), ( - ).

18Pripažinti negaliojančiomis 2006-01-11 Kretingos rajono 2-ojo notarų biuro notarės J. Neverdauskaitės patvirtintas pirkimo-pardavimo sutartis (registro Nr. ( - )), pagal kurias M. A. pardavė A. S. jam priklausančius žemės sklypus ( - ), ( - ), ( - ).

19Taikyti restituciją ir priteisti A. S. iš M. 30 000 Lt, valstybei grąžinti žemės sklypus ( - ), ( - ), ( - ).

20Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai