Byla 2-15874-595/2014
Dėl skolos, netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Reikalavimas.lt” ieškinį atsakovei O. V. dėl skolos, netesybų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės jo naudai 625 Lt paskolos, 375Lt delspinigių, 50 Lt baudos, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 706,17 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas reikalavimą dėl skolos, delspinigių, baudos priteisimo grindžia su atsakove O. V. pirminio kreditoriaus UAB „ Dolce kreditas“ sudaryta Kredito sutartimi, taip pat tarp ieškovo ir UAB „Dolce kreditas“ sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos yra įteiktos CPK 122 str., 123 str. nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu teismui nepateikė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Nustatyta, kad 2010-06-01 tarp pirminio kreditoriaus UAB „Dolce kreditas“ ir atsakovės O. V. buvo sudaryta Kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei kreditorius suteikė 500 Lt kreditą. Atsakovė paėmė kreditą už 125 Lt kredito mokestį. Šį faktą patvirtina ir 2010-11-28 sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad atsakovei UAB „Dolce kreditas“ pervedė 500 Lt sumą. Pagal sutartį šalys susitarė ir dėl netesybų (delspinigių ir baudos) (Sutarties 5.1 p., 5.3 p., CK 6.71 str., 6.72 str.). Taip pat nustatyta, kad 2013-02-01 įsiskolinimo iš atsakovės reikalavimo teisė pirminio kreditoriaus UAB „Dolce kreditas“ sutartimi buvo perleista ieškovui UAB „Reikalavimas.lt“. Apie reikalavimų perleidimą atsakovei buvo siųstas pranešimas, kuris neįteiktas. Todėl remiantis CK 6.109 str. 2 d., 1.65 str. 2 d. apie reikalavimo teisės perleidimą skolininkei buvo pranešta viešu paskelbimu spaudoje. Kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 str. 7 d. nuostatas (LAT 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

7Savo prievolės atsakovė tinkamai neįvykdė. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b.l. 6-8, 9-27). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo nurodomų argumentų nenuginčijo (CPK 12, 178 str. str.). Todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 625 Lt negrąžintos paskolos su kredito mokesčiu (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.873 str. 1 d.6.870 str. 2 d.).

8Nustatyta, kad sutartimi yra sulygta dėl 2 procentų dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos kredito sumos už kiekvieną mokėti pavėluotą dieną (Sutarties 5.1 p.), taip pat sulygta dėl 50 Lt dydžio baudos, jeigu yra vėluojama grąžinti kredito ir kredito mokesčio dalį daugiau kaip 30 dienų nuo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos (Sutarties 5.3 p.). Tarp UAB „Dolce kreditas“ ir atsakovės buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą.

9Pažymėtina, kad ieškovas prašo priteisti delspinigius, apskaičiuotus taikant 2 procentų dydžio normą. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.).

11Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 5.1 p.) 2 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį sudarė prisijungdama prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui 18,75 Lt delspinigių bei 50 Lt baudos, viso 68,75 Lt netesybų (Sutarties 5.3 p., CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

12Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6. 37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą 693,75 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Nustatyta, kad ieškovas šioje byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 72 Lt žyminio mokesčio, 29,17 Lt išlaidų dėl pranešimų paskelbimų spaudoje, 605 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Viso 706,17 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (66,07 proc.) iš atsakovės priteistina ieškovui 466,57 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str., 88 str. 1 d. 6 p., 8 p.).

14Vadovaudamasis CPK 262, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės O. V., a.k. ( - ) 625 Lt negrąžinto kredito, 68,75 Lt netesybų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (693,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-13) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 466,57 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Reikalavimas.lt“, į.k. 302642184, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai