Byla 2-64-672/2012
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jokubauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovui R. U. dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2UAB „General Financing“ prašo priteisti iš atsakovo R. U. 2247,30 Lt skolą, 547,91 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 84 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodo, jog reikalaujamas priteisti įsiskolinimas susidarė atsakovui nemokant įmokų pagal 2008-09-05 vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (toliau - Sutartis) finansavimo sandorį. Ieškovas prašo, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalimi, bet atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje ir 285 straipsnio 1 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2008-09-05 sudarytą Sutarties finansavimo sandorį; 2011-10-19 delspinigių skaičiavimo lentelę – nustatyta, kad ieškovas pagal nurodytos Sutarties finansavimo sandorį 2008-09-05 suteikė atsakovui 6000 Lt kreditą vartojimo reikmėms, o atsakovas turėjo grąžinti suteiktą kreditą iki 2012-03-05 kartu su palūkanomis, sandorio sudarymo ir tvarkymo mokesčiais, kiekvieno mėnesio penktą dieną sumokėdama po 204,30 Lt, iš viso 42 įmokas 8580,60 Lt sumai, kurią sudaro 6000 Lt paskola, 505,59 Lt sandorio sudarymo mokestis ir 2075,01 Lt priskaičiuotos palūkanos. Tačiau atsakovas savo prievolės pilnai neįvykdė, įmokėjo 6664 Lt ir daugiau įmokų nebemokėjo.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad kreditavimo santykiams paskolą reglamentuojančios CK normos taikomos tiek, kiek neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialioms kreditavimą reglamentuojančioms teisės normoms. Todėl pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą jo davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas nemokėjo įmokų Sutarties finansavimo sandoryje nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutartį. CK 6.874 straipsnio 2 dalis suteikia kredito davėjui teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią negrąžintą kredito sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis, jei sutartyje yra numatytas kredito grąžinimas dalimis, o eilinė kredito dalis laiku negrąžinama. Analogiška nuostata įtvirtinta Sutarties bendrųjų sąlygų 6.4. punkte. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2247,30 Lt skolą, įskaitant negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas, sandorio sudarymo mokesčius ir tvarkymo mokesčius yra tenkintinas.

8Reikalaujamos priteisti pagrindinės skolos dydis yra 2247,30 Lt. Be šios sumos, ieškovas prašo priteisti 547,91 Lt delspinigių. Iš pridedamų bendrųjų Sutarties sąlygų 5.1 punkto ir finansavimo sandorio II.B matyti, kad šia sutartimi yra nustatyti 0,5% (pusės procento) dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 182,5 procentai (365 d. x 0,5 proc./d.).

9CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta teismo teisė sumažinti aiškiai per dideles netesybas. Iš esmės ta pati nuostata pakartota CK 6.258 straipsnio 3 dalyje. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinę, kad įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

10Ieškovo minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis yra priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp fizinių asmenų dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo pažeidus individualiai sudarytą preliminarią sutartį. Akmenės rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje ieškinį vartotojui dėl prisijungimo būdu sudarytos vartojimo kredito sutarties pažeidimo pareiškė ieškovas, kuris, būdamas juridiniu asmeniu ir profesionaliu kreditavimo rinkos dalyviu, pats tą sutartį ir parengė. Taigi iš esmės skiriasi faktinės aplinkybės, kuriomis remiamasi bylose. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nurodoma, kad pagal formuojamą praktiką dėl priteistinų netesybų dydžio sprendžiama, be kita ko, atsižvelgiant į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Sutartyje nustatyti 182,5 procentų per metus dydžio delspinigiai, turint omenyje ir taip aukštas sutartines palūkanas, įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, prieštaraujantys CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Pažymėtina, kad kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais privalo įvertinti ar pagrįstas susitartas palūkanų dydis. Ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas.

11Remiantis tuo, kas aukščiau pasakyta, vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, įvertinant pagrindinės skolos dydį ir prašomus priteisti delspinigius, taip pat įvertinant tai, kad atsakovas didžiąją dalį savo prievolės įvykdė, ieškovui priteistinų delspinigių dydis mažintinas tris kartus, vietoje reikalautų 547,91 Lt priteisiant 182 Lt delspinigių.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas ir atsakovas Sutartyje nesusitarė dėl kitokio dydžio metinių procesinių palūkanų, todėl vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos penkių procentų metinės palūkanos ir už pagrindinę skolą ir delspinigius.

13Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 93 straipsnio 2 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina proporcingai (86%) patenkintiems reikalavimams 84 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2011-10-24 mokėjimo nurodymu Nr. 188503, dalis, iš viso 72 Lt.

14Vadovaudamasis CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. ir 2 d., 6.881 str. 2 d. teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo R. U., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 2247,30 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt septynių litų 30 ct) skolą, 182 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimt dviejų litų) delspinigius, 5% (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą 2429,30 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų dvidešimt devynių litų 30 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2011-11-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „General Financing“, juridinio asmens kodas 300515252, Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT864010042401558008, AB DNB banke, banko kodas 40100.

17Atmesti ieškinį dalyje dėl likusios reikalautų delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų dalies.

18Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai