Byla 2-4968-877/2014
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Lukrida“ atstovams direktoriui M. J. ir A. B., atsakovės UAB „Envija“ atstovui I. O., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Lukrida“ ieškinį atsakovei UAB „Envija“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė 2014-01-30 ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 56997,74 Lt nuostoliams atlyginti, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose- ieškinyje (I t. 3-8 b.l.), dublike (130-132 b.l.) nurodo, kad nuostolius patyrė dėl to, kad atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų- prievolės dėl garantinio aptarnavimo pagal tarp ginčo šalių sudarytas pirkimo- pardavimo sutartis. 2011-10-26, 2012-02-20, 2010-09-22 pirkimo pardavimo sutartimis ieškovė iš atsakovės įsigijo kogeneracines jėgaines, kurias pardavė tretiesiems asmenims ir savo ruožtu suteikė jiems garantiją. Ieškovo teigimu jėgainių eksploatavimo metu nepasibaigus garantijos terminams atsirado gedimai, apie kuriuos jis tinkamai informavo atsakovę, vykdė jos duotus nurodymus pateikti papildomą informaciją, tuo tikslu kai kuriais atvejais netgi nurodė, jog reikia patiems išardyti įrangą, kad nustatyti gedimų priežastis, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų dėl garantinių darbų neįvykdė. Dėl šios priežasties ieškovė savo pirkėjams privalėjo įvykdyti savo ruožtu prisiimtus garantinius įsipareigojimus, dėl to patyrė nuostolius, kuriuos prašo priteisti. Bendra nuostolių suma sudaro 67504 Lt, tačiau atlikus įskaitymą, ieškiniu prašo priteisti 56997,74 Lt.

4Ieškovės atstovas A. B. ir direktorius M. J. teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose- atsiliepime į ieškinį (I t. 110-119 b.l.) ir triplike (II t. 3-6 b.l.) su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Savo poziciją atsakovė grindė tuo, kad sutartyje nustatyta 24 mėn. garantija yra tik paslėptiems trūkumams, o dėl visų kitų eksploatavimo metu atsiradusių trūkumų yra nustatyta standartinis 12 mėn. garantijos terminas. Atsakovės teigimu, ieškovė jai nepateikė brokuotų detalių, nesurašė jų defektinio akto, nepateikė nė vienos tinkamai įformintos pretenzijos. Mano, kad atsakovės direktoriaus elektroninio pašto adresu siųstos pretenzijos neatitinka šalių sutartyse nurodyto adreso. Ieškovė darė su įranga eksperimentus be gamintojo ir pardavėjo žinios, todėl mano, kad TCG 2013V16 jėgainės trūkumai susidarė dėl savavališkai pirkėjo atliktų eksperimentų. Tokiu būdu ieškovė prarado visas teises į garantinį remontą. Pabrėžė, kad vienintelė atsakovė turi teisę atlikti MWM produktų garantinį ir pogarantinį aptarnavimą Baltijos šalyse, todėl ieškovė darbus atliko neteisėtai. Be to, ieškovė nepagrindė leistinais įrodymais patirtų nuostolių dydžio.

6Atsakovės atstovas I. O. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais ir motyvais ir prašė jį atmesti.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių buvo sudarytos trys kogeneracinių jėgainių pirkimo - pardavimo sutartys:

91. 2011-10-26 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2011/10/26.1 atsakovė ieškovei įsipareigojo parduoti kogeneracinę jėgainę MWM TCG 2016 V16C (I t. 11-17 b.l.), 2012-01-20 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2012/01/20.1 dėl papildomos įrangos įsigijimo (I t. 18-20 b.l.) (toliau Sutartis Nr. 1). Visai šiai įrangai pagal minėtas sutartis atsakovė pateikė 2012-08-30 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 00224 (I t. 21 b.l.), kurią ieškovė pasirašė; o taip pat ginčo šalių buvo pasirašytas 2012-08-30 Sutartinio prekių perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 14 (I t. 22 b.l.) dėl minėtos įrangos perdavimo ieškovei;

  1. 2012-02-20 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2012/02/20.1 (toliau Sutartis Nr. 2). atsakovė ieškovei įsipareigojo parduoti Kogeneracinę jėgainę MWM TCG 2020 V20 (I t. 23-30 b.l.). Atsakovei pateikė 2012-12-04 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 00262 (I t. 31 b.l.), kurią ieškovė pasirašė; 2012-12-04 pasirašytas Sutartinio prekių perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 14 (I t. 32 b.l.);
  2. 2010-09-22 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2010/09/22/1 (toliau Sutartis Nr. 3) atsakovė ieškovei įsipareigojo parduoti Kogeneracinę jėgainę MWM TCG 2020 VI2 (I t. 33-36 b.l.). Atsakovėi pateikė 2011-03-01 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 00026 (I t. 37 b.l.), kurią ieškovė pasirašė; o taip pat ginčo šalių buvo pasirašytas 2011-03-01 Sutartinio prekių perdavimo ir priėmimo aktas Nr. 7 dėl minėtos jėgainės perdavimo ieškovei (I t. 38 b.l.).

10Pagal Sutartį Nr. 1 iš atsakovės įsigytą jėgainę ieškovė pardavė Ecogen ApS pagal 2012-12-17 sąskaitą - faktūrą Nr. 0003212 (I t. 39 b.l.).

11Pagal Sutartį Nr. 2 iš atsakovės įsigytą jėgainę ieškovė pardavė Latvijos įmonei WESAB, KS pagal 2012-12-04 sąskaitą - faktūrą Nr. 0003191 (I t. 40 b.l.).

12Pagal Sutartį Nr. 3 iš atsakovės įsigytą jėgainę ieškovė pardavė WTE Wassertechnik GmbH pagal sąskaitą - faktūrą Nr. 0002411 (I t. 41 b.l.).

132012-11-09 elektroniniu laišku, siųstu adresu ( - ) ieškovės direktorius M. J. informavo atsakovės direktorių dėl trūkusio variklio tepalo aušintuvo dangčio ir paprašė suderinti su gamintoju garantinį atvejį pagal Sutartį Nr. 3. Atsakovės direktorius į šį laišką ieškovės direktoriui atsakė: „Gerai, užsiimsiu šiandien“ (I t. 42-43 b.l.). 2013-09-17 T. P. elektroniniame laiške M. J. dėl tepalo aušintuvo dangčio nurodė: „patikslinsiu, bet mano žiniom užsakytas, gausim- perduosim; perveskit sumą, lygią commissioningo sumai minus tepalo aušintuvo dangčio ir generatoriaus PT-100 daviklio kaina“ (I t. 56-57 b.l.).

142013-09-12 elektroniniame laiške ieškovė pateikė duomenis dėl cilindro gedimo (I t. 56-77 b.l.) (dėl jėgainės, tiektos pagal Sutartį Nr. 2); atsakovės atstovas nurodė, kokius veiksmus turi ieškovė atlikti, kad nustatyti gedimo priežastį bei nurodė „žiūrėkit vizualiai, bandykitės“ (I t. 58 b.l.).

152013-09-23 elektroniniame laiške ieškovė pateikė duomenis dėl jėgainės TCG 2016 V16 B pusės kabelių magistralės defektų (I t. 52 b.l.) (dėl jėgainės, tiektos pagal Sutartį Nr. 1). Elektroniniame laiške ieškovės atstovas nurodo, kad variklio magistralėje yra gedimas, bet tai yra neardoma „juoda dėžė“, reikia įforminti garantiją ir ją pakeisti. Į šį laišką atsakovės direktorius paprašė pateikti klaidų istoriją su daviklių, kurie pajungti į tą magistralę parodymais (I t. 52 b.l.).

162013 m. rugsėjo 26 d. pretenzija ieškovė pareikalavo nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2013-10-01 pašalinti pretenzijoje nurodytus trūkumus (I t. 78 b.l.). UAB „Lukrida“, 2013-10-24 raštu atmetė ieškovės pretenziją, nurodydama, kad ieškovė pažeidė kogeneracinių jėgainių naudojimo ir (ar) saugojimo taisykles, kadangi pati savavališkai išsiardė jėgaines ir apie jų garantinius trūkumus oficialiai nepranešė UAB „Envija“ (I t. 79 b.l.).

172013-11-21 rašte atsakovė nurodo, kad Sutarčių 6.1.2 punkte sutarta garantija taikytina tik paslėptiems trūkumams, o ginčo atveju turi būti taikomas standartinis 12 mėnesių garantinis terminas, nurodytas sutarčių prieduose. Be to, atsakovei nebuvo pateiktos neva nekokybiškos detalės, nesurašytas jų defektinis aktas. Trūkus jėgainės TCG 2020 V12 aušinimo dangčiui, ieškovė privalėjo sustabdyti šios jėgainės eksploatavimą, o to nepadarius, pati sudarė sąlygas galimiems nuostoliams atsirasti ir pardavėjas už šiuos nuostolius nėra atsakingas. Ieškovei savavališkai atlikus jėgainių remonto darbus, eksperimentus, t.y. pažeidus jėgainių eksploatavimo taisykles, jokie garantiniai įsipareigojimai negali būti taikomi.

18Garantijos terminas - tai įstatymo arba šalių susitarimu nustatytas terminas, per kurį galioja vienos iš sutarties šalių garantija, jog perduotas ir tinkamai naudojamas daiktas arba suteikta paslauga atitinka sutartyje bei daiktų arba paslaugų kokybę reglamentuojančiuose dokumentuose nustatytus kokybės reikalavimus bei galės patikimai tarnauti arba būti patikimai naudojamas. Kokybės garantijos terminai turi svarbią reikšmę ir pirkimo-pardavimo santykiams. Pardavėjas privalo parduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus (CK 6.333 straipsnio 1 dalis). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti pardavėjo pareigą garantuoti pirkėjui, kad daiktas atitinka sutarties sąlygas (CK 6.333 straipsnio 2 dalis). Jei įstatyme arba sutartyje (CK 6.335 straipsnio 1 dalis) nustatytas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti reiškiami, jeigu šie nustatyti per garantijos terminą (CK 6.338 straipsnio 3 dalis). Taigi, garantijos termino pasibaigimas lemia pardavėjo suteiktos garantijos pasibaigimą, vadinasi, ir atsakomybės už daiktų kokybės trūkumus, atsiradusius pasibaigus garantijos terminui, išnykimą. Atsižvelgiant į aptartas bendrąsias sutarčių aiškinimo ir garantinį terminą apibrėžiančias nuostatas, konstatuotina, kad aiškinant daikto kokybės garantiją nustatančias sutarties nuostatas būtina atsižvelgti ne tik į bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles, bet ir į konkretaus teisės instituto (šiuo atveju - garantinio termino) prigimtį bei paskirtį.

19Įstatymai ar sutartis gali numatyti, kad pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tam tikrą laiką (CK 6.335 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju šalys susitarė, kad prekei yra taikoma 24 mėnesių garantija, šiuo atveju šalys nustatė sutartinę garantiją, t. y. atsakovė įsipareigojo, kad 24 mėnesius nuo prekės (kogeneracinės jėgainės) perdavimo ieškovei dienos, jėgainė atitiks gamyklos gamintojo nustatytas normalias darbo sąlygas. Aiškinant šią sutartinę nuostatą, teismas sprendžia, kad atsakovė garantavo, kad visa kogeneracinė jėgainė kaip agregatas visumoje nepriekaištingai dirbs ir atliks visas funkcijas ieškovei eksploatuojant ją 24 mėnesių laikotarpyje. Garantija šiuo atveju galioja visoms sudėtinėms jos dalims, nes ko kita nebuvo nustatyta šalių sudarytoje sutartyje, tai neprieštarauja ir įstatymo leidėjo įtvirtintiems įstatyminiams principams (CK 6.335 str. 1 d.). Atsakovė neigia savo pareigą atlyginti nuostolius, nors 2013-09-26 pretenzijoje (I t. 79 b.l.) informavo ieškovę, kad UAB „Envija“ savo parduodamoms kogeneracinėms jėgainėms suteikia 24 mėnesių kokybės garantijos terminą tik esant atitinkamoms sąlygoms, kad kogeneracinių jėgainių kokybės garantinius trūkumus nustato tik UAB „Envija“, oficialaus kogeneracinių jėgainių MWM GmbH gamintojo atstovo atestuoti specialistai pagal pirkėjo raštiškus pranešimus ir kai pirkėjas nėra pažeidęs jėgainės naudojimo ir saugojimo taisyklių.

20Sutarties Nr. 1, tiek Sutarties Nr. 2, tiek Sutarties Nr. 3 (kurios savo turiniu yra vienodos), 6.1.1 punkte nustatyta: „Pardavėjas garantuoja, kad perduodama prekė atitinka sutarties 2.1.3. punkte nurodytus kokybės reikalavimus, atitinka sutarties priede Nr. 1 nurodytą prekių specifikaciją ir kad šios sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas ją ketina naudoti arba dėl kurių prekės naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, žinodamas apie jos trūkumus, prekės nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs sutartyje nurodytos kainos“. 6.1.2 punkte nustatyta, kad jei per 24 mėnesių garantinį terminą po prekės perdavimo pirkėjui dienos išryškėja paslėptų prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ir (ar) saugojimo taisykles, pirkėjas per 3 dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus pardavėjui. Gavęs raštu pranešimą, pardavėjas per sutartą su pirkėju laiką privalo pakeisti prekę tinkamos kokybės preke ar pašalinti trūkumus.

21Atsakovas teigia, kad ši sutartinė nuostata dėl 24 mėnesių garantijos termino yra taikytina tik tyčia paslėptiems trūkumams, o dėl visų kitų eksploatavimo metu atsiradusių trūkumų (kurie nėra ir nebuvo tyčia paslėpti) nukreipiama į Sutarčių priedus, kuriuose yra įtvirtinta standartinė 12 mėnesių garantija (atsakovo tvirtinimu- 2012.02.20 Sutarties 1 priede yra aiškiai nurodytas standartinis 12 mėnesių („Standard preservation“) garantinis terminas). Iš pateiktų į bylą priedų vertimo į lietuvių kalbą matyti, kad anglų kalbos terminas „Standard preservation“ išversta „standartinis konservavimas“ (II t. 62 b.l.). Ieškovės atstovo teigimu tai numatytas prekės savybių garantavimas (užkonservavimas) iki paleidimo dienos. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad anglų kalbos terminas „Standard preservation“ galėtų būti išverstas kaip „garantijos terminas“. Lietuvių kalbos žodis „garantija“ įprastai į anglų kalbą verčiamas „warranty“, tarp šio žodžio sinonimų Oksfordo žodynuose nėra žodžio „preservation“ http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/warranty. Kituose šalių pateiktuose dokumentuose jokio kito garantijos termino nėra nurodyta, todėl teismas sprendžia, kad byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad susitarimas tarp šalių dėl trumpesnių garantijos terminų yra nustatytas prieduose prie sutarčių.

22Taigi, pagal 2010-09-22 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2010/09/22/1 (Sutartis Nr. 3) garantijos terminas pasibaigė 2013-02-28, pagal 2011-10-26 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2011/10/26.1 (Sutartis Nr. 1) – 2014-08-29, pagal 2012-02-20 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2012/02/20.1(Sutartis Nr. 2) – 2014-12-03. Ieškovas atsakovą elektroniniu paštu informavo apie gedimus: 2012-11-09 - dėl trukusio jėgainės MWM TCG 2020 VI2 (tiektos pagal Sutartį Nr.3) tepalo aušintuvo dangčio (priedas Nr. 16); 2013-09-23 dėl jėgainės TCG 2016 V16 B pusės kabelių magistralės defektų (priedas Nr. 17) (dėl jėgainės, tiektos pagal Sutartį Nr. 1). 2013-09-12 dėl jėgainės cilindro gedimo (priedas Nr. 18) (dėl jėgainės, tiektos pagal Sutartį Nr. 2)- galiojant garantijos terminui.

23Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Vertinant sutarčių 6.2.2 punkto nuostatą, konstatuotinas akivaizdus šalių lygiateisiškumo principo pažeidimas, leidžiantis pardavėjui piktnaudžiauti prekių pakeitimo tinkamos kokybės prekėmis ir trūkumų pašalinimo terminais. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad būtent taip elgėsi atsakovė- ieškovei elektroniniais laiškais į ją kreipusis dėl prekių kokybės ar gedimų, ieškovės direktorius žadėdavo susisiekti su gamintoju, tačiau detalių užsakymas ir gavimas užsitęsdavo neprotingą laiką. Tai patvirtina susirašinėjimas dėl tepalo aušintuvo dangčio. 2012-11-09 elektroniniu laišku ieškovės direktoriui M. J. informavus atsakovės direktorių dėl trūkusio variklio tepalo aušintuvo dangčio ir paprašius suderinti su gamintoju garantinį atvejį pagal Sutartį Nr. 3, atsakovės direktorius į šį laišką ieškovės direktoriui atsakė: „Gerai, užsiimsiu šiandien“ (I t. 42-43 b.l.). Tačiau tik praėjus daugiau kaip dešimt mėnesių 2013-09-17 T. P. elektroniniame laiške M. J. dėl tepalo aušintuvo dangčio nurodė: „patikslinsiu, bet mano žiniom užsakytas, gausim- perduosim“(I t. 56-57 b.l.). Tai leidžia teigti, jog atsakovės direktorius, gavęs duomenis apie įrangos trūkumus (gedimą), sutiko su ieškovės prašymu dėl garantinio atvejo suderinimo, tačiau 2013-09-17 detalė iš gamintojo dar nebuvo gauta ir perduota ieškovei. Ši aplinkybė patvirtina ir tai, kad atsakovas akivaizdžiai pažeidė šalių bendradarbiavimo, kooperavimosi principus vykdant sutartį. Net ir po to, kai ieškovė 2013-09-26 pateikė rašytinę pretenziją, atsakovė į ją atsakė tik po mėnesio- 2013-10-24 ( I t. 78-79 b.l.), tačiau nesiėmė veiksmų problemai spręsti

24Reikalavimai pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduodamo daikto kokybei reglamentuoti CK 6.333 straipsnyje. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, reikalavimai daikto kokybei apima ir jo tinkamumą pagal tikslinę paskirtį: jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami, tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pirkėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad jie tiktų tam konkrečiam tikslui (CK 6.333 str. 1, 4 dalys). CK 6.333 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pardavėjas garantuoja daikto kokybę, jis atsako už daikto trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daikto perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Daikto naudojimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas, padarytas pirkėjo, yra pardavėjo atsakomybę už daikto kokybės trūkumus šalinanti aplinkybė. Pagal CK 6.333 straipsnio 3 dalį ją įrodinėja pardavėjas. Tai aplinkybės, kurios atsirado dėl pirkėjo kaltės (pažeidus daikto naudojimo ir saugojimo taisykles). Pardavėjas neįrodė, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo taisykles, atsakovės argumentai, kad ieškovė darė eksperimentus, atmestini kaip nepagrįsti, nes nurodymus bandyti (siekiant nustatyti gedimo priežastis) ieškovei davė atsakovės direktorius T. P.. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pardavė ieškovei kogeneracines jėgaines, ji kaip pardavėjas suteikė kokybės garantiją. Per dvidešimt keturių mėnesių terminą paaiškėjus jėgainių kokybės trūkumams, yra pagrindas preziumuoti daikto neatitiktį kokybės reikalavimams.

25CK 6.334 straipsnis reglamentuoja netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio pirkėjo teises. Jeigu parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti: kad daiktas, sutartyje apibūdinamas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės; kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina; kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; reikalauti grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.334 str. 1 d. 1- 4 p.).

26Įstatymai ar sutartis gali numatyti, kad pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tam tikrą laiką (CK 6.335 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju šalys susitarė, kad prekei yra taikoma 24 mėnesių garantija, šiuo atveju šalys nustatė sutartinę garantiją, t. y. atsakovė įsipareigojo, kad 24 mėnesius nuo prekės (kogeneracinės jėgainės) perdavimo ieškovei dienos, jėgainė atitiks gamyklos gamintojo nustatytas normalias darbo sąlygas. Aiškinant šią sutartinę nuostatą, teismas sprendžia, kad atsakovė garantavo, kad visa kogeneracinė jėgainė kaip agregatas visumoje nepriekaištingai dirbs ir atliks visas funkcijas ieškovei eksploatuojant ją 24 mėnesių laikotarpyje. Garantija šiuo atveju galioja visoms sudėtinėms jos dalims, nes ko kita nebuvo nustatyta šalių sudarytoje sutartyje, tai neprieštarauja ir įstatymo leidėjo įtvirtintiems įstatyminiams principams (CK 6.335 str. 1 d.). Atsakovė neigia savo pareigą atlyginti nuostolius, dar 2013-09-26 pretenzijoje (I t. 79 b.l.) informuodama ieškovę, kad UAB „Envija“ savo parduodamoms kogeneracinėms jėgainėms sutaikia 24 mėnesių kokybės garantijos terminą tik esant atitinkamoms sąlygoms, kad kogeneracinių jėgainių kokybės garantinius trūkumus nustato tik UAB „Envija“, oficialaus kogeneracinių jėgainių MWM GmbH gamintojo atstovo atestuoti specialistai pagal pirkėjo raštiškus pranešimus ir kai pirkėjas nėra pažeidęs jėgainės naudojimo ir saugojimo taisyklių.

27Atsakovė teigia, kad pranešimai, ieškovės siųsti ne oficialiu sutartyje nurodytu adresu info@envija.lt, bet adresu ( - ) nėra laikytini tinkamu pranešimu, kad tai privatus fizinių asmenų susirašinėjimas. Tokie atsakovės argumentai atmestini. Vien iš elektroninio pašto adreso sandaros matyti, kad jo galūnė yra sudaryta iš atsakovės įmonės pavadinimo, pradžia- tuo metu įmonės direktoriaus vardas ir pavardė, elektroniniai laiškai yra su parašo rekvizitais, kuriame nurodyta įmonės pavadinimas, adresas, telefonų, fakso numeriai, interneto svetainės adresas, kas įrodo, jog tai yra UAB „Envija“ darbuotojo, o ne privataus asmens elektroninis susirašinėjimas. Pagal ABĮ 37 straipsnio 9 dalį bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą ir už kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose nustatytų pareigų vykdymą. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Taigi, ieškovės atstovas, pranešimą dėl jėgainės defektų siųsdamas ne sutartyse nurodytu bendru įmonės adresu, o tiesiogiai įmonės vadovui, bei šiam nurodžius, kokius dar įrodymus pateikti, kokių veiksmų imtis bei nurodžius, kad detalės užsakytos ir jis informuos ieškovę, kai jas gaus, leido ieškovei pagrįstai tikėtis, kad atsakovei apie trūkumus pranešta tinkamai. Kaip jau minėta, prekių naudojimo ir saugojimo taisyklių pažeidimą įrodyti yra pardavėjo pareiga. Pagal sutarčių 6.1.2 punktą pardavėjas per sutartą su Pirkėju laiką privalo pakeisti prekę tinkamos kokybės preke ar pašalinti trūkumus. Kaip nustatyta iš šalių paaiškinimų, elektroninio susirašinėjimo, atsakovės atstovai pagal ieškovės pranešimus netgi nebuvo nuvykę apžiūrėti jėgainių defektų, T. P. elektroniniu paštu teikė nurodymus ieškovei: įvykus cilindrų gedimui, jis 2013-09-12 el. laiške vardijo galimas gedimo priežastis bei nurodė: „reikia aiškintis priežastis. Žiūrėkit vizualiai, bandykitės...“ (I t. 58 b.l.). Taigi, atsakovės atstovas davė leidimą pačiai ieškovei nustatyti gedimo priežastis ne tik vizualiai, bet ir bandymų būdu, nenurodė, kada atvyks ir nustatinės, kaip įgaliotas MWM GmbH gamintojo atstovas, gedimų priežastis ir ar tinkamai jėgainė buvo eksploatuojama. Be to, T. P. 2013-09-17 11:36 val. laiške, atsakydamas į M. J. prašymą forminti garantiją ir prašymą užsakyti remontui reikalingas detales, atsakė: „Neegzistuoja MWMe tokie dalykai, kad kažką greitai atsiųstų. Viskas pažadų lygyje, užsakinėsim, bandysim spaust ir lauksim“ (I t. 57 b.l.). T. P. 2013-09-17 18:04 val. laiške nurodė, kad „detales Rezeknei užsakinėsim tik tada, kai gausim MWMo patvirtinimą apie garantinį atvejį“. Tai rodo, kad apie gedimus ir galimą garantinių atvejų tikimybę atsakovei buvo žinoma dar iki oficialios rašytinės pretenzijos pareiškimo. Šios nurodytos aplinkybės leidžia konstatuoti, kad atsakovė vengė bendradarbiauti su ieškove, kaip buvo įsipareigojusi sutarčių 6.1.2 punkte- tinkamai nustatyti gedimų priežastis, susitarti dėl netinkamos prekės pakeitimo tinkama ar trūkumų pašalinimo laiko, o tokį savo elgesį grindė gamintojo delsimu. Akivaizdu, kad pašalinti jėgainių trūkumus ieškovei buvo aktualu per kuo trumpesnį laiką. Atsakovei nenurodžius jokio termino, nepašalinus gedimų, nepateikus naujų detalių per protingą terminą, pateisinamas ieškovės veikimas pašalinti trūkumus savo jėgomis, vykdant jos pačios duotus tretiesiems asmenims garantinius įsipareigojimus. Tikėtina, kad tokią kvalifikaciją ir reikalingus specialistus ieškovė turėjo, nes pati nuo 2007-07-20 iki 2010-07-01 buvo MWM GmbH produkcijos platintoja (161-164 b.l.). Ieškovei dar kartą kreipusis raštu 2013-09-26 pretenzija, atsakovė į ją atsakė tik po mėnesio, nurodydama teismo vertinimu formalius pagrindus, dėl ko ji atsisako pretenziją tenkinti, t.y. dėl pranešimo netinkamu elektroninio pašto adresu bei dėl to, kad ieškovė pažeidė jėgainių naudojimo taisykles (tokią išvadą atsakovė nurodė padariusi iš ieškovės pranešimų ir pretenzijos turinio, į vietą gedimų jos atstovai nebuvo nuvykę apžiūrėti, ieškovė visą atsakovės reikalaujamą informaciją dėl įvykusių gedimų atsakovei nedelsiant pateikė).

28CK 6.338 str. 3 ir 5 d. yra nustatytas terminas, kurio trukmė prilyginama kokybės garantijos termino trukmei (jeigu šalių sutartyje kokybės garantinis terminas nustatytas trumpesnis nei 2 metai, tai - 2 metams). Tai yra naikinamasis terminas iki kada apskritai pirkėjas (ieškovas) gali pareikšti pretenzijas dėl prekių neatitikimo kokybės reikalavimams jų perdavimo metu. Būtent šią taisyklę ir atkartoja tarp ginčo šalių pasirašytų sutarčių 6.1.2. punktas. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms, kad atsakovo parduotos prekės neišliko tinkamos kokybės galiojant kokybės garantijos terminui ir išdėstytų motyvų pagrindu teismas sprendžia, kad visais trimis atvejais kogeneracinių jėgainių atskiroms detalėms sugedus garantinio laikotarpio metu ir dėl to negalint tinkamai eksploatuoti jėgainių pagal jų paskirtį, atsakovė privalėjo vykdyti nagrinėjamų sutarčių 6.1.1 ir 6.1.2 straipsnio nuostatas, t.y. nemokamai ieškovei sutaisyti sugedusius mechanizmus ir pakeisti nekokybiškas detales. Savo 2013-10-24 atsakyme į ieškovės pretenziją (I t. 79 b.l.) atsakovė patvirtino, kad ji „savo parduotoms kogeneracinėms jėgainėms suteikia 24 mėnesių kokybės garantijos terminą“. Teismas atmeta ir nesivadovauja atsakovo argumentais, kuriuose nurodoma, kad jėgainėse dėl jų specifikos yra greitai besidėvinčios detalės, apie tai visiems rinkos dalyviams yra žinomas, todėl taikytinas 12 mėnesių garantijos terminas. Šis faktas gal ir atitinka tikrovę, tačiau nagrinėjamu atveju šalys dėl konkrečių detalių priskyrimo greitai besidėvinčioms detalėms nesitarė, taikė garantinę apsaugą visai jėgainei. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovė naudojo jėgainę ne pagal paskirtį, nelaiku atliko techninį aptarnavimą, todėl atsakovė turi atsakyti dėl jėgainių gedimo jo garantijos galiojimo laikotarpiu.

296.256 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu įrodė, kad garantinio termino laikotarpiu buvo nustatyti atsakovės parduotų jėgainių trūkumai, kurie pardavimo metu nebuvo akivaizdūs. Atsakovei nereaguojant į ieškovo pranešimus dėl gedimų bei raginimų pakeisti netinkamas naudoti detales, ieškovė patyrė 67504 Lt nuostolių, nes turėjo operatyviai pašalinti gedimus ir pakeisti netinkamas detales asmenims, kuriems pati savo ruožtu kaip pardavėja buvo garantavusi šių jėgainių kokybę. Šias aplinkybes ir nuostolių dydį, be aukščiau aptartų įrodymų, taip pat patvirtina ieškovės Ecogen ApS , WESAB, KS, WTE Wassertechnik GmbH išrašytos PVM sąskaitos faktūros (I t. 39-41 b.l.), ieškovės ir jos pirkėjų garantinių remonto darbų priėmimo aktai (I t. 89-96), mokėjimo nurodymai, pažymos dėl darbo užmokesčio sąnaudų, įsakymai dėl vykimo į komandiruotę, pažymos dėl transporto išlaidų, važtaraščiai, sąskaitos faktūros, susitarimas dėl platinimo sutarties atšaukimo (I t. 135-165 b.l.; II t. 14-33 b.l.). Atsakovės padarytas sutarties pažeidimas tiesiogiai įtakojo ieškovės patirtus nuostolius, todėl atsakovei kyla pareiga šiuos nuostolius atlyginti. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė su ieškovės nurodytais nuostoliais nesutiko, tačiau kad ieškovės nuostolių dydis yra kitoks, negu nurodė ieškovė, kad trūkumų šalinimas buvo galimas mažesnėmis sąnaudomis, atsakovė jokiais įrodymais nepagrindė. Pardavėjui šiuo atveju tenka pareiga kompensuoti daiktų trūkumų, kliudžiusių normaliai naudotis įgytu daiktu pagal paskirtį, šalinimo išlaidas (CK 6.334 str.1 d. 3 p.). Įstatymas numato visiško nuostolių atlyginimo pareigą atsakingam už šiuos nuostolius asmeniui, todėl atsakovė įpareigotina atlyginti 2012-11-09 trūkusio jėgainės MWM TCG 2020 V12 tepalo aušintuvo dangčio, 2013-09-23 nustatytų jėgainės TCG 2016V16 B pusės kabelio magistralės defektų, 2013-09-12 jėgainės TCG 2016V16 B cilindro gedimo pakeitimo kaštus pirkėjui (CK 6.245 str. 1 d. ir 2 d., 6.256 str. 2 d. ir 4 d.). Be tiesioginių nuostolių, į nuostolius yra įskaičiuojamos ir protingos išlaidos, susijusios su žalos įvertinimu (CK 6.249 str. 4 d. 2 p.). Suteikus daiktui (jo sudedamajai daliai) garantiją, būtent pardavėjui pagal CK 6.333 str. 3 d. nuostatas tenka atsakomybė už daikto trūkumą, nebent įrodytų, kad šie trūkumai atsirado po daikto perdavimo pirkėjui ir dėl priežasčių, už kurias atsakingas pats pirkėjas arba tretieji asmenys. Tokios įrodinėjimo pareigos atsakovė neįgyvendino ir leistinais įrodymais savo atsikirtimų pozicijos dėl tinkamo jėgainių veikimo per visą garantijos terminą nepagrindė. Ieškovės atliktas įskaitymas 10506,26 Lt sumai (I t. 86 b.l.) laikytinas pagrįstu (CK 6. 131 straipsnio 1 dalis), ieškovė įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus atsakovės veiksmus (CK 6.246 str.), priežastinį ryšį (CK 6.247 str.), kaltę (CK 6.248 str.), nuostolius (CK 6.249 str.), todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei priteistina 56997,74 Lt nuostoliams atlyginti (CPK 177 str., 178 str.)

30Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. nuostatomis, jog skolininkas juridinis asmuo privalo mokėti 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 56997,74 Lt dydžio sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2014 m. vasario 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

31Patenkinus ieškovės reikalavimą, ieškovei iš atsakovės priteistina 1710 Lt žyminio mokesčio suma (I t. 9 b.l.) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 93 straipsnio 1 dalis). Valstybei iš atsakovės priteistinos 20 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p. ir 96 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

33Ieškinį tenkinti visiškai.

34Priteisti UAB „Lukrida“, juridinio asmens kodas 134010835, iš UAB „Envija“, juridinio asmens kodas 302454563, 56997,74 Lt (penkiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt septynis litus 74 ct) nuostoliams atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 56997,74 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2014 m. vasario 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1710 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus dešimt litų) žyminio mokesčio.

35Priteisti iš UAB „Envija“, juridinio asmens kodas 302454563, valstybei – 20 Lt (dvidešimt litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovė 2014-01-30 ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti 56997,74 Lt... 3. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose- ieškinyje (I t. 3-8 b.l.), dublike... 4. Ieškovės atstovas A. B. ir direktorius M. J. teismo posėdžio metu palaikė... 5. Atsakovė savo procesiniuose dokumentuose- atsiliepime į ieškinį (I t.... 6. Atsakovės atstovas I. O. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka procesiniuose... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių buvo sudarytos... 9. 1. 2011-10-26 pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 2011/10/26.1 atsakovė... 10. Pagal Sutartį Nr. 1 iš atsakovės įsigytą jėgainę ieškovė pardavė... 11. Pagal Sutartį Nr. 2 iš atsakovės įsigytą jėgainę ieškovė pardavė... 12. Pagal Sutartį Nr. 3 iš atsakovės įsigytą jėgainę ieškovė pardavė WTE... 13. 2012-11-09 elektroniniu laišku, siųstu adresu ( - ) ieškovės direktorius M.... 14. 2013-09-12 elektroniniame laiške ieškovė pateikė duomenis dėl cilindro... 15. 2013-09-23 elektroniniame laiške ieškovė pateikė duomenis dėl jėgainės... 16. 2013 m. rugsėjo 26 d. pretenzija ieškovė pareikalavo nedelsiant, bet ne... 17. 2013-11-21 rašte atsakovė nurodo, kad Sutarčių 6.1.2 punkte sutarta... 18. Garantijos terminas - tai įstatymo arba šalių susitarimu nustatytas... 19. Įstatymai ar sutartis gali numatyti, kad pardavėjo suteikiama daiktų... 20. Sutarties Nr. 1, tiek Sutarties Nr. 2, tiek Sutarties Nr. 3 (kurios savo... 21. Atsakovas teigia, kad ši sutartinė nuostata dėl 24 mėnesių garantijos... 22. Taigi, pagal 2010-09-22 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 2010/09/22/1 (Sutartis... 23. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1... 24. Reikalavimai pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduodamo daikto kokybei... 25. CK 6.334 straipsnis reglamentuoja netinkamos kokybės daiktą nusipirkusio... 26. Įstatymai ar sutartis gali numatyti, kad pardavėjo suteikiama daiktų... 27. Atsakovė teigia, kad pranešimai, ieškovės siųsti ne oficialiu sutartyje... 28. CK 6.338 str. 3 ir 5 d. yra nustatytas terminas, kurio trukmė prilyginama... 29. 6.256 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 30. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. nuostatomis, jog skolininkas... 31. Patenkinus ieškovės reikalavimą, ieškovei iš atsakovės priteistina 1710... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 33. Ieškinį tenkinti visiškai.... 34. Priteisti UAB „Lukrida“, juridinio asmens kodas 134010835, iš UAB... 35. Priteisti iš UAB „Envija“, juridinio asmens kodas 302454563, valstybei –... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...