Byla e2A-419-241/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Latvijas tilti“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Latvijas tilti“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai dėl draudimo atlikti įskaitymą ir atsakovo valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos priešieškinį ieškovui akcinei bendrovei „Latvijas tilti“ dėl netesybų priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, biudžetinė įstaiga „Transporto investicijų direkcija“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. G. esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas uždrausti atsakovui atlikti 697 098,83 Lt netesybų, nurodytų 2014 m. kovo 3 d. rašte Nr. UD-7.3.153-777, įskaitymą į atsakovo ieškovui mokėtinas sumas. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 26 d. su atsakovu pasirašė rangos sutartį „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“. Rangos sutarties konkrečiosios sąlygos numato, kad į darbų užbaigimo laiką įskaitomas Statinio pripažinimo tinkamu akto surašymas ir patvirtinimas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Vykdant statybos darbus paaiškėjo, kad, nors darbai buvo atliekami laiku, tačiau Statinio pripažinimo tinkamu akto surašymas ir patvirtinimas užtruko ilgiau, negu nustatyta dėl objektyvių, nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių, kurioms ieškovas negalėjo turėti įtakos ir kurių negalėjo kontroliuoti, t. y.: 1) nebuvo tiekiama elektra pastatytiems elektrą naudojantiems statiniams; 2) laiku nebuvo nupirkti papildomi darbai; 3) prie vandentiekio tinklo prijungtiems įrenginiams užtikrinamas per mažas vandens debitas; 4) netinkamai įformintas statybos leidimas. Ieškovas 2013 m. rugsėjo 19 d. raštu Nr. LV-476 ir 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. LV-486 informavo atsakovą bei FIDIC inžinierių apie susidariusią situaciją ir faktines aplinkybes, apsunkinančias rangos sutarties vykdymą ir objektyviai turinčias įtakos objekto pripažinimo tinkamu naudoti terminui. Ieškovas taip pat informavo atsakovą, kad visi darbai, kuriuos turi atlikti ieškovas, bus užbaigti sutartyje numatytu laiku, t. y. iki 2013 m. spalio 6 d. Atsakovas ir FIDIC inžinierius raštu patvirtino rangovo argumentų pagrįstumą. Atsakovas 2013 m. spalio 4 d. raštu Nr. UD-9.4.51- 3712 paprašė techninės priežiūros specialisto pateikti išvadas apie objekto statybos termino pratęsimo dėl nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių pagrįstumą. Šiame rašte buvo užfiksuotas 2013 m. spalio 4 d. rangovo atliekamų darbų užbaigimo faktas ir išvardytos priežastys, neleidžiančios laiku objekto pripažinti tinkamu naudoti, kurios nepriklauso nuo rangovo. 2013 m. spalio 22 d. raštu FIDIC inžinierius informavo atsakovą apie tai, kad neprieštarauja pratęsti statybos terminą iki 2013 m. lapkričio 28 d. Atsakovas 2013 m. spalio 30 d. rašte Transporto investicijų direkcijai nurodė, kad rangovo prašymas dėl statybos termino pratęsimo yra pagrįstas. Tačiau atsakovas 2014 m. kovo 3 d. raštu Nr. UD-7.3.153.-777 neteisėtai pareikalavo sumokėti 697 098,83 Lt netesybas, nors terminas atlikti darbus pagal rangos sutartį buvo pratęstas.

5Atsakovas priešieškinyje prašė priteisti iš ieškovo 697 098,83 Lt netesybų ir įskaityti jas į atsakovo ieškovui mokėtinas sumas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas įsipareigojo atlikti objekto statybos rangos darbus per 30 mėnesių (912 dienų). Sutarties Bendrųjų sąlygų (su papildymu Konkrečiosiose sąlygose) 8.2 punktas nustato, kad rangovas privalo baigti visus darbus ar kiekvieną grupę per darbų arba grupės baigimo laiką, įskaitant (a) atliekamus baigiamuosius bandymus, (b) visą sutartyje nurodyto darbo užbaigimą, (c) Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto surašymą ir patvirtinimą statybos įstatymo nustatyta tvarka. Statybos darbų baigimo laikas šalių sutarimu buvo pratęstas iki 2013 m. spalio 6 d. Sutarties bendrųjų sąlygų 8.7 punktas nustato, kad jeigu rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimo, tai pagal 2.5 punktą jis privalo užsakovui sumokėti kompensaciją. Kompensacija už uždelsimą turi būti laikoma pasiūlymo priede įrašyta suma, mokama už kiekvieną dieną nuo atitinkamo baigimo laiko ir datos, nurodytos perėmimo pažymoje (šiuo atveju – iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto surašymo ir patvirtinimo). Rangovo pasiūlymo priedo 8.7 punkte numatyta, kad kompensacijos dėl darbų uždelsimo suma yra 0,01 procentas nuo sutarties kainos per dieną, o didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 10 procentų nuo sutarties kainos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas (rangovas) neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų iki pratęsto įsipareigojimų įvykdymo termino, t. y. 2013 m. spalio 6 d., jam per laikotarpį nuo 2013 m. spalio 6 d. iki 2013 m. spalio 20 d. statybos užbaigimo akto surašymo ir patvirtinimo dienos buvo skaičiuojami delspinigiai – 0,01 procentų nuo 92 946 511,04 Lt sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną (75 dienos x 0,01 proc. x 92 946 511,04 Lt = 697 098,83 Lt). Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ statybos užbaigimo procedūromis patikrinama pastatyto statinio atitiktis statinio projektui, išnagrinėjami visi komisijai pateikti dokumentai, pagal tai nustatoma, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams. Statybos užbaigimo procedūros užtrunka apie mėnesį, todėl rangovas, planuodamas užbaigti visų įsipareigojimų vykdymą iki 2013 m. spalio 6 d., statybos darbus turėjo užbaigti 2013 m. rugsėjo pradžioje. Sutarties vykdymo metu ieškovas nesugebėjo tinkamai organizuoti ir planuoti darbo, nes darbų atsilikimas buvo fiksuojamas nuo 2013 m. vasario mėnesio. Iki numatyto statybos užbaigimo termino pabaigos (2013-10-06) ieškovas nereiškė pretenzijų dėl ne nuo rangovo priklausančių darbų vykdymo kliūčių.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė, atsakovo priešieškinį patenkino – priteisė atsakovui iš ieškovo 697 098,83 Lt netesybų, šią sumą įskaitydamas į atsakovo ieškovui mokėtinas sumas, ir 16 228 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas, spręsdamas dėl ieškovo prevencinio ieškinio pagrįstumo, konstatavo, kad aplinkybė, jog netesybų suma būtų įskaityta į ieškovui mokėtinas sumas, nereiškia, kad ieškovas, manydamas, kad jo teisės pažeistos, negalėtų savo teises ginti kitais CK numatytais būdais. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovo nurodomas netesybų įskaitymas sukurtų kokią nors negrįžtamą ir nepataisomą žalą ieškovui, todėl nėra vienos iš pagrindinių prevencinio ieškinio pareiškimo ir tenkinimo sąlygų – gresiančios žalos. Teismas taip pat nesutiko, kad vienašališkas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas laikytinas neteisėtu veiksmu, motyvuodamas tuo, kad toks įskaitymas numatytas CK 6.130 straipsnyje kaip teisėtas prievolės pasibaigimo pagrindas, o nagrinėjamoje byloje netesybos buvo skaičiuojamos šalių sudarytos sutarties pagrindu. Teismas konstatavo, kad ieškovas, šioje byloje reikšdamas prevencinį ieškinį, nepagrindė ir neįrodė nė vienos būtinos prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygos, todėl ieškovo reikalavimus atmetė.

9Spręsdamas dėl priešieškinio teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad atsakovo 2013 m. spalio 30 d. raštas Nr. UD-9.4.51.4045 nėra pagrindas konstatuoti, jog rangos darbų atlikimo terminas pratęstas iki 2013 m. lapkričio 28 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovas ir atsakovas buvo susitarę dėl galimybės pratęsti statybos darbų užbaigimą esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms. Ieškovas minėta galimybe pasinaudoto du kartus. Rangos sutartyje nebuvo įtraukta nuostata, kuri leistų pratęsti darbų atlikimo terminą dėl trečiųjų asmenų kaltės, kurią kaip trečio pratęsimo teisėtą pagrindą nurodo ieškovas. Teismas nustatė, kad jau 2012 m. spalio 8 d. buvo konstatuota, jog rangovas atsilieka nuo statybos darbų vykdymo pagal grafiką. Analogiškai rangovo vėlavimas atlikti rangos darbus pagal grafiką yra užfiksuotas 2013 m. gamybinių pasitarimų protokoluose (pradedant 2013-02-14 pasitarimu). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad iki numatyto statybos darbų užbaigimo termino pabaigos būtų reiškęs pretenzijas dėl ne nuo rangovo priklausančių darbų vykdymo kliūčių. Teismas pažymėjo, kad pagal šalių pasirašytos sutarties sąlygas į sutartyje numatytą darbų įvykdymo terminą turi būti įtrauktas ir laikotarpis, reikalingas statybos užbaigimo dokumentacijai parengti ir statybos užbaigimo komisijos darbui (sutarties Bendrųjų sąlygų (su papildymu Konkrečiosiose sąlygose) 8.2 p.), todėl sutiko su atsakovu, kad rangovas, planuodamas užbaigti visų įsipareigojimų vykdymą iki 2013 m. spalio 6 d., statybos darbus turėjo užbaigti 2013 m. rugsėjo pradžioje, nes statybos užbaigimo procedūros trunka apie mėnesį. Vadovaudamasis sutarties bendrųjų sąlygų 20.1 punktu, kuris nustato, kad jeigu rangovas mano, kad „<...> jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors baigimo laiko pratęsimą ir (arba) kokį nors papildomą mokėjimą, tai rangovas privalo pranešti inžinieriui <..>“; pranešimas turi būti išsiųstas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po 28 dienų nuo tada, kai apie įvykį arba aplinkybes tapo žinoma rangovui ar jis turėjo būti apie tai sužinojęs, teismas sprendė, kad ieškovas pretenzijas reiškė praleidęs sutartyje nurodytą 28 dienų informavimo apie darbų atlikimo kliūtis terminą. Sutarties bendrųjų sąlygų 20.1 punktas (2 pastraipa) nustato, kad, jeigu apie pretenziją rangovas nepraneša per 28 dienų laikotarpį, tai baigimo laiko pratęsimas neturi būti suteikiamas. Įvertinęs šalių atstovų pasisakymus, byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas padarė išvadą, kad ieškovo nurodytos aplinkybės (elektros energijos tiekimas, nenupirkti papildomi darbai, nepakankamas vandens tiekimas, netinkamai įformintas leidimas) neturėjo įtakos statybos darbų užbaigimo terminams. Jei ieškovas rangos darbus būtų vykdęs pagal grafiką, apie iškilusias darbų užbaigimo kliūtis būtų nurodęs anksčiau, tai šios aplinkybės būtų pašalintos anksčiau.

10Spręsdamas dėl netesybų dydžio, teismas pažymėjo, kad savo esme šalių sulygtos netesybos yra iš anksto nustatyti būsimi kreditoriaus nuostoliai, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Sutartyje nustatytos 0,01 procento netesybos nėra aiškiai per didelės nei absoliučia išraiška, nei ginčo atveju. Darydamas tokią išvadą teismas atsižvelgė į tai, jog abi sutarties šalys yra pelno siekiantys verslo subjektai, sutartis sudaryta ieškovui laimėjus viešąjį konkursą, rangos sutarties nuostatos, įskaitant ir dėl netesybų skaičiavimo, ieškovui buvo atskleistos iš anksto, tačiau jos jam buvo priimtinos, todėl nepripažino netesybų skaičiavimą nesąžiningu (projekto vertė daugiau kaip 100 000 000 Lt (su PVM), apskaičiuotos netesybos nesiekia 1 procento nuo viso projekto vertės (apskaičiuota netesybų suma sudarytų apie 3,5 proc. metinių palūkanų), o kartu ir neatitinkančiu šalių susitarimo turinio. Teismas darydamas tokią išvadą atsižvelgė ir į šalių sudarytos sutarties svarbą, nes nuo sudarytos rangos sutarties vykdymo laiku priklausė tiek Klaipėdos valstybinio uosto, tiek ir Klaipėdos miesto plėtra. Pripažinęs, kad atsakovas turi teisę reikalauti iš ieškovo netesybų, priteisė atsakovui iš ieškovo 697 098,83 Lt netesybų, jas įskaitydamas į atsakovo ieškovui mokėtinas sumas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, o priešieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Nepagrįsti teismo argumentai, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovo nurodomas netesybų įskaitymas sukurtų kokią nors negrįžtamą ir nepataisomą žalą ieškovui, prieštarauja CK 1.138 straipsnio 3 punktui ir 6.255 straipsniui, kurie numato ieškovo pareigą įrodyti, jog egzistuoja realus pavojus, jog ateityje teises pažeidžiantys veiksmai gali būti atlikti ar padaryta žala. Tokiu būdu teismas nepagrįstai taikė CK ir teismų praktikoje nenumatytas papildomas prevencinio ieškinio sąlygas. Nei CK, nei teismų praktika nenumato actio Pauliana ieškinį teikiančio ieškovo pareigos įrodyti, kad ieškovas po žalos atsiradimo negalėtų savo teisių ginti kitais CK numatytais būdais ir kad neteisėti veiksmai sukurs kokią nors negrįžtamą ir nepataisomą žalą ieškovui.

142. Atsakovo 2013 m. spalio 3 d. raštas Nr. UD-9.4.51.4045 patvirtina ieškinio argumentus dėl darbų termino pratęsimo iki 2013 m. lapkričio 28 d., kadangi atsakovas pripažino ieškovo prašymą dėl statybos termino pratęsimo iki 2013 m. lapkričio 28 d. pagrįstu. Teismas neargumentavo savo išvados, kodėl atsakovo raštas nėra pagrindas konstatuoti rangos darbų atlikimo termino pratęsimą. Bylai reikšmingo įrodymo atmetimas pažeidžia ieškovo procesines teises bei CPK reikalavimus teismo sprendimui.

153. Atsakovo 2013 m. spalio 30 d. rašte Nr. UD-9.4.51.4045 nurodytą patvirtinimą liudija ir kiti įrodymai, dėl kurių teismas nepasisakė: 2013 m. spalio 4 d. atsakovo raštas Nr. UD-9.4.51-3712, kuriuo atsakovas paprašė techninės priežiūros atstovo pateikti išvadas apie objekto termino pratęsimo pagrįstumą dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių; 2013 m. spalio 22 d. raštas Nr. KKKT-P-R-37-131022, kuriuo FIDIC inžinierius UAB „BE Constructive”, sutikdamas su ieškovo argumentais, informavo atsakovą apie tai, kad vadovaujantis pateiktais argumentais ir FIDIC bendrosios sutarties 8.4 punktu neprieštarauja pratęsti statybos termino iki 2013 m. lapkričio 28 d.

164. Teismo išvada, kad ieškovo nurodytos aplinkybės (elektros energijos tiekimas, nenupirkti papildomi darbai, nepakankamas vandens tiekimas, netinkamai įformintas leidimas) neturėjo įtakos statybos darbų užbaigimo terminams prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Gamybinių pasitarimų protokolai bei inžinieriaus raštai patvirtina, kad ieškovo nurodytos aplinkybės bei teisinės kliūtys (statybą leidžiančio dokumento klaidos) sudarė kliūtis darbų užbaigimui, t. y. neišsprendus elektros ir vandens tiekimo problemų, statybą leidžiančio dokumento įforminimo klausimų, statinys negalėjo būti pripažintas tinkamu naudoti ir negalėjo būti užbaigti darbai.

175. Nepagrįsta teismo išvada, kad rangos sutartyje nebuvo įtraukta nuostata, kuri leistų pratęsti darbų atlikimo terminą dėl trečiųjų asmenų kaltės. Sutarties 8.4 punktas nustatė ne tik meteorologines sąlygas, kaip konstatavo teismas, bet ir „kitas sąlygas”. Taigi darbų termino pratęsimas yra siejamas su „aplinkybėmis“, kurių metu ne dėl rangovo kaltės nebuvo galima atlikti sutartyje numatytų darbų; „kitos sąlygos“ apima bet kurias aplinkybes, atsiradusias ne dėl rangovo kaltės.

186. Konstatuodamas, kad statybą leidžiančio dokumento klaidas ieškovas privalėjo nustatyti nedelsiant po sutarties pasirašymo, teismas nustatė ieškovui įstatyme ir sutartyje nenumatytą pareigą patikrinti atsakovo pateiktą statybą leidžiantį dokumentą, jo turinį ir per 28 dienas nuo jo gavimo pranešti atsakovui apie jo trūkumus. Ieškovas turėjo teisėtą lūkestį, kad profesionalaus ir patyrusio statytojo pateikti duomenys yra teisingi. Nustačius, kad teisės aktai ir sutartis numatė atsakovo pareigos pateikti tinkamą statybą leidžiantį dokumentą, ir atsakovas ją pažeidė, galioja bendrasis civilinės teisės principas, kad niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų – nulius commodum capere de sua injuria propria.

197. Teismas nenurodė, kokiais įrodymais vadovaudamasis padarė išvadą, kad šios aplinkybės ir jų galima įtaka darbų atlikimui rangovui tapo žinoma (arba turėjo tapti žinoma) nedelsiant po sutarties pasirašymo ir darbų pradėjimo. Priešingai, šios aplinkybės paaiškėjo tik darbų vykdymo metu ir negalėjo anksčiau paaiškėti. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, kad ieškovas apie faktines aplinkybes, apsunkinančias rangos sutarties vykdymą ir objektyviai įtakojančias objekto pripažinimo tinkamu naudoti terminą, sužinojo anksčiau negu 28 dienos iki pranešimo apie aplinkybes įteikimo dienos.

208. Atsakovas nepagrindė netesybų dydžio, nepateikė įrodymų, kad vėlavimas užbaigti darbus padarė žalą turtiniams atsakovo interesams, todėl buvo pagrindas mažinti netesybas kaip neatitinkančias protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų. Aplinkybė, kad sutartis sudaryta ieškovui laimėjus viešąjį konkursą, nesudaro pagrindo teismui nemažinti netesybų dydžio, nes sutarties sudarymo būdas neįtakoja netesybų protingumo ir sąžiningumo. Teismo argumentas, kad sutarties nuostatos dėl netesybų skaičiavimo ieškovui buvo atskleistos iš anksto, tačiau jos jam buvo priimtinos, nesudaro pagrindo teismui nemažinti neprotingai didelių netesybų dydžio.

21Atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

221. Teismas pagrįstai konstatavo, kad priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įkaitymas yra teisėtas ir CK numatytas sandoris – prievolės pasibaigimo pagrindas, todėl nėra pagrindo kitos sandorio šalies galimybę pasinaudoti įskaitymu kaip tarpusavio prievolių vykdymo būdu vertinti kaip teisę pažeidžiančių veiksmų grėsmę. Netesybų įskaitymas nesukuria negrįžtamos ir nepataisomos žalos, o ieškovas, manydamas, kad jo teisės pažeistos, galėtų jas ginti CK numatytais būdais.

232. Apelianto pozicija, kad tarp šalių sudarytos sutarties terminas buvo pratęstas iki 2013 m. lapkričio 28 d. ir tai patvirtina 2013 m. spalio 30 d. atsakovo raštas Nr. UD-9.4.51-4045, nepagrįsta. Minėtas raštas buvo adresuotas Transporto investicijų direkcijai, statybos darbus pagal sutartį finansuojančiai institucijai, o ieškovui buvo skirta tik šio rašto kopija, todėl raštas gali būti vertinamas tik kaip procedūrinis atsakovo susirašinėjimo su suinteresuotomis institucijomis dokumentas, patvirtinantis, kad atsakovas itin atsakingai ir rūpestingai vertino bei nagrinėjo visus ieškovo kreipimusis sutarties vykdymo klausimais.

243. Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad ieškovas nėra atsakingas (kaltas) už vėlavimą atlikti darbus. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovo vėlavimas vykdyti darbus pagal grafiką buvo užfiksuotas dar 2012 m. spalio 11 d. trečiojo asmens Transporto investicijų direkcijos rašte, o vėliau gamybinių pasitarimų protokoluose buvo fiksuojamas visus 2013 metus. Atsiliepime į ieškinį atsakovas detaliai ir su nuorodomis į gamybinių pasitarimų protokolus nurodė kiekvieno iš rangovo darbų, turėjusių tiesioginę įtaką darbų užbaigimui, vėlavimą, lyginant su terminais nurodytais gamybinių pasitarimų protokoluose.

254. Vertinant statybą leidžiančio dokumento trūkumą kaip ieškovo įvardijamą pagrindę kliūtį sutartyje numatytiems darbams užbaigti, pažymėtina, kad pagal paties ieškovo apeliaciniame skunde pripažįstamus duomenis, statybą leidžiančio dokumento trūkumų pašalinimas užtruko 18 kalendorinių dienų (nuo 2013-11-07, kuomet pirmą kartą gamybiniame pasitarime buvo iškelta ši problema, iki 2013-11-25, kuomet buvo gautas tinkamas statybą leidžiantis dokumentas). Šios aplinkybės patvirtina, kad (i) jei rangovas būtų laikęsis darbų vykdymo grafiko ir statybos užbaigimo procedūra būtų pradėta šalių sutartu laiku – 2013-09-06, ši kliūtis būtų buvusi pašalinta per darbų vykdymo grafike statybos užbaigimui numatytus terminus (iki 2013-10-06), (ii) ši aplinkybė galėtų pateisinti tik 18 iš 75 ieškovo vėlavimo dienų.

265. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas pažeidė sutarties bendrųjų sąlygų 20.1 punkte numatytą 28 dienų terminą pretenzijoms dėl aplinkybių, trukdančių vykdyti darbus ir darbų atlikimo termino pratęsimo, pareikšti, todėl neteko teisės šiomis aplinkybėmis remtis ateityje. Ro-Ro rampų montavimo ir bandymo darbai nebuvo užbaigti laiku ne dėl netiekiamos elektros, o dėl paties ieškovo vėlavimo sumontuoti rampų atraminius kaiščius: 2013 m. spalio 31 d. gamybinio pasitarimo protokolo 9 darbotvarkės klausimu užfiksuota, kad rampų įrengimo darbai baigti tik 2013 m. spalio 25 d., kai pats ieškovas pripažįsta, kad elektros energija į rampas pradėta tiekti 2013 m. spalio 22 d. Būtent dėl ieškovo vėlavimo pranešti apie darbų vykdymo ir užbaigimo kliūtis (realias ar tariamas), šios kliūtys buvo šalinamos jau po statybos darbų užbaigimo ir šiuo metu ieškovo pateikiamos kaip turėjusios esminę įtaką sutarties užbaigimo terminams.

276. Ieškovo nurodomos kliūtys yra organizacinio pobūdžio ir galėjo būti pašalintos statybos darbų vykdymo metu, jei apie jas atsakovas būtų buvęs informuotas. Net jei teismas pripažintų, kad viena ar kita aplinkybė nepriklausė nuo rangovo ir turėjo įtakos galutiniam darbų užbaigimo terminui, tai nei viena iš jų nelėmė viso ieškovo vėlavimo laiko: statybą leidžiančio dokumento trūkumai buvo pašalinti per 18 dienų nuo pranešimo, pakankamas vandens debitas vandentiekio tinkluose užtikrintas per 7 dienas nuo pranešimo, elektros energijos tiekimas į Ro-Ro rampas užtikrintas per 33 dienas nuo ieškovo pranešimo. Ieškovo vėlavimas užbaigti sutartyje numatytus darbus sudaro 75 dienas.

287. Teismas pagrįstai nurodė, kad sutartis buvo sudaryta viešojo konkurso būdu, sutarties sąlygos ieškovui buvo žinomos iš anksto, todėl net teismų praktikoje pripažįstant teismo teisę spręsti dėl viešojo pirkimo sutartyje numatytų netesybų dydžio atitikimo teisingumo ir protingumo kriterijams, tokios sutarties pakeitimui yra numatyti ribojimai. Teismas pagrįstai nustatė, kad sutartyje numatytas norminis delspinigių dydis – 0,01 proc., siekiantis 3,5 proc. metinių palūkanų, bei absoliuti priskaičiuotų nuostolių suma, atsižvelgiant į sutarties kainą (virš 100 mln. Lt) ir vėlavimo laikotarpį (2,5 mėnesio), nėra nesąžiningai ir neprotingai didelė.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

31Byloje nustatyta, kad ieškovui laimėjus viešojo pirkimo konkursą, 2010 m. rugpjūčio 26 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė rangos sutartį „Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros įrengimas“. Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo sutartyje numatytus darbus atlikti iki 2013 m. gegužės 9 d. Darbų atlikimo terminas dėl nepalankių meteorologinių sąlygų buvo pratęstas du kartus ir galutinis terminas nustatytas 2013 m. spalio 6 d. Ieškovas 2013 m. rugsėjo 19 d. raštu kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, jog darbai bus užbaigti 2013 m. spalio 6 d., tačiau nesant patiektai elektros energijai į objekte įrengtus elektros įrenginius, jis negali gauti pažymos iš Valstybinės energetikos inspekcijos; taip pat nėra suderintas susitarimas su užsakovu dėl papildomų nenumatytų darbų atlikimo, be kurio negali tinkamai užbaigti ir priduoti objekto statybos darbų, todėl šios aplinkybės gali įtakoti objekto užbaigimą sutartyje nustatytais terminais. Ieškovas 2013 m. rugsėjo 30 d. pakartotinai kreipėsi į atsakovą dėl minėtų aplinkybių, trukdančių priduoti darbus išsprendimo. Ieškovas 2013 m. spalio 7 d. raštu informavo atsakovą apie būtinumą pratęsti darbų terminą iki 2013 m. lapkričio 28 d., nurodydamas, kad objekto pridavimui trukdo ne tik neįvykdytos viešųjų pirkimų procedūros, objektui nepajungta elektros energija, bet ir prie operatoriaus tinklų prijungtas vandentiekio per mažas vandens debitas, neužtikrinantis tinkamo priešgaisrinių hidrantų veikimo. Atsakovas 2013 m. spalio 4 d. kreipėsi į projekto vadovą UAB „Be Constuctive“ dėl nuomonės apie darbų baigimo laiko pratęsimo pagrįstumą. UAB „Be Constructive“ 2013 m. spalio 22 d. rašte nurodė, kad neprieštarauja prailginti darbų terminą iki 2013 m. lapkričio 28 d. Atsakovas 2013 m. spalio 30 d. kreipėsi Transporto investicijų direkcijų dėl pritarimo prailginti darbų trukmę iki 2013 m. lapkričio 28 d. Transporto investicijų direkcija 2013 m. gruodžio 20 d. rašte nenustatė aplinkybių, kurios leistų pratęsti darbų baigimo terminą netaikant rangovui sutarties konkrečių sąlygų 8.7 punkte numatytos atsakomybės. Statybos darbų užbaigimo aktas surašytas 2013 m. gruodžio 20 d. Atsakovas, vadovaudamasis sutarties 8.7 punktu, 2014 m. vasario 28 d. išrašė ieškovui 697 098,83 Lt sąskaitą už darbų uždelsimą.

32Dėl prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygų

33Prevenciniame ieškinyje ieškovas prašė uždrausti atsakovui atlikti 697 098,83 Lt netesybų įskaitymą į atsakovo ieškovui mokėtinas sumas. Teismas šį ieškinį atmetė, konstatavęs, kad ieškovas neįrodė nė vienos prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygos. Ieškovo manymu, teismas pažeidė CK 1.138 straipsnio 3 punktą ir CK 6.255 straipsnį, kadangi taikė civiliniame kodekse ir teismų praktikoje nenumatytas papildomas prevencinio ieškinio sąlygas. Teisėjų kolegija šiems apelianto argumentams nepritaria. CK 1.138 straipsnio 3 punkte nurodytas vienas iš civilinių teisių gynimo būdų – prevencinis ieškinys, kai teismas, įstatymų nustatyta tvarka gindamas civilines teises, užkerta kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ar uždraudžia atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo grėsmę ateityje (CK 6.255 str.1 d.). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad šio civilinių teisių gynimo būdo tikslas – neleisti kilti potencialiai žalai, o jo dalykas – uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008; 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2011). Realios grėsmės, kad bus padaryta žalos, aplinkybė, kaip prevencinio ieškinio sąlyga, turi būti įrodyta ieškovo, ji nepreziumuojama, todėl teismas kiekvienu atveju konkrečioje civilinėje byloje pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes konstatuoja realios grėsmės buvimą arba nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2013).

34Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ieškovo pareikštą ieškinį ir padarė teisingą išvadą, kad ieškinys neatitinka prevenciniam ieškiniui tenkinti keliamų reikalavimų. Ieškovo nurodyti atsakovo veiksmai, kuriuos jis laiko neteisėtais, neatitinka neteisėtų veiksmų sampratos, kadangi neteisėtais veiksmais ieškovas įvardija atsakovo ketinimą atlikti įskaitymą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad prevencinio ieškinio, kaip civilinės atsakomybės instituto, tenkinimo sąlyga – neteisėti veiksmai – suprantami kaip teisinę pareigą pažeidžiantys veiksmai, kurių pasekmė būtų žalos ateityje padarymas; prevenciniu ieškiniu negali būti reikalaujama nutraukti savaime teisėtus veiksmus, tokius kaip sandorių, sutarčių sudarymas, kurių neigiami ekonominiai padariniai nėra akivaizdūs, nes prevencinio ieškinio tenkinimo viena iš sąlygų – realus pavojus daryti žalą. Jis suprantamas kaip protinga ir pagrįsta tikimybė, kad žala atsiras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2008). Vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas yra vienašalis sandoris, vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų, todėl negali būti pripažįstamas atsakovo neteisėtais veiksmais (CK 6.130 str. 1 d., 6.131 str. 1 d.). Teismas taip pat teisingai nustatė, kad nagrinėjamu atveju nėra ir realios būsimos žalos. Netgi, jei įskaitymas būtų pripažintas neteisėtu, ieškovas realios žalos nepatirtų, kadangi šalys būtų grąžintos į iki įskaitymo buvusią pradinę padėtį. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentais, kad prevenciniam ieškiniui tenkinti nereikia nustatyti, jog nėra galimi kiti civilinių teisių gynimo būdai, tačiau pažymi, kad ieškovas būtinųjų prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygų – realios būsimos žalos ir neteisėtų atsakovo veiksmų – neįrodė. Nurodytos aplinkybės paneigia apeliacinio skundo argumentus dėl prevencinio ieškinio sąlygų netinkamo aiškinimo ir taikymo, todėl apeliacinio skundo argumentai, susiję su prevencinio ieškinio atmetimu, pripažintini nepagrįstais.

35Dėl darbų termino pratęsimo

36Apelianto teigimu, teismas netinkamai vertino atsakovo 2013 m. spalio 30 d. raštą, kuris, pasak apelianto, patvirtina, kad darbų terminas buvo pratęstas iki 2013 m. lapkričio 28 d., ir visiškai nevertino atsakovo 2013 m. spalio 4 d. rašto Nr. UD-9.4.51-3712, kuriame užfiksuotas ieškovo atliekamų darbų užbaigimo faktas ir išvardintos priežastys, neleidžiančios laiku objektą pripažinti tinkamu naudoti; 2013 m. spalio 22 d. FIDIC inžinieriaus UAB „Be Constructive“ rašto, kuriame nurodyta, kad neprieštarauja pratęsti statybos termino iki 2013 m. lapkričio 28 d. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad ieškovui rangos sutarties bendrųjų sąlygų FIDIC 8.4 punktas suteikė teisę į darbų trukmės pailginimą, jei sutarties galiojimo laikotarpiu vykdant darbus buvo sąlygos, kurių metu ne dėl rangovo kaltės nebuvo galima atlikti sutartyje numatytų darbų, tačiau nesutinka, kad ieškovo nurodyti atsakovo ir FIDIC inžinieriaus raštai patvirtina termino pratęsimą iki 2013 m. lapkričio 28 d. Nurodyti raštai nepatvirtina ieškovo įrodinėjamos aplinkybės, kad darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. lapkričio 28 d. Minėti raštai įrodo, jog ieškovo prašymas dėl darbų termino pratęsimo buvo svarstomas. Atsakovo 2013 m. spalio 4 d. rašte, skirtame UAB „Be Constructive“, atsakovas patvirtino ieškovo įrodinėjamą aplinkybę dėl nuolatinės elektros energijos tiekimo į ieškovo montuojamus įrenginius nebuvimo, tačiau taip pat pažymėjo, kad ieškovas nepabaigia kilnojamųjų rampų bandymų; kad nebaigti ruošti rampų ir krantinių pasai, nepateikta reikalinga dokumentacija statybos inspekcijai ir nepaskira objekto priėmimo komisija. Šiuo raštu nebuvo patvirtintas darbų termino pratęsimas. Atsakovas 2013 m. spalio 30 d. raštu kreipėsi į Transporto investicijų direkciją, norėdamas sužinoti direkcijos nuomonę dėl statybos darbų trukmės pailginimo iki 2013 m. lapkričio 28 d. Šiame rašte atsakovas nurodė, jog jo manymu rangovo prašymas pailginti darbų trukmę iki 2013 m. lapkričio 28 d. yra pagrįstas. Atsakovas teisus, kad šis raštas negali būti vertinamas kaip ieškovo ir atsakovo susitarimas dėl darbų trukmės pailginimo, kadangi raštas skirtas ne ieškovui, o Transporto investicijų direkcijai, ir šiuo raštu teiraujamasi direkcijos pozicijos dėl darbų termino pratęsimo galimybės, todėl teigti, kad šiuo raštu terminas buvo pratęstas, nėra pagrindo. Aplinkybė, kad FIDIC inžinierius neprieštaravimo darbų termino pratęsimui taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, jog darbų atlikimo terminas buvo pratęstas. Nurodytos aplinkybės paneigia ieškovo argumentus, kad šalių susitarimu darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2013 m. lapkričio 28 d. Kita vertus, aplinkybė, kad darbų terminas nebuvo pratęstas, pati savaime nesuteikia atsakovui teisės į netesybų skaičiavimą.

37Dėl atsakovo teisės į netesybas

38Priešieškinyje atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 697 098,83 Lt netesybas ir jas įskaityti į ieškovui mokėtinas sumas. Teismas atsakovo priešieškinį patenkino visiškai. Ieškovo manymu, teismas nepagrįstai sprendė dėl atsakovo teisės į netesybas, kadangi darbų atlikimo terminas buvo praleistas dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taigi teisę skaičiuoti netesybas atsakovas turėtų tuo atveju, jeigu ieškovas laiku neužbaigtų darbų dėl savo kaltės. Atsakovas įrodinėjo, kad ieškovas pažeidė savo pareigą statybos darbus užbaigti iki 2013 m. spalio 6 d., todėl nuo šios dienos iki 2013 m. gruodžio 20 d. (statybos užbaigimo akto surašymo ir patvirtinimo diena) nuo sutarties kainos – 92 946 511,04 Lt – paskaičiavo ieškovui 0,01 procento delspinigius. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek atsikirsdamas į priešieškinį teigė, kad termino praleidimą sąlygojo ne nuo jo priklausančios sąlygos, kurių metu nebuvo galima atlikti sutartyje numatytų darbų – nepatiekta elektros energija į objekte įrengtus elektros įrenginius RO RO rampas; nesuderintas susitarimas su užsakovu dėl papildomų nenumatytų darbų atlikimo; per mažas vandens debitas ir klaida statybos leidimo dokumente. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo nurodytos aplinkybės neturėjo įtakos statybos darbų užbaigimo terminams. Apeliacinės instancijos teismas su šia teismo išvada sutinka.

39Ieškovas jau 2013 m. rugsėjo 19 d. ir 30 d. nurodė, jog darbų atlikti laiku nespės dėl nepajungtos elektros energijos, tačiau iš byloje esančio atsakovo 2013 m. spalio 4 d. rašto, pasitarimų protokolų matyti, kad nuolatinės elektros energijos nepatiekimas nebuvo priežastis, lėmusi darbų atlikimo termino praleidimą. Nors 2013 m. spalio 4 d. rašte atsakovas patvirtino faktą, kad elektros energija nėra tiekiama į ieškovo montuojamus įrenginius, tačiau šiame rašte taip pat nurodyta, jog ieškovas nepabaigia kilnojamųjų rampų bandymų, nebaigti ruošti krantinių pasai ir kita reikalinga dokumentacija. 2013 m. liepos 18 d. gamybinio pasitarimo Nr. 131 metu ieškovas informavo, kad trinkelių užpildymą atsijomis baigs iki 2013 m. liepos 22 d., tačiau 2013 m. spalio 4 d. rašte atsakovas nurodė, kad yra atliekami trinkelių dangos baigiamieji darbai, t. y. keičiamos brokuotos trinkelės, atsijomis užtaisomi tarpai tarp trinkelių ir t. t. Tai reiškia, kad ieškovas numatytų darbų neatliko laiku. Šių darbų neatlikimo negalima pateisinti nei nuolatinės elektros energijos tiekimo nebuvimu, nei papildomų darbų nenupirkimu. 2013 m. rugsėjo 26 d. gamybinio pasitarimo Nr. 140 metu ieškovas nurodė, jog nuo darbų grafiko atsilieka dvejomis savaitėmis. Taigi likus dešimčiai dienų iki galutinio darbų užbaigimo termino ieškovas nurodė, kad reikia atlikti trūkstamų elektros skydų montavimo darbus, sumontuoti naujus atraminius kaiščius rampose, išlyginti vakarinės rampos viršutinį paklotą, išbandyti vandentiekio ir nuotekų sistemas, baigti tvarkyti dangas, sutvarkyti krantinių masyvų nuolydžius, gauti pažymas priėmimo komisijai, parengti rampų ir krantinių pasus, baigti hidraulinių rampų bandymus, sutvarkyti išpildomąją dokumentaciją ir priduoti statybos inspekcijai, sukomplektuoti rampų atsargines dalis, baigti operatoriaus personalo apmokymus eksploatuoti rampas. Gamybinio susirinkimo Nr. 141, vykusio 2013 m. spalio 3 d., metu pakartojami ankščiau nurodyti nebaigti darbai. 2013 m. spalio 17 d. gamybinio pasitarimo Nr. 143 metu nurodyta, kad vykdomi tarpų tarp trinkelių prišlavimo darbai, lyginama trinkelių danga, atliekamas betono masyvų nuolydžių įrengimas, atvežtos trūkstamos rampų dalys, kurias numatyta sumontuoti iki 2013 m. spalio 22 d., baigus darbus bus atliekami bandymai, 2013 m. spalio 22 d. turi išsispręsti klausimas dėl papildomų skydų pirkimo. 2013 m. spalio 24 d. gamybiniame pasitarime Nr. 144 ieškovas nurodė, kad baigti beveik visi esminiai darbai, tačiau dar atliekamas betono masyvų nuolydžių formavimas, vykdomi tarpų tarp trinkelių prišlavimo darbai, planuojama atlikti papildomų skydų statymo darbus, 2013 m. spalio 25 d. planuojama atlikti rambų bandymus su atraminiais kamščiais, 2013 m. spalio 28 d. planuojama baigti tralavimo darbus. 2013 m. spalio 31 d. pasitarime Nr. 145 ieškovas informavo, kad baigti visi darbai, išskyrus skydų montavimo, kabelių, vamzdynų šildymui pajungimas, planuojama pastatyti trūkstamus skydus, baigti šiaurinio sparno kranto tvarkymą, tęsti trinkelių prišlavimo darbus. 2013 m. lapkričio 7 d. vykusio gamybinio pasitarimo Nr. 146 metu užfiksuotos klaidos statybų leidime, nurodyta, kad bus ištaisytos per penkias dienas, pažymėta, kad vis dar atliekami rampų bandymai, trinkelių pagrindo tinkamų nuolydžių formavimo darbai. 2013 m. lapkričio 14 d. vykusio gamybinio pasitarimo Nr. 147 metu konstatuota, kad baigti tarpų tarp trinkelių smėliavimo darbai, rampų įrengimo darbai, ir jų bandymai. 2013 m. lapkričio 21 d. vykusio gamybinio pasitarimo Nr. 148 metu nurodyta, kad liko sumontuoti vieną iš dviejų naujų skydų.

40Gamybinių pasitarimų protokolai patvirtina, kad visą spalio mėnesį ir pusę lapkričio mėnesio ieškovas atlikinėjo darbus, kurie nėra susiję su ieškovo nurodytomis termino praleidimo priežastimis – išlygintas vakarinės rampos viršutinis paklotas, išbandytos vandentiekio ir nuotekų sistemos, baigtos tvarkyti dangos, sutvarkyti krantinių masyvų nuolydžiai, tarpų tarp trinkelių prišlavimo darbai, išlyginta trinkelių danga, atliktas betono masyvų nuolydžių įrengimas. Elektros energija rampoms tiekiama nuo 2013 m. spalio 22 d. Rampų įrengimo darbai pilnai atlikti tik 2013 m. spalio 25 d. ir pradėti bandymai. Rampų statybos darbai ir bandymai nebuvo užbaigti iki sutarties vykdymo termino pabaigos ne dėl netiektos elektros, o dėl netinkamo darbų organizavimo ir statybos darbų trūkumų – netinkamų atraminių kaiščių.

41Ieškovas teigia, kad nebuvo atliktos papildomos pirkimų procedūros. Pagal byloje esančius duomenis, nebuvo nupirkti skydų montavimo darbai, tačiau apie jų poreikį ieškovas užsakovą informavo tik 2013 m. rugsėjo mėnesį, todėl darbų termino praleidimo negalima pateisinti šia aplinkybe, kadangi ji priklausė nuo ieškovo apdairumo ir jo veiksmų operatyvumo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, jeigu apie tokių darbų poreikį ieškovas būtų informavęs atsakovą ankščiau, papildomi darbai būtų nupirkti ankščiau ir nebūtų įtakoję darbų atlikimo terminų. Kita vertus, ieškovas dar iki lapkričio mėnesio vykdė rampų bandymus, trinkelių nuolydžių defektų taisymą, todėl galima teigti, kad papildomų darbų pirkimo procedūros nebuvo pagrindine priežastimi, lėmusia darbų termino praleidimą.

42Nepakankamas vandens debitas taip pat nebuvo ta priežastis, kuri sutrukdė darbus užbaigti laiku. 2013 m. spalio 17 d. gamybinių pasitarimų metu konstatuota, kad ši priežastis pašalinta. Atsižvelgiant į tai, kad po 2013 m. spalio 17 d. ieškovas nebuvo atlikęs dalies darbų, ši jo nurodoma priežastis nesąlygojo darbų termino praleidimo.

43Kaip vieną iš aplinkybių, lėmusių darbų termino praleidimą, ieškovas įvardina statybą leidžiančiame dokumente padarytas klaidas, kurios privalėjo būti ištaisytos. Ieškovo teigimu, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir perdavimas rangovui yra viena pagrindinių užsakovo pareigų; atsakovas nevykdė savo pareigos pateikti galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, todėl už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 6 d. iki 2013 m. lapkričio 25 d. netesybos priteistos nepagrįstai. Su šiais ieškovo argumentais nėra pagrindo sutikti. Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 7 d. gamybinio pasitarimo metu buvo užfiksuotos statybų leidime padarytos klaidos, kurios buvo ištaisytos 2013 m. lapkričio 25 d. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas darbus kartu su visomis užbaigimo procedūromis turėjo atlikti iki 2013 m. spalio 6 d., kad statybos užbaigimo aktas pasirašytas tik 2013 m. gruodžio 20 d., kad ieškovas pagal sutartį visus darbus užbaigė ir perdavė atsakovui 2013 m. lapkričio 28 d., daro išvadą, kad ši aplinkybė neturėjo įtakos ieškovo vykdomų darbų užbaigimui. Be to, statybą leidžiančio dokumento trūkumas buvo pašalintas likus beveik vienam mėnesiui iki statybos užbaigimo akto pasirašymo. Taigi aplinkybė, kad statybų leidime buvo klaida, nesudaro pagrindo teigti, kad tai įtakojo darbų pabaigos termino praleidimą. Ieškovas pagrįstai teigia, kad statybos dokumento trūkumai paaiškėjo tik tuomet, kai buvo pardėtos statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūros. Tai tik patvirtina, kad ieškovas šias procedūras vykdė praleidęs sutartyje nustatytą darbų terminą. Tai, kad statybą leidžiančio dokumento trūkumas nėra susijęs su darbų termino praleidimu, patvirtina ir tai, jog darbų terminą pratęsti ieškovas prašė jau 2013 m. rugsėjo 19 ir 30 d., o apie nurodytą aplinkybę sužinojo tik 2013 m. lapkričio 7 d.

44Apibendrinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovo nurodytos priežastys nebuvo vienintelės ir pagrindinės, sąlygojusios darbų termino praleidimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, terminas buvo praleistas dėl ieškovo kaltės.

45Dėl netesybų dydžio

46Apeliantas kvestionuoja teismo išvadą, kad netesybos nėra aiškiai per didelės, todėl nėra pagrindo jų mažinimui; nurodo, jog atsakovas nepateikė įrodymų, kad vėlavimas užbaigti statybos darbus padarė kokią nors žalą turtiniams atsakovo interesams. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas. Vis dėlto, jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra nurodyta, kad nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013). Kasacinio teismo išaiškinta, kad kreditorius pagrįsti netesybas įrodinėdamas nuostolius privalo tik tuo atveju, jeigu pareiškiamas reikalavimas mažinti netesybas ar kyla netesybų mažinimo teismo iniciatyva klausimas. Kreditorius turėtų įrodinėti tikėtinus nuostolius, tačiau tik tam, kad pagrįstų protingą netesybų dydį. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2013). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju nėra prielaidų konstatuoti, kad šalys buvo susitarusios dėl aiškiai per didelių netesybų. Sutartyje šalys susitarė dėl 0,01 procento sutarties kainos kompensacijos per dieną uždelsus darbus. Kompensacija paskaičiuota nuo 92 946 511,04 Lt sutarties kainos už 75 uždelstas dienas ir sudaro 697 098,83 Lt. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad nei absoliučia išraiška, nei konkrečiu atveju toks netesybų dydis nelaikytinas aiškiai per dideliu. Ieškovas yra verslo subjektas, savo srities profesionalas, individualiai planuojantis darbus, žinantis darbų atlikimo terminą ir aplinkybę, kad į šį terminą įskaitytas ir laiko tarpas reikalingas statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto surašymui ir patvirtinimui. Paskaičiuotos netesybos nesiekia net 1 procento visų darbų kainos, be to, atsižvelgiant į statybos darbų kainą, netesybų procentas per metus nesiekia net keturių procentų metinių palūkanų, todėl už pradelstą laikotarpį paskaičiuotos netesybos nepripažintinos aiškiai per didelėmis ir nenustatytas jų mažinimo pagrindas. Ieškovui neįrodžius, kad prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, atsakovui nekyla pareiga įrodyti jo patirtų nuostolių dydžio, kadangi tokiu būdu būtų paneigta netesybų esmė. Ieškovas praleido darbų atlikimo terminą, terminas praleistas dėl to, kad ieškovas dėl nuo jo paties priklausančių aplinkybių nespėjo tinkamai organizuoti darbų ir jų pridavimo, atsakovo kaltės dėl darbų termino praleidimo nėra, todėl netesybų skaičiavimas už termino praleidimą atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovu, kad faktas, jog sutartis buvo sudaryta ieškovui laimėjus viešąjį konkursą, nesudaro pagrindo nemažinti netesybų, tačiau atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas netesybų dydžio nemažino ne dėl šios aplinkybės, o nustatęs, kad netesybos nėra aiškiai per didelės. Ieškovas teigia, kad dėl darbų vėlavimo kaltas atsakovas, todėl tai sudaro pagrindą mažinti netesybas. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovo kaltė dėl darbų vėlavimo nenustatyta, todėl tokio netesybų mažinimo pagrindo nėra. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie pagrindo nagrinėjamu atveju konstatuoti, jog atsakovo prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, nebuvimą yra teisinga, todėl netesybos nemažintos pagrįstai.

47Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino prievolių vykdymą reglamentuojančias materialiosios teisės normas, pagrįstai sprendė, jog ieškovas pažeidė savo prievolę dėl darbų atlikimo terminų, pagrįstai tenkino atsakovo reikalavimą dėl netesybų priteisimo, todėl apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti priimto teismo sprendimo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Ieškovo apeliacinį skundą atmetus jo apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

50Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 1 016,40 Eur apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Nurodytų Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į apeliacinį skundą skaičiuotinas numatytą koeficientą (nagrinėjamu atveju – 1.5) dauginant iš teisinių paslaugų suteikimo metu galiojusios valstybės institucijų nustatytos 1 035 Lt (300 Eur) minimalios mėnesinės algos. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija rekomenduojamą maksimalų užmokestį už procesinio dokumento surašymą, todėl sprendžia, kad atsakovui iš ieškovo priteistino užmokesčio dydis mažintinas iki rekomenduojamos maksimalios sumos – 450 Eur.

51Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai, j. a. k. 240329870, iš ieškovo akcinės bendrovės „Latvijas tilti“, j. a. k. ( - ) 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. G. esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas uždrausti atsakovui atlikti 697... 5. Atsakovas priešieškinyje prašė priteisti iš ieškovo 697 098,83 Lt... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu ieškovo... 8. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo prevencinio ieškinio pagrįstumo,... 9. Spręsdamas dėl priešieškinio teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad... 10. Spręsdamas dėl netesybų dydžio, teismas pažymėjo, kad savo esme šalių... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d.... 13. 1. Nepagrįsti teismo argumentai, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovo... 14. 2. Atsakovo 2013 m. spalio 3 d. raštas Nr. UD-9.4.51.4045 patvirtina ieškinio... 15. 3. Atsakovo 2013 m. spalio 30 d. rašte Nr. UD-9.4.51.4045 nurodytą... 16. 4. Teismo išvada, kad ieškovo nurodytos aplinkybės (elektros energijos... 17. 5. Nepagrįsta teismo išvada, kad rangos sutartyje nebuvo įtraukta nuostata,... 18. 6. Konstatuodamas, kad statybą leidžiančio dokumento klaidas ieškovas... 19. 7. Teismas nenurodė, kokiais įrodymais vadovaudamasis padarė išvadą, kad... 20. 8. Atsakovas nepagrindė netesybų dydžio, nepateikė įrodymų, kad... 21. Atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą... 22. 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad priešpriešinių vienarūšių... 23. 2. Apelianto pozicija, kad tarp šalių sudarytos sutarties terminas buvo... 24. 3. Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad ieškovas nėra atsakingas... 25. 4. Vertinant statybą leidžiančio dokumento trūkumą kaip ieškovo... 26. 5. Teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas pažeidė sutarties bendrųjų... 27. 6. Ieškovo nurodomos kliūtys yra organizacinio pobūdžio ir galėjo būti... 28. 7. Teismas pagrįstai nurodė, kad sutartis buvo sudaryta viešojo konkurso... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Byloje nustatyta, kad ieškovui laimėjus viešojo pirkimo konkursą, 2010 m.... 32. Dėl prevencinio ieškinio tenkinimo sąlygų... 33. Prevenciniame ieškinyje ieškovas prašė uždrausti atsakovui atlikti 697... 34. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ieškovo pareikštą ieškinį... 35. Dėl darbų termino pratęsimo... 36. Apelianto teigimu, teismas netinkamai vertino atsakovo 2013 m. spalio 30 d.... 37. Dėl atsakovo teisės į netesybas... 38. Priešieškinyje atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 697 098,83 Lt... 39. Ieškovas jau 2013 m. rugsėjo 19 d. ir 30 d. nurodė, jog darbų atlikti laiku... 40. Gamybinių pasitarimų protokolai patvirtina, kad visą spalio mėnesį ir... 41. Ieškovas teigia, kad nebuvo atliktos papildomos pirkimų procedūros. Pagal... 42. Nepakankamas vandens debitas taip pat nebuvo ta priežastis, kuri sutrukdė... 43. Kaip vieną iš aplinkybių, lėmusių darbų termino praleidimą, ieškovas... 44. Apibendrinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 45. Dėl netesybų dydžio... 46. Apeliantas kvestionuoja teismo išvadą, kad netesybos nėra aiškiai per... 47. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, jog pirmosios... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Ieškovo apeliacinį skundą atmetus jo apeliacinės instancijos teisme... 50. Atsakovas prašo priteisti iš ieškovo 1 016,40 Eur apeliacinės instancijos... 51. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti... 53. Priteisti atsakovui valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto...