Byla 2-168-853/2012
Dėl skolos priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei I. B.,

3dalyvaujant atsakovams J. K. ir V. K.,

4nedalyvaujant ieškovo ( - ) bankas atstovui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) bankas ieškinį atsakovams J. K. ir V. K. dėl skolos priteisimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Ieškovas ( - ) bankas 2011 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų J. K. ir V. K. solidariai priteisti 24797,15 Lt skolos, kurią sudaro 17638,00 Lt negrąžintas kreditas, 1352,53 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 5806,62 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas 744,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2006 m. gegužės 3 d. tarp J. K. ir ( - ) banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 80000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo grąžinimo terminą iki 2011 m. gegužės 2 d., tačiau atsakovė nevykdė savo įsipareigojimų ir iki šiol bankui negrąžino 24797,15 Lt skolos.

8Atsakovai J. K. ir V. K. 2011-12-23 pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pagal banko 2011 m. spalio 10 d. pažymą minėtai dienai atsakovė bankui yra skolinga 17638,00 Lt negrąžinto kredito, 1352,53 Lt palūkanų, 5806,62 Lt už laiku nesumokėtas palūkanas bei negrąžintą kreditą, tačiau ieškovo pateiktame 2011 m. kovo 29 d. įspėjime dėl kredito sutarties nutraukimo nurodyta, kad priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos sudaro 794,29 Lt bei, kad kredito sutartis bus laikoma nutraukta nuo 2011 m. kovo 29 d. Nutraukus kredito sutartį, ieškovas nebeturėjo pagrindo skaičiuoti kredito sutartimi nustatytų palūkanų už suteiktą kreditą, tačiau palūkanų suma, lyginant su nurodyta ieškovo 2011 m. kovo 29 d. įspėjime nurodyta suma, yra išaugusi beveik dvigubai ir sudaro 1352,53 Lt palūkanų. Ieškovas nepateikė detalaus delspinigių paskaičiavimo, nurodant nuo kokių sumų ir kokiu laikotarpiu buvo priskaičiuoti delspinigiai, todėl ieškovas savo reikalavimo dėl delspinigių neįrodė. Be to, prašo delspinigiams taikyti ieškinio senatį. Sutinka ieškovui mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną už šešių mėnesių laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Atsakovas V. K. nėra kredito sutarties šalis, todėl reikalavimas jo atžvilgiu atmestinas.

9Ieškovas pateiktame dublike patikslino savo ieškinio reikalavimus bei iš atsakovų J. K. ir V. K. prašė solidariai priteisti 17638,00 Lt negrąžinto kredito, 1352,53 Lt palūkanų, 3340,84 Lt delspinigių, paskaičiuotų už šešis mėnesius iki sutarties nutraukimo, bei 670,00 Lt žyminį mokestį. Be to, prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (b.l. 41).

10Teismo posėdžio metu atsakovė susidariusią ieškovui 17638,00 Lt skolą pripažino, nesutiko su prašomomis priteisti palūkanomis ir delspinigiais. Nurodė, kad tiek atsakovė, tiek atsakovas buvo susipažinęs su sutarties sąlygomis, atsakovas pasirašydamas ant sutarties patvirtino žinojęs apie imamą kreditą, kuris buvo skirtas kaimo sodybos rekonstrukcijai. Ši sodyba yra šeimos verslas, todėl su ieškovo reikalavimu dėl negrąžinto kredito solidaraus priteisimo iš abiejų atsakovų sutinka. Pagal kredito sutartį įmokų mokėjimo būdas buvo anuitetinis, t.y. visos įmokų dalis būdavo lygios, mokėdavo vienodą įmokų dydį kiekvieną mėnesį. Tačiau pavėlavus sumokėti įmokas, nuo 2010 m. liepos 5 d. mokėjimo grafike pradėjo skirtis palūkanų dydžiai. Atsakovei nesumokėjus mėnesinės įmokos, palūkanos turėjo būti skaičiuojamos toliau pagal kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką, bet ne nuo nesumokėtos kredito dalies. Atsakovė pripažįsta palūkanas, kurios yra nurodytos prie paskolos sutarties mokėjimo grafike nurodytos 2010 m. birželio 3 d. Sutarties nutraukimą laiko 2011 m. kovo 29 d., kada ieškovas atsiuntė raštą dėl sutarties nutraukimo, tačiau ieškovas sutartį nutraukė tik 2011 m. spalio 4 d., todėl nuo šių datų priklauso ir palūkanų skaičiavimas. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįsti, prašo juos atmesti. Delspinigiams prašo taikyti senatį ir priteisti delspinigius už šešis mėnesius nuo negrąžintos paskolos dalies ir nesumokėtų palūkanų iki ieškinio teismui pateikimo dienos. Kadangi atsakovų turtinė padėtis yra sunki, turi daug skolų, augina nepilnametį vaiką, atsakovas gauna tik minimalią algą, prašo priteistiną skolą išdėstyti dvejiems metams, mokant lygiomis dalimis kiekviena mėnesį.

11Atsakovas V. K., dalyvavęs teismo posėdyje, parodė, kad žinojo apie žmonos imamą paskolą, su jos sąlygomis buvo susipažinęs ir ant kredito sutarties pasirašė. Ši paskola buvo paimta šeimos verslui – kaimo turizmo sodybai. Su ieškovo ieškiniu sutinka tik iš dalies, t.y. dėl 17638,00 negrąžinto kredito. Nesutinka su palūkanomis ir delspinigiais. Palaiko atsakovės išsakytą nuomonę ir reikalavimus bei prašo išdėstyti priteistiną skolą dvejų metų laikotarpiui, kiekvieną mėnesį mokant sumas lygiomis dalimis.

12Ieškinys tenkintinas visiškai.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakove J. K. 2006 m. gegužės 3 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1450618051583-35, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 80000,00 Lt kreditas kaimo sodybos rekonstrukcijai (b.l. 10-11, 12-14). Vartojimo kredito sutarties specialiojoje dalyje šalys nusistatė dalinius kredito grąžinimus mokėti kiekvieno kalendorinio mėnesio 3 dieną bei galutinį kredito grąžinimo terminą iki 2011 m. gegužės 2 d. (b.l. 10-11). Pagal vartojimo kredito specialiosios dalies 2.4 punktą, atsakovė už suteiktą kreditą įsipareigojo mokėti 5,40 proc. metines palūkanas, o pagal vartojimo kredito bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktus, atsakovė nuo laiku negrąžintos kredito dalies ir laiku nesumokėtų palūkanų įsipareigojo už kiekvieną uždelstą dieną mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius (b.l. 13). Atsakovės vyras V. K., pasirašęs ant vartojimo kredito sutarties, patvirtino, kad jam kredito sutarties sąlygos yra žinomos (b.l. 10-11). Atsakovei J. K. nebeatliekant mokėjimų pagal vartojimo kredito sutarties sutartį, ieškovas 2011 m. kovo 29 d. bei 2011 m. gegužės 6 d. raštais įspėjo atsakovę dėl susidariusios skolos sumokėjimo bei kredito sutarties nutraukimo (b.l. 15, 34). Atsakovei per raginimuose nustatytus terminus nesumokėjus skolos, ieškovas 2011 m. spalio 13 d. informavo atsakovę apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą (b.l. 35). Ieškovo skaičiavimu, atsakovai J. K. ir V. K., pagal 2006 m. gegužės 3 d. vartojimo kredito sutartį, yra skolingi 22331,37 Lt skolos, t.y. 17638,00 Lt negrąžinto kredito, 1352,53 Lt priskaičiuotų palūkanų bei 3340,84 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas.

14Sudarytos sutarties atsakovai neginčija, pripažįstą 17638,00 Lt negrąžinto kredito dydžio skolą, todėl teismas su šiomis aplinkybėmis susijusių įrodymų neanalizuoja ir pripažįsta faktą dėl priteistinos 17638,00 Lt skolos nustatytu (LR CPK 187 straipsnis, 182 straipsnio 5 punktas).

15Dėl solidarios atsakomybės.

16Vartojimo kreditas pagal sutartį paimtas kaimo sodybos rekonstrukcijai. Kadangi atsakovė J. K. vartojimo kredito sutartį sudarė sutuoktinio V. K. sutikimu, todėl prievolė grąžinti pasiskolintas lėšas laikytina bendra sutuoktinių prievole ir turi būti vykdoma iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Pagal bendras prievoles sutuoktiniai atsako solidariai (CK 3.114 straipsnio 1 dalis).

17Dėl vartojimo kredito sutarties nutraukimo datos.

18Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad vartojimo kredito sutarties pagrindu tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė sutartiniai vartojimo kredito teisiniai santykiai (LR CK 6.881, 6.886 str.). Paminėtina, kad sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Kreditavimo sutartimi bankas įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (LR CK 6.881 str. 1 d.). LR CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). LR CK 6.889 straipsnyje numatyta, kad kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui (LR CK 6.889 str.). Tačiau vienašališkai nutraukti sutartį sutarties šalis gali tik įstatyme ar sutartyje nustatytais atvejais (CK 6.217 straipsnio 5 dalis). Sutarties šalių galimybė vienašališkai nutraukti sutartį ribojama ir tuo, kad įstatymas nustato privalomą vienašališko sutarties nutraukimo tvarką. CK 6.218 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jei toks terminas nenurodytas - prieš trisdešimt dienų. Taigi, įstatymo imperatyviai reikalaujama, kad antrajai sutarties šaliai privalo būti iš anksto pranešta apie numatomą sutarties nutraukimą. Pareiga pranešti apie sutarties nutraukimą yra nustatyta antrosios sutarties šalies naudai.

19Tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 6.1 punkte numatyta, kad atsakovui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, ieškovas prieš 15 dienų raštu įspėjęs kredito gavėją, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

20Nagrinėjamu atveju, atsakovė J. K. nuo 2010 m. birželio 3 d. prievolių ieškovui nebevykdė, todėl ieškovas turėjo pagrindą svarstyti klausimą dėl vienašališkos sutarties nutraukimo prieš terminą. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad, atsakovei nemokant kredito sutartyje nurodytų mėnesinių įmokų, ieškovas 2011-03-29 ir 2011-05-06 siuntė atsakovei įspėjimus dėl kredito sutarties nutraukimo ir tuo metu susidariusios skolos pagal pradelstus mokėjimus sumokėjimo (b.l. 15, 34), o atsakovei nevykdant įspėjimuose nurodytų reikalavimų, 2011-10-13 siuntė įspėjimą apie nutrauktą 2006-05-03 kredito sutartį ir susidariusios skolos sumokėjimą iki 2011-11-13 (b.l. 35). Šie faktai įrodo, kad ieškovas laikėsi kredito sutarties 6.1 punkte numatytų reikalavimų ir, suteikdamas atsakovei galimybę nenutraukus kredito sutarties prieš terminą įvykdyti savo prievolę, net du kartus siuntė įspėjimus apie susidariusios skolos sumokėjimą ir, prievolės neįvykdymo atveju, kredito sutarties nutraukimą. Atsakovė nepasinaudojo galimybe padengti 2011-03-29 ir 2011-05-06 įspėjimuose nurodytų įsiskolinimų iki tam tikros datos, todėl ieškovas turėjo teisę nutraukti kredito sutartį jo pasirinktą dieną, šiuo atveju 2011-10-04, apie tai pranešdamas atsakovei.

21Dėl vartojimo kredito sutartimi sutartų palūkanų mokėjimo.

22Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, jog už suteiktą kreditą bus mokamos palūkanos, kurios apskaičiuojamos nuo išmokėtos ir sutartyje nustatyta tvarka negrąžintos kredito sumos (b.l. 13). Iš byloje esančio kredito mokėjimo grafiko (b.l. 43-47) matyti, jog atsakovei nuo 2010 m. birželio 3 d. už nesumokėtą (negrąžintą) 17638,00 Lt kreditą iki vartojimo kredito sutarties nutraukimo dienos (2011-10-04) priskaičiuotos 1352,53 Lt palūkanos.

23LR CK 6.874 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priskaičiuotomis mokėti palūkanomis. Nagrinėjamu atveju, atsakovė nuo 2010 m. birželio 3 d. grafike nurodytų kredito dalies ir priskaičiuotų palūkanų įmokų nebemokėjo, todėl atsižvelgiant į kredito sutarties 3.4 punkte aptartą palūkanų skaičiavimo metodą, ieškovas teisingai paskaičiavo nesumokėtų palūkanų dydį, todėl iš atsakovų solidariai priteistinos nesumokėtos 1352,53 Lt palūkanos. Nors atsakovė ir nurodo, jog jos pateiktame kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike (b.l. 50-52) nurodytos palūkanos negali keistis, tačiau ir kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike nurodyta, jei mokama ne grafike nurodytą mokėjimo dieną, suma gali skirtis. Todėl atsakovės teiginiai, kad nepagrįstai paskaičiuotos didelės palūkanos yra nepagrįsti.

24Dėl vartojimo kredito sutartimi sutartų delspinigių priteisimo bei šešių mėnesių senaties termino taikymo.

25Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį dieną ir už kiekvieną uždelstą sumokėti palūkanas dieną, atsakovė įsipareigoja mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius (sutarties 5.2 ir 5.3 punktai). Atsakovai prašo ieškovo priskaičiuotiems 3340,84 Lt delspinigiams taikyti 6 mėnesių ieškinio senatį ir priteisti 6 mėnesių palūkanas nuo negrąžintos paskolos dalies ir nesumokėtų palūkanų iki ieškinio teismui pateikimo dienos. Be to sutinka mokėti tik 0,05 proc. dydžio delspinigius.

26Vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., reikalavimui dėl netesybų priteisimo taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Tai reiškia, kad už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį delspinigiai negali būti priteisiami. Ieškovas pateiktame dublike patikslino savo reikalavimą dėl priskaičiuotų delspinigių dydžio ir prašė iš atsakovų priteisti 3340,84 Lt delspinigių, paskaičiuotus už šešis mėnesius iki sutarties nutraukimo (b.l. 42). Kaip matyti iš ieškovo pateiktos pažymos dėl skolos paskaičiavimo – delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų (b.l. 46-47), t.y. neviršijant CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto termino, todėl atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį atmestinas.

27Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str., 6.258 str. 1 d.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 1, 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Pažymėtina, kad kasacinis teismas nėra suformavęs teisinės pozicijos dėl konkretaus delspinigių dydžio, kuris būtų laikomas protingu ir visais atvejais atitinkančiu sutartinių teisinių santykių dalyvių interesus. Šio teismo praktikoje akcentuojama, kad priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Sutartinių netesybų atveju nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, jog netesybos yra aiškiai per didelės, todėl turėtų būti mažinamos, taip pat nėra ir negali būti konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams.

28Atsakovai prašydami sumažinti delspinigių dydį iki 0,05 proc. nemotyvavo šio prašymo, tik nurodė, kad sutartyje numatyti 0,1 proc. dydžio delspinigiai yra per dideli. Paminėtina, kad tarp šalių buvo sudaryta kreditavimo sutartis, kurios atsakovei tinkamai nevykdant ieškovas patiria itin didelių nuostolių, paveikiamos jo galimybės vykdyti prievoles tretiesiems asmenims, sukeliama rizika bankui veikti saugiai ir patikimai, kontroliuoti iš kiekvieno sandorio kylančią riziką. Byloje nenustatyta pagrindų, suteikiančių teisę teismui mažinti šalių sulygtas netesybas, kadangi patys atsakovai sudarydami su ( - ) banku kredito sutartį buvo susipažinę su minėto banko pateikta sutartimi bei joje numatytomis sąlygomis. Be to, atsakovai žinojo prisiimtų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo pasekmes, sutiko su jomis, todėl darytina išvada, kad mažinti sutartimi nustatytus 0,1 proc. dydžio delspinigius nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, ieškovo paskaičiuoti 3340,84 Lt delspinigiai solidariai priteistini iš atsakovų ieškovo naudai.

29Dėl priteistinų metinių palūkanų.

30LR CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė tinkamai vartojimo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, t.y. laiku nemokėjo pagal kredito grąžinimo grafiką numatytų mėnesinių įmokų, iš atsakovų solidariai priteistini 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (22331,37Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-12-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

31Dėl atsakovų prašymo išdėstyti priteistiną skolą.

32Atsakovai prašė priteistiną skolą išdėstyti dviejų metų laikotarpiui dėl sunkios jų turtinės padėties ir nepilnamečio vaiko auginimo, tačiau tai patvirtinančių duomenų nepateikė.

33Pažymėtina, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.). Paminėtina, jog vien ta aplinkybė, kad atsakovai turi ne vieną įsiskolinimą tretiesiems asmenims, nesuteikia pagrindo išdėstyti sprendimo vykdymą tam tikram terminui, kadangi teismui nėra žinoma tikroji atsakovų turtinė padėtis. Patys atsakovai nepateikė jokių reikšmingų įrodymų, patvirtinančių jų sunkią turtinę padėtį, todėl prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmestinas.

34Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

35Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidas sudaro: pagrįstas žyminis mokestis (670,00 Lt), kuris priteistinas lygiomis dalimis iš kiekvieno atsakovo, t.y. po 335,00 Lt, ieškovo naudai.

36Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 22,98 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas, šios išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis Valstybės naudai (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. 2 d., 96 str.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

38Ieškinį patenkinti visiškai.

39Priteisti solidariai iš atsakovų J. K., a.k. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) ieškovui ( - ) bankas, į.k. ( - ), buv. adr. ( - ), a.s. Nr ( - ), ( - ) bankas, b.k. 70440:

4017638,00 Lt (septyniolika tūkstančių šešis šimtus trisdešimt aštuonis litus) negrąžinto kredito;

411352,53 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du litus ir 53 centus) nesumokėtų palūkanų;

423340,84 Lt (tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt litų ir 84 centus) delspinigių;

435 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (22331,37 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44Iš atsakovės J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 335,00 Lt (tris šimtus trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ieškovo ( - ) bankas naudai.

45Iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 335,00 Lt (tris šimtus trisdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ieškovo ( - ) bankas naudai.

46Iš atsakovės J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 11,49 Lt (vienuolika litų ir 49 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

47Iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteistina 11,49 Lt (vienuolika litų ir 49 centus) pašto išlaidų valstybės naudai.

48Atsakovų J. K. ir V. K. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

49Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Andželika Butkuvienė,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei I. B.,... 3. dalyvaujant atsakovams J. K. ir V. K.,... 4. nedalyvaujant ieškovo ( - ) bankas atstovui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - )... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Ieškovas ( - ) bankas 2011 m. gruodžio 5 d. kreipėsi į teismą su... 8. Atsakovai J. K. ir V. K. 2011-12-23 pateiktame atsiliepime į ieškinį... 9. Ieškovas pateiktame dublike patikslino savo ieškinio reikalavimus bei iš... 10. Teismo posėdžio metu atsakovė susidariusią ieškovui 17638,00 Lt skolą... 11. Atsakovas V. K., dalyvavęs teismo posėdyje, parodė, kad žinojo apie žmonos... 12. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakove J. K. 2006 m. gegužės 3... 14. Sudarytos sutarties atsakovai neginčija, pripažįstą 17638,00 Lt... 15. Dėl solidarios atsakomybės.... 16. Vartojimo kreditas pagal sutartį paimtas kaimo sodybos rekonstrukcijai.... 17. Dėl vartojimo kredito sutarties nutraukimo datos.... 18. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, konstatuotina, kad vartojimo kredito... 19. Tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 6.1 punkte... 20. Nagrinėjamu atveju, atsakovė J. K. nuo 2010 m. birželio 3 d. prievolių... 21. Dėl vartojimo kredito sutartimi sutartų palūkanų mokėjimo. ... 22. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, jog už suteiktą kreditą bus... 23. LR CK 6.874 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu paskolos sutartis numato... 24. Dėl vartojimo kredito sutartimi sutartų delspinigių priteisimo bei šešių... 25. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad už kiekvieną uždelstą... 26. Vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., reikalavimui dėl netesybų priteisimo... 27. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 28. Atsakovai prašydami sumažinti delspinigių dydį iki 0,05 proc. nemotyvavo... 29. Dėl priteistinų metinių palūkanų.... 30. LR CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 31. Dėl atsakovų prašymo išdėstyti priteistiną skolą. ... 32. Atsakovai prašė priteistiną skolą išdėstyti dviejų metų laikotarpiui... 33. Pažymėtina, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. ... 35. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 36. Be to, nagrinėjant bylą, susidarė 22,98 Lt išlaidų, susijusių su... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 38. Ieškinį patenkinti visiškai.... 39. Priteisti solidariai iš atsakovų J. K., a.k. ( - ) ir V. K., a.k. ( - ) gyv.... 40. 17638,00 Lt (septyniolika tūkstančių šešis šimtus trisdešimt aštuonis... 41. 1352,53 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du litus ir 53... 42. 3340,84 Lt (tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt litų ir 84 centus)... 43. 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (22331,37 Lt) nuo... 44. Iš atsakovės J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 335,00 Lt (tris šimtus... 45. Iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 335,00 Lt (tris šimtus... 46. Iš atsakovės J. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteisti 11,49 Lt (vienuolika... 47. Iš atsakovo V. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ) priteistina 11,49 Lt (vienuolika... 48. Atsakovų J. K. ir V. K. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.... 49. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...