Byla 2A-436-278/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės,

2kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Birutės Valiulienės (pranešėja),

3sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,

4dalyvaujant ieškovės atstovei adv. E. Katauskaitei Petronienei,

5atsakovo atstovui V. Š. ,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-76-82/2011 pagal ieškovo Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Sorre“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai dėl skolos priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi šalių atstovų paaiškinimus,

Nustatė

8ieškovė nurodė, kad 2009-08-27 sutarties su Utenos apskrities viršininko administracija pagrindu paruošė ir atspausdino albumą „Tūkstantmečio kelias Utenos apskrityje“. Nurodė, kad užsakymas buvo atliktas ir pristatytas sutartyje numatytu laiku, tačiau Utenos apskrities viršininko administracija 2009-12-28 pareiškė pretenzijas dėl leidinio kokybės ir neapmokėjo už atliktus darbus. Nurodė, jog po leidinio priėmimo atsiradusios pretenzijos yra nepagrįstos, nes užsakovas aktyviai dalyvavo leidinio rengime, atrinkinėjo nuotraukas, pats patvirtino galutinius leidinio maketus. Prašė teismą priteisti iš Utenos apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjo Vidaus reikalų ministerijos 18 598,18 Lt skolą už leidinį ir 5 proc. dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

9Priešieškiniu atsakovas prašė nutraukti 2009-08-27 sutartį ir įpareigoti ieškovę sprendimui įsiteisėjus priimti saugomus 750 vnt. nekokybiško leidinio. Nurodė, kad Utenos apskrities viršininko administracija 2009-08-10 paskelbė viešąjį pirkimą, kuriuo objektas „Tūkstantmečio kelias Utenos apskrityje“ leidyba: 80 objektų, pateiktų sąraše, fotonuotraukų padarymas, tekstų pateiktų prie nuotraukų koregavimas ir vertimas į anglų kalbą. Vienas iš svarbiausių ir aiškiai išreikštų reikalavimų - aukšta poligrafijos kokybė - pateiktas atsižvelgiant į reprezentacinę leidinio paskirtį. Nurodė, kad sutartis buvo pasirašyta su VšĮ „Sorre, tačiau ieškovė įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, leidinį pateikė tik 2009-12-23, pažeidžiant sutartyje nustatytą terminą pateikti albumą iki 2009-12-20, be to, nustatyti kokybės trūkumai, nes albume buvo nekokybiškos nuotraukos, klaidingi įrašai, nekokybiškas viršelis. Teigia, jog ieškovė iš esmės pažeidė sutartį, nes atsakovė negavo to ko tikėjosi iš sutarties.

10Utenos rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį tenkino, o priešieškinį atmetė. Teismas konstatavo, jog atsakovas nepagrįstai atsisakė apmokėti ieškovei už leidinius, nes byloje nėra duomenų, jog 750 vnt. albumų „Tūkstantmečio kelias Utenos apskrityje“ yra atspausdinti nekokybiškai. Leidinio 3 ir 4 puslapiuose yra sumaišyti tik piliakalnių pavadinimai. Darė išvadą, kad atsakovo priešieškinyje nurodyti argumentai, jog ieškovė nekokybiškai atspausdino albumą ir leidinyje 76 puslapyje „Visagino miesto panorama“ esanti foto nuotrauka itin nekokybiška, nekokybiška foto nuotrauka 52 leidinio puslapyje „Pagoniškųjų tradicijų saugojimas bei jaunimo folkloro sambūris „Zalvynė“, nekokybiškas leidinio viršelis, klaidingi įrašai ir kt., nepagrįsti byloje surinktais įrodymais.

11Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas paviršutiniškai analizavo civilinėje byloje esančius įrodymus, priėmė skundžiamą sprendimą nenurodydamas, kokiais teisės aktais vadovaujasi bei nepateikė jokių argumentų, dėl kurių priešieškinio reikalavimai buvo atmesti, o ieškinys patenkintas. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas neišsamiai ir nevisapusiškai ištyrė pagrindinį įrodymą - leidinį ir kitus atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus, o vadovavosi tik ieškovės pateikta elektroninio susirašinėjimo medžiaga. Teismas nurodė, kad leidinys buvo perduotas gamybai tik gavus atsakovo įgalioto asmens patvirtinimą elektroniniu paštu, tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Utenos apskrities viršininkas būtų įgaliojęs administracijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją atlikti nurodytus veiksmus. Nurodo, jog teismas prieštarauja savo teiginiams – tenkindamas ieškinį nurodo, kad leidinio 3-4 puslapiuose yra sumaišyti tik piliakalnių pavadinimai, tuo tarpu atmesdamas priešieškinį konstatuoja, kad atsakovo argumentai dėl klaidingų įrašų neparemti byloje surinktais įrodymais. Teigia, kad teismas nevertino atsakovo teiginių, kad ieškovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, nes VšĮ „Sorre“ nebuvo paruoštas ir išspausdintas Sutarties 1.1 punkte nurodytas sąlygas atitinkantis leidinys. Nurodo, jog sutartyje nustatyta tvarka atsakovas niekad nepriėmė leidinio ir šis jam nebuvo perduotas. Nurodo, kad teismas sprendime vadovavosi tik CK 6.662 straipsniu, reglamentuojančiu atliktų darbų priėmimą esant rangos sutarčiai, tačiau 2009-08-27 sudaryta sutartis nelaikytina rangos sutartimi. Ginčo sutarčiai taikytinos bendrosios pirkimo - pardavimo sutartį reglamentuojančios nuostatos.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad savo reikalavimus ieškovė grindė rašytiniais įrodymais ir elektroniniai laiškai yra teisėtai gauta ir leistina informacija, turinti reikšmės bylai išspręsti. Teigia, kad atsakovas turėjo pareigą iš anksto domėtis ir informuoti ieškovę, jog nesutinka su nuotraukų kokybe, iki leidinys buvo parengtas spausdinimui. Nurodo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad nuotraukos yra netinkamos spaudai, neprašė skirti leidinio kokybės ekspertizės. Teigia, kad atsakovas vadovaujasi pažodiniu sutarties aiškinimu, neatsižvelgdamas į šalių elgesį po sutarties sudarymo. Mano, jog tarp šalių atstovų vykęs elektroninis susirašinėjimas pirmosios instancijos teismui pagrįstai leido daryti išvadą, jog leidinys buvo perduotas gamybai gavus atsakovo patvirtinimą ir atsakovui susipažinus su leidinio maketu, todėl atsakovo vėliau reiškiamos pretenzijos dėl leidinio netinkamos kokybės yra neįrodytos ir nepagrįstos. Pažymi, kad ieškovas ir atsakovas sudarė mišriąją sutartį, kuri turi ir pirkimo - pardavimo, ir paslaugų sutarties elementų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi CK 6.662 straipsniu. Nurodo, jog sprendime nurodyti motyvai ir teisės normos, kurių pagrindu tenkintas ieškinys bei konstatavo, jog atsakovo priešieškinys yra atmestinas, nes reikalavimai nepagrįsti byloje surinktais įrodymais.

13Apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

15Byloje nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 27 d. ieškovė VŠĮ „Sorre“ ir Utenos apskrities viršininko administracija sudarė sutartį Nr. 34-263, pagal kurią ieškovė įsipareigojo iki 2009-12-20 paruošti ir atspausdinti 750 vienetų albumo „Tūkstantmečio kelias Utenos apskrityje“ (b.l. 75-76). Minėta sutartimi VšĮ „Sorre“ įsipareigojo užsakovui pateikti kokybišką ir sutarties sąlygas atitinkantį leidinį. Apeliantas nurodo, kad ieškovė savo įsipareigojimų neįvykdė. Iš byloje esančių duomenų (2009-12-28 pretenzijos) matyti, kad susipažinusi su leidiniu Utenos apskrities viršininko administracija konstatavo, jog albumo 6 ir 7 puslapiuose yra sukeisti nuotraukose esančių objektų pavadinimai, 19 psl. ir objektų aprašymuose įrašytas neteisingas objekto pavadinimas, 52 psl. neryški, o 76 psl. - nekokybiška foto nuotraukos (b.l. 25-26). Byloje neginčijamai nustatyta, kad ruošiant leidinį šalys intensyviai bendradarbiavo – Utenos viršininko administracijai buvo siunčiami užklausimai dėl objektų įtraukimo į leidinį, siūlymai dėl nuotraukų ryškumo, jų išdėstymo, eiliškumo, tikslinami pavadinimai, siunčiami leidinio maketai ir koreguojami pagal užsakovo pateiktas pastabas, tikslinami nuotraukų pavadinimai, t.y., užsakovui buvo teikiama išsami informacija apie ruošiamą leidinį ir Utenos apskrities viršininko administracija aktyviai dalyvavo bei kontroliavo leidinio paruošiamuosius darbus ir patvirtino galutinius leidinio maketus (b.l.32-56). Minėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog užsakovui buvo pateikta išsami informacija apie leidinį ir leidinys buvo paruoštas pagal užsakovo pageidavimą. Kadangi užsakovas aktyviai dalyvavo leidinio rengime, tvirtino galutinius leidinio maketus, todėl turėjo galimybę informuoti ieškovę dėl nuotraukų kokybės, jų eiliškumo ir kt. iki leidinys buvo parengtas spausdinimui. Atsakovas teigia, jog 76 ir 77 psl. nuotraukos yra kontrastingos, tačiau ieškovės pasiūlymas dėl apžvalginių nuotraukų patalpinimo vietos buvo atmestas ir esamas variantas pasirinktas paties užsakovo nurodymą, ką patvirtina 2009-11-27 raštas (b.l. 38). Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad užsakovei buvo pateikta foto nuotrauka, esanti albumo 52 psl.. Žinodama, kad minėta nuotrauka nėra ryški, užsakovė turėjo galimybę reikalauti ją pakeisti. Nors atsakovas teigia, kad ieškovė pagal sutarties reikalavimus privalėjo koreguoti tekstus po nuotraukomis, tačiau nepaneigia, jog tekstus ieškovei teikė pats užsakovas, todėl neatmestina, jog klaidos, nurodant objektus (pvz. piliakalnių pavadinimus) atsirado dėl užsakovo kaltės. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog byloje esantys duomenys leidžia daryti išvadą, jog leidinys gamybai buvo perduotas gavus užsakovo patvirtinimą, susipažinus su jam pateiktu leidinio maketu ir jo leidimui pritarus, todėl leidinys buvo pagamintas pagal užsakovo pageidavimą, o pakeitimai daromi siekiant jog užsakymas labiausiai atitiktų užsakovo interesus (CK 6.718 str. 1 d. ). Nors atsakovas teigia, kad byloje nėra duomenų, jog asmenys, vykdę elektroninį susirašinėjimą su ieškove buvo įgalioti Utenos apskrities viršininko, tačiau iš elektroninių laiškų matyti, jog susirašinėjimas vyko su užsakovo socialinių paslaugų bei kultūros, sporto ir turizmo skyrių darbuotojais. Duomenų, kad minėti darbuotojai neturėjo teisės reikšti savo nuomonės dėl leidinyje esančių nuotraukų, teismui taip pat nepateikti. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad užsakovo darbuotojai yra atsisakę pagal šalių sutartį numatytų žemėlapių, dalies nuotraukų, mažinant albumo apimtį, todėl darytina išvada, kad užsakovo darbuotojų ir ieškovės sutarimu sutartis iš dalies buvo ir keičiama, tačiau užsakovas dėl to prieštaravimų nereiškė, kas leidžia daryti išvadą, jog susirašinėjimą vykdė užsakovo įgalioti asmenys (sutarties 1.1 p.). Atsiliepdamas į ieškinį užsakovas apelianto nurodytų motyvų nenurodė kas leidžia daryti išvadą, jog susirašinėjimą vykdė užsakovo įgalioti asmenys (b.l. 60-63, 75-79). Kolegija daro išvadą, jog apelianto teiginys, kad leidinys yra nekokybiškas, atmestinas, nes nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikta ekspertizės išvada, patvirtinanti jog leidinys yra nekokybiškas, todėl konstatuoti, kad ieškovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų paruošti ir atspausdinti kokybišką albumą ir tai yra pagrindas nutraukti sutartį, nėra pakankamo pagrindo (CPK 178 str., CK 6.64 str.3 d., 6.206 str., 6.217 str., 6.334 str. 1 d. 4 p.,).

16Šalių sudarytos sutarties 3.3 p. šalys susitarė, jog prekių priėmimas fiksuojamas užsakovo įgalioto asmens parašu vykdytojo išrašytame ir jo įgalioto asmens pasirašytame prekių apskaitos dokumente (PVM sąskaitoje – faktūroje), kurio pirmasis egzempliorius tenka užsakovui. Be to, susitarta, jog užsakovas turi teisę nepriimti visų leidinių ar jų dalies, jeigu jie neatitinka kokybės reikalavimų, nustatyto kiekio ar bet kokių kitų sutartyje nustatytų reikalavimų. Apeliantas nurodo, kad leidiniai užsakovui buvo pristatyti praleidus sutartyje nustatytą terminą, t. y., 2009-12-23, kitos bendrovės transportu, nedalyvaujant ieškovės atstovui bei nepateikus PVM sąskaitos – faktūros originalo. Minėti pažeidimai konstatuoti Utenos apskrities viršininko administracijos prekių pateikimo aktu, kurį 2010-01-04 yra surašęs Parengties ir ūkio skyriaus vedėjas K. U. (b.l. 68). Tačiau iš PVM sąskaitos-faktūros serija SS Nr. 00031 matyti, jog sąskaita ieškovės yra išrašyta 2009-12-18 ir pasirašyta N. L. , kuria patvirtintas prekių priėmimo faktas. Kadangi užsakymą priėmusio asmens paaiškinimas nėra pateiktas, sąskaitoje-faktūroje priėmimo data nenurodyta, o duomenys, kad aukščiau minėtas K. U. dalyvavo priėmime teismui nepateikti, kolegija daro išvadą, jog konstatuoti, kad ieškovė savalaikiai neįvykdė įsipareigojimo, nėra pakankamo pagrindo (b.l. 4, CPK 178 str.). Be to, atsakovas teigia, jog užsakymas buvo įvykdytas 2009-12-23, t.y. vėluojant 3 dienas. Pagal sutarties 4.1. punkto nuostatas užsakovas turėjo teisę reikalauti sumokėti 0,1 procento dydžio delspinigius nuo nustatytos prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau toks reikalavimas ieškovei nebuvo pateiktas. Sutartyje nenumatyta, kad ieškovė privalo pagamintus leidinius pristatyti savo įmonės transportu, o prekių perdavimas privalo būti atliekamas dalyvaujant ieškovės atstovui, todėl minėti atsakovo apeliacinio skundo argumentai atmestini. Atsakovas taip pat ginčija faktą, jog PVM sąskaitą – faktūra nebuvo pasirašyta Utenos apskrities viršininko administracijos vadovo arba jo įgalioto darbuotojo. Kaip nurodyta aukščiau, iš PVM sąskaitos – faktūros matyti, kad ieškovės pateiktą sąskaitą – faktūrą pasirašė N. L. (b.l. 4). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad minėtas asmuo nėra Utenos apskrities viršininko administracijos darbuotojas ar jis neturėjo teisės pasirašyti PVM sąskaitą – faktūrą, taip pat nenurodė asmenų, turėjusių tokią teisę. Be to, Utenos apskrities viršininko administracijoje dirbo aukštos kvalifikacijos darbuotojai, vykdę jiems įstatymų ir teisės aktų numatytas funkcijas bei žinantys savo darbines funkcijas, todėl darytina išvada, jog N. L. , pasirašęs sąskaitą –faktūrą, turėjo teisę priimti leidinį.

17Dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu. Pateikti elektroniniai laiškai yra rašytinis įrodymas, kuriuo gali būti įrodinėjamos bylos dalyvių nurodomos aplinkybės, todėl apelianto teiginiai, jog elektroniniai laiškai negali būti pripažinti įrodomąją reikšmę turinčiais rašytiniais įrodymais, atmestini (CPK 177 str.).

18Kolegija daro išvadą, kad šalys yra pasirašiusios mišriąją sutartį, turinčią pirkimo-pardavimo ir atlygintinų paslaugų teikimo sutarties požymių. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartims yra taikomos ir bendrosios rangos sutarties nuostatos, todėl ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos vadovavosi CK 6. 662 str. nuostatomis nesudaro pagrindo konstatuoti jog ginčo išsprendimui teismas taikė netinkamas materialinės teisės normas (CK 6.716, 6.724 str. str.).

19Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodydamas, jog teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei netinkamai ištyrė turimus įrodymus, visiškai nemotyvavo savo išvadų, kodėl buvo atmestas priešieškinys, taip pat nenurodė, kokiais teisės aktais vadovavosi priimdamas sprendimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo procesinio sprendimo motyvų neišsamumas neturi būti prilyginamas įstatyme įtvirtintam absoliučiam negaliojimo pagrindui – kai sprendimas ar nutartis yra be motyvų. Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau šis pažeidimas vertintinas viso teismo procesinio sprendimo kontekste. Jeigu nenustatoma kitų pagrindų, tai pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis) negali būti naikinama vien dėl to, kad jos motyvai neišsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas patenkino ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006; 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-641/2006 ir kt.). Iš bylos procesinių dokumentų matyti, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas turi trūkumų – teismo sprendimo motyvuojamoji dalis, kurioje teismas grindžia teiginį, kad ieškinys tenkinamas, išdėstyta pakartojant faktines bylos aplinkybes, nepateikiant išsamios argumentacijos dėl įrodymų vertinimo. Kartu teisėjų kolegija konstatuoja, kad sprendimo turinio visuma leidžia daryti išvadą, kad teismas sprendimą priėmė byloje surinktų įrodymų pagrindu, pripažinęs ieškovės reikalavimus pagrįstais bei konstatavęs, jog atsakovas neįrodė jog albumas yra nekokybiškas, todėl daryti išvadą, kad ginčijamas sprendimas yra nemotyvuotas, negalima. Kaip matyti iš sutarties, užsakovas – Utenos apskrities viršininko administracija užsakė, o vykdytojas – VšĮ „Sorre“ įsipareigojo paruošti, atspausdinti albumą „Tūkstantmečio kelias Utenos apskrityje“ bei perduoti leidinį užsakovui, o užsakovas priimti ir už jį sumokėti. Nesant neginčijamų duomenų, jog užsakovui pateiktas leidinys yra nekokybiškas ir negali būti naudojamas, atsisakyti apmokėti už atliktą darbą užsakovui nebuvo pagrindo (CK 6.313 str. 1 d., 6.314 str. 5 d., 6.333 str. 1 d., 2 d., 6 d., 6.333 str. 4 d., 6.720 str.1 d.).

20Dėl paminėtų motyvų naikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-03-25 sprendimą nėra pagrindo.

21Išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei ieškovės turėtos atstovavimo išlaidos priteistinos iš apelianto (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96, b.l. 159, 161-162 ) .

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (k. 1886 01464) 600 Lt ( šešis šimtus Lt) advokato pagalbos išlaidų ieškove Viešajai įstaigai „Sorre“ (k. 3023 414715) bei valstybės naudai 4 Lt (keturis Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Birutės Valiulienės... 3. sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei,... 4. dalyvaujant ieškovės atstovei adv. E. Katauskaitei Petronienei,... 5. atsakovo atstovui V. Š. ,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi šalių atstovų paaiškinimus,... 8. ieškovė nurodė, kad 2009-08-27 sutarties su Utenos apskrities viršininko... 9. Priešieškiniu atsakovas prašė nutraukti 2009-08-27 sutartį ir įpareigoti... 10. Utenos rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. sprendimu ieškinį... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo atmesti atsakovo... 13. Apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Byloje nustatyta, kad 2009 m. rugpjūčio 27 d. ieškovė VŠĮ „Sorre“ ir... 16. Šalių sudarytos sutarties 3.3 p. šalys susitarė, jog prekių priėmimas... 17. Dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą... 18. Kolegija daro išvadą, kad šalys yra pasirašiusios mišriąją sutartį,... 19. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą nurodydamas, jog... 20. Dėl paminėtų motyvų naikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2011-03-25... 21. Išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu bei... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 23. Utenos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. sprendimą palikti... 24. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (k....