Byla 2-1344/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių apželdinimas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų ir sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančiais, civilinėje byloje Nr. 2-951-194/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ 2010-05-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ir prašė pripažinti negaliojančiais: 1) viešojo pirkimo ,,Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos“ komisijos sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą dėl per didelės kainos ir nutraukti viešojo pirkimo procedūras; 2) atsakovo priimtą sprendimą organizuoti (tęsti) minėtų paslaugų pirkimą apklausos būdu; 4) atsakovo ir kito asmens sudarytą sutartį dėl minėtų paslaugų pirkimo. Ieškovas taip pat prašė atnaujinti terminą ieškiniui paduoti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovo teigimu, atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010-04-28 nepagrįstai atmetė ieškovo pateiktą pasiūlymą dėl per didelės kainos ir nenurodė jokių motyvų, nepateikė skaičiavimų, taip pat neteisėtai tą pačią dieną priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras atmetusi visus pasiūlymus dėl per didelės kainos, ir šiais nurodytais veiksmais apribojo ieškovo teisę skųsti atsakovo veiksmus, be to, kitą dieną, tai yra 2010-04-29, kviesdamas tiekėjus dalyvauti apklausos procedūrose, šiurkščiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) griežtai reglamentuojamas procedūras, taip pat lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Ieškovas ieškinį grindė dar ir tuo, kad atsakovas, gavęs ieškovo 2010-05-03 pretenziją, jos nenagrinėjo motyvuodamas tuo, kad pirkimo procedūros yra pasibaigusios, ir nesustabdė viešojo pirkimo apklausos būdu procedūrų, todėl pažeidė VPĮ 94-1 straipsnio 2 dalį. Ieškovas nurodė, kad pagal jo neoficialią informaciją, atsakovas sudarė sutartį su asmeniu (ieškovo teigimu, Marmienės ūkiu), kurio pasiūlymo kaina buvo didesnė negu ieškovo. Ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl informacijos apie sudarytą sutartį pateikimo, tačiau atsakymo nebuvo gauta.

6Šiaulių apygardos teismas gegužės 26 d. nutartimi atsisakė priimti šį ieškovo ieškinį, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu kaip nenagrinėtiną teisme. Teismas nurodė, kad ieškinys neatitinka formalių ieškinio reikalavimų formos ir turinio prasme, ieškinio reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia yra neapmokėtas žyminiu mokesčiu, nenurodytas tikslus šios sutarties šalies pavadinimas. Teismas sprendė, kad ieškovas nėra ginčijamo sandorio šalis, todėl negali ginčyti kitų ūkio subjektų, juridinių asmenų sudarytų sandorių. Taip pat teismas konstatavo, kad nutraukus viešo pirkimo procedūras nelieka jokių teisinių pasekmių, todėl teisinis ginčas dėl nutraukto konkurso sąlygų, yra nenagrinėtinas teisme. Teismas nurodė, kad įstatymas atsakovui suteikia teisę pasirinkti paslaugų pirkimą vykdyti apklausos būdu, tuo tarpu ieškovas savo pasiūlymo šiuo būdu nepateikė. Teismas atsisakė priimti ieškinį dar ir tuo pagrindu, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas, nes jis pateiktas tik 2010-05-21, tai yra beveik po mėnesio nuo viešųjų pirkimų procedūrų užbaigimo, nors ieškovui buvo pranešta raštu 2010-04-28.

7Ieškovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti minėtą teismo nutartį, o klausimą dėl ieškinio priėmimo perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo. Skunde rašoma:

81. Teismas neteisingai nustatė ieškinio pagrindą ir dalyką ir nepagrįstai nurodė, kad yra skundžiamos konkurso sąlygos. Be to, prašydamas pripažinti negaliojančią minėtą sutartį, ieškovas negalėjo nurodyti tikslių jos duomenų, nes tokios informacijos jam nesuteikė atsakovas.

92. Teismas nepagrįstai sprendė dėl žyminio mokesčio už šį ieškinį, nes pagal VPĮ 93 straipsnį ieškovas turi teisę pasirinkti specifinį neturtinio pobūdžio jo pažeistų teisių gynimo būdą – reikalauti pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia. Net ir tuo atveju, jei sumokėtas žyminis mokestis būtų per mažas, ši aplinkybė turėjo būti traktuojama, kaip šalintinas ieškinio trūkumas.

103. Teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovas neturi teisės ginčyti kitų juridinių asmenų sudarytą sutartį, nes tokia teisė įtvirtinta VPĮ 93 straipsnyje.

114. Teismo išvada, kad skundžiami atsakovo sprendimai, kai pirkimo procedūros yra pasibaigusios, jam nesukelia jokių teisinių pasekmių, yra nepagrįsta, nes atsakovas neteisėtai sudarė sutartį ne su ieškovu, o su tiekėju, kurio pasiūlymas turėjo būti atmestas.

125. Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, nes pagal VPĮ 94 straipsnio 2 dalį ieškinys dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia gali būti pateikiamas per 6 mėnesius nuo jos sudarymo. Nagrinėjamu atveju sutartis buvo sudaryta po 2010-04-28 viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo, taigi akivaizdu, kad šis terminas nėra praleistas. Ieškovas laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, todėl priešingai nei nurodė teismas, ieškinio senaties terminas skaičiuotinas ne nuo pranešimo apie procedūrų nutraukimo gavimo, o nuo pretenzijos išnagrinėjimo.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti ieškovo UAB „Šiaulių apželdinimas“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo ,,Šiaulių miesto gėlynų įrengimo ir priežiūros paslaugos“ komisijos sprendimų, kuriais atmestas ieškovo pasiūlymas dėl per didelės kainos, nutrauktos viešojo pirkimo procedūros, o taip pat sprendimo organizuoti minėtų paslaugų pirkimą apklausos būdu bei sutarties, sudarytos su tokiu būdu pasirinktu tinkamiausiu pasiūlymu, pripažinimo negaliojančiais. Nagrinėjamu atveju teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti visą ieškinį, motyvuodamas tuo, kad šis ieškinys nenagrinėtinas teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

15Kaip žinoma, VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad pirkimas yra laikomas pasibaigusiu, kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai, o pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atlieka laikydamasi patvirtintų taisyklių (VPĮ 85 str. 3d.). Pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A – 1238 (2010 m.gegužės 31 d. įsakymo Nr. A-620 nauja redakcija) patvirtintų supaprastintų taisyklių 102.1.2 punktą, apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

16Pasirinkus tokį pirkimo būdą, pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Kaip minėta, ieškovas teigia, kad atsakovas nesilaikė VPĮ įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė, ar gali pažeisti jo teisėtus interesus, tuo tarpu jo teisė nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių VPĮ reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo, yra įtvirtinta VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje. Taigi šis specialus įstatymas, reglamentuojantis ginčų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo tvarką, nenumato, jog atsakovo sprendimai, kuriais atmetami tiekėjų pasiūlymai, ar pirkimo procedūros laikomos pasibaigusiomis, ar kuriuo paslaugų pirkimas vykdomas apklausos būdu, negali būti skundžiami teismui. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, teismas skundžiamoje nutartyje padarė nepagrįsta išvada, kad ieškovas neturi subjektinės teisės kreiptis į teismą ir ginčyti nurodytų atsakovo sprendimų (CPK 185 str.).

17Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas taip pat nepagrįstai nurodė, jog ieškovas neturi teisės prašyti pripažinti negaliojančia sutartį, sudarytą su apklausos būdu pasirinktu asmeniu. Ieškovas manydamas, kad viešojo pirkimo procedūros buvo neteisėtai nutrauktos, siekia, kad jos būtų vykdomos iš naujo, todėl atitinkamai ginčija atsakovo sprendimą vykdyti pirkimo procedūras apklausos būdu ir jų pagrindu sudarytą sutartį. Kaip matyti iš byloje esančio atsakovo 2010-04-29 rašto, ieškovas buvo kviečiamas dalyvauti apklausos būdu organizuotame minėtų paslaugų pirkime, todėl toks ieškovo reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su jo teisių bei teisėtų interesų gynimu (VPĮ 93 str. 1 d. 4 p.). Be to, tik nagrinėjant pareikštą ieškinį teisme galima nustatyti, ar asmuo turi materialinį suinteresuotumą reikšti minėtus reikalavimus (CPK 5 str. 1 d.). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas, neteisingai aiškindamas ir taikydamas CPK 137 straipsnio 2 dalį, nepagrįstai konstatavo, kad pateiktas ieškinys nenagrinėtinas teisme ir šiuo pagrindu atsisakė jį priimti (CPK 185 str.).

18Kaip žinoma, teismas, konstatuodamas, jog ieškinys neatitinka bendrųjų reikalavimų formos ir turinio prasme, taip pat neapmokėtas žyminiu mokesčiu, privalo nurodyti konkrečius trūkumus, kurie teismo manymu, trukdo pradėti bylos nagrinėjimą ir spręsti, ar šie trūkumai negali būti pašalinti CPK 115 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 138 str.). Tačiau kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, teismas šio reikalavimo neįvykdė. Be to, kaip teisingai nurodė apeliantas, teismų praktikoje jau yra suformuota nuostata, jog reikalavimai dėl sutarties pripažinimo negaliojančia minimos kategorijos bylose, yra laikytini neturtinio pobūdžio, kurie nėra atskirai apmokestinami (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-214/2009, 2009 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-83/2009 ir kt.).

19Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl ieškinio senaties taikymo. Pagal VPĮ 94 straipsnį, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo jos pranešimo raštu apie priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba per 10 dienų nuo paskelbimo apie priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra tokio reikalavimo informuoti raštu. Tuo tarpu VPĮ 94-1 straipsnis nustato, jog perkančioji organizacija apie priimtą sprendimą dėl pateiktos pretenzijos ją pateikusiam tiekėjui privalo raštu pranešti ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo pretenzija atsakovui dėl 2010-04-28 priimto sprendimo buvo pateikta 2010-05-03, atsakymas dėl šios pretenzijos buvo gautas 2010-05-06, ieškinys pateiktas 2010-05-21, taigi šis įstatyme nustatytas terminas nebuvo praleistas. Be to, kaip teisingai nurodo apeliantas, pagal VPĮ 94 straipsnio 2 dalį ieškinys dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia gali būti pateikiamas per 6 mėnesius nuo jos sudarymo, todėl manytina, kad teismas be pagrindo atsisakė priimti ieškinį dar ir dėl praleistos ieškinio senaties (CPK 185 str.).

20Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas, spręsdamas ieškovo pateikto ieškinio priėmimo klausimą, neteisingai aiškino bei taikė materialines ir proceso teisės normas, nesilaikė teismų formuojamos praktikos, todėl skundžiama teismo nutartis naikinama, o šis klausimas perduodamas teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 137 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Šiaulių apygardos teismo gegužės 26 d. nutartį.

23Perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo klausimą dėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių apželdinimas“ ieškinio atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų ir sudarytos sutarties pripažinimo negaliojančiais priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ 2010-05-21 kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovo teigimu, atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010-04-28 nepagrįstai... 6. Šiaulių apygardos teismas gegužės 26 d. nutartimi atsisakė priimti šį... 7. Ieškovas UAB „Šiaulių apželdinimas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. 1. Teismas neteisingai nustatė ieškinio pagrindą ir dalyką ir nepagrįstai... 9. 2. Teismas nepagrįstai sprendė dėl žyminio mokesčio už šį ieškinį,... 10. 3. Teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovas neturi teisės ginčyti kitų... 11. 4. Teismo išvada, kad skundžiami atsakovo sprendimai, kai pirkimo procedūros... 12. 5. Teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį, nes pagal VPĮ 94 straipsnio... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismas pagrįstai ir teisėtai... 15. Kaip žinoma, VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 2 punktas nustato, kad pirkimas yra... 16. Pasirinkus tokį pirkimo būdą, pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į... 17. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas taip pat nepagrįstai nurodė, jog... 18. Kaip žinoma, teismas, konstatuodamas, jog ieškinys neatitinka bendrųjų... 19. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su teismo išvadomis dėl ieškinio... 20. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą,... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3... 22. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo gegužės 26 d. nutartį.... 23. Perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo klausimą dėl...