Byla B2-5123-803/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Domus idea“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Domus idea“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) REIKALAVIMAS.LT pateikė pareiškimą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Domus idea“.

62.

7Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-07-11 preliminariu sprendimu iš UAB „Domus idea“ priteisė 262,09 Eur skolos, 1,29 Eur palūkanų, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų bei 158 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pažymėjo, jog bendra atsakovės skola ieškovei sudaro 489,38 Eur. Ieškovė, siekdama išieškoti susidariusį įsiskolinimą, įmonei taikė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme numatytas priverstinio poveikio priemones. Nurodė, jog 2018-10-04 antstolis S. M. priėmė patvarkymą dėl UAB „Domus idea“ vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo grąžino 2017-08-25 vykdomąjį raštą Nr. 2-30751-862/2017 su išieškojimo negalimumo aktu. Pažymėjo, jog atsakovė yra nemoki. Pažymėjo, jog pareiškimo teikimo teismui dieną atsakovės skola ieškovei sudaro 489,38 Eur. Remiantis nurodytu, taip pat, kad skolininkui taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, teigia, kad atsakovė UAB ,,Domus idea“ negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, vengia atsiskaityti su kreditoriumi, tikėtina, kad bendra kreditorių reikalavimų atsakovei suma viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 5 punkto nuostatas jai keltina bankroto byla.

83.

9Atsakovė UAB „Domus idea“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė.

10II.

11Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

124.

13Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

145.

15Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).

166.

17ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą.

187.

19Nustatyta, kad UAB ,,Domus idea“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2016-12-23, registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56 - 101, juridinio asmens kodas 304437573. Įmonės vadovas nuo 2017-01-03 K. U.. Nagrinėjamu atveju atsakovė ar atsakovės vadovas nepateikė teismui įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos UAB ,,Domus idea“ iškėlimo sprendžiamas pagal viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

208.

21Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB ,,Domus idea“ išieškoti susidariusį įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemones. 2018-10-04 antstolis S. M. priėmė patvarkymą dėl UAB „Domus idea“ vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo grąžino 2017-08-25 vykdomąjį raštą Nr. 2-30751-862/2017 su išieškojimo negalimumo aktu.

229.

23Ieškovė nurodė, jog UAB ,,Domus idea“ įsiskolinimas kreditoriui UAB REIKALAVIMAS.LT 2018-10-24 duomenimis yra 489,38 Eur. Ieškovė UAB REIKALAVIMAS.LT įgijo reikalavimo teisę į atsakovę pagal įsiteisėjusį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 11 d. preliminarų sprendimą.

2410.

25Remiantis viešais VMI 2018-11-27 duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Domus idea“ įsiskolinimo valstybės (savivaldybės) biudžetui neturi.

2611.

27Remiantis viešais Sodra 2018-11-23 duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, UAB ,,Domus idea“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui sudaro 0,20 Eur.

2812.

29Valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Domus idea“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.

3013.

31VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Domus idea“ nuosavybės teise registruotų transporto priemonių neturi.

3214.

33Remiantis VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ,,Domus idea“ Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų neteikė nuo pat įmonės įsteigimo 2016-12-23, todėl nėra galimybės nustatyti realaus įmonės turto ir finansinių įsipareigojimų santykio. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartimi įmonės vadovas K. U. buvo įpareigotas iki 2018 m. lapkričio 23 d. pateikti teismui finansinės atskaitomybės dokumentus. Procesiniai dokumentai tinkamai įmonės vadovui įteikti 2018 m. lapkričio 17 d., tačiau nurodyto teismo įpareigojimo vadovas neįvykdė, finansinės atskaitomybės dokumentų, pagal kuriuos būtų galima įvertinti įmonės realią finansinę situaciją, teismui nepateikė, neįrodinėjo įmonės mokumo.

3415.

35Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju UAB ,,Domus idea“ nepateikė atsiliepimo ir duomenų, pagrindžiančių įmonės mokumą.

3616.

37Ieškovės pateikti duomenys, VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenys bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina UAB ,,Domus idea“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Atsakovė nevykdo savo įsipareigojimo sumokėti 489,38 Eur skolą ieškovei, 2018-10-04 antstolis S. M. priėmė patvarkymą dėl UAB „Domus idea“ vykdomojo dokumento grąžinimo, kuriuo grąžino 2017-08-25 vykdomąjį raštą Nr. 2-30751-862/2017 su išieškojimo negalimumo aktu, taip pat atsakovė neteikė įrodymų, pagrindžiančių įmonės mokumą ar ketinimą atsiskaityti su kreditoriumi. Remiantis nurodytu, teismas vertina, jog UAB ,,Domus idea“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.

3817.

39Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2VP-41683-294/2018 pagal pareiškėjos antstolės V. M. prašymą dėl baudos skyrimo UAB ,,Domus idea“ vadovui K. U. už antstolio patvarkymo nevykdymą.

4018.

41Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,Domus idea“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

4219.

43Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis).

4420.

45Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147) kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorė yra pateikusi sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratore, spręstina UAB ,,Domus idea“ bankroto administratore paskirti UAB „Lideres“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4621.

47Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

4822.

49Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB ,,Domus idea“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

5023.

51Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

53iškelti UAB ,,Domus idea“ (juridinio asmens kodas 304437573, registruotas buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Architektų g. 56 – 101) bankroto bylą.

54UAB ,,Domus idea“ bankroto administratore paskirti UAB „Lideres“ (sąrašo eilės Nr. B-JA147).

55Areštuoti visą bankrutuojančios UAB ,,Domus idea“ (juridinio asmens kodas 304437573, registruotas buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Architektų g. 56 – 101) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

56Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

57Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,Domus idea“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,Domus idea“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

58Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

59Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

60Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

61Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratoriui.

62Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) REIKALAVIMAS.LT pateikė... 6. 2.... 7. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-07-11 preliminariu... 8. 3.... 9. Atsakovė UAB „Domus idea“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 10. II.... 11. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados... 12. 4.... 13. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 14. 5.... 15. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 16. 6.... 17. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui... 18. 7.... 19. Nustatyta, kad UAB ,,Domus idea“ Juridinių asmenų registre įregistruota... 20. 8.... 21. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog siekiant iš UAB ,,Domus idea“... 22. 9.... 23. Ieškovė nurodė, jog UAB ,,Domus idea“ įsiskolinimas kreditoriui UAB... 24. 10.... 25. Remiantis viešais VMI 2018-11-27 duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Domus idea“... 26. 11.... 27. Remiantis viešais Sodra 2018-11-23 duomenimis nustatyta, jog įmonėje... 28. 12.... 29. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centras Nekilnojamojo turto... 30. 13.... 31. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Domus idea“ nuosavybės... 32. 14.... 33. Remiantis VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro duomenimis UAB... 34. 15.... 35. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3... 36. 16.... 37. Ieškovės pateikti duomenys, VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų... 38. 17.... 39. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus miesto... 40. 18.... 41. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 42. 19.... 43. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 44. 20.... 45. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo... 46. 21.... 47. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 48. 22.... 49. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas... 50. 23.... 51. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 53. iškelti UAB ,,Domus idea“ (juridinio asmens kodas 304437573, registruotas... 54. UAB ,,Domus idea“ bankroto administratore paskirti UAB „Lideres“... 55. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB ,,Domus idea“ (juridinio asmens kodas... 56. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti... 57. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 58. Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1.... 59. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 60. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 61. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 62. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...