Byla A-442-1949-12
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas), Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), Sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Jolantai Špakauskaitei, atsakovų atstovei Veronikai Juodėnaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Agnei Jarušauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui ir valstybės įmonei Registrų centrui, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijai, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 2-3023 „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“, netenkino pareiškėjo prašymo įregistruoti juridinį faktą – nekilnojamųjų daiktų (pastatų), registracijos Nr. 20/67484, 20/67483, 20/67482, 20/67368,20/204305, esančių adresu Kauno m., ( - ), nuomą. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ Nr. 140 paliko galioti teritorinio registratoriaus priimtą sprendimą.

5Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. 2-3023; panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. 140; įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti UAB „Tomis“ nuomos teises į pastatus 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p ( - ), Kaunas; 287G1/p, 266G1/p ( - ), Kaunas; 91G1/p ( - ); 1G1/p ( - ); 92B1/p ( - ), Kaunas; 93F1/p ( - ), Kaunas; 88F1/p A., Kaunas.

6Pareiškėjas nurodė, jog 2011 m. kovo 1 d. prašymu kreipėsi į atsakovą VĮ Registrų centro Kauno filialą, prašydamas įregistruoti daiktines teises į pastatus. Pareiškėjas rėmėsi 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartimi, sudaryta tarp Kauno m. valdybos bei UAB „Tomis“, 2001 m. liepos 2 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi civ. b. Nr. 2-1852/2001, 1993 m. lapkričio 19 d. sutartimi bei 1995 m. sausio 19 d. sutartimi. Pareiškėjas paaiškino, kad 1993 m. lapkričio 19 d. tarp pareiškėjo bei Kauno m. valdybos buvo sudaryta sutartis, kuria šalys susitarė, jog pareiškėjui bus išnuomotas žemės sklypas, kuriame yra ginčo pastatai, turint tikslą statyti gyvenamuosius namus su įvairaus profilio aptarnavimo įmonėmis (1995 m. sausio 19 d. sudarytas sutarties pakeitimas). Pareiškėjo nuomone, skundžiamame sprendime atsakovas nepagrįstai nurodė pareiškėjui, kad nuomos teises į pastatus atsakovas galės įregistruoti, kai papildomai bus pateiktas pastatų patikėtinio, t. y. Kauno m. savivaldybės sutikimas dėl juridinio fakto – nuomos – įregistravimo, kadangi nenurodoma kokio akto pagrindu pareiškėjas tai turi padaryti. Pareiškėjas pažymėjo, kad Kauno m. valdybos valia buvo išreikšta 2001 m. liepos 2 d. taikos sutartyje. Atkreipė dėmesį, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktas numato galimybę įregistruoti prašomą juridinį faktą – nuomos sutartis, todėl skundžiamo sprendimo motyvas dėl Nekilnojamojo turto registro 29 straipsnio 7 punkto taikymo nagrinėjamu atveju yra visiškai nepagrįstas ir nesudarantis pagrindo atsisakyti tenkinti prašymą. Pasak pareiškėjo, nekilnojamojo turto registro tvarkytojas turi perkelti iš jam pateiktų dokumentų duomenis į registrą, tačiau neturi jų vertinti ir savaip aiškinti.

7Atsakovai su skundu nesutiko.

8Atsiliepime nurodė, jog teritorinis registratorius atsisakė įregistruoti prašomus juridinius faktus, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjo pateikti dokumentai nepatvirtina juridinio fakto – nekilnojamųjų daiktų nuomos, nes nuomos teisė yra pasibaigusi 1999 m. gruodžio 31 d. Paaiškino, kad 1995 m. sausio 19 d. sutartyje nurodytas sutarties galiojimo terminas – 1999 m. gruodžio 31 d., o taikos sutartimi nebuvo pakeistos jokios sutarčių sąlygos ar terminai.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu nesutiko.

10Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas netinkamai aiškina 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartį (patvirtina Kauno miesto apylinkės 2001 m. liepos 2 d. nutartimi). Manė, kad 2001 m. liepos 2 d. Kauno miesto apylinkės teismo civ. b. Nr. 2-1852/2001 patvirtintos taikos sutarties 2 punktu, kitų teismų priimtų procesinių dokumentų (LAT 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-367/2010, 2010 m. vasario 8 d. LAT sprendimas civ. b. Nr. 2A-203/2010) pagrindu atliekami bendrovės keldinimo veiksmai priverstine tvarka tik patvirtina, jog bendrovė neturi nuomos teisių į ginčo pastatus ir privalo išsikelti iš šių pastatų, nes juos yra užėmusi be teisinio pagrindo.

11II.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001 patvirtinus taikos sutartį, pareiškėjas jau turėjo pareigą išsikraustyti ir būti išsikraustęs iš nuomojamų pastatų, tačiau šios pareigos neįvykdė. 1995 m. sausio 19 d. sutarties 1 punkte dėl 1993 m. lapkričio 19 d. 2.3 punkto pakeitimo nustatyta, kad UAB „Tomis“ savo lėšomis nugriauna menkaverčius pastatus ir pašalina laužą ir bendrovė šiais statiniais naudojasi iki jų nugriovimo, tačiau neilgiau kaip iki 1999 m. gruodžio 31 d. Teismas nustatė, kad 2001 m. liepos 2 d. taikos sutartimi nebuvo keistos 1993 m. lapkričio ir 1995 m. sausio 19 d. sutarčių sąlygos ar terminai. Konstatavo, kad, vertinant 2001 m. birželio 15 d. taikos sutarties sąlygas (1993 m. lapkričio 19 d. nuomos sutarties galiojimo trukmę), atsakovui nebuvo galimybės pateiktų dokumentų laikyti juridinių faktų įregistravimo nekilnojamojo turto registre teisiniu pagrindu. Dėl šios priežasties tesimas padarė išvadą, jog VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 2-3023 bei išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą priimtas VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2011 m. gegužės 25 d sprendimas Nr. 140 yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo jų naikinti, o pareiškėjo reikalavimas įpareigoti VĮ Registrų centro Kauno filialą įregistruoti UAB „Tomis“ nuomos teises į pastatus netenkintinas.

14III.

15Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

16Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo iš esmės analogiškus argumentus, pateiktus pirmosios instancijos teismui. Papildomai paaiškina, kad 2001 m. liepos 2 d. taikos sutartimi Kauno m. valdyba pripažino tarp pareiškėjo ir Kauno m. valdybos sudarytas sutartis nuomos sutartimis. Nurodo, kad taikos sutarties metu galiojęs Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – ir CK) numatė, jog nuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis nei 100 m., priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendime nurodomas UAB „Tomis“ iškeldinimas iš pastatų – vienu atveju kaip savininko, pasibaigus nuosavybės teisei, kitu atveju – kaip panaudos gavėjo, pasibaigus panaudos teisei, negali daryti įtakos UAB „Tomis“ nuomos teisėms, kylančioms iš 2001 m. liepos 2 d. Kauno miesto apylinkės teismo civ. b. Nr. 2-1852/2001 patvirtintos taikos sutarties 3 punkto.

17Atsakovai su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymi, kad sutarčių pasibaigimo faktą pripažino pats pareiškėjas, 2005 m. kreipdamasis į Kauno miesto apylinkės teismą dėl minėtų pastatų nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Byloje ginčas yra kilęs dėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo 29 d. Nr. 2-3023 sprendimo, kuriuo atsisakyta įregistruoti UAB „Tomis“ nuomos teises į pastatus 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p, esančius ( - ), Kaune, į pastatus 287G1/p, 266G1/p, esančius ( - ), Kaune, į pastatą 91G1/p, esantį ( - ), Kaune, į pastatą 1G1/p, esantį ( - ), Kaune, į pastatą 92B1/p, esantį ( - ), Kaune, į pastatą 93F1/p, esantį ( - ), Kaune, į pastatą 88F1/p, esantį ( - ), Kaune.

24Pareiškėjo teigimu, nuomos teisę į minėtus pastatus jis turi pagal 2001 m. birželio 15 d. taikos sutartį, sudarytą tarp Kauno m. valdybos bei UAB „Tomis“ bei patvirtintą Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001, pagal 1993 m. lapkričio 19 d. sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo bei Kauno m. valdybos, kuria šalys susitarė, jog pareiškėjui bus išnuomotas žemės sklypas, kuriame yra ginčo pastatai, turint tikslą statyti gyvenamuosius bei pagal 1995 m. sausio 19 d. tarp tų pačių šalių sudarytą sutartį, kuria buvo pakeista 1993 m. lapkričio 19 d. sutartis.

25Teisėjų kolegija, įvertinusi dokumentų, kuriais remiantis pareiškėjas prašė įregistruoti nekilnojamojo turto registre nuomos teises į minėtus pastatus, turinį, daro išvadą, kad šiuose dokumentuose tiesiogiai nėra įtvirtinta, jog pareiškėjas šiuo metu yra minėtų pastatų nuomininkas, t. y. turi teisę laikinai valdyti ir naudotis minėtais pastatais už užmokestį. Nors 2001 m. birželio 15 d. taikos sutarties, sudarytos tarp Kauno miesto valdybos ir UAB „Tomis“ bei patvirtintos Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi, 3 punktu Kauno miesto valdyba pripažino 1993 m. lapkričio 19 d. ir 1995 m. sausio 19 d. sutartis dėl minėtų pastatų nuomos sutartimis, tačiau taikos sutartyje nebuvo nustatytas terminas iki kada pareiškėjas turi teisę naudotis minėtais pastatais (t. I, b. l. 69-71).

261995 m. sausio 19 d. sutarties 2.3 punkte nustatyta, kad pastatus 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p, 287G1/p, 266G1/p, 91G1/p pareiškėjas galėjo naudotis iki jų nugriovimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 1999 m. gruodžio 31 d. (t. I, b. l. 75-76).

272001 m. birželio 15 d. taikos sutarties, patvirtintos Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m. liepos 2 d. nutartimi, 2 punkte nurodyta, jog UAB „Tomis“ išsikelia iš pastatų 240H1/p, 243F1/p, 239F1/p, 241F1/p, 287G1/p, 266G1/p, 91G1/p, 1G1/p. Tai reiškia, jog pareiškėjas neturi teisės naudotis šiais pastatais. Kitų pastatų, nurodytų taikos sutarties 3 punkte, naudojimo terminas 1993 m. lapkričio 19 d. ir 1995 m. sausio 19 d. sutartyje nėra nustatytas.

28Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis nustato, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

29Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės, jos turinio. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį daiktą teisėtumo, nustatyti daiktines teises, jeigu jos eksplicitiškai nėra įtvirtintos pateiktuose dokumentuose. Pažymėtina, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcijos apsiriboja vien tik duomenų apie nekilnojamąjį daiktą, daiktinių teisių į juos, jų suvaržymų bei kitų juridinių faktų perkėlimu iš registro tvarkytojui pateiktų dokumentų į jo tvarkomą registrą.

30Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra aiškiai ir neginčijamai įtvirtinta, jog pareiškėjas turi teisę nuomos teisę naudotis minėtomis patalpomis, todėl VĮ Registrų centro Kauno filialas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą įregistruoti nuomos teisę į minėtus pastatus. Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija ir pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai aiškino taikė ginčo teisinį santykį reguliuojančias teisės normas bei pagrįstai atmetė pareiškėjo skundus. Todėl naikinti skundžiamus VĮ Registrų centro Kauno filialo, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos ir pirmosios instancijos teismo sprendimus nėra pagrindo.

31Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus apeliacinis skundas atmestinas.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ apeliacinį skundą atmesti.

34Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. VĮ Registrų centro Kauno filialas 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 2-3023... 5. Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė... 6. Pareiškėjas nurodė, jog 2011 m. kovo 1 d. prašymu kreipėsi į atsakovą... 7. Atsakovai su skundu nesutiko.... 8. Atsiliepime nurodė, jog teritorinis registratorius atsisakė įregistruoti... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo su skundu nesutiko.... 10. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjas netinkamai aiškina 2001 m. birželio 15... 11. II.... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodė, Kauno miesto apylinkės teismo 2001 m.... 14. III.... 15. Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kauno apygardos... 16. Pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo iš esmės analogiškus argumentus,... 17. Atsakovai su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą pažymi, kad sutarčių pasibaigimo faktą... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Byloje ginčas yra kilęs dėl VĮ Registrų centro Kauno filialo 2011 m. kovo... 24. Pareiškėjo teigimu, nuomos teisę į minėtus pastatus jis turi pagal 2001 m.... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi dokumentų, kuriais remiantis pareiškėjas... 26. 1995 m. sausio 19 d. sutarties 2.3 punkte nustatyta, kad pastatus 240H1/p,... 27. 2001 m. birželio 15 d. taikos sutarties, patvirtintos Kauno miesto apylinkės... 28. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis nustato, kad... 29. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas nesprendžia ginčų tarp... 30. Taigi nagrinėjamu atveju pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra aiškiai... 31. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 33. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ apeliacinį skundą... 34. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. sprendimą... 35. Nutartis neskundžiama....