Byla 2A-203/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo Kauno miesto savivaldybės atstovei R. K., atsakovui V. B., atsakovo V. B. atstovei advokatei D. Ž.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimo, kuriuo civilinėje byloje Nr. 2-540-605/2009 atmestas ieškovų Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ieškinys atsakovams UAB „Tomis“ ir V. B. dėl pirkimo-pardavimo sutarties ir priėmimo-perdavimo akto pripažinimo negaliojančiais bei dėl iškeldinimo. Trečiasis asmuo byloje notarė A. U.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovai kreipėsi į teismą ir, patikslinę ieškinį, prašė pripažinti negaliojančiais 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 19KU-8664 bei 2005 m. gruodžio 30 d. priėmimo-perdavimo aktą Nr. 19KU-8665; iškeldinti atsakovą UAB „Tomis“ iš pastatų ( - ). Nurodė, kad UAB „Tomis“ su Kauno miesto savivaldybe sudarytos žemės nuomos sutarties pagrindu valdė žemės sklypą, kuriame yra ginčo pastatai. Kauno m. apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-1852/2001, kurioje vyko ginčas dėl minimų pastatų, 2001 m. liepos 2 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį, kuria bendrovė ,,Tomis“ įsipareigojo iš ginčo pastatų išsikelti. Nežiūrint galiojančios nutarties UAB „Tomis“ 2005 metais padavė teismui pareiškimą, kuriuo prašė nustatyti tų pačių pastatų sąžiningo ir nepertraukiamo valdymo faktą. Kauno m. apylinkės teismas 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimu (c. b. Nr. 2-9914-364/2005) nustatė UAB „Tomis“ nuosavybės teisės į ginčo pastatus pagal įgyjamąją senatį, faktą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. vasario 20 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo ir perdavė ją nagrinėti Kauno m. apylinkės teismui, kuris 2008 m. gegužės 19 d. sprendimu (c. b. Nr. A2-948-521/2008) panaikino 2005 m. rugsėjo 2 d. sprendimą, kuriuo buvo nustatytos UAB „Tomis“ nuosavybės teisės, ir pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo atmetė. Ieškovai nurodė, kad nagrinėjant atnaujintą bylą jie sužinojo, jog UAB „Tomis“ 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ginčo patalpas pardavė atsakovui V. B.. Ieškovų teigimu, šis sandoris yra niekinis, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, todėl pripažintinas negaliojančiu. Ieškovai taip pat nurodė, kad V. B. 2006 m. sausio 1 d. sudarė neatlygintino naudojimosi negyvenamosiomis (ginčo) patalpomis sutartį, pagal kurią ką tik įgytus pastatus, neterminuotam laikotarpiui perleido tam pačiam juridiniam asmeniui – pardavėjui UAB „Tomis“. Tai, kad pirkimo-pardavimo sandoris yra tariamas, ieškovų nuomone, patvirtina atsakovo sudarytos paskolos sutartys bei aplinkybės, kad 320 000 Lt už perkamą turtą V. B. sumokėjo grynais pinigais iki sandorio sudarymo ir kad turtas buvo perleistas labai greitai. Ieškovų teigimu V. B. nebuvo pakankamai atidus, nesidomėjo UAB „Tomis“ sąžiningumu dėl įgyto turto, todėl negali būti laikomas sąžiningu įgijėju.

5Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Sprendime teismas išdėstė motyvus:

61. Ieškovai neįrodė, kad atsakovo V. B. ginčo turto valdymas yra nesąžiningas. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu, t. y. 2005 m. gruodžio 30 d. jokių apribojimų perleisti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą nebuvo. Notarės patvirtintoje ginčijamoje 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo – pardavimo sutartyje pardavėjo atstovas pareiškė, kad parduodamas turtas niekaip neapsunkintas. VĮ Registrų centro Kauno filialo išduotos pažymos patvirtina, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu jokių įrašų apie apribojimus perleisti nekilnojamąjį turtą nebuvo, Kauno apskrities viršininko administracija dėl sudaromo sandorio sutiko.

72. Ieškovų nurodytos aplinkybės, kad atsakovas V. B. 2005 m. gruodžio 30 d. ginčijamu sandoriu įsigijęs pastatus, tuoj pat sudarė panaudos sutartį ir leido pastatais naudotis pardavėjui, nepatvirtina jo nesąžiningumo, nes savininkas turi teisę perduoti daiktą neatlygintinai naudotis kitam asmeniui (CK 6.632 str.). Ieškovų nurodytos aplinkybės dėl imituojamo pinigų skolinimosi (paskolos sutarčių), dėl prieštaraujančio protingumo principui grynųjų pinigų sumokėjimo juridiniam asmeniui iki sandorio sudarymo, laikytinos tik prielaidomis.

83. Iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis daiktas, išskyrus atvejus, kai savininkas tokį daiktą prarado dėl kitų asmenų padaryto nusikaltimo (CK 4.96 str. 2 d.). Tardymo valdybos prie Kauno m. VPK 2001-10-10 nutarime nutraukti baudžiamąją bylą nurodyta, kad byloje nėra objektyvių įrodymų, jog UAB „Tomis“ apgaulės būdu užvaldė svetimą turtą stambiu mastu.

94. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, nėra pagrindo tenkinti reikalavimą dėl UAB „Tomis“ iškeldinimo iš pastatų.

10Atsakovas Kauno miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Skunde išdėsto argumentus:

111. Teismas nepagrįstai nustatė, jog ginčo sandorio sudarymo metu nebuvo jokių apribojimų dėl pastatų valdymo, naudojimo, disponavimo. Kartu su pareiškimu dėl nuosavybės teisių įgijimo, atsakovas UAB „Tomis“ pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro išrašus, kuriuose buvo nurodyta, kad ginčo turtas priklauso valstybei, patikėjimo teise valdomas Kauno miesto savivaldybės ir yra išnuomotas UAB „Tomis“. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. vasario 20 d. nutartyje konstatavo, jog teismai, nagrinėdami bylą padarė aiškią įgyjamąją senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo klaidą. Kasacinis teismas pabrėžė, kad viešosios nuosavybės teise priklausantis turtas įgyjamąją senatimi negali būti įgytas. Įsiteisėjusiais teismų sprendimais nustatyta, kad UAB „Tomis“ nebuvo perleidžiamų pastatų savininkas.

122. Teismas nepagrįstai nustatė, kad V. B. yra sąžiningas įgijėjas. Atsakovas apygardos teisme pripažino, kad nepasidomėjo, kokiu pagrindu bendrovei „Tomis“ priklauso perleidžiami pastatai, taigi nesielgė apdairiai ir rūpestingai, neišnaudojo visų priemonių įsitikinti, kad kita sutarties šalis elgiasi sąžiningai.

133. Aplinkybė, kad ginčo sandoriui pritarė Kauno apskrities viršininko administracija nepaneigia sandorio neteisėtumo fakto.

144. Aplinkybė, kad turtas kitą dieną po ginčo sandorio buvo perleistas pardavėjui, patvirtina, jog pirkimas-pardavimas buvo tariamas. Į bylą pateiktos atsakovo sudarytos paskolos sutartys vertintinos kaip siekimas pridengti tariamą sandorį.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė prisidėjimą prie apeliacinio skundo, kuriame nurodo, kad su skundo argumentais ir reikalavimais sutinka.

16Atsakovas V. B. pateiktu atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o apygardos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sudarant sandorį Registrų centro pateiktoje pažymoje jokių apribojimų turtui nebuvo įrašyta, ieškovas dėl ginčo pastatų į teismą kreipėsi tik po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. 2001 m. liepos 2 d. sudarius taikos sutartį, Kauno miesto savivaldybė nekontroliavo UAB „Tomis“ įsipareigojimų vykdymo, statiniais nesirūpino, todėl kaltinimai atsakovui nepagrįsti. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jog turto perleidimas kitą dieną tam pačiam pardavėjui, įrodo šalių nesąžiningumą. Ginčo sutarties 8 punktu pardavėjas įsipareigojo atlaisvinti parduodamą turtą iki 2006 m. kovo 1 dienos. Panaudos sutartis buvo pasirašyta dėl to, kad 2005 m. gruodžio 30 ir 31 dienomis neprižiūrimuose pastatuose įsikūrė asocialūs asmenys.

17Atsakovas UAB „Tomis“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad apeliaciniame skunde pakartoti ieškinio argumentai, apeliantas nenurodo konkrečių teisės normų, kurias netinkamai taikė pirmosios instancijos teismas.

18Apeliacinis skundas tenkinamas.

19Byloje nustatyta, kad atsakovui UAB „Tomis“ 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimu buvo nustatytas nuosavybės teisės į aštuonis pastatus, kurie nuosavybės teise priklausė Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise Kauno miesto savivaldybei, įgijimo pagal įgyjamąją senatį, faktas. Sprendimas įsiteisėjo, bet buvo panaikintas 2008 m. gegužės 19 d. teismo sprendimu, atmetant pareiškėjo UAB „Tomis“ pareiškimą dėl įgyjamosios senaties fakto nustatymo. 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimo galiojimo metu atsakovas UAB „Tomis“ 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ginčo pastatus pardavė atsakovui V. B.. Ieškovai Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė prašo 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį ir tos pačios dienos priėmimo-perdavimo aktą pripažinti negaliojančiais, o atsakovą UAB „Tomis“, kuris ginčo pastatais naudojasi panaudos sutarties pagrindu, iškeldinti. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje konstatavo, kad ieškovai neįrodė, jog atsakovo V. B. ginčo turto valdymas yra nesąžiningas ir tuo remdamasis atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti sandorį negaliojančiu.

20Ieškovai Lietuvos Respublika ir Kauno miesto savivaldybė, teigiantys, kad turi nuosavybės teisę į ginčo pastatus (savininkas ir patikėtinis), prašydami pripažinti pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ir iškeldinti atsakovą iš pastatų, iš esmės pareiškė prašymą išreikalauti nekilnojamus daiktus iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 str.). Nagrinėdamas bylą apygardos teismas taikė CK 4.96 straipsnį, reglamentuojantį daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo. Kadangi ieškovų ir paskutinio daiktų įgijėjo atsakovo V. B. prievoliniai santykiai nesiejo, pagrįstai ieškinys buvo pareikštas ir nagrinėjamas kaip vindikacinis. Tačiau teismas neatkreipė dėmesio, kad CK 4.95 – 4.97 straipsniai reglamentuoja daikto išreikalavimą iš neteisėto valdymo. Tai reiškia, kad paminėtos normos taikytinos tik tuomet, jei paskutinis daikto valdytojas yra neteisėtas, t. y. tik neteisėto valdytojo atžvilgiu gali būti taikomas sąžiningumo kriterijus, nes iš teisėto valdymo daiktas negali būti paimamas (CK 4.93 str.). O tam, kad būtų nustatytas valdymo teisėtumas, reikalinga patikrinti jo pagrindo – sandorio, kuriuo daiktas buvo įgytas, teisėtumą. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl sandorio negaliojimo, yra sprendžiama dėl prievoliniais santykiais susijusių šalių veiksmų, todėl šioje stadijoje daiktinės teisės normos, reglamentuojančios daikto išreikalavimą iš sąžiningo įgijėjo, netaikomos. Kitaip tariant įgijėjo sąžiningumas ar nesąžiningumas nėra teisiškai reikšmingas sprendžiant dėl sandorio teisėtumo. Į sąžiningumo kriterijų atsižvelgiama sprendžiant vindikacinį ieškinį, jei nustatomas daikto įgijimo pagrindo (sandorio) neteisėtumas. Iš prijungtos Kauno m. apylinkės teismo civilinės bylos Nr. A2-948-521/2008 matyti, kad atsakovui UAB „Tomis“ nuosavybės teisė į pastatus, kuriuos jis ginčijama 2005 m. gruodžio 30 d. sutartimi pardavė atsakovui V. B., buvo pripažinta 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimu, kuris panaikintas 2008 m. gegužės 19 dieną. Panaikintas teismo sprendimas, kaip ir niekinis sandoris, negalioja nuo jo priėmimo momento ir negali sukelti jokių teisinių pasekmių (CPK 760 str. 1 d.). Todėl konstatuotina, kad UAB „Tomis“ nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į ginčo pastatus. Atkreiptinas dėmesys, jog UAB „Tomis“ žinojo, kad vėliau panaikintu 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimu jam nuosavybės teisė buvo nustatyta nepagrįstai, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. vasario 20 d. nutartyje konstatavo, kad UAB „Tomis“ žinojo, jog pastatus valdo nesąžiningai, neteisėtai ir neturi teisės valdyti juos kaip savininkas. Todėl panaikinus 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimą – retroaktyviai panaikinus UAB „Tomis“ nuosavybės teisę, jo su atsakovu V. B. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis vertintina kaip sandoris, sudarytas asmens, neturėjusio teisės perleisti daiktą. Tokia teisinė situacija atitinka CK 6.307 straipsnio 1 dalies nuostatas ir yra pagrindas ginčijamą sutartį pripažinti negaliojančia. Minėta, kad tik išsprendęs šį klausimą teismas galėjo nagrinėti vindikacijos ir pirkėjo (atsakovo V. B.) sąžiningumo klausimą.

21Šalia aplinkybės, kad atsakovas UAB „Tomis“ ginčijama sutartimi atsakovui V. B. pardavė jam nepriklausantį turtą, ieškovai procesiniuose dokumentuose išdėstė visą eilę argumentų, jų nuomone pagrindžiančių ginčijamos sutarties negaliojimą kitais pagrindais. Apygardos teismas ieškovų argumentus aptarė, pripažino nepagrįstais ir ieškinį atmetė. Teisėjų kolegija, įvertinus bylos medžiagą, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo išvados yra klaidingos. Skundžiamame sprendime teisingai konstatuota, kad formalių kliūčių sudaryti ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį nebuvo. Tai reiškia, kad sutarties sudarymo metu minėtas 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimas galiojo, parduodami pastatai buvo įregistruoti kaip atsakovo UAB „Tomis“ nuosavybė, notarei buvo pateiktos VĮ registrų centro pažymos be istorijos su įrašytu vieninteliu savininku - UAB „Tomis“. Tačiau apygardos teismas nepakankamai įsigilino ir todėl netinkamai įvertino ieškovų argumentus, liečiančius ginčijamo sandorio teisines pasekmes, kurios pasireiškia ne tik formaliais požymiais (nagrinėjamu atveju tai sutarties pasirašymas, pastatų įregistravimas pirkėjo vardu, atsakovų įrodinėjamas pinigų sumokėjimas) bet apima ir sutarties šalių valią sudarant sutartį bei sandorio teisinę prigimtį atitinkančias teisines pasekmes - ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas. Byloje nustatyta, kad atsakovas V. B., 2005 m. gruodžio 30 d. sutartimi įsigijęs pastatus, 2006 m. sausio 1 d. sudarė panaudos sutartį ir šia sutartimi leido naudotis įsigytais pastatais tam pačiam juridiniam asmeniui – pardavėjui UAB „Tomis“. Teismas tokią situaciją nelaikė ydinga, nes savininkas turi teisę savo nuožiūra valdyti, naudoti disponuoti savo turtu, tame tarpe ir suteikti jį panaudai. Tačiau teismas neatkreipė dėmesio į kitas šį aspektą charakterizuojančias aplinkybes. Dėl panaudos sutarties atsakovas V. B. paaiškino, kad ją sudarė laikinai, siekdamas apsaugoti įsigytą turtą, nes pastatuose jau kitą dieną po įsigijimo apsigyveno asocialūs asmenys. Įrodymai apie šį faktą – grėsmę pastatams - į bylą nepateikti. Kaip matyti iš vėlesnės įvykių eigos panaudos sutartis nebuvo laikina – iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ji šalių susitarimu nutraukta tik 2009 m rugpjūčio 27 d. t. y. praėjus beveik ketveriems metams po jos sudarymo, kai 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutarties 8 punkte įrašyta pardavėjo pareiga atlaisvinti parduodamą turtą iki 2006 m. kovo 1 dienos. Atsakovas V. B. teigė norėjęs įsigytuose pastatuose vystyti savo verslą, tačiau visą minėtą laiką jokių veiksmų šiuo tikslu neatliko. Procesiniuose dokumentuose atsakovas teigia, kad V. B. atsakovui UAB „Tomis“ leido naudotis tik dalimi įsigyto turto, o kita dalimi naudojasi ji pats. Vėl gi argumentas nepagrįstas įrodymais – į panaudos sutartį įrašyti visi pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyti pastatai, o duomenų, kad kuriuos nors iš jų naudotų atsakovas V. B., byloje nėra. Priešingai, ieškovų pateiktas 2008 m. lapkričio 24 d. aktas Nr. 60-12-484 patvirtina, jog ginčo pastatais naudojasi ir juos išnuomoja kitiems asmenims išimtinai atsakovas UAB „Tomis“. Atkreiptinas dėmesys ir į ginčijamų pastatų įsigijimo kainą – 320 000 Lt. Atsakovai teigia, kad ginčijamos sutarties sudarymo metu tokia buvo reali pastatų vertė, o V. B. procesiniuose dokumentuose papildomai teigia, kad jo prašymu vertintojai buvo nustatę 300 000 – 350 000 Lt vertę. Tačiau rašytinių įrodymų apie tokį įvertinimą byloje nėra, o iš notarui pateiktų dokumentų matyti, kad oficialus pastatų perkainojimas buvo atliktas prieš pat ginčijamo sandorio sudarymą – 2005 m. gruodžio 12 d. ir bendra visų pastatų vidutinė rinkos vertė buvo nustatyta 2 007 300 Lt. Tai viešo registro duomenys, kurie, kaip ir vertinimo ataskaita, laikomi teisingais, kol nėra nuginčyti (CK 4.262 str., LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 str. 3 d.). Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad atsakovų sudaryta pastatų pirkimo-pardavimo sutartis, po kurios sudarymo perleisti pastatai nedelsiant grąžinti naudotis jų pardavėjui, iki šios dienos nesukėlė realių teisinių pasekmių. O turint omenyje šioje nutartyje jau paminėtą aplinkybę, kad atsakovas UAB „Tomis“ žinojo, jog po 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo sprendimo pastatus valdo nesąžiningai bei neteisėtai, yra pakankamas pagrindas išvadai, jog šalys ne tik realiai neįgijo civilinių teisių ir pareigų, bet ir neketino sudaryti realų sandorį t.y. nesiekė sukurti teisinių pasekmių. Tikroji sandorio šalių valia buvo formaliai pakeisti nesąžiningai įgytų daiktų savininką. Vadinasi ginčijama pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta tik dėl akių. Toks sandoris yra tariamas ir negalioja (CK 1.86 str. 1 d.).

22Kadangi šioje civilinėje byloje sprendžiamą ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia pareiškė ne prievolinių teisinių santykių dalyvis (ne sutarties šalis) o daiktų, kurie parduoti trečiajam asmeniui, savininkas, ieškinys yra vindikacinis ir išreikalaujant turtą turi būti sprendžiamas paskutinio įgijėjo sąžiningumo klausimas. Kaip minėta, ginčijamos sutarties sudarymui visi reikalingi dokumentai buvo paruošti nepriekaištingai, todėl konstatuojant sutarties negaliojimą pagal CK 6.307 straipsnį (kai pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą) nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovai pateiktais įrodymais paneigė pirkėjo – atsakovo V. B. sąžiningumo prezumpciją. CK 6.307 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog pripažinus sutartį negaliojančia šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu, daiktas grąžinamas savininkui, išskyrus atvejus, numatytus CK 6.96 straipsnyje. O kadangi CK 6.96 straipsnio 2 dalis draudžia išreikalauti nekilnojamąjį daiktą iš sąžiningo įgijėjo, CK 6.307 straipsnio pagrindu ieškovų vindikacinis reikalavimas netenkintinas. Tačiau nustačius, kad ginčijama sutartis yra tariamasis sandoris, kurio šalys siekė tik sudaryti sandorio regimybę, bet neketino sukurti ir faktiškai nesukūrė teisinių pasekmių, yra pagrindas išvadai, jog pirkėjas – atsakovas V. B. – net ir nežinodamas, kad UAB „Tomis“ sudaro sutarti dėl ne jam priklausančio daikto, yra nesąžiningas. Taigi nustačius, kad atsakovas V. B. yra neteisėtas valdytojas, o preziumuojamas sąžiningumas paneigtas jo dalyvavimu sudarant tariamą sandorį, taikytinas CK 4.95 straipsnis, įtvirtinantis savininko teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisto valdymo.

23Pirmosios instancijos teismas klaidingai įvertino bylos aplinkybes, ko pasėkoje netinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir, atmesdamas ieškinį, bylą išsprendė neteisingai. Tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą sprendimą (CPK 330 str.). Sprendimas naikinamas ir, remiantis išdėstytais motyvais, priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Tenkinant ieškinį atsakovų sudarytas tariamasis sandoris - 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartis pripažįstama negaliojančia (CK 1.86 str. 1 d.). Pripažinus negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį tenkinamas ir ieškinio reikalavimas pripažinti negaliojančiu išvestinį sutarties šalių sudarytą dokumentą - parduoto turto perdavimo-priėmimo aktą. Pagal CK 1.86 straipsnio 2 dalį ir 1.80 straipsnio 2 dalį tariamiesiems sandoriams turi būti taikoma restitucija. Kadangi pripažįstant negaliojančiu tariamąjį sandorį sprendžiama dėl sandorio šalių, iš atsakovo UAB „Tomis“ atsakovui V. B. priteisiama pirkimo-pardavimo sutartyje įvardinta ir atsakovų įrodinėjama pastatų pirkimo kaina - 320 000 Lt. Tačiau taikoma tik vienašalė restitucija, nes atsakovas UAB „Tomis“ nuginčyta sutartimi pardavė ne jam, o valstybei priklausantį turtą. Todėl jau aptartų motyvų pagrindu tenkinamas vindikacinis ieškinys ir iš atsakovo V. B. išreikalaujami pastatai perduodami iki jų paėmimo pastatus patikėjimo teise valdžiusiam juridiniam asmeniui – Kauno miesto savivaldybei. Kadangi pagal bylos duomenis ginčo pastatai panaudos sutarties pagrindu yra perduoti atsakovui UAB „Tomis“, į bylą pateiktas tik susitarimas dėl šios sutarties nutraukimo, bet nėra duomenų apie pastatų palaisvinimą, tenkinamas ieškovų reikalavimas dėl atsakovo UAB „Tomis“ iškeldinimo.

24Tenkinant apeliacinį skundą ir ieškinį išsprendžiamas bylinėjimosi išlaidų klausimas. Ieškovai nuo žyminio mokesčio atleisti įstatymu. CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Nagrinėjamoje byloje ieškinio kaina nurodyta 320 000 Lt. Kadangi šiuo sprendimu išsprendžiama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo ir priimamas naujas sprendimas apeliacinės instancijos teisme, iš atsakovų solidariai priteisimas valstybei žyminis mokestis nuo ieškinio sumos už ieškinį ir už apeliacinį skundą (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

27Ieškinį patenkinti.

282005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. 19KU-8664) sudarytą uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ ir V. B., pripažinti negaliojančia.

292005 m. gruodžio 30 d. turto perdavimo-priėmimo aktą (notarinio registro Nr. 19KU-8665) sudarytą uždarosios akcinės bendrovės „Tomis“ ir V. B., pripažinti negaliojančia.

30Taikyti restituciją ir iš atsakovo UAB „Tomis“ atsakovui V. B. a.k. ( - ) priteisti 320 000 Lt (tris šimtus dvidešimt tūkstančių litų).

31Pastatus, esančius ( - ), perduoti Kauno miesto savivaldybei.

32Atsakovą UAB „Tomis“ iškeldinti iš pastatų, esančių ( - ).

33Iš atsakovų UAB „Tomis“ ir V. B. solidariai priteisti 14 400 Lt (keturiolika tūkstančių keturis šimtus litų) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

34Sprendimo nuorašą siųsti nekilnojamojo turto registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovai kreipėsi į teismą ir, patikslinę ieškinį, prašė pripažinti... 5. Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 6. 1. Ieškovai neįrodė, kad atsakovo V. B. ginčo turto valdymas yra... 7. 2. Ieškovų nurodytos aplinkybės, kad atsakovas V. B. 2005 m. gruodžio 30 d.... 8. 3. Iš sąžiningo įgijėjo negali būti išreikalautas nekilnojamasis... 9. 4. Atmetus ieškinio reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,... 10. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos... 11. 1. Teismas nepagrįstai nustatė, jog ginčo sandorio sudarymo metu nebuvo... 12. 2. Teismas nepagrįstai nustatė, kad V. B. yra sąžiningas įgijėjas.... 13. 3. Aplinkybė, kad ginčo sandoriui pritarė Kauno apskrities viršininko... 14. 4. Aplinkybė, kad turtas kitą dieną po ginčo sandorio buvo perleistas... 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikė prisidėjimą prie apeliacinio... 16. Atsakovas V. B. pateiktu atsiliepimu prašo apeliacinį skundą atmesti, o... 17. Atsakovas UAB „Tomis“ atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 18. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 19. Byloje nustatyta, kad atsakovui UAB „Tomis“ 2005 m. rugsėjo 2 d. teismo... 20. Ieškovai Lietuvos Respublika ir Kauno miesto savivaldybė, teigiantys, kad... 21. Šalia aplinkybės, kad atsakovas UAB „Tomis“ ginčijama sutartimi... 22. Kadangi šioje civilinėje byloje sprendžiamą ieškinį dėl sutarties... 23. Pirmosios instancijos teismas klaidingai įvertino bylos aplinkybes, ko... 24. Tenkinant apeliacinį skundą ir ieškinį išsprendžiamas bylinėjimosi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 27. Ieškinį patenkinti.... 28. 2005 m. gruodžio 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr.... 29. 2005 m. gruodžio 30 d. turto perdavimo-priėmimo aktą (notarinio registro Nr.... 30. Taikyti restituciją ir iš atsakovo UAB „Tomis“ atsakovui V. B. a.k. (... 31. Pastatus, esančius ( - ), perduoti Kauno miesto savivaldybei.... 32. Atsakovą UAB „Tomis“ iškeldinti iš pastatų, esančių ( - ).... 33. Iš atsakovų UAB „Tomis“ ir V. B. solidariai priteisti 14 400 Lt... 34. Sprendimo nuorašą siųsti nekilnojamojo turto registrui....