Byla e2-436-1009/2018
Dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorelta“ atstovei advokatei I. K.-V., atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“ atstovui advokatui A. G.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorelta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kalnėnų projektai“ dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu, skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB „Dorelta“ ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu atsakovo UAB „Kalnėnų projektai“ atliktą 4530,50 Eur dydžio įskaitymą, priteisti iš atsakovo 9272,46 Eur skolos, 1312,99 Eur palūkanų, 8 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad 2016-07-20 ieškovas sudarė su atsakovu rangos sutartį (toliau - Sutartis), kurios dalykas - gatvės statybos darbai: Moldovos g. atkarpa nuo Juodupės g. iki žemės sklypo adresu Moldovos g. 30, Vilnius. Lietaus nuotekynės (pagal projektą Nr. 14.08SP) įrengimas. Pagal Sutartį ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užduotį atlikti statybos darbus, o atsakovas sudaryti būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Sutartyje nustatytą kainą - 91 328,78 Eur be PVM. Iki 2016-10-17 ieškovas atliko 1 etapo darbus ir pateikė atsakovui Atliktų darbų aktą Nr. 1 bei PVM sąskaitą-faktūrą DRLT Nr. 033 65899,65 Eur be PVM sumai. Iki 2016-10-24 ieškovas atliko 2 etapo darbus ir pateikė atsakovui Atliktų darbų aktą Nr. 2 bei PVM sąskaitą-faktūrą DRLT Nr. 034 9241,49 Eur be PVM sumai. Ieškovas užbaigė visus darbus pagal Sutartį, todėl 2016-12-06 pateikė atsakovui pranešimą apie pinigines išskaitas, Atliktų darbų aktą Nr. 3, Pažymą apie atliktų darbų vertę Nr. 3 bei PVM sąskaitą- faktūrą DRLT Nr.036 22102,37 Eur be PVM sumai. Atsižvelgęs į Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT Asfaltas 08 nuostatas, ieškovas už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą atliko 26,63 Eur be PVM piniginę išskaitą bei sulaikė 684,00 Eur dydžio apmokėjimo sumą už nustatytą mažesnį pakloto sluoksnio storį. Vadovaujantis Sutarties 25 punkto nuostatomis, atsakovas, gavęs iš ieškovo Aktą bei Pažymą, privalėjo per 5 darbo dienas, t. y. iki 2016-12-13, patikrinti perduodamus darbus, be išlygų arba su išlygomis pasirašyti pateiktus dokumentus bei grąžinti du jų egzempliorius ieškovui. Nustatęs, kad Akte ir Pažymoje nurodyti darbai nėra atlikti arba atliktų darbų defektus, atsakovas privalėjo pažymėti apie tai Akte ir kartu su grąžinamais dokumentais pateikti dėl to ieškovui Sutarties nustatyto turinio ir formos pretenziją. Tačiau, gavęs iš ieškovo Aktą, Pažymą bei PVM sąskaitą-faktūrą DRLT Nr. 036, atsakovas per 5 darbo dienas aukščiau nurodytų veiksmų neatliko, t. y. jis negrąžino ieškovui be išlygų ar su išlygomis pasirašytų dokumentų, taip pat nepateikė pretenzijos dėl neatliktų ar nekokybiškai atliktų darbų. Esant nurodytam atsakovo neveikimui, ieškovui atsirado pagrindas pasinaudoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.694 straipsnio 4 dalyje bei Sutarties 25 punkte įtvirtinta savo, kaip rangovo, teise atlikti vienašalį darbų perdavimą. Atsižvelgiant į tai, kad darbai buvo perduoti be jokių išlygų dėl jų kokybės, konstatuotina, jog visus darbus pagal Sutartį ieškovas atliko tinkamai ir perdavė juos atsakovui 2016‑12‑06. Iš viso pagal Sutartį atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui 97243,51 Eur, tačiau faktiškai po visų darbų atlikimo ir perdavimo, t. y. 2016-12-06 jis buvo sumokėjęs ieškovui tik 44832,00 Eur. Taigi, 2016-12-06 atsakovo bendras įsiskolinimas ieškovui sudarė 52411,51 Eur (7514,11 Eur - 10 proc. sulaikymas pagal Sutarties 30 punktą; 22795,03 Eur įsiskolinimas pagal PVM sąskaitas-faktūras DRLT Nr. 033 ir 034; 22102,37 Eur mokėtina suma pagal PVM sąskaitą-faktūrą DRLT Nr. 036), iš kurių 30309,14 Eur buvo pradelstas. 2016-12-22, t. y. praėjus 16 dienų nuo darbų perdavimo, ieškovas gavo iš atsakovo Defektinį aktą, kuriuo buvo reikalaujama „kuo skubiau imtis veiksmų pašalinti atsiradusius trūkumus". Kadangi pagal Sutartį atliktiems darbams buvo taikoma kokybės garantija (CK 6.697 - 6.698 straipsniai), 2017-05-12 ieškovas atliko defektų taisymo darbus, ką patvirtina 2017-05-15 darbų užbaigimo aktas. Atsižvelgiant į tai, kad laikotarpiu nuo 2016-12-06 iki 2017-05-15 atsakovas sumokėjo ieškovui 12000,00 Eur, 2017-0515 atsakovo skola Ieškovui sudarė 40411,51 Eur. Kadangi atsakovas delsė atsiskaityti su ieškovu, 2017-05-16 ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą DRLT Nr. 0000038 774,61 Eur dydžio delspinigiams bei 260,63 Eur be PVM išskaitos anuliavimui. Atsakovas savo ruožtu įteikė ieškovui 2017-05-15 Atsakymą dėl delspinigių ir skolos padengimo Nr. SR-17-0014, kuriame nurodė, jog: 1) Ieškovas privalo sumokėti jam 4530,50 Eur dydžio delspinigius, kadangi darbus pagal Sutartį neva tai užbaigė tik 2017-05-15; 2) atsižvelgiant į Ieškovo tariamai mokėtinus delspinigius, atsakovo skola ieškovui mažinama delspinigių dydžio suma, t. y. 4530,50 Eur. Tokiu būdu atsakovas faktiškai atliko dalies savo įsiskolinimo ieškovui ir tariamo ieškovo įsiskolinimo jam įskaitymą. Ieškovas, kategoriškai nesutikdamas su atsakovo nepagrįstai priskaičiuotais delspinigiais, kelis kartus raštu kreipėsi į pastarąjį, nurodydamas, jog nesutinka su atliktu įskaitymu bei reikalaudamas padengti visą įsiskolinimo pagal Sutartį likutį. 2017-05-25 atsakovas sumokėjo 7039,11 Eur, tokiu būdu sumažindamas bendrą skolą iki 34407,64 Eur, o 2017-06-15 atsiuntė Pranešimą Nr. SR-17-0019, kuriuo informavo, kad likusią skolos dalį sumokės 2017-06-23. Kadangi laikotarpiu nuo 2017-06-15 iki 2017‑07-10 atsakovas sumokėjo ieškovui tik dalį skolos - 22102,37 Eur, tokiu būdu įsiskolinimą pagal Sutartį sumažindamas iki 12305,27 Eur, 2017-07-17 ieškovas kreipėsi į atsakovą su raštu Dėl įsiskolinimo, kuriuo paragino atlikti galutinį atsiskaitymą pagal Sutartį bei apmokėti 724,26 Eur dydžio palūkanas. 2017-08-01 atsakovas sumokėjo ieškovui dar 3757,00 Eur, tokiu būdu padengdamas 724,26 Eur dydžio delspinigius bei 3032,74 Eur sumažindamas skolą pagal PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 036, dėl ko jo įsiskolinimas ieškovui pagal Sutartį šio ieškinio pateikimo dieną sudaro 9272,46 Eur.

6Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pilnai palaikė ieškinį. Papildomai paaiškino, kad visi darbai buvo priduoti 2016-12-06, nors faktiškai atlikti 2016-10-24. Po 2016-11-22 atsakovo pretenzijos, kurioje nurodyta, kad darbai atlikti netinkamai, nes yra paklotas per plonas asfalto sluoksnis bei kiti neatitikimai, ieškovas pats vadovaudamasis STR apskaičiavo ir padarė 260,63 Eur išskaitą. Pripažįsta darbų trūkumus, t. y. per ploną asfalto storį, tačiau STR mažesnį asfalto sluoksnį leido (jis buvo leistino nuokrypio ribose), todėl nelaikė, kad nustatyti trūkumai yra tokio pobūdžio, dėl kurių atsakovas negalėjo priimti darbų. Po atsakovo pretenzijos apie darbų trūkumus, ieškovas nurodytų trūkumų netaisė, tik padarė jau minėtą išskaitą. Negavę iš atsakovo jokio atsakymo po 2016-12-06 manė, kad darbus baigė ir jie yra atlikti tinkamai. Vėliau, po 2017-05-12 atliktų asfalto storinimo darbų, padarytai išskaitai ieškovas išrašė sąskaitą ir pateikė ją apmokėti atsakovui.

7Atsakovas UAB „Kalnėnų projektai“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2016-07-20 sudarė rangos Sutartį, kurios objektas – gatvės statybos darbai. Ieškovas įsipareigojo pastatyti tinkamą, naudojimui paruoštą, be defektų Moldovos gatvės atkarpą nuo Juodupės gatvės iki žemės sklypo adresu Moldovos g. 30. 2016-09-07 buvo sudarytas susitarimas dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo, kuriuo atliekamų darbų terminas buvo pratęstas iki 2016-10-21, tačiau nurodytai datai ieškovas statybos rangos sutarties objekto atsakovui neperdavė. Atsakovas 2016‑11-22 pranešė ieškovui, jog atlikus asfaltbetonio dangos tyrimus buvo nustatyti neatitikimai kelio projektui, t. y. asfaltbetonio dangos storis neatitiko projektinio storio, asfaltbetonio dangoje trūksta bitumo ir sutankinimo. Tačiau, ieškovas, žinodamas apie atsakovo išankstinę poziciją dėl ieškovo atliekamų darbų kokybės ir egzistuojančių kelio dangos defektų, nepagrįstai nurodydamas, jog atsakovo atlikto tyrimo rezultatai, neva, yra atsitiktiniai, 2016-12-06 nurodė, jog priduoda trečiąjį atliktų darbų aktą. Tuo labiau, ieškovas, žinodamas atsakovo poziciją dėl atliktų darbų kokybės, piktnaudžiaudamas jam suteikta teise vienašališkai perduoti atliktus statybos rangos darbus, 2016-12-13 vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktą Nr. 3. Tuo tarpu, atsakovas, tik dar kartą 2016-12-22 priminė savo poziciją, kuri jau buvo išsakyta 2016-11-22, kad jokie ieškovo darbai nebus priimti. Faktą, jog atsakovo pretenzijos buvo pagrįstos, patvirtina ir paties Ieškovo veiksmai, kuris vadovaudamasis 2017-04-06 susirinkimo protokolu, 2017-05-12 atliko asfaltbetonio dangos defektų taisymo darbus. Ir būtent tik 2017-05-15 ieškovas pridavė trečiuoju etapu (asfaltbetonio dangos klojimas) atliktus darbus ir, kartu, - visą Sutarties objektą atsakovui. Dėl šios priežasties laikytina, jog atsakovas pagrįstai pareiškė reikalavimą ieškovui dėl delspinigių sumokėjimo ir teisėtai atliko jo įskaitymą. Ieškovas nepagrįstai remiasi ieškinyje cituojama LAT praktika, kadangi bylos aplinkybės iš esmės skyrėsi nuo nagrinėjamos bylos. Ieškovo minimoje LAT byloje statybos rangos darbai, t. y. visas statybos rangos sutarties objektas jau buvo priduotas dvišaliais aktais ir trūkumai buvo pastebėti vėliau, kai tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nei atlikti darbai, nei statybos objektas nebuvo ieškovo priduotas.

8Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 18 straipsnio 7 dalies 6 punkte numatyta, jog rangovas privalo įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui). Ieškovas šios savo įstatyminės pareigos nėra įvykdęs iki šiol, t. y. ieškovas nėra atsakovui perdavęs statybos darbų žurnalo, gatvės kadastrinių matavimų bei topografinių planų, todėl laikytina, kad Ieškovas nėra tinkamai perdavęs atliktų darbų ir neturi teisės į atlyginimą už šiuos darbus. Atsižvelgus į tai, jog atsakovas turi teisę reikalauti šių statybos dokumentų iš ieškovo, o šis šios pareigos nevykdo, atsakovas turėjo teisę sustabdyti savo prievolės mokėti likusią kainos dalį vykdymą (CK 6.46 straipsnio 2 dalis), ką ir padarė. Papildomai ieškovui apie jo pareigų netinkamą vykdymą buvo priminta 2017-09-05, tačiau ieškovas vis tiek nevykdo savo pareigų perduoti statinio statybos dokumentus atsakovui. Kadangi ieškovas tinkamai nevykdo savo sutartinių pareigų ir tinkamai neperduoda atliktų darbų (dokumentacijos), tai neturi teisės reikalauti ir delspinigių už tai, kad atsakovas nemoka jam likusios darbų kainos, taigi, ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius yra nepagrįstas. Ieškovo reikalavimas priteisti 8 proc. procesines palūkanas taip pat yra nepagrįstas ir turi būti atmestas, nes Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme nustatytos palūkanos neatlieka procesinių palūkanų funkcijos. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos atlieka mokėjimo funkciją, dėl ko šiame įstatyme nustatytų palūkanų dydžių negalima taikyti priteisiant procesines palūkanas.

9Atsakovo UAB „Kalnėnų projektai“ atstovas advokatas teismo posėdžio metu paaiškino, kad dar iki ieškovo vienašališkai priduotų darbų atsakovas 2016-11-22 pateikė ieškovui pretenziją konkrečiai nurodydamas atliktų darbų trūkumus ir prašydamas juos taisyti. Tačiau ieškovas jų netaiso, pats padaro išskaitas kelių šimtų eurų ir vienašališkai priduoda bet kaip padarytus darbus, bet atsakovas neatsisako savo reikalavimo ištaisyti trūkumus, todėl ieškovas neturėjo jokio pagrindo tikėtis, kad darbų trūkumams pakaks tos mažos išskaitos ir jam nebereikia pastorinti asfalto dangos sluoksnio. Jokie nauji trūkumai po ieškovo vienašalio darbų perdavimo nebuvo nustatyti. Tiek 2016-11-22 tiek 2016-12-22 atsakovo defektiniam akte yra nurodyti tie patys pagrindiniai trūkumai, t. y. per plonas asfalto sluoksnis. Taigi ieškovo teiginiai, kad trūkumai, nurodyti 2016-12-22 defektiniame akte yra atsiradę jau garantiniu laikotarpiu yra nepagrįsti. Ieškovas savo veiksmais, t. y. 2017 m. gegužės mėnesį taisydamas tuos trūkumus, pripažino, kad tie trūkumai buvo. Kadangi darbai buvo užbaigti tik 2017-05-15 tai ir delspinigiai buvo skaičiuojami už visą vėluojamą laikotarpį, t. y. 205 dienos. Delspinigius atsakovas skaičiavo nuo visos darbų kainos, nes galutis atsakovo norimas gauti rezultatas yra išasfaltuotas kelias, dėl to, kol kelias nėra išasfaltuotas negalima laikyti, kad atsakovo norimas rezultatas buvo pasiektas. Atsakovas laiko, kad darbus ir norimą rezultatą jis gavo tik tuomet, kai buvo padarytas visas kelias. Dėl šių priežasčių delspinigiai buvo skaičiuojami nuo visos darbų kainos. Taip pat atsakovui iki šiol nėra perduotas Statybos darbų žurnalas. Nors 2016-10-24 akte ir nurodyta, kad M. R. žurnalas buvo perduotas, tačiau tą pačią dieną paėmęs minėtą žurnalą, M. R. pamatęs, kad jis nėra tinkamai užpildytas, grąžino jį ieškovui.

10Liudytojas M. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ginčas tarp šalių vyksta dėl statybos dokumentacijos – statybos darbų žurnalo – perdavimo. Kelio statybos darbai buvo vykdomi Moldovos g., Vilniaus mieste. Nurodė, kad yra pasirašęs dokumentų priėmimo perdavimo aktą, kuriame nurodoma, jog jam perduotos Statybos darbų žurnalas, nuotraukos, vamzdynų nuotraukos ir kt., tačiau darbų žurnalą gražino iš karto, nepraėjus nė 5 minutėms, nes jis nebuvo užpildytas, buvo įrašytos tik dvi eilutės. Darbai buvo priduoti trimis etapais. Tačiau dokumentaliai nei vienų darbų jis, kaip statybos techninis prižiūrėtojas, nėra priėmęs. Kelio danga turėjo būti tokia: 33 cm šalčiui atsparus sluoksnis, 20 cm skaldos ir 6 cm asfaltbetonis. Kilus įtarimui, kad darbai atlikti su trūkumais, buvo užsakytas tyrimas Vilniaus Gedimino technikos universitete, kuris pateikė atsakymus, kad kelias neatitinka nei sutartyje, nei įstatyme nustatytų reikalavimų. Nustatyti trūkumai: per mažas šalčiui atsparus sluoksnis, asfalto storis per mažas, dangoje trūksta bitumo ir sutankinimo. Iš šių trūkumų faktiškai buvo pašalintas tik vienas iš nurodytų trūkumų – perklotas asfaltas. Gatvė visą laiką buvo eksploatuojama. Statybos darbų žurnalas yra reikalingas, nes jame yra visa informacija apie paslėptus darbus, fiksuojamos išpildomosios nuotraukos, kuriose matosi visi vamzdynai, kanalizacijos, šuliniai, jame techninis prižiūrėtojas pasirašo, ar darbus priima, ar jie faktiškai buvo atlikti. Taip pat Statybos darbų žurnalas yra neatsiejamas nuo projekto ir būtinas priduodant kelią savivaldybei. Taisant darbų trūkumus Statybos darbų žurnalas taip pat privalo būti pildomas. Statybos darbų žurnalas nebuvo perduotas ir po 2017 m. gegužės mėnesį ištaisytų darbų trūkumų. Taisant trūkumus buvo dešinėje kelio pusėje (šalia kelkraščio) iki skaldos nufrezuota apie 1 metrą asfalto, nes jis visas buvo suskilinėjęs ir nuo kelio vidurio (kelias yra 6 metrų pločio) buvo suformuotas nuolydis į vieną pusę, t. y. buvo iš naujo tiesiama apie 3 metrų kelio pločio atkarpa per visą kelio ilgį.

11Liudytojas ieškovo UAB „Kalnėnų projektai“ direktorius G. B. teismo posėdžio metu paaiškino, kad nustačius, jog kelio pagrindas yra geras, smėlingas su rangovu susitarė, kad vietoje numatyto 40 cm šalčiui atsparaus sluoksnio bus dedamas 30 cm sluoksnis. Vėliau nustačius, kad yra paklotas tik 22 cm sluoksnis buvo susitarta sumažinti sutarties kainą, nes šio defekto taisymas būtų pareikalavęs labai didelių sąnaudų, nes ant viršaus jau buvo užkloti visi kiti sluoksniai. Dėl šių trūkumų ginčų daugiau nebuvo. Prasidėjus asfalto klojimo darbams kilo įtarimas dėl sluoksnio storio, nes vienoje kelio pusėje pradėjo skilinėti asfaltas. Padarius mėginius nustatyta, kad asfalto sluoksnis yra per plonas. Tuomet ieškovas padarė priešpriešinį bandymą priešingoje kelio pusėje, kur tas asfalto sluoksnis jau atitiko teisė norminių aktų reikalavimus. Vėliau, dar kartą paėmus mėginius, buvo gauti tokie patys atsakymai, t. y. kad storiai neatitinka reikalavimų. Matavimus atliko patys ir užfiksavo juos foto nuotraukose. Tuomet su ieškovu buvo susitarta, kad bus paklotas papildomas asfalto sluoksnis, kad kelias atitiktų teisės aktų reikalavimus. Defektai buvo ištaisyti 2017 m. gegužės mėn., nes žiemą šių darbų atlikti buvo neįmanoma. Po atliktų darbų buvo atliekami mokėjimai, bet sulaikyta suma dėl neperduotos dokumentacijos. Dokumentacija buvo fiziškai atnešta, darbuotojas M. R. pasirašė, kad gavo, tačiau pastebėjus, kad žurnalas neužpildytas, pasitikėjimo pagrindu buvo grąžintas rangovui, kad jis būtų tinkamai užpildytas.

12Liudytojas atsakovo UAB „Dorelta“ Šiurnorius R. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad visus dokumentus asmeniškai yra perdavęs M. R., įskaitant ir Statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalą pildo rangovas ir statybos darbų techninis prižiūrėtojas, todėl net jei jame ir trūktų kažkokių parašų, atsakovas pats gali jį užsipildyti. Visi darbai buvo atlikti iki 2016 m. spalio mėn. pabaigos. Priduodant 1 ir 2 atliktų darbų aktus jokių pretenzijų iš atsakovo nebuvo gauta. Jei Statybos darbų žurnalas nėra užpildytas, užsakovas ir techninis prižiūrėtojas negali priimti darbų. Nurodė, kad praktikoje užsakovui nustačius neatitikimus, rangovas paima papildomus mėginius į kiekvieną pusę po 20 m. nuo tų vietų, kur nustatyti neatitikimai. Tuo tikslu pasamdė laboratoriją, kuri pateikė atsakymą, jog yra net didesni storiai, nei numatyta projekte. Todėl, susitaręs su atsakovu, pritaikė išskaitą ir norėjo priduoti darbus, tačiau atsakovas nereagavo, nekėlė telefono ragelio, todėl darbus pridavė vienašališkai. 2017 m. gegužės mėn. defektus taisė tik todėl, kad atsakovas neatsiskaitinėjo, likusi suma buvo apie 50 000,00 Eur., todėl buvo priimtas sprendimas, kad užtaisys M. R. išpjautas duobes ir dovanų paties dar 2 cm asfalto dangos. Papildomos dangos užklojimas jiems kainavo tik apie du tūkstančius, o sulaikyta suma, kaip jau minėjo, buvo apie 50 000,00 Eur.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies

14Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga, teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų.

15Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

16Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (LR CPK 185 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas – teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 straipsnio 1 dalis).

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti. Be kitų aplinkybių, teismas turi vertinti nagrinėjamų teisinių santykių esmę, galimo jų subjektų elgesio motyvus, atitiktį logikos dėsniams, rūpestingo, protingo, apdairaus teisinių santykių dalyvio elgesio standartams. Sprendžiant, koks ginčo šalių poelgis yra labiau tikėtinas, svarbu atsižvelgti į nagrinėjamą situaciją apibūdinančias aplinkybes, tokias kaip šalių tarpusavio santykių pobūdis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008).

18Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Dorelta“ ir atsakovas UAB „Kalnėnų projektai“ 2016-07-20 sudarė Rangos sutartį (toliau – Sutartis), kurios objektas yra gatvės statybos darbai: Moldovos g. atkarpa nuo Juodupės g. iki žemės sklypo adresu Moldovos g. 30, Vilnius. Darbų kaina 91328,78 Eur be PVM, 110507,82 Eur su PVM. Patvirtino Lokalinę sąmatą Sutarties kainai. Iš dangos konstrukcijos skersinio pjūvio matyti, kad pagal projektą kelio danga turėjo sudaryti 40 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, 20 cm pagrindo sluoksnio iš nesurištojo skaldos mišinio ir 6 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnio. Sutarties 9 punkte numatyta, kad darbai pagal šią sutartį baigiami per 6 savaites po to, kai užsakovas (atsakovas) perduoda rangovui (ieškovui) darbų frontą reikalingą darbams atlikti, bet ne vėliau kaip 2016-08-31. 2016-09-07 šalys pasirašė Susitarimą dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo prie 2016-07-20 Rangos sutarties, kuriuo buvo pakeisti Sutarties 9 ir 29 punktai. Susitarimu šalys susitarė, kad darbai turi būti baigti iki 2016-10-21. 2016-09-12 ir 2016‑09‑23 šalys pasirašė dar du susitarimus, kuriais buvo susitarta dėl papildomų darbų bei lokalinės sąmatos keitimo. Ieškovas išrašė, o atsakovas priėmė 2 PVM sąskaitas faktūras bei atliktų darbų aktus dėl kurių ginčo byloje nėra, t. y. 2016‑10-17 PVM sąskaitą faktūrą Serija DRLT Nr. 033 65899,65 Eur sumai be PVM ir pateikė atliktų darbų aktą Nr. 1; 2016-10-24 PVM sąskaitą faktūrą Serija DRLT Nr. 034 9241,49 Eur sumai be PVM ir pateikė Atliktų darbų aktą Nr. 2.

192016-10-24 ieškovas ir atsakovo darbuotojas M. R. pasirašė Priėmimo – perdavimo aktą, kuriame nurodoma, kad M. R. perduota: statybos darbų žurnalas, gaminių atitikties deklaracijos, dinaminio deformacijos modulio matavimų kvitai su schema, vamzdžių TV-apžiūros ataskaita.

20Teismui pateikti Bandymo protokolai: 2016-11-07 Nr. 1-5339, 2016-11-07 Nr. 1-5340, 2016-10-28 Nr. 2-5935, 2016-11-02 Nr. 8-1105, 2016-11-02 Nr. 8-1106, 2016-11-07 Nr. 3-3708, 2016-11-07 Nr. 3-3709, patvirtina, kad atsakovui užsakius buvo atlikti laboratoriniai bandymai, kurių metu buvo paimta 10 asfaltbetonio kernų pavyzdžių. Protokole Nr. 1-5340 nurodyta, kad Asfaltbetonio kernų AC 16 PD bendras kerno storis – Nr. 1 – 43 mm; Nr. 2 – 42 mm; Nr. 3 – 40 mm; Nr. 4 – 40 mm; Nr. 5 – 39 mm. Protokole Nr. 1-5339 nurodyta, kad Asfaltbetonio kernų AC 16 PD bendras kerno storis – Nr. 6 – 50 mm; Nr. 7 – 52 mm; Nr. 8 – 49 mm; Nr. 9 – 49 mm; Nr. 10 – 52 mm. Iš paimtų mėginių išvestas matavimų vidurkis ir gautas rezultatas, kad asfalto dangos storis yra atitinkamai 4,08 cm (kernai 1, 2, 3, 4, 5) ir 5,04 cm (kernai 6, 7, 8, 9, 10). Apibendrinant atsakovo pateikti rezultatai patvirtina, kad ieškovo paklotas asfalto sluoksnis neatitinka nei Sutartyje, nei įstatyme nustatytų reikalavimų.

212016-11-22 atsakovas pateikė Pretenziją dėl Moldovos g., atkarpos nuo Juodupio g. iki žemės sklypo, adresu Moldovos g. 30, kurioje nurodė, kad automobilių kelių mokslo laboratorija nustatė kelio trūkumus: 1) šalčiui atsparaus sluoksnio storis neatitiko kelio projekto, vietoje numatytų 33 cm buvo rasta vidutiniškai 22,4 cm; 2) asfaltbetonio dangos storis neatitinka projektinio storio; 3) asfaltbetonio dangoje trūksta bitumo ir sutankinimo; 4) statybos darbų žurnalas nebuvo perduotas, žurnale trūksta techninės priežiūros parašų ant paslėptų darbų aktų; 5) vamzdžių TV-apžiūros ataskaitoje trūksta atsakingų asmenų parašų, kas ją atliko. Nėra kelio topografinio plano su aukščių nužymėjimu.

222016-11-28 atsakymu į atsakovo pretenziją, ieškovas su pretenzija nesutiko ir nurodė, kad darbai yra atlikti tinkamai. Taip pat nurodo, kad 2016-11-22 buvo atlikti pakartotinis kernų paėmimas asfaltbetoniui ištirti ir tik gavus rezultatus bus galima nustatyti asfaltbetonio neatitikimus projektui. Pateikti 2016-11-22 Asfalto bandymų protokolai Nr. 16-6-309-3; Nr. 16-6-309-4, Nr. 16-6-309-(1-2).

232016-12-06 ieškovas pateikė atsakovui atsakymą į 2016-11-22 pateiktą pretenziją, kurioje nurodė, kad remiantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnio įrengimo taisyklėmis ĮT Asfaltas 08, už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą atliekamos piniginės išskaitos, dėl ko ieškovas paskaičiavo 260,63 Eur išskaitą ir pateikė atsakovui 2016-12-06 PVM sąskaitą faktūrą Serija DRLT Nr. 036 22102,37 Eur sumai be PVM ir pateikė atliktų darbų aktą Nr. 3. 2016-12-13 ieškovas pateikė pranešimą dėl vienašalio darbų perdavimo, kuriuo vienašališkai perdavė 2016-12-06 atliktų darbų akte Nr. 3 nurodytus atliktus darbus. 2016-12-22 atsakovas pateikė ieškovui defektinį aktą, kuriame nurodė, kad išpjovus papildomus 16 mėginių, 14 mėginių asfaltbetonio dangos storis neatitinka projektinio storio, dėl ko prašo kuo skubiau imtis veiksmų pašalinti atsiradusius trūkumus. Akte taip pat nurodoma, kad jokie aktai ir sąskaitos už atliktus darbus nebus priimamos, kol nebus pašalinti defektai.

242017-04-06 Susirinkimo protokole nurodoma, kad šalys susitarė, jog ant gatvės viršaus bus paklota nuo 2 iki 3 cm asfaltbetonio dangos. Apytiksliai apie 1000 m2.

252017-05-15 ieškovas ir atsakovas pasirašė Darbų užbaigimo aktą, kuriame užfiksuota, kad 2017-05-12 buvo atlikti asfaltbetonio dangos defektų taisymo darbai. Taip pat nurodoma, kad rangovas (ieškovas) ištaisęs visus asfalto dangos defektus perdavimo aktu perduoda objektą užsakovui (atsakovui). 2017-05-16 ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija DRLT Nr. 0000038 1035,24 Eur sumai be PVM.

262017-05-15 atsakovas pateikė ieškovui atsakymą dėl delspinigių ir skolos apmokėjimo, kuriame nurodoma, kad atsakovas likusią sumą 29877,14 Eur įsipareigoja sumokėti, kai tik bus gauti dokumentai, susiję su kelio registravimu, t. y. gatvės kadastriniai matavimai ir topografiniai planai. Prie atsakymo pridėjo PVM sąskaitą faktūrą Serija PER.SUT Nr. 0053 4530,50 Eur delspinigių sumai. 2017-05-16 ir 2017-05-24 ieškovas pateikė atsakymus dėl delspinigių, kuriuose nurodė, kad su delspinigiais nesutinka, nes darbai buvo atlikti iki 2016-10-21. Tuo tarpu 2017-05-12 buvo atlikti dangos defektų taisymo darbai, o Sutarties 32 punktas nenumato prievolės mokėti delspinigius tuo atveju, kai paaiškėja atliktų darbų trūkumai, bei šių trūkumų šalinimo laikotarpiu. Taip pat 2017-05-24 atsakyme ieškovas nurodo, kad ieškovas yra parengęs gatvės kadastrinę bylą, todėl Topografinių planų bylas – 3 vnt. ir gatvės kadastrinę bylą pateiks tik padengus įsiskolinimą ir gavus apmokėjimą pagal išankstinę sąskaitą.

272017-07-17 ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija DRLT Nr. 170716 724,26 Eur delspinigių sumai.

282017-07-17 Atsakyme dėl skolos apmokėjimo atsakovas nurodo, kad likęs įsiskolinimas bus išmokėtas tik po pristatytos dokumentacijos: užpildytas statybos darbų žurnalas, gatvės kadastriniai matavimai bei topografiniai planai. Aplinkybes, kad visa dokumentacija atsakovui nėra pateikta taip pat nurodomos ir 2017-09-05 atsakovo ieškovui pateiktame pranešimą, kuriame nurodoma, kad atsakovas nėra gavęs atliktų kelio tiesimo rangos darbų dokumentacijos. Ją sudaro: užpildytas statybos darbų žurnalas, gatvės kadastriniai matavimai bei topografiniai planai.

29Dėl atliktų darbų defektų ir jų šalinimo

30Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės, užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas.

31Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, kad kelio darbai pagal papildomą 2016-09-07 susitarimą turėjo būti atlikti iki 2016-10-21. Pagal kelio projektą kelias turėjo susidaryti iš 40 cm apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio, 20 cm pagrindo sluoksnio iš nesurištojo skaldos mišinio 0/45 ir 6 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD. Taip pat byloje nėra ginčo, kad kelias faktiškai buvo nutiestas ir išasfaltuotas dar 2016-10-24. Esminis ginčas šioje byloje yra, ar 2016-10-24 darbai buvo atlikti tinkamai ir dėl to atsakovui, kaip užsakovui, atsirado pareiga priimti darbus.

32Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovui kilus įtarimų dėl atliktų darbų kokybės, jis, pasinaudodamas jam suteikta teise, tuoj po darbų atlikimo, t. y. po 2016-10-24, nedelsdamas, po 4 dienų, 2018-10-28 kreipėsi į VGTU AIF KTI Automobilių kelių mokslo laboratoriją tikslu sužinoti, ar kelio darbai buvo atlikti tinkamai (bandymų atlikimo data 2016-11-03 – 2016-11-07). Iš bandymų protokolų matyti, kad viso asfalto dangos storiui nustatyti buvo paimta 10 kernų. Vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 (toliau – Asfaltas 08) matuojant sluoksnio storį buvo išvestas vidurkis ir gauti rezultatai patvirtina, kad asfalto dangos storis yra atitinkamai 4,08 cm (Bandymų protokolas Nr. 1-5339 kernai 1, 2, 3, 4, 5) ir 5,04 cm (Bandymų protokolas Nr. 1-5340 kernai 6, 7, 8, 9, 10). Dėl šių rezultatų ginčo tarp šalių taip pat nėra, nes ieškovas gavės rezultatus savavališkai, atsižvelgęs į juos apskaičiavo ir padarė iškaitas (2016-12-06 raštas dėl asfalto dangos).

33CK 6.694 straipsnio 5 dalis nustato, kad įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. Nagrinėjamu atveju teisė ir pareiga užsakovui atlikti kontrolinius bandymus yra numatyta Asfaltas 08 nuostatose.

34Taigi, ieškovas byloje įrodinėjo, kad rangovui tinkamai ir laiku atlikus darbus ir 2016-12-13 vienašališkai pridavus darbus (nors jokie papildomi darbai iki 2016-12-06 po 2016-10-24 atliekami nebuvo), o užsakovui pradėjus faktiškai naudotis darbais, pastarasis turėjo pareigą sumokėti rangovui už faktiškai atliktus ir faktiškai naudojamus darbus. Atsakovo nustatytus darbų trūkumus ieškovas laiko atsiradusiais garantinio aptarnavimo metu ir jų pašalinimas 2017 m. gegužės mėnesį nekeičia atliktų darbų datos. Ieškovo nuomone, į atsakovo 2016-11-22 pretenziją buvo tinkamai atsakyta padarius išskaitą už nustatytus neatitikimus.

35Gi Asfaltas 08 80 punkte nurodyta, kad pakloto sluoksnio mažesnio storio arba svorio nuokrypis negali viršyti 14 lentelėje nurodytų ribinių verčių. 14 lentelėje nurodyta, kad ginčo keliui yra taikoma 10 procentų ribinė vertė. Pažymėtina, kad kontroliniai bandymai yra darbų priėmimo pagrindas. Asfaltas 08 172 punkte nurodyta, kad kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. 173 punkte numatyta, kad imti ėminius ir supakuoti išsiuntimui gali padėti ir rangovas, tačiau ėminius išsiųsti ir bandymus atlikti gali tik pats užsakovas arba techninis prižiūrėtojas, arba užsakovo pripažinta akredituota laboratorija. Bandymų laboratoriją paskiria užsakovas. 175 punktas nustato rangovui teisę, manant kad kontrolinių bandymų rezultatai nebūdingi visam bandymams priskirtam plotui, prašyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus, o ne pačiam juos atlikti. Tokiu atveju ėminio vietą ir priskiriamą ploto dalį užsakovas ir rangovas nustato bendrai (Asfaltas 08 176 punktas). Darbų priėmimą lemia pradinių ir papildomų kontrolinių bandymų nuo šiol jiems priskirtose plotų dalyse rezultatai (Asfaltas 08 177 punktas).

36Taigi įvertinus išdėstytas nuostatas kontrolinius bandymus išimtinai atlieka ir užsako užsakovas, jo pasirinktoje įstaigoje, tuo tarpu rangovas nesutikdamas su rezultatais gali prašyti atlikti pakartotinius bandymus. Šiuo atveju ieškovas savavališkai atliko pakartotinius bandymus savo pasirinktoje laboratorijoje ir gautus rezultatus nepagrįstai laikė kaip paneigiančius ieškovo nurodytas aplinkybes dėl darbų trūkumų bei paneigiančias ieškovo užsakymu atliktus Laboratorijos kontrolinius badymus bei tuo pagrindu vienašališkai perdavė darbus.

37Ieškovo teiginiai, kad neva jam 2016-12-06, vadovaujantis Asfaltas 08 nuostatomis, atlikus išskaitymą už ribinių verčių ir leistinų nuokrypių nesilaikymą ir negavus iš atsakovo jokio atsakymo manė, kad darbus baigė ir jie yra atlikti tinkamai, dėl ko 2016-12-13 vienašališkai perdavė darbus, teismo laikytini nepagrįstais. Kaip jau buvo minėta aukščiau darbų priėmimą lemia gautų bandymų rezultatai, ir jei jie yra neigiami užsakovas, šiuo atveju atsakovas, atliktų darbų negalėjo priimti. Taip pat ieškovas savaip interpretavo žodžio „defektas“ naudojimą, nurodydamas, kad vien tai, jog vėlesniuose dokumentuose šalys vartoja būtent žodį „defektas“, o ne „trūkumai“ parodo, kad 2017-05-15 buvo atliekamas garantinis aptarnavimas, o ne taisomi darbų trūkumai.

38Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus (CK 6.663 straipsnio 1 dalis). Ieškovas yra savo veiklos profesionalas, vykdantis kelių tiesimo darbus. Tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K‑3‑160‑687/2016; kt.). Normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose reikalaujamos dangos storis ginčo keliui privalo būti 6–10 cm. Net ir nustačius aplinkybę, kad ieškovas ir atsakovas neva susitarė, kad už netinkamą asfalto storį bus pakankama tik atlikti išskaitą, neatleidžia ieškovo nuo įstatymu jam nustatytos pareigos parengti tokį kelią, kuris atitiktų bent minimalius normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, t. y. 6 cm storio.

39Vadovaujantis CK 6.684 straipsniu, rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai; normatyviniai statybos dokumentai turi būti nurodyti statybos rangos sutartyje. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad reikalavimus statybos rangos sutarties dalykui ir rangovo pareigų apimtį lemia ne tik užsakovo poreikiai ir šalių susitarimo sąlygos, bet ir imperatyvūs statybos santykius reglamentuojančių viešosios teisės aktų reikalavimai. Rangovas laikytinas tinkamai įvykdžiusiu statybos rangos sutartį, jeigu atlikti darbai ar šių darbų rezultatas atitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus ir normatyvinius statybos dokumentus. Taip pat yra išaiškinęs, kad užsakovo valią sudaryti statybos rangos sutartį nulemia jo poreikis atitinkamam darbui ar jo rezultatui, tuo tarpu rangovas statybos rangos sutartyje paprastai veikia kaip profesionalas, vykdydamas savo verslą, todėl įstatymo jam nustatyta didesnė atsakomybė už tinkamą statybos rangos sutarties rezultatą negu užsakovui. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių, išskyrus smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, padarytus užsakovo sutikimu, jeigu įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamų pasekmių (CPK 6.695 straipsnis).

40Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad toks reglamentavimas užtikrina viešąjį interesą, kad užsakovo nurodymai ir kitos paaiškėjusios aplinkybės dėl darbo atlikimo būdo nekeltų grėsmės atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ir saugumui, taip pat rangos sutarties šalių interesą, kad nė viena šalis nepatirtų žalos dėl atliktų darbų netinkamumo. Tai, kad viena iš statybos rangos sutarties šalių – rangovas – yra profesionalas, būtent jam suponuoja pareigą žinoti, kokie darbo atlikimo būdai gali būti naudojami, kad galutinis rangos rezultatas atitiktų reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014).

41Asfaltas 08 203 punkte numatyta, kad užsakovas turi teisę, remdamasis 1 priedu ir rangovui sutikus, padaryti išskaitas, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių. Jei rangovas nepateikia sutikimo, jis turi pašalinti defektus. Jei nuokrypiai yra didesni už nuokrypius, pagal kuriuos, remiantis 1 priedu, galima skaičiuoti išskaitas, tai darbai ar jų dalis nepriimami tol, kol defektai nebus pašalinti. Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, perklojant sluoksnius arba atliekant kitus užsakovo nurodytus darbus, jei kitaip nesutariama su užsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumažinta kaina).

42Tuo tarpu 222 punktas numato, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storio matavimas atliekamas GPR metodu, kuris yra pagrindinis. Matuojant asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storį šiuo metodu, vadovaujamasi Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniais nurodymais MN DP-GPR 11 (toliau – Metodiniai nurodymai). Metodinių nurodymų 11 punktas numato, kad čia išdėstytos nuostatos taikomos, kai užsakovas (statytojas), vertindamas sluoksnio storio atskirąsias vertes ir siekdamas užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir stabilumą, nesinaudoja teise, numatyta taisyklių ĮT Asfaltas 08 203 punkte, padaryti pinigines išskaitas, kai visame ruože ar daliniuose ruožuose yra nesilaikoma sluoksnio storio ribinių verčių, o reikalauja pašalinti defektus (MPS). Metodinių nurodymų 16 punkte numatyta, kad nustačius pakloto sluoksnio mažesnio storio atskirosios vertės nuokrypius, didesnius negu Asfaltas 08 14 lentelėje nurodytos ribinės vertės, užsakovas (statytojas) pareikalauja pašalinti defektus atliekant tiesimo darbus pagal šių metodinių nurodymų VIII skyriaus nurodymus.

43Taigi įvertinus išdėstytas nuostatas darytina išvada, kad teisė daryti išskaitas yra numatyta išimtinai užsakovui, rangovas savo nuožiūra to daryti negali. Taip pat įstatyme nustatyta užsakovo teisė pasirinkti ar pasinaudoti teise daryti išskaitą už ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių nesilaikymą ar reikalauti pašalinti nustatytus defektus. Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad ieškovas nepagrįstai, pažeisdamas teisės aktų nuostatas, atliko išskaitą, dėl ko negalėjo tikėtis, kad vien pačiam padarius 260,63 Eur iškaitą, užsakovas pakeitė savo poziciją ir nereikalauja pašalinti nustatytų darbų defektų.

44Teismas nustatė, kad iki 2017-05-15 rangovo patiesto asfalto sluoksnis neatitiko nei Sutarties, nei teisės norminių aktų reikalavimų, t. y. leistinų nuokrypių. Atsakovo užsakymu Laboratorijos atliktais bandymais nustatyti asfalto dangos nuokrypiai yra atitinkamai 4,08 cm (kernai Nr. 1, 2, 3, 4, 5) ir 5,04 cm (kernai Nr. 6, 7, 8, 9, 10), akivaizdu, kad buvo didesni, nei leistina pagal Asfaltas 08, todėl nebuvo jokio pagrindo laikyti, kad darbai atlikti tinkamai ir juos ieškovas gali vienašališkai perduoti, o iš to darytina išvada, kad neatlikus darbų, objektyviai neįmanoma ir atlikti jokio garantinio remonto, kaip teigia ieškovas. Visas kilusias pasekmes dėl netinkamai atliktų darbų turi prisiimti būtent ieškovas.

45Teismas taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, kad jam atlikus papildomus tyrimus ir paėmus 4 mėginius buvo nustatyta, jog asfalto storis yra tinkamas, paneigia atsakovo pateiktus rezultatus, nes priešingai nei teigia ieškovas, atliekant atsakovo užsakytus bandymus viso buvo paimta 10 kernų mėginių, o ne du. Taip pat kaip jau buvo minėta aukščiau, teisė atlikti ir užsakyti bandymus išimtinai priklauso užsakovui, o ne rangovui.

46Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad galutis darbų pridavimas vyko būtent 2017-05-15, kuomet patiesta asfalto danga, atitinkanti tiek Sutarties, tiek Asfaltas 08 nuostatos, ir kuomet buvo surašytas Darbų užbaigimo aktas, o ne 2016-12-13, kuomet ieškovas, neturėdamas teisinio pagrindo vienašališkai perdavė neva, jo nuomone, tinkamai atliktus darbus.

47Nors atsakovas teigia, kad, be per plono asfalto sluoksnio, buvo nustatyti ir kiti kelio trūkumai, tačiau atsižvelgdamas į šalių elgesį, t. y. į tai, kad abi šalys teismo posėdžio metu patvirtino, kad kiti atsakovo pretenzijoje nurodyti trūkumai nebuvo taisomi ir atsakovas 2017-05-15 pasirašydamas aktą nurodė, kad priekaištų atliktiems darbams neturi, teismas daro išvadą, kad kiti atsakovo nustatyti darbų trūkumai nebuvo tokie esminiai, dėl kurių jis galėjo atsisakyti priimti darbus. Šie nuokrypiai leistini pagal teisės aktų reikalavimus.

48Teismas, įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad darbai pagal šalių sudarytą Sutartį buvo atlikti 2017-05-15 pasirašius Darbų užbaigimo aktą. Dėl kitų klausimų, t. y. tinkamo Sutarties įvykdymo, teismas pasisakys toliau.

49Dėl 4530,50 Eur dydžio delspinigių įskaitymo

50Ieškovas ieškiniu taip pat prašo pripažinti neteisėtu atsakovo atliktą 4530,50 Eur dydžio įskaitymą, nes, ieškovo nuomone, darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku, dėl ko atsakovas neturėjo nei teisinio nei faktinio pagrindo skaičiuoti Sutartyje nustatyto dydžio delspinigių. Ieškovo teigimu, jis nevėlavo atlikti darbų, o iki 2017-05-15 jis pagal darbų kokybės garantiją taisė atliktų darbų defektus.

51Teismas jau aukščiau pasisakė, dėl ko laiko, jog darbai buvo atlikti tik 2017-05-15 (dėl to pakartotinai nepasisako), o ne kaip sulygta sutartyje 2016-10-21, todėl atsakovas pagrįstai skaičiavo delspinigius, padarydamas įskaitymą, o dėl įskaitymo dydžio pagrįstumo pasisakytina toliau.

52Teismas nustatė, kad atsakovas atliko 4530,50 Eur delspinigių įskaitymą, delspinigius skaičiavo už 205 dienas taikant 0,02 proc. nuo bendros Sutarties kainos.

53Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos apibrėžiamos kaip įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-636/2013; 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011). Dėl to šalys gali reikalauti netesybų tais atvejais, kai šalių susitarta dėl jų taikymo už konkretų sutarties pažeidimą.

54Byloje kilo ginčas, ar buvo galima skaičiuoti delspinigius nuo visos sandorio vertės, ar nuo neatliktų darbų vertės. Ieškovas nurodė, kad tuo atveju jei būtų nustatyta, kad atsakovas delspinigius skaičiavo pagrįstai, jie turėtų būti skaičiuojami nuo trečiuoju etapu perduotų darbų – asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimo – vertės, o ne nuo visos Sutarties kainos. Atsakovas teigė, kad būtent asfalto dangos sluoksnio įrengimas ir buvo esminis sutarties rezultatas, kurio siekė atsakovas, dėl ko delspinigiai buvo skaičiuojami nuo visos Sutarties kainos iki kol asfalto danga buvo tinkamai įrengta ir perduota.

55Šalių sudarytos Sutarties 32 punktas numato, kad rangovas, praleidęs terminus atlikti darbus pagal Sutartį, privalo mokėti užsakovui 0,02 proc. pavėluotų atlikti darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną.

56Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 6 punktas). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu.

57Nagrinėjamu atveju šalims Sutartimi susitarus dėl delspinigių dydžio ir jų mokėjimo tvarkos, šalims neginčijant Sutarties sąlygos dėl delspinigių, teismas neturi pagrindo delspinigių skaičiavimo momentą skaičiuoti kitaip, nei nurodyta Sutartyje, t. y. skaičiuoti delspinigius nuo visos darbų kainos, o ne nuo neatliktų ir neperduotų darbų kainos, juolab, kad ir sutarties 22 punkte šalys susitarė, kad darbai atliekami ir priduodami etapais – kiekvieną mėnesį, už juos atsiskaitoma po atliktų darbų etapų. Taigi sistemiškai aiškinant šalių sudarytos Sutarties nuostatas, teismas daro išvadą, kad atsakovas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius už laikotarpį nuo 2016-10-22 iki 2017-05-14 už vėluojamus atlikti darbus, t. y. nuo 27059,23 Eur sumos, kas sudaro 1109,43 Eur (27059 x 0,02 proc.x205).

58Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėtu atsakovo atliktą 4530,50 Eur dydžio įskaitymą, tenkintinas iš dalies, pripažįstant, kad atsakovas neteisėtai įskaitė 3421,07 Eur sumą.

59Pažymėtina, kad ieškovo nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktika šiuo konkrečiu atveju negali būti vertinama, kaip precedentas, nes skiriasi bylose nustatytos faktinės aplinkybės. LAT nagrinėtoje civilinėje byloje statybos darbai jau buvo baigti ir priduoti šalims pasirašius darbų priėmimo-perdavimo aktą. Tuo tarpu šiuo atveju, teismui nustačius, kad darbai buvo perduoti tik 207-05-15, atsakovas iki to laiko turėjo teisę skaičiuoti Sutartyje sulygtus delspinigius už Sutarties pažeidimą – vėluojamus atlikti darbus. Taigi atsakovas turėjo teisę ieškovui skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 2016-10-22 iki 2017-05-14.

60Dėl statybos darbų žurnalo perdavimo

61CK 6.684 straipsnio 2 dalies nuostatomis sutartyje privalo būti nurodyta su ja susijusių dokumentų sudėtis (normatyviniai statybos dokumentai). Sutartyje taip pat privalo būti nurodyta, kuri šalis ir per kokius terminus turi pateikti tam tikrus normatyvinius statybos dokumentus.

62Iš ginčo šalių pateiktos 2016-07-20 rangos sutarties ir 2016-09-17 susitarimo dėl sutarties galiojimo termino pratęsimo prie 2016-07-20 rangos sutarties matyti, kad šalys nesusitarė kuri šalis ir per kokius terminus turi pateikti tam tikrus normatyvinius statybos dokumentus, tačiau šiuo konkrečiu atveju teismas pažymi, jog sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, Statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 6 punktas), todėl teismas laiko, kad tinkamai sutartis bus įvykdyta tik tuomet, kai bus atlikti ne tik joje numatyti darbai, bet ir visi normatyviniai statybos dokumentai.

63Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 6 punkte rangovui nustatyta imperatyvi pareiga įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jeigu šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus ir atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus. Statybos techniniuose reglamentuose STR 1.08.02:2002 (toliau – Reglamentas), STR 1.11.01:2010, nurodyti privalomieji statybos darbų dokumentai: statinio projektas, statybos darbų žurnalas ir kiti dokumentai. Šie dokumentai pagal esamą teisinį reglamentavimą turi būti statybos darbų atlikimo vietoje. Juos turi pildyti ir pateikti statybos priežiūrą vykdančioms institucijoms paskirtas statybos vadovas. Rangovo pareiga pildyti statybos žurnalą taip pat numatyta ir Reglamento 4 priedo 2 punkte, kuriame nurodoma, kad už statybos darbų žurnalo pildymą ir saugojimą atsako rangovas.

64Reglamento 23 punkte nurodyta, kad statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti) aprašoma statybos darbų žurnale (Reglamento 4 priedas). Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių (X skyrius) atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai.

65Reglamento 59 punkto 14 papunktyje nustatyta statinio statybos vadovo pareiga vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo [4.12], statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) [4.13] viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės pažeidimus. Kaip matyti iš Reglamento 4 priedo nuostatų statybos darbų žurnale rangovas privalo fiksuoti ne tik atliekamus darbus, tačiau ir darbų defektų taisymą (18.5 papunktis).

66Ieškovo paaiškinimai, kad Statybos darbų žurnalą 2016-10-24 perdavė atsakovui ir šis yra pas atsakovą vertintini kritiškai. Teismo posėdžio metu apklaustas M. R. paaiškino, jog 2016-10-24 jam buvo perduotas Statybos darbų žurnalas, tačiau jis šį žurnalą nedelsdamas grąžino ieškovui, nes jame truko įrašų, parašų. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, jog atsakovas pretenzijas ieškovui dėl neperduoto žurnalo reiškė ir vėliau raštu: 2016-11-22 pretenzija, 2017-09-05 pranešimas. Be to, šalys neginčijo, kad po 2016-10-24 buvo atliekami papildomi darbai, klojamas papildomas asfalto sluoksnis, todėl akivaizdu, kad ir toliau turėjo būti pildomas Statybos darbų žurnalas, tačiau ieškovas niekuomet nekėlė klausimo, kad atsakovas jį perduotų ieškovui. Taip pat byloje nėra duomenų, kad atsakovui buvo perduotas kitas/papildomas Statybos darbų žurnalas, o tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovas, taisydamas defektus, nesilaikė įstatymu jam nustatytos imperatyvios pareigos kiekvieną atliktą veiksmą įforminti žurnale, tame tarpe ir defektų taisymo darbus. Be to, teismui nepateikta jokių įrodymų, kad po 2017-05-15 ieškovas atsakovui pasirašytinai būtų perdavęs Statybos darbų žurnalą.

67Nors atsakovas pateikė garso įrašą, kuriame kalbama ir apie Statybos darbų žurnalą, tačiau teismas laiko, jog jis neatitinka leistinumo reikalavimų, nes neaišku nei kada, nei kokiomis aplinkybėmis šis įrašas darytas, ar jis darytas teisėtai.

68Dėl sutarties įvykdymo

69Tuo atveju, kai rangovas nevykdo savo prievolių, užsakovas savo interesams ginti gali taikyti sutarties vykdymo sustabdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322-611/2015). Šis teisių gynimo būdas reglamentuojamas CK 6.207 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta: „Kai šalys savo prievoles turi įvykdyti viena paskui kitą, tai turinti sutartį įvykdyti vėliau šalis gali sustabdyti vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių“. Nurodytu teisių gynimo būdu šalys privalo naudotis protingai ir sąžiningai (CK 6.207 straipsnio 3 dalis). Šiuo atveju nustatyta, kad ieškovas pašalino atliktų darbų trūkumus savo iniciatyva ir sąskaita iki Darbų užbaigimo akto pasirašymo, t. y. iki 2017-05-15.

70Nagrinėjamoje byloje atsakovas nurodo, kad yra sulaikęs likusią mokėti kainos dalį dėl to, kad ieškovas, kaip rangovas, nevykdo įstatyme jam numatytos pareigos perduoti statinio statybos dokumentus. Taigi atsakovas naudojasi CK 6.207 straipsnyje 2 dalyje numatyta sulaikymo teise.

71Teismas jau aukščiau pasisakė dėl ko laiko, jog sutartis nėra įvykdyta (atsakovui perduoti darbai, tačiau neperduoti statybos norminai dokumentai – Statybos darbų žurnalas), ką lemia sutarties esmė.

72Byloje nustatyta, kad ieškovas neįvykdė savo pirmesnės pareigos pateikti užsakovui statybos žurnalą (Statybos reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 18.5 p.)., todėl teismas laiko, kad tik pateikęs žurnalą atsakovui ieškovas įgyja teisę į galutinį atsiskaitymą pagal sutartį, o atsakovas turi teisę sulaikyti atsiskaitymą pagal sutartį dėl to, jog neperduotas Statybos darbų žurnalas.

73Viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 9272,46 Eur skolos. Teismas nustatė, kad atsakovas pagrįstai paskaičiavo 1109,43 Eur delspinigių dėl pavėluotai atliktų darbų. Sutarties 30 punkto nuostatomis prieš asfalto klojimo darbus užsakovas sumoka už visus iki tol atliktus darbus, sulaikydamas 10 procentų nuo atliktų darbų vertės, todėl remdamasis šia sutarties nuostata bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais teismas laiko, kad atsakovas sulaikydamas galutinį atsiskaitymą pagal sutartį 8163,03 Eur (9272,46 Eur – 1109,43 Eur), mažesnį nei 10 procentų nuo sutarties kainos (9132,78 Eur), veikia teisėtai, pasinaudodamas CK 6.207 straipsnio 2 dalyje nustatyta teise sustabdyti sutarties vykdymą tol, kol kita šalis neįvykdo savo prievolių, todėl ieškinys dalyje dėl skolos priteisimo atmestinas.

74Dėl palūkanų priteisimo

75Ieškiniu ieškovas prašo priteisti 1312,01 Eur palūkanų (viso priskaičiuota palūkanų 2036,27 Eur ir iš jų atimta 724,26 Eur suma, kuriai buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra Serija DRLT Nr. 0000038). Už laikotarpį nuo 2017-01-02 iki 2017-07-10 priskaičiuota 1679,80 Eur, už laikotarpį nuo 2017-07-10 iki 2017-07-30 priskaičiuota 101,20 Eur ir už laikotarpį nuo 2017-08-01 iki 2017-10-06 priskaičiuota 255,27 Eur palūkanų.

76Teismui byloje nustačius, kad atsakovas yra pagrįstai sulaikęs likusią atsiskaitymo sumą, ieškovo prašymas dėl palūkanų priteisimo atmestinas.

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

78Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys tenkintinas iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

79Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 378,00 Eur žyminis mokestis bei 3673,75 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas. Atsakovas nagrinėjamoje byloje patyrė 1000,00 Eur už advokato teisines paslaugas.

80Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai patenkinti iš dalies, t. y. 22,63 proc. (ieškinio suma 15115,20 Eur, patenkinta ieškinio dalis 3421,07 Eur), todėl proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovui priteistina 85,54 Eur (378,00 Eur x 22,63 proc.) žyminio mokesčio ir 831,37 Eur (3673,75 Eur x 22,63 proc) už advokato suteiktas teisines paslaugas, viso 916,91 Eur. Atsakovui priteistina iš ieškovo proporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai 773,70 Eur (1000,00 Eur x 77,37 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 93 straipsnio 2 dalis).

81Nagrinėjamoje byloje teismas išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu, nepatyrė, todėl jos iš šalių nepriteisiamos.

82Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

83ieškinį tenkinti iš dalies.

84Pripažinti, kad atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Kalnėnų projektai“ neteisėtai įskaitė 3421,07 Eur (trijų tūkstančių keturių šimtų dvidešimt vieno euro 07 ct) sumą.

85Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

86Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“, įmonės kodas 303317140, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorelta“, įmonės kodas 303151925, naudai 916,91 Eur (devynis šimtus šešiolika eurų 91 ct) bylinėjimosi išlaidų.

87Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorelta“, įmonės kodas 303151925, atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų projektai“, įmonės kodas 303317140, naudai 773,70 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt tris eurus 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

88Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB „Dorelta“ ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu atsakovo... 5. Ieškinyje nurodo, kad 2016-07-20 ieškovas sudarė su atsakovu rangos sutartį... 6. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pilnai palaikė ieškinį. Papildomai... 7. Atsakovas UAB „Kalnėnų projektai“ atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 8. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 18... 9. Atsakovo UAB „Kalnėnų projektai“ atstovas advokatas teismo posėdžio... 10. Liudytojas M. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ginčas tarp šalių... 11. Liudytojas ieškovo UAB „Kalnėnų projektai“ direktorius G. B. teismo... 12. Liudytojas atsakovo UAB „Dorelta“ Šiurnorius R. Š. teismo posėdžio metu... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 14. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio... 15. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 16. Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje pripažinta, kad... 18. Byloje esančiais rašytiniais duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB... 19. 2016-10-24 ieškovas ir atsakovo darbuotojas M. R. pasirašė Priėmimo –... 20. Teismui pateikti Bandymo protokolai: 2016-11-07 Nr. 1-5339, 2016-11-07 Nr.... 21. 2016-11-22 atsakovas pateikė Pretenziją dėl Moldovos g., atkarpos nuo... 22. 2016-11-28 atsakymu į atsakovo pretenziją, ieškovas su pretenzija nesutiko... 23. 2016-12-06 ieškovas pateikė atsakovui atsakymą į 2016-11-22 pateiktą... 24. 2017-04-06 Susirinkimo protokole nurodoma, kad šalys susitarė, jog ant... 25. 2017-05-15 ieškovas ir atsakovas pasirašė Darbų užbaigimo aktą, kuriame... 26. 2017-05-15 atsakovas pateikė ieškovui atsakymą dėl delspinigių ir skolos... 27. 2017-07-17 ieškovas išrašė PVM sąskaitą faktūrą Serija DRLT Nr. 170716... 28. 2017-07-17 Atsakyme dėl skolos apmokėjimo atsakovas nurodo, kad likęs... 29. Dėl atliktų darbų defektų ir jų šalinimo... 30. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 31. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta ir tarp šalių nėra ginčo, kad kelio... 32. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovui kilus įtarimų dėl... 33. CK 6.694 straipsnio 5 dalis nustato, kad įstatymų ar statybos rangos... 34. Taigi, ieškovas byloje įrodinėjo, kad rangovui tinkamai ir laiku atlikus... 35. Gi Asfaltas 08 80 punkte nurodyta, kad pakloto sluoksnio mažesnio storio arba... 36. Taigi įvertinus išdėstytas nuostatas kontrolinius bandymus išimtinai... 37. Ieškovo teiginiai, kad neva jam 2016-12-06, vadovaujantis Asfaltas 08... 38. Rangovo atliekamų darbų kokybė privalo atitikti rangos sutarties sąlygas, o... 39. Vadovaujantis CK 6.684 straipsniu, rangovas privalo vykdyti statybos darbus... 40. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad toks reglamentavimas... 41. Asfaltas 08 203 punkte numatyta, kad užsakovas turi teisę, remdamasis 1... 42. Tuo tarpu 222 punktas numato, kad asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storio... 43. Taigi įvertinus išdėstytas nuostatas darytina išvada, kad teisė daryti... 44. Teismas nustatė, kad iki 2017-05-15 rangovo patiesto asfalto sluoksnis... 45. Teismas taip pat nesutinka su ieškovo argumentais, kad jam atlikus papildomus... 46. Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad galutis darbų pridavimas vyko... 47. Nors atsakovas teigia, kad, be per plono asfalto sluoksnio, buvo nustatyti ir... 48. Teismas, įvertinęs visus byloje pateiktus įrodymus, daro išvadą, kad... 49. Dėl 4530,50 Eur dydžio delspinigių įskaitymo... 50. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo pripažinti neteisėtu atsakovo atliktą... 51. Teismas jau aukščiau pasisakė, dėl ko laiko, jog darbai buvo atlikti tik... 52. Teismas nustatė, kad atsakovas atliko 4530,50 Eur delspinigių įskaitymą,... 53. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos apibrėžiamos kaip įstatymų,... 54. Byloje kilo ginčas, ar buvo galima skaičiuoti delspinigius nuo visos sandorio... 55. Šalių sudarytos Sutarties 32 punktas numato, kad rangovas, praleidęs... 56. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės... 57. Nagrinėjamu atveju šalims Sutartimi susitarus dėl delspinigių dydžio ir... 58. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas pripažinti... 59. Pažymėtina, kad ieškovo nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau –... 60. Dėl statybos darbų žurnalo perdavimo... 61. CK 6.684 straipsnio 2 dalies nuostatomis sutartyje privalo būti nurodyta su ja... 62. Iš ginčo šalių pateiktos 2016-07-20 rangos sutarties ir 2016-09-17... 63. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 6 punkte... 64. Reglamento 23 punkte nurodyta, kad statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios... 65. Reglamento 59 punkto 14 papunktyje nustatyta statinio statybos vadovo pareiga... 66. Ieškovo paaiškinimai, kad Statybos darbų žurnalą 2016-10-24 perdavė... 67. Nors atsakovas pateikė garso įrašą, kuriame kalbama ir apie Statybos darbų... 68. Dėl sutarties įvykdymo... 69. Tuo atveju, kai rangovas nevykdo savo prievolių, užsakovas savo interesams... 70. Nagrinėjamoje byloje atsakovas nurodo, kad yra sulaikęs likusią mokėti... 71. Teismas jau aukščiau pasisakė dėl ko laiko, jog sutartis nėra įvykdyta... 72. Byloje nustatyta, kad ieškovas neįvykdė savo pirmesnės pareigos pateikti... 73. Viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 9272,46 Eur skolos. Teismas... 74. Dėl palūkanų priteisimo... 75. Ieškiniu ieškovas prašo priteisti 1312,01 Eur palūkanų (viso... 76. Teismui byloje nustačius, kad atsakovas yra pagrįstai sulaikęs likusią... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 78. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 79. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 80. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai patenkinti iš dalies, t. y.... 81. Nagrinėjamoje byloje teismas išlaidų, susijusių su teismo procesinių... 82. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 83. ieškinį tenkinti iš dalies.... 84. Pripažinti, kad atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Kalnėnų... 85. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 86. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kalnėnų... 87. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dorelta“, įmonės... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...