Byla 2-3117-845/2015
Dėl netesybų dydžio mažinimo, trečiasis asmuo – antstolė Neringa Lipeikienė

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Loksodroma“ ieškinį atsakovui UAB „Kabsim“ dėl netesybų dydžio mažinimo, trečiasis asmuo – antstolė Neringa Lipeikienė, ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Loksodroma“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas sumažinti 2011-03-08 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-45-155/2011 patvirtintos tarp ieškovo UAB „Loksodroma“ ir atsakovo UAB „Kabsim“ sudarytos taikos sutarties 4 punkte nustatytą netesybų (delspinigių) dydį iki 0,02 proc. per dieną, atitinkamai pakeičiant netesybų dydį vykdomajame rašte, taip pat pavesti išieškojimą vykdančiai antstolei Neringai Lipeikienei perskaičiuoti delspinigių sumą vykdomojoje byloje Nr. 0062/11/02125. Ieškovas nurodė, kad šalių sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartimi nustatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną yra aiškiai per dideli, atsakovui minėta nutartimi suteiktas pernelyg didelis pranašumas. Pažymėjo, kad ieškovo skolos likutis atsakovui 2014-10-07 dienai sudarė 7 793,83 Lt, tačiau kadangi antstolė nuo ieškovo sąskaitos vėliau nuskaitė dar apie 900 Lt sumą, todėl skolos likutis ženkliai sumažėjo. Ieškovo teigimu, jam priskaičiuotų delspinigiai (24 236,90 Lt) yra aiškiai nepagrįsti ir mažintini. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3CPK 142 str. 4 d. numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 str. 1 d. pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti įmonės direktoriui A. U. (b. l. 28). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys atmestinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-03-08 ieškovas su atsakovu sudarė taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis), kurią 2011-03-08 nutartimi patvirtino Vilniaus m. 3 apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-45-155/2011. Taikos sutarties 3 punkte nustatyta, jog atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui 34 000 Lt sumą dalimis, t. y. Taikos sutarties sudarymo dieną – 10 000 Lt, ne vėliau kaip iki 2011-02-28 – 4 000 Lt, ne vėliau kaip iki 2011-03-15 – 10 000 Lt ir ne vėliau kaip iki 2011-04-15 – likusią 10 000 Lt sumą. Taikos sutarties 4 punktu skolininkas (ieškovas) įsipareigojo mokėti kreditoriui (atsakovui) 0,2 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną (b. l. 29-31). Skolininkui UAB „Loksodroma“ netinkamai vykdant teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygas, 2011-04-28 Vilniaus m. 3 apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą Nr. 2-45-155/2011 dėl 10 000 Lt ir 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti termino dieną išieškojimo iš skolininko kreditoriaus naudai. Minėtas vykdomasis raštas buvo pateiktas vykdyti antstolei Neringai Lipeikienei. 2014-10-07 patvarkymu dėl arešto masto patikslinimo Nr. 0062/11/02121-INKS-3 antstolė nurodė, jog areštuoja 7 793,83 Lt skolą, 24 238,90 Lt delspinigių ir 2 956,71 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 34 989,44 Lt sumą. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2/3 skolos, t. y. 24 000 Lt, ieškovui padengė per itin trumpą laiką, tačiau dėl vėliau nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių likusios skolos sumos neturėjo galimybių padengti iš karto. Pasak ieškovo, šiuo metu ieškovo skolos likutis atsakovui nėra didelis (įvykdyta ¾ skolinio reikalavimo), tačiau delspinigių dydis sudaro 310 proc. skolos likučio, todėl yra aiškiai nepagrįstas ir mažintinas iki 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8Pažymėtina, kad teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156 str., 6.189 str.) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 str. 2 d.). Kasacinis teismas savo praktikoje konstatavo, jog teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nes tai, jog sudarydamos sutartį šalys nustato nemažus delspinigius, dar nereiškia prieštaravimo viešajai tvarkai, todėl sprendžiant dėl priteistų delspinigių dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, kokio dydžio delspinigiai pasirinkti šalių valia ir sulygti sutartimi (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-443/08).

9Lietuvos Aukščiausio Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 išaiškino, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Teismas gali sumažinti netesybas tiek savo nuožiūra (ex officio), tiek šalies prašymu. Tokiu būdu realizuojama sutarties šalių interesų pusiausvyros principo apsauga. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Dėl to teismas, keisdamas (mažindamas) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę, atsižvelgia į CK 6.223 straipsnio nuostatas dėl sutarties keitimo (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-19 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2008-08-25 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-401/2008).

10Byloje nustatyta, jog šalys 2011-03-08 taikos sutartyje individualiai aptarė jos sąlygas, t.y. detalizavo savo teises ir pareigas, aiškiai apibrėžė atsakomybę už netinkamą prievolių vykdymą. Taigi, ieškovas, sudarydamas Sutartį, akceptavo sutartinių netesybų dydį ir jo neginčijo iki to laiko, kol atsakovas nesikreipė į antstolę dėl priverstinio skolos išieškojimo. Tai patvirtina, jog ieškovas aiškiai suvokė ir žinojo, kokius įsipareigojimus jis prisiėmė. Duomenų apie tai, kad ieškovas siekė Sutarties sąlygas dėl iš anksto nustatytų minimalių nuostolių dydžio pakeisti, nėra. Ieškovas, pasirašydamas Taikos sutartį, išreiškė savo valią dėl visų jos sąlygų, tarp jų ir 4 punkto, pagal kurį jis įsipareigojo sumokėti kreditoriui (atsakovui) 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą mokėti termino dieną.

11Pažymėtina, kad CK 6.38 str. reikalauja, kad prievolės būtų vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Pagal CK 6.189 str., galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o CK 6.200 str. 1 d. reikalauja sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Pažymėtina, kad kiekvienas civilinių santykių dalyvis, prieš atlikdamas bet kokį teisinį veiksmą, tarp jų – ir pasirašydamas sutartis, sutikdamas su sutartinių netesybų dydžiu, turėtų apsvarstyti ir įvertinti galimas tokio teisinio veiksmo pasekmes. Juolab, kad CK 1.5 straipsnyje įtvirtintas protingumo imperatyvas reikalauja iš civilinių teisinių santykių subjektų elgtis apdairiai ir rūpestingai. Pažymėtina, kad skolininkas UAB „Loksodroma“ yra juridinis asmuo, verslininkas, kurio tikslas pelno siekimas, todėl akivaizdu, jog prieš pasirašydamas sutartį ir sulygdamas dėl sutartinių netesybų dydžio, turėjo galimybę tiek pasikonsultuoti dėl ketinamų atlikti veiksmų teisinių padarinių, tiek pats įvertinti galimas tokio veiksmo pasekmes.

12Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad ieškovo pareikštas reikalavimas sumažinti Taikos sutartimi iš anksto tarp šalių sulygtus nuostolius laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 str., 279 str., 285-286 str., teismas

Nutarė

14ieškovo UAB „Loksodroma“ ieškinį atsakovui UAB „Kabsim“ dėl netesybų dydžio mažinimo atmesti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai