Byla 2-1244-291/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB „Skolų departamentas“ ieškinį atsakovui P. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Skolų departamentas“ prašo priteisti iš atsakovo P. G. 445,00 Lt skolą, 44,00 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 250,00 Lt skolos administravimo išlaidas, 750 Lt išlaidas už ieškinio parengimą bei 72,00 Lt žyminį mokestį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškui, tačiau prašymų negauta. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas P. G. pradiniam kreditoriui 3 -osios metalinių garažų eksploatavimo bendrijai Gegužių g. pagal Įstatų 15.2. punktą privalo laiku mokėti visas įmokas ir tikslines rinkliavas, kurių dydis ir tvarka nustatyta visuotiniame bendrijos narių susirinkime. Atsakovas neapmokėjo 2010 m. bendrijos nario mokesčio 155,00 Lt, 2011 m. nesumokėjo 145,00 Lt ir 2012 m. nesumokėjo 145,00 Lt, todėl atsakovo skola pradiniam kreditoriui, už neapmokėtus 2010 - 2012 metus sudaro 445,00 Lt. Atsakovas vengė sumokėti skolą ir išspręsti ginčą su pradiniu kreditoriumi ikiteisminiu keliu, todėl pradinis kreditorius kreipėsi į ieškovą UAB „Skolų departamentas“, kuris 2013 m. vasario 20 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. SP/13/02/20/1, perėmė pradinio kreditoriaus teises, bei su jomis susijusias papildomas teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimą į atsakovo skolą. Po viešo paskelbimo apie skolos teisių perėmimą atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 445,00 Lt skolą, 44,00 Lt palūkanas ir 250,00 Lt skolos administravimo išlaidas.

6Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą.

7Reikalavimo perleidimas yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius perduoda kitam asmeniui turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kadangi tarp ieškovo ir 3 -osios metalinių garažų eksploatavimo bendrijos Gegužių g. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyta, apie reikalavimo perleidimą į atsakovo skolą pranešta viešai, todėl nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti ieškovui teisę reikalauti iš atsakovo ieškinyje nurodytos skolos ir su ja susijusių reikalavimų įvykdymo.

8Pagal 3 -osios metalinių garažų eksploatavimo bendrijos Gegužių g. įstatų, patvirtintų Šiaulių miesto mero 1998-01-30 potvarkiu Nr. 18 15.2 punktą bendrijos narys privalo laiku mokėti visas įmokas ir tikslines rinkliavas, kurių dydį ir tvarką nustato visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas, būdamas bendrijos nariu nevykdė savo pareigų ir su pradiniu kreditoriumi neatsiskaitė, todėl yra skolingas 445,00 Lt nesumokėtų mokesčių. Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus (LR CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str., 6.205, 6.256 str.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 445,00 Lt skola, 44,00 Lt palūkanos ir 250,00 Lt skolos administravimo išlaidos.

9Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti piniginę prievolę, privalo mokėti įstatymu nustatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 straipsnis).

10Ieškovas UAB „Skolų departamentas“ prašo priteisti 750 Lt išlaidų už ieškinio dėl skolos priteisimo paruošimą. Pagal CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis teismas gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Tai reiškia, kad teismas neprivalo priteisti maksimalų prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, nes ne visos sumos, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 str. 2 d. numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose Rekomendacijose dėl „Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Be to, bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio. Tokią poziciją yra išreiškęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008.

11Šioje byloje vertintinas ieškovo UAB „Skolų departamentas“ prašomų priteisti išlaidų, susijusių su ieškinio paruošimu, pagrįstumas. Kaip matyti iš bylos medžiagos ieškovas dėl atsakovo skolos net du kartus kreipėsi dėl teisinės pagalbos suteikimo, t.y. šios paslaugos įvardytos kaip ikiteisminio išieškojimo konsultavimo paslaugos -250 Lt ir ieškinio parengimo paslaugos 750 Lt. Kiekviena šalis turi teisę laisvai rinktis jiems priimtiną siūlomų teisinių paslaugų pasirinkimą atsižvelgdami į paslaugų kokybės ir kainos santykį, tačiau pažymėtina, kad paties ieškovo veikla - skolų perėmimas, skolų prevencija (sąskaitų valdymas), skolų išieškojimas (ikiteisminis ir teisminis), skolų įvertinimas, skolų pirkimas ir kt., t. y. ir ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių. Iš teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ matyti, kad ieškovas pastoviai teikia teismams tokio paties pobūdžio ieškinius (pareiškimus) dėl skolų išieškojimo skirtingiems atsakovams. Teismo vertinimu, ši byla dėl atsakovo 445,00 Lt skolos priteisimo nėra sudėtinga, nereikalauja specialių žinių, byloje pateikti rašytiniai įrodymai, kurių apimtis labai nedidelė, todėl remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis bei atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismas mano, kad ieškovo prašoma priteisti ieškinio parengimo išlaidų 750,00 Lt suma yra nepagrįstai didelė ir pažeidžianti šalių lygiateisiškumo principą, todėl mažina iki 250,00 Lt.

12Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 72 Lt žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285- 287 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovo P. G., ieškovui UAB „Skolų departamentas“, į. k. 302680936, 445,00 Lt (keturių šimtų keturiasdešimt penkių litų) skolą, 44,00 Lt (keturiasdešimt keturių litų) palūkanas, 250,00 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt litų) skolos administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 250,00 Lt (dviejų šimtų penkiasdešimt litų) išlaidas už ieškinio parengimą ir 72,00 Lt (septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai