Byla 1-242-963/2020
Dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo ir išlaidų advokato pagalbai priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa Stonkuvienė, sekretoriaujant Linai Pazdrazdienei,

2dalyvaujant civilinei ieškovei D. D., jos įgaliotam atstovui advokatui Mariui Venckui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės ieškovės D. D. civilinį ieškinį civiliniam atsakovui ( - ) Lietuvos filialui dėl nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo ir išlaidų advokato pagalbai priteisimo.

Nustatė

4Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 19 d. nuosprendžiu M. P. dėl kaltinimo padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 281 straipsnio 3 dalyje, buvo išteisintas, nenustačius, kad jo veiksmuose yra nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Šiuo nuosprendžiu nukentėjusiosios D. D. civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu ir jai išaiškinta, kad ji turi teisę kreiptis dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka.

5Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 19 d. nuosprendis M. P. panaikintas ir priimtas naujas nuosprendis. M. P. pripažintas kaltu pagal BK 281 straipsnio 3 dalį ir jam paskirta 38 MGL (1431,08 Eur) bauda. Nukentėjusiosios D. D. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir iš ( - ) Lietuvos filialo nukentėjusiajai D. D. priteista 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Iš M. P. nukentėjusiajai D. D. priteista 1000 Eur proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nukentėjusiajai D. D. pripažinta teisė į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinimą, o klausimas dėl turtinės žalos dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

6Nukentėjusioji D. D. baudžiamojoje byloje iki įrodymų tyrimo pradžios buvo pareiškusi civilinį ieškinį dėl proceso išlaidų bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, prašė priteisti iš viso 8000 Eur neturtinės žalos (5000 Eur neturtinės žalos iš draudimo bendrovės, 3000 Eur neturtinės žalos iš M. P.), turtinę žalą, kurią prašyta priteisti iš draudimo įmonės sudarė 590,37 Eur gydymo išlaidų, 145 Eur už sugadintus rūbus, 4396,53 Eur negautų pajamų, taip pat iš M. P. prašyta priteisti 500 Eur proceso išlaidų už advokato pagalbą. (t. 2, b. l. 2-5, 53-56, 79-80, 101-104). Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu nukentėjusiosios D. D. civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir iš ( - ) Lietuvos filialo nukentėjusiajai D. D. priteista 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, iš M. P. nukentėjusiajai D. D. priteista 1000 Eur proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o klausimas dėl turtinės žalos dydžio, pripažinus nukentėjusiosios teisę į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinimą, perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

7Civilinis atsakovas ( - ) Lietuvos filialas pateikė atsiliepimą, kuriuo su nukentėjusiosios civiliniu ieškiniu dėl turtinės žalos atlyginimo sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka atlyginti 3131,23 Eur negautų pajamų, 1022,15 Eur išlaidų, susijusių su gydymu, dėl 145 Eur už sugadintus rūbus paliko spręsti teismui, nes nebuvo pateikti išlaidas patvirtinantys duomenys. (t. 3, b. l. 99-107).

8Teismo posėdžio metu civilinės ieškovės D. D. įgaliotas atstovas advokatas Marius Venckus patikslino pareikštą civilinį ieškinį. Nurodė, kad civilinis ieškinys pareikštas tik civiliniam atsakovui ( - ) Lietuvos filialui, nes M. P. buvo pareikštas civilinis ieškinys tik dėl neturtinės žalos atlyginimo ir turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant M. P.. Pagal patikslintą civilinį ieškinį prašo priteisti iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo 2551,20 Eur negautų pajamų, 560,06 Eur gydymo išlaidų ir 145 Eur už sugadintus rūbus. Paaiškino, kad D. D. rūbus įsigijo turguje, todėl neturi ir negali pateikti jų įsigijimo dokumentų (kvito, čekio). Taip pat prašė priteisti 150 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

9Teismas

konstatuoja:

10civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Viena šios taisyklės išimčių – CPK 182 straipsnyje įtvirtinti atleidimo nuo įrodinėjimo pagrindai. CPK 182 straipsnio 3 punkte nurodyta, kad nereikia įrodinėti asmens nusikalstamų veiksmų padarinių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą prejudicinių faktų galią turi teismo nuosprendžiu konstatuoti nusikalstami veiksmai bei jų civiliniai teisiniai padariniai, patenkantys į civilinės bylos įrodinėjimo dalyką, taip pat tai, ar nusikalstamus veiksmus padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis. Šios aplinkybės, nustatytos įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, civilinėje byloje yra prejudiciniai faktai ir negali būti iš naujo įrodinėjamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2012 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-30/2012, 2013 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2013).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.283 straipsnis numato žalos atlyginimą sveikatos sužalojimo atveju: 1. Jeigu fizinis asmuo suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiam asmeniui atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. 2. Nuostolius šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sudaro negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sužalota, ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, sužaloto asmens priežiūros, specialių transporto priemonių įsigijimo, sužaloto asmens perkvalifikavimo išlaidos bei kitos sveikatos grąžinimui būtinos išlaidos). 3. Jeigu po sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimo nukentėjusio asmens sveikata pablogėja, jis turi teisę pareikšti ieškinį dėl papildomų išlaidų atlyginimo, išskyrus atvejus, kai žala buvo atlyginta konkrečia vienkartine pinigų suma. 4. Šis straipsnis taikomas tik tais atvejais, kai nukentėjęs asmuo nėra apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu įstatymų nustatyta tvarka.

13Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1A-1-360/2020 M. P. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 281 straipsnio 3 dalyje. M. P. nuteistas už tai, kad vairuodamas kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles ir dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo sunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata: jis, 2016 m. spalio 18 d., apie 20.32 val., Klaipėdos mieste, Taikos prospekte, šešių eismo juostų kelyje su skiriamąja žaliąja juosta, kai jo važiavimo kryptimi buvo trys eismo juostos, vairuodamas automobilį „Alfa Romeo 166“, valstybinio numerio ženklas ( - ) važiuodamas pirma, maršrutiniam transportui skirta eismo juosta, viršijo didžiausią leistiną 50 km/h važiavimo greitį, važiavo 54,7 km/h greičiu, turėdamas objektyvią galimybę iš tolo pamatyti ir matydamas kliūtį - pėstiesiems degant raudonam šviesoforo signalui, per pėsčiųjų perėją einančią D. D., turėdamas galimybę sustabdyti transporto priemonę neprivažiuojant pėsčiųjų perėjos, savalaikiai nestabdė vairuoto automobilio ir partrenkė per pėsčiųjų perėją ėjusią D. D.. D. D. eismo įvykio metu patirti sužalojimai sukėlė sunkų sveikatos sutrikdymą. Šiais savo neatsargiais veiksmais M. P. buvo kaltinamas pažeidęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 2 d. nutarimo Nr. 1077 redakcija) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 127 p. (Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio.), 128 p. Jeigu atsirado kliūtis ar iškilo grėsmė eismo saugumui, vairuotojas (jeigu jis gali tai pastebėti) privalo sulėtinti greitį, net visiškai sustabdyti transporto priemonę arba apvažiuoti kliūtį nesukeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams.), 181 p. (Kelyje, pažymėtame kelio ženklu „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ ir (arba) raide „A“, kitoms transporto priemonėms važiuoti šia eismo juosta draudžiama) reikalavimus ir tai lėmė šio eismo įvykio kilimą. Nuosprendis įsiteisėjęs.

14Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu nukentėjusios D. D. civilinis ieškinys buvo patenkintas iš dalies - iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo nukentėjusiajai D. D. priteista 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo, iš M. P. nukentėjusiajai D. D. priteista 1000 Eur proceso išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nukentėjusiajai D. D. pripažinta teisė į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo patenkinimą, o klausimas dėl turtinės žalos dydžio perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka.

15Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka esant įstatyminiams pagrindams (BPK 115 str. 2 d.), tai ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė septynių teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismas, nagrinėdamas civilinio ieškinio klausimą, nesprendžia, ar yra ieškinio pagrindas, bet remiasi baudžiamosios bylos duomenimis dėl nusikalstama veika padarytos tiesioginės turtinės žalos, kuri nustatyta apkaltinamuoju nuosprendžiu, ir nustato priteistinos žalos dydį. Turtinė žala turi būti atlyginama, laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

16Teismo posėdžio metu civilinės ieškovės D. D. įgaliotas atstovas advokatas Marius Venckus patikslino civilinį ieškinį ir nurodė, kad prašo priteisti iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo 2551,20 Eur negautų pajamų, 560,06 Eur gydymo išlaidų, 145 Eur už sugadintus rūbus bei 150 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Paaiškino, kad patikslinus duomenis nustatyta, kad D. D. negavo 3624 Eur darbinių pajamų, Sodra jai išmokėjo 1073 Eur nedarbingumo išmoką, todėl prašo priteisti likusią dalį negautų darbinių pajamų – 2551,20 Eur. Dėl gydymosi išlaidų paaiškino, kad jų prašomą priteisti 560,06 Eur gydymosi išlaidų sumą sudaro – 298,17 Eur draudimo bendrovės paskaičiuotos išlaidos, susijusios su gydymųsi, ir 261,89 Eur išlaidos, patirtos dėl dantų taisymo ir kurių patyrimą patvirtinančius dokumentus jie pateikia.

17Civilinis atsakovas ( - ) Lietuvos filialas atsiliepimu su civilinės ieškovės D. D. civiliniu ieškiniu dėl turtinės žalos atlyginimo sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka atlyginti 3131,23 Eur negautų pajamų, 1022,15 Eur išlaidų, susijusių su gydymu, dėl 145 Eur už sugadintus rūbus paliko spręsti teismui, nes nebuvo pateikti išlaidas patvirtinantys duomenys. (t. 3, b. l. 99-107).

18CPK 140 straipsnio 2 dalis nustato, kad, atsakovui pripažinus ieškinį, jeigu nėra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, teismas, atsižvelgdamas į dalyvaujančių byloje asmenų nuomonę, gali nuspręsti baigti bylos nagrinėjimą iš esmės. Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus; surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus. Be to, įstatyme nėra nurodyta, kad, atsakovui pripažinus ieškinį, ieškovo reikalavimai turi būti atmetami, o Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad tai, jog atsakovas pripažino ieškinį, nėra pagrindas ieškiniui atmesti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-776/2013).

19Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad civilinis atsakovas ( - ) Lietuvos filialas pripažįsta ieškovės D. D. ieškinį ir sutinka su 3131,23 Eur negautų pajamų ir 1022,15 Eur išlaidų, susijusių su gydymu atlyginimu, ieškovės D. D. civilinis ieškinys dėl 2551,20 Eur negautų pajamų ir 560,06 Eur gydymo išlaidų atlyginimo tenkintinas visiškai, nes šios išlaidos yra pagrįstos byloje esančiais duomenimis. Iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo priteistina ieškovei D. D. 2551,20 Eur negautoms pajamoms, 560,06 Eur gydymo išlaidoms atlyginti.

20CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu yra kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Civilinė ieškovė D. D. civiliniu ieškiniu prašė priteisti 145 Eur už sugadintus rūbus. Civilinis atsakovas ( - ) Lietuvos filialas su šia ieškinio dalimi nesutiko, nes nebuvo pateikti išlaidas patvirtinantys duomenys, ir dėl ieškinio tenkinimo šioje dalyje paliko spręsti teismui. Teismo posėdžio metu civilinės ieškovės D. D. įgaliotas atstovas advokatas Marius Venckus paaiškino, kad D. D. rūbus įsigijo turguje, todėl neturi ir negali pateikti jų įsigijimo dokumentų (kvito, čekio). Atsižvelgiant į CPK nuostatą, kad visos išlaidos turi būti patvirtintos, nesant D. D. išlaidų rūbams patvirtinančių dokumentų, jos civilinis ieškinys šioje dalyje atmestinas.

21CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu yra išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. D. D. civiliniu ieškiniu prašoma priteisti ir 150 Eur proceso išlaidų dėl advokato teisinės pagalbos. Šioje dalyje civilinis ieškinys tenkintinas. Byloje pateiktas pinigų priėmimo kvitas, patvirtinantis, jog atstovui advokatui M. Venckui už atstovavimą sumokėta 150 Eur (2020 m. vasario 11 d.). Šios proceso išlaidos protingos, adekvačios, todėl priteistinos iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

23D. D. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo 2551,20 Eur (du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 20 centų) negautų pajamų, 560,06 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt eurų 6 centus) gydymo išlaidų bei 150 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų 00 centų) proceso išlaidų už advokato pagalbą. Kitoje dalyje civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismą Klaipėdos miesto rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rasa... 2. dalyvaujant civilinei ieškovei D. D., jos įgaliotam atstovui advokatui Mariui... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės... 4. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. kovo 19 d. nuosprendžiu M. P. dėl... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu Klaipėdos... 6. Nukentėjusioji D. D. baudžiamojoje byloje iki įrodymų tyrimo pradžios buvo... 7. Civilinis atsakovas ( - ) Lietuvos filialas pateikė atsiliepimą, kuriuo su... 8. Teismo posėdžio metu civilinės ieškovės D. D. įgaliotas atstovas... 9. Teismas... 10. civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.283 straipsnis numato žalos... 13. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu baudžiamojoje... 14. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. sausio 16 d. nuosprendžiu nukentėjusios... 15. Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai... 16. Teismo posėdžio metu civilinės ieškovės D. D. įgaliotas atstovas... 17. Civilinis atsakovas ( - ) Lietuvos filialas atsiliepimu su civilinės... 18. CPK 140 straipsnio 2 dalis nustato, kad, atsakovui pripažinus ieškinį, jeigu... 19. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į tai, kad civilinis atsakovas ( -... 20. CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad išlaidos, susijusios su... 21. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 115 straipsnio... 23. D. D. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš civilinio atsakovo ( - ) Lietuvos filialo 2551,20 Eur (du... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...