Byla 2-1240/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Trečiasis asmuo bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties, kuria iškelta restruktūrizavimo byla, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-862-798/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „METOIL“ generalinio direktoriaus M. K. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „METOIL“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Trečiasis asmuo bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „METOIL“ generalinis direktorius M. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė iškelti UAB „METOIL“ restruktūrizavimo bylą, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Restrus“. Nurodė, kad UAB „METOIL“ vienintelis akcininkas 2012 m. gruodžio 5 d. priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl UAB „METOIL“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pagrindinė atsakovo veikla - naftos ir augalinės kilmės produktų priėmimas, sandėliavimas, saugojimas ir pakrovimas, prekyba Kalnėnuose, Užusalio sen., Jonavos r. esančiame sandėlyje. Atsakovas peržiūrėjo savo veiklos sritis, išanalizavo priežastis ir nusprendė imtis priemonių ūkinei komercinei veiklai stabilizuoti, teigiamiems piniginiams srautams užtikrinti ir tinkamai atsiskaityti su kreditoriais. Šis procesas vyksta nuo 2012 m. vidurio ir bus tęsiamas viso restruktūrizavimo proceso metu. Iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą bei įgyvendinus pateikiamuose restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas priemones bendrovė galės išsaugoti ir plėtoti ūkinę komercinę veiklą ir įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams, išsaugoti darbo vietas dirbantiesiems bei išvengti bankroto. Dalis atsakovo mokėjimų kreditoriams yra pradelsta, tačiau nepaisant sunkumų bendrovė yra nenutraukusi veiklos. Atsakovas turi finansinių sunkumų bei atitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) 4 straipsnio sąlygas, yra įvykdytas ĮRĮ 6 straipsnyje nustatytas restruktūrizavimo proceso inicijavimas, todėl darytina išvada, jog egzistuoja visos būtinos procesinio pobūdžio sąlygos atsakovo restruktūrizavimo procesui pradėti ir restruktūrizavimo bylai iškelti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi iškėlė UAB „METOIL“ restruktūrizavimo bylą, UAB „METOIL“ restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui iki plano patvirtinimo teisme įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Restrus“. Teismas, spręsdamas dėl pagrindo pradėti atsakovo restruktūrizavimo procesą, įvertino atsakovo 2012 m. gruodžio 5 d. balanso, kitų dokumentų duomenis ir konstatavo, jog atsakovas yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais. Teismas atsižvelgė į tai, jog atsakovas vykdo ūkinę komercinę veiklą, jam nėra iškelta bankroto byla, įmonė įregistruota 2004 m. gruodžio 6 d., jokia kita restruktūrizavimo byla UAB ‚METOIL“ nebuvo iškelta, nutraukta (pasibaigusi) kitais ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, todėl sprendė, kad įmonės restruktūrizavimas yra galimas. Teismas pažymėjo, kad ieškovo pateikti restruktūrizavimo plano metmenys turi visas ĮRĮ 5 straipsnio 1-8 punktuose išvardintas dalis, yra patvirtinti vienintelio akcininko sprendimu, todėl ĮRĮ 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai nėra pažeisti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovo UAB „METOIL“ turtas 2012 m. gruodžio 5 d. buvo 46 140 985 Lt, o įsipareigojimai kreditoriams – 47 911 781,49 Lt, tačiau pradelsti įsipareigojimai kreditoriams, kuriems atsiskaitymo terminas suėjęs, sudarė 15 131 471,02 Lt, sprendė, jog atsakovas ateityje gali turėti problemų su mokumu, tačiau pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės turto vertės, todėl nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo. Kadangi byloje nėra duomenų, jog įmonė būtų įsiskolinusi savo darbuotojams ar viešai būtų paskelbusi kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų, teismas konstatavo, jog nėra pagrindo atsisakyti atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės optimizuoti savo veiklą, atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams ir siekiant šio tikslo įmonė planuoja parduoti materialųjį turtą, atgauti debitorines skolas, optimizuoti išlaidas personalui, vykdyti su užsakovais sutartis, leisiančias užtikrinti veiklos tęstinumą ir pajamas. Teismas sprendė, jog įmonės laikini finansiniai sunkumui gali būti pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, kad įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimui keliamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

6Apeliantas BAB bankas Snoras atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „METOIL“ atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neišsamiai išanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose pateikiamus duomenis, neįvertino duomenų dėl realios atsakovo finansinės būklės, todėl nepagrįstai sprendė, jog atsakovas yra mokus ir jo finansiniai sunkumai laikino pobūdžio. Didžioji dalis į atsakovo balansą įtraukto turto yra abejotinos vertės.
  2. Kadangi bylos duomenys rodo, jog atsakovo turimi debitoriniai įsipareigojimai (didžioji jų dalis) yra beviltiški, o kitų priemonių padengti 27 210 000 Lt kreditorinių įsipareigojimų restruktūrizavimo plano metmenyse nenumatoma, jog vertinant atsakovo balanso duomenis matyti, kad tų priemonių tiesiog nėra, turi būti konstatuota, jog atsakovo finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo procese, o pats atsakovas laikytinas nemokiu.
  3. Teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo mokumo, neatsižvelgė į tai, jog restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodomi kreditorių reikalavimų įvykdymo terminai, kaip to reikalauja ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, todėl realūs pradelsti atsakovo įsipareigojimai teismui sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo galėjo būti dar didesni. Be to, teismas ignoravo trečiojo asmens nurodytą ir viešose informavimo priemonėse paskelbtą informaciją, jog atsakovo atžvilgiu yra pradėtas tarptautinis mokestinis tyrimas įtariant atsakovą nuslėpus 10 mln. Lt mokesčių.
  4. Teismas neatliko išsamaus restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimo, neatsižvelgė į banko argumentus dėl jų ydingumo (trūkumų), todėl nepagrįstai sprendė, jog atsakovas turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti veiksmai, ekonominės galimybės pašalinti finansinius sunkumus ir atsiskaityti su kreditoriais jį restruktūrizuojant, yra neįgyvendinamos ir nesudaro objektyvių galimybių išvengti atsakovo nemokumo bei bankroto.

7Atsakovas UAB „METOIL“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsižvelgiant į ekonominę situaciją akivaizdu, jog skolų atgavimas savaime yra sudėtingas procesas, tačiau ginčo atveju tai nesudaro pagrindo teigti, kad visais atvejais atsakovo skolų atgavimas iš debitorių bus negalimas. Restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui stadijoje teismas esamą atsakovo finansinę būklę bei jos atitikimą ĮRĮ reikalavimams vertino tinkamai. Pagal teismų formuojamą praktiką, net jeigu atsakovo finansiniai dokumentai sudaro pagrindą įžvelgti jo nemokumo požymių, vien dėl to negali būti atsisakoma iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, kadangi aplinkybės dėl nemokumo požymių turi būti vertinamos kartu su kitomis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su atsakovo finansine padėtimi bei su atsakovo galimybe toliau vykdyti veiklą. Teismas pagrįstai nutartį grindė ir tuo, kad konstatavus įmonės pagrindinės veiklos tęstinumo galimybę, prioritetas turi būti teikiamas ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalyje numatytam reabilitaciniam tikslui įgyvendinti, siekiant išsaugoti įmonę, jos ekonomiškai naudingą veiklą ir tokia veikla teikiamą ilgalaikėje perspektyvoje naudą ne tik pačiai įmonei, bet ir jos darbuotojams, kreditoriams ir visam valstybės ūkiui. Vienintelio atsakovo restruktūrizavimui nepritariančio kreditoriaus BAB banko Snoras kreditorinis reikalavimas, palyginti su bendra įsipareigojimų kreditoriams suma, yra nedidelis, todėl sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo šio kreditoriaus nepritarimas neturės reikšmės. Tad ir BAB banko Snoras skundo argumentai dėl restruktūrizavimo plano metmenų sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui teisiškai nėra reikšmingi. Teismas tinkamai įvertino atsakovo restruktūrizavimo plano metmeninis bei padarė pagrįstą išvadą, kad restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės yra realios ir tinkamos restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Iš atsakovo pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovas pateikė išsamų savo numatomos vykdyti veiklos apibūdinimą bei tiksliai įvardijo, kokių ekonominių priemonių ketina imtis, o būtent, kad vykdant restruktūrizavimo procesą ketinama parduoti veikloje naudojamą materialųjį turtą bei numatyta planuojama gauti kaina, taip pat, kad ketinama atgauti debitorines skolas bei numatomų atgauti skolų dydis. Be to nurodytos ir kitos priemonės, tai yra išlaidų personalui mažinimas, sutarčių, leidžiančių užtikrinti pajamas ir veiklos tęstinumą, vykdymas, taip pat nurodyta nuostolinga veikla, kurios atsakovas jau atsisakė. Kiti atsakovo kreditoriai sutinka su restruktūrizavimo bylos iškėlimu atsakovui, tai reiškia, kad restruktūrizavimo plano metmenyse numatytas ekonomines priemones jie laiko pagrįstomis.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „METOIL“ iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus bei procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-407/2012).

10Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neišsamiai išanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose pateikiamus duomenis, neįvertino duomenų dėl realios atsakovo finansinės būklės, todėl nepagrįstai sprendė, jog atsakovas yra mokus ir jo finansiniai sunkumai yra tik laikino pobūdžio. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nurodė, jog iš pateikto atsakovo UAB „METOIL“ 2012 m. gruodžio 5 d. balanso matyti, kad 2012 m. atsakovas turėjo 46 140 985 Lt vertės turto, iš jo ilgalaikio turto ? 3 836 518 Lt, trumpalaikio ? 42 304 467 Lt (iš jų 30 050 640 Lt sudarė per vienerius metus gautinos sumos). Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 53 552 816 Lt (iš jų: po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai ? 179 030 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai –53 373 786 Lt). Taip pat teismas pažymėjo, kad ieškovas nurodė, jog skolos kreditoriams 2012 m. gruodžio 5 d. sudaro 47 911 781,49 Lt (neįskaitant ginčijamų kreditorinių reikalavimų), o pradelstos skolos kreditoriams, kuriems atsiskaitymo terminas buvo suėjęs 2012 m. gruodžio 5 d., sudarė 15 131 471,02 Lt. Šių duomenų pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės įmonės turto vertės, todėl nėra pagrindo konstatuoti įmonės nemokumo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje esantys duomenys neleidžia daryti aiškios ir neabejotinos išvados dėl atsakovo mokumo, nes pagal byloje esančius duomenis nėra aišku, kurie ir kokio dydžio atsakovo įsipareigojimai nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dieną buvo pradelsti, atitinkamai ir spręsti dėl atsakovo finansinių sunkumų pobūdžio, taip pat ar atsakovo finansiniai sunkumai gali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Nors atsakovas į bylą pateikė metmenis, kuriuose yra kreditorių sąrašas, tačiau iš jo negalima daryti išvados, kuri atsakovo finansinių įsipareigojimų dalis buvo pradelsta nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo metu, nes minėtame sąraše yra nurodyti kreditoriai ir jų reikalavimų sumos, taip pat 2012 m. gruodžio 5 d. pradelstų reikalavimų sumos, tačiau tų reikalavimų, kurių terminas 2012 m. gruodžio 5 d. nebuvo suėjęs, o dar tik turėjo sueiti, mokėjimo (įvykdymo) terminas nėra nurodytas. Gi atsakovo balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai negali būti tapatinami su restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimo momentu fiksuojamais pradelstais įmonės įsipareigojimais. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, jog įmonės, siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, turi būti nurodomas kreditorių sąrašas, kuriame privalo būti: kreditoriai, jų reikalavimų sumos, reikalavimų įvykdymo terminai ir jų užtikrinimo priemonės. Iš byloje esančių UAB „METOIL“ restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog kreditorių sąraše nurodyti tik bendrovės kreditoriai, jų reikalavimų sumos, pradelstų reikalavimų sumos, tačiau kreditorių, kurių reikalavimų terminas 2012 m. gruodžio 5 d. dar nebuvo suėjęs, reikalavimų įvykdymo (mokėjimo) terminai nėra fiksuoti. Taigi apeliacinės instancijos teismas turi sutikti su BAB banko Snoras atskirajame skunde pateiktu argumentu, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nenurodyti kreditorių reikalavimų įvykdymo terminai, kaip to reikalauja ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, todėl realūs pradelsti atsakovo įsipareigojimai kreditoriams nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo metu galėjo būti kur kas didesni. Ši aplinkybė itin svarbi vertinant atsakovo patiriamų finansinių sunkumų pobūdį. Pažymėtina, jog pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo paduotas 2012 m. gruodžio 6 d., nutartis iškelti bylą priimta 2013 m. vasario 18 d., tai yra maždaug po 2,5 mėnesių, o ši aplinkybė, atsižvelgiant į atsakovo 2012 m. gruodžio 5 d. balanse nurodytą per vienerius metus mokėtiną kreditoriams sumą, yra teisiškai reikminga sprendžiant, ar įmonės finansiniai sunkumai galės būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu.

11ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardinta, kas turi būti nurodoma įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse. Be kitos informacijos, metmenyse turi būti preliminarus įmonės verslo planas, kuriame privalo būti numatytos ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalyje išvardytas nebaigtinis priemonių sąrašas. Išdėstytos priemonės yra universalios įvairioms gamybinėms, verslo, statybos ir kitokioms įmonėms, tačiau kokios priemonės bus taikomos restruktūrizuojant įmonę, kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pasirenka ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti subjektai, kurie turi atsižvelgti į restruktūrizavimo tikslą – išsaugoti įmonę, plėtoti jos veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), į įmonės vykdomos veiklos specifiką bei patiriamus ekonominius sunkumus. Metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Tačiau teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi patikrinti ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ nustatytus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus (ĮRĮ 1 str. 2 d.), bet ir įvertinti, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą, kartu sumažinti skolas, išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi vertinti pateiktus įmonės restruktūrizavimo plano metmenis atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus kriterijus ir konkrečios faktinės situacijos specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad restruktūrizavimo laikotarpiu atsakovas planuoja likviduoti finansinius sunkumus sukėlusias priežastis bei padarinius, padengti visas skolas kreditoriams, optimizuoti įmonės veiklos apimtis iki tokio dydžio, kad bendrovės veiklą ir pagrindinius jos sėkmę lemiančius veiksnius galima būtų efektyviai kontroliuoti. Pagrindiniai pajamų šaltiniai restruktūrizavimo proceso metu numatyti gauti iš veiklos pajamų, lėšų, gautų už parduotą turtą, debitorinių skolų išieškojimo. Apeliantas pagrįstai kelia klausimą dėl atsakovo turto realumo, nes didžiąją dalį į atsakovo balansą įtraukto turto sudaro debitoriniai įsipareigojimai (gautinos sumos). Į bylą buvo pateikti duomenys apie tai, kad vienas iš atsakovo debitorių, tai yra UAB „Lumingas“, kurio skola atsakovui sudaro 5 352 266,86 Lt, yra bankrutuojanti įmonė (1 t., 123-126, 212 b. l.). Kiti didžiausi atsakovo debitoriai yra užsienio jurisdikcijose registruotos įmonės. Nors bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo keliamas klausimas dėl aplinkybių, susijusių su realiomis galimybėmis išieškoti skolas iš atsakovo skolininkų, tačiau pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė, nors viena iš restruktūrizavimo metmenyse numatytų priemonių siekiant restruktūrizavimo tikslų būtent ir yra debitorinių skolų išieškojimas. Šios priemonės pagalba pagal metmenyse nurodytus duomenis atsakovas planuoja gauti apie 27 mln. Lt (iš viso atsakovas turi 36 mln. debitorinių skolų) (2 t., 36 b. l.). Minėta, kad sprendžiant klausimą dėl atsakovo restruktūrizavimo bylos iškėlimo, būtina aiškintis restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų priemonių pakankamumą įmonės turtinei padėčiai normalizuoti, metmenyse nurodytiems tikslams pasiekti. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tik deklaratyviai nurodė, jog restruktūrizavimo atveju įmonei būtų sudarytos galimybės optimizuoti savo veiklą, atstatyti ilgalaikį mokumą, grąžinti skolas kreditoriams, tačiau pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų įvertinimo, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, o būtent – atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas, neatliko, taip pat nevertino metmenyse numatytų mokumo atkūrimo priemonių. Ši aplinkybė turi esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo.

12Restruktūrizavimo plano metmenyse planuojama, jog atsakovas padengs savo 53 mln. Lt įsiskolinimą kreditoriams per keturis metus, visus kreditorinius įsipareigojimus padengiant iš veiklos gautinų pajamų, realizavus bendrovės veikloje naudojamą turtą bei išieškojus 75 procentus debitorinių skolų. Atsakovas nurodo, kad bendrovei priklausantis ir įkeistas turtas bus parduotas restruktūrizavimo proceso metu (prognozuojama – pirmaisiais restruktūrizavimo metais), už parduotą turtą gautas pajamas numatyta skirti kreditorių reikalavimams tenkinti, turtą planuojama parduoti už kainą, ne mažesnę nei įkaito turėtojo finansinis reikalavimas. 2013 m. vasario 12 d. atsakovas raštu patikslino, jog bendrovės įkeistas turtas numatytas realizuoti pirmaisiais restruktūrizavimo metais, siekiant patenkinti įkaito turėtojo finansinius reikalavimus, tuo pačiu susimažinant reikšmingas palūkanų sąnaudas, siekiančias apie 80 tūkst. Lt per mėnesį. Taip pat nurodė, jog turtas būtų parduodamas tik su sąlyga, jog jo valdymo ir naudojimo teisės (ne trumpesniam laikotarpiui nei reikalinga restruktūrizavimo planui įgyvendinti) liktų UAB „METOIL“ (2 t., 36 b. l.). Visgi atsakovas, nurodydamas šias aplinkybes, nepateikia objektyvesnių ir konkretesnių duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie turto pardavimo, paliekant atsakovui valdymo ir naudojimo teises, realumą, apie galimus potencialius turto su tokia sąlyga pirkėjus. Be to, bendrovės turto, reikalingo įmonės pagrindinei veiklai vykdyti, pardavimas kelia abejonių ir dėl atsakovo siekio išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o kaip tokį, kuris realiai plėtoja ar galės plėtoti veiklą, įmonę sėkmingai restruktūrizavus.

13Remiantis tuo, kad šioje byloje nenustatytos visos teisiškai reikšmingos aplinkybės, pagal kurias būtų galima spręsti dėl realaus pagrindo pradėti atsakovo restruktūrizavimo procesą buvimo (išsamiai neišanalizuoti duomenys apie atsakovo finansinius sunkumus, jų pobūdį, neištirti restruktūrizavimo plano metmenys ir jose nurodytos esminės priemonės, kuriomis įmonė planuoja siekti išsaugoti ir plėtoti veiklą, atkurti mokumą, neįvertintas jų realumas), todėl civilinė byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ĮRĮ 7 str. 13 d., CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

14Atsakovas pateikė prašymą priteisti iš BAB banko Snoras išlaidas, susijusias su atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimu. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, šioje proceso stadijoje šių išlaidų priteisimo klausimo nesprendžia.

15Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį ir perduoti restruktūrizavimo bylos uždarajai akcinei bendrovei „METOIL“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai