Byla 2A-1287-253/2017
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo bei neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Dobrovolskio, Albinos Pupeikienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Žerlausko,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. E. apeliacinį skundą dėl Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo S. E. ieškinį atsakovei valstybės įmonei Rietavo miškų urėdijai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo bei neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2016-10-17 kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją prašydamas panaikinti 2016-10-05 VĮ Rietavo miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu Nr. P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“ paskirtą drausminę nuobaudą papeikimą ir įpareigojimą atlyginti 54,58 Eur dydžio materialinę žalą. 2016-11-15 komisija priėmė sprendimą Nr. DGKS-5205, kuriuo prašymo netenkino, pripažino, jog drausminė nuobauda paskirta ir žalos atlyginimas išieškotas teisėtai. Su tokiu komisijos sprendimu nesutinka. Įsakyme nurodyta, jog jis nubaustas už tai, jog 2016-09-13 VĮ Rietavo miškų urėdijos ( - ) G. S. nurodė atlikti kelio lyginimo (greideriavimo) darbus, t. y. ( - ) girininkiją vedančio kelio, kuris ribojasi su privačios nuosavybės teise priklausančiais miško sklypais, įskaitant jam ir jo sutuoktinei priklausančias valdas, kurio bendros kelių priežiūros ir taisymo visų nuosavybės formų miškuose programos komisijos sprendimu buvo nuspręsta neremontuoti, prioritetą suteikiant kitam keliui, tokiais savo veiksmais pasinaudojo einamomis pareigomis ir darbdaviui priklausančiomis vertybėmis asmeniniams poreikiams tenkinti, pažeidė vyriausiojo inžinieriaus pareiginių nuostatų 7, 34, 36 punktus ir padarė 54,58 Eur nuostolį. Su tokiais teiginiais nesutinka. Jo duotas nurodymas palyginti kelio paviršutinio grunto dangą nėra susijęs su nurodymu pataisyti (paremontuoti) atitinkamą kelio ruožą. Jam pagal pareiginius nuostatus yra pavesta urėdijai priskirtų kelių bendroji priežiūra, todėl, vykdant šias pareigas, tenka duoti nurodymus palyginti vieną ar kitą kelio atkarpą, dėl to niekada iš darbdavio nebuvo sulaukęs priekaištų, šie darbai atliekami urėdijos techninėmis priemonėmis ir lėšomis, tačiau kai ( - ) girininkijos girininko J. Š. paprašytas palyginti jo prižiūrimoje teritorijoje vedantį miško kelią tai padarė, pastebėjo darbdavio norą susidoroti, atrandant motyvą, jog nulygintas kelias ribojasi ir su jam nuosavybės teise priklausančiais miško sklypais. Išlygintas kelias yra ne jo nuosavybė, o viešojo naudojimo miško kelias, šiuo keliu naudojasi urėdijos, girininkijos darbuotojai, miško ruošėjai, miško apsaugos darbuotojai, privačių miškų savininkai, medžiotojai ir kiti asmenys. Atkreipia dėmesį, jog buvo pažeistos jo teisės atliekant drausminės nuobaudos skyrimo procedūrą, nes jam nebuvo pateiktas joks rašytinis reikalavimas pateikti pasiaiškinimą dėl galimo darbo drausmės pažeidimo, nebuvo supažindintas su anoniminiu skundu ir nežinojo, dėl kokių galbūt neteisėtų veiksmų yra atliekamas tyrimas, apsiribota reikalavimu raštu pateikti pasiaiškinimą apie kelio, vedančio į ( - ) girininkiją, lyginimo aplinkybes. Jeigu būtų nurodyti jo tariamo piktnaudžiavimo ar darbo drausmės pažeidimo požymiai, jo paaiškinimas būtų išsamesnis, pagrįstesnis ir darbdaviui nebekeliantis abejonių dėl tariamo darbo drausmės pažeidimo. Dėl neteisėtai jam paskirtos drausminės nuobaudos patyrė didelį pažeminimą tarp darbuotojų, darbuotojams yra labai reiklus, jam skirta nuobauda sumažino jo autoritetą darbuotojų akyse, patyrė neturtinę žalą, kurią vertina 1 000 Eur pinigine suma. Mano, jog miškų urėdas yra nusiteikęs priešiškai jo atžvilgiu, pasinaudodamas ( - ) girininkijos girininku J. Š., siekia jį pašalinti iš pareigų. Prašo panaikinti 2016-11-15 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS 5205 dalį, kuria yra atsisakyta tenkinti jo prašymą dėl drausminės nuobaudos – papeikimo paskyrimo ir žalos atlyginimo išieškojimo, panaikinti 2016-10-05 VĮ Rietavo miškų urėdijos įsakymu Nr.P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“ paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą ir 54,58 Eur dydžio materialinės žalos atlyginimą, kaip nepagrįstą ir neteisėtą, iš atsakovės neturtinei žalai atlyginti priteisti 1 000 Eur bei jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

62. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog buvo gautas skundas telefonu ir elektroniniu paštu apie ieškovo veiklą, viršijančią jo įgaliojimus, buvo sudaryta komisija ištirti, ar VĮ Rietavo miškų urėdijai priklausantis autogreideris, kuriuo 2016-09-13 dirbo ( - ) G. S., kelius, kv. 91 ir 87, lygino urėdijai ar privatiems miškų savininkams, kokia kelio būklė, nustatyti privačių miškų savininkus. Transporto sekimo įrangos „Eljunga“ duomenimis nustatyta, kad autogreideris lygino kelią, einantį per privačių miškų ir žemių savininkų valdas, bendras pravažiuotas atstumas – 4,78 km, dirbta nuo 11.16 val. iki 12.45 val. Tyrimo metu surinktais duomenimis nustatyta, kad ieškovas, eidamas VĮ Rietavo miškų urėdijos ( - ) pareigas, autogreiderio ( - ) G. S. 2016-09-13 nurodė išlyginti kelią, kuris ribojasi su ieškovui arba jo sutuoktinei priklausančiomis valdomis, ir tokiu elgesiu asmeniniams poreikiams tenkinti pasinaudojo einamomis pareigomis, darbdaviui priklausančiomis vertybėmis bei padarė materialinės žalos. Už tai 2016-10-05 įsakymu ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas, jis įpareigotas atlyginti padarytą 54,58 Eur materialinę žalą. Ieškovas pripažįsta, jog davė nurodymą G. S. lyginti kelią, išlygintas kelias ribojasi su privačiais žemės sklypais, kelias atsiremia į pievas ir nesiriboja su valstybinės žemės sklypu, kuris yra už palei kelią einančių privačių žemės sklypų ir jokio ryšio su šiuo keliu neturi, į šį valstybinės žemės sklypą atsakovės darbuotojai patenka per kvartalinę liniją, miškas yra jaunas ir jokie kirtimai jame nėra numatyti. Atsakovė neturėjo ir artimiausiu laiku neturės jokių interesų naudotis ieškovo nurodymu išlygintu keliu, todėl nebuvo jokio poreikio šį kelią lyginti. Pagal pareiginius nuostatus ieškovas organizuoja bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose darbus Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis, išlygintas kelias į šį sąrašą nebuvo įtrauktas. Pažymi, jog drausminė nuobauda atsakovui buvo paskirta atsižvelgiant į tai, jog ieškovas ir anksčiau buvo baustas drausmine tvarka. Nesutinka su reikalavimu dėl neturtinės žalos atlyginimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

83. Plungės rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš S. E. 930 Eur bylinėjimosi išlaidų VĮ Rietavo miškų urėdijai. Teismas iš byloje surinktų ir ištirtų įrodymų padarė išvadą, kad apeliantas pažeidė VĮ Rietavo miškų urėdijos

92016-03-15 urėdo įsakymu Nr. V-51 patvirtintų Vyriausiojo inžinieriaus pareiginių nuostatų 34, 36 punktų reikalavimus, kuriuose numatyta, jog vyriausiasis inžinierius atsakingas už racionalų urėdijos lėšų naudojimą, taip pat priskirto turto ir materialinių vertybių racionalų naudojimą ir apsaugą, pasinaudojo einamomis pareigomis ir darbdaviui priklausančiomis materialinėmis vertybėmis savo asmeniniams poreikiams tenkinti.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

114. Apeliantas pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškovo ieškinį tenkinti.

124.1. Apeliantas skunde teigia ir įrodinėja, kad nepadarė darbo drausmės pažeidimo, nes tai buvo jam deleguotų darbo funkcijų kasdieninis vykdymas.

134.2. Teigia, kad buvo vykdomi ir kitokie remonto (taisymo) darbai ne pagal anksčiau nurodytą tvarką, o vykdant kasdienines funkcijas.

144.3. Jo nuomone, teismas neanalizavo ir nevertino tų aplinkybių, kad, atliekant tariamą darbo drausmės pažeidimą bei priimant šiuo klausimu įsakymą, buvo šiurkščiai pažeidžiamos darbo drausmės tyrimo procedūros.

155. Atsiliepime atsakovė su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti.

165.1. Jos nuomone, apeliantas duodamas nurodymą greiderio vairuotojui išlyginti kelią, einantį per jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį mišką, pažeidė vyr. inžinieriaus pareiginius nuostatus, darbo tvarką, elgėsi nesąžiningai, nes siekė įgyti asmeninės turtinės naudos, todėl jam pritaikyta drausminė nuobauda yra teisėta ir pagrįsta.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

206. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis).

217. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321, 322 straipsniai).

228. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl drausminės nuobaudos skyrimo (ne)teisėtumo.

239. Byloje nustatyta, kad 2000-10-16 tarp ieškovo S. E. ir atsakovės VĮ Rietavo miškų urėdijos buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, nuo 2015-07-01 ieškovas buvo paskirtas ( - ), jam mokant 1 688,77 Eur atlyginimą per mėnesį. Atsakovė 2016-10-05 miškų urėdo įsakymu Nr. P1-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“ paskyrė apeliantui drausminę nuobaudą – papeikimą ir 54,58 Eur dydžio materialinės žalos atlyginimą. 2016-10-17 apeliantas kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Telšių teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją (toliau – Komisija), prašydamas panaikinti minėtą įsakymą dėl drausminės nuobaudos – papeikimo paskyrimo ir reikalavimą atlyginti 54,58 Eur dydžio materialinę žalą. Drausminė nuobauda ieškovui paskirta už tai, jog 2016-09-13 urėdijos autogreiderio ( - ) G. S. nurodė atlikti ( - ) girininkijoje kelio lyginimo (greideriavimo) darbus kelyje, kuris ribojasi su privačios nuosavybės teise priklausančiais miškų ir žemių sklypais, įskaitant su ieškovui ir jo sutuoktinei priklausančias valdas. 2016-11-15 Komisija priėmė sprendimą Nr. DGKS-5205, juo apelianto prašymo netenkino, pripažino, jog drausminė nuobauda paskirta ir žalos atlyginimas išieškotas teisėtai.

2410. Apeliantas skunde teigia ir įrodinėja, kad nepadarė darbo drausmės pažeidimo, nes tai buvo jam deleguotų darbo funkcijų kasdieninis vykdymas.

2511. Darbo kodekso (toliau – DK, redakcija galiojusi iki 2017-07-01) 228 straipsnyje nustatytos pagrindinės darbuotojų pareigos, kurių privalo laikytis visi darbuotojai, viena iš jų – tiksliai ir laiku vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus. Darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai (DK 232 straipsnis). Darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų; draudžiama piktnaudžiauti savo teise (DK 35 straipsnio 1 dalis).

2612. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtu darbuotojo elgesiu pripažįstamas toks asmens elgesys, kuris prieštarauja norminių teisės aktų nustatytoms taisyklėms, taip pat nustatytoms darbo tvarkos taisyklėse ir pareiginiuose nuostatuose. Neteisėtai veikai paprastai būdinga tai, kad ja ne tik pažeidžiamas norminis teisės aktas, bet ir nukentėjusiojo (šiuo atveju – darbdavio) subjektyvioji teisė, pakenkiama tam tikram jo interesui. Sprendžiant, ar darbuotojo veiksmai yra neteisėti, būtina įvertinti jo darbo pareigas, darbo tvarką reglamentuojančius aktus. Darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą – visų pirma užtikrindamas, kad darbuotojai tiksliai žinotų savo pareigas, jų atlikimo tvarką, supažindinti su darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu ir darbo nuostatais (DK 227 straipsnio 1 dalis, 229–232 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2008).

2713. Tikrinant paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą būtina nustatyti, ar darbuotojas padarė darbo pareigų pažeidimą, už kurį jam skirta drausminė nuobauda. Aiškindamas ir taikydamas įrodymus bei įrodinėjimo taisykles reglamentuojančias teisės normas civilinėse bylose dėl darbo drausmės pažeidimų, kasacinis teismas yra nurodęs, kad jeigu darbuotojas ginčija drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumą ir pagrįstumą, pareiga įrodyti, jog drausminė nuobauda skirta teisėtai ir pagrįstai, tenka darbdaviui. Tokiais atvejais darbdavys privalo įrodyti, kad buvo visos drausminės atsakomybės sąlygos. Sprendžiant, ar darbdavys tinkamai įvykdė savo įrodinėjimo pareigą, būtina atsižvelgti į bendruosius įrodymų pakankamumo civiliniame procese principus ir darbo bylų specifiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-292-969/2017).

2814. Kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-02 nutarimu Nr. 1250 yra patvirtintas Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašas (Aprašas), kuris numato finansuojamo iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšų miško kelių remonto (taisymo) tvarką. Vadovaujantis Aprašo 3 punktu, prižiūrimi ir taisomi (remontuojami) į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotus miško žemės sklypus patenkantys miško keliai, kurie pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą priskiriami III ir IV kategorijų vienos eismo juostos vietinės reikšmės vidaus keliams. Apraše taip pat nurodytos kelių remonto išlaidos, kurios kompensuojamos. Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą kiekvienos miškų urėdijos veiklos teritorijoje sudaro atitinkamos miškų urėdijos miškų urėdo tvirtinama komisija. VĮ Rietavo miškų urėdijoje siūlymus komisijai teikia girininkijų girininkai, įvertinę kelių būklę, o komisija, įvertinusi pasiūlymus pagal Apraše nurodytą tvarką, sudaro prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais metais siūloma atlikti, sąrašą. Šias aplinkybes patvirtino byloje kaip liudytojai apklausti R. P., E. B. ir J. Š.. Sutiktina su atsakove, jog tą neabejotinai žino ir apeliantas, kuris VĮ Rietavo miškų urėdijos miškų urėdo 2016-03-15 įsakymu Nr. V-53 „Dėl komisijos sudarymo“ buvo paskirtas komisijos, kuri veiklą vykdo anksčiau vadovaudamasi minėtu Aprašu ir VĮ Rietavo miškų urėdijos patvirtintu Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašo sudarymo komisijos darbo reglamentu, pirmininku. Taigi, kaip matyti iš to, kas išdėstyta, atsakovė remontuoja ir taiso tik tuos kelius, kurie atitinka Apraše nurodytas sąlygas ir kuriuos yra patvirtinusi komisija.

2915. Nagrinėjamu atveju drausminė nuobauda – papeikimas paskirta apeliantui už tai, kad jis atsakovės darbuotojui – greiderio vairuotojui G. S. davė nurodymą išlyginti kelią, kuris neatitinka Apraše nurodytų sąlygų ir kurio nebuvo patvirtinusi komisija. Akcentuotina, kad apeliantas nurodė išlyginti kelią, einantį per apeliantui ir jo sutuoktinei (bei kitiems asmenims) nuosavybės teise priklausančius miškus. Sutiktina su atsakove, jog tokie veiksmai traktuotini kaip pažeidimas. Dėl šių aplinkybių nesutiktina su apelianto teiginiais, kad buvo vykdomi ir kitokie remonto (taisymo) darbai ne pagal anksčiau nurodytą tvarką, o vykdant jo kasdienines funkcijas. Ieškovas pažeidė ne tik Apraše nurodytas sąlygas bei komisijos sprendimus, bet ir VĮ Rietavo miškų urėdijos 2016-03-15 urėdo įsakymu Nr. V-51 patvirtintų Vyriausiojo inžinieriaus pareiginių nuostatų 34, 36 punktų reikalavimus, kuriuose numatyta, jog vyriausiasis inžinierius atsakingas už racionalų urėdijos lėšų naudojimą, taip pat priskirto turto ir materialinių vertybių racionalų naudojimą ir apsaugą. Aptartų teisės aktų ir pareiginių nuostatų analizė suponuoja išvadą, jog apeliantui negali būti suteikta (deleguota) daugiau funkcijų nei pačiai atsakovės įmonei, kurioje apeliantas dirbo, todėl apeliacinio skundo argumentai, kad kito kelio, priklausančio apeliantui ir kitiems asmenims, lyginimas buvo atliekamas vykdant jam deleguotas kasdienines funkcijas, atmestini. Nustatytais veiksmais – duodamas nurodymą greiderio vairuotojui išlyginti kelią, einanti per jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį mišką, apeliantas pažeidė vyr. inžinieriaus pareiginius nuostatus, darbo tvarką, elgėsi nesąžiningai, nes siekė įgyti asmeninės turtinės naudos.

3016. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad atsakovė pagrįstai 2016-10-05 priėmė įsakymą Nr. Pl-7 „Dėl drausminės nuobaudos – papeikimo skyrimo ( - ) S. E. ir materialinės žalos atlyginimo“, kuriuo ieškovui buvo skirta drausminė nuobauda – papeikimas už pasinaudojimą einamomis pareigomis ir darbdaviui priklausančiomis vertybėmis asmeniniams poreikiams tenkinti, taip pat įpareigojimas atlyginti tokiais veiksmais VĮ Rietavo miškų urėdijai padarytą 54, 58 Eur dydžio materialinę žalą, kuri buvo nustatyta remiantis 2016-10-25 pranešimu Nr. V2-1029, kuriame nurodyta, kad vadovaujantis transporto sekimo įrangos „Eljunga“ duomenimis, autogreideris DZ-180A per ( - ) S. E. ir jo sutuoktinei priklausančias valdas einančiame kelyje dirbo nuo 11 vai. 16 min. iki 12 vai. 45 min., t. y. 1 val. 29 min., todėl, vadovaujantis 2015-02-02 įsakymu Nr. V-37 dėl kainos už autogreiderio DZ-180A paslaugas, apskaičiuota mokėtina suma pagrįstai sudaro 54,58 Eur.

3117. Kolegijos vertinimu, apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas neanalizavo ir nevertino tų aplinkybių, kad, tiriant tariamą darbo drausmės pažeidimą bei priimant šiuo klausimu įsakymą, buvo šiurkščiai pažeistos darbo drausmės tyrimo procedūros. Visų pirma paskiriama drausminė nuobauda, o tik po to renkami įrodymai, grindžiamas tariamai padarytos žalos dydis, renkami kiti kaltinantys ir charakterizuojantys duomenys, antra – neįrodinėjama tariamo darbo pažeidimo sudėties tiek objektyvioji, tiek ir subjektyvioji pusė (veikos motyvai, tikslai), o įsakyme tik formaliai pažymima, kad apeliantas pasinaudodamas einamomis pareigomis darbdaviui priklausančiomis vertybėmis tenkino asmeninius poreikius. DK 240 straipsnio 1 dalis nustato, kad darbdavys, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Toks darbuotojo pasiaiškinimas yra svarbi drausminės nuobaudos skyrimo teisėtumo garantija. DK 240 straipsnio 1 dalyje taip pat yra nurodyta, kad jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo, t. y. darbdavys, prieš skirdamas drausminę nuobaudą, nurodydamas konkretų darbo drausmės pažeidimą, dėl kurio reikalaujama pasiaiškinti, turėtų nurodyti protingą terminą pasiaiškinimui pateikti raštu, taip pat turėtų pasiūlyti darbuotojui nurodyti visas aplinkybes, turinčias reikšmės dėl drausminės atsakomybės darbuotojui taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-259-686/2017).

3218. Analizuodama bylos duomenis ir vertindama šalių pateiktus įrodymus, atsižvelgdama į teismų praktiką, teisėjų kolegija konstatuoja, jog drausminė nuobauda apeliantui paskirta teisėtai, laikantis DK nustatytos drausminių nuobaudų skyrimo tvarkos ir nepažeidžiant drausminių nuobaudų skyrimo terminų (DK 240, 241 straipsniai). Atsakovės 2016-09-23 įsakymo „Dėl anoniminio skundo ištyrimo“ Nr. V-183/A 2 punkte nurodyta iki 2016-09-27 apeliantui ir kitiems asmenimis pateikti miškų urėdui paaiškinimus dėl minėto kelio lyginimo darbų teisėtumo ir apeliantas 2016-09-27 paaiškinimą raštu pateikė. Tokios nustatytos drausminės nuobaudos skyrimo procedūros aplinkybės sudarė pagrindą konstatuoti, kad šiuo atveju apeliantui buvo suteikta galimybė per protingą terminą pasiaiškinti ir nurodyti reikšmingas aplinkybes dėl įvardyto darbo drausmės pažeidimo ir jis savo nuomonę pareiškė. Dėl to sutikti su tuo, kad apeliantui nebuvo sudarytos sąlygos tinkamai pasiaiškinti ir (ar) buvo pažeistos tyrimo procedūros, nėra jokio pagrindo.

3319. Urėdas anksčiau minėtu 2016-09-23 įsakymu „Dėl anoniminio skundo ištyrimo“

34Nr. V-183/A sudarė komisiją aplinkybėms, susijusioms su anoniminiu skundu, ištirti. Sutiktina su atsakove, jog tai reiškia, kad komisija nėra subjektas, kuris turi teisę paskirti nuobaudą ar konstatuoti, kad darbo drausmės pažeidimas tikrai buvo padarytas, tokią teisę turi tik darbdavio atstovas – miškų urėdas, todėl nepagrįsti apelianto teiginiai, kad vietoje to, kad komisija, privalėjusi atlikti objektyvų ir išsamų jo darbo drausmės pažeidimo tyrimą, 2016-09-30 darbdaviui pateikė tik raštą „Dėl skundo ištyrimo“, kuriame konstatuojami formalūs faktai ne apie galimą pažeidimą, o apie įvykių eigą, susijusią su atitinkamo kelio atkarpos nulyginimo aplinkybėmis. Kolegijos vertinimu, komisija tinkamai ištyrė visas aplinkybes ir nustatė darbo drausmės konstatavimui svarbias aplinkybes, kurių pagrindu buvo nuspręsta apeliantui paskirti drausminę nuobaudą – papeikimą.

3520. Į bylą pateikti komisijos surinkti rašytiniai įrodymai paneigia apeliacinio skundo motyvus, kad atsakovė įrodymus, kuriais rėmėsi teismas, surinko ne darbo drausmės pažeidimo tyrimo stadijoje, o pasirengimo teisminio proceso metu ir tokiu būdu ieškovui nebuvo užtikrinta teisė tinkamai apsiginti nuo jam inkriminuojamo darbo drausmės pažeidimo.

3621. Įrodymų visuma patvirtina, jog apelianto veikoje yra visi pažeidimui būdingi elementai; pažeidimo subjektas – pažeidimą padaręs ieškovas, objektas – įmonėje nustatyta darbo tvarka, objektyvusis požymis – darbuotojo neteisėtas elgesys, neteisėta veika, kuri pasireiškė nustatytos tvarkos nevykdymu, subjektyvusis požymis – darbuotojo kaltė, kuri pasireiškė tiesiogine tyčia, kai teisės pažeidėjas suprato, kad yra draudžiami veiksmai, tačiau juos vykdė. Tokią teisėtą ir pagrįstą išvadą padarė ne tik pirmosios instancijos teismas, bet ir 2016-11-15 darbo ginčų komisija sprendime Nr. DGKS-5205.

3722. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas ieškinio, tinkamai įvertino ir išsamiai išanalizavo byloje pateiktus įrodymus, šalių argumentus, tinkamai taikė materialines teisės normas, priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

3923. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, tarp jų ir išlaidas už advokato teisinę pagalbą, teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Ieškovo apeliacinį skundą atmetus, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 1, 3 dalys). Atsakovė pateikė prašymą priteisti 300 Eur išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme už advokato pagalbą, parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Šios išlaidos neviršija teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų nauja redakcija išdėstytų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 ir 8.11 punktų nuostatose numatytu būdu apskaičiuotino dydžio. Esant šioms aplinkybėms atsakovei iš ieškovo priteistina 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnis).

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

41Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

42Priteisti atsakovei valstybės įmonei Rietavo miškų urėdijai iš ieškovo S. E. 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo S. E. apeliacinį... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog 2016-10-17 kreipėsi į Valstybinės darbo... 6. 2. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodo, jog buvo gautas skundas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. 3. Plungės rajono apylinkės teismas 2017 m. balandžio 18 d. sprendimu... 9. 2016-03-15 urėdo įsakymu Nr. V-51 patvirtintų Vyriausiojo inžinieriaus... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. 4. Apeliantas pateikė apeliacinį skundą. Juo prašo pirmosios instancijos... 12. 4.1. Apeliantas skunde teigia ir įrodinėja, kad nepadarė darbo drausmės... 13. 4.2. Teigia, kad buvo vykdomi ir kitokie remonto (taisymo) darbai ne pagal... 14. 4.3. Jo nuomone, teismas neanalizavo ir nevertino tų aplinkybių, kad,... 15. 5. Atsiliepime atsakovė su skundu nesutinka, prašo jo netenkinti.... 16. 5.1. Jos nuomone, apeliantas duodamas nurodymą greiderio vairuotojui... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. 6. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. 7. Vadovaujantis CPK 321 straipsnio 1 dalimi, apeliacinis skundas nagrinėjamas... 22. 8. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl drausminės nuobaudos skyrimo... 23. 9. Byloje nustatyta, kad 2000-10-16 tarp ieškovo S. E. ir atsakovės VĮ... 24. 10. Apeliantas skunde teigia ir įrodinėja, kad nepadarė darbo drausmės... 25. 11. Darbo kodekso (toliau – DK, redakcija galiojusi iki 2017-07-01) 228... 26. 12. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad neteisėtu darbuotojo elgesiu... 27. 13. Tikrinant paskirtos drausminės nuobaudos pagrįstumą būtina nustatyti,... 28. 14. Kolegija pažymi, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-12-02 nutarimu... 29. 15. Nagrinėjamu atveju drausminė nuobauda – papeikimas paskirta apeliantui... 30. 16. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad atsakovė pagrįstai 2016-10-05... 31. 17. Kolegijos vertinimu, apeliantas nepagrįstai teigia, jog teismas... 32. 18. Analizuodama bylos duomenis ir vertindama šalių pateiktus įrodymus,... 33. 19. Urėdas anksčiau minėtu 2016-09-23 įsakymu „Dėl anoniminio skundo... 34. Nr. V-183/A sudarė komisiją aplinkybėms, susijusioms su anoniminiu skundu,... 35. 20. Į bylą pateikti komisijos surinkti rašytiniai įrodymai paneigia... 36. 21. Įrodymų visuma patvirtina, jog apelianto veikoje yra visi pažeidimui... 37. 22. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 41. Plungės rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 18 d. sprendimą palikti... 42. Priteisti atsakovei valstybės įmonei Rietavo miškų urėdijai iš ieškovo...