Byla 2-1074-253/2019
Dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ab initio, trečiasis asmuo ieškovės pusėje L. T., trečiasis asmuo atsakovo antstolio D. K. pusėje LIoyd‘s of London sindikatai

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovei R. T., atsakovo antstolio D. K. atstovui antstolio padėjėjui T. J., atsakovo V. M. atstovui advokatui D. P., trečiajam asmeniui ieškovės pusėje L. T.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės R. T. ieškinį atsakovams antstoliui D. K., V. M. dėl turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu ab initio, trečiasis asmuo ieškovės pusėje L. T., trečiasis asmuo atsakovo antstolio D. K. pusėje LIoyd‘s of London sindikatai.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti atsakovo antstolio D. K. 2019 m. kovo 19 d. surašytą turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 2-DK-T-3360 negaliojančiu ab initio, taikyti restituciją ir grąžinti nuosavybės teises į žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), ūkinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), šulinį (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu ( - ), ieškovei R. T., o lėšas, sumokėtas už turtą, grąžinti atsakovui V. M.. Nurodė, kad vykdydamas priverstinį 1 571 306,01 Eur skolos, 5 proc. dydžio palūkanų ir 6 307,50 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimą iš ieškovės ir jos sutuoktinio, išieškojimą nukreipė į ieškovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ). Neįvykus varžytynėms ieškovei priklausantis turtas buvo perduotas išieškotojui už 207 200 Eur sumą. Mano, kad turtas išieškotojui buvo perduotas žymiai per žema kaina, nes net pagal VĮ Registrų centro nustatytą vidutinę rinkos vertę perduoto išieškotojui turto vertė sudaro 224 870 Eur.

62.

7Teismo posėdžio metu ieškovė savo reikalavimus palaikė bei nurodė, kad turto perdavimo išieškotojui aktas turi būti panaikintas, nes turto vertintojas ir antstolis į vertinamą turtą pateko be savininkės leidimo; antstolis veikė svetimoje teritorijoje. Pagal aruodas.lt duomenis, perduoto išieškotojui turto vertė galėjo būti ir 300 000 Eur. Todėl mano, kad turto vertinimo aktas ir atitinkamai turto perdavimo išieškotojui aktas yra negaliojantys.

83.

9Atsiliepime į ieškinį atsakovas antstolis D. K. nurodė, kad 2018 m. gegužės 14 d. priėmė vykdyti 2018 m. gegužės 10 d. Vilniaus apygardos teismo išduotus vykdomuosius raštus (c. b. Nr. 2-55-577/2017) išieškoti iš ieškovės (skolininkės) R. T. ir trečiojo asmens L. T. solidariai 1 571 306.01 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2015-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir iš kiekvieno po 6 307,50 Eur bylinėjimosi išlaidų. Skolininkams per raginime nurodytą terminą nesumokėjus išieškomos sumos, vykdomieji dokumentai pradėti vykdyti priverstinai. Atliekant priverstinio vykdymo veiksmus priimti įvairūs procesiniai sprendimai, tarp jų surašytas ir 2018 m. birželio 1 d. turto arešto aktas, reg. Nr. S-18-174-10430, juo areštuotas ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausantis ieškinyje nurodytas nekilnojamasis turtas. Siekiant užtikrinti vykdymo proceso teisėtumą ir atsižvelgiant į tai, kad turto arešto aktu nebuvo baigta areštuoto turto įkainojimo procedūra, aptariamu turto arešto aktu nurodyta, jog areštuoto turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Antstolio 2018 m. birželio 4 d. patvarkymu nuspręsta nukreipti išieškojimą į ieškovei R. T. asmeninės nuosavybės teise priklausantį anksčiau nurodytą nekilnojamąjį turtą ir skirti šiam turtui rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kurią pavesta atlikti UAB „Verslo konsultacija“. 2018 m. liepos 19 d. ekspertizės akte Nr. 18/07-19 padaryta išvada, jog ieškinyje nurodyto turto rinkos vertė 2018 m. birželio 11 d. yra 259 000 Eur. Tokia ginčo vertė nurodyta ir antstolio 2018 m. rugpjūčio 29 d. patvarkyme, reg. Nr. S-18-174-15138. 2018 m. rugsėjo 19 d. buvo gautas ieškovės (skolininkės) R. T. ir trečiojo asmens L. T. skundas dėl antstolio veiksmų. Ieškovė skundu nesutiko su UAB „Verslo konsultacija“ parengto ekspertizės akto Nr. 18/07-19 išvada. Savo nesutikimą grindė aplinkybėmis, kad ekspertas neapžiūrėjo vertinto turto ir neinformavo apie jo apžiūrą. Skundu pažymėjo, kad nesutinka su įvertinto turto verte, o tai patvirtinančius įrodymus pateiks vėliau. Antstolio 2018 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu, reg. Nr. 2-DK-T-3049, buvo atsisakyta priimti pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų, taip pat nuspręsta parduoti iš pirmųjų varžytynių ieškovei (skolininkei) asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, nurodytą ieškinyje. Pradinė pardavimo kaina buvo nustatyta 207 200 Eur, ją sudaro 80 proc. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Antstolio 2018 m. spalio 19 d. patvarkymu, reg. Nr. S-18-174-18255 buvo sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje iki Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartimi Nr. 3P-30/2018 taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo pabaigos; atšaukė antstolio 2018 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu, reg. Nr. 2-DK-T-3049, paskelbtas skolininkės R. T. turto pirmąsias varžytynes. 2019 m. sausio 2 d. antstolio kontoroje gauta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 27 d. nutartis (c. b. Nr. 3K-3-524-701/2018), kuria netenkintas kasatorių (ieškovės ir trečiojo asmens) kasacinis skundas bei Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 8 d. nutartis palikta nepakeista. Todėl tęsiant priverstinio vykdymo veiksmus, antstolio 2019 m. sausio 4 d. patvarkymu, reg. Nr. 2-DK-T-3218, nuspręsta atnaujinti vykdymo veiksmus v. b. Nr. 0174/18/01242 ir 0174/18/01243 ir parduoti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Palangoje (varžytynių Nr. 165887; pradinė pardavimo kaina – 207 200 Eur). 2019 m. vasario 4 d. VĮ Registrų centras informavo, kad 2019 m. vasario 4 d. 13.05.59 val. baigėsi varžytynės Nr. 165887, kuriose nedalyvavo nė vienas dalyvis. Todėl antstolio 2019 m. vasario 8 d. patvarkymu reg. Nr. S-19-174-1925 aptariamos varžytynės paskelbtos neįvykusiomis bei pasiūlyta išieškotojui perimti iš pirmųjų pakartotinių varžytynių neparduotą turtą už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. Atsakovas (išieškotojas) V. M. pateikė antstoliui savo sutikimą perimti ieškovės (skolininkės) pirmose pakartotinėse varžytynėse neparduotą turtą, 2019 m. vasario 25 d. išieškotojas į antstolio depozitinę sąskaitą pervedė perduodamo turto kainos ir išieškotojo daliai tenkančios lėšų sumos skirtumą, apskaičiuotą pagal antstolio patvarkymą reg. Nr. S-19-174-2268 (išieškotojo V. M. mokėtina suma už perimamą pirmose pakartotinėse varžytynėse Nr. 165887 neparduotą turtą sudarė 7 973,48 Eur). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartimi (civilinė byla Nr. e2YT-1733-592/2019) atmestas ieškovės skundas dėl antstolio veiksmų vykdant aptariamo nekilnojamojo turto realizavimą. Todėl 2019 m. kovo 19 d. surašytas ginčijamas varžytynėse Nr. 165887 neparduoto turto perdavimo išieškotojui aktas, panaikintini visi įregistruoti areštai. Antstolio organizuoto ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto priverstinio realizavimo teisėtumas ne kartą tikrintas teismų, yra priimti ir įsiteisėję teismo procesiniai sprendimai, kurie laikytini prejudiciniais faktais.

104.

11Atsiliepime į ieškinį atsakovas V. M. iš esmės patvirtindamas faktines aplinkybes, nurodytas atsakovo antstolio D. K. atsiliepime, nurodė, kad iš varžytynių parduodamas turtas Palangoje buvo teisės aktų nustatyta tvarka įvertintas 259 000 Eur suma, turto vertinimas, varžytinių kaina ir susiję antstolio veiksmai R. T. ar kitų asmenų yra nenuginčyti. Ieškovei buvo žinoma apie atliktą įvertinimą (ekspertizės aktą), jai buvo pateiktas tiek pats aktas, tiek ir susijęs 2018 m. rugpjūčio 29 d. antstolio patvarkymas dėl turto įkainojimo. Nors šį patvarkymą ieškovė skundė, tačiau 2019 m. kovo 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi skundas buvo atmestas. 2019 m. vasario 6 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2YT-5408-631/2019 atmetė ieškovės ir trečiojo asmens skundą dėl antstolio veiksmų, inter alia susijusių su ( - ) turto varžytynėmis. Skundu ieškovė ir L. T. skundė 2018 m. rugsėjo 19 d. antstolio patvarkymą, kuriuo, be kita ko, buvo nustatyta, kad turtas ( - ), bus varžytynėse parduodamas pradine kaina, kuri lygi 80 proc. vertės, nustatytos ekspertizės aktu, t. y. 207 200 Eur. Nutartis nebuvo apskųsta apeliacine tvarka, todėl įsiteisėjusi ir turi prejudicinę galią R. T. bei L. T.. Pažymi, kad ieškiniu ieškovė teigia, kad turto vertė turėjo būti nustatyta bent 224 870 Eur suma, tačiau nuslepia faktą, kad turtas buvo įvertintas net 259 000 Eur verte. Ieškiniu ieškovė tikslingai neaptaria ir vykdomojo proceso eigos, nuslepia aplinkybę, kad turtas iš varžytynių, vadovaujantis CPK nuostatomis, buvo parduodamas numatant pradinę 207 200 Eur kainą, t. y. 80 proc. ekspertizės aktu nustatytos vertės, ir tokius antstolio veiksmus / patvarkymus, kaip nurodyta anksčiau, revizavo teismai. 2019 m. vasario 4 d. įvyko pirmosios pakartotinės viešos varžytynės Nr. 165887, jose nesudalyvavo nė vienas dalyvis, varžytynės buvo paskelbtos neįvykusiomis. Todėl ieškovės teiginiai apie netinkamai nustatytą turto vertę, yra objektyviai nepagrįsti – rinkoje niekas nesusidomėjo galimu turto įsigijimu už tokią turto kainą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu ieškovė tyčia nuslėpė aplinkybes, susijusias su išieškotojui perduoto turto vertinimu, nutylėjo aplinkybes, kad ji kartu su sutuoktiniu skundė tiek antstolio patvarkymus dėl turto vertės nustatymo, tiek ir varžytynių kainos nustatymo, kad visi jos skundai buvo atmesti, o teismų procesiniai sprendimai yra įsiteisėję, prašo ieškinį atmesti, o už piktnaudžiavimą procesu skirti ieškovei 5 000 Eur baudą, 50 procentų skirtos baudos priteisti iš ieškovės atsakovui V. M..

125.

13Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai prašė ieškinį atmesti atsiliepimuose nurodytais argumentais bei už piktnaudžiavimą procesu ieškovei skirti baudą.

146.

15Trečiasis asmuo ieškovės pusėje L. T. atsiliepimo į ieškinį neteikė, tačiau teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti.

167.

17Trečiasis asmuo antstolio D. K. draudikas LIoyd‘s of London sindikatai atsiliepime (reg. Nr. DOK-9808) nurodo, kad draudikas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Draudiko atstovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepime nurodė, kad teismas bylą nagrinėtų draudiko atstovui nedalyvaujant.

18Teismas

konstatuoja:

19Ieškinys atmestinas.

208.

21Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. antstolis D. K. priėmė vykdyti 2018 m. gegužės 10 d. Vilniaus apygardos teismo vykdomuosius raštus, išduotus civilinėje byloje Nr. 2-55-577/2017 dėl skolos išieškojimo iš solidarių skolininkų ieškovės R. T. ir trečiojo asmens L. T.. Antstolio 2018 m. birželio 4 d. patvarkymu nuspręsta nukreipti išieškojimą į ieškovei R. T. asmeninės nuosavybės teise priklausantį ieškinyje nurodytą nekilnojamąjį turtą ir skirti šiam turtui rinkos vertės nustatymo ekspertizę, kurią pavedė atlikti UAB „Verslo konsultacija“. 2018 m. liepos 19 d. ekspertizės akte Nr. 18/07-19 padaryta išvada, jog ieškinyje nurodyto turto rinkos vertė 2018 m. birželio 11 d. yra 259 000 Eur. Pirmosios pakartotinės varžytynės (varžytynių Nr. 165887; pradinė pardavimo kaina – 207 200 Eur) baigėsi 2019 m. vasario 4 d. 13.05.59 val., jose nedalyvavo nė vienas dalyvis. Atsakovas (išieškotojas) V. M. sutiko perimti varžytynėse neparduotą turtą, 2019 m. vasario 25 d. sumokėjo už perimtą turtą, 2019 m. kovo 19 d. turto perdavimo išieškotojui aktu ieškinyje nurodytas turtas buvo perduotas atsakovui V. M..

229.

23Ieškovė ieškinį iš esmės grindžia teisės normų pažeidimais, vykdant turto vertinimą, ir dėl to nustatyta per maža perduoto išieškotojui turto kaina.

2410.

25Atsakovai, gindamiesi nuo ieškinio, nurodė, jog dėl antstolio organizuoto ieškovei asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto priverstinio realizavimo teisėtumo yra priimta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2YT-1733-592/2019, todėl ši nutartis turi prejudicinę galią, ir pakartotinai aplinkybių dėl priverstinio vykdymo veiksmų atlikimo ne savo veiklos teritorijoje (Palangoje); dėl ekspertizės akte nustatytos ieškinyje nurodyto turto vertės nustatymo nustatinėti nereikia.

2611.

27Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008).

2812.

29Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2YT-1733-592/2019 2019 m. kovo 14 d. nutartimi buvo atmestas Rasos ir L. T. skundas (t. 2, b. l. 106) dėl antstolio veiksmų. Šioje byloje pareiškėjai skundė antstolio 2018 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymą Nr. S-18-174-15138, kuriuo vadovaujantis UAB „Verslo konsultacija“ 2018 m. liepos 19 d. ekspertizės aktu Nr. 18/07-19 įkainojo skolininkei R. T. asmeninės nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ). Teismas nenustatė pagrindo panaikinti šią vykdomojoje byloje Nr. 0174/18/01242 antstolio priimto patvarkymo Nr. S-18-174-15138 dalį dėl turto vertės nustatymo. Teismas taip pat atmetė pareiškėjų, manančių, kad antstolis veikė ne savo veiklos teritorijoje, argumentus remdamasis Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2YT-33013-608/2018 (nutartis įsiteisėjo 2019 m. sausio 31 d.)(t. 2, b. l. 108–112). Tokiu būdu konstatuotina, kad šiame nutarties punkte nurodytose bylose dalyvavo tie patys asmenys. Nors nagrinėjamoje byloje yra pareikštas reikalavimas pripažinti antstolio D. K. 2019 m. kovo 19 d. surašytą turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 2-DK-T-3360 negaliojančiu ab initio ir taikyti restituciją, tačiau anksčiau išnagrinėtose civilinėse bylose įrodinėjimo dalykas buvo tie patys antstolio veiksmai, kurių neteisėtumu ieškovė grindžia nagrinėjamą ieškinį. Todėl sutiktina su atsakovais, kad nurodytose bylose nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Ieškovė naujų aplinkybių ar teisinių argumentų, kurie leistų daryti priešingas išvadas, nagrinėjamoje byloje nepateikė. Todėl teismas dėl antstolio veiklos ne savo veiklos teritorijoje ir dėl patekimo į vertinamą nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), aplinkybių ir teisėtumo atskirai nepasisako.

3013.

31Ieškovė ieškinį grindžia CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pagal kurį turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta šio Kodekso 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog klausimas dėl CPK 718 straipsnio ir CPK 722 straipsnio 1 dalies pažeidimo ieškinyje nekeliamas. Tačiau ieškovė ieškinyje teigia, kad antstolis iš esmės pažeidė CPK normas, reguliuojančias vykdymo procesą ir skolininko teises. Dėl šių ieškovės argumentų teismas jau pasisakė šios nutarties 12 punkte. Todėl teismas, priimdamas sprendimą, pasisako tik dėl tų ieškovės argumentų, kuriuos ieškovė papildomai nurodė teismo posėdžio metu ir kurie nėra aptarti ankstesnėse bylose.

3214.

33Ieškovė nurodė, kad ekspertas turtą įvertino mažesne kaina, nei yra reali šio turto rinkos vertė, t. y. pagal VĮ Registrų centro duomenis, turto vertė yra 224 870 Eur, o pagal aruodas.lt duomenis – apie 300 000 Eur.

3415.

35Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; ir kt.). Pažymėtina ir tai, kad jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis savo patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 straipsnio 2 dalis). Šiuo konkrečiu atveju nustatyta, kad įstatymo nustatyta tvarka jokių prieštaravimų nei skolininkai, nei išieškotojas dėl ekspertizės akte nustatytos turto vertės nepateikė. Ekspertizės akte Nr. 18/07-19 padaryta išvada, jog ieškinyje nurodyto turto rinkos vertė 2018 m. birželio 11 d. yra 259 000 Eur. Tokiu būdu paneigtas ieškovės argumentas, kad VĮ Registrų centre nurodyta ginčo nekilnojamojo turto vertė yra didesnė negu nustatyta ekspertizės aktu. Priešingai nei teigia ieškovė, ekspertizės akte turto vertė nustatyta 34 130 Eur didesnė negu VĮ Registrų centro nurodytas įvertinimas. Pastebėtina, kad ieškovė neįvertina CPK nuostatų, numatančių, kad pirmųjų varžytynių metu pradinė parduodamo turto vertė nustatoma 80 proc. ekspertizės aktu nustatytos vertės. Šiuo konkrečiu atveju tai sudaro 207 200 Eur sumą.

3616.

37Nesutiktina su ieškove, kad ginčo turto vertė yra apie 300 000 Eur, šį argumentą grindžiant aruodas.lt informacija, pateikta civilinėje byloje Nr.e2YT-5408-631/2019. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, jog ginčo turto vertės ekspertizę atliko UAB „Verslo konsultacija“ ir vertinamus objektus įvertino 259 000 Eur. Civilinėje byloje Nr. e2YT-5408-631/2019 pareiškėjai, pateikdami skundą dėl antstolio veiksmų ir prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei nagrinėjamos bylos teismo posėdžio metu nurodė, jog turto kaina yra žymiai didesnė. Tačiau teismas pabrėžia, jog nei anksčiau nurodytoje byloje, nei nagrinėjamoje byloje ieškovė jokių dokumentų, įrodymų, nustatančių realiai kitokią kainą, nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai). Nors ieškovė ir trečiasis asmuo ir nurodo, kokia, jų nuomone, kaina būtų teisinga (apie 300 000 Eur), tačiau teismas tokius teiginius vertina kaip deklaratyvius. Vien tai, kad ieškovė, kaip ji pati nurodo, remiasi tinklalapiu www.aruodas.lt, t. y. aiškiai nurodė šaltinį, kurio pagrindu atliko savo skaičiavimus, nesudaro pagrindo nesutikti su ekspertizės akte nustatyta turto verte.

3817.

39Ieškovei neteikiant jokių kitų įrodymų apie perduoto išieškotojui turto vertę, teismo nuomone, www.aruodas.lt informacijoje pateikta kitų, ieškovės nuomone, panašių nekilnojamojo turto objektų nustatyta vertė negali būti pagrindu pripažinti eksperto nustatytą vertę per maža. Šiuo konkrečiu atveju turtas nebuvo parduotas varžytynių metu, jose nedalyvavus nė vienam pirkėjui. Pažymėtina, kad objektyvi turto rinkos vertė kaip tik ir nustatoma sandorio arba varžytynių metu. Taip pat pastebėtina, kad ieškovė taip pat nepasiūlė savo pirkėjo, nors 2018 m. rugpjūčio 29 d. antstolio patvarkyme skolininkams buvo išaiškinta jų teisė iki varžytynių pradžios CPK 704 straipsnio nustatyta tvarka pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Ieškovės argumentas, kad ji apie tokią galimybę nežinojo, šio patvarkymo neskaitė ar aplinkybės, kad antstolis asmenims, kurie domėjosi parduodamo iš varžytynių turtu, neteikė informacijos, vertintini kaip deklaratyvūs ir nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog ieškovei priklausęs nekilnojamasis turtas buvo parduotas už esmingai mažesnę kainą ir tokiu būdu buvo pažeistos jos teisės.

4018.

41Įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą, teismas mano, kad ieškovė neįrodė CPK 602 straipsnyje numatytų pagrindų, kuriems esant turto perdavimo išieškotojui aktas galėtų būti pripažintas negaliojančiu, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas. Atmetus šį reikalavimą, nėra pagrindo taikyti restituciją.

42Dėl baudos ieškovei skyrimo

4319.

44Atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu atsakovo V. M. atstovas pateikė prašymą skirti ieškovei 5 000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę baudos skiriant atsakovui. Prašymas grindžiamas motyvais, kad ieškovė, neturėdama reikalavimo teisės į atsakovą, reiškia ieškinį siekdama ginti ne kokias nors jos pažeidžiamas teises (nes tokios teisės apskritai nėra pažeistos), o kenkti atsakovams, siekia užvilkinti skolos išieškojimo procesą, didinti išieškotojo išlaidas ir pasunkinti skolos atgavimą.

4520.

46Vadovaujantis CPK 95 straipsnio 1–2 dalies reglamentavimu, teismas, nustatęs numatytus piktnaudžiavimo atvejus (t. y. kad dalyvaujantis byloje asmuo nesąžiningai pareiškė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą), gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Svarbu tai, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Šiuo atveju teismas nenustatė pagrindo pripažinti, jog pareikštas ieškinys yra akivaizdžiai nesąžiningas, paduotas siekiant kitų tikslų nei apginti, ieškovės įsitikinimu, pažeistas jos ir sutuoktinio teises ir interesus. Atsižvelgiant į tai, pašymas skirti baudą netenkintinas.

47Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

4821.

49Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, jam įsiteisėjus – panaikintinos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

5122.

52Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovei buvo atidėtas 3 372 Eur žyminio mokesčio už paduotą ieškinį sumokėjimas. Ieškinį atmetus, iš ieškovės valstybei priteistina 3 372 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas.

5323.

54Iš ieškovės valstybei priteistina 7,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

5524.

56Šalims nepateikus kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų, jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

58ieškinį atmesti.

59Priteisti valstybei iš ieškovės R. T. 3 372 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas, ir 7,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

60Prašymo dėl baudos skyrimo netenkinti.

61Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė ieškiniu prašo pripažinti atsakovo antstolio D. K. 2019 m. kovo 19... 6. 2.... 7. Teismo posėdžio metu ieškovė savo reikalavimus palaikė bei nurodė, kad... 8. 3.... 9. Atsiliepime į ieškinį atsakovas antstolis D. K. nurodė, kad 2018 m.... 10. 4.... 11. Atsiliepime į ieškinį atsakovas V. M. iš esmės patvirtindamas faktines... 12. 5.... 13. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai prašė ieškinį atmesti... 14. 6.... 15. Trečiasis asmuo ieškovės pusėje L. T. atsiliepimo į ieškinį neteikė,... 16. 7.... 17. Trečiasis asmuo antstolio D. K. draudikas LIoyd‘s of London sindikatai... 18. Teismas... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. 8.... 21. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 14 d. antstolis D. K. priėmė vykdyti... 22. 9.... 23. Ieškovė ieškinį iš esmės grindžia teisės normų pažeidimais, vykdant... 24. 10.... 25. Atsakovai, gindamiesi nuo ieškinio, nurodė, jog dėl antstolio organizuoto... 26. 11.... 27. Aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas... 28. 12.... 29. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje... 30. 13.... 31. Ieškovė ieškinį grindžia CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pagal kurį... 32. 14.... 33. Ieškovė nurodė, kad ekspertas turtą įvertino mažesne kaina, nei yra reali... 34. 15.... 35. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 36. 16.... 37. Nesutiktina su ieškove, kad ginčo turto vertė yra apie 300 000 Eur, šį... 38. 17.... 39. Ieškovei neteikiant jokių kitų įrodymų apie perduoto išieškotojui turto... 40. 18.... 41. Įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą, teismas mano, kad ieškovė... 42. Dėl baudos ieškovei skyrimo... 43. 19.... 44. Atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdžio metu atsakovo V. M. atstovas... 45. 20.... 46. Vadovaujantis CPK 95 straipsnio 1–2 dalies reglamentavimu, teismas, nustatęs... 47. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 48. 21.... 49. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytos... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 51. 22.... 52. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi ieškovei buvo... 53. 23.... 54. Iš ieškovės valstybei priteistina 7,10 Eur išlaidų, susijusių su... 55. 24.... 56. Šalims nepateikus kitų patirtų bylinėjimosi išlaidų, jų atlyginimo... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 58. ieškinį atmesti.... 59. Priteisti valstybei iš ieškovės R. T. 3 372 Eur žyminio mokesčio, kurio... 60. Prašymo dėl baudos skyrimo netenkinti.... 61. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi taikytas... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...