Byla 2-648-641/2013
Dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovei V. T., ieškovės atstovui advokatui Alfonsui Daukantui, išvadą duodančios institucijos - Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus - atstovei Jolantai Šiuparienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovui T. T., išvadą duodančiai institucijai Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė ir jos atstovas prašo šalių nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, palikti ieškovei santuokinę pavardę - T., iš atsakovo T. T. priteisti nepilnamečiam sūnui S. T., gim. ( - ), išlaikymą, mokamą po 400 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį, nuo kreipimosi į teismą dienos iki sūnaus pilnametystės, nustatyti sūnaus gyvenamąją vietą su ja. Paaiškino, kad atsakovas T. T. yra nepilnamečio

3S. T. tėvas. Ji su atsakovu susituokė 2009-08-29, o ( - ) gimė sūnus. 2011 m. balandžio mėn. atsakovas išvyko uždarbiauti į Švediją, kur artimai bendravo su kita mergina. 2011 m. lapkričio mėn. grįžo iš Švedijos ir 4 mėn. gyveno šeimoje. Tuo metu jie bandė sureguliuoti santuokinį gyvenimą, tačiau to padaryti nepavyko. 2012 m. vasario mėn. atsakovas išvyko į Angliją ir negrįžo, kur jos žiniomis gyvena su kita moterimi, kuri laukiasi jo vaiko, su ja ir sūnumi jokių ryšių nepalaiko, santuokiniai ryšiai visiškai nutrūko. Mano, jog dėl santuokos nutraukimo yra kaltas atsakovas, kadangi yra neištikimas, o be to paliko šeimą ir visiškai ja nesirūpina. Nurodo, jog kreditorių ir dalintino turto neturi. Išlaikymo sau nereikalauja. Nurodo, jog nepilnamečio sūnaus išlaikymui kas mėnesį reikia nemažiau kaip 700 litų. Jos pajamas sudaro tik 749 Lt pašalpa, be to, materialiai remia jos tėvai ir sesuo, nes vien iš savo gaunamų lėšų viena vaiko išlaikyti nepajėgia. Sūnus turi specialiųjų poreikių - jam yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, turi įgimtą patologiją, specifinį mišrų raidos sutrikimą, įgimtą širdies ydą, klausos ir regos sutrikimus, jam atlikta korekcinė širdies operacija, kas 3 mėnesius Kauno klinikose sekama vaiko klausa ir rega bei tiriamas Vilniuje kardiochirurgų ir dėl galimos genetinės ligos. Duomenų apie atsakovo pajamas neturi. Po išvykimo į Angliją atsakovas iki 2012 m. liepos mėnesio sūnui teikė išlaikymą, o nuo 2012 m. liepos mėn. atsakovas išlaikymo nebeteikia, sūnų išlaiko ji viena iš gaunamos pašalpos.

4Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė prašo tenkinti ieškinį, nutraukti santuoką. Kadangi vaikas gyvena su motina, kur vaikui suteiktos tinkamos gyvenimo sąlygos, tarp motinos ir vaiko yra stiprus emocinis ryšys, todėl prašo vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove. Kadangi nepilnametis šalių sūnus turi didelių specialiųjų poreikių dėl sveikatos problemų, prašo iš atsakovo T. T. nepilnamečio vaiko S. T. išlaikymui priteisti po 400 Lt, mokamų kiekvieną mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui pateikimo iki vaiko pilnametystės, nes tokia kiekvieno iš tėvų skiriama suma leistų tenkinti vaiko poreikius.

5Atsakovas T. T. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (CPK 805 str.), atsakovui ieškinys ir jo priedai įteikti tinkamai (33-38 b.l.), atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Dėl santuokos nutraukimo pagrindo

8Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26 – 3.30 str., 3.35 – 3.36 str. Tai lojalumo, savitarpio pagalbos ir moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi šeima bei kitos įstatyme numatytos pareigos. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jei jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas ir dėl to tapo negalimas bendras sutuoktinių gyvenimas. CK 3.60 str. 3 d. įvardijami atvejai, kuomet yra preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jei sutuoktinis: 1) nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą; 2) yra neištikimas; 3) žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais; 4) paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus ja nesirūpina, kurių nenuginčijus, bendras sutuoktinių gyvenimas dėl vieno jų kaltės gali būti pripažintas negalimu. Svarbu nustatyti, kad sutuoktinio pareigų pažeidimas yra esminis, lemiantis santuokos pasibaigimą. Tokiais atvejais būtina nustatyti faktus, leidžiančius preziumuoti vieno iš kurio sutuoktinio kaltę: neištikimybę, nelojalumą, nepagarbą, vengimą remti moraliai ir materialiai, šeimos palikimą ir nesirūpinimą ja daugiau kaip vienerius metus ir kita. Aiškindamas ir taikydamas nurodytas CK normas, kasacinis teismas konstatavo, kad įstatyme sutuoktinio kaltė dėl santuokos iširimo apibrėžiama kaip sutuoktinių pareigų pažeidimas iš esmės (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-07 nutartis Nr. 3K-7-6/2007; 2011-01-25 nutartis Nr. 3K-3-2/2011; kt.). Viena iš anksčiau nurodytų sutuoktinių pareigų – lojalumas – reiškia, kad sutuoktinis visada tiek šeimoje, tiek už jos ribų turi veikti kito sutuoktinio, visos šeimos interesais, negali supriešinti savo asmeninių ir kito sutuoktinio ar šeimos interesų. Abipusės pagarbos pareiga reiškia, kad sutuoktiniai turi paisyti vienas kito nuomonės, būti vienas kitam ištikimi, visus šeimos gyvenimo klausimus spręsti abipusiu susitarimu. Moralinė ir turtinė parama reiškia, kad sutuoktiniai privalo rūpintis vienas kitu tiek materialiąja, tiek fizine ir psichologine prasmėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-27 nutartis Nr. 3K-3-254/2010; kt.).

9Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė santuoką 2009-08-29 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos CMS, akto įrašo Nr. 199 (3 b.l.). Iš teisme duotų ieškovės bei liudytojų V. V. ir D. D. parodymų matyti, jog šalys šeimyninį gyvenimą kartu gyveno su pertraukomis ir vedė bendrą ūkį iki 2012 m., kuomet, atsakovas paliko šeimą, buvo neištikimas, išvyko į Angliją ir santuokinio gyvenimo nebeatnaujino.

10Ieškovė kaltina atsakovą esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu, t. y. atsakovo neištikimybe ir šeimos palikimu. Atsakovas, žinodamas apie teisme iškeltą bylą ir ieškinį, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinio motyvų neginčijo. Savo argumentams dėl santuokos nutrūkimo patvirtinti ieškovė kvietė apklausti liudytojus ieškovės pusseserę – V. V., bei motiną – D. D.. Išklausęs šias liudytojas ir įvertinęs jų pateiktus paaiškinimus, teismas nustatė, jog liudytojos iš esmės patvirtino, jog atsakovas buvo neištikimas ieškovei, bei tai, jog atsakovas išvyko į užsienį, po ko su ieškove ir sūnumi nebendrauja, nepilnamečio sūnaus neišlaiko bei gyvena su kita moterimi. Atsižvelgiant į minėtus liudytojų parodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovas iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, kadangi buvo neištikimas sutuoktinei bei paliko šeimą ir ja nesirūpina, ko pasekoje, teismas preziumuoja, jog santuoka tarp šalių nutrūko dėl atsakovo kaltės. Taip pat teismas pažymi, jog atsakovas po šeimos palikimo (po 2012 m. vasario mėn.) nepalaikydamas ryšių su savo sūnumi ir nuo 2012 m. liepos mėn. nebeteikdamas jam išlaikymo taip pat nesilaikė savo, kaip sutuoktinio pareigų (lojalumo, tarpusavio pagalbos ir moralinės bei turtinės paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima bei kt.). Tuo tarpu, nei iš bylos rašytinių duomenų, nei iš apklaustų liudytojų parodymų nebuvo nustatyta duomenų, jog ieškovė būtų iš esmės pažeidusi savo, kaip sutuoktinės pareigas, šių aplinkybių neįrodinėjo ir atsakovas. Dėl aptarto šalių santuoka nutrauktina atsakovui netinkamai vykdžius ar nevykdžius tam tikrų santuokinių pareigų, todėl esant atsakovo kaltei, t. y. CK 3.60 str. 1 d. pagrindu.

11Atsakovas nepareiškė prieštaravimų, kad ieškovė po santuokos nutraukimo pasiliktų santuokinę pavardę. Todėl po santuokos nutraukimo šalims paliktinos santuokoje turėtos pavardės – T., T. (CK 3.69 str.).

12Ieškovė išlaikymo sau nereikalauja, nėra duomenų, kad atsakovui būtų reikalingas išlaikymas, todėl šis klausimas priimant teismo sprendimą nesprendžiamas (CPK 385 str. 1 d.).

13Iš ieškovės paaiškinimų ir bylos medžiagos matyti, jog šalys santuokos metu kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neįgijo, kreditorinių įsiskolinimų neturi (9-12 b.l.), todėl turto padalijimo klausimas byloje nespręstinas.

14Dėl išlaikymo nepilnamečiam teismui priteisimo

15Tėvų prievolė išlaikyti savo vaikus yra absoliuti, t. y. nepriklausomai nuo to, ar vaikas gimė susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams, ar vaiko tėvai gyvena kartu (santuokoje, partnerystėje ir pan.) ar atskirai, vaikas atskirtas nuo tėvų ar apribota jų valdžia (išskyrus vaiko įvaikinimą), tėvai (kiekvienas jų) turi teikti išlaikymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 12 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2011). CK 3.192 str. 2 d. nurodyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystimosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) tėvų turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-03-15 nutartis Nr. 3K-3-185/2006). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką nepilnamečių vaikų išlaikymo srityje, ne kartą yra pažymėjęs, kad CK 3.192 str. įtvirtintas proporcingumo principas tarp vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, t. y. teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Pagal susiformavusią teismų praktiką, nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, taikant teisės analogiją, atsižvelgiama į CK 6.461 str. 2 d. nuostatas, kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (MMA), kuri šiuo metu yra 1000 Lt per mėnesį. Tačiau siekiant, kad suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma bei dydis negali būti ribojami vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, visais atvejais svarbu užtikrinti, jog vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus bei įgytus gebėjimus. Tėvai atsakingi už vaiko aplinką ir sudaromas realias prielaidas formuotis normaliai vaiko vertybių (požiūrių) sistemai, už paramą vaikui siekiant išsilavinimo, jam realizuojant turimus sugebėjimus, pomėgius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 09 13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006, 2006 11 22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-628/2006).

16Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad iš atsakovo priteistinas išlaikymas jo vaikui, nes atsakovas tinkamai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti vaikus (CK 3.194 str.).

17Kaip nurodo ieškovė, atsakovas nuo 2012 m. liepos mėn. nebeteikia jokio išlaikymo savo nepilnamečiam sūnui S. T.. Minėtą aplinkybę teisme patvirtino ir liudytojos V. V., bei D. D.. Ieškovė teigia, jog sūnaus mėnesiniams poreikiams yra reikalinga ne mažesnė kaip 700 Lt suma. Iš duomenų apie vaiko sveikatos būklę, vaiko poreikių paskaičiavimo ir jį pagrindžiančių rašytinių duomenų matyti, jog nepilnametis šalių sūnus S. T. turi didelių specialiųjų poreikių, kadangi turi rimtų ligų, vidutinį neįgalumo lygį, įgimtą patologiją: ankyloglosia, mikropenis, specialų mišrų raidos sutrikimą, įgimtą širdies ydą, širdies nepakankamumą, klausos nervo neuropatiją, žvairumą, toliaregystę, nepatikslintą genetinį sindromą, 2011 m. jam atlikta širdies operaciją, o minėtų ligų pasekoje, berniukui reikalingas pastovus stebėjimas, logopedo, psichologo pagalba, kas 3 mėn. reikia keisti akinius, kurių kaina yra apie 100 Lt, vaiką reikia vežti tyrimams į Kauno klinikas ir į Vilnių pas kardiologą, todėl vien kelionių į gydymo įstaigas išlaidos kas 3 mėn. sudaro apie 300 Lt (5, 16, 49, 50 b.l.). Atsakovė yra nedirbanti, registruota darbo biržoje, gaunanti 749,61 Lt pašalpą (56,61 Lt išmoka vaikui, 540,00 Lt šalpos pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų, 153,00 Lt priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija), savo vardu registruoto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi, kitų išlaikytinių neturi (8, 9-12, 32-33, 51 b.l.). Teismas neturi duomenų apie atsakovo sveikatos būklę, kitus išlaikytinius ir apie jo faktinę turtinę padėtį, todėl atsižvelgdamas į atsakovo jauną amžių bei tai, jog atsakovas, žinodamas apie teisme nagrinėjamą bylą, nepateikė prieštaravimų dėl ieškiniu prašomo priteisti išlaikymo dydžio, daro išvadą, jog atsakovas T. T. yra sveikas ir darbingas asmuo, galintis uždirbti lėšų tiek savo pragyvenimui, tiek vaiko išlaikymui. Be to, atsižvelgiant į tai, jog turimais duomenimis atsakovas gyvena Anglijoje, galimai ten dirba ir gauna pastovias pajamas, teismas konstatuoja, jog atsakovas yra pajėgus užtikrinti ne tik vaiko būtinuosius poreikius, tačiau bent minimaliai privalo prisidėti ir prie kitų poreikių tenkinimo (gydimosi išlaidų kompensavimo ir kt.). Atsižvelgus į anksčiau aptartą, teismas nagrinėjamu atveju laiko, jog 400 Lt dydžio išlaikymas iš tėvo (atsakovo) yra proporcingas šalių turtinei padėčiai bei sprendimo priėmimo dienai yra pakankamas vaiko vystimosi sąlygų užtikrinimui, todėl iš atsakovo priteistinas 400 Lt išlaikymas nepilnamečiam sūnui S. T., kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos (2012-10-05) iki jo pilnametystės.

18Nors ieškovė neprašė ją paskirti vaiko išlaikymui skirtų lėšų uzufruktore, tačiau atsižvelgiant į tai, jog turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis (CK 3.185 str. 1 d.), išlaikymo lėšomis uzufrukto teise pavestina disponuoti nepilnamečio vaiko motinai V. T. (CK 3.185 str. 1 d.). Vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik vaiko interesams tenkinti (CK 3.203 str. 1 d.). Pasikeitus šalių turtinei padėčiai, kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo (CK 3.201 str.).

19Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

20Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu, o jeigu kyla ginčas – teismo sprendimu (CK 3.169 str. 1 d., 2 d.). Teismas ginčą išsprendžia, atsižvelgdamas į vaiko norą, vadovaudamasis vaiko interesais (CK 3.174 str. 2 d.) bei principu, kad abiejų tėvų teisės ir pareigos auklėjant vaikus yra lygios, o vaikų gyvenamoji vieta nustatoma įvertinus, su kuriuo iš tėvų gyvendamas vaikas bus geriau prižiūrimas ir auklėjamas, kurio pakankamai geros materialinės sąlygos, kad jis kito iš tėvų atitinkamai remiamas galėtų deramai augti ir tobulėti; lemiamą reikšmę turi tėvų asmeniniai bruožai, santykiai su vaikais, požiūris į vaikus, vaikų auklėjimo prioritetai ir kt. (Jungtinių tautų vaiko teisių apsaugos konvencijos 12 str.).

21Kaip paaiškino ieškovė, atsakovas ją su sūnumi paliko ir išvyko 2012 m. vasario mėn. Nors iki 2012 m. liepos mėn. sūnui teikė išlaikymą, tačiau po išvykimo į Angliją nei karto sūnaus neaplankė, nesidomėjo jo ugdymu, sveikata. Tai patvirtina Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada (31 b.l.), buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas (32-33 b.l.) bei liudytojų V. V., bei D. D. parodymai. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė teisme nurodė, kad ieškovė tinkamai rūpinasi sūnumi, jį auklėja, išlaiko, sudaro tinkamas gyvenimo ir buities sąlygas visapusiškam sūnaus vystimuisi, o duomenų apie atsakovą neturi ir siūlo nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su motina. Ieškovė su sūnumi gyvena ieškovės motinai priklausančiame name su daliniais patogumais, kur vaikui suteikiamos tinkamos gyvenimo, poilsio sąlygos. Įvertinęs išdėstytus įrodymus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą ir vadovaudamasis vaiko interesais, teismas mano, kad geriausiai nepilnamečio S. T. teisės į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, dvasiniam ir doroviniam vystimuisi, bus užtikrintos vaikui gyvenant su savo motina V. T., todėl nepilnamečio vaiko S. T. gyvenamoji vieta nustatytina jo motinos V. T. gyvenamojoje vietoje.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

23Ieškovei byloje teikiama valstybės garantuoja teisinė pagalba, todėl ji yra 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (13-14 b.l.). Žyminis mokestis už reikalavimą dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ieškinio padavimo dienai buvo 143 Lt, už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo sudaro 144 Lt (400 Lt x 12 mėn. x 3 % = 144 Lt). Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai - 287,00 Lt žyminis mokestis bei 21,60 Lt teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

24Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.26 - 3.30 str., 3.35 - 3.36 str., 3.60 str. - 3.65 str., 3.168 str., 3.169 str. 2 d., 3.174 str. 2 d., 3.178 str., 3.190 str., 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.203 str., teismas,

Nutarė

26Ieškinį tenkinti visiškai.

27Nutraukti santuoką tarp T. T., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir V. T., asmens kodas ( - ) gimusios ( - ), įregistruotą 2009 m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje, akto įrašo Nr. 199, pripažįstant, jog dėl santuokos nutraukimo kaltas atsakovas T. T..

28Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę – T., atsakovui palikti pavardę – T..

29Nustatyti, kad nepilnamečio S. T., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), nuolatinė gyvenamoji vieta po santuokos nutraukimo yra jo motinos V. T. gyvenamoji vieta.

30Priteisti iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), nepilnamečiam vaikui S. T., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), išlaikymą po 400,00 Lt (keturis šimtus litų 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t. y. 2012-10-05 iki sūnaus pilnametystės.

31Nepilnamečio vaiko S. T. išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti tvarkyti uzufrukto teise ieškovei V. T..

32Priteisti iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) valstybės naudai bylinėjimosi išlaidas: 287,00 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt septynis litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 21,60 Lt (dvidešimt vieno lito 60 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

33Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vykdyti skubiai.

34Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui santuokos nutraukimo faktui įregistruoti.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Ramonai... 2. ieškovė ir jos atstovas prašo šalių nutraukti santuoką dėl atsakovo... 3. S. T. tėvas. Ji su atsakovu susituokė 2009-08-29, o ( - ) gimė sūnus. 2011... 4. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė prašo tenkinti... 5. Atsakovas T. T. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Dėl santuokos nutraukimo pagrindo... 8. Sutuoktinio pareigas numato CK 3.26 – 3.30 str., 3.35 – 3.36 str. Tai... 9. Iš bylos medžiagos matyti, kad šalys sudarė santuoką 2009-08-29 Šiaulių... 10. Ieškovė kaltina atsakovą esminiu sutuoktinio pareigų pažeidimu, t. y.... 11. Atsakovas nepareiškė prieštaravimų, kad ieškovė po santuokos nutraukimo... 12. Ieškovė išlaikymo sau nereikalauja, nėra duomenų, kad atsakovui būtų... 13. Iš ieškovės paaiškinimų ir bylos medžiagos matyti, jog šalys santuokos... 14. Dėl išlaikymo nepilnamečiam teismui priteisimo... 15. Tėvų prievolė išlaikyti savo vaikus yra absoliuti, t. y. nepriklausomai nuo... 16. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas daro išvadą, kad iš... 17. Kaip nurodo ieškovė, atsakovas nuo 2012 m. liepos mėn. nebeteikia jokio... 18. Nors ieškovė neprašė ją paskirti vaiko išlaikymui skirtų lėšų... 19. Dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 20. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 21. Kaip paaiškino ieškovė, atsakovas ją su sūnumi paliko ir išvyko 2012 m.... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 23. Ieškovei byloje teikiama valstybės garantuoja teisinė pagalba, todėl ji yra... 24. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 1 d., 2... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 26. Ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Nutraukti santuoką tarp T. T., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), ir V. T.,... 28. Po santuokos nutraukimo ieškovei palikti santuokinę pavardę – T.,... 29. Nustatyti, kad nepilnamečio S. T., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), nuolatinė... 30. Priteisti iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji... 31. Nepilnamečio vaiko S. T. išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti... 32. Priteisti iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) valstybės naudai... 33. Sprendimą, dalyje dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vykdyti... 34. Per 3 dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...