Byla 2-247-758/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V., a.k( - ) gyv. ( - ), ieškinį solidariai atsakovams K. A. (K. A.), a.k( - ) gyv. ( - ) ir T. S., a.k( - )gyv. ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų, procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų K. A. (buvusi pavardė L.) ir T. S. priteisti solidariai jam 1100,00 Lt skolą, 384,56 Lt delspinigių, 232,66 Lt palūkanų, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. vasario 13 d. iki sprendimo visiško įvykdymo, 74,00 Lt bylinėjimosi išlaidas (72,00 Lt – žyminis mokestis, 1,00 Lt ieškinio kopijavimo išlaidos ir 1,00 Lt naujo ieškinio kopijavimo išlaidos), prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį ar parengiamasis procesinis dokumentas. Savo ieškinyje teismui ieškovas nurodė, kad atsakovai K. A. (buvusi pavardė L.) ir T. S. iš jo solidariai pasiskolino 1100,00 Lt iki 2008 m. gegužės 21 d. ir paskolos negrąžino. Teigia, kad priskaičiavo sutartyje numatytus delspinigius tik už šešių mėnesių laikotarpį, kuriuos atsakovas mažina nuo 1 procento iki 0,19 procento už kiekvieną praleistą dieną. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d., 6.872 str., atsakovai ieškovui turi sumokėti 5 procentus metinių palūkanų, kurias sudaro 232,66 Lt už skolos negrąžinimą, už 1100,00 Lt įsiskolinimą, už laikotarpį nuo 2008 m. gegužės 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 13 d. Atsakovui K. A. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2013 m. kovo 20 d. Atsakovei T. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2012 m. kovo 20 d., Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.). Ieškinys tenkintinas dalinai. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovų įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovai K. A. (buvusi pavardė L.) ir T. S. pasiskolino iš J. V. 1100,00 Lt. Atsakovai įsipareigojo solidariai grąžinti skolą iki 2008 m. gegužės 21 d., už kiekvieną uždelstą skolos grąžinimo dieną mokėti 1 procento delspinigius nuo negrąžintos skolos dydžio (b.l. 3).

3Dėl skolos priteisimo

4Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio neginčijo. Vadovaujantis CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovai pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant solidariai iš atsakovų ieškovo nurodyto dydžio skolą – 1100,00 Lt. Kadangi paskolą gavo du asmenys (sutartyje numatyta apie jų solidarią atsakomybę), jie atsako solidariai (CK 6.6 str., 6.873 str.).

5Dėl delspinigių

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“.

7Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

8Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą mokėti dieną kas sudaro 69,35% metinių delspinigių, t. y. tik 0,001% mažesnes už netesybas, kurios Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje pripažįstamos kaip aiškiai per didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, kaip jau buvo minėta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

9Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos negrąžinus reikalauja delspinigių kurie sudaro beveik trečdalį skolos sumos. Be to, ieškovas reikalauja ir kompensacinių palūkanų pagal CK 6.874 str. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl vertinant reikšmingas bylai aplinkybes – prievolės vertę, laiką, praėjusį nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimais, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1% už kiekvieną praleistą mokėti dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), kas sudarys 201,30 Lt delspinigių.

10Dėl palūkanų

11Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos (Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d.). CK 6.210 str. 1 d. nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas su atsakovais nėra susitaręs dėl kitokio palūkanų dydžio nei numatytas 6.210 str. 1 d. Įstatymai taip pat nenumato atsakovams pareigos mokėti didesnes nei CK 6.210 str. 1 d. numatytas palūkanas, skaičiuojamas paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, t.y. CK 6.874 str. nustatytas kompensacines palūkanas. Ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo negrąžintos 1100,00 Lt paskolos už laikotarpį nuo 2008 m. gegužės 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 13 d., t.y. 232,66 Lt.

12Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 1533,96 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt žyminio mokesčio, 2,00 Lt ieškinių kopijavimo išlaidų. Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o pritaikius indeksaciją, kurią numato Lietuvos Respublikos CPK 82 str., mokėtinas minimalus žyminis mokestis yra 72,00 Lt, todėl iš atsakovų priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 2,00 Lt kopijavimo išlaidų.

15Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (CK 6.6 str.). CPK VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, o bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvieno atsakovo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovų K. A. ir T. S. solidariai J. V. naudai 1100,00 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto litų 00 ct) skolą, 201,30 Lt (du šimtus vieną litą 30 ct) delspinigių, 232,66 Lt (du šimtus trisdešimt du litus 66 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2008 m. gegužės 22 d. iki 2012 m. rugpjūčio 13 d., 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 1533,96 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. vasario 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo K. A. 37,00 Lt (trisdešimt septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų J. V. naudai.

20Priteisti iš atsakovės T. S. 37,00 Lt (trisdešimt septynis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų J. V. naudai.

21Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Visagino miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,rašytinio proceso... 2. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovų K.... 3. Dėl skolos priteisimo... 4. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio... 5. Dėl delspinigių... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 7. Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės... 8. Ieškovas prašo priteisti po 0,19 % dydžio delspinigių už kiekvieną... 9. Ieškovas atsakovams paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jos... 10. Dėl palūkanų... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 12. Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 14. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 15. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovų K. A. ir T. S. solidariai J. V. naudai 1100,00 Lt... 19. Priteisti iš atsakovo K. A. 37,00 Lt (trisdešimt septynis litus 00 ct)... 20. Priteisti iš atsakovės T. S. 37,00 Lt (trisdešimt septynis litus 00 ct)... 21. Atsakovai negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau... 22. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...