Byla 2-1759/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės ,,Sunonis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-753-565/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės ,,Sunonis“ ieškinį atsakovams A. R. , S. R. , J. G. , uždarajai akcinei bendrovei ,,Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Takera Vilnius“, dalyvaujant trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 7 notarų biurui, dėl sandprių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovo BAB ,,Sunonis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. R. , S. R. , J. G. , UAB ,,Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, UAB ,,Takera Vilnius“, dalyvaujant trečiajam asmeniui Vilniaus miesto 7 notarų biurui, dėl sandprių pripažinimo negaliojančiais.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 28 d. atsakovų atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones, areštavo atsakovams A. R. ir S. R. priklausantį 169 161 Lt vertės turtą. Vykdydamas šią teismo nutartį, antstolis G. P. areštavo atsakovams A. R. ir S. R. priklausantį turtą, tame tarpe ir butą, esantį ( - ).

5Atsakovė S. R. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti minėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi pritaikytą areštą S. R. priklausančiam butui, kurio unikalus Nr. 1094-0414-7013:0001, esančiam ( - ), taip pat įpareigoti ieškovą pateikti atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 40 000 Lt sumai. Atsakovė nurodė, kad prašo panaikinti areštą, nes nori parduoti areštuotą turtą, dar iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ji sudarė preliminarią pardavimo sutartį, kuria įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2011 m. gegužės 1 d. parduoti butą ( - ). Tačiau dėl Vilniaus apygardos teismo pritaikyto arešto šioje byloje nespės laiku parduoti buto, todėl turės sumokėti pirkėjui 40 000 Lt baudą.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi netenkino atsakovės S. R. prašymo panaikinti areštą butui, įpareigojo ieškovą BAB „Sunonis“ per 20 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos atsakovės S. R. galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti pateikti banko garantiją 40 000 Lt sumai arba šią sumą įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą. Teismas konstatavo, kad pagal atsakovės S. R. pateiktą 2009 m. lapkričio 19 d. preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartį atsakovė S. R. įsipareigojo parduoti L. P. butą, esantį ( - ) už 193 500 Lt (b.l. 111-112). Sutarties šalys susitarė pagrindinę sutartį sudaryti iki 2011 m. gegužės 1 d. (Sutarties 5 p.). Vykdydama sutarties 9 p. pirkėja sumokėjo atsakovei S. R. 40 000 Lt avansą. Sutarties 14 p. numatyta, kad nesudarius pagrindinės sutarties preliminarioje sutartyje aptartomis sąlygomis dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtą avansą ir sumokėti 40 000 Lt baudą. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes dėl atsakovės S. R. nuostolių galimo atsiradimo bei į tai, kad ši civilinė byla dar neišnagrinėta, teismas atsakovės prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo patenkino (CPK 147 str.).

9III.

10Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas BAB ,,Sunonis“ prašo šią teismo nutartį panaikinti dalyje dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl nustolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsakovė, pateikdama teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo nepateikė jokių objektyvaus pobūdžio prielaidų, jokių objektyvių bei realių duomenų apie galimų nuostolių atsiradimą, nenurodė, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų nuostolių, tai pat nepateikė įrodymų, kad ji ėmėsi priemonių nuostolių atsiradimui išvengti kitais būdais, tai yra nepanaikinant laikinųjų apsaugos priemonių ir kad šie būdai nedavė teigiamų rezultatų.
  2. Tenkindamas atsakovės prašymą, teismas neatsižvelgė į tai, kad byloje nėra pateikta jokio įrodomąją galią turinčio dokumento, kuris patvirtintų 40 000 Lt avanso sumokėjimą. Teismas taip pat neatsižvelgė ir nevertino, jog byloje nėra pateikta jokių papildomų įrodymų apie ketinimus sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sutartį bei į tai, ar pirkėjas pagal preliminarią sutartį vis dar turi interesą įsigyti preliminarioje sutartyje nurodytą turtą.
  3. Teismas nevertino tos aplinkybės, jog laikinosios apsaugos priemonės atsakovės turtui yra taikomos daugiau kaip metus laiko, ir kad atsakovė žinojo apie turto perleidimo ribojimus. Byloje taip pat nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad apie susidariusią situaciją atsakovė yra informavusi pirkėją ir kad derėjosi dėl preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimo.
  4. Teismas nevertino aplinkybių, kad ieškovas yra bankrutavusi įmonė ir neturi galimybių atsakovės galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti pateikti banko garantiją 40 000 Lt sumai arba šią sumą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą.

12IV.

13Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, kurie lemia, jog prašymą pateikęs asmuo turi pateikti įrodymus apie aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12 str., 111 str. 2 d. 4 p., 178 str.). Atsakovė galimų nuostolių atsiradimą grindžia dėl preliminariosios sutarties nevykdymo gresiančia baudine sankcija.

16Kaip minėta, tokį prašymą pateikusiai atsakovei kyla pareiga įrodyti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčius atsirasti nuostolius.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis įstatymu ir teismų praktika, sutarties šalys, neįregistravusios viešajame registre preliminariosios nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, negali panaudoti sutarties fakto prieš trečiuosius asmenis (CK 1.75 str. 2 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-8572008, 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-268/2008). Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, patvirtinančių faktą, kad preliminarioji žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis būtų įregistruota, be to, nėra ir kitų įrodymų, patvirtinančių, kad šios sutarties šalys siekė sukurti realius verslo santykius.

18Nors laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję, tačiau pastarojo instituto tikslas nėra apsunkinti ieškovą (ar kitą laikinąsias apsaugos priemones taikyti pareikalavusį byloje dalyvaujantį asmenį) ar privalomai taikyti priemones, artimas atsakovui taikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Paprastai teismas numato atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai tikrai gali atsirasti. Iš atsakovės prašymo matyti, kad pagal preliminariąją sutartį pagrindinė sutartis turėjo būti pasirašyta iki 2011 m. gegužės 1 d., tačiau atsakovė iki šiol teismui nenurodė jokių preliminariosios sutarties neįvykdymo pasekmių, nepateikė įrodymų, kad 2011 m. gegužės 1 d. nesudarius buto pirkimo-pardavimo sutarties, jai reikėjo sumokėti 40 000 Lt baudą (CPK 178 str.).

19Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais bei atsižvelgdama į tai, kad atsakovė nepateikė teismui nuostolių realumą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos skundžiamą nutartį. Aukščiau nurodytais argumentais panaikinus skundžiamą nutartį, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų ieškovo atskirajame skunde išdėstytų motyvų, kadangi jie tampa teisiškai nereikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

20Atkreiptinas dėmesys, kad tokia teismo pozicija neužkerta kelio atsakovei ateityje įrodinėti nuostolių atsiradimo tikimybę dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Kita vertus, atsakovė, siekdama išvengti galimų nuostolių atsiradimo ar juos sumažinti, turi teisę, jei iš tikrųjų siekia disponuoti tam tikru turtu, pasiūlyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones kito analogiškos vertės turto atžvilgiu arba pateikti banko garantiją ieškiniui ar jo daliai užtikrinti.

21Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – prašymas dėl atsakovės S. R. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmestinas.

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį panaikinti dalyje dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės S. R. prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovo BAB ,,Sunonis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. R. ,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 28 d. atsakovų atžvilgiu taikė... 5. Atsakovė S. R. kreipėsi į teismą su prašymu panaikinti minėta Vilniaus... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi netenkino... 9. III.... 10. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas BAB ,,Sunonis“ prašo šią teismo nutartį... 12. IV.... 13. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Civiliniame procese taikomi šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai,... 16. Kaip minėta, tokį prašymą pateikusiai atsakovei kyla pareiga įrodyti dėl... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad remiantis įstatymu ir teismų praktika,... 18. Nors laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais bei atsižvelgdama į... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad tokia teismo pozicija neužkerta kelio atsakovei... 21. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį...