Byla B2-1541-273/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, susipažinusi su ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vykelida“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas ieškovės UAB „Vykelida“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „LV apdaila“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė du kartus UAB „LV apdaila“ buveinės adresu – Vokiečių g. 27-6, Kaunas, išsiuntė pranešimus-raginimus atsiskaityti, tačiau UAB „LV apdaila“ skolos negrąžino.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei–skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

5Teismas, susipažinęs su ieškovės pareiškimu ir jo priedais nustatė, kad ieškovės pareiškime nurodytas teiginys, kad ji du kartus UAB „LV apdaila“ buveinės adresu – Vokiečių g. 27-6, Kaunas, išsiuntė pranešimus-raginimus atsiskaityti, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Kaip matyti, su pareiškimu pateiktuose raginimuose atsiskaityti nurodomas UAB „LV apdaila“ buveinės adresas – Vokiečių g. 27-6, Kaunas, tačiau iš pateikto siuntų sąrašo matyti, kad 2014-04-30 pranešimas-raginimas UAB „LV apdaila“ buvo išsiųstas ne jos buveinės adresu, o adresu: Kovo 11-osios g. 124-46, Kaunas. Pažymėtina, kad ieškovės pateikti dokumentai nepatvirtina, kad UAB „LV apdaila“ susirašinėjimui būtų nurodžiusi adresą: Kovo 11-osios g. 124-46, Kaunas. Duomenų, kad 2014-04-30 pranešimas-raginimas UAB „LV apdaila“ buvo įteiktas, nepateikta. Teismas sprendžia, kad ieškovės 2014-04-30 pranešimas-raginimas nepripažintinas UAB „LV apdaila“ išsiųstu tinkamai. Ieškovės 2014-07-23 pranešimas UAB „LV apdaila“ išsiųstas tinkamai, tačiau, kad jis UAB „LV apdaila“ buvo įteiktas, duomenų nepateikta. Tokiu atveju, kaip imperatyviai numatyta ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, ieškovė turi pakartotinai išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Ieškovė su pareiškimu dokumentų, patvirtinančių tinkamo pakartotinio pranešimo-raginimo išsiuntimo UAB „LV apdaila“ faktą, teismui nepateikė (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

6Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nesant duomenų apie tai, kad atsakovui buvo įteikti, atsakovui adresuoti laiški, nėra pagrindo manyti, kad jam yra žinoma apie inicijuojamą bankroto procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1985/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. civilinėje byloje Nr. 2-1528/2014). Darytina išvada, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „LV apdaila“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

7Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „LV apdaila“, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti ginčo teisena.

8Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vykelida“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

10Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

11Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai