Byla 2-1985/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto investiciniai projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-4793-392/2013, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto investiciniai projektai“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Paslaugų misija“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas atsakovui UAB „Paslaugų misija“ iškelti bankroto bylą. Prie pareiškimo pridėjo rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad atsakovui išsiuntė įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo BUAB „Nekilnojamojo turto investiciniai projektai“ pareiškimą motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas neįgyvendino Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatytos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos - apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nepranešė tinkamai atsakovui - pranešimą išsiuntė tik vieną kartą.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį, ir pareiškimo priėmimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Pareiškėjas atsakovui išsiuntė įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės buveinės adresu, be to, tuo pačiu adresu išsiuntė ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Esant tokioms aplinkybėms, reikalavimas pakartotinai atsakovui siųsti įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės buveinės adresu prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. liepos 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1419/2012.

102. Teismų praktikoje pripažįstama, kad siunčiant pranešimą atsakovo buveinės adresu, protinga manyti, jog korespondencija įmonėje tvarkoma taip, kad laiško išsiuntimas registruotu paštu pasieks adresatą. Be to, juridinis asmuo turi pareigą apie pasikeitusį buveinės adresą informuoti su juo susiujusius subjektus ir viešąjį registrą, o neįvykdęs šios pareigos prisiima su tuo susijusią riziką. Todėl teismas, įpareigodamas pareiškėją pakartotinai įspėti skolininką dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsisakymas priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepagrįstai suabsoliutino atsakovo, nevykdančio savo pareigos, pranešti apie buveinės adreso pasikeitimą, teises.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK329, 338 str.).

13Byloje kilo ginčas dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įteikimo juridiniam asmeniui tinkamumo.

14ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju, ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.). Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus - ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją. Pažymėtina, kad kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo rezultato, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei–skolininkei, t. y. apribojama jos veikla.

15Nagrinėjamu atveju, pareiškėjo 203 m. balandžio 29 d. siųstas pranešimas dėl ketinimo kreiptis į teismą skolininkui nebuvo įteiktas ir grįžo su žyma „neatsiliepė į pranešimą“ (14-15 b. l.). Antrą kartą pareiškėjas pranešimo atsakovui nebesiuntė ir kaip pats nurodo, o bylos medžiaga liudija, 2013 m. birželio 25 d. atsakovui išsiuntė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (16 b. l.). Iš bylos medžiagos matyti, kad tą pačią 2013 m. birželio 25 d., nesulaukęs duomenų apie procesinių dokumentų skolininkui įteikimą ir ĮBĮ įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo išsiuntė taip pat ir teismui (1b. l.). Apeliacinio teismo vertinimu, tokia ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka nėra tinkama, net ir tuo atveju, jeigu pareiškėjo ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo laikyti pranešimu dėl keltinos bankroto bylos, kadangi tokiu atveju, pakartotinai išsiųstas pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo.

16Ieškovas teigia, kad atsakovui 2013 m. birželio 25 d. išsiuntus ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškimo nuorašą tapo žinoma apie inicijuojamą bankroto procesą. Byloje nustatyta, kad ieškovas ieškinio pareiškimą, adresuotą atsakovui siuntė per pasiuntinių paštą (16 b. l.). Ieškovo pateiktas registruotų laiškų sąrašas patvirtina, kad 2013 m. birželio 25 d. pasiuntinių paštas UAB „Vilpostus“ priėmė atsakovui adresuotą registruotą laišką, tačiau ieškovas nepateikė duomenų, jog laišką pasiuntinių paštas atsakovui įteikė. Nesant duomenų apie tai, kad atsakovui buvo įteiktas 2013 m. birželio 25 d. siųstas registruotas laiškas, nėra pagrindo manyti, kad jam yra žinoma apie inicijuojamą bankroto procesą.

17Nustačius šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo pareiškimą dėl atsakovui bankroto bylos iškėlimo, nes atsakovui nėra pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kas yra privaloma pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

18Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.