Byla e2S-835-912/2020
Dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei kitų susijusių su santuokos nutraukimu reikalavimų, išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties dėl civilinėje byloje pagal ieškovės J. Š. ieškinį atsakovui D. Š. dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei kitų susijusių su santuokos nutraukimu reikalavimų, išvadą byloje teikianti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė prašė: 1) nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės; 2) nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove; 3) priteisti iš atsakovo vaiko išlaikymą nuo 2019 m. sausio 1 d. iki vaiko pilnametystės – 12 600 Eur. Vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti ieškovę; 4) priteisti asmeninės nuosavybės teise ieškovei butą ( - ); 5) priteisti iš ieškovės atsakovui 12 000 Eur kompensaciją; 6) po santuokos nutraukimo ieškovei palikti pavardę „Š.“; 7) priteisti ieškovei iš atsakovo 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą; 8) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė taip pat prašė atsižvelgti į jos sunkią turtinę padėtį, atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos, leidžiant sumokėti 120 Eur. Su ieškiniu pridedamas 120 Eur žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, atidėjo 1/2 dalį (506 Eur) žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Teismas nustatė ieškovei 20 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus ir sumokėti 506 Eur žyminio mokesčio dalį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

124.

13Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė į bylą vartojimo kredito sutarties kopiją, tačiau ieškinyje nenurodė AB SEB banko nenurodė kaip kreditoriaus, nepateikė duomenų, ar ši prievolė įvykdyta. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO) duomenų teismas nustatė, kad atsakovas turi kreditorinį įsipareigojimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, išieškotina suma 638,84 Eur, antstolis Gintautas Puodžiukas (vykdomoji byla Nr. 0019/19/00479). Duomenų, kad nurodytas kreditorinis įsipareigojimas įvykdytas, nėra. Teismas įpareigojo ieškovę pateikti duomenis apie įsipareigojimų įvykdymą AB SEB bankui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui arba pranešti šiems kreditoriams apie bylos iškėlimą, pateikiant jiems patikslinto ieškinio su priedais kopijas, taip pat pateikti teismui rašytinius įrodymus (lydraštį su gavimo žyma arba pašto kvitu) apie tinkamą kreditorių informavimą bei įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis, nurodyti kaip bus vykdomi kreditoriniai įsipareigojimai po santuokos nutraukimo.

145.

15Teismas nustatė, kad už ieškinio turtinius ir neturtinius reikalavimus mokėtinas 1 012 Eur žyminis mokestis. Ieškovė pateikė žyminio mokesčio mokėjimo kvitą 120 Eur sumai. Teismas nurodė, kad negali įskaityti ieškovės nurodytos žyminio mokesčio sumos, nes ji Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. kovo 30 d. nutartimi grąžinta ieškovei (civilinė byla Nr. e2-12702-1050/2020).

166.

17Teismas nustatė, kad ginčo šalys santuokos metu įgijo nekilnojamojo turto – butą ( - ). Ieškovė dirba, gauna nuolatines pajamas. Jai nenustatytas netekto darbingumo lygis. Teismas sprendė, kad ieškovės teiginiai, jog gaunamų pajamų užtenka vos būtiniausių poreikių tenkinimui bei, kad atsakovas nepadeda išlaikyti dukros, nepagrindžia ieškovės sunkios turtinės padėties. Ieškovė neteikė įrodymų apie indėlius, galimai turimus vertingus daiktus. Ieškovę atstovauja privatus teisininkas (advokatas), o ne teikiama nemokama valstybės garantuojama teisinė pagalba – ieškovė turi galimybę susimokėti už jai teikiamą teisinę pagalbą. Teismas vertino, jog ieškovės turtinė padėtis nėra tokia bloga, kad negalėtų sumokėti žyminio mokesčio, todėl nėra pagrindo atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Žyminio mokesčio suma didelė, todėl teismas atidėjo 1/2 dalį žyminio mokesčio iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, įpareigojo ieškovę sumokėti 506 Eur ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė

197.

20Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties dalį ir tenkinti ieškovės prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, leidžiant jai sumokėti 120 Eur ir atidedant likusios 892 Eur žyminio mokesčio dalies už ieškinį sumokėjimą iki pirmos instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

217.1.

22Be kitų reikalavimų, ieškinyje suformuluotas reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui, siekiant apginti nepilnamečio vaiko interesus, kurie sudaro viešą interesą. Viešojo intereso, kaip ir vaiko interesų apsauga, reikalauja užkirsti kelią vaiko interesų pažeidimams. Teismas spręsdamas klausimą dėl mokėtino žyminio mokesčio dydžio bei jo mokėjimo būdo, turėjo atsižvelgti į vaikų teisių apsaugą, ir, taikydamas teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo (ar atidėjimo), turėjo jas derinti su šeimos teise, kurioje prioritetine pripažįstama vaiko teisių apsauga ir atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Teismas, priimdamas skundžiamąją nutartį šių taisyklių nepaisė ir neužtikrino teisės kreiptis į teismą dėl nepilnamečio vaiko teisių gynybos.

237.2.

24Ieškovė negalėjimą sumokėti viso įstatyme nustatyto žyminio mokesčio grindė Nekilnojamojo turto registro išrašais bei duomenimis apie gaunamas pajamas. Ieškovės mėnesinės gaunamos pajamos sudaro apie 1 000 svarų sterlingų, kurių vos užtenka būtiniausių poreikių patenkinimui. Ieškovės pajamos neleidžia patenkinti visų vaiko poreikių, todėl sunku iš karto sumokėti teismo nustatytą 506 Eur žyminio mokesčio dydį. Šalims nuosavybės teise priklauso dviejų kambarių butas – daugiau nekilnojamojo turto, ieškovė nuosavybės teise neturi.

257.3.

26Aplinkybė, kad ieškovę atstovauja privatus teisininkas, o ne teikiama nemokama valstybės garantuojama teisinė pagalba, vertintina kritiškai, nes ji nesudaro pagrindo spręsti apie ieškovės turtinę padėtį. Ieškovė sudarydama sutartį su advokatu, susitarė dėl atlyginimo už paslaugas mokėjimo atidėjimo.

277.4.

28Ieškovės materialinė padėtis sunki. 506 Eur žyminis mokestis sudaro beveik pusę jos gaunamų mėnesinių pajamų, objektyviai apriboja ieškovės teisę į teisminę gynybą ir užkerta ieškovei kelią kreiptis į teismą dėl ieškovės ir jos nepilnametės dukters pažeistų teisių teisminės gynybos.

297.5.

30Pagal CPK 87 straipsnio 6 dalį, teismas gali suinteresuoto asmens prašymu faktiškai negrąžintą žyminio mokesčio sumą įskaityti kaip žyminio mokesčio įmoką už naują procesinį dokumentą. Ieškovė nesikreipė dėl žyminio mokesčio grąžinimo, todėl 120 Eur suma gali būti įskaityta pateikiant ieškinį.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės,

32argumentai ir išvados

338.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikra (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 2, 3 dalyse.

359.

36CPK 83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

3710.

38Teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį, iki sprendimo (nutarties) priėmimo gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Prašymas atidėti žyminio mokesčio mokėjimą turi būti motyvuotas. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą (CPK 84 straipsnis).

3911.

40Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias, vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juos pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokiam prašymui patenkinti, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį apibūdina Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 83 straipsnio 3 dalis, 178, 179 straipsniai).

4112.

42Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad ieškovė turėjo sumokėti 1 012 Eur žyminį mokestį už pareikštus reikalavimus. Ieškovė prie ieškinio pridėjo duomenis, kad sumokėjo 120 Eur žyminio mokesčio. Ieškovė prašo atleisti arba atidėti dalies (892 Eur) žyminio mokėjimą iki teismo procesinio sprendimo priėmimo. Ieškovė teigia, kad jos materialinė padėtis sunki. Santuokoje su sutuoktiniu įgijo nekilnojamąjį turtą – dviejų kambarių butą Vilniuje. Ieškovė gauna apie 1 000 svarų sterlingų atlyginimą.

4313.

44Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė už reikalavimą nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės turėjo sumokėti 75 Eur, reikalavimą dėl daiktinių teisių į turtą – 914 Eur, reikalavimą priteisti neturtinę žalą – 23 Eur žyminio mokesčio, iš viso – 1 012 Eur. Pareikšti reikalavimai, už kuriuos mokėtinas žyminis mokestis, susiję su ieškovės turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Tai, kad apeliantė be kitų reikalavimų suformulavo reikalavimą priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui, nereiškia, kad ji turi teisę šiuo pagrindu reikalauti atleisti ją nuo žyminio mokesčio ar atidėti jo mokėjimą. Pirmiau nurodytame įstatyminiame reglamentavime įtvirtinta, kokioms sąlygoms esant, teisumas turi teisę atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio arba atidėti jo mokėjimą. Dėl apeliantės argumentai, kad ieškinyje suformuluotas reikalavimas dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui, siekiant apginti nepilnamečio vaiko interesus, kurie sudaro viešą interesą, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo už kitus ieškinio reikalavimus.

4514.

46Ieškovė, prašydama atleisti ją nuo žyminio mokesčio ar atidėti jo mokėjimą, turi pagrįsti prašyme nurodytas aplinkybes. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė yra darbinga, gauna nuolatines pajamas – apie 1 000 svarų sterlingų per mėnesį. Ieškovė su atsakovu santuokoje įgijo dviejų kambarių butą Vilniuje. Ieškovė nepateikė duomenų apie kitą jai priklausantį turtą (turimas santaupas, vertybinius popierius, kitą turtą). Ieškovės pateikti duomenys – banko sąskaitos išrašai – neatskleidžia ieškovės tikros turtinės būklės, nes nepateikti pastarojo pusmečio duomenys. Pateikti duomenis patvirtina atskirus faktus, bet tikrą ieškovės turtinę būklę. Siekdama pagrįsti sunkią turtinę būklę, asmuo turėtų pateikti duomenis apie lėšų judėjimą bankų sąskaitose per pastaruosius 6 mėnesius. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad iš pateiktų duomenų negalima spręsti apie ieškovės realią turtinę padėtį, o kitų duomenų, pagrindžiančių būtinybę atleisti ją nuo žyminio mokesčio ar atidėti jo sumokėjimą, nepateikta, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė prašymą dėl žyminio mokesčio.

4715.

48Byloje nėra duomenų, kokiomis sąlygomis ieškovė susitarė su advokatu dėl jos atstovavimo teisme. Nesant tokių duomenų, taip pat duomenų, kad ieškovė kreipėsi dėl nemokamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė turi galimybę susimokėti už jai teikiamas teisines paslaugas.

4916.

50CPK 87 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad CPK 87 straipsnyje nurodytais žyminio mokesčio grąžinimo pagrindais teismas gali suinteresuoto asmens prašymu faktiškai negrąžintą žyminio mokesčio sumą įskaityti kaip žyminio mokesčio įmoką už naują procesinį dokumentą. Ieškovė pateikė žyminio mokesčio mokėjimo kvitą, kuris pagrindžia, kad ieškovė sumokėjo 120 Eur žyminio mokesčio. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. kovo 30 d. nutartimi grąžino ieškovei nurodytą žyminį mokestį (civilinė byla Nr. e2-12702-1050/2020). LITEKO duomenimis, pastarojoje byloje žyminis mokestis faktiškai nėra grąžintas ieškovei. Dėl to pirmosios instancijos teismas turi techninę galimybę elektroninės bylos kortelėje atlikti žyminio mokesčio įskaitymą. Procesinio dokumento žyminio mokesčio kortelėje pasirinkus funkciją „užskaityti žyminį mokestį“, faktiškai negrąžintas žyminis mokestis gali būti įskaitomas. Dėl to sutiktina su ieškovės argumentu, kad 120 Eur suma gali būti įskaityta pirmosios instancijos teismo nagrinėjamoje byloje. Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad teismas negali įskaityti ieškovės nurodytos žyminio mokesčio sumos, pašalintinas iš nutarties aprašomosios dalies.

5117.

52Kiti šalių argumentai išvestiniai iš pirmiau šioje nutartyje aptartųjų arba vertintini bylą nagrinėjant iš esmės, todėl dėl jų teismas išsamiau nepasisako.

5318.

54Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina, kad ieškovės atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti ginčijamą nutartį, todėl paliktina nepakeista, ieškovės atskirasis skundas atmestinas.

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2 dalimi, 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais, teismas

Nutarė

56Atmesti ieškovės J. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutarties.

57Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartį.

58Nustatyti ieškovei J. Š. 14 kalendorinių dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi nustatytiems trūkumams šalinti.

59Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Venckus... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. Š.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė prašė: 1) nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės; 2) nustatyti... 7. 2.... 8. Ieškovė taip pat prašė atsižvelgti į jos sunkią turtinę padėtį,... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Teismas 2020 m. balandžio 14 d. nutartimi netenkino ieškovės prašymo... 12. 4.... 13. Teismas nustatė, kad ieškovė pateikė į bylą vartojimo kredito sutarties... 14. 5.... 15. Teismas nustatė, kad už ieškinio turtinius ir neturtinius reikalavimus... 16. 6.... 17. Teismas nustatė, kad ginčo šalys santuokos metu įgijo nekilnojamojo turto... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą esmė... 19. 7.... 20. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. 7.1.... 22. Be kitų reikalavimų, ieškinyje suformuluotas reikalavimas dėl išlaikymo... 23. 7.2.... 24. Ieškovė negalėjimą sumokėti viso įstatyme nustatyto žyminio mokesčio... 25. 7.3.... 26. Aplinkybė, kad ieškovę atstovauja privatus teisininkas, o ne teikiama... 27. 7.4.... 28. Ieškovės materialinė padėtis sunki. 506 Eur žyminis mokestis sudaro beveik... 29. 7.5.... 30. Pagal CPK 87 straipsnio 6 dalį, teismas gali suinteresuoto asmens prašymu... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės,... 32. argumentai ir išvados... 33. 8.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribos yra apeliacinio (atskirojo) skundo... 35. 9.... 36. CPK 83 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad asmens prašymu teismas,... 37. 10.... 38. Teismas rašytinio proceso tvarka, atsižvelgdamas į asmenų turtinę... 39. 11.... 40. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias,... 41. 12.... 42. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad... 43. 13.... 44. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė už reikalavimą nutraukti santuoką... 45. 14.... 46. Ieškovė, prašydama atleisti ją nuo žyminio mokesčio ar atidėti jo... 47. 15.... 48. Byloje nėra duomenų, kokiomis sąlygomis ieškovė susitarė su advokatu dėl... 49. 16.... 50. CPK 87 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad CPK 87 straipsnyje nurodytais žyminio... 51. 17.... 52. Kiti šalių argumentai išvestiniai iš pirmiau šioje nutartyje aptartųjų... 53. 18.... 54. Dėl visų pirmiau šioje nutartyje išdėstytų priežasčių konstatuotina,... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 307 straipsnio 2... 56. Atmesti ieškovės J. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 57. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. balandžio 14 d.... 58. Nustatyti ieškovei J. Š. 14 kalendorinių dienų terminą nuo šios nutarties... 59. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....