Byla 2-3356-641/2014
Dėl atstovo išlaidų atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovui A. G., ieškovo atstovui advokatui E. M., atsakovei K. G., atsakovės atstovei advokatei N. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovei K. G. dėl atstovo išlaidų atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ir jo atstovas prašo ieškinį patenkinti ir priteisti iš atsakovės K. G. 55 000 Lt atstovo išlaidų atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė K. G. kreipėsi į ieškovą dėl pagalbos nusiperkant automobilį BMW. Tuo metu atsakovė kartu su ieškovo sūnumi K. G. gyveno Anglijoje, automobilį buvo išsirinkusi internetiniame puslapyje, paprašė ieškovo automobilį apžiūrėti. A. G. automobilį, buvusį garaže, ( - ), apžiūrėti važiavo kartu su K. G. tėvu R. G.. Kadangi automobilis buvo tinkamas, apie tai informavo atsakovę. Kitą dieną, t. y. 2012-12-04 pirkti automobilio vyko vienas, su UAB „( - )” sudarė pirkimo pardavimo sutartį, automobilio kainą - 55 000 Lt - sumokėjo savo lėšomis. Suremontavus automobilį, K. G. jį išsigabeno į Angliją, įregistravo jį Jungtinės Karalystės transporto priemonių registre. Kadangi vykdydamas K. G. pavedimą, ieškovas patyrė išlaidų, t. y. sumokėjo už automobilį 55 000 Lt, prašo teismo šią sumą priteisti iš atsakovės, kadangi K. G. gera valia pinigų negrąžina.

3Atsakovė K. G. ir jos atstovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nuo 2007 m. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. atsakovė draugavo su ieškovo sūnumi K. G., kartu gyveno Anglijoje, turėjo verslą, 2012 m. verslui plėtoti nusprendė įsigyti automobilį. K. G. internetiniame puslapyje suradusi tinkamą automobilį, kreipėsi į savo tėvą R. G., kad šis apžiūrėtų išsirinktą automobilį bei prisidėtų pinigais. Prie automobilio išrinkimo prisidėjo ir

4A. G.. Jis kartu su R. G. važiavo apžiūrėti automobilio į ( - ). Jiems nutarus, jog automobilis tinkamas, suderėjus kainą - 55 000 Lt, jos dalį, t. y. 5 000 Lt R. G. padavė automobilio pardavėjui. Kitą automobilio kainos dalį, t. y. 40 000 Lt atsakovė pasiskolino iš tetos D. L., kuri pinigus atvežė ir padavė R. G., o 10 000 Lt santaupų K. G. buvo pasidėjusi tėvų namuose ir juos panaudojo automobiliui įsigyti. R. G. 50 000 Lt padavė pinigus pasisiūliusiam nuvežti A. G.. Automobilį suremontavus, atsakovė savo vardu atliko automobilio teisinę registraciją. Kadangi automobilio kainą sumokėjo pati atsakovė, ieškovas jokių išlaidų nepatyrė, todėl ieškinio reikalavimas turi būti atmestas. Ieškinys atmestinas. Bylos faktai ir reikšmingos procesiniam sprendimui priimti aplinkybės.

5Byloje nustatyta, jog 2012 m. pabaigoje atsakovei K. G. iš internete siūlomų pirkti transporto priemonių išsirinkus priimtiną automobilį BMW, jos tėvas K. G. kartu su ieškovu A. G. nuvažiavo į garažą, ( - ), jo apžiūrėti. Jiems nutarus, jog automobilis tinkamas, suderėjo jo kainą – 55 000 Lt. 2012-12-04 A. G. su UAB „( - )“ sudarė automobilio pirkimo pardavimo sutartį (3 b.l.). Byloje kilo ginčas dėl atsakovės pavedimo ieškovui sudaryti automobilio pirkimo pardavimo sutartį fakto bei subjekto, kurio lėšomis buvo sumokėta už automobilį. Šalių santykių teisinis kvalifikavimas.

6Ieškovas ieškinio reikalavimą kildina iš žodinės su atsakove sudarytos pavedimo sutarties. Atsakovė nurodo, jog pavedimo pirkti automobilį ieškovui nedavė.

7Pavedimo sampratą reglamentuojančio CK 6.756 str. 1 d. nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 str.). Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132-2.151 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009; 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010; 2011-03-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011).

8Nagrinėjamos bylos atveju iš ieškovo, iš dalies atsakovės, liudytojo R. G. paaiškinimų, automobilio pirkimo pardavimo sutarties, registracijos sertifikato (5-6 b.l.) konstatuotina, jog tarp šalių susiklostė pavedimo santykiai – ieškovas atsakovės žodiniu pavedimu atliko teisinį veiksmą jos vardu su trečiaisiais asmenimis, t. y. su UAB „( - )“ sudarė minėtą automobilio BMW pirkimo pardavimo sutartį.

9Minėta, jog buvo sudaryta žodinė pavedimo sutartis, tačiau atstovavimą reglamentuojančios normos taikomos ir tuo atveju, jeigu asmuo, kurio reikalus tvarkė kitas asmuo, net ir neturėdamas įgaliojimo, vėliau patvirtina pastarojo veiksmus (CK 2.149 str.). Tinkamai įforminto įgaliojimo neturinčio atstovo sudarytą sandorį atstovaujamajam patvirtinus ar kitaip sandoriui pritarus, sandoris laikomas galiojančiu nuo sudarymo momento (CK 2.133 str. 6 d., 2.136 str. 2 d.). K. G. vėlesniais savo veiksmais išreiškė pritarimą ieškovo sudarytam sandoriui, jį priimdama ir įregistruodama automobilį savo vardu Jungtinės Karalystės transporto priemonių registre, todėl laikytina, kad pavedimo sandoris buvo sudarytas ir galioja nuo jo sudarymo tarp ginčo šalių momento. Ginčo sumos - 55 000 L - sumokėjimas.

10CK 2.151 str. 1 d. įpareigoja atstovaujamąjį atlyginti atstovo išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu. Ieškovas įrodinėja, jog vykdydamas K. G. pavedimą, patyrė išlaidų, t. y. sumokėjo už automobilį 55 000 Lt savo lėšomis.

11Pagal civiliniame procese esančias įrodymų vertinimo taisykles šias aplinkybes turi įrodyti ieškovas visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 12 str.). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Tais atvejais, kai procesinių ar kitų įstatymų normų, nustatančių specialias tam tikros faktinės aplinkybės įrodinėjimo priemones, nėra, ta aplinkybė gali būti nustatoma bet kuriais įrodymais, kuriais remdamasis teismas suformuoja savo įsitikinimą.

12Ieškovas be savo paaiškinimo minėtą aplinkybę įrodinėjo pirkimo pardavimo sutartimi bei kvitu, patvirtinančiu, jog UAB „( - )“ sumokėti 55 000 Lt (4 b.l.), tačiau kokių nors objektyvių įrodymų, kad tokia ženkli pinigų suma buvo jo asmeninės lėšos, nepateikė. Be to, ieškovas neįrodė ir dar vienos iš esminių aplinkybių, jog pavedimo sutartimi jam buvo pavesta sumokėti už automobilį savo lėšomis. Atsakovė savo atsikirtimus į ieškinį grindė tuo, kad automobilio pirkimo dieną A. G. tik nuvežė jos tėvo R. G. paduotus 50 000 Lt, iš kurių 40 000 Lt ji pasiskolino iš savo tetos D. L., 10 000 Lt ji turėjo savo santaupų, laikomų tėvų namuose, o 5 000 Lt R. G. automobilio pardavėjui buvo padavęs iš karto po automobilio apžiūros. Šias aplinkybes nuosekliais parodymais patvirtina liudytoja D. L., R. G.. Atsakovės, D. L. bei R. G. parodymus patvirtina susitarimas dėl skolos grąžinimo (40 b.l.). Pažymėtina, kad fakto, jog R. G. 5 000 Lt automobilio pardavėjui padavė po automobilio apžiūros, kurioje kartu dalyvavo A. G., nepaneigė ir pats ieškovas, teismo posėdžio metu nurodydamas, jog šios aplinkybės nepamena. Taip pat pažymėtina, kad byloje esantis automobilio pirkimo pardavimo dieną 55 000 Lt sumai išduotas kvitas bei aukščiau aptartų įrodymų visuma pagal teismų praktikoje pripažintą įrodymų vertinimo tikimybių principą, leidžia teigti, jog labiau tikėtina, kad automobilio pardavėja UAB „( - )“, išdavė visą automobilio kainą patvirtinantį kvitą, įskaitant ir išvakarėse R. G. paduotą 5 000 Lt avansinį mokėjimą.

13Minėta leidžia daryti išvadą, kad byloje nėra įrodyta, jog A. G. už automobilį sumokėjo savo lėšomis, todėl ieškinys atmestinas. Bylinėjimosi išlaidos, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas.

14Kadangi ieškinys atmestinas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. atsakovės K. G. naudai išlaidos advokato pagalbai apmokėti (62 b.l.; CPK 93 str. 1 d., 98 str.), o valstybės naudai – pašto išlaidos (CPK 96 str. 2 d.), be to, panaikintinos 2014-04-23 nutartimi atsakovei K. G. priklausančiam turtui, turtinėms teisėms ir piniginėms lėšoms taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovo A. G., asmens kodas ( - ) 700,00 Lt (septynis šimtus litų) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti atsakovės K. G., asmens kodas ( - ), naudai ir 13,02 Lt (trylika Lt 2 ct) pašto išlaidų valstybei.

18Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014-04-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovei K. G. priklausančio turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų areštą.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai