Byla e2-46791-566/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei O. K. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-09-02 tarp ieškovo ir atsakovės per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 672766002, pagal kurią ieškovas atsakovei paskolino 50 Eur sumą 30 dienų terminui. Remiantis paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 p. atsakovė turėjo teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis paskolos sutarties 2.10 p., laikotarpiu nuo 2015-09-02 iki 2015-09-09 atsakovė pateikė 4 prašymus papildomai 400 Eur sumai 30 dienų terminui. 2015-10-02 atsakovas turėjo grąžinti ieškovui 450 Eur paskolos ir 29,09 Eur palūkanų, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė, nustatytu terminu skolos ir palūkanų negrąžino. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 450 Eur negrąžinto kredito sumą, 29,09 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 148,40 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino už laikotarpį nuo 2015-10-03 iki 2016-01-03, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 3 d. nustatyta tvarka (šeimos nariui). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė O. K. su ieškovu UAB „4finance“, valdančiu sistemą www.smscredit.lt, 2015-09-02 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 672766002 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovei 50 Eur sumą 30 dienų terminui. Vadovaujantis Sutarties 2.10 p., 2015-09-02 atsakovei buvo suteiktas papildomas kreditas 50 Eur sumai, 2015-09-04 – 100 Eur sumai, 2015-09-08 – 50 Eur sumai, o 2015-09-09 – dar 200 Eur sumai. Atsakovė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, skolos ir palūkanų negrąžino ir liko skolinga ieškovui 450 Eur negrąžinto kredito sumą ir 29,09 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 str.).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 str. 1 d. kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Remiantis Vartojimo kredito įstatymo 2 str. 22 d., vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas arba paskolos davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu pilnai atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), ieškovui iš atsakovės priteistina 450 Eur negrąžinto kredito ir 29,09 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 148,40 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015-10-03 iki 2016-01-03. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 182,40 proc.

9Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d., Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną (CK 6.37 str. 3 d.), taigi ieškovui iš atsakovės priteistina 22,04 Eur (479,09 Eur x 0,05 proc. x 92 d.) palūkanų už laikotarpį nuo 2015-10-03 iki 2016-01-03, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų priteisimo atmestina.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 501,13 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Ieškovas byloje patyrė 15 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 79,86 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 11,98 Eur žyminio mokesčio (15 Eur x 79,86 proc.) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279, 285-288, 307 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644, iš atsakovės O. K., a. k. ( - ) 450 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų) negrąžinto kredito, 29,09 Eur (dvidešimt devynis eurus ir 9 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 22,04 Eur (dvidešimt du eurus ir 4 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2015-10-03 iki 2016-01-03, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 501,13 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-10-28 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 11,98 Eur (vienuolika eurų ir 98 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai