Byla 2-2367/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „R.G. Pramogos“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutarties, kuria nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „R.G. Pramogos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BTA Draudimas“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „R.G. Pramogos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti įvykį draudiminiu bei priteisti ieškovui iš atsakovo UAB „BTA draudimas“ 654 350,40 Lt draudimo išmokos, 6 025,60 Lt delspinigių bei 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Ieškovas ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumai atsakovo lėšas, nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises. Nurodė, kad ieškinio suma didelė, atsakovas apie ieškinio padavimą žino bei atsisako mokėti ieškovui draudimo išmoką, piktnaudžiaudamas savo kaip draudimo sutarties šalies dominuojančia padėtimi. Be to, UAB „BTA draudimas“ yra patrauktas atsakovu daugiau 19 civilinių bylų, iškeltų Vilniaus miesto 1 apylinkės, Vilniaus apygardos bei kituose teismuose. Nagrinėjamu atveju yra didelė tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2011 m. liepos 25 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „R.G. Pramogos“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti. Teismas nustatė, kad ieškovas nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas, įvertinęs ieškovo pateiktus dokumentus, nusprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog atsakovas slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra veikiantis juridinis asmuo, prižiūrimas Draudimo komisijos.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas UAB „R.G. Pramogos“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – areštuoti atsakovo UAB „BTA Draudimas“, kuris šiuo metu veikia kaip „BTA Insurance Company“ SE filialas, turtą 660 376 Lt sumai. Ieškovas nurodo, kad skundžiama nutartis yra nemotyvuota, teismas neatsižvelgė į didelę ieškinio sumą, nevertino atsakovo elgesio iki bylos iškėlimo bei aplinkybės, kad atsakovo atžvilgiu yra iškeltos daugiau nei 47 bylos Lietuvos teismuose. Be to, ieškovui iš internetinėje svetainėje www.bta.lt pateikiamų duomenų tapo žinoma, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. UAB „BTA draudimas“ nustojo veikti kaip juridinis asmuo ir tapo BTA akcinės draudimo bendrovės filialu Lietuvoje, kuris 2010 metus baigė su 1 116 975 Lt nuostolių. Ieškovas pažymėjo, kad teismas nesikreipė į Priežiūros komisiją dėl išvados apie atsakovo finansinę padėtį (Draudimo įstatymo 35 str. 7 d.).

11Suinteresuotas asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad 2010 m. gruodžio 20 d. Latvijos komercinis registras patvirtino UAB „BTA Draudimas“ prijungimą prie „BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba“ bei visų UAB „BTA Draudimas“ teisių ir pareigų perėmimą. 2011 m. birželio 3 d. „BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba“ įgijo Europos bendrovės teisinį statusą bei pakeitė pavadinimą į „BTA Insurance Company“ SE. Ši bendrovė Lietuvoje savo veiklą tęsia per Lietuvoje įregistruotą „BTA Insurance Company“ SE filialą. Teismas į Priežiūros instituciją turi kreiptis tik tuo atveju, jei kyla abejonių dėl draudimo bendrovės, kurios turtą ketintų areštuoti, finansinės padėties. Tuo tarpu „BTA Insurance Company“ SE finansinė padėtis yra gera, o vykdoma veikla pelninga. Ši bendrovė per 2010 metus uždirbo 2 696 290 latų pelno, o UAB „BTA draudimas“ per 2010 metus uždirbo 4 131 089 Lt pelno. „BTA Insurance Company“ SE atitinka negyvybės draudimo mokumo reikalavimus, prieš ją valstybės institucijos nesiėmė jokių priemonių dėl nepakankamo mokumo.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartis naikinama.

14CPK 337 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylos proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui, jei, nagrinėjant atskirąjį skundą nustatoma, kad dėl įstatymuose numatytų procesinių kliūčių civilinė byla negalėjo būti iškelta.

15Nagrinėjamu atveju iš suinteresuoto asmens „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto 2011 m. sausio 5 d. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo nustatyta, kad UAB „BTA Draudimas“ buvo reorganizuotas ir po prijungimo prie užsienio juridinio asmens 2010 m. gruodžio 31 d. buvo išregistruotas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (b.l. 129). Iš ieškovo atskirojo skundo argumentų ir suinteresuoto asmens „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų nustatyta, kad UAB „BTA Draudimas“ buvo prijungtas prie užsienio juridinio asmens – Latvijos Respublikoje įregistruoto „BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba“, kuris perėmė visas UAB „BTA Draudimas“ teises ir pareigas, „BTA apdrošinašanas akciju sabiedriba“ pakeitė savo pavadinimą į „BTA Insurance Company“ SE ir savo veiklą Lietuvos Respublikoje pradėjo vykdyti per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje. Atlikus viešą paiešką Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro duomenų bazėje http://www. registrucentras.lt/jar/p/, nustatyta, kad Lietuvoje yra įregistruotas „BTA Insurance Company“ SE filialas, kurio teisinė forma – užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas. Nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovui 2011 m. liepos 20 d. teikiant ieškinį atsakovo UAB „BTA Draudimas“ atžvilgiu, toks juridinis asmuo jau nebeegzistavo, o jo teises ir pareigas tuo metu jau buvo perėmęs užsienio juridinis asmuo „BTA Insurance Company“ SE, kuris savo veiklą Lietuvos Respublikoje tuo metu jau vykdė per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje. Be to, iš ieškovo atskirojo skundo turinio nustatyta, kad ieškovas apeliacinį procesą inicijavo „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje atžvilgiu.

16Vadovaujantis CPK 38 straipsnio 1 dalimi byloje dalyvaujančiu asmeniu gali būti tik fizinis arba juridinis asmuo. Lietuvoje juridinio asmens teisinis statusas bei atitinkamai civilinis teisnumas ir veiksnumas įgyjami nuo juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre dienos (CK 2.63 str. 1 d., CK 2.74 str.). Tuo tarpu juridinio asmens filialas nėra laikomas savarankišku juridiniu asmeniu (CK 2.53 str. 2 d.). Pagal CK 2.53 straipsnio 1 dalį, juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Vadinasi, juridinio asmens filialas negali būti savarankišku teisės subjektu bei atitinkamai būti byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyti procesines teises ar pareigas. Atsižvelgiant į tai, kad užsienio juridinių asmenų filialams, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė (CK 1.21 str. 1 d.), užsienio juridinio asmens filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, taip pat neturi civilinio teisnumo ir veiksnumo bei atitinkami negali būti savarankišku byloje dalyvaujančiu asmeniu (CPK 38 str. 1 d., CK 2.53 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas faktines aplinkybes bei išdėstytas teisines nuostatas, daro išvadą, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismas teisinį procesą prieš jau nebeegzistuojantį juridinį asmenį pradėjo neįsitikinęs tokio proceso pagrįstumu ir teisėtumu bei atitinkamai nepagrįstai ir neteisėtai atliko eilę kitų procesinių veiksmų, įskaitant ir skundžiamos nutarties priėmimą asmens, kuris neturėjo civilinio procesinio veiksnumo, atžvilgiu. Be to, ieškovas atskiruoju skundu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones užsienio juridinio asmens filialo, kuris taip pat negali būti byloje dalyvaujančiu asmeniu, atžvilgiu. Atsižvelgiant į išdėstyta, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartis, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo asmens, neturinčio procesinio teisinio subjektiškumo, atžvilgiu, naikinama, o bylos proceso teisėtumo klausimas perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui (CPK 38 str. 1 d., 41 str. 1 d., 337 str. 2 d.).

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 25 d. nutartį panaikinti.

20Civilinės bylos, iškeltos pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „R.G. Pramogos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BTA Draudimas“ dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, draudimo išmokos ir delspinigių priteisimo, proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai