Byla 2S-270-661/2014
Dėl garbės ir orumo gynimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo N. V. (N. V.) atskirąjį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo N. V. ieškinį atsakovui V. K. dėl garbės ir orumo gynimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. K. 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą už ieškovo garbę ir orumą žeminančių žinių paskelbimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ieškovo N. V. ieškinį atsakovui V. K. dėl garbės ir orumo gynimo paliko nenagrinėtą. Teismas nurodė, kad ieškovas be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį 2013 m. rugsėjo 11 d. Jis neprašė nagrinėti bylą jam nesant, atsakovas neprašė priimti sprendimo už akių, todėl pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti. Nurodo, jog Šalčininkų rajono apylinkės teisme nagrinėjamos dvi civilinės bylos dėl garbės ir orumo gynimo, kuriose atsakovu yra tas pats asmuo V. K.. Civilinės bylos paskirtos nagrinėti teisėjui Viktorui Voicechovskiui. 2013 m. rugsėjo 11 d., t.y. trečiadienį, 09.00 val. kitoje civilinėje byloje dėl garbės ir orumo gynimo, kurioje atsakovu yra tas pats asmuo V. K., buvo paskirtas bylos nagrinėjimas. Šiame teismo posėdyje apeliantas dalyvavo taip pat dalyvavo ir kiti proceso dalyviai. 2013 m. rugsėjo 11 d. 09.30 val., buvo paskirta nagrinėti ir civilinė byla Nr. 2-435-419/2013 dėl garbės ir orumo gynimo, taigi dalyvavimas teismo posėdyje apeliantui tikrai nesukeltų jokių sunkumų. Pažymi, jog apie teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-435-419/2013, kuris turėjo įvykti 2013 m. rugsėjo 11 d., apeliantui nebuvo tinkamai pranešta.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas objektyviai ir pagrįstai ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, kadangi ieškovui buvo tinkamai pranešta apie civilinės bylos Nr. 2-435-419/2013 nagrinėjimą teismo posėdyje 2013 m. rugsėjo 11 d. 9.30 val. Be to, tą pačią dieną, 9.00 val., ieškovas dalyvavo teismo posėdyje kitoje civilinėje byloje Nr. 2-144-419/2013, kurią nagrinėjo tas pats teisėjas V. Voicechovski. Pažymi, kad dar prieš pradedant nagrinėti civilinę bylą Nr. 2-144-419/2013, ieškovas teisme susipažino su informacija teismo skelbimo lentoje apie teisėjo V. Voicechovski 2013 m. rugsėjo 11 d. paskirtas nagrinėti civilines bylas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu į teismo posėdį neatvykus ieškovui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

13Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą tik tuomet, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė civilinio proceso normas (Civilinio proceso kodekso 329 str.) arba netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas (Civilinio proceso kodekso 330 str.). Tos pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (Civilinio proceso kodekso 338 str.). Taigi, skundžiama nutartis gali būti panaikinama tik tokiu atveju, jeigu yra pagrindas konstatuoti konkretų civilinio proceso ar materialinės teisės normų pažeidimą. Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų paliekant ieškinį nenagrinėtą, nėra konstatuota.

14Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

15CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo; bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio laiką ir vietą nepranešta ieškovo atstovui; bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose); kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovui apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, ieškovas į teismo posėdį neatvyko bei iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą. Atsakovas neprašė priimti sprendimą už akių, todėl skundžiama nutartimi teismas paliko ieškinį nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

17Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo į posėdį priežasties svarbos įvertinimas yra fakto, bet ne teisės klausimas, jog ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą, tuo pat metu nepaneigiant pagrindinio civilinio proceso tikslo – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-23nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; kt.). Taigi nagrinėjant šią bylą būtina patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes ir ar šių aplinkybių visuma jam suteikė pagrindą taikyti šią įstatymų leidėjo nustatytą šalis disciplinuojančią priemonę.

18CPK 123 str. 1 d. nurodyta, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo, procesiniai dokumentai įteikiami jam asmeniškai, o jeigu jis neturi civilinio procesinio veiksnumo, – atstovui pagal įstatymą. Šio straipsnio 3 d. pažymima, jog kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato jo gyvenamojoje ar darbo vietoje, dokumentas yra įteikiamas kuriam nors iš kartu su juo gyvenančių pilnamečių šeimos narių (vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniui ir pan.), išskyrus atvejus, kai byloje šeimos nariai turi priešingą teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, o jeigu ir jų nėra, – darbovietės administracijai.

19Šiuo konkrečiu atveju procesinių dokumentų įteikti apeliantui nebuvo galimybės, todėl vadovaujantis pirmiau minėta norma procesiniai dokumentai 2013 m. liepos 9 d. įteikti ieškovo dukrai J. J., tai patvirtina procesinių dokumentų įteikimo pažyma (b. l. 34). Esant šioms aplinkybėms teismas nesutinka su ieškovo teiginiu, jog apie teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-435-419/2013, kuris turėjo įvykti 2013 m. rugsėjo 11 d., apeliantas nebuvo informuotas. Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, jog iki teismo posėdžio pradžios teismui nebuvo pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys ieškovo neatvykimą į teismą. Esant tokiai situacijai, teismas neturėjo teisinio pagrindo, numatyto CPK 285 straipsnyje priimti sprendimą už akių ir teisingai pritaikė CPK 246 str. 1 d. ir ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 5 p.).

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 320 str.).

21Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

22Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. K. 10 000... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartimi... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Šalčininkų rajono... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Šalčininkų rajono... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas... 13. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos... 14. Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų... 15. CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovui apie teismo posėdį buvo... 17. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo... 18. CPK 123 str. 1 d. nurodyta, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo yra fizinis asmuo,... 19. Šiuo konkrečiu atveju procesinių dokumentų įteikti apeliantui nebuvo... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 21. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas... 22. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti...