Byla 2-1154/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo „Bwin International Ltd“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-6458-578/2010 pagal ieškovų asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, uždarosios akcinės bendrovės „TopSport“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Orakulas“ ieškinį atsakovams „Bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ (tretieji asmenys Valstybinė lošimų priežiūros komisija, akcinė bendrovė „Teo LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“, uždaroji akcinė bendrovė „Mikrovisatos TV“, uždaroji akcinė bendrovė „Penki kontinentai“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltikum TV“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltnetos komunikacijos“, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas) dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo bei teisėtumo.

6Ieškovės asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ pareiškė Vilniaus apygardos teisme ieškinį atsakovams „Bwin International Ltd.“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo, tretieji asmenys Valstybinė lošimų priežiūros komisija, AB „Teo LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Baltikum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, AB „Lietuvos energija“, UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir KTU Informacinių technologijų plėtros institutas. Ieškiniu prašė: 1. Uždrausti neteisėtus atsakovų „bwin International Ltd.“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ veiksmus, susijusius su lažybų organizavimo paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant atitinkamai per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu; 2. Uždrausti atsakovų veikloje bet kokios neteisėtos reklamos apie azartinius lošimus, įskaitant, bet neapsiribojant interneto portaluose bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu; 3. Priteisti ieškovėms solidariai iš atsakovų 1 096 536 Lt nuostolių atlyginimą ir 8,28% metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovės taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad ginčo suma yra didelė, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tikslingos, jų nepritaikius, ieškovių patiriama žala tik didėtų.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102010 m. liepos 2 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones: 1. Areštavo atsakovams „bwin International Ltd.“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“, „bet365 Ltd.“ nuosavybės teise priklausantį 1 096 536 Lt vertės turtą.; 2. Uždraudė atsakovams „Bwin International Ltd.“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, įskaitant, bet neapsiribojant per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje; 3. Uždraudė visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. Šią nutartį grindė didele ieškinio suma ir tuo, kad šalys pateikė prevencinį ieškinį, kurio neužtikrinimas laikinosiomis apsaugos priemonėmis lemtų ieškovių patiriamos žalos didėjimą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Atsakovas „Bwin International Ltd.“atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

151. Pagal Lietuvos teismų praktiką, preliminariai prima facie neįsitikinus atsakovo veiksmų neteisėtumu ir pagrindo patenkinti ieškovų reikalavimą dėl žalos atlyginimo buvimu, teismas negali padaryti išvados, jog yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nepagrindė fakto, kad ieškovai dėl atsakovų neva neteisėtos veiklos patiria žalą, nepagrindė ir galinčios kilti žalos pavojaus. Ieškovai teiginius apie patiriamą žalą grindė abstrakčiais teiginiais, jog sumažėjo jų pajamos.

16Pažymėtina, kad ieškovai dėl atsakovų veiklos negali patirti nuostolių, kadangi nėra konkurentai. Internetiniai lošimai ir antžeminiai lošimai yra skirti skirtingoms vartotojų grupėms.

172. Lietuvoje nėra teisės aktų, reglamentuojančių internetinių lošimų organizavimą, todėl negali būti ir jų pažeidimų, atitinkamai nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąją apsaugos priemonę – interneto portalų blokavimą.

183. Kadangi Lietuvos teisė nereguliuoja internetinių lošimų organizavimo, taikytina Europos Sąjungos teisė. Laisvė teikti paslaugas užtikrinama pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 49 straipsnį, o visi šios laisvės ribojimai turi prisidėti prie lažybų veiklos ribojimo nuosekliai ir sistemiškai (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla Nr. C-409/06). Internetinių azartinių lošimų operatoriai veikia teisėtai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 56 straipsnį (laisvės teikti paslaugas pagrindu) ir atsakovų veikla nedaro žalos internetinių lošimų operatoriams, įregistruotiems ir įsikūrusiems Lietuvoje. Apelianto veikla yra licencijuota ir kontroliuojama.

19Pažymėtina, kad Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatytos laisvės gali būti ribojamos tokiu būdu, kuris atitinka „keturių pakopų testą“, pagal kurį ribojimai turi būti proporcingi, taikomi sistemingai ir nediskriminuojantys.

204. Skundžiama nutartis yra neaiški, nes joje nėra nurodyta, kas turi uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie atitinkamų interneto portalų iki įsiteisės galutinis sprendimas byloje ir kokie metodai turi būti panaudoti įgyvendinant šį draudimą. Tokios priemonės (visų galimų prieigų per Lietuvoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie atitinkamų interneto portalų uždraudimo) įgyvendinimo išlaidos dėl techninių ir profesinių poreikių yra milžiniškos. Be to, priemonė net realiai negali būti įgyvendinta, kadangi gausu serverių, galinčių pateikti atsakymus be užklausų filtro. Be to, jokiomis techninėmis priemonėmis neįmanoma blokuoti vartotojų, kurie naudoja užsienyje esančius tarpinius (Proxy) serverius, privačius (VPN) tinklus bei tunelius (Socks). Taigi, interneto portalų blokavimas yra neefektyvi priemonė ir nutarties įgyvendinimas neįmanomas.

214. Atsakovas „Bwin International Ltd“ neorganizuoja azartinių lošimų Lietuvos Respublikoje, atsakovo interneto svetainė nėra registruota Lietuvos Respublikoje ir joje nėra siūlomos paslaugos lietuvių kalba.

225. Pinigų pervedimo operacijos negali būti atliekamos iš Lietuvos banko sąskaitų. Be to, internete siūlomos paslaugos ar prekės (informacija apie jas) yra prieinama visiems pasaulio vartotojams, todėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja jų paskirčiai.

236. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi sutapti su ieškinio patenkinimu. Nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymu iš esmės patenkintas vienas iš ieškinio reikalavimų.

247. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai nepranešus apie jų taikymo klausimo nagrinėjimą atsakovams, kas yra kliūtis tokią nutartį pripažinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (Reglamento 44/2001 34 straipsnio 2 punktas).

258. Apygardos teismas nepagrįstai pritaikė nei CPK nei kituose įstatymuose nenumatytą laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojimą neapibrėžtam asmenų ratui uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus.

269. Kadangi byloje nebuvo duomenų, rodančių, kad atsakovai ketintų imtis veiksmų, galimai apsunkinančių ieškovui galimo palankaus sprendimo vykdymą, nepagrįstai nutarta areštuoti atsakovų turtą. Abejotina, ar vien reikalavimo dydis, ypač, kai jis pareikštas ekonomiškai stipriam atsakovui, gali lemti tikslingumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindinė patronuojanti bwin grupės bendrovė Bwin Interactive Entertainment AG yra įtraukta į Vienos vertybinių popierių biržos pagrindinį sąrašą, o atsakovo 2009 m. apyvarta sudarė 100,4 mln. eurų., bwin grupės turtas siekė 324,5 mln. eurų.

2710. Skirtingos ir nesusijusios įmonės (atsakovai byloje) nepagrįstai laikomi byloje solidariais atsakovais. Be to, skundžiamoje nutartyje net nenurodyta, kad areštuojamas solidariai atsakovų turtas, neviršijant bendros ieškinio reikalavimui lygios sumos.

28Gauti penki atsiliepimai į atskirąjį skundą.

29Atsakovai „Unibet (international) Ltd.“, „Spread your wings Ltd.“ Bei „Hillside (new Media) Ltd.“atsiliepimuose nurodė, kad palaiko bendraatsakovo „Bwin International Ltd.“ argumentus ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti bei ieškovų asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

30Atsakovas „Nordic Gaming Group“ atsiliepimu taip pat prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį panaikinti bei ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Iš esmės sutikdamas su atskiruoju skundu, nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

311. Pagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai buvo pritaikytos prima facie neįsitikinus ieškinio pagrįstumu. Tas ypač svarbu dėl aplinkybės, kad Lietuvos teisės aktai nereguliuoja internetinių lažybų organizavimo ir todėl tiesiogiai taikytina Europos Sąjungos teisė, numatanti laisvę teikti paslaugas.

322. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad valstybių narių operatoriams, kurie siūlo azartinių lošimų paslaugas atitinkamoje vietovėje ir neturi toje valstybėje išduotos licencijos, negali būti taikomos jokios sankcijos, jeigu atitinkamoje valstybėje šios licencijos negalima įsigyti tokiu būdu, kuris atitiktų Europos bendrijos teisę (2007 m. kovo 6 d. sprendimas byloje Nr. C-338/04, 2010 m. rugsėjo 8 sprendimas byloje Nr. C-316/07).

333. Ieškovai, prašę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrindė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo grėsmės.

344. Atskirajame skunde pagrįstai teigiama, kad interneto portalų blokavimas nėra teisiškai pagrįstas, yra neproporcingas bei neveiksmingas. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės diskriminuoja atsakovus, kadangi jiems dar net neišnagrinėjus bylos yra uždrausta teikti paslaugas Lietuvos gyventojams.

355. Pirmosios instancijos teismas, laikinai uždrausdamas atsakovams užsiimti veikla Lietuvoje, peržengė savo kompetencijos ribas ir prisiėmė valstybinės lošimų priežiūros komisijos funkcijų vykdymą.

366. Dalis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės sutampa su ieškinio reikalavimų patenkinimu.

377. Palaiko (pakartoja) kitus atskirojo skundo argumentus.

38Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

391. Atsakovas vykdo veikla Lietuvoje, kadangi reklamuoja savo veiklą (Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 9 dalis) ir naudojasi Lietuvoje įregistruotų tinklo paslaugų tiekėjų paslaugomis. Atsakovas turi galimybę kontroliuoti vartotojų „paplitimo geografiją“, kadangi kiekvienas naujas vartotojas turi nurodyti kilmės šalį bei atskirais atvejais registruojantis portale prašoma pateikti asmens tapatybės dokumentą.

402. Atsakovui taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta tvarka, kuri taikoma subjektams, kurie veiklos dalį sutelkia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir/ar viešajai informacijai platinti naudojasi Lietuvos Respublikoje įregistruotų tinklo paslaugų teikėjų paslaugomis.

413. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad internetinės lažybos ir lažybos lažybų punktuose nėra konkurencingos. Lažybos internete vartotojams patrauklesnės, nes nereikia atvykti į lažybų punktą.

424. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktas 2009 m. gruodžio 31 d. balanso išrašas neįrodo, kad byloje pareikštas reikalavimas atsakovui nėra didelis.

435. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad leidžiami apribojimai, kurie yra pateisinami viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais (byla Nr. C-42/07, kurioje buvo sprendžiama dėl vienoje valstybėje teisėtai teikiančio subjekto teisės organizuoti azartinius lošimus internetu kitoje valstybėje narėje). Lošimai yra pramoga, poilsio forma, tačiau gali sukelti neigiamų pasekmių, o patologinis potraukis lošti yra įrauktas į ligų bei sveikatos problemų klasifikaciją. Kad lošimas gali tarpti gydymo reikalaujama priklausomybe, yra pasisakę ir Lietuvos apeliacinis teismas (2010 m. gruodžio 30 nutartis byloje Nr. 2-1585/2010).

446. UAB „Informacijos saugumo agentūra“ 2010 m. liepos 30 d. išvada Nr. ISA/1000730(2.4-25) patvirtina, kad skundžiama nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė gali būti nesunkiai įgyvendinta nedideliais internetu paslaugas teikiančių subjektų kaštais.

457. Atsakovai pagrįstai laikomi solidariais, kadangi nėra galimybės šiuo bylos nagrinėjimo etapu nustatyti, kiek kiekvienas konkretus atsakovas padaro žalos ieškovams.

468. Prevenciniams ieškiniams užtikrinti gali būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir tai nėra ieškinio reikalavimų patenkinimas.

47IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

49Apeliacinis procesas nutrauktinas.

50

51Nagrinėjamoje byloje apeliacinio apskundimo objektas – Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO bei bylos duomenis atsakovo „Nordic gaming Ltd.“ atskirasis skundas dėl šios nutarties Lietuvos apeliaciniame teisme buvo išnagrinėtas 2010 m. gruodžio 30 d. (bylos Nr. 2-1585/2010). Šia 2010 m. gruodžio 30 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį paliko nepakeistą, taigi ji įsiteisėjo (CPK 279 str. 1 d.).

52Tik vėliau, t.y. 2011 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas „Bwin International Ltd“ atskirasis skundas dėl jau įsiteisėjusios Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties. Kadangi apeliacine tvarka yra skundžiamos neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo nutartys, išskyrus CPK numatytus atvejus (CPK 301 straipsnio 1 dalis), po Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutarties byloje Nr. 2-1585/2010 priėmimo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis nebegali būti apeliacinio nagrinėjimo objektas ir bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka stadijoje paaiškėjus, kad neliko apeliacijos objekto, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.).

53Kartu pažymėtina, kad, nutraukus apeliacinį procesą šioje byloje, proceso dalyviai turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą tiek dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (CPK 150 str. 1 d.), tiek dėl jų pakeitimo (CPK 146 sr. 1 d.). Pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, išnykus būtinumui jas taikyti ar kitaip pasikeitus aplinkybėms, bet kada gali panaikinti jas pritaikęs teismas.

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei 5 dalimi,

Nutarė

55Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo „Bwin International Ltd“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 6. Ieškovės asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2010 m. liepos 2 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi taikė laikinąsias... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Atsakovas „Bwin International Ltd.“atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 1. Pagal Lietuvos teismų praktiką, preliminariai prima facie... 16. Pažymėtina, kad ieškovai dėl atsakovų veiklos negali patirti nuostolių,... 17. 2. Lietuvoje nėra teisės aktų, reglamentuojančių internetinių lošimų... 18. 3. Kadangi Lietuvos teisė nereguliuoja internetinių lošimų organizavimo,... 19. Pažymėtina, kad Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatytos laisvės... 20. 4. Skundžiama nutartis yra neaiški, nes joje nėra nurodyta, kas turi... 21. 4. Atsakovas „Bwin International Ltd“ neorganizuoja azartinių lošimų... 22. 5. Pinigų pervedimo operacijos negali būti atliekamos iš Lietuvos banko... 23. 6. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturi sutapti su ieškinio... 24. 7. Laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai nepranešus apie... 25. 8. Apygardos teismas nepagrįstai pritaikė nei CPK nei kituose įstatymuose... 26. 9. Kadangi byloje nebuvo duomenų, rodančių, kad atsakovai ketintų imtis... 27. 10. Skirtingos ir nesusijusios įmonės (atsakovai byloje) nepagrįstai laikomi... 28. Gauti penki atsiliepimai į atskirąjį skundą.... 29. Atsakovai „Unibet (international) Ltd.“, „Spread your wings Ltd.“ Bei... 30. Atsakovas „Nordic Gaming Group“ atsiliepimu taip pat prašo Vilniaus... 31. 1. Pagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad laikinosios apsaugos priemonės... 32. 2. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad valstybių narių... 33. 3. Ieškovai, prašę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrindė... 34. 4. Atskirajame skunde pagrįstai teigiama, kad interneto portalų blokavimas... 35. 5. Pirmosios instancijos teismas, laikinai uždrausdamas atsakovams užsiimti... 36. 6. Dalis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės sutampa su... 37. 7. Palaiko (pakartoja) kitus atskirojo skundo argumentus.... 38. Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo... 39. 1. Atsakovas vykdo veikla Lietuvoje, kadangi reklamuoja savo veiklą... 40. 2. Atsakovui taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d.... 41. 3. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad internetinės lažybos ir... 42. 4. Atsakovo kartu su atskiruoju skundu pateiktas 2009 m. gruodžio 31 d.... 43. 5. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad leidžiami... 44. 6. UAB „Informacijos saugumo agentūra“ 2010 m. liepos 30 d. išvada Nr.... 45. 7. Atsakovai pagrįstai laikomi solidariais, kadangi nėra galimybės šiuo... 46. 8. Prevenciniams ieškiniams užtikrinti gali būti taikomos laikinosios... 47. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 49. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 50. ... 51. Nagrinėjamoje byloje apeliacinio apskundimo objektas – Vilniaus apygardos... 52. Tik vėliau, t.y. 2011 m. vasario 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo... 53. Kartu pažymėtina, kad, nutraukus apeliacinį procesą šioje byloje, proceso... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 55. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo „Bwin International...