Byla I-7725-815/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo konferencijos būdu dalyvaujant pareiškėjui A. B. (A. B.), vertėjai Ritai Nasalytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. (A. B.) skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas A. B. (A. B.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 6 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. gegužės mėn. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau – ir Lukiškių TI-K) laikytas nežmoniškomis, antisanitarinėmis, sveikatą ir psichologinę būklę žalojančiomis, netinkamomis sąlygomis, pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnį, skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, kamerose nebuvo užtikrintas 3,6 m2 plotas asmeniui, dėl kamerų perpildymo jose praktiškai nebuvo įmanoma judėti, buvo drėgna, šalta, trūko oro, taip pat neužtekdavo vietos oriai pavalgyti (tekdavo laukti, kol bus galima prisėsti prie stalo, o maistas per tą laiką atvėsdavo), dėl erdvės stokos tarp laikomų asmenų kildavo ginčai ir konfliktai. Pažymėtina, kad pareiškėjas yra romų tautybės, jis jautė diskriminaciją ir pažeminimus.

72.2. Kamerose įrengti sanitariniai mazgai visiškai netinkami žmogui užtikrinti kūno švarą, tualetai – katastrofiški. Atidarę kameros duris prižiūrėtojai ar kiti asmenys mato, kaip asmuo naudojasi tualetu. Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika, tinkamo atskiro tualeto neįrengimas ir vertimas naudotis tualetu kitų asmenų akivaizdoje turi būti vertinamas kaip žmogaus garbę ir orumą pažeidžiantis elgesys (sprendimas byloje Neshkov ir kt. prieš Bulgariją).

82.3. Pasak pareiškėjo, nurodytos kalinimo sąlygos prilygintinos kankinimui, jos sukėlė pareiškėjui gilius sukrėtimus, neigiamus išgyvenimus, nuolatinį nerimą, emocinę depresiją, baimę, paniką, stresą, pareiškėjo miegas iki šiol yra sutrikęs, jis sapnuoja košmarus. Taigi, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsniu, pareiškėjui atlygintina neturtinė žala

9II

10Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, taip pat priteisti iš pareiškėjo 3,78 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais(b. l. 6–13).

111. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakyme Nr. V-908 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 134:2015) taip pat nenustatyti tokie gyvenamojo ploto standartai. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

122. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

133. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124 ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės), 11.1 punktu, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių asmenų sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

144. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

15Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

165. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

176. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K nuo 2015 m. sudarė paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, pagal kurią ši įmonė nuolat atlieka vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

187. Dėl kamerų remonto

19Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan., todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

208. Dėl kamerų įrengimo

21Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

229. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

23Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, kuri yra ne žemesnė kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančius teisės aktus (HN 76:2010).

2410. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

25Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

2611. Pagal Departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. V-362 patvirtintos Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos (toliau – ir Instrukcija), 6 punktą laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų priežiūra – tai visuma organizacinių, inžinerinių ir techninių priemonių bei pareigūnų veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę. Vadovaudamasis teisės aktais. reglamentuojančiais Lukiškių TI-K pareigūnų pareigų atlikimą, priežiūros posto pareigūnas nuolat stebi suimtuosius bei nuteistuosius per kamerose įrengtas stebėjimo akutes, siekdamas užtikrinti laikomų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę jų buvimo vietose, įgyvendindamas nustatytus vidaus tvarkos reikalavimus, užkardydamas konfliktines situacijas ir ypatingų įvykių priežasčių kilimą įstaigoje.

27Pagal TI taisyklių 14.2 punktą kamerose turi būti išorinės ir vidinės metalinės durys, duryse gali būti įrengiama stebėjimo akutė ar langelis ir užsklendžiamas langelis maistui, knygoms ir kitiems daiktams perduoti; langelio durys turi atsidaryti tik į koridoriaus pusę ir gali būti rakinamos. Vidinėse ir išorinėse duryse įtaisomi mechaniniai arba elektromechaniniai užraktai, kad jų negalėtų atsklęsti kameroje laikomi asmenys. Vidinių durų konstrukcija turi būti iš skersinių metalo juostų ir įstatomų į jas strypų. Išorinės ir vidinės durys turi atsidaryti tik į koridoriaus pusę, išorinėms durims įrengiamas atidarymo ribotuvas. Išorinių durų užraktas gali būti montuojamas į sieną. Pažymėtina, kad TI taisyklėse neįvirtinta, jog kamerose būtų įrengti jose esančių sanitarinių mazgų atitvėrimai nuo kameros duryse esančių stebėjimo akučių. Kita vertus, tokių atitvėrimų įrengimas negali būti įtvirtintas, kitaip priežiūros posto pareigūnai negalėtų užtikrinti laikomų asmenų nuolatinę elgesio kontrolę jų buvimo vietose, įgyvendindami nustatytus vidaus tvarkos reikalavimus, užkardydami konfliktines situacijas ir ypatingų įvykių priežasčių kilimą įstaigoje.

2812. Lukiškių TI-K pareigūnai tarnybos metu su visais įstaigoje laikomais asmenimis bendrauja griežtai vadovaudamiesi Departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakyme Nr. 4/07-79 patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklių reikalavimų, taip pat Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, stengiasi nepažeisti bendrųjų mandagumo ir etikos principų.

2913. Dėl pasivaikščiojimų

30Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore, pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji, kurie turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą; suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu, specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis Įstatymo 10 straipsnio reikalavimų; pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pažymėtina, kad pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Be to, pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

31Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K įrengti I, II bei III korpusuose, I korpuse yra 29 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – 17,34 m2–23,14 m2, II korpuse – 14 atskirų pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotas – 34,16 m2–37,40 m2, III korpuse – 5 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – 15,55 m2–31,05 m2.

3214. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Pažymėtina, kad būtina įrodyti, jog tam tikri pareiškėjo skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kuris lėmė pareiškėjo patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

3315. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

3416. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo

35Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (toliau – ir LVAT) praktika dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodo, kad Lukiškių TI-K realiai patyrė bylos dokumentinės medžiagos rengimo išlaidas, kurios priteistinos iš pareiškėjo. Teismo nutartyje Lukiškių TI-K buvo įpareigotas pateikti teismui su ginču susijusią medžiagą, šią medžiagą, kurią Lukiškių TI-K turėjo parengti, vykdydamas minėtą teismo nutartį, sudaro 63 A4 formato lapai. Vadovaujantis Dokumentų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarime Nr. 1039, 6 ir 7 punktais bei Lietuvos statistikos departamento 2012 m. gruodžio 12 d. informaciniu pranešimu Nr. 29, vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo kopijos parengimas sudaro 0,06 Eur. Taigi, Lukiškių TI-K realiai patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, materialinė išraiška yra 3,78 Eur (63 x 0,06 Eur).

36III

37Teismo posėdyje pareiškėjas A. B. (A. B.) rėmėsi skundu ir prašė skundą tenkinti.

38Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

39I

40Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

411. Pareiškėjas A. B. (A. B.) Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6–13)):

42– pareiškėjas į Lukiškių TI-K atvyko 2015 m. gruodžio 29 d. ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 122 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

43– 2015 m. gruodžio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 279 (plotas – 7,77 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

44– 2015 m. gruodžio 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 309 (plotas – 7,72 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

45– 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 309 buvo 3 asmenys;

46– 2016 m. sausio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 337 (plotas – 7,69 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

47– 2016 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 337 buvo 3 asmenys;

48– 2016 m. sausio 8 d. – 2016 m. sausio 26 d. kameroje Nr. 337 buvo 2 asmenys;

49– 2016 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 337 buvo 1 asmuo;

50– 2016 m. sausio 28 d. – 2016 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 337 buvo 2 asmenys;

51– 2016 m. sausio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 173 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

52– 2016 m. sausio 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

53– 2016 m. vasario 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 307 (plotas – 8,22 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

54– 2016 m. vasario 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 278 (plotas – 7,92 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

55– 2016 m. vasario 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 312 (plotas – 7,67 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

56– 2016 m. vasario 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 299 (plotas – 7,87 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

57– 2016 m. vasario 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 292 (plotas – 7,80 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

58– 2016 m. vasario 6 d. – 2016 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 292 buvo 2 asmenys;

59– 2016 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 292 buvo 1 asmuo;

60– 2016 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 292 buvo 2 asmenys;

61– 2016 m. vasario 12 d. – 2016 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 292 buvo 3 asmenys;

62– 2016 m. vasario 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 307 (plotas – 8,22 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

63– 2016 m. vasario 18 d. – 2016 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 307 buvo 2 asmenys;

64– 2016 m. vasario 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 291 (plotas – 7,73 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

65– 2016 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 291 buvo 2 asmenys;

66– 2016 m. kovo 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 391 (plotas – 34,27 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

67– 2016 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 391 buvo 4 asmenys;

68– 2016 m. kovo 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 390 (plotas – 36,54 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

69– 2016 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 390 buvo 3 asmenys;

70– 2016 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 390 buvo 4 asmenys;

71– 2016 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 390 buvo 3 asmenys;

72– 2016 m. kovo 8 d. – 2016 m. kovo 15 d. kameroje Nr. 390 buvo 4 asmenys;

73– 2016 m. kovo 16 d. kameroje Nr. 390 buvo 2 asmenys;

74– 2016 m. kovo 17 d. – 2016 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 390 buvo 4 asmenys;

75– 2016 m. kovo 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 388 (plotas – 26,96 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

76– 2016 m. kovo 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 302 (plotas – 8,05 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

77– 2016 m. kovo 25 d. – 2016 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 302 buvo 2 asmenys;

78– 2016 m. balandžio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 386 (plotas – 26,81 m2), kameroje buvo 6 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 115 (plotas – 7,45 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

79– 2016 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 115 buvo 4 asmenys;

80– 2016 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 115 buvo 2 asmenys;

81– 2016 m. balandžio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 376 (plotas – 7,35 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

82– 2016 m. balandžio 5 d. – 2016 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 376 buvo 2 asmenys;

83– 2016 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 376 buvo 1 asmenys;

84– 2016 m. balandžio 26 d. – 2016 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 376 buvo 2 asmenys;

85– 2016 m. gegužės 4 d. išvyko į Marijampolės pataisos namus.

862. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis HN 134:2015, atliko patikrinimus Lukiškių TI-K ir patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodė:

872.1. Atlikęs periodinę tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 2016 m. kovo 21 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-437, be kita ko, nurodė: Lukiškių TI-K pildomas atliktų profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo darbų žurnalas, kuriame matyti, kad Lukiškių TI-K atliekamas nuolatinis nariuotakojų ir graužikų stebėjimas, o nustačius jų buvimo pėdsakus, atliekamas jų naikinimas, tai atitiko HN 134:2015 reikalavimus; Lukiškių TI-K dėl profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo darbų sudaręs 2015 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. 575/18-298 su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“; nusiprausti Lukiškių TI-K galima ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, tai atitiko HN 134:2015 44 punkto reikalavimą; Lukiškių TI-K naudojami skalbiniai skalbiami ne įstaigos skalbykloje, dėl skalbinių skalbimo 2016 m. sausio 4 d. sudaryta sutartis su UAB „Vilniaus skalbykla“; švarūs skalbiniai, iki jiems patenkant į gyvenamąsias kameras, laikomi korpusuose jiems skirtose švariose uždarose spintose; gyventojų asmeninai drabužiai skalbiami centralizuotai; minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) po panaudojimo dezinfekuojamas dezinfekavimo kamerose, Lukiškių TI-K pildomas dezinfekuojamų daiktų ir minkštojo inventoriaus registracijos žurnalas, kuriame nurodomi dezinfekavimo duomenys; Lukiškių TI-K parengta bendro naudojimo ir gyvenamųjų patalpų valymo tvarka; nustatyta, kad I korpuse esančias paskirstymo kameras tvarko nuteistieji, palikti atlikti ūkio darbus ir paskirti į valytojų pareigas, kitas gyvenamąsias patalpas privalo tvarkyti jose apgyvendinti asmenys; gyvenamųjų patalpų tvarkymui išduodamos valymo priemonės (šepečiai grindims, šiukšlių semtuvėliai, šluostės, kibirai, valikliai); gyvenamosiose patalpose susidarančios buitinės atliekos iš gyvenamųjų patalpų šalinamos dienos pabaigoje arba esant poreikiui per buitinių atliekų surinkimo šachtas, iki perdavimo vežėjui laikomos buitinių atliekų konteineriuose, tam skirtoje saugojimo aikštelėje; dėl buitinių atliekų išvežimo 2015 m. gruodžio 30 d. sudaryta sutartis su UAB „Ekonovus“ (b. l. 54–57).

882.2. Atlikęs operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, 2016 m. kovo 22 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-460, be kita ko, nurodė: kameroje Nr. 386 patikrinimo metu (2016 m. kovo 17 d. 13.00 val.) vyko remontas; 2016 m. kovo 21 d. atlikus patikrinimą kameroje Nr. 386 nustatyta: vėdinimo sąlygos atitiko nustatytus reikalavimus, įrengtas unitazas – techniškai tvarkingas, nariuotakojų ir kitų kenkėjų buvimo nenustatyta, Lukiškių TI-K pildomas atliktų profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo darbų žurnalas (b. l. 70–71).

89II

901. Pareiškėjas A. B. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą – 6 000 Eur.

912. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas A. B. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nehigieniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Taigi, 3,6 kv. m. plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes A. B. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2015 m. gruodžio 29 d. iki 2016 m. gegužės 3 d. (b. l. 6-13).

923. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

93Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

94„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

95Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

96Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

974. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. B. į Lukiškių TI-K atvyko 2015 m. gruodžio 29 d., o 2016 m. gegužės 4 d. išvyko (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 6-13)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas A. B. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 15 parų (atsiliepimas (b. l. 6-13)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

985. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

99Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

100Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

1016. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas taip laikomas buvo 15 parų. Teismas kartu įvertina tai, jog pareiškėjas ypač reiškė nusiskundimus dėl atvirų sanitarinių mazgų – dėl jų atvirumo ginčo nėra (žr. atsiliepimą, b. l. 6-13, fotonuotraukas, b. l. 46-47), todėl teismas vertindamas neturtinės žalos dydį į tai atsižvelgia. Kitų pažeidimų, t. y. ventiliacijos, drėgmės, temperatūros neatitikimo teisės aktams, kenkėjų buvimo, teismas, įvertinęs atsiliepimo argumentus (b. l. 6-13), šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punkte nustatytas faktines aplinkybes, nenustatė.

102Nors pareiškėjas pabrėžė, kad yra romų tautybės, tačiau duomenų, kad tautybės pagrindu pareiškėjui kilo papildomų nepatogumų, byloje nėra.

103Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (15 parų pareiškėjas A. B. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), kitus smulkesnius pažeidimus, įvertindamas kompleksiškai, į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga nuo 2015 m. liepos 1 d. – 325 eurai (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 615 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“), o nuo 2016 m. sausio 1 d. – 350 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimą Nr. 1240 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 190 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-331-858/2016, kurioje už 169 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1500 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 190 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

1047. Atsakovė prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus pareiškėjo skundą, šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

105Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

106Pareiškėjo A. B. (A. B.) skundą tenkinti iš dalies.

107Priteisti pareiškėjui A. B. (A. B.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2015 m. gruodžio 29 d. iki 2016 m. gegužės 3 d.

108Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

109Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas A. B. (A. B.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, kamerose nebuvo užtikrintas 3,6 m2 plotas asmeniui,... 7. 2.2. Kamerose įrengti sanitariniai mazgai visiškai netinkami žmogui... 8. 2.3. Pasak pareiškėjo, nurodytos kalinimo sąlygos prilygintinos kankinimui,... 9. II... 10. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 11. 1. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos... 12. 2. Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kiek įmanydama, mažinti... 13. 3. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 14. 4. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 15. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 16. 5. Dėl nurodytų aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir... 17. 6. Lukiškių TI-K administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir... 18. 7. Dėl kamerų remonto... 19. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 20. 8. Dėl kamerų įrengimo... 21. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 22. 9. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 23. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 24. 10. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 25. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 26. 11. Pagal Departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakyme Nr. V-362... 27. Pagal TI taisyklių 14.2 punktą kamerose turi būti išorinės ir vidinės... 28. 12. Lukiškių TI-K pareigūnai tarnybos metu su visais įstaigoje laikomais... 29. 13. Dėl pasivaikščiojimų... 30. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1... 31. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K įrengti I, II bei III korpusuose,... 32. 14. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 33. 15. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 34. 16. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo... 35. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 36. III... 37. Teismo posėdyje pareiškėjas A. B. (A. B.) rėmėsi skundu ir prašė skundą... 38. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 39. I... 40. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 41. 1. Pareiškėjas A. B. (A. B.) Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo... 42. – pareiškėjas į Lukiškių TI-K atvyko 2015 m. gruodžio 29 d. ir buvo... 43. – 2015 m. gruodžio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 279 (plotas – 7,77 m2),... 44. – 2015 m. gruodžio 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2),... 45. – 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. sausio 5 d. kameroje Nr. 309 buvo 3... 46. – 2016 m. sausio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 337 (plotas – 7,69 m2),... 47. – 2016 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 337 buvo 3 asmenys;... 48. – 2016 m. sausio 8 d. – 2016 m. sausio 26 d. kameroje Nr. 337 buvo 2... 49. – 2016 m. sausio 27 d. kameroje Nr. 337 buvo 1 asmuo;... 50. – 2016 m. sausio 28 d. – 2016 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 337 buvo 2... 51. – 2016 m. sausio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 173 (plotas – 7,94 m2),... 52. – 2016 m. sausio 31 d. perkeltas į kamerą Nr. 121 (plotas – 7,38 m2),... 53. – 2016 m. vasario 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 307 (plotas – 8,22 m2),... 54. – 2016 m. vasario 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 278 (plotas – 7,92 m2),... 55. – 2016 m. vasario 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 312 (plotas – 7,67 m2),... 56. – 2016 m. vasario 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 299 (plotas – 7,87 m2),... 57. – 2016 m. vasario 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 292 (plotas – 7,80 m2),... 58. – 2016 m. vasario 6 d. – 2016 m. vasario 9 d. kameroje Nr. 292 buvo 2... 59. – 2016 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 292 buvo 1 asmuo;... 60. – 2016 m. vasario 11 d. kameroje Nr. 292 buvo 2 asmenys;... 61. – 2016 m. vasario 12 d. – 2016 m. vasario 16 d. kameroje Nr. 292 buvo 3... 62. – 2016 m. vasario 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 307 (plotas – 8,22 m2),... 63. – 2016 m. vasario 18 d. – 2016 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 307 buvo 2... 64. – 2016 m. vasario 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 291 (plotas – 7,73 m2),... 65. – 2016 m. kovo 1 d. kameroje Nr. 291 buvo 2 asmenys;... 66. – 2016 m. kovo 2 d. perkeltas į kamerą Nr. 391 (plotas – 34,27 m2),... 67. – 2016 m. kovo 3 d. kameroje Nr. 391 buvo 4 asmenys;... 68. – 2016 m. kovo 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 390 (plotas – 36,54 m2),... 69. – 2016 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 390 buvo 3 asmenys;... 70. – 2016 m. kovo 6 d. kameroje Nr. 390 buvo 4 asmenys;... 71. – 2016 m. kovo 7 d. kameroje Nr. 390 buvo 3 asmenys;... 72. – 2016 m. kovo 8 d. – 2016 m. kovo 15 d. kameroje Nr. 390 buvo 4 asmenys;... 73. – 2016 m. kovo 16 d. kameroje Nr. 390 buvo 2 asmenys;... 74. – 2016 m. kovo 17 d. – 2016 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 390 buvo 4 asmenys;... 75. – 2016 m. kovo 23 d. perkeltas į kamerą Nr. 388 (plotas – 26,96 m2),... 76. – 2016 m. kovo 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 302 (plotas – 8,05 m2),... 77. – 2016 m. kovo 25 d. – 2016 m. kovo 31 d. kameroje Nr. 302 buvo 2 asmenys;... 78. – 2016 m. balandžio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 386 (plotas – 26,81 m2),... 79. – 2016 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 115 buvo 4 asmenys;... 80. – 2016 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 115 buvo 2 asmenys;... 81. – 2016 m. balandžio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 376 (plotas – 7,35 m2),... 82. – 2016 m. balandžio 5 d. – 2016 m. balandžio 24 d. kameroje Nr. 376 buvo... 83. – 2016 m. balandžio 25 d. kameroje Nr. 376 buvo 1 asmenys;... 84. – 2016 m. balandžio 26 d. – 2016 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 376 buvo 2... 85. – 2016 m. gegužės 4 d. išvyko į Marijampolės pataisos namus.... 86. 2. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, vadovaudamasis HN 134:2015, atliko... 87. 2.1. Atlikęs periodinę tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos... 88. 2.2. Atlikęs operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos... 89. II... 90. 1. Pareiškėjas A. B. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės,... 91. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas A. B.... 92. 3. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 93. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 94. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 95. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 96. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 97. 4. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas A. B. į Lukiškių... 98. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 99. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 100. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 101. 6. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 102. Nors pareiškėjas pabrėžė, kad yra romų tautybės, tačiau duomenų, kad... 103. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 104. 7. Atsakovė prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus... 105. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 106. Pareiškėjo A. B. (A. B.) skundą tenkinti iš dalies.... 107. Priteisti pareiškėjui A. B. (A. B.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 108. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 109. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...