Byla e2A-877-196/2016
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Romualdos Janovičienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ANTĖJA“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-649-372/2016, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ANTĖJA“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti neteisėtu bei panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dalyje, kur buvo nuspręsta atmesti 2016 m. kovo 23 d. UAB „ANTĖJA“ pretenziją dėl Konkurso sąlygų 2.3.4, 3.11 punktuose. Pripažinti neteisėtomis ir įpareigoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką keisti vykdomo supaprastinto atviro konkurso medicininių laboratorinių tyrimų pirkimui Konkurso sąlygų 2.3.4. ir 3.11 punktus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nustatyta, kad atsakovė 2016 m. kovo 18 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl medicininių laboratorinių tyrimų pirkimo Nr.172458 (toliau - Konkursas). Ieškovė nurodė, kad ketino dalyvauti jame ir pateikti atsakovei pasiūlymą, tačiau mano, kad Konkurso sąlygos, numatytos 2.3.4 ir 3.11 punktuose yra neteisėtos, neatitinka Konkurencijos bei Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatų, pažeidžia ieškovės ir kitų tiekėjų interesus. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sąlygomis, pateikė atsakovei pretenziją dėl Konkurso sąlygų, nurodytų 2.3.4; 3.2.4; 3.11 punktuose, kurią atsakovė atmetė. Ieškovės nuomone, Konkurso sąlygų 3.11 punkte nustatyta sąlyga nepagrįstai riboja konkurenciją, o 2.3.4. punkte išdėstytas reikalavimas atlikti ekstrinius tyrimus per 15-30 minučių, neatitinka elementarių sąžiningumo ir protingumo principų bei yra perteklinis; tokie reikalavimai net nėra taikomi vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančiose asmens sveikatos įstaigose, remiantis Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1242.

6Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčijama Konkurso sąlygų 2.3.4 punkto nuostata, jog ekstriniai tyrimai turi būti atliekami ir atsakymai pateikiami pacientui arba jį siuntusiam gydytojui per 15-30 min., yra teisėtas reikalavimas ir nelaikytinas dirbtinai ribojančiu konkurenciją. Atsakovė taip pat pažymėjo, kad Konkurso sąlygų 3.11 punktas neriboja konkurencijos tarp tiekėjų, tačiau įpareigoja nekonkuruoti su pačia perkančiąja organizacija (atsakove). Konkurso sąlygų 3.11 punkte nustatyta sąlyga nepažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkto, nes atsakovė niekada nesudarė jokių susitarimų pasidalinti rinką, o tik siekia įsigyti paslaugas iš bet kurio geriausią pasiūlymą pateikusio ir Konkurso sąlygas atitinkančio tiekėjo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė atsakovei VšĮ Šiaulių centro poliklinikai iš ieškovės UAB „ANTĖJA“ 1 270 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Dėl Konkurso sąlygų 3.11 punkto teismas nurodė, kad perkančioji organizacija siekia, jog tiekėjai nekonkuruotų su ja jos pagrindinėje veikloje, o būtent teikiant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas. Tai reiškia, kad šiame konkurse kaip tiekėjas neturėtų dalyvauti subjektas, teikiantis šeimos medicinos paslaugas, o kartu siekiantis dalyvauti konkurse dėl medicininių laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo. Teismas konstatavo, jog atsakovės sąlygos neriboja konkurencijos, kadangi perkamų paslaugų pobūdis niekaip neapriboja ieškovės teisės teikti medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas.

10Dėl Konkurso sąlygų 2.3.4 punkto teismas nurodė, kad atsakovės iškeltas reikalavimas, jog ekstriniai tyrimai būtų atlikti per 15-30 minučių, yra protingas ir realiai įgyvendintinas Konkurse dalyvaujančių tiekėjų. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų pripažinti nesąžiningais ar pertekliniais atsakovės argumentus dėl nurodytų terminų pagrįstumo. Pirkimo objektas – laboratoriniai tyrimai, jų atlikimas, kaip įmanomai skubiau, siejamas su tokia esmine vertybe, kaip žmogaus sveikata ir gyvybė. Todėl toks pakankamai trumpo termino ekstriniams tyrimams nustatymas taip pat reiškia ir viešojo intereso apsaugą. Teismas konstatavo, kad atsakovės noras ir ateityje, kuo operatyviau suteikti tyrimų paslaugas Šiaulių miesto bendruomenės nariams, rodo atsakovės rūpinimąsi savo pacientais, o ne tiekėjų siekiais paslaugas teikti per jiems patogų laiką. Teismas taip pat pažymėjo, kad nei viena šalis nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, jog reikalavimas atlikti ekstrinius tyrimus per 15-30 minučių, sąlygotų atliekamų tyrimų pabrangimą, todėl nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė siekdama įsigyti greičiau atliekamus tyrimus, neracionaliai naudoja lėšas.

11Dėl pretenzijos pagrįstumo teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 3.11 ir 2.3.4 punktuose išdėstytos nuostatos yra teisėtos ir pagrįstos, todėl nėra pagrindo vertinti atsakovės veiksmų, atmetus ieškovės 2016 m. kovo 23 d. pretenziją dėl Konkurso sąlygų 2.3.4 ir 3.11 punktų.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovė (apeliantė) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, t. y. 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos sprendimą (įformintą 2016 m. balandžio 1 d. raštu Nr.01-02-538V) dalyje, kur buvo nuspręsta atmesti 2016 m. kovo 23 d. UAB „ANTĖJA“ pretenziją dėl supaprastinto atviro konkurso medicininių laboratorinių tyrimų pirkimui (pirkimo Nr. 172458) Konkurso sąlygų, numatytų 2.3.4., 3.11. punktuose; 2) pripažinti neteisėtomis ir įpareigoti VšĮ Šiaulių centro polikliniką keisti vykdomo supaprastinto atviro konkurso medicininių laboratorinių tyrimų pirkimui Konkurso sąlygų 2.3.4 ir 3.11 punktus; 3) pakeisti Konkurso sąlygų 2.3.4 punktą, jį išdėstant taip: „rutininiai tyrimai turi būti atliekami ir atsakymai pateikiami pacientui arba jį siuntusiam gydytojui 2-4 valandų laikotarpyje, ekstriniai tyrimai - per 60 minučių. Kitų tyrimų rezultatai turi būti pateikiami per 24 - 72 valandas nuo mėginių išsiuntimo“; 4) pašalinti iš Konkurso sąlygų 3.11 punktą, numatantį: „Įpareigojimas nekonkuruoti. Tiekėjas (arba kiekvienas paslaugų teikėjų grupės narys, jeigu pateikiamas bendras pasiūlymas jungtinės veiklos sutarties pagrindu) privalo nekonkuruoti su perkančiąja organizacija jos pagrindinėje veikloje. Pateiktoje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos galiojančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijos licencijoje ir/ar atestavimo pažymėjime neturi būti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinines - šeimos medicinos“. Apeliantė taip pat prašė priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

141. Pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų tikslas yra užtikrinti konkurenciją, o Konkurso sąlygų 3.11 punkto nuostata „Įpareigojimas nekonkuruoti“ akivaizdžiai riboja konkurenciją. Šis draudžiamas ribojimas pirmiausia pasireiškia tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo. Todėl apelianto nuomone, šios sąlygos palikimas lemtų Konkurencijos įstatymo draudžiamo susitarimo, kuriuo siekiama riboti konkurenciją, sudarymą bei konkurencijos pažeidimą. Teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovė turi teisę teikti bei teikia ne tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugas, bet ir eilę kitų paslaugų, kaip pavyzdžiui antrinio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros medicinines paslaugas, laboratorinės diagnostikos paslaugas ir kitas, kurios neatsispindi Konkurso sąlygų 3.11 punkte, nors taip pat priskiriamos pagrindinei atsakovės veiklai. Apeliantės nuomone, ginčijamu Konkurso sąlygų 3.11 punktu, siekiama sudaryti išskirtines sąlygas UAB „Medicina practica laboratorija“, su kuria atsakovė 2013 m. balandžio 2 d. sudarė Laboratorinių tyrimų pirkimo – pardavimo sutartį.

152. Konkurencijos ribojimas pagal Konkurso sąlygų 3.11 punktą pasireiškia ir draudžiamu konkurencijos ribojimu tarp pačių tiekėjų. Tokią išvadą suponuoja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi sąlygoms, reikalavimai, kurie atima galimybę pirkime dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams.

163. Teismas nepagrįstai sprendė, jog Konkurso sąlygų 2.3.4 punktas nėra perteklinis ir gali būti realiai įgyvendinamas. Nors 2013 m. balandžio 2 d. Laboratorinių tyrimų pirkimo – pardavimo sutartyje, atsakovės sudarytoje su UAB „Medicina practica laboratorija“ nurodytas ekstrinių tyrimų atlikimo laikas yra 15-20 minučių, tačiau įvertinus abiejų įstaigų lokacines vietas, atliekamo tyrimo techniką, apeliantei kyla abejonių, ar ekstriniai tyrimai realiai yra atliekami per tokį trumpą laiką.

174. Teismas, vertindamas Konkurso sąlygų 2.3.4 punktą, nesivadovavo Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1242, Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimu aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V- 1242 (toliau – Aprašai), bei Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17 (toliau – Programa), nuostatomis, kuriose tyrimų atlikimo trukmė nurodoma ne ilgesnė kaip per 2 valandas.

185. Nors pirmosios instancijos teismas Konkurso sąlygų 2.3.4 punkte nustatytą itin trumpą tyrimų atlikimo trukmę pateisino viešojo intereso apsauga, tačiau apeliantės nuomone, viešasis interesas būtų tinkamai užtikrintas nustačius ir iki 1 val. ekstrinių tyrimų atlikimo trukmę, kadangi 2.3.4 punkte nurodyti reikalavimai yra pertekliniai. Atsižvelgiant į tai, kad itin mažai įmonių turi tokią techniką, kuri leidžia per trumpesnį laiko tarpą atlikti tyrimus, akivaizdu, jog tokiu būdu iš Konkurso eliminuojama didelė dalis tiekėjų, kurie galėtų teikti pasiūlymus ir siūlyti mažesnes kainas.

19Atsakovė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti atsakovei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

201. Atsakovė niekada neturėjo tikslo riboti konkurencijos, tačiau siekė apsaugoti savo interesus, nes laimėjusiam tiekėjui, sutarties vykdymo metu, bus atskleista tam tikra konfidenciali informacija, sudaranti perkančiosios organizacijos komercinę paslaptį (apie pacientus ir paslaugų teikimo ypatumus), kurios atskleisti konkuruojančiam ūkio subjektui perkančioji organizacija nepageidauja. Atsakovė, nustatydama nekonkuravimo sąlygą, siekė, jog tiekėjas su ja nekonkuruotų tik pagrindinėje atsakovės veikloje, t. y. teikiant šeimos medicinos paslaugas.

212. Apeliantės teiginiai dėl konkurencijos tarp pačių tiekėjų ribojimo yra nepagrįsti, kadangi atsakovė niekada nesiekė sudaryti susitarimų su atitinkamu tiekėju ar jų grupe. Nors apeliantė teigia, kad atsakovė pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punkte keliamus reikalavimus, tačiau savo teiginių nepagrindė įrodymais.

223. Atsakovė Konkurso sąlygų 2.3.4 punkte nustačiusi reikalavimą ekstrinius tyrimus atlikti ne ilgiau kaip per 15-30 minučių, siekia, jog atsakovės pacientai ir ateityje gautų kokybiškas bei operatyvias paslaugas, kaip ir šiuo metu. Patenkinus apeliantės reikalavimą prailginti ekstrinių tyrimų atlikimo laiką iki 60 minčių, nebūtų užtikrintos pacientų teisės į greitą ligų diagnostiką, esant ūmaus susirgimo atveju.

234. Apeliantės skunde nurodyti argumentai dėl šiuo metu 2013 m. balandžio 2 d. sudarytos Laboratorinių tyrimų pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo yra visiškai nepagrįsti įrodymais, o tik pačios apeliantės samprotavimais bei nurodytais maksimaliais kraujo tyrimo terminais, kurie naudojant šiuolaikines technologijas nėra tokie ilgi.

245. Apeliantė nepagrįstai ekstrinių tyrimų atlikimą per trumpesnį laiką sieja su brangesne tokių tyrimų kaina. Atsakovės tikslas yra įsigyti ne bendrai pigiausią paslaugą, bet būtent reikalingas paslaugas, t. y., jog ekstriniai tyrimai būtų atliekami per 15-30 minučių, už žemiausią kainą. Apeliantė nepateikė teismui jokių įrodymų, kad skubesnis ekstrinių tyrimų atlikimas savaime reiškia ir jų pabrangimą.

256. Apeliaciniame skunde nurodytuose teisės aktuose (Aprašuose ir Programoje) nustatyti tik minimalūs tyrimų atlikimo reikalavimai, tačiau perkančioji organizacija turi teisę nusistatyti ir aukštesnius reikalavimus nei minimalieji. Be to, apeliantės Aprašuose minimi terminai buvo nustatyti daugiau kaip prieš septynerius metus, o nuo to laiko technologijos ženkliai patobulėjo. Pažymėtina, kad Programoje, kuri buvo patvirtinta 2012 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, numatyti jau trumpesni tyrimų atlikimo terminai, o tai patvirtina tyrimų atlikimo trumpėjimo tendencijas.

267. Reikalavimas panaikinti atsakovės 2016 m. balandžio 1 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmesta 2016 m. kovo 23 d. ieškovės pretenzija, yra perteklinis. Teismas pagrįstai nesprendė šio ieškovės reikalavimo, kadangi jis neteko teisinės reikšmės, kai teismas atmetė ieškovės reikalavimus dėl Konkurso sąlygų ginčytinų 3.11 ir 2.3.4 punktų pakeitimo.

272016 m. liepos 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gauti apeliantės papildomi paaiškinimai dėl atsakovės pateikto atsiliepimo į apeliacinį skundą. Apeliantė prašo prijungti prie bylos papildomus paaiškinimus bei panaikinti pirmosios instancijos teismo skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Kartu su papildomais paaiškinimais apeliantė pateikė teismui naujus įrodymus, t y. išrašą iš Asmens duomenų valdytojų valstybės registro; išrašą iš tinklapio www.siauliupoliklinika.lt; vadybos sistemos darbo instrukciją dėl DI – 2 5.4-1 Mėginio paruošimo tyrimui bei akreditacijos sertifikatą.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

29Dėl bylos nagrinėjimo ribų

30Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

31Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta, taip pat nėra pagrindo peržengti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį ribas.

32Dėl naujų įrodymų priėmimo

33Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 straipsnis). CPK įtvirtinta ribota apeliacija, kuriai būdinga tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar teismas juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-649/2006; 2007 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2007; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-237/2008). Kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008; 2013 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2013).

34Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė teismui naują įrodymą – ieškovės Licenciją Nr. 3126. Šis naujas įrodymas kartu su apeliaciniu skundu buvo išsiųstas ir atsakovei, kuri nereiškė prieštaravimo dėl naujo įrodymo priėmimo. Teisėjų kolegija, įvertinusi, jog šis įrodymas yra svarbus nagrinėjamoje byloje, o atsakovė yra su juo susipažinusi, todėl jo priėmimas nepažeistų šalių rungimosi principo, priima šį naują įrodymą bei prijungia jį prie bylos (CPK 12, 314 str.).

35Likus vienai dienai iki teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme pradžios, t. y. 2016 m. liepos 4 d., apeliantė pateikė teismui naujus paaiškinimus dėl atsakovės atsiliepimo į ieškovės apeliacinį skundą bei naujus įrodymus. CPK 323 straipsnis nurodo, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį skundą yra draudžiama. Teisėjų kolegija, susipažinusi su papildomais paaiškinimais ir apeliantės dokumentuose nurodomomis aplinkybėmis, nustatė, kad dalis jų yra atkartojama, kaip ir apeliaciniame skunde, o dalis – nurodoma naujai. Todėl apeliantės 2016 m. liepos 4 d. pateiktų naujų procesinių dokumentų ir įrodymų priėmimas reikštų, jog apeliacinės instancijos teismas išeina ne tik už apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį nagrinėjimo ribų (CPK 306 str. 2 d., 320 str.), bet ir imasi tirti naujus, pirmosios instancijos teisme nenagrinėtus faktus, grindžiamus naujais įrodymais. Todėl, atsižvelgiant į paminėtų proceso teisės normų reikalavimus, į proceso koncentracijos bei operatyvumo principus, apeliantės 2016 m. liepos 4 d. pateiktus procesinius dokumentus bei įrodymus atsisakytina priimti.

36Dėl Konkurso sąlygų 3.11 punkto

37Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja valstybės valdžios, savivaldybių institucijas teisinėmis priemonėmis užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę; tokios priemonės – tai ūkio subjektų susitarimų, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, draudimas, piktnaudžiavimo vyraujančia padėtimi draudimas, rinkos koncentracijos kontrolė bei atitinkami koncentracijos draudimai, nesąžiningos konkurencijos draudimas, įstatymuose nustatytų sąžiningos konkurencijos apsaugos taisyklių laikymosi kontrolė, atsakomybė už jų pažeidimus (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 6 d. nutarimas).

38Konstituciniai sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvai įgyvendinami žemesnės galios teisės aktuose. Konkurencijos įstatyme, inter alia, įtvirtintas konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konkurentų sudaryti šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose išvardyti susitarimai visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją.

39Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalyje pateikta susitarimo apibrėžtis, t. y. nurodyta, kad susitarimas – bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą. Konstitucinė sąžiningos konkurencijos koncepcija, kuri, be kita ko, apima draudimus sudaryti priešingus konkurencijai susitarimus, suponuoja tai, kad ūkio subjektai, laisvai veikdami rinkoje, varžosi vieni su kitais lygiais teisiniais pagrindais, kad jie savarankiškai priima sprendimus dėl ūkinės veiklos ir šiuo požiūriu nepriklauso vieni nuo kitų.

40Kiekvienas rinkoje veikiantis ūkio subjektas turi nepriklausomai pasirinkti, kaip jis joje elgsis. Toks reikalavimas neeliminuoja galimybės ūkio subjektui protingai prisiderinti prie esamų ar numanomų savo konkurentų veiksmų. Tačiau griežtai draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti esamų ar potencialių konkurentų elgesį ar atskleisti reikšmingą (neviešinamą) informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje atsiradimas (Teisingumo Teismo 1999 m. liepos 8 d. sprendimas, priimtas byloje C-49/92 P, 1999 m. liepos 8 d. sprendimas, priimtas byloje C-199/92 P, 2009 m. birželio 4 d. sprendimas, priimtas byloje C-8/08 ir minėtuose sprendimuose nurodyta Teisingumo Teismo praktika; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A1-686/2006).

41Šių teismų praktikoje susitarimas konkurencijos teisės prasme suprantamas itin plačiai, nekeliant esminių reikalavimų tokio susitarimo išraiškos būdui ar formai. Vertinant, ar ūkio subjektų elgesys laikytinas susitarimu pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pakanka nustatyti eksplicitinį arba implicitinį šalių valios (norų, ketinimų) sutapimą (suderinimą) veikti rinkoje atitinkamu būdu, o subjektyvūs pareiškėjų siekiai, dalyvaujant susitarime, paprastai neturi jokios reikšmės (Europos Sąjungos Bendrojo teismo 1989 m. gruodžio 17 d. sprendimas, priimtas byloje T-7/89, 2002 m. kovo 20 d. sprendimas, priimtas byloje T-9/99, 2011 m. lapkričio 30 d. sprendimas, priimtas byloje T-208/06, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. A858-294/2011; 2011 m. birželio 23 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011).

42Sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas. Jo kaip bendrojo imperatyvo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti tiekėjų konkurenciją. Rengdama viešuosius pirkimus perkančioji organizacija siekia, kad procedūroje dalyvaujantys ūkio subjektai pateiktų konkuruojančius pasiūlymus. Tais atvejais, kai ūkio subjektai komercinių pasiūlymų sąlygas iš anksto derina prieš juos pateikdami viešuosius pirkimus rengiančiai organizacijai, viešojo pirkimo laimėtoją nulemia ne sąžininga konkurencinė kova, o įstatymui prieštaraujantis išankstinis ūkio subjektų susitarimas, dėl kurio viešųjų pirkimų procedūra tampa neteisėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-415/2016).

43Nagrinėjamoje byloje, apeliantė ginčija Konkurso sąlygų 3.11 punkto nuostatas, kuriose nurodytas įpareigojimas nekonkuruoti, o būtent, jog tiekėjas privalo nekonkuruoti su perkančiąja organizacija jos pagrindinėje veikloje, t. y. teikiant šeimos medicinos paslaugas. Nors Konkurso sąlygose aiškiai nurodytas draudimas tiekėjui konkuruoti su pačia perkančiąja organizacija, tačiau apeliantės nuomone, šis ginčijamas punktas riboja konkurenciją ir tarp pačių tiekėjų bei pažeidžia Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Kadangi apeliantė nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių minėtus apeliantės teiginius, teisėjų kolegija juos laiko nepagrįstais ir deklaratyvaus pobūdžio.

44Aukščiau minėtoje kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimas gali būti nustatytas tuomet, kai nustatomas susitarimas tarp pačių tiekėjų. Pareiga identifikuoti, nustatyti ir ištirti konkurse dalyvaujančių ūkio subjektų nekonkuravimo apraiškas pirmiausia tenka perkančiajai organizacijai kaip subjektui, atsakingam už pirkimo proceso skaidrumo užtikrinimą. Tuo tarpu paneigti šį priežastinį ryšį turi patys antikonkurenciniais veiksmais kaltinami ūkio subjektai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-155-415/2016). Nagrinėjamuoju atveju, atsakovė nurodė, jog nenustatė jokių susitarimų tarp tiekėjų, be to, ir pati apeliantė teismui nepateikė informacijos, jog toks konkurenciją ribojantis susitarimas tarp tiekėjų galėjo ar gali egzistuoti. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantės teiginiai, jog Konkurso sąlygų 3.11 punkte nustatytas įpareigojimas nekonkuruoti pažeidžia Konkurencijos įstatymo nuostatas ir riboja konkurenciją tarp pačių tiekėjų, laikytini nepagrįstais.

45Kaip minėta, Konkurso sąlygų 3.11 punkte nustatytas įpareigojimas nekonkuruoti yra taikytinas tik tarp tiekėjo ir pačios perkančiosios organizacijos, pagrindinėje jos veikloje – šeimos medicinos paslaugų teikime, t. y. tiekėjo pateiktoje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos galiojančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijos licencijoje ir / ar atestavimo pažymėjime neturi būti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos. Apeliantės nuomone, šis reikalavimas nepagrįstai riboja konkurenciją tarp perkančiosios organizacijos ir Konkurse dalyvaujančių ar norinčių dalyvauti tiekėjų. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliantės nuomone, kad konkurencijos ribojimas yra draudžiamas, tačiau kartu pažymi, jog konkurencija tarp ūkio subjektų turi būti sąžininga, vykti lygiomis teisėmis, o nesinaudojant iš perkančiosios organizacijos gauta konfidencialia informacija. Iš nagrinėjamoje byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė sudariusi sutartį su Konkursą laimėjusiu tiekėju dėl laboratorinių tyrimų, atitinkamai tam tiekėjui turės atskleisti ir konfidencialią informaciją apie savo pacientus, jų adresus, srautus ir pan. Todėl tiekėjas turėdamas šią informaciją apie perkančiosios organizacijos pacientus, ir pats teikdamas šeimos medicinos paslaugas, atsidurtų geresnėje padėtyje negu kiti tiekėjai ar pati perkančioji organizacija, o tokia konkurencija negalėtų būti laikoma sąžininga. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog Konkurso sąlygų 3.11 punkte nurodyta sąlyga „Įpareigojimas nekonkuruoti“, o būtent tiekėjams su perkančiąja organizacija, nėra ribojanti konkurenciją tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos, tačiau vertintina kaip apsauganti perkančiąją organizaciją nuo nesąžiningos konkurencijos, kuomet tiekėjas žinodamas atsakovės pacientų duomenis, imtų pats nesąžiningai konkuruoti ir pervilioti pacientus į savo gydymo įstaigą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šis ginčijamas reikalavimas yra taikytinas ne tik pasiūlymo dalyvauti Konkurse teikimo metu, bet ir visą viešojo pirkimo sutarties galiojimo bei vykdymo laikotarpį. Iš apeliantės teismui pateikto naujo įrodymo (Licencijos Nr. 3126) matyti, kad apeliantė teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugas. Nors apeliantė teigia, kad šių paslaugų ji neteikia Šiaulių mieste, t. y. ten, kur jas teikia atsakovė, tačiau atsakovės Konkurso sąlygose nėra numatyta išimtis, jog įpareigojimas nekonkuruoti galioja tik atsakovės veikimo teritorijoje. Akivaizdu, kad numatytas įpareigojimas nekonkuruoti galioja visiems tiekėjams, kurie teikia šeimos medicinos paslaugas. Be to, ir pati apeliantė nepateikė jokių garantijų, kad per visą sutarties su atsakove vykdymo laikotarpį, ji nepradėtų teikti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros medicinos – šeimos medicinos paslaugų Šiaulių mieste.

46Nepagrįstu laikytinas ir apeliantės argumentas, kad teismas nevertino faktinės aplinkybės, jog atsakovė pagal turimą licenciją teikia ir kitas medicinines paslaugas, o ne tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros šeimos medicinos paslaugas. Pažymėtina, kad atsakovė niekada neneigė, jog teikia ir kitas gydomąsias paslaugas, tačiau skundžiamos 3.11 sąlygos tikslas yra apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo nesąžiningos konkurencijos jos pagrindinėje veikloje, būtent teikiant šeimos medicinos paslaugas, t. y., kad sutartį sudaręs tiekėjas, sužinojęs duomenis apie atsakovės pacientus, turėtų itin palankias sąlygas juos pervilioti į savo gydymo įstaigą. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Konkurso sąlygų 3.11 punkte nurodytos sąlygos – „įpareigojimo nekonkuruoti“ – palikimas, nelemtų konkurencijos ribojimo Viešųjų pirkimų įstatymo prasme, nes tokio tikslo atsakovė neturi ir niekada neturėjo. Nustatydama šią sąlyga, perkančioji organizacija siekė pati apsisaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pašalinti iš Konkurso sąlygų 3.11 punktą.

47Dėl Konkurso sąlygų 2.3.4 punkto

48Nuosekliai plėtojamoje kasacinio teismo praktikoje, pažymima, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, VPĮ 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių; pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų; VPĮ 25 straipsnio nuostatos aiškios, tikslios, iš esmės nepaliekančios taikymo laisvės, t. y. išimties; bendrųjų įstatymo normų – viešųjų pirkimų principų (ar bendrųjų teisės principų) – taikymas, taip pat siekis užtikrinti viešąjį interesą, atitinkamo pirkimo objekto specifiškumas ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo svarba nepateisina praktikos, kuria būtų akivaizdžiai nukrypta nuo teisinio reguliavimo, iškreipta įstatymo leidėjo valia sureguliuoti atitinkamus teisinius santykius; tam tikrais atvejais aukšti ar VPĮ arba kitiems teisės aktams prieštaraujantys perkančiosios organizacijos reikalavimai nepateisinami jokiais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015).

49Nagrinėjamoje byloje atsakovė Konkurso sąlygų 2.3.4 punkte nustatė, jog ekstriniai tyrimai turi būti atlikti per 15-30 minučių, o apeliantės nuomone, ši sąlyga yra perteklinė, ribojanti tarp tiekėjų konkurenciją, kadangi praktiškai yra neįmanoma per tokį trumpą laiką atlikti kraujo tyrimus, o jeigu ir būtų įmanoma tai padaryti, tai ženkliai padidintų perkamos paslaugos kainą. Su tokia apeliantės nuomone, teisėjų kolegija nesutinka.

50Kaip teisingai ir pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, 15-30 minučių terminas ekstrinių tyrimų atlikimui yra realus laikas. Tai patvirtina ir šiuo metu galiojanti atsakovės su UAB „Medicina practica laboratorija“ 2013 m. balandžio 2 d. sudaryta Laboratorinių tyrimų pirkimo – pardavimo sutartis, kurios 2.1.2 punkte nurodyta, jog ekstriniai tyrimai atliekami per 15-20 minučių. Atsakovė jokių pretenzijų tyrimus atliekančiai įmonei nėra pareiškusi, priešingai, nurodžiusi, jog tyrimus atliekanti įmonė visus tyrimus atlieka laiku, laikydamasi sutartyje nustatytų terminų. Įvertinusi minėtas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė, vykdydama naują tyrimų pirkimo Konkursą, pagrįstai siekia gerinti savo pacientams teikiamas paslaugas, o ne priešingai – ilginti ekstrinių tyrimų atlikimo trukmę iki 1 val. Apeliantė nepateikė teismui įrodymų, kad iki šiol galiojanti 2013 m. balandžio 2 d. sutartis, kurioje nustatytas 15-20 minučių ekstrinių tyrimų atlikimo laikas, yra vykdoma nesilaikant sutartyje nustatytų terminų. Apeliantė, kaip įrodymą, jog neįmanomą per 15-20 minučių atlikti ekstrinius tyrimus, pateikė pačios parengtą lentelę, kurioje apeliantė analizuoja atstumus tarp atsakovės ir UAB „Medicina practica laboratorija“ buveinių, per kokį laiko tarpą tyrimas gali būti pristatytas į laboratoriją, kraujo krešulio susidarymo trukmę ir pan. Teisėjų kolegija, šią apeliantės parengtą lentelę, vertina kritiškai, nes joje nurodyti itin ilgi kraujo tyrimo atlikimo terminai, kuriais atsakovė dirbtinai stengiasi parodyti ilgą ekstrinių tyrimų atlikimo laiką. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog ekstrinių tyrimų atlikimui atsakovė yra paskyrusi patalpas, esančias Vytauto g. 101, Šiauliuose, skubios pagalbos kabinete. Šios aplinkybės patvirtina faktą, jog apeliantės sudarytoje lentelėje nurodyti neva šiuo metu atliekamų ekstrinių tyrimų terminai, yra apskaičiuoti neteisingai, vadovaujantis neaiškiais kriterijais, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra pagrindo jais vadovautis.

51Kadangi atsakovės pradėtas viešasis pirkimas yra susijęs su asmenų sveikata, savalaikiu tyrimų atlikimu, esant ūmiam sveikatos sutrikimui, akivaizdu, kad jam atsakovė kelia aukštesnius reikalavimus, nei jie nustatyti Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1242, Bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimu apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V- 1242 bei Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programose, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17. Kaip matyti, minėti Aprašai buvo patvirtinti dar 2008 metais, todėl nėra pagrindo nesutikti su atsakovės argumentais, jog per tokį laikotarpį tyrimų atlikimo technika yra pasikeitusi bei patobulėjusi. Nors apeliantės minėti teisės aktai yra galiojantys, tačiau juose yra nustatyti minimalūs reikalavimai. Kita vertus, perkančiajai organizacijai, vykdant Konkursą, nėra draudžiama nusistatyti aukštesnius reikalavimus. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-17, 28.3 punktas numato, jog būtina taikyti priemones, kurios leistų pagreitinti tyrimų atlikimo laiką. Taigi, tai tik patvirtina, jog keičiantis šiuolaikinėms technologijos, turi trumpėti ir tyrimų atlikimo trukmė.

52Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nagrinėjamuoju atveju, atsakovei vertinant tiekėjų kvalifikacijas, labai svarbus yra kokybinis kriterijus, o ne minimalių teisės aktuose nustatytų kriterijų įgyvendinimas, nekeliant aukštesnių reikalavimų tiekėjams, bei pačiai perkančiajai organizacijai nesiekiant pagerinti paslaugų kokybės pacientų aptarnavimo srityje. Perkančiosios organizacijos siekis įsigyti jos poreikius atitinkančias paslaugas ar prekes, negali būti vertinamas kaip neracionalus lėšų naudojimas. Lėšos racionaliai naudojamos tuomet, kai perkančioji organizacija perka tai, kas atitinka jos poreikius, už žemiausią kainą. Be to, kaip teisingai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, apeliantė nepateikė įrodymų, jog ekstrinių tyrimų atlikimas per 15- 30 minučių jau savaime reiškia paslaugos pabrangimą. Todėl šių aplinkybių visuma leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, jog reikalavimas atlikti ekstrinius tyrimus per trumpesnį laiką, nei nurodyta dar 2008 metais sudarytuose Aprašuose, yra visiškai pagrįstas, atitinkantis atsakovės, kaip sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, poreikius bei tikslus, ir negali būti vertinamas kaip perteklinis. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės reikalavimą dėl Konkurso sąlygų 2.3.4 punkto pakeitimo ieškovės pageidaujamuoju būdu, priėmė teisingai ir pagrįstą sprendimą.

53Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

54Apeliantė tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde, pateikė prašymą teismui pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimą dalyje, kur nuspręsta atmesti ieškovės pretenziją dėl Konkurso sąlygų, numatytų 2.3.4 ir 3.11 punktuose. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad apeliantės skundas yra atmestinas, konstatuoja, jog nėra pagrindo vertinti atsakovės veiksmų dėl 2016 m. kovo 23 d. pretenzijos atmetimo.

55Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

56Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais. Todėl apeliacinis skundas atmestinas paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

57Dėl bylinėjimosi išlaidų

58CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalyje inter alia – išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurių galimus maksimalius dydžius nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 2 d.). Nagrinėjamoje byloje, apeliacinės instancijos teismui atmetus apeliantės skundą, atsakovei turi būti atlygintos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė nurodė, kad apeliacinės instancijos teisme jos turėtos bylinėjimosi išlaidos siekia 544,50 Eur ir pateikė teismui šias išlaidas patvirtinančius įrodymus (2016 m. birželio 2 d. PVM sąskaitą už teisines paslaugas Nr. ADB 2166; 2013 m. birželio 3 d. Mokėjimo nurodymą Nr. 699).

59CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,3 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2015 m. ketvirtąjį ketvirtį (atsiliepimas į apeliacinį skundą surašytas 2016 m. birželio 14 d.) sudarė 756,90 Eur, todėl maksimali atsakovei priteistina suma negali viršyti 983,97 Eur sumos. Kadangi atsakovės prašoma priteisti suma neviršija Rekomendacijos nurodytų maksimalių įkainių, atsakovei priteistina iš ieškovės 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str., 98 str.).

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Priteisti iš ieškovės UAB „ANTĖJA“ (įmonės kodas 300598351) atsakovei VšĮ Šiaulių centro poliklinikai 544,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus, 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti neteisėtu... 5. Nustatyta, kad atsakovė 2016 m. kovo 18 d. paskelbė supaprastintą atvirą... 6. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ginčijama... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 17 d. sprendimu ieškinį atmetė... 9. Dėl Konkurso sąlygų 3.11 punkto teismas nurodė, kad perkančioji... 10. Dėl Konkurso sąlygų 2.3.4 punkto teismas nurodė, kad atsakovės iškeltas... 11. Dėl pretenzijos pagrįstumo teismas nurodė, kad Konkurso sąlygų 3.11 ir... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovė (apeliantė) apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 14. 1. Pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų tikslas yra užtikrinti... 15. 2. Konkurencijos ribojimas pagal Konkurso sąlygų 3.11 punktą pasireiškia ir... 16. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, jog Konkurso sąlygų 2.3.4 punktas nėra... 17. 4. Teismas, vertindamas Konkurso sąlygų 2.3.4 punktą, nesivadovavo... 18. 5. Nors pirmosios instancijos teismas Konkurso sąlygų 2.3.4 punkte nustatytą... 19. Atsakovė atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo ieškovės... 20. 1. Atsakovė niekada neturėjo tikslo riboti konkurencijos, tačiau siekė... 21. 2. Apeliantės teiginiai dėl konkurencijos tarp pačių tiekėjų ribojimo yra... 22. 3. Atsakovė Konkurso sąlygų 2.3.4 punkte nustačiusi reikalavimą ekstrinius... 23. 4. Apeliantės skunde nurodyti argumentai dėl šiuo metu 2013 m. balandžio 2... 24. 5. Apeliantė nepagrįstai ekstrinių tyrimų atlikimą per trumpesnį laiką... 25. 6. Apeliaciniame skunde nurodytuose teisės aktuose (Aprašuose ir Programoje)... 26. 7. Reikalavimas panaikinti atsakovės 2016 m. balandžio 1 d. sprendimo dalį,... 27. 2016 m. liepos 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gauti apeliantės... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 29. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 30. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 31. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 32. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 33. Apeliacinio proceso paskirtis – patikrinti neįsiteisėjusio pirmosios... 34. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė teismui naują įrodymą –... 35. Likus vienai dienai iki teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme... 36. Dėl Konkurso sąlygų 3.11 punkto ... 37. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstitucinė sąžiningos... 38. Konstituciniai sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvai įgyvendinami... 39. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalyje pateikta susitarimo... 40. Kiekvienas rinkoje veikiantis ūkio subjektas turi nepriklausomai pasirinkti,... 41. Šių teismų praktikoje susitarimas konkurencijos teisės prasme suprantamas... 42. Sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas – iš VPĮ implicitiškai... 43. Nagrinėjamoje byloje, apeliantė ginčija Konkurso sąlygų 3.11 punkto... 44. Aukščiau minėtoje kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad Konkurencijos... 45. Kaip minėta, Konkurso sąlygų 3.11 punkte nustatytas įpareigojimas... 46. Nepagrįstu laikytinas ir apeliantės argumentas, kad teismas nevertino... 47. Dėl Konkurso sąlygų 2.3.4 punkto... 48. Nuosekliai plėtojamoje kasacinio teismo praktikoje, pažymima, kad... 49. Nagrinėjamoje byloje atsakovė Konkurso sąlygų 2.3.4 punkte nustatė, jog... 50. Kaip teisingai ir pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, 15-30... 51. Kadangi atsakovės pradėtas viešasis pirkimas yra susijęs su asmenų... 52. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nagrinėjamuoju atveju, atsakovei vertinant... 53. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 54. Apeliantė tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde, pateikė prašymą... 55. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 56. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 58. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 59. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 61. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 17 d. sprendimą palikti... 62. Priteisti iš ieškovės UAB „ANTĖJA“ (įmonės kodas 300598351) atsakovei...