Byla 2A-1403/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo advokatų profesinės bendrijos „Č. ir partneriai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-7544-590/2011 pagal ieškovo advokatų profesinės bendrijos „Č. ir partneriai“ ieškinį atsakovams Viešųjų pirkimų tarnybai, Kauno miesto savivaldybės administracijai (tretieji asmenys: advokatų kontora „B. ir G.“, advokatų kontora „E. S.“, advokatų kontora „T., G., S. ir partneriai“, advokatų L. J. ir R. K. profesinė bendrija „ADLEX“, advokatų kontora „ECOVIS M., K. ir partneriai“, advokatų profesinė bendrija „N. B. & partners“, advokatų kontora „S. & Partners“) dėl viešo konkurso teisinių santykių.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno miesto savivaldybės administracija organizavo ir atliko teisinių paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas 2011 m. rugsėjo 9 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) ir leidinio ,,Valstybės žinios“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ Nr. 72. Pirkimas buvo vykdomas CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Teisinių paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentų 10.1 punkte buvo numatyta, kad perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis. Pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2011 m. rugsėjo 28 d. 14 val., tačiau ieškovo pasiūlymas nurodytu pasiūlymų pateikimo terminu CPV IS nebuvo pateiktas.

5Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu sustabdyti viešąjį konkursą dėl teisinių paslaugų pirkimo, o taip pat kreipėsi į atsakovą Viešųjų pirkimų tarnybą su pretenzija dėl centrinio viešųjų pirkimų portalo gedimo, prašydamas išspręsti su gedimais CVP IS susijusias problemas. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija nesustabdė viešųjų pirkimų procedūrų ir 14 val. buvo paskelbti viešųjų pirkimų rezultatai, tarp kurių nebuvo advokatų profesinės bendrijos „Č. ir partneriai“ pasiūlymo. Ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją ir prašė išsireikalauti iš Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) serveryje saugomą 2011 m. rugsėjo 28 d. 13:49:56 pateiktą ieškovo pasiūlymą, tačiau pretenzija buvo atmesta.

6Ieškovas Advokatų profesinė bendrija „Č. ir partneriai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų tarnybą perduoti perkančiajai organizacijai Kauno miesto savivaldybės administracijai Viešųjų pirkimų tarnybos serveryje, kuriame kaupiami ir saugomi perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų patalpinti duomenys ir dokumentai, saugomą ieškovų Advokatų profesinės bendrijos „Č. ir partneriai“ 2011 m. rugsėjo 28 d. pateiktą pasiūlymą (dokumentus ir jų priedus, skirtus pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos paskelbtam viešajam teisinių paslaugų pirkimui Nr. 110842 (CVP IS Nr. 56474); įpareigoti perkančiąją organizaciją Kauno miesto savivaldybės administraciją vertinti Advokatų profesinės bendrijos „Č. ir partneriai“ pateiktą pasiūlymą dėl teisinių paslaugų pirkimo viešajame konkurse kartu su kitų tiekėjų pateiktais pasiūlymais. Nurodė, kad atliko visus reikalingus veiksmus norint dalyvauti elektroniniame pirkime CVP IS, tačiau dėl to, kad mygtukas „Siųsti“ buvo neaktyvus, pasiūlymo Kauno miesto savivaldybės skelbtame viešųjų pirkimų konkurse „Teisinių paslaugų pirkimas” pateikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos – 2011 m. rugsėjo 28 d. 14 val. negalėjo. Pažymėjo, kad bandomasis elektroninis pirkimas, kurį eilę kartų sėkmingai ieškovas atliko, po 2011 m. rugsėjo 29 d. 09 val. 57 min. 46 sek. Viešųjų pirkimų tarnybos atliktų sistemos atnaujinimo darbų lygiai taip pat, kaip ir teisinių paslaugų pirkimas nebeveikė korektiškai, t. y. nuo atliktų sistemos pakeitimo darbų momento ieškovas nebegalėjo pateikti pasiūlymo. Taigi, ieškovo įsitikinimu, bandomasis elektroninis pirkimas buvo nesuderintas su elektroniniu būdu vykdomais realiaisiais pirkimais, o dėl šių aplinkybių atsiradimo yra atsakinga Viešųjų pirkimų tarnyba, neužtikrinusi sklandaus sistemų darbo bei tokiu būdu pažeidusi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus. Atitinkamai ieškovas pasiūlymo pateikti negalėjo dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių - Viešųjų pirkimų tarnybos nepilno, neišsamaus reglamentavimo, paruošiant kompiuterinę techniką naudojimui, klaidinančio bandomojo pirkimo, kuris didžiausia dalimi ir įtakojo pasiūlymo nepateikimo laiku priežastį, nors pasiūlymas į CVP IS serverius buvo pateiktas nepraleidus pirkimo dokumentų pateikimo termino.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad CPV IS Techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kokia programinė įranga turi būti įdiegta kompiuteryje. Ieškovas, atlikdamas viešuosius pirkimus, naudojosi „Windows 7“ operacine sistema, „Internet Explorer 9“ naršykle ir „Java 7“ programine priemone, tačiau CVP IS Techniniuose reikalavimuose (operacinių sistemų sąraše) nėra „Windows 7“ operacinės sistemos. Be to, ieškovas atlikdamas pirkimus naudojosi „Java 7“ programinės priemonės versija, nors ši versija yra skirta tik kompiuterinių programų kūrėjams, t. y. bandomoji, eiliniams vartotojams gamintojo nerekomenduojama „Java“ programinės priemonės versija. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pats ieškovas, naudodamas netinkamas kompiuterines programas, veikė aplaidžiai ir prisiėmė riziką dėl nestabilaus programinės įrangos veikimo ir nesklandumų, susijusių su CPV IS veikimu. Kita vertus, teismas nustatė, jog iš bylos medžiagos matyti, kad atlikus bandymus su „Windows 7“ operacine sistema, CVP IS veikė be sutrikimų. Be to, Viešųjų pirkimų tarnybos specialistai atliko bandymus, kurių metu nustatė, kad kompiuteryje įdiegus „Windows 7“ operacinę sistemą, „Internet Explorer 9“ naršyklę (atnaujinimo versija: 9.0.2, t. y. tokią Internet Explorer versiją, kokią naudojo ir ieškovas) ir „Java“ 6.27 programinę priemonę, buvo galima be sutrikimų naudotis CPV IS (b. l. 59-60, t. 2). Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad CPV IS ieškovui veikė netinkamai ne dėl netinkamo CPV informacinėje sistemos veikimo, o dėl to, kad paties ieškovo programinė įranga nebuvo tinkamai suderinta. Tai patvirtina ir ieškovo pateikta ekspertizės išvada, kurioje taip pat nurodyta, kad nešiojamo kompiuterio HP ProBook 4530s programinė įranga nėra tinkamai suderinta.

9Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 14 val. pasiūlymus pateikė keturios advokatų kontoros ir jokių nusiskundimų dėl CPV IS netinkamo veikimo nebuvo gauta. Atitinkamai VPT, kaip CPV IS administratorius, atliko visus būtinus veiksmus, kurių galima tikėtis iš rūpestingo informacinių sistemų administratoriaus ir negali prisiimti atsakomybės už CPV IS veikimą, jeigu vartotojo kompiuterio programinė įranga nėra suderinta pagal CPV IS Techninėje specifikacijoje ir CPV IS mokomojoje medžiagoje nurodytus reikalavimus ar yra kitų problemų su tiekėjų kompiuterine įranga, kurių išsprendimas nepriklauso nuo informacinių sistemų administratoriaus.

10Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Teisinių paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dokumentų 10.5 punkte nurodyta, kad jeigu pasiūlymas CPV IS priemonėmis ar pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas gaunamas pavėluotai, pasibaigus 10.2 punkte nurodytam terminui, pasiūlymas nėra vertinamas, o neatplėštas vokas su pasiūlymo galiojimo užtikrinimu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, o nagrinėjamu atveju ieškovo pasiūlymas nustatytu terminu nebuvo pateiktas, todėl perkančioji organizacija pagrįstai atsisakė sustabdyti pirkimo procedūras, o šiuo atveju viešųjų pirkimų principai pažeisti nebuvo. Tuo tarpu būtent tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija būtų sustabdžiusi pirkimo procedūras ir vertinusi ieškovo pasiūlymą, kuris nebuvo pateiktas nustatytu terminu, ieškovui būtų suteikta daugiau teisių negu kitiems tiekėjams, būtų ignoruojamos pirkimo dokumentų nuostatos, pažeisti VPĮ deklaruojami principai.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas advokatų profesinė bendrija „Č. ir partneriai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Be to, prašo skirti ekspertizę advokatų profesinės bendrijos „Č. ir partneriai“ kompiuteriui HP ProBook 4530s (naudojama operacinė sistema: Windows 7 Professional (32 bit) ir jo suderinamumui su CVP IS, o ekspertizę pavesti atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centro Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriaus specialistams. Nurodo šiuos argumentus:

131. Kaip matyti iš atliktų bandymų, CVP IS veikia su „Windows 7“ operacine sistema, todėl VPT turėjo protingą ir pakankamą laiko tarpą pritaikyti CVP IS prie „Windows 7“ operacinės sistemos ir atitinkamai papildyti techninės specifikacijos sąrašą. Priešingu atveju, yra diskriminuojami tiekėjai, naudojantys plačiai prieinamą operacinę sistemą „Windows 7“.

142. Nesuprantama, kokiu pagrindu VPT ir teismas konstatuoja, kad „Java 7“ programinė įranga netinkama, jeigu pats programos „Java“ kūrėjas teigia, kad apeliantas yra įsidiegęs savo kompiuteryje rekomenduojamą įrangą, kurios versija 1.7.0 (atitinkamas užrašas atsiranda bandant atnaujinti „Java“ versiją) ir niekur neužsimenama, kad naudojama bandomoji versija. Tokiu būdu apeliantas susidūrė su situacija, kuomet be informacinių technologijų specialistų pagalbos dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose yra neįmanomas.

153. Teismas neturėjo teisės vertinti atsakovo VPT atliktų bandymų rezultatų, nes tokių bandymų rezultatai ginčytini ir nėra atlikti kompetentingų specialistų bei yra šališki, o siekiant nustatyti tikrąsias priežastis, yra būtina skirti ekspertizę bei ją patikėti kvalifikuotiems specialistams.

164. Apeliantas neginčija fakto, kad CVP IS neveikė, buvo neprieinama dėl didelio užimtumo, portale atsirado kažkokios klaidos ar panašiai, o teigia, kad sistema nėra tinkamai pritaikyta kai kuriems vartotojams, kurie siekia dalyvauti viešuosiuose pirkimuose per CVP IS, ką laiko lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principų pažeidimu. Be to, svarbu pažymėti, kad be keturių pasiūlymus pateikusių tiekėjų, pirkime dalyvavo dar trys kiti tiekėjai, kurie savo pasiūlymų nepateikė dėl nežinomų priežasčių, todėl negalima atmesti ir tos galimybės, jog tiekėjai pasiūlymų nepateikė dėl tos pačios priežasties kaip ir apeliantas, tačiau nusprendė neteikti pretenzijos.

175. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendime visiškai nepasisakė dėl apelianto sėkmingai atliktų bandomųjų pirkimų, kurie didžiąja dalimi ir buvo priežastis, dėl ko apeliantas nebeturėjo laiko nustatyti pasiūlymo pateikimo negalimumo priežasčių ar keisti kompiuterinę techniką. Tuo tarpu 2011 m. rugsėjo 27 d. apeliantas eilę kartų sėkmingai išbandė bandomąjį pirkimą, skirtą visiems tiekėjams, todėl apeliantui nebuvo jokio pagrindo nerimauti, kad realus pirkimas bus atliekamas su nesklandumais. Tačiau VPT neužtikrino, kad bandomasis pirkimas atkartotų realius pirkimus, dėl ko tiekėjas buvo suklaidintas ir negalėjo lygiateisiškai dalyvauti pirkimuose su kitais tiekėjais.

186. Svarbu yra tai, kad sekančią dieną po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. 2011 m. rugsėjo 29 d. VPT specialistė I. Z. atliko bandomojo pirkimo pakeitimus, po kurių apeliantas nebegalėjo atlikti bandomųjų pirkimų lygiai taip pat, kaip ir realių. Taigi darytina išvada, kad atsakovas VPT, praėjus dienai po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir galimai reaguojant į apelianto patektus skundus, suvienodino bandomuosius ir realius pirkimus.

197. Tiekėjai, pateikę pasiūlymus arba juos patalpinę į CVP IS serverius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, vėliau negali jiems daryti jokios įtakos, todėl vertinant ieškovo pasiūlymą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir antikorupcijos principai (VPĮ 31 str. 1 d.) niekaip nebūtų pažeisti.

208. Nei iš atsakovo pateiktų bandymų rezultatų, nei ir ieškovo pateiktos ekspertizės nėra visiškai aišku, kokia programinė įranga, jos versija ir panašiai kalta dėl pasiūlymo pateikimo negalimumo, todėl tinkamam bylos išnagrinėjimui būtina atlikti išsamią ekspertizę, o ekspertams papildomai būtina atsakyti į klausimą, kokie pakeitimai buvo atlikti CVP IS po pasiūlymų pateikimo termino ir ar atlikti pakeitimai turėjo įtaką pasiūlymų pateikimui.

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo advokatų kontora „S. & Partners“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas nenurodo jokio konkretaus sistemos gedimo, kuris būtų sutrukdęs pateikti pasiūlymą, o 2011 m. rugsėjo 27 – 28 d. d. pasiūlymus pateikė 7 tiekėjai. Tuo tarpu tai, kokią programinę įrangą savo kompiuteryje naudoja ieškovas, niekaip nepriklauso nei nuo vieno iš atsakovų, o būdamas atidus ir rūpestingas, ieškovas pasiūlymą perkančiajai organizacijai galėjo teikti ne paskutinėmis pasiūlymų pateikimo termino minutėmis, o žymiai anksčiau. Ieškovo aplaidų elgesį patvirtina aplinkybė, kad į ieškovui priklausantį kompiuterį programinė įranga buvo įdiegta, kaip nurodoma ieškinyje, tik 2011 m. rugsėjo 27 d., t. y. pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išvakarėse. Be to, anot ieškovo, bandomieji pirkimai atlikti 2011 m. rugsėjo 27 d. 17.04 val., 2011 m. rugsėjo 28 d. 12:38 val., t. y. likus mažiau nei vienai dienai iki pasiūlymų termino pabaigos, nors CVP IS rekomenduojama bandomąjį pirkimą atlikti kiek įmanoma anksčiau. Be to, CVP IS yra nurodyta instrukcija, kaip ištaisyti sistemos diegimo klaidą, su kuria susidūrė apeliantas. Pats ieškovas kreipėsi į informacinių technologijų specialistus, pateikė jiems visus iškilusius klausimus bei gavo atsakymus, todėl skirti ekspertizę, kuri tik užvilkintų bylos nagrinėjimą, nėra reikalinga.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VPT prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad CVP IS techniniuose reikalavimuose yra nurodytas aiškus, konkretus ir baigtinis operacinių sistemų, kurias naudotojas turi įdiegti kompiuteryje, norėdamas tinkamai naudotis CVP IS, sąrašas, kuriame nėra apelianto įsidiegtos „Windows 7“ operacinės sistemos, nes šiuo metu dėl techninių priežasčių VPT negali užtikrinti, kad CVP IS naudotojai, kurių kompiuteriuose yra įdiegta „Windows 7“ operacinė sistema, visada galėtų be trukdžių naudotis CVP IS. Atitinkamai CVP IS paskelbtoje mokomojoje priemonėje „Kaip CVP IS teikiamą pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu?“ nurodyta, kad „Java“ programinė priemonė turi būti atsiųsta iš tinklalapio www.java.com, kur pateikiama tik „Java 6“ programinės priemonės versija ir nurodyta, jog būtent ši versija yra rekomenduojama vartotojams. Apeliantas teigia, kad „Java 1.7.0 yra rekomenduojama programinės įrangos gamintojų, tačiau svarbu pažymėti, kad pasiūlymo pateikimo metu apeliantas naudojo ne „Java 1.7.0“ versiją, bet „Java 7.0.0.147“ versiją (atsiliepimo į ieškinį 2 priedas). Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismas rėmėsi ne tik VPT atliktų bandymų rezultatais, tačiau ir apelianto pateiktomis bei Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto prof. R. B. bei mag. E. Š. parengtomis „Ekspertizės išvadomis“. Apelianto kompiuterio programinė įranga neatitiko CVP IS techninių reikalavimų (operacinė sistema „Windows 7“, bandomoji „Java“ programinės priemonės versija), todėl akivaizdu, kad bandant prisijungti prie CVP IS, kompiuteris neveikė sklandžiai / stabiliai (vieną dieną tuo pačiu kompiuteriu ir naudojant tą pačią programinę įrangą gali pavykti naudotis CVP IS, o kitą dieną – nepavykti). Be to, VPĮ nenumato VPT teisės pateikti perkančiosioms organizacijoms laiku nepateiktus tiekėjų pasiūlymus po vokų atplėšimo procedūros pabaigos. Ekspertizės skyrimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl Vilniaus apygardos teismas turėjo teisę neskirti ekspertizės, jeigu manė, kad ji nėra būtina, o praėjus daug laiko nuo pasiūlymų konkursui pateikimo dienos, apelianto kompiuteryje gali būti instaliuota kita programinė įranga nei buvo pasiūlymų pateikimo metu.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo pasiūlymas iki jo pateikimo termino pabaigos nebuvo pateiktas, todėl bet kokiu atveju turėtų būti grąžintas jį pateikusiam tiekėjui (VPĮ 28 str. 1 d.), o prašymas sustabdyti pirkimo procedūras gautas 2011 m. rugsėjo 28 d. 14.02 val., t. y. jau prasidėjus susipažinimui su elektroniniais pasiūlymais. Atitinkamai perkančioji organizacija neturėjo galimybės su vienais tiekėjų pasiūlymais susipažinti pirkimo dokumentuose nustatytu laiku, o su kitais – vėliau (VPĮ 17 str. 7 d. 7 p.). Perkančioji organizacija nėra CVP IS tvarkytoja, todėl negali vertinti CVP IS funkcionalumo bei CVP IS nepateikto pasiūlymo. Teikdamas argumentus dėl negalėjimo prisijungti prie CVP IS , apeliantas remiasi argumentais, kurie priklauso išskirtinai nuo paties apelianto gebėjimo pritaikyti kompiuterį CVP IS ir tai sąlygojusias priežastis – pasiūlymo nepateikimą laiku. Ieškovas, prisiimdamas riziką, CVP IS priemones diegė paskutinę dieną ir, nesivadovaudamas metodine medžiaga, netinkamai jas įdiegęs, negalėjo laiku patekti pasiūlymo. Be to, tinklapyje www.java.com aiškiai nurodyta, kad rekomenduojama „Java“ versija yra „Java 6“.

24IV. Apeliacinio teismo argumentai

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str. 1 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.). Nagrinėjamuoju atveju apeliacinį skundą padavė tik ieškovas, todėl byla nagrinėjama ieškovo skundo ribose.

27VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Ieškovas tiek ieškinyje, tiek ir apeliaciniame skunde teigia, kad vykdant ginčo konkursą nebuvo užtikrintas lygiateisiškas ieškovo dalyvavimas konkurse ir tuo buvo pažeisti VPĮ įtvirtinti pagrindiniai pirkimų principai. Tačiau sutikti su tokia apelianto pozicija negalima, nes, priešingai negu teigiama apeliaciniame skunde, apeliantas, tiksliai nesivadovaudamas VPT mokomąja medžiaga bei CVP IS Technine specifikacija, CVP IS Pasiūlymo rengimo lange išdėstytais nurodymais, nebuvo tinkamai parengęs savo kompiuterio darbui su CVP IS. Be to, pats apeliantas paneigia savo teiginį, nes apeliacinio skundo III dalyje pripažįsta, kad teikdamas ginčo pasiūlymą, naudojosi kita (Windows 7) nei paminėtuose CVP IS dokumentuose nurodyta operacine sistema.

28Aplinkybė, kai atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba nepritaiko CVP IS sistemos prie jau du metus veikiančios operacinės sistemos, kuri prieinama visiems vartotojams, apelianto nuomone, pažeidžia vartotojų lygiateisiškumo principus, o esami techniniai reikalavimai publikuojami CVP IS diskriminuoja perkančiąsias organizacijas ar tiekėjus, naudojančius plačiai prieinama operacine sistema ,,Windows 7“. Tačiau, visų pirmą, nagrinėjamuoju atveju ginčas kilo ne dėl vartotojų teisių pažeidimų ir jų apsaugos, o vertinant nurodytą aplinkybę atsižvelgiant į VPĮ nuostatas svarbu yra tai, kad CVP IS mokomoji medžiaga, techninė specifikacija bei pasiūlymo rengimo lange nurodyti reikalavimai dėl programinės įrangos buvo vienodai (neišskiriant ieškovo ar kokio nors kito tiekėją) taikomi visiems konkurso dalyviams, dėl ko teigti apie lygiateisiškumo ar nediskriminavimo principų pažeidimus nėra pagrindo.

29Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde ne kartą pažymėta apie ieškovo, kaip vartotojo (skunde taip pat vartojamas terminas „paprastas vartotojas“) lygiateisiškumo principo pažeidimą. Tačiau apelianto bandymas prilyginti vartotojo ir tiekėjo sąvokas, teisėjų kolegijos nuomone, nėra teisingas, nes tiekėjas pagal VPĮ 2 straipsnio 29 dalį yra ūkio subjektas, galintis pasiūlyti ir siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Tai reiškia, kad tiekėjas, priešingai negu vartotojas, bet kurio atveju yra verslininkas, kuriam, priešingai negu vartotojui, taikomi didesni atidumo bei rūpestingumo reikalavimai. Tuo tarpu bylos medžiaga leidžia teigti, kad nagrinėjamuoju atveju ieškovas pasielgė neatidžiai bei nerūpestingai. Visų pirma, bylos duomenys rodo, kad prieš apsisprendžiant dalyvauti konkurse ieškovas galėjo ir turėjo susipažinti su CVP IS reikalavimais dėl tiekėjo kompiuterio programinės įrangos, tačiau, nežiūrint to, pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išvakarėse (2011 m. rugsėjo 27 d.) įdiegė savo kompiuteryje operacinę sistemą ,,Windows 7“, kuri nebuvo nurodyta CVP IS Techniniuose reikalavimuose (juose nurodytas galutinis sąrašas operacinių sistemų, kurias tiekėjas, siekdamas tinkamai naudotis CVP IS, turėjo būti įdiegęs savo kompiuteryje). Vien ši aplinkybė leidžia kalbėti apie ieškovo nerūpestingumą, juolab, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad prieš įdiegiant operacinę sistemą ,,Windows 7“, ieškovas būtų nustatyta tvarka kreipęsis į VPT atitinkamo išaiškinimo dėl galimybės tinkamai naudotis CVP IS esant įdiegtai kitai nei galutiniame sąraše nurodytai operacinei sistemai. Be to, pats apeliantas pripažįsta, kad be atsakovo nerekomenduojamos operacinės sistemos ,,Windows 7“, jis naudojo ,,Java 7“ programinę įrangą (iš tikrųjų, kaip matyti iš kartu su apelianto 2011 m. rugsėjo 28 d. pretenzija pateikto kompiuterio ekrano atvaizdo, nurodytą dieną jo kompiuteryje buvo įdiegta ,,Java 7.0.0.147“ programinės įrangos versija). Tiesa, apeliantas nurodo, kad kreipęsis į VPT specialistus dėl naudojamos programos atnaujinimo bei, įvykdęs jų nurodymus kaip tai padaryti, per ,,Java“ programos kūrėjų puslapį automatiškai gaudavo pranešimų su sveikinimu įsidiegus rekomenduojamą ,,Java“ (1.7.0). Todėl, kaip nurodo apeliantas, nėra aišku kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ši programinė įranga nėra tinkama, o savo teiginiui pagrįsti apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė išrašą iš ,,Java“ internetinio puslapio datuoto 2011 m. gruodžio 27 d. (kaip minėta konkursas pasibaigė 2011 m. rugsėjo 28 d.). Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad teikdamas pasiūlymą apeliantas naudojo ne ,,Java 1.7.0“, bet ,,Java 7.0.0.147“ programinės įrangos versiją (1 t., 221 b. l.). Be to, apelianto pateiktas išrašas nepaneigia tiek atsiliepime į ieškinį, tiek ir atsiliepime į apeliacinį skundą VPT nurodytos informacijos apie tai, kad ginčo konkurso vokų atplėšimo metu www.java.com tinklalapyje buvo pateikiama tik ,,Java 6“ programinės priemonės versija kai tuo tarpu puslapyje http://java.com/en/download/fag/java7.xml nurodyta, kad naujoji programinės priemonės versija ,,Java 7“ yra skirta kompiuterinių programų kūrėjams tam, kad būtų išaiškintos visos programinės priemonės ,,Java 7“ problemos prieš pateikiant programinės priemonės versiją eiliniams vartotojams.

30Taigi ieškovas, įdiegdamas savo kompiuteryje įrangą, neatitinkančią CVP IS reikalavimų, veikė savo rizika. Be to, kaip nurodo pats apeliantas, operacinė sistema ,,Windows 7“ buvo įdiegta dieną prieš pasibaigiant pasiūlymų pateikimo terminui, nors CVP IS rekomenduojama bandomąjį pirkimą atlikti kiek įmanoma anksčiau. Visa tai rodo, kad ieškovas elgėsi nepakankamai apdairiai ir nerūpestingai. Pastebėtina ir tai, kad ieškovas teigia, kad pasiūlymo laiku negalėjo pateikti dėl to, kad mygtukas ,,Siųsti“ buvo neaktyvus. Tačiau svetainėje www.evpp.lt nurodyti veiksmai, kuriuos būtina atlikti esant paminėtai situacijai (neaktyvus pasiūlymo pateikimo mygtukas). Nagrinėjamuoju atveju ieškovas patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad jis negalėjo išsiųsti pasiūlymą net ir atlikus nurodytas rekomendacijas, į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

31Tiek ieškinį, tiek ir apeliacinį skundą ieškovas grindė tuo, kad VPT neužtikrino sklandaus CVP IS darbo. Šį teiginį apeliantas, be kita ko, grindžia, jo nuomone, svarbią reikšmę ginčo išsprendimui turinčia aplinkybe – 2011 m. rugsėjo 27 d. ieškovas sėkmingai atliko bandomuosius pirkimus. Tačiau vien ši aplinkybė savaime negali būti pagrindu teigti, kad pasiūlymas nebuvo išsiųstas būtent dėl CVP IS trūkumų. Toks ieškovo teiginys paneigiamas tuo, kad tą pačią dieną – 2011 m. rugsėjo 28 d. ir beveik tuo pačiu laiku, kai ieškovas nurodė bandęs išsisiųsti savo pasiūlymą (nuo 12 val. 20 min. 28 sek. iki 12 val. 22 min. 09 sek.) CVP IS pasiekė kitų keturių konkurso dalyvių pasiūlymai (atitinkamai 8 val. 24 min., 10 val. 47 min., 11 val. 06 min. ir 13 val. 36 min.). Vien ši aplinkybė parodo, kad 2011 m. rugsėjo 28 d. iki pat pasiūlymų pateikimo termino pabaigos CVP IS tinkamai funkcionavo.

32Svarbu yra ir tai, kad išskyrus ieškovą, visi kiti (iš viso septyni) konkurso dalyviai pateikė atsakovui savo pasiūlymus. Pastebėtina, kad ir pats apeliantas nurodo, jog neginčija fakto, kad CVP IS sistema neveikė, buvo neprieinama dėl didelio užimtumo, portale atsirado kažkokios klaidos ar panašiai, bet teigia, kad CVP IS nėra tinkamai pritaikyta kai kuriems vartotojams, kurie siekia dalyvauti viešuosiuose pirkimuose per CVP IS, ką laiko lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo principų pažeidimu. Tačiau toks teiginys reiškia ne ką kita, kaip tai, kad ne CVP IS buvo netinkamai pritaikyta vešiesiems pirkiniams, bet paties ieškovo kompiuterio programinė įranga nebuvo pritaikyta dalyvavimui konkurse, nes būtent VPT pagal savo kompetenciją, o ne tiekėjai nustato techninius reikalavimus kompiuterinei ir programinei įrangai, kuriuos lemia objektyviosios techninės priežastys.

33Nagrinėjamuoju atveju paminėti reikalavimai buvo taikomi visiems tiekėjams, o ne išskirtinai ieškovui, dėl ko teigti apie VPĮ principų pažeidimus nėra pagrindo (VPĮ 3 straipsnis). Tuo tarpu tai, kad ieškovo pasiūlymo neišsiuntimą įtakojo paties ieškovo CVP IS nurodytų reikalavimų nesilaikymas, patvirtina ieškovo į bylą pateikta Kauno technologijos universiteto Informacijos fakulteto ekspertinė išvada bei UAB ,,Hewlett Packard“ specialistų išvada, padaryta kompiuterių bandymų pagrindu. Tiesa, apeliantas nurodo, kad pastarosios išvados pirmosios instancijos teismas neturėjo vertinti. Tačiau toks argumentas prieštarauja CPK nuostatoms, įpareigojančioms teismą įvertinti byloje esančius įrodymus (CPK 185 str. 1 d.). Tuo tarpu apelianto teiginys, kad nurodytą išvadą padarė nekompetentingi specialistai bei yra šališka, tėra niekuo neparemta prielaida. Be to, kaip jau minėta, atsakovo pateiktą išvadą paruošė UAB ,,Hewlett Packard“ t. y. bendrovės, kurios verslas yra susijęs su kompiuterine įranga, specialistai. Be to, tiek ieškovo, tiek ir VPT pateiktos specialistų išvados iš esmės viena kitai neprieštarauja, nes Informatikos fakulteto specialistai nurodė, kad ieškovo nešiojamojo kompiuterio HP Pro Book 4530s programinė įranga nėra tinkamai suderinta, bei konstatavo, kad pati elektroninio parašo programinė įranga veikia korektiškai, tačiau atliekant pasikartojančius eksperimentus su Internet Explorer 9, versija: 9.0.8112.16421, norint patikrinti sertifikatą el. parašui išorinėje patikrinimo sistemoje UNIZETO, ne visada surandamas sertifikatas. Tuo tarpu UAB ,,Hewlett Packard“ specialistai nurodė, kad kai kompiuteryje instaliuotos Windows 7 Professional Service Pack 1 operacinė sistema ir programinė priemonė Java 7, prisijungiant prie CVP IS naršyklėje Internet Explorer 9 (atnaujinimo versija 9.0.2 (KB2559049)) pasiūlymo pateikti nepavyksta (1 t., 92, 93 b. l., 2 t., 57 – 63 b. l.). Šie įrodymai patvirtina, kad ieškovas, įdiegdamas savo kompiuteryje įrangą, neatitinkančią CVP IS reikalavimų, buvo neapdairus bei veikė savo rizika, o skirti ekspertizę tikslu nustatyti, kurios tiksliai programinės įrangos, neatitinkančios CVP IS reikalavimų, naudojimas užkirto kelią pateikti ieškovo pasiūlymą, nėra tikslinga.

34Be to, ieškovas savo reikalavimą dėl VPT įpareigojimo perduoti perkančiajai organizacijai VPT serveryje saugomą ieškovo pasiūlymą, patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad jo tinkamai paruoštas pasiūlymas pasiekė VPT serverį, nepateikė, o 2011 m. spalio 7 d., reiškiant pretenziją Kauno savivaldybės administracijai, nurodė, kad jo žiniomis CVP IS serveryje jo pasiūlymas yra, tačiau kokiomis žiniomis remiantis taip teigiama, ieškovas nenurodė (1 t., 84 b. l.). Tuo tarpu iš VPT atsakymo į ieškovo pretenziją matyti, kad ieškovo pasiūlymas išsaugotas CVP IS nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu ir nepateiktas, kai tuo tarpu konkurso pirkimų dokumentų 1.6 punktas nustato, kad pasiūlymas turi būti pateiktas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimams.

35Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei turint omenyje, kad pats ieškovas pripažįsta, kad pasiūlymas laiku pateiktas nebuvo, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą labiau tikėti ne ieškinio, bet atsakovų atsikirtimų į jį pagrįstumu bei ieškinį atmesti (VPĮ 3 str., CK 1.5 str., CPK 178 str., 185 str.), dėl ko naikinti skundžiamą sprendimą dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno miesto savivaldybės administracija organizavo ir atliko teisinių... 5. Ieškovas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją su prašymu... 6. Ieškovas Advokatų profesinė bendrija „Č. ir partneriai“ kreipėsi į... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 14... 10. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 31 straipsnio 1 dalyje... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas advokatų profesinė bendrija „Č. ir... 13. 1. Kaip matyti iš atliktų bandymų, CVP IS veikia su „Windows 7“... 14. 2. Nesuprantama, kokiu pagrindu VPT ir teismas konstatuoja, kad „Java 7“... 15. 3. Teismas neturėjo teisės vertinti atsakovo VPT atliktų bandymų... 16. 4. Apeliantas neginčija fakto, kad CVP IS neveikė, buvo neprieinama dėl... 17. 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 14 d. sprendime visiškai... 18. 6. Svarbu yra tai, kad sekančią dieną po pasiūlymų pateikimo termino... 19. 7. Tiekėjai, pateikę pasiūlymus arba juos patalpinę į CVP IS serverius iki... 20. 8. Nei iš atsakovo pateiktų bandymų rezultatų, nei ir ieškovo pateiktos... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo advokatų kontora „S.... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VPT prašo apeliacinį skundą... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Kauno miesto savivaldybės... 24. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 27. VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga... 28. Aplinkybė, kai atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba nepritaiko CVP IS... 29. Pastebėtina, kad apeliaciniame skunde ne kartą pažymėta apie ieškovo, kaip... 30. Taigi ieškovas, įdiegdamas savo kompiuteryje įrangą, neatitinkančią CVP... 31. Tiek ieškinį, tiek ir apeliacinį skundą ieškovas grindė tuo, kad VPT... 32. Svarbu yra ir tai, kad išskyrus ieškovą, visi kiti (iš viso septyni)... 33. Nagrinėjamuoju atveju paminėti reikalavimai buvo taikomi visiems tiekėjams,... 34. Be to, ieškovas savo reikalavimą dėl VPT įpareigojimo perduoti... 35. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes bei turint omenyje,... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 14 d. sprendimą palikti...