Byla 2A-242-280/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimanto Misiūno,

2kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),

3sekretoriaujant Editai Šinkūnienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui V. U. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

5ieškovas UAB „Snoro lizingas“ prašė priteisti iš atsakovo 836,58 Lt skolos, 530 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas, remdamasis 2005-05-01 su atsakovu sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. VNY5050101P, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis skalbyklę ARDO TL 1000 EX, su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė ir 2010-11-03 atsakovas nesumokėjo ieškovui 836,58 Lt skolos bei 530 delspinigių.

6Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš V. U. 836,58 Lt skolos, 30,43 Lt delspinigių, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 267,86 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad atsakovas įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl susidariusią 836,58 Lt skolą priteisė ieškovo naudai. Atsižvelgęs į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą, tvarkymo mokesčio dydį, į tai, kad dalis skolos yra grąžinta, laikė, kad sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai, kas sudaro net 182 proc. metinių palūkanų, pažeidžia teisės principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgė į tai, kad netesybos negali būti priemonė nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita bei nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, jas nutarė skaičiuoti 0,02 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (t.y. iki 7,3 procento metinių palūkanų). Ieškovės reikalavimą dėl delspinigių priteisimo tenkino dalinai, sumažino prašomą priteisti 530 Lt delspinigių sumą iki 30,43 Lt.

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Snoro lizingas“ prašo Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad paskaičiuoti delspinigiai sudaro 7838,10 Lt, tokios sumos ieškovas turėjo teisę reikalauti iš atsakovo, tačiau taikant šešių mėnesių senaties terminą, buvo paskaičiuota 760,76 Lt, prašoma priteisti suma buvo sumažinta iki 530 Lt, kas sudaro 0,35 proc. už praleistą dieną. Teigia, kad teismas aplaidžiai konstatavo, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma 530 Lt sudaro 0,5 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodo, kad teismas mažindamas prašomą priteisti netesybų sumą, nenustatinėjo ieškovo faktiškai patirtų nuostolių dydžio, o tik iškėlė prielaidą, kad ieškovo nuostolių neviršija 0,02 proc. netesybų dydis ir remdamasis šia iškelta prielaida, netesybų dydį sumažino. Teigia, kad sutarčių laisvės principas, leidžiantis laisva valia susitarti dėl sutarties sąlygų, nedraudžia sutartyje numatyti ir priteistinų delspinigių dydžio.

8Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

9Netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos yra neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan.. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismui teisė mažinti netesybas, nes teismas privalo kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., 2007-03-05 nutartis Nr. 3K-3-85/2007; 2008-08-25 nutartis byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Teisminėje praktikoje yra pripažįstama, kad minimaliais nuostoliais yra pripažintini 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, tačiau sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis Nr.3K-3-85/2007, 3K-7-304/2007).

10Byloje nustatyta, kad 2005-05-01 šalys sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VNY5050101P, perdavė atsakovui valdyti ir naudotis skalbyklę ARDO TL 1000 EX, kurios kaina be PVM 792,37Lt, PVM 142,63 Lt, bendra vertė 935 Lt su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartis, prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Savo prievolės atsakovas tinkamai neįvykdė, 2005-08-05,2005-08-23 ir 2005-09-06 jam buvo pareikšta pretenzija dėl sutarties pažeidimo. Skola tuomet sudarė 836,58 Lt. Iki 2010-11-03 atsakovas taip ir nesumokėjo ieškovui 836,58 Lt . Minėta sutartimi atsakovas V. U. įsipareigojo ieškovei sumokėti 39,86 Lt sutarties mokestį, nustatytu grafiku mokėti turto išpirkimo įmokas bei 14,12 proc. dydžio metines palūkanas, o savalaikiai įsipareigojimų nevykdant – mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną (b.l. 5). Vykdydamas sutartį atsakovas ieškovui sumokėjo 800 Lt ( b.l. 10), beveik padengė prekės vertę. Ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo delspinigius už 6 mėnesius ir jų dydį mažino iki 530 Lt. Rokiškio rajono apylinkės teismas konstatavo, jog atsakovas pažeidė prievolę savalaikiai atsiskaityti su ieškovu, tačiau darė išvadą, kad ginčo šalių sutartyje nustatyto dydžio netesybos, t. y. 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną yra neprotingai didelės ir jas sumažino iki 0,02 proc. dydžio.

11Pirmosios instancijos teismas netesybas sumažino atsižvelgęs į sutarties pobūdį, skolos dydį, sutartyje sulygtą metinių palūkanų normą, tvarkymo mokesčio dydį, įvertinęs, kad dalis skolos yra grąžinta, todėl konstatuotina, kad teismas, pripažindamas ginčo šalių sutartyje nustatytas netesybas esant aiškiai per dideles, nurodė, kokiais kriterijais vadovaujasi ir dėl kokių šios konkrečios bylos aplinkybių mažina sutartines netesybas būtent iki 0,02 proc. dydžio.

12Kolegija pripažįsta pagrįstais teismo nurodytus kriterijus ir su jais sutinka, be to, kolegija įvertina ir tai, jog atsakovas yra vartotojas ir yra silpnesnioji tarp šalių sudarytos vartojimo sutarties šalis, todėl jo interesai turi būti ginami nuo vartojimo sutarties sąlygų, kurios suteikia nepateisinamą pranašumą kitai sutarties šaliai – verslininkui.

13Dėl paminėto, konstatuotina, jog teismas turėjo pagrindą mažinti delspinigių, kurie sudaro daugiau kaip pusę nesumokėtos skolos, dydį. Nors apeliantas nurodo, kad ieškiniu prašoma priteisti delspinigių suma buvo sumažinta paties ieškovo, tačiau ši aplinkybė nesudaro pakankamo pagrindo pačiam teismui nevertinti delspinigių dydžio pagrįstumo. Ieškovo teiginys, kad teismas nenustatinėjo UAB „Snoro lizingas“ faktiškai patirtų nuostolių dydžio, o tik iškėlė prielaidą, jog ieškovės nuostolių neviršija 0,02 proc. netesybų dydis, atmestinas, nes apeliantas neįrodinėjo nuostolių, patirtų dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės atsiskaityti pagal sutartį, todėl sumažindamas priteistinų delspinigių dydį, pirmosios instancijos teismas nepažeidė CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatų.

14Dėl paminėtų motyvų naikinti ar keisti pagrįstą sprendimą už akių nėra pagrindo.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 29 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai