Byla 2-3724-214/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. S. prašymą atsakovui UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, ir

Nustatė

2Teisme 2015-01-07 priimtas ieškovo A. S. prašymas atsakovui UAB Klaipėdos administratorių biuras“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

3Ieškovas prašo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ 2014-01-07, 14.00 val., organizuojamas varžytines dėl žemės sklypo ir pastato - gyvenamojo namo, esančių adresu ( - ), pardavimo už 594 000 Lt arba 172 034,29 Eur kainą.

4Nurodė, jog 2009-06-29 Kauno apygardos teismas nutartimi A. S. firmai, į. k. 134903893, iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. 2010-10-15 nutartimi pripažino individualią įmonę „A. S. firma“ bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtino patikslintą kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. 2011-09-26 Kauno apygardos teismas nutartimi bankrutuojančios A. S. firmos administratoriaus prašymą tenkino - leido bankrutuojančios A. S. firmos administratoriui nukreipti išieškojimą į A. S. vardu registruotą kilnojamąjį turtą - automobilius FORD SIERRA, gamybos metai 1985, valst. Nr. ( - ) FORD SIERRA, gamybos metai 1988, valst. Nr. ( - ) ir A. S. ir S. S. bendrąja jungtine nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), plotas 0,1260 ha, esantį adresu Galvanausko g, 4, Kaunas, ir pastatą- gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - ). 2011-03-15 Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi Kauno apygardos teismo 2011-09-26 nutartį paliko nepakeistą. 2011-11-15 bankrutavusios A. S. firmos kreditorių susirinkime buvo nutarta organizuoti viso įmonės savininkui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto - žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), plotas 0,1260 ha) ir pastato - gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), vertinimą. Turto vertintoją rinktis iš šių kompanijų: Ober-Haus, Lituka ir Ko, Korporacija „Matininkai“, „Resulution valuations“. Turto vertinimą pavesti atlikti geriausias sąlygas pasiūliusiam turto vertintojui. Vertintojo pasirinkimo kriterijai: darbų įkainis, atlikimo terminas, apmokėjimo sąlygos. Gavus turto vertintojų išvadas, įmonės nekilnojamąjį turtą parduoti varžytinėse įstatymuose nustatyta tvarka. 2015 m. sausio mėnesį pareiškėjui A. S., tapo žinoma, jog 2015-01-07, 14.00 val. UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ įgaliotas asmuo V. D. vykdys ieškovui priklausančio žemės sklypo ir gyvenamojo namo varžytines už pradinę 594 000 Lt arba 172 034,29 Eur kainą. Tokiu būdu ieškovui priklausantį žemės sklypą ir gyvenamąjį namą bus siekiama perleisti už ženkliai mažesnę kainą negu rinkos vertė, ieškovo apie tokią pardavimo iš varžytinių kainą niekaip neinformuojant ir jam netgi neturint galimybės su šia kaina nesutikti ir/ar ją ginčyti, kadangi aukščiau minėtas 2011-11-15 A. S. firmos kreditorių susirinkimas iš viso jokios konkrečios nekilnojamojo turto pardavimo kainos nenustatė, šis kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo apskųstas ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatytu terminu ir tvarka, todėl 2015-01-07, 14.00 val. UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ organizuojamos varžytinės yra akivaizdžiai netinkama administratoriaus veiklos išraiška, pažeidžianti galiojančius įstatymų imperatyvus. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas faktines aplinkybes, susijusias su bankroto administratoriaus vykdoma neteisėta veikla bei turto pardavinėjimu iš varžytinių už kainą, kurios nepatvirtino kreditorių susirinkimo komitetas, šiuo metu yra ruošiami prašymai bankroto bylą nagrinėjusiam teismui, skundai Įmonių bankroto valdymo departamentui bei ieškinys Kauno apylinkės teismui dėl bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ neteisėtais veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo. Tačiau kadangi apie neteisėtai vykdomas varžytines ieškovas sužinojo tik 2014-01-05 atsitiktinai internete, neturėjo galimybės ginti savo teisių ir per vieną dieną paruošti visą eilę procesinių dokumentų, tame tarpe ir ieškinio teismui. Todėl siekiant užkirsti kelią žalai atsirasti, reikalinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir stabdyti neteisėtai vykdomą turto pardavimą iš varžytinių.

5Prašymas tenkintinas.

6Kiekviena šalis ar ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik tada, kai užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė.

7Lietuvos Respublikos CPK 147 str. 3 d. numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK144 str. 1 d. numato ir reikalavimą, kad asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Todėl, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą, įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio. Teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

8Ieškovo prašymas iki ieškinio teismui pareiškimo dienos sustabdyti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, 2014-01-07 14.00 val., organizuojamas varžytines dėl žemės sklypo ir pastato - gyvenamojo namo, esančių adresu ( - ), pardavimo už 594 000 Lt arba 172 034,29 Eur kainą, tenkintinas. Iš pateikto prašymo matyti, kad ketinama reikšti ieškinį dėl bankroto administratoriaus UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ neteisėtais veiksmais padarytos turtinės žalos atlyginimo. Teismas daro išvadą, kad iki bus pateiktas teismui ieškinys, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti varžytynių procedūrą, kadangi iš pareikšto prašymo turinio galima spręsti, jog netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pateikimo teismui, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

9Šalims išaiškintina, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio šalims bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo (CPK 148 str., 149 str.).

10Ieškovas įpareigotinas per 14 d. pateikti ieškinį teismui, priešingu atveju laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos (CPK 147 str. 3 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., 145 str., 147 str., 148 str. teismas,

Nutarė

12Ieškovo A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), prašymą tenkinti.

13Taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, į. k. 4197225, reg. Klaipėdoje, H. Manto g. 2/17, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 60 a., 2014 m. sausio 7 d., 14.00 val., organizuojamas varžytines dėl žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), plotas 0,1260 ha) ir pastato - gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), pardavimo už 594 000 Lt arba 172 034,29 Eur kainą.

14Nutarties vykdymą pavesti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

15Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai