Byla 2A-2316-803/2016
Dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Onos Gasiulytės, Virginijaus Kairevičiaus ir Rūtos Petkuvienės (kolegijos pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje, pradėtoje pagal ieškovo V. O. ieškinį Širvintų rajono savivaldybės administracijai dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje kyla klausimas dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, kai darbo sutartis nutraukta darbdavio iniciatyva, nesant darbuoto kaltės, atlikus struktūrinius pertvarkymus.

62. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti darbo sutarties nutraukimą pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 129 straipsnį neteisėtu ir panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 10-932 ir grąžinti ieškovą į darbą; priteisti iš atsakovo ieškovui vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškovas nurodė, kad nuo 2004 m. vasario 6 d. dirbo Širvintų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistu. 2015 m. rugpjūčio 6 d. ieškovui buvo įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą, o 2015 m. gruodžio 10 d. ieškovas buvo atleistas iš darbo. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą nurodoma, kad ieškovo darbo sutartis nutraukiama, nes po Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūrinių pertvarkymų yra naikinama ieškovo pareigybė. Naujai patvirtintoje struktūroje esminių pakeitimų nenumatyta. Atsakovo struktūroje Žemės ūkio skyrius išliko, tik buvo pervadintas į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių. Iš esmės visos funkcijos, kurias vykdė buvusio Žemės ūkio skyriaus darbuotojai, išliko. Tiesiog dalis funkcijų buvo perskirstytos kitiems skyriams.

84. Taip pat ieškovas įrodinėja, kad atsakovas, priimdamas sprendimą dėl laisvos darbo vietos pasiūlymo ir ieškovo atleidimo, nevertino jam taikomų socialinių garantijų pagal DK 135 straipsnį dėl pirmenybės teisės būti paliktam darbe. Ieškovui iki teisės gauti visą senatvės pensiją yra likę mažiau nei 5 metai. Taigi atsakovas galėjo atleisti ieškovą tik tuomet, jei ieškovo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, tačiau šiuo atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad ieškovo palikimas darbe galėtų iš esmės pažeisti atsakovo interesus. Be to, ieškovu įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą buvo visiškai neinformatyvus, neatitiko DK numatytos prasmės, nes nebuvo suteikta jokios konkrečios informacijos, kaip bus vykdomi struktūriniai pertvarkymai, kodėl naikinama jo pareigybė, kokios kuriamos naujos pareigybės, kaip bus siūlomos laisvos darbo vietos, kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkami darbuotojai į laisvas darbo vietas, kurie darbuotojai turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti.

95.

10Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Paaiškino, jog iš esmės pakeitus atsakovo struktūrą, atsirado poreikis peržiūrėti administracijoje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomas funkcijas, pareigybių aprašymus bei performuoti pareigybes taip, kad būtų optimizuotas savivaldybės administracijoje dirbančių darbuotojų ir valstybės tarnautojų darbo krūvis, išvengta funkcijų dubliavimo. Pirmiausia, savivaldybės administracijos struktūrinių pertvarkymų realumą patvirtina akivaizdžiai sumažėjęs administracijoje dirbančių asmenų skaičius. Buvo sumažintas administracijos struktūrinių padalinių ir pareigybių skaičius, o naujai įsteigtos tik kelios pareigybės. Žemės ūkio skyrius, kuriame pagal darbo sutartį iki atleidimo ieškovas dirbo skyriaus specialistu, savivaldybės tarybos sprendimu buvo panaikintas. Vietoje šio skyriaus, naujai savivaldybės tarybos patvirtintoje struktūroje buvo įsteigtas žemės ūkio ir turto valdymo skyrius, kuriam paskirtos platesnės funkcijos. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo įsteigtas iš esmės naujas administracijos padalinys, todėl šių skyrių tapatinimas nėra galimas.

116. Ieškovo atleidimo iš darbo dieną nebuvo laisvų darbo vietų. Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje apskritai neliko darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, todėl ieškovą perkelti į kitas pareigas objektyviai nebuvo galimybės. Laisvos valstybės tarnautojų pareigybės tokiu atveju neturi būti siūlomos, atsižvelgiant į valstybės tarnautojų statusą, jiems keliamus griežtesnius nei darbuotojams reikalavimus, priskiriamą didesnę atsakomybę. DK 135 straipsnyje įtvirtinta garantija dėl ieškovo pirmenybės teisės būti paliktam dirbti negalėjo būti pritaikyta, nes buvo panaikinta ne viena iš kelių tapačių pareigybių, tačiau žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje apskirtai atsisakyta skyriaus specialistų, dirbančių pagal darbo sutartį, todėl ieškovo pirmenybės teisės nebuvo kieno atžvilgiu taikyti. Be to, panaikinus specialistų pareigybes, pareigų, kurias galėtų užimti ieškovas, neliko. Ieškovui 2015 m. rugpjūčio 6 d. įteikto įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą turinys atitiko DK reikalavimus, t. y. jis informuota apie būsimą darbo sutarties nutraukimą, darbo sutarties nutraukimo priežastį, laiką, atsiskaitymo tvarką. Prieš savivaldybei 2015 m. rugpjūčio 4 d. priimant sprendimą dėl naujos savivaldybės administracijos struktūros, apie šį siūlymą bei jo priežastis buvo skelbiama savivaldybės internetiniame puslapyje, savivaldybės tarybos sprendimas buvo skelbiamas ir viešai.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

137. Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies.

148. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, jog atsakovo struktūros pakeitimai buvo tik formalūs, fiktyvūs. Nurodė, kad Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 4 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-103, o 2015 m. gruodžio 11 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10-1022 buvo patvirtintos naujos pareigybės bei pareigybių aprašymai. Savivaldybės administracijoje skyrių skaičius buvo sumažintas iki 11, atsirado poskyriai, perskirstytos padalinių funkcijos, sumažinta pareigybių, ir tai įrodo, kad įstaigoje buvo atlikti realūs pertvarkymai. Savivaldybės administracijoje funkcijas vykdo mažesnis valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis skaičius. Vietoje 122 galimų dirba 108 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. Dėl vykdytų pertvarkymo procedūrų teisėtumo teismas nurodė, kad savivaldybės taryba nesprendžia dėl konkrečių pareigybių steigimo ir panaikinimo, jų skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo, taryba tik tvirtina struktūrą bei maksimalų leistiną pareigybių skaičių. Savivaldybės administracijos direktorius, kaip įstaigos vadovas, pagal savo kompetenciją nustato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių, pareigybes, ir tvirtina jų sąrašą. Šiuo atveju pareigybes tvirtino administracijos direktorė, todėl įstatymų reikalavimai nepažeisti.

159.Taip pat teismas nustatė, jog ieškovas dirbo Žemės ūkio skyriaus specialistu. Pasikeitus struktūrai, šio skyriaus neliko ir buvo sukurtas naujas Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius. Naujojo skyriaus veikla apima ne tik žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros sritis bei su šiomis sritimis susijusių funkcijų vykdymą, bet ir savivaldybei priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo, savivaldybės kompetencijai priskirtų licencijų ir leidimų išdavimą. Šiame skyriuje vietoje 10 Žemės ūkio skyriaus skyriuje buvusių pareigybių įsteigtos tik 7 pareigybės. Iš naujai patvirtintų pareigybių matyti, kad konkrečiai, analogiška ieškovo pareigybė šiame skyriuje neišliko. Tačiau ieškovo vykdytos funkcijos, yra perduotos Investicijų skyriui, Ūkio ir plėtros skyriui, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyriui, seniūnijų specialistams ir jas šiuo metu vykdo atskiri šių skyrių ar seniūnijų specialistai.

1610.Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo pirmenybės teisės būti paliktam dirbti, nurodė, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad visu laikotarpiu nuo įspėjimo įteikimo iki atleidimo ieškovui nebuvo galimybės pasiūlyti kitą darbą. Priešingai, teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, padarė išvadą, kad atsakovas turėjo galimybę pasiūlyti ieškovui kitas pareigas, nes ieškovo atliekamos funkcijos buvo perkeltos į Investicijų skyrių, Ūkio ir plėtros skyrių, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyrių ir perduotos seniūnijų specialistams. Iš byloje pateiktų Investicijų skyriaus vyresniųjų specialistų, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyriaus vyresniojo specialisto, Ūkio plėtros skyriaus vyresniojo specialisto, Jauniūnų seniūnijos specialisto, Gelvonų seniūnijos specialisto pareigybių turinio nustatė, kad daugiau kaip pusė šių pareigybių funkcijų sutampa su ieškovo vykdytomis funkcijomis. Šios pareigybės ieškovo atleidimo metu buvo laisvos ir jos jam nebuvo pasiūlytos. Taip pat teismas pažymėjo, kad aukščiau minėtas pareigas užėmė iki reorganizacijos nedirbę asmenys, kurie buvo priimti į Širvintų rajono savivaldybės administraciją po ieškovo atleidimo.

1711.Teismas kaip nepagrįstus vertino atsakovo argumentus, kad Žemės ūkio skyrius buvo reorganizuotas į kitą skyrių ir jame neliko ne valstybės tarnautojų pareigybių, nes iš savivaldybės tinklapyje skelbiamų kontaktų nustatė, kad M. S. šiuo metu dirba Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje vyresniuoju specialistu, o ir Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja J. M. teismo posėdžio metu patvirtino, kad M. S. dirbo pagal sutartį Investicijų skyriuje, tačiau vėliau buvo perkeltas į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių vyresniojo specialisto pareigas ir dirba pagal darbo sutartį. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog atsakovas siekė atleisti ieškovą ir neperkelti jo į kitas pareigas, nes atsakovas laisvai keičia patvirtintą pareigybių sąrašą ir priima naujus žmones, iki tol nedirbusius savivaldybėje, dirbti jo struktūroje ir vykdyti anksčiau atleistų asmenų funkcijas.

1812. Pasisakydamas dėl ieškovo argumentų dėl įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą procedūrų pažeidimo, teismas nurodė, kad įspėjimai apie pareigybės panaikinimą buvo įteikti iš karto po tarybos sprendimo priėmimo, t. y. 2015 m. rugpjūčio 6 d., tačiau naujas pareigybių sąrašas ir skyrių bei atskirų pareigybių aprašymai patvirtinti bei jų funkcijos nustatytos tik 2015 m. gruodžio 7 ir 11 d. Taip pat teismo vertinimu, įspėjime turėjo būti aiškiai nurodoma, kokio masto ir kokias struktūras bei kitus darbuotojus apima atsakovo struktūriniai pertvarkymai. Iš ieškovui įteikto įspėjimo turinio sunku spręsti ir įsitikinti tuo, kad nurodyta atleidimo iš darbo priežastis yra pagrindas atleisti būtent jį, o ne kitus darbuotojus. Atsižvelgdamas į tai, teismas pripažino, kad ieškovo teisės buvo pažeistos, atkreipdamas dėmesį į tai, jog ieškovas buvo įspėtas, kad jo pareigybė bus naikinama, nors joks konkretus sprendimas dėl funkcijų perskirstymo dar nebuvo priimtas ar patvirtintas.

1913. Teismas sutiko su ieškovu, kad atsakovas pažeidė ir ieškovo pirmumo teisę likti darbe, nes iš atsakovo pateiktos lentelės matyti, kad ieškovas pas atsakovą dirba 11 metus 5 mėnesius, t. y. nepertraukiamai daugiau nei 10 metų, ir jam iki pensijos likę mažiau negu trys metai, nes pensinis amžius ieškovui sueis 2018 m. gruodžio 2 d., todėl ieškovas turėjo pirmumo teisę likti darbe. Be to, atsakovas po darbuotojų atleidimo jau priėmė 17 naujų darbuotojų iki tol nedirbusių pas atsakovą, kad net šeši naujai priimti darbuotojai vykdo žemės ūkio funkcijas, ieškovo išsilavinimas (aukštesnysis) atitinka kai kurių pareigybių reikalavimus, t. y. visa tai rodo, kad pas atsakovą buvo laisvų darbo vietų, tačiau jos nebuvo siūlomos atleidžiamam darbuotojui.

2014. Taip pat nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad jokios konsultacijos su darbuotojais nebuvo rengiamos ir nebuvo pranešta darbo biržai apie grupės darbuotojų atleidimą, todėl darbo sutartis su ieškovu negalėjo būti nutraukta. Įvertindamas byloje nustatytas aplinkybes dėl ieškovo teisių pažeidimo teismas sprendė, kad yra pagrindas pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu, panaikinti įsakymą dėl jo atleidimo iš darbo ir ieškovą grąžinti į darbą.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2215.Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.4, b.l.85-93). Nurodė šiuos kaip esminius apeliacinio skundo argumentus:

2315.1. Teismas teisingai nustatęs, jog struktūriniai pertvarkymai buvo realūs, nepagrįstai sprendė, kad ieškovas galėjo būti perkeltas į kitas pareigas. Be to, šioje reikalavimo dalyje teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo naštą, ją perkeldamas darbdaviui. Pagal kasacinio teismo išaiškinimą, būtent teismui kyla pareiga nustatyti, ar buvo tokių darbo vietų, į kurias realiai galėjo būti perkeltas darbuotojas ir ar jo kvalifikacija atitiko tai darbo vietai reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-414-248/2015);

2415.2. Teismo teiginiai, jog atsakovas padarė procedūrinius pažeidimus, nepasiūlęs ieškovui konkrečių pareigų, yra nepagrįsti. Ieškovas procesiniuose dokumentuose taip ir neįvardijo, kokių konkrečiai pareigų atsakovas nepasiūlė, nors turėjo galimybę tai padaryti. Ieškovo atleidimo iš darbo dienos duomenimis, o ne po struktūrinių pertvarkymų, koreguota atsakovės struktūra, nesudaro pagrindo spręsti, kad ieškovo teisės buvo pažeistos. Teismas turėjo vadovautis tik 2015-12-11 direktoriaus įsakymu Nr. 10-1022 patvirtintu pareigybių sąrašu, iš kurio matyti, kokios pareigybės apskritai egzistavo atleidžiant ieškovą bei 2015-12-07 patvirtintais pareigybių aprašymais. Taigi po struktūrinių pertvarkymų koreguota atsakovės struktūra negalėjo būti vertinama. Nauji darbuotojai į šias vietas buvo priimti dėl priežasčių, nesusijusių su struktūriniais pertvarkymais. Be to, teismas nenustatė, kad vėliau įsteigta pareigybė tapati ieškovo eitoms pareigoms;

2515.3. Byloje buvo neįvertinta, kad didžioji dalis administracijoje dirbančių yra valstybės tarnautojai, kurie į pareigas paskiriami konkurso būdu. Nei ieškovas, nei teismas nagrinėjamoje byloje nenurodė konkrečių pareigų, į kurias galėtų pretenduoti ieškovas. Byloje tik nustačius, jog tokių pareigų buvo, galėtų būti sprendžiama, ar ieškovas turėjo pirmenybės teisę prieš perkeltus darbuotojus, kartu įvertinant tiek ieškovo, tiek kitų darbuotojų kvalifikaciją;

2615.4.Sukurtos darbo vietos vykstant tolimesnei atsakovo veiklai negali turi teisinės reikšmės. Jokie teisės aktai nedraudžia daryti tolesnius pakeitimus darbdavio struktūroje;

2715.5.Formalus informavimo ir konsultavimo pareigos pažeidimas nėra pakankamas pagrindas pripažinti ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu. Apie vykdomą struktūrinę pertvarką atsakovė informavo susirinkimų metu, šią aplinkybę patvirtino administracijos direktorė. Tai, kad nebuvo informuota teritorinė darbo birža, neturi jokios įtakos ieškovo teisėms. Bet koks pranešimas nebūtų padėjęs išsaugoti ieškovo pareigybės;

2815.6.Teismo sprendimas grąžinti ieškovą V. O. į Širvintų rajono savivaldybės specialisto ar lygiavertes pareigas nėra suprantamas ir vykdytinas. Teismas sprendime nurodė, kad analogiška pareigybė nebuvo sukurta, tačiau tame pačiame sprendime konstatavo, jog ieškovo darbo vieta yra išlikusi, todėl nėra kliūčių jį grąžinti į darbą. Be to, alternatyvus įpareigojimas neatitinka galiojančios teisės ir teismų praktikos. Darbuotojo teisių apgynimas kitu būdu, o ne grąžinant į pirmesnį darbą, galimas tik tuo atveju, jei būtų sudaryta taikos sutartis

2916. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą, prašė jį atmesti. Nurodė, kad baigtinis Širvintų rajono savivaldybės administracijos pareigybių sąrašas, kuriame numatyti 122 etatai, patvirtintas tik 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu. Taigi iki šios datos atsakovė galėjo keisti ir pildyti pareigybių sąrašus. Teismas labai aiškiai atskyrė du momentus, t.y. pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų patvirtinimą. Atsakovė galėjo pasiūlyti ieškovui pareigas tik po to, kai tapo aiškus Širvintų rajono savivaldybės administracijos naujos struktūros pareigybių sąrašas. Tai, kad atskirų pareigybių aprašymai patvirtinti bei jų funkcijos nustatytos 2015 m. gruodžio 7 d., t.y. iki 2015 m. gruodžio 11 d., vertintina kritiškai, nes būtent naujai pavadintų skyrių vadovai turi parengti šiuos nuostatus pagal Savivaldybės administracijos nuostatų 29 punktą.

3017. Atsakovo padaryti pažeidimai negali būti laikomi vien tik procedūriniais, nes būtent dėl to atsakovas tinkamai neįspėjo ieškovo apie ketinimą jį atleisti iš darbo, neperkėlė jo į kitą darbą, nors ieškovo vykdytų funkcijų nepanaikino. Taigi darbdavio padaryti pažeidimai yra esminiai, dėl kurių netaikytos garantijos ieškovui, priklausančios įstatymu. Būtent atsakovas turėjo pateikti įrodymus, pagrindžiančius, jog buvo teisinis pagrindas siūlyti naujai įteigtas pareigas užimti kitiems darbuotojams, o ne ieškovui. Teismas konkrečiai nurodė į kuriuos skyrius buvo perkeltos ieškovo funkcijos. Teismo posėdžio metu apklaustas D. R. patvirtino, kad iš esmės vykdo deklaravimo funkcijas, t.y. žemės ūkio specialisto. M. S. šiuo metu dirba pagal darbo sutartį Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje vyresniuoju specialistu. Naujų darbuotojų priėmimo faktas pagrindžia aplinkybę, kad atsakovas siekė atleisti ieškovą ir neperkelti jo į kitas pareigas. Tarybos sprendimas dėl naujos struktūros buvo priimtas 2015-08-04, ieškovas įspėtas 2015-08-06, o sprendimai, susiję su naująja struktūra priimti 2015-12-07. Tai reiškia, kad atsakovas keturis mėnesius nepriėmė sprendimo dėl struktūros, todėl negalėjo vykdyti pareigos siūlyti įspėtiems darbuotojams naujų pareigų. Atsakovo pateikta 2015-07-31 lentelė yra sudaryta iki Tarybos sprendimo dėl savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo, o joje nurodyti duomenys apie darbuotojų amžių, pensinį amžių, darbo stažą, vaikus nepatvirtina aplinkybės, jog buvo atliktas koks nors vertinimas. Į Širvintų rajono savivaldybės administraciją buvo priimti nauji darbuotojai, kurie perėmė dalį dirbusių asmenų funkcijas. Be to, M. S. ir D. R. priimti dirbti pagal darbo sutartis į Investicijų skyrių, kai 2015 m. gruodžio 11 d. patvirtintame sąraše dirbančiųjų pagal darbo sutartis šiame skyriuje nebuvo numatyta. Tai reiškia, kad teismas privalėjo įvertinti tiek esamą, tiek būsimą struktūrą ir joje atliktus pertvarkymus, sprendžiant dėl ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo.

3118. Tarybos 2015-08-04 sprendimu dėl naujos struktūros buvo sumažintas maksimalus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų skaičius trimis etatais. Kiekvienas, gavęs įspėjimą, nežinojo, kokio masto ir kurių skyrių bus atliekami pertvarkymai. Įspėjime tik abstrakčiai nurodytas vykdomų struktūrinių pertvarkymų faktas. Atsakovo padarytas DK 47 straipsnio 3 dalies pažeidimas negali būti laikomas neesminiu, nes jei atsakovas būtų pravedęs konsultacijas ir informavęs tiek apie planuojamas steigti darbo vietas, tiek apie laisvas darbo vietas, ieškovas būtų galėjęs veiksmingiau ginti savo teises. Be to, ieškovo atostogų grafikas įrodo, kad įspėjimo terminas turėjo būti pratęstas dar 27 dienomis, t.y. kasmetinių atostogų trukmės laikotarpiu ir atitinkamai už tai sumokėta. Taigi teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovo atleidimas iš darbo yra neteisėtas, bei, nustatęs, jog ieškovo vykdytos funkcijos išliko ir jų buvo neatsisakyta, grąžino jį į darbą.

32Teisėjų kolegija

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3419.Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, jog Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius 2015-07-23 parengė sprendimo projekto dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo aiškinamąjį raštą, kuriame nurodyta, jog struktūroje turi būti numatytos 122 pareigybės, o pati struktūra bus patvirtinta nuo 2015-12-11 (T.2, b.l.4). Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Širvintų rajono savivaldybės taryba 2015 m. liepos 27 d. sprendimu sumažino maksimalų darbuotojų skaičių tik trimis, t. y. nuo 125 iki 122, Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūra buvo patvirtinta 2015 m. rugpjūčio 4 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-103. Taip pat byloje buvo nustatyta, jog vietoje 122 galimų etatų dirba 108 darbuotojai ir valstybės tarnautojai (T.3, b.l.89). Iš viso buvo atleisti 24 darbuotojai iš 125. Pirmosios instancijos teismo padarytos išvados dėl struktūrinių pertvarkymų realumo šalys apeliacinės instancijos teisme neginčija, todėl dėl šios aplinkybės plačiau nepasisakoma (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis).

35Dėl darbdavio pareigos perkelti atleidžiamą DK 129 straipsnio 1 dalies pagrindu darbuotoją į kitą darbą

3620. Byloje nustatyta, kad ieškovas dirbo Žemės ūkio skyriaus specialistu (T.1, b.l.10-12). Pasikeitus struktūrai, šio skyriaus neliko ir buvo sukurtas naujas Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius. Naujojo skyriaus veikla apima ne tik žemės ūkio, melioracijos, kaimo plėtros sritis bei su šiomis sritimis susijusių funkcijų vykdymą, bet ir savivaldybei priklausančio turto valdymo, naudojimo, disponavimo, savivaldybės kompetencijai priskirtų licencijų ir leidimų išdavimą. Šiame skyriuje vietoje 10 Žemės ūkio skyriaus skyriuje buvusių pareigybių įsteigtos tik 7 pareigybės. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs naujai patvirtintų pareigybių turinį nustatė, kad analogiška ieškovo pareigybė šiame skyriuje neišliko, tačiau ieškovo vykdytos funkcijos yra perduotos Investicijų skyriui, Ūkio ir plėtros skyriui, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyriui, seniūnijų specialistams ir jas šiuo metu vykdo atskiri šių skyrių ar seniūnijų specialistai.

3721.Apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai perkėlė atsakovui įrodinėjimo naštą dėl ieškovo (darbuotojo) perkėlimo į kitą darbą, inter alia, teismas neišsiaiškino, ar realiai buvo darbo vieta, ir konkrečiai kokia (T.4, b.l.87).

3822.Teisėjų kolegija nurodo, kad apelianto argumentas dėl įrodinėjimo taisyklių pažeidimo atmetamas, nes kasacinis teismas ne kartą išaiškino, jog būtent darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį DK 129 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu, turi nurodyti ir teisme įrodyti konkretų faktą (faktus), dėl kurio darbuotojas negali tęsti darbo, ir nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių būtina nutraukti su darbuotoju neterminuotą darbo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2006, 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2011).

3923.Taip pat teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog byloje nebuvo nustatinėjamos aplinkybės, ar darbdavys (apeliantas) turėjo galimybę pasiūlyti konkretų kitą darbą (CPK 185 straipsnis). Pažymėtina, kad darbdavys nepagrįstai susiaurino savo pareigos siūlyti kitą darbą interpretavimą iki analogiškos pareigybės siūlymo, nes pagal DK 129 straipsnio 1 dalį atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Taigi minėtoje normoje yra įtvirtinta pareiga siūlyti kitą darbą, atsižvelgiant į darbuotojo valią tęsti darbo santykius. Nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, jog, priėmus sprendimą dėl reorganizacijos, iš darbo buvo atleista daugiau žmonių, ir šiuo metu iš 122 etatų realiai yra užimti 108. Taip pat teismas nustatė, jog ieškovo vykdytos funkcijos buvo perduotos Investicijų skyriui, Ūkio ir plėtros skyriui, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyriui, seniūnijų specialistams ir šios pareigybės ieškovo atleidimo metu buvo laisvos ir jos jam nebuvo pasiūlytos. Inter alia, teismo sprendime taip pat nurodyta, kad daugiau kaip pusė šių pareigybių funkcijų sutampa su ieškovo vykdytomis funkcijomis ir atsakovas neįrodė, kad ieškovo kvalifikacija nebuvo pakankama jas užimti. Taigi teismas nustatė, kokios pareigybės buvo laisvos ieškovo atleidimo iš darbo momentų ir iš pareigybių aprašymo sprendė, kad jos galėjo būti siūlomos ieškovui. Atsižvelgiant į tai, atmetami apeliacinio skundo argumentai (T.4, b.l.87,88), kad byloje nebuvo nurodytos kaip galimos siūlyti pareigybės ir nebuvo spręsta dėl pareigos jas pasiūlyti.

4024. Apeliantas įrodinėja, kad atliko darbuotojų vertinimą (apeliacinio skundo 3.6 punktas). Ieškovas atsikreta, kad surinkti darbuotojų statistiniai duomenys apie amžių, neįgalumą, darbo stažą, neįrodo atlikto kvalifikacijos vertinimo (T.3, b.l.197-206).

4125. DK 135 straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5 punktuose (pirmenybės teisė likti darbe darbuotojams, kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, darbuotojams, kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, taip pat kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai ir kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje) nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams, kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų, dirbančių toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kvalifikaciją.

4226.Byloje nustatyta, kad, priėmus sprendimą dėl struktūrinių pertvarkymų, buvo įspėti apie atleidimą iš darbo visi savivaldybės administracijos darbuotojai. Tai reiškia, kad atsakovas privalėjo spręsti pagal DK 135 straipsnio 1 dalies nuostatas dėl darbuotojų atleidimo, įvertinant jų pirmenybės teisę likti darbe. Apeliantas apeliaciniame skunde nenurodė, kokie konkrečiai dokumentai įrodo atliktą darbuotojų kvalifikacijos vertinimo procedūras. Kita vertus, apeliantas nuolat įrodinėjo, kad laisvų pareigų nebuvo, todėl jų ieškovui nesiūlė ir neturėjo tokios pareigos. Teisėjų kolegija nurodo, kad šis argumentas, kuris yra išdėstytas skundo 3.6 punkte, patvirtina, kad darbuotojų kvalifikacijos vertinimas iš viso nebuvo atliktas, o atsakovas žinojo, kokius konkrečiai asmenis nori atleisti iš darbo. Pažymėtina, kad tuo atveju, kai nustatomas 3 etatais mažesnis valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius, nenurodant kurios konkrečiai pareigybės panaikinamos, o įspėjimai įteikiami visiems savivaldybės administracijos darbuotojams, reiškia, kad turi būti taikomos imperatyvios DK 135 straipsnio 1 dalies nuostatos.

4327. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantas ir pats neturėjo žinoti, kokios konkrečiai pareigybės išliks, nes pareigybių sąrašas patvirtintas 2015-12-11, kai įspėjimai apie darbo sutarties nutraukimą pradėti įteikinėti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 1-103 patvirtinus Širvintų rajono savivaldybės administracijos struktūrą, kur numatyti skyriai, poskyriai, seniūnijos, o aiškios tik administracijos direktoriaus, jo pavaduotojo, juristo, gydytojo ir viešųjų ryšių vyriausiojo specialisto pareigybės (T.1, b.l.18). Byloje nustatyta, kad ieškovas dirbo Žemės ūkio skyriaus specialistu. Pasikeitus struktūrai, šio skyriaus neliko ir buvo sukurtas naujas Žemės ūkio ir turto valdymo skyrius. Šiame skyriuje vietoje 10 Žemės ūkio skyriaus skyriuje buvusių pareigybių (T.3, b.l.86) įsteigtos tik 7 pareigybės. Taigi skyrius buvo pertvarkytas, sumažinant darbuotojų skaičių, tačiau darbuotojų kvalifikacijos vertinimas objektyviai negalėjo būti atliktas, nes pareigybių priskyrimas įvyko 2015-12-11, kai ieškovas jau buvo atleistas iš darbo (2015-12-10, T.3, b.l.4), nors buvo aišku, kad yra patvirtinti 122 etatai iš 125.

4428.Pagal DK 300 straipsnio 3 dalį, jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir taiko darbdaviui atitinkamas sankcijas. Taigi įstatyme numatytos imperatyvios tvarkos pažeidimas yra pagrindas darbuotojo grąžinimui į darbą.

4529.Šiuo atveju galima konstatuoti, kad atsakovas pažeidė DK 135 straipsnio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas pas atsakovą dirba 11 metus 5 mėnesius, t. y. nepertraukiamai daugiau nei 10 metų, ir jam iki pensijos likę mažiau negu trys metai, nes pensinis amžius ieškovui sueis 2018 m. gruodžio 2 d., todėl ieškovas turėjo pirmumo teisę likti darbe. Apeliantas neginčija šios aplinkybės. Pažymėtina ir tai, kad ieškovo vykdytos funkcijos buvo perduotos Investicijų skyriui, Ūkio ir plėtros skyriui, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyriui, seniūnijų specialistams. Apeliantas, nieko nepasisakydamas dėl perkeltų ieškovo vykdytų funkcijų į kitus savivaldybės skyrius, įrodinėja, kad seniūnijų specialistų pareigybės taip pat negalėjo būti siūlomos, nes jos nebuvo naikinamos (T.4, b.l.89). Tačiau ši aplinkybė turėjo paaiškėti tik 2015 m. gruodžio 11 d., kai buvo patvirtintas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąrašas, nes juo, be kita ko, buvo nustatytos ir seniūnijose pareigybės (T.1, b.l.83-90). Iki tol galiojo sąrašas, kuris buvo patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 10-574 (T.3, b.l.81-88). Net ir aiškinamajame rašte, kuriuo grindžiamas sprendimo inicijavimas dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus (T.2, b.l.4), nebuvo nurodyta, kokiose administracijos struktūros dalyse bus mažinamas dirbančiųjų skaičius.

4630. Pažymėtina, kad atsakovo argumentai dėl pareigos pasiūlyti kitą darbą yra prieštaraujantys tarpusavyje. Apeliacinio skundo 3.7.1 punkte nurodoma, kad teismas privalėjo vadovautis tik 2015-12-11 direktoriaus įsakymu Nr. 10-1022 patvirtintu pareigybių sąrašu, o 3.7.2 punkte nurodo, kad ieškovo galimybės būti perkeltam į kitas pareigas nebuvo suvaržytos ar paneigtos, nors pats pripažįsta, kad nauja struktūra patvirtinta jau po ieškovo atleidimo. Tai, kad pareigybių aprašymai patvirtinti 2015-12-07 neturi teisinės reikšmės, nes tai dokumentas, kuris veikia tik tuomet, kai yra įsteigta darbo vieta (DK 232 straipsnis).

4731.Apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad didesnė dalis dirbančiųjų savivaldybės administracijoje yra valstybės tarnautojai, o ieškovas buvo asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį, todėl ne konkurso tvarka negalėjo užimti pareigų. Be to, tik nustačius, kad buvo pareigos, į kurias galėjo pretenduoti ieškovas, galėjo būti sprendžiama, ar ieškovas turėjo pirmenybės teisę prieš perkeltus darbuotojus (T.4, b.l.89)(apeliacinio skundo 3.7.4 punktas).

4832.Apeliacinės instancijos teismas pakartoja, kad kai darbdavys piktnaudžiaudamas savo teise (DK 35 straipsnio 1 dalis) atleidžia ieškovą iš darbo ir po to parengia pareigybių sąrašą, objektyviai neįmanoma nuspręsti, kokios pareigos bus, į kurias galėjo pretenduoti jau atleistas ieškovas. Tokiu atveju teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi atsakovo struktūros pokyčiais, atliktais jau po ieškovo atleidimo iš darbo, nustatinėdamas ieškovo įrodinėjamą jo darbo teisių pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, apelianto argumentas, kad nagrinėjamoje byloje negali turėti teisės reikšmės faktas apie naujų darbuotojų priėmimą, įsteigus naujas darbo vietas (T.4, b.l.89), atmetamas dėl padarytų darbdavio pareigų pažeidimo, atleidžiant iš darbo ieškovą (DK 229 straipsnis).

4933.Byloje nėra ginčo, jog ieškovo atliekamos funkcijos (konsultuoti paramos gavėjus, pildyti deklaravimui dėl žemės ūkio naudmenų, miškų ir kitų naudmenų būtinus dokumentus paramai gauti (T.1, b.l.23, T.3, b.l.56)) buvo perkeltos į Investicijų skyrių, Ūkio ir plėtros skyriui, Viešosios tvarkos ir aplinkos skyrių. Šias pareigas užėmė iki reorganizacijos nedirbę asmenys, kurie buvo priimti į Širvintų rajono savivaldybės administraciją po ieškovo atleidimo, t.y. M. S. buvo priimtas 2016 m. sausio 21 d., D. R. – 2016 m. vasario 23 d., R. M. – 2016 m. sausio 28 d., J. Š. – 2016 m. vasario 22 d., P. C. – 2016 m. balandžio 4 d., I. Ž. – 2016 m. balandžio 4 d. Byloje nustatyta, kad Žemės ūkio skyrius buvo reorganizuotas į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių ir jame nuo patvirtintos 7 valstybės tarnautojų pareigybės (T. 1, b.l. 88). Pasisakydamas dėl ieškovo apeliaciniame skunde pakartoto argumento, kad į valstybės tarnautojo pareigas asmens pagal darbo sutartį perkelti be konkurso negalima (apeliacinio skundo 4.4 punktas, T. 4, b.l.90), pirmosios instancijos teismas įvertino, jog M. S. pagal darbo sutartį šiuo metu dirba Žemės ūkio ir turto valdymo skyriuje vyresniuoju specialistu (T. 3, b.l. 100,105-110). Šią aplinkybę patvirtino Žemės ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja J. M. teismo posėdžio metu, nurodydama, kad M. S. dirbo pagal sutartį Investicijų skyriuje, o vėliau buvo perkeltas į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių vyresniojo specialisto pareigas. Taip pat naujai priimtas į darbą D. R. iš esmės vykdo žemės ūkio skyriaus specialisto pareigas dėl deklaravimo (T.3, b.l.100). Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu Sodra duomenimis pas atsakovą jau yra 124 darbuotojai (T.3, b.l. 116) ir atsakovas po darbuotojų atleidimo priėmė 17 naujų darbuotojų iki tol nedirbusių pas atsakovą, o šeši naujai priimti darbuotojai vykdo žemės ūkio specialisto funkcijas, ieškovo išsilavinimas (aukštesnysis) atitinka kai kurių pareigybių reikalavimus. Taigi šios aplinkybės įrodo, kad minėtas darbas privalėjo būti siūlomas atleidžiamam darbuotojui.

5034. Apeliantas apeliaciniame skunde tik remiai aplinkybe, kad teismas negalėjo spręsti apie ieškovo teisių pažeidimą pagal vėliau atliktus struktūrinius pakeitimus; šį argumentą teisėjų kolegija jau atmetė nutarties 32 punkte nurodytais motyvais. Byloje nėra paneigtas faktas, jog būtent į Žemės ūkio ir turto valdymo skyrių buvo perkelta dalis ieškovo funkcijų ir jame dirba pagal darbo sutartį M. S. (CPK 12, 178 straipsnis). Taip pat pagal darbo sutartį dirba D. R., kai tuo tarpu patvirtintame pareigybių sąrašą dirbančiųjų pagal darbo sutartis Investicijų skyriuje iš viso nebuvo nustatyta, o šiuo metu pas atsakovą dirba 124 darbuotojai. Pažymėtina, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, jog buvo galimybė perkelti darbuotoją į kitą darbą ir būtent darbdavys privalėjo įrodyti, kad ieškovas neturėjo kvalifikacijos užimti minėtas pareigybes. Tai, kad pareigybės buvo įsteigtos po ieškovo atleidimo, nepaneigia ieškovo teisės į stabilų darbą (DK 2 straipsnio 1 dalies 8 punktas), kai iš į bylą pateiktų įrodymų akivaizdu, kad ieškovo iki atleidimo vykdytos funkcijos buvo reikalingos ir todėl jo pareigybę panaikinus, vėl buvo įsteigta panaši, priimant į ją naują darbuotoją. Kaip matyti iš Širvintų rajono savivaldybės tinklapio, žemės naudmenų ir pasėlių deklaravimas ir gyventojų šiais klausimai konsultavimas yra tęstinė administracijoje dirbančiųjų funkcija (T.3, b.l.50-53). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos eismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl to, kad atsakovas siekė atleisti ieškovą ir neperkelti jo į kitas pareigas, nes atsakovas laisvai keičia patvirtintą pareigybių sąrašą ir priima naujus žmones, iki tol nedirbusius savivaldybėje, dirbti jo struktūroje ir vykdyti anksčiau atleistų asmenų funkcija, yra teisinga, todėl apeliacinis skundas dalyje, kurioje apeliantas ginčija teismo sprendimą dėl ieškovo neperkėlimo į kitas pareigas, atmetamas (CPK 185 straipsnis).

51Dėl darbuotojo įspėjimo ir informacijos darbuotojui teikimo

5235.Sutiktina su apeliantu, jog 2015-08-06 įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą Nr. (6.17)-13-2072 (T.1, b.l.14) yra nurodyta, jog Žemės ūkio skyriaus specialisto pareigybės panaikinimas yra nurodyta kaip priežastis atleidimui iš darbo. Iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015-08-04 sprendimo Nr. 1-103 matyti, kad Žemės ūkio skyriaus nebelieka. Kita vertus, tai nekeičia aplinkybės, kad ieškovas turėjo pagal DK 135 straipsnio 1 dalį laiduojamą pirmenybės teisę likti darbe, tačiau darbdavys ją neteisėtai apribojo.

5336.Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apelianto argumentų, jog imperatyvių įstatymo normų pažeidimas dėl darbuotojų informavimo (T.4, b.l.90), nėra reikšmingas, nes negalėjo išsaugoti ieškovo pareigybės, nurodo, kad šiuo atveju turėtų būti taikomas principas – iš neteisės teisė neatsiranda (,,ex iniuria ius non oritur“). Be to, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovo pateikti kvietimai į susirinkimus neįrodo, kad buvo su darbuotojais konsultuojamasi, nes kvietimuose nenurodyta, kokiu klausimu rengiami susirinkimai, susirinkimų metu nebuvo rašomi protokolai. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad prie pranešimų ateiti į posėdžių salę (T.3, b.l.90-93) nėra pridėta jokių darbotvarkių, kurios sudarytų prielaidas laikyti įrodytų apeliacinio skundo argumentą dėl savivaldybės administracijos direktorės paaiškinimų apie suteiktas konsultacijas (T.4, b.l.90) (CPK 178 straipsnis).

5437.Nagrinėjamoje byloje apelianto argumentas, kad ieškovas turėjo būti aktyvus ir žinodamas apie struktūrinius pertvarkymus turėjo domėtis, kokios jo perspektyvos likti darbe (T.4, b.l.91), pripažįstamas deklaratyviu. Neįmanoma domėtis ir žinoti struktūrinius pertvarkymus, kai jų rezultatas paaiškėjo jau po atleidimo iš darbo. Kita vertus, byloje nustačius, jog buvo pažeista pareiga informuoti apie ketinamus atlikti struktūrinius pertvarkymus, pats darbdavys apribojo ieškovo teisę žinoti savo perspektyvą likti darbe. Tai dar kartą sudaro pagrindą konstatuoti apelianto nesąžiningumą atleidžiant ieškovą iš darbo (DK 35 straipsnio 1 dalis).

5538.DK 130 straipsnio 4 dalis numato, kad „įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo“. Iš pateikto Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 10-932 „Dėl V. O. atleidimo iš pareigų“ matyti, kad ieškovui yra priklausanti kompensacija už 25,81 kalendorinę dieną nepanaudotų atostogų (T.3, b.l.4). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 417 straipsnio, 320 straipsnio 2 dalies nuostatomis, konstatuoja, kad minėtas dokumentas įrodo DK 130 straipsnio 4 dalies pažeidimą. Inter alia, sudaro priedas išvadai, kad su ieškovu buvo skubama nutraukti darbo santykius, siekiant apriboti jo pirmenybės teisę linkti darbe. Atsižvelgiant į tai, apeliacinio skundo argumentai dėl to, jog darbuotojo teisei į darbo santykių stabilumą neturėjo įtakos įspėjimo surašymas ir informacijos teikimas, atmetami (CPK 185 straipsnis).

56Dėl ieškovo grąžinimo į darbą

5739.Apeliantas įrodinėja, kad jam teismo sprendimas dėl grąžinimo į specialisto ar lygiavertes pareigas yra neaiškus, neapibrėžtas ir objektyviai neįvykdytinas. Teisėju kolegija nurodo, kad tuo atveju, kai teismo sprendimas yra neaiškus, tai šalis turi teisę kreiptis į sprendimą priėmusį teismą dėl jo išaiškinimo (CPK 278 straipsnio 1 dalis), todėl dėl šio argumento nepasisako.

5840.Taip pat apeliantas įrodinėja, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimą struktūriniai pertvarkymai gali būti priežastis, dėl kurios turėjo būti atmetamas ieškovo reikalavimas dėl grąžinimo į darbą.

5941. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010 nėra analogiška šios bylos faktinėms aplinkybėms. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje buvo sprendžiama dėl atleidimas iš darbo – už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, bet ne pagal DK 129 straipsnio 1 dalį. Tokiu atveju ja vadovautis negalima. Be to, nagrinėjamoje byloje buvo atleistas darbuotojas, pažeidžiant DK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą (pirmenybės teisė darbuotojui likti darbe, kuris turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje), ir 4 punktą (pirmenybės teisė darbuotojui likti darbe, kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad žmogaus amžius yra pagrindas darbuotojų teisių diferenciacijai (teigiama diskriminacija (Direktyva 2000/78)). DK 135 straipsnio 1 dalies 4 punkto normos genezė yra pagrįsta medicininėmis žiniomis, todėl valstybė šiai darbuotojų grupei taiko didesnę socialinę apsaugą, bet tik tiek, kiek tai neveikia kvalifikacijos kriterijus. Nustatytu teisiniu reguliavimu siekiama apriboti darbdavio valią atleisti iš darbo, kai dėl ekonominių ar kitų priežasčių darbdaviui reikia sumažinti darbuotojų skaičių, ir jis nusprendžia atleisti tik vyresnius darbuotojus.

6042. Tai, kad analogiška pareigybė nebuvo sukurta, nesudaro pagrindo tenkinti apelianto reikalavimą (T.4, b.l.91) dėl darbuotojo negrąžinimo į darbą. Teisėjų kolegija šios nutarties 23 punkte jau nurodė, kad atsakovas (apeliantas) nepagrįstai susiaurinamai aiškina savo pareigą siūlyti kitą darbą. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jis negali atleisti darbuotojo iš darbo tuo pagrindu, jog į pirmesnį darbą grąžinimas atleistas darbuotojas (T.4, b.l.92), taip pat nėra teisėta priežastis netaikyti DK 300 straipsnio 3 dalyje numatytų pasekmių. Kita vertus, atsakovas į darbą priėmė naujus darbuotojus jau po to, kai ieškovas pradėjo teisminį ginčą. Tai reiškia, kad tokie atsakovo veiksmai įrodo neatsakingą požiūrį į ieškovo teises, todėl nėra pagrindo perkelti darbdavio pareigų vykdymo riziką darbuotojui. Be to, pagal kasacinio teismo išaiškinimą sprendžiant dėl darbuotojo grąžinimo į pirmesnį darbą teisiškai nereikšminga, ar ginčo nagrinėjimo teisme metu darbdavio įstaigoje pagal jos vidinį struktūrinį sutvarkymą egzistuoja atitinkamas etatas ar net darbo funkcijos, ar vietoje atleisto iš darbo darbuotojo yra įdarbintas kitas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2012).

6143. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad darbo teisiniai santykiai iš esmės yra civilinių teisinių santykių sudėtinė dalis. Nors darbo teisėje vyrauja labiau imperatyvus reguliavimo metodas, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog jis skirtas būtent darbuotojų teisių įgyvendinimo apsaugai. Šis principinis reikalavimas turi būti išlaikytas ir nagrinėjant bylą, kilus ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, bei teismui sprendžiant taikyti alternatyvų darbuotojo teisių gynimo būdą. Bet kuriuo atveju bendroji norma civiliniame procese yra nukreipta į dispozityvų teisinį reguliavimą (CPK 13 straipsnis), kuris skirtas materialinės teisės normų įgyvendinimui. Tai reiškia, kad teismo sprendimas dėl to, kad darbuotojas negali būti grąžinamas į darbą, paneigiant jo valią, turi būti objektyviai pagrindžiamas byloje esančių įrodymų. Atsakovas nepateikė įrodymų, galinčių pagrįsti, jog ieškovas dėl savo dalykinių, profesinių, kvalifikacinių savybių negali būti grąžinamas į darbą (CPK 12, 178 straipsniai). Teisėjų kolegija nurodo, kad tuo atveju, jei yra priimtas teismo sprendimas dėl darbuotojo grąžinimo į darbą, tai darbdavys privalo jį įgyvendinti (CPK 18 straipsnis), o tuo atveju, jei būtina, inicijuoti darbo sutarties sąlygų pakeitimą, jis gali tai padaryti pagal DK 120 straipsnį. Darbdavys negali darbuotojo sąskaita taisyti savo klaidų.

6243.Atsakovas apeliaciniame skunde įrodinėja, jog teismas nepagrįstai sprendė, kad darbuotojas turi būti grąžintas į lygiavertes pareigas (T.4, b.l.92).

6344. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas nesprendė, jog ieškovas turi būti grąžinamas į pareigas, kurių ieškovas apskritai niekada nėjo. Teismo pavartota formuluotė „lygiavertes pareigas“ nėra nesuderinama su darbo įstatymo nuostatomis. Kaip teisingai nurodė ieškovo atstovė, DK 179 straipsnio 4 dalis, nors ir reglamentuoja nėštumo ir gimdymo atostogas, tačiau joje yra numatyta, kad „darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis“. Kita vertus, įvertinant tai, kad pirmosios instancijos teismo panaudota formuluotė sprendimo rezoliucinėje kelia ginčą, teisėjų kolegija patikslina šioje dalyje sprendimo rezoliucinę dalį pagal DK 300 straipsnio 3 dalį, nurodydama, kad panaikinus Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 10-932 ieškovas V. O. grąžinamas jį į pirmesnį darbą, konstatuodama, jog tai nekeičia išvados dėl sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

6445.Dėl kitų atsakovo apeliacinio skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neveikia skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentais apeliantas iš esmės išreiškia nesutikimą su teismo sprendimu, iš esmės pakartodamas savo poziciją dėl ginčo aplinkybių, o teisės aktų ir teismų praktikos nurodymas, neįrodinėjant aplinkybių sutapimo su šios bylos aplinkybėmis (racio decidedi), nėra faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai, galintys paneigti sprendimo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 306 straipsnio1 dalies 4 punktas).

6547.Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenų visuma ir teismo skundžiamame procesiniame sprendime išdėstyti motyvai bei jų pagrindu padarytos išvados teikia pagrindą konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

66Dėl bylinėjimosi išlaidų

6748. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio. Nagrinėjamoje byloje apeliacinis skundas yra atmestas. Atmetus apeliacinius skundus, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Ieškovas patyrė 300 eurų teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr.1R-77 dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo 8.11. punkte rekomenduojamų priteisti dydžių (756.9 EUR (2016-04-01 - 2016-06-30) užpraeito ketvirčio vidutinis darbo užmokestis x 1,3 (už atsiliepimą į apeliacinį skundą) = 983,97 eurų), todėl priteisiamos (CPK 98 straipsnis). Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

68Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

69atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą atmesti.

70Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinės dalies 3 pastraipą, ją išdėstant taip:

71„Panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 10-932 ir grąžinti ieškovą V. O. į į pirmesnį darbą“.

72Priteisti ieškovui V. O. (a.k. ( - ) iš atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos (j.a.k. 188722373) 300 eurų bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

73Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija,... 4. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje kyla klausimas dėl atleidimo iš darbo teisėtumo, kai... 6. 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti darbo sutarties... 7. 3. Ieškovas nurodė, kad nuo 2004 m. vasario 6 d. dirbo Širvintų rajono... 8. 4. Taip pat ieškovas įrodinėja, kad atsakovas, priimdamas sprendimą dėl... 9. 5.... 10. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovo reikalavimai atmestini... 11. 6. Ieškovo atleidimo iš darbo dieną nebuvo laisvų darbo vietų. Žemės... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 7. Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimu... 14. 8. Teismas konstatavo, jog ieškovas neįrodė, jog atsakovo struktūros... 15. 9.Taip pat teismas nustatė, jog ieškovas dirbo Žemės ūkio skyriaus... 16. 10.Teismas, pasisakydamas dėl ieškovo pirmenybės teisės būti paliktam... 17. 11.Teismas kaip nepagrįstus vertino atsakovo argumentus, kad Žemės ūkio... 18. 12. Pasisakydamas dėl ieškovo argumentų dėl įspėjimo apie darbo sutarties... 19. 13. Teismas sutiko su ieškovu, kad atsakovas pažeidė ir ieškovo pirmumo... 20. 14. Taip pat nagrinėjamoje byloje teismas nustatė, kad jokios konsultacijos... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 15.Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Širvintų... 23. 15.1. Teismas teisingai nustatęs, jog struktūriniai pertvarkymai buvo... 24. 15.2. Teismo teiginiai, jog atsakovas padarė procedūrinius pažeidimus,... 25. 15.3. Byloje buvo neįvertinta, kad didžioji dalis administracijoje... 26. 15.4.Sukurtos darbo vietos vykstant tolimesnei atsakovo veiklai negali turi... 27. 15.5.Formalus informavimo ir konsultavimo pareigos pažeidimas nėra pakankamas... 28. 15.6.Teismo sprendimas grąžinti ieškovą V. O. į Širvintų rajono... 29. 16. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą, prašė jį atmesti.... 30. 17. Atsakovo padaryti pažeidimai negali būti laikomi vien tik... 31. 18. Tarybos 2015-08-04 sprendimu dėl naujos struktūros buvo sumažintas... 32. Teisėjų kolegija... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. 19.Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, jog Širvintų rajono savivaldybės... 35. Dėl darbdavio pareigos perkelti atleidžiamą DK 129 straipsnio 1 dalies... 36. 20. Byloje nustatyta, kad ieškovas dirbo Žemės ūkio skyriaus specialistu... 37. 21.Apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 38. 22.Teisėjų kolegija nurodo, kad apelianto argumentas dėl įrodinėjimo... 39. 23.Taip pat teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepagrįstai teigia,... 40. 24. Apeliantas įrodinėja, kad atliko darbuotojų vertinimą (apeliacinio... 41. 25. DK 135 straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 ir 5... 42. 26.Byloje nustatyta, kad, priėmus sprendimą dėl struktūrinių pertvarkymų,... 43. 27. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantas ir pats neturėjo... 44. 28.Pagal DK 300 straipsnio 3 dalį, jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo... 45. 29.Šiuo atveju galima konstatuoti, kad atsakovas pažeidė DK 135 straipsnio... 46. 30. Pažymėtina, kad atsakovo argumentai dėl pareigos pasiūlyti kitą darbą... 47. 31.Apeliantas įrodinėja, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino... 48. 32.Apeliacinės instancijos teismas pakartoja, kad kai darbdavys... 49. 33.Byloje nėra ginčo, jog ieškovo atliekamos funkcijos (konsultuoti paramos... 50. 34. Apeliantas apeliaciniame skunde tik remiai aplinkybe, kad teismas negalėjo... 51. Dėl darbuotojo įspėjimo ir informacijos darbuotojui teikimo... 52. 35.Sutiktina su apeliantu, jog 2015-08-06 įspėjime apie darbo sutarties... 53. 36.Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apelianto argumentų, jog imperatyvių... 54. 37.Nagrinėjamoje byloje apelianto argumentas, kad ieškovas turėjo būti... 55. 38.DK 130 straipsnio 4 dalis numato, kad „įspėjimo terminas pratęsiamas... 56. Dėl ieškovo grąžinimo į darbą... 57. 39.Apeliantas įrodinėja, kad jam teismo sprendimas dėl grąžinimo į... 58. 40.Taip pat apeliantas įrodinėja, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimą... 59. 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 30... 60. 42. Tai, kad analogiška pareigybė nebuvo sukurta, nesudaro pagrindo tenkinti... 61. 43. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad darbo teisiniai santykiai iš... 62. 43.Atsakovas apeliaciniame skunde įrodinėja, jog teismas nepagrįstai... 63. 44. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas nesprendė, jog... 64. 45.Dėl kitų atsakovo apeliacinio skundų argumentų apeliacinės instancijos... 65. 47.Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenų visuma ir teismo skundžiamame... 66. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 67. 48. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 68. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 69. atsakovo Širvintų rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 70. Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti... 71. „Panaikinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2015... 72. Priteisti ieškovui V. O. (a.k. ( - ) iš atsakovo Širvintų rajono... 73. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....