Byla 2-1423-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl ekspertui pateiktų klausimų pakeitimo, civilinėje byloje Nr. 2-162-577/2015 pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Ranga-IV“, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, L. P. ir V. S., dėl įpareigojimo nusikelti arba nugriauti statinius.

2Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas įpareigoti BUAB „Ranga-IV“ per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nukelti arba nugriauti sargo namelį (unikalus Nr. 1097-8022-1014) ir kiemo statinius (asfaltbetonio dangą ir tvorą) (unikalus Nr. 1097-8022-1025), esančius 0,7178 ha valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0053:60), J. I. Kraševskio g.10, Vilniuje, ir šį žemės sklypą sutvarkyti; išregistruoti sargo namelį (unikalus Nr. 1097-8022-1014) ir kiemo statinius (asfaltbetonio dangą ir tvorą) (unikalus Nr. 1097-8022-1025) iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro, o BUAB „Ranga-IV“ neįvykdžius reikalavimo nukelti arba nugriauti minėtus statinius, teisę nugriauti šiuos statinius suteikti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atsakovės BUAB „Ranga-IV“ lėšomis.

5Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi paskyrė ekspertizę, sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki kol bus atlikta ekspertizė ir gautas ekspertizės aktas. Ekspertui buvo pateikti šie klausimai: 1) kokia yra sargo namelio (unikalus Nr. 1097-8022-1014) ir kiemo statinių (asfaltbetonio dangą ir tvorą) (unikalus Nr. 1097-8022-1025), esančių 0,7178 ha ploto laisvos valstybinės žemės fondo paskirties valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0053:60), J. I. Kraševskio g.10, Vilniuje, rinkos vertė ekspertizės atlikimo dieną; 2) kokia yra sargo namelio (unikalus Nr. 1097-8022-1014) ir kiemo statinių (asfaltbetonio dangą ir tvorą) (unikalus Nr. 1097-8022-1025), esančių 0,7178 ha ploto laisvos valstybinės žemės fondo paskirties valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0053:60), J. I. Kraševskio g.10, Vilniuje, rinkos vertė ekspertizės atlikimo dieną išimtinai vertinant tik ginčo statinius, t.y. nesiejant jų su žemės sklypu (kadastro Nr. 0101/0053:60), bei atsižvelgiant į ginčo statinių dabartinę būklę, jų paskirtį, fizinį nusidėvėjimą be teisės atlikti einamąjį ar kapitalinį remontą bei juos rekonstruoti; 3) kokia yra sargo namelio (unikalus Nr. 1097-8022-1014) ir kiemo statinių (asfaltbetonio dangą ir tvorą) (unikalus Nr. 1097-8022-1025), esančių 0,7178 ha ploto laisvos valstybinės žemės fondo paskirties valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 0101/0053:60), J. I. Kraševskio g. 10, Vilniuje, rinkos vertė ekspertizės atlikimo dieną, jei būtų nustatytas minėto žemės sklypo servitutas. Be to, ekspertas buvo įpareigotas, nustatinėjant ginčo statinių rinkos vertę, atsižvelgti į nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytas aplinkybes.

62015 m. gegužės 19 d. atsakovas BUAB „Ranga-IV“ pateikė teismui prašymą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartyje ekspertui pateiktų klausimų sąrašą iš jo pašalinant 2 klausimą. Atsakovo nuomone, teismas, užduodamas ekspertui antrą klausimą, pasisakė dėl ginčo esmės, todėl toks klausimas kaip perteklinis turėtų būti pašalintas iš ekspertui teiktinų klausimų sąrašo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi atmetė atsakovo BUAB „Ranga-IV“ prašymą dėl ekspertui pateiktų klausimų pakeitimo. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę pateikti teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą. Teismas neįžvelgė jokio pagrindo pašalinti iš ekspertui pateiktų klausimų sąrašo antrą klausimą, kuris, atsakovo nuomone, yra perteklinis. Be to, teismas nesutiko ir su atsakovo pozicija, kad užduodamas ekspertui antrą klausimą, teismas pasisakė dėl ginčo esmės ir įvertino aplinkybes, kurios galėjo būti nustatytos tik procesiniu teismo sprendimu išnagrinėjus bylą iš esmės. Teismo nuomone, tam tikro klausimo ekspertui pateikimas, siekiant gauti eksperto išvadą, negali būti vertinamas kaip pasisakymas dėl ginčo esmės. Be to, teismas atkreipė atsakovo dėmesį, kad teismo paskirto eksperto išvada yra tik viena iš CPK numatytų įrodymų rūšių, kuri bus vertinama visų bylos aplinkybių kontekste nagrinėjant bylą iš esmės.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Atsakovas BUAB „Ranga IV“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartyje ekspertui pateiktų klausimų sąrašą iš jo pašalinant 2 klausimą.

11Apeliantas nesutiko su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad tam tikro klausimo ekspertui pateikimas negali būti vertinamas kaip pasisakymas dėl ginčo esmės. Apelianto nuomone, ekspertui pateiktu antru klausimu teismas, neišnagrinėjęs bylos iš esmės, pažeisdamas proceso teisės normas, pasisakė dėl ieškovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Teismas, užduodamas antrą klausimą, paneigė atsakovo, kaip sąžiningo ir teisėto statinių (sargo namelio ir kiemo statinių) savininko nuosavybės teises – naudoti, valdyti bei jais disponuoti, taip pat eksploatuoti pagal paskirtį, atlikti einamąjį ar kapitalinį remontą, rekonstruoti. Be to, atsakovo nuomone, minėtas antrasis klausimas yra perteklinis.

12Ieškovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. ir 2015 m. gegužės 20 d. nutartis palikti nepakeistas, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

131. Pagal CPK 213 straipsnį klausimus ekspertui nustato teismas, t. y. šalims pateikus teismui klausimus, kuriais pageidauja gauti eksperto išvadą, įstatymas suteikia teismui diskrecijos teisę nuspręsti, kokius klausimus užduoti ekspertui.

142. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį dėl suformuluotų klausimų ekspertui. Skundžiama teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

15Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 8 d. ir 2015 m. gegužės 20 d. nutartis palikti nepakeistas, o atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

161. Teisę pateikti klausimus ekspertui turėjo visi byloje dalyvaujantys asmenys, atsakovas taip pat pasinaudojo šia teise ir pateikė klausimą ekspertui.

172. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį dėl suformuluotų klausimų ekspertui. Skundžiama teismo nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

20Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas atsakovo BUAB „Ranga-IV“ prašymas dėl ekspertui pateiktų klausimų pakeitimo.

21Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu pirmosios instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais, bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

22Iš atskirojo skundo matyti, kad apeliantas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, t. y. nutartį dėl atsisakymo pakeisti ekspertui užduotus klausimus. Tačiau CPK nenumato galimybės apskųsti nutartį paskirti byloje ekspertizę, taip pat nenumato galimybės apskųsti nutartį, kuria atsisakyta pakeisti ekspertui užduotus klausimus. Ši nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai.

23Remiantis nurodytomis aplinkybės darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apeliacinis procesas pradėtas dėl nutarties, kuri pagal įstatymą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Dėl to pirmosios instancijos teismas, gavęs atsakovo atskirąjį skundą turėjo atsisakyti jį priimti. Šiam trūkumui (kad nutartis negali būti apeliacijos objektas) paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties, nutraukiamas.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirajame skunde ir atsiliepimuose į skundą išdėstyti argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl dėl jų nepasisakoma.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

26Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Nacionalinės žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 5. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi paskyrė... 6. 2015 m. gegužės 19 d. atsakovas BUAB „Ranga-IV“ pateikė teismui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi atmetė atsakovo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Atsakovas BUAB „Ranga IV“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 11. Apeliantas nesutiko su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad tam tikro... 12. Ieškovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 13. 1. Pagal CPK 213 straipsnį klausimus ekspertui nustato teismas, t. y. šalims... 14. 2. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį dėl... 15. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija... 16. 1. Teisę pateikti klausimus ekspertui turėjo visi byloje dalyvaujantys... 17. 2. CPK nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį dėl... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamu atveju apeliacinio proceso objektu atskirajame skunde nurodoma... 21. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 22. Iš atskirojo skundo matyti, kad apeliantas prašo panaikinti pirmosios... 23. Remiantis nurodytomis aplinkybės darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirajame skunde ir atsiliepimuose į... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3... 26. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo bankrutavusios...